Op weg naar onderzoekend leren!

Laura
Dupont

“ Professionele ontwikkeling moet een permanent proces zijn dat de kennis van de leraar opnieuw opbouwt, de nieuwsgierigheid versterkt, onderzoek en het uitwisselen van ideeën stimuleert.”

Lucia Selmi (2009)

Onderwijsvernieuwing start met nieuwe ervaringen. Dit kwam naar voor in het onderzoeksproject dat liep in de basisschool Guido Gezelle te Waregem. De leraren ontdekten immers samen met de kleuters de kracht van onderzoekend leren. Ze vertrokken vanuit een uitdaging waar elke klas een eigen poppenkast ging maken vanuit de ideeën van de kleuters. De leraren gaven gehoor aan die fantasieën en ideeën van de kleuters waardoor de poppenkasten in elke klas uniek was.

Als afsluiter konden de kinderen hun creatieve constructies delen met elkaar via een speldag. In elke klas werd er een verhaal voorbereid die de kleuters of de leraar dan naspeelde in hun zelfgemaakte poppenkast.

 

Onderzoekend leren als motor voor gemotiveerd leren

Onderzoekend leren kan beschreven worden als onderwijs waar de nieuwsgierigheid van het kind prioriteit is en van waaruit de leraren aan de slag gaat. Door in te gaan op die nieuwsgierigheid ga je als leraar aan de slag met wat hen echt boeit. Dit met als doelstelling om de kennis en de vaardigheden die ze hebben opgedaan, fundamenteel te verankeren.  

Onderzoekend leren start vanuit het kind, voor het kind. Het is een inzicht dat de laatste jaren steeds groeit in ons onderwijs. Toch blijft het voor veel leraren in het onderwijs een moeilijk gegeven, dit ook voor de kleuterleraren waar mijn onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit omdat de grote uitdaging erin ligt om als leraar de focus ook te houden op het leerproces en het vastzetten van de kennis tijdens het hands-on leren.

 

Onderwijs is dus steeds professionaliseren

De kracht van dit project is dat het professionaliseren van de leraren hand in hand ging met betekenisvol leren voor zowel de kinderen als de leraren. Het innoveren kende dus een vertrekpunt in een materiële nood van de school. Vanuit een blik op het muzisch werken met kinderen wilden ze immers een nieuwe poppenkast.

Vanuit de school waar het onderzoek plaatsvond, kwam er de vraag om onderzoekend leren meer te integreren in de kleuterklassen. Er werd gezocht naar een manier om onderzoekend leren tot bij de leraren en kleuters te brengen. Nadat de kleuterleerkrachten werden ondergedompeld in de basiskennis rond onderzoekend leren, was het snel tijd om een uitdaging te formuleren waarbij de kinderen en leraren in de klas mee aan de slag konden.

De uitdaging hadden we als een groot project geformuleerd: elke klas ging aan de slag om een eigen poppenkast te maken. Een poppenkast voor én door de kinderen gemaakt. Het was de bedoeling dat de kleuterleraren zich volledig gingen onderdompelen in de fantasie van de kinderen om zo vanuit hun ideeën de poppenkast vorm te geven. Via deze uitdaging konden zowel de leraren als de kinderen onderzoekend leren ontdekken en hanteren in hun eigen klasomgeving.

“ If we know how to listen to children, children can give back to us the pleasure of amazement, of marvel, of doubt… the leasure of the ‘why’.” – Carlina Rinaldi (2003)

     image-20211001161754-1 Kleuters uit de derde kleuterklas schilderen hun poppenkast in de zelfgekozen kleuren.

image 559 Kleuters uit de eerste kleuterklas proberen met houten blokken een tafel poppenkast te maken.

     image 562

Een schets van een kleuter uit de derde kleuterklas.      

  image-20211001161754-4

Kleuters uit de tweede kleuterklas versieren hun poppenkast met zelfgekozen materialen.

 

De uitdaging gaf de leraren de kans om écht naar hun kinderen te luisteren. Op deze manier leerden ze hun kinderen nog beter kennen. De kleuters konden dan weer hun eigen ideeën uiten over hoe hun poppenkast er zou moeten uitzien. Met de nodige ondersteuning van de leraar konden de kleuters hun impressies uiten. De kinderen hadden zo het gevoel dat er echt naar hen geluisterd werd en dat hun ideeën een meerwaarde vormden voor het project, wat dan weer voor een hoger welbevinden en betrokkenheid zorgde bij de kleuters.

De leraar had tijdens het project de onderzoekende houding van zichzelf maar ook die van de kleuters gestimuleerd door creatief en probleemoplossend te gaan nadenken, samen te werken en te communiceren met elkaar. Deze elementen zijn belangrijke 21e -eeuwse vaardigheden, deze vaardigheden vormen de basis voor kleuters om later in onze samenleving aan de slag te gaan.

Het project resulteerde in een nieuwe kijk op de eigen leerkrachtstijl bij de leraren die deelnamen aan het project. Het project zorgde ervoor dat ze zelf onderzoekend leren konden ervaren en gaf hen zo een beter beeld over wat dat nu precies in de klascontext inhoudt. Ze ervaarden hoe het was om vanuit de ideeën van de kleuters te vertrekken en de controle (deels) los te laten. Zowel de leraren als de kleuters hadden een gelijkwaardige rol tijdens de uitdaging. Elk op hun eigen manier, gingen de leraren op zoek naar een evenwicht tussen sturen en loslaten tijdens de uitdaging. Op einde van het project bleek dat de kleuterleraren in de toekomst een lossere leerkrachtstijl willen hanteren waarbij ze kinderen meer de ruimte willen bieden om te gaan onderzoeken.

Aan het einde van het project hadden we verschillende poppenkasten met elk een specifiek kenmerk, allemaal vanuit de ideeën van de kleuters. Het was een project waar zowel de rugzak van de leraren als die van kleuters goed gevuld was met nieuwe kennis en ervaringen rond onderzoekend leren.

 

Onderzoekend leren als meerwaarde voor het onderwijs

Het gehele verloop van het project heeft meermaals de meerwaarde van onderzoekend leren aangetoond. Onderzoekend leren kan in de klascontext overal toegepast worden, het kan zich uiten in een klein project maar ook in de leerkrachtstijl van de leerkracht.

Onderzoekend leren is een element in het onderwijs dat kinderen laat groeien, ze leren hun eigen sterktes en zwaktes kennen en het heeft een grote invloed op hun welbevinden en betrokkenheid. Kinderen voelen dat ze er toe doen, wat hen stimuleert om actief aan de slag te gaan. Ze nemen de kennis die tijdens onderzoekend leren aan bod komt beter vastzetten en begrijpen, wat een positief effect heeft op hun ontwikkeling. Onderzoekend leren is een proces van vallen en terug opstaan, niet enkel voor de kinderen maar ook voor de leraren, maar eenmaal het ingebakken zit in de klas of schoolcontext biedt het voor iedereen enorm veel leer- en groeikansen.

Om met de woorden van Lorris Magaluzzi, één van de grondleggers van het onderwijs in Regio Emilia, af te sluiten: “Nooit iets aan een kind proberen te leren dat het ook uit zichzelf kan leren.”

           

Resultaten uit de derde kleuterklassen:

image-20211001161754-5image-20211001161755-6

Resultaten uit de tweede kleuterklassen:

image-20211001161755-7

image-20211001161755-8

Resultaten uit de eerste kleuterklassen:

 image-20211001161755-9

 image 561

 

 

Bibliografie

Bronnenlijst

Bron 1

Associatie KU Leuven [Website]. (z.j.). Een mindmap maken. Geraadpleegd op 10 december 2020 via https://associatie.kuleuven.be/np/beecom/wegwijzers/Een%20mindmap%20maken.pdf

Bron 2

Bulckaert, W. (2016, 17 november). Weerstand tegen veranderingen? Coach je collega! Geraadpleegd op 22 februari 2021 via https://www.klasse.be/69033/weerstand- veranderingen-coach-collega/

Bron 3

Creemers, M. (z.j.). Onderzoekend en ontwerpend leren met talent. Geraadpleegd op 5 april 2021 via Onderzoekend & Ontwerpend Leren met Talent - Onderwijs Maak Je Samen

Bron 4

De Graauw, C. (z.j.). Logboek als onderzoeksmethode. Geraadpleegd op 10 december 2020 via https://www.claudiadegraauw.nl/logboek-als- onderzoeksmethode/#:~:text=Een%20intensievere%20manier%20van%20gegevens,aan

%20een%20eetdagboek%20of%20beweegdagboek.

Bron 5

Dobber, M., Tanis, M., Zwart, R., & Van Oers, B. (2014, 18 december). De rol van de docent bij onderzoekend leren: meer en minder sturing, en verschillende typen begeleiding mogelijk – reviewstudie. Geraadpleegd op 22 februari 2021 via De rol van de docent bij onderzoekend leren: meer en minder sturing, en verschillende typen begeleiding mogelijk - reviewstudie | NRO

Bron 6

Dobber, M., Tanis, M., Zwart, R., & Van Oers, B. (september 2014). Beter leren door onderzoek: hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? Geraadpleegd op 22 februari 2021 via Beter-leren-door-onderzoek_VanOers-obv-review.pdf (nro.nl)

Bron 7

Expertisenetwerk School of Education: Associatie KU Leuven [Website]. (z.j.). Taalklare visie. Geraadpleegd op 2 juni 2021 via https://associatie.kuleuven.be/schoolofeducation/bijlagen/taalklare-visie.pdf

Bron 8

Klapwijk, R., & Holla, E. (2014). Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren.

Geraadpleegd op 16 oktober 2020 via

https://www.eur.nl/media/2017-11-leidraad-onderzoekend-en-ontwerpend-leren- wetenschapsknooppunt-zh

Bron 9

Kraajj, D. (2015). Onderzoekend en ontwerpend leren. Geraadpleegd op 16 oktober 2020 via https://www.wur.nl/upload_mm/4/5/7/1119677c-42e5-4f37-b9d8- 090584d79028_WKP_Doc-OO-A5-Apr15_INZAGE.pdf

Bron 10

Lazonder, A., & Harmsen, R. (2014, 18 december). De effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren – reviewstudie. Geraadpleegd op 22 februari 2021 via De effecten van ondersteuning bij onderzoekend leren - reviewstudie | NRO

 

Bron 11

Laevers, F. (2019). Daarom welbevinden en betrokkenheid: een kosteneffectieve strategie voor kwaliteitszorg in opvang en onderwijs. Geraadpleegd op 15 maart 2021 via Microsoft Word - Een beleidsgerichte nota - Daarom welbevinden en betrokkenheid.docx (cego.be)

Bron 12

Leraar 24 [Website]. (2021, 14 januari). Praktijk en theorie bij onderzoekend leren.

Geraadpleegd op 20 februari 2021 via https://www.leraar24.nl/69391/praktijk-en- theorie-bij-onderzoekend-leren/

Bron 13

Leraar 24 [Website]. (2019, 7 juni). Hoe begeleid je leerlingen bij het stellen van een onderzoeksvraag? Geraadpleegd op 18 oktober 2020 via Hoe begeleid je leerlingen bij het stellen van een onderzoeksvraag? - Leraar24

Bron 14

Leraar 24 [Website]. (2019, 8 februari). Samen onderzoekend stimuleert de ontwikkeling van kennis en taal. Geraadpleegd op 20 februari 2021 via https://www.leraar24.nl/2610401/samen-onderzoeken-stimuleert-de-ontwikkeling-van- kennis-en-taal/

Bron 15

Leraar 24 [Website]. (2020, 6 maart). Vragenmachientje helpt leerlingen bij het bedenken van onderzoeksvragen. Geraadpleegd op 15 februari 2021 via Vragenmachientje helpt leerlingen bij het bedenken van onderzoeksvragen - Leraar24

Bron 16

Louman, E., Zonjee, N., Weesing, M., Verdu, C., & Telder, P. (z.j.) Inspiratiemap onderzoekend en ontwerpend spelen. Geraadpleegd op 15 oktober via https://www.iederkindeentalent.nl/downloads/inspiratiemap.pdf

Bron 17

Mennes, H. (2016). Weerstand tegen veranderingen? Coach je collega! Geraadpleegd op 25 mei 2021 via https://www.klasse.be/69033/weerstand-veranderingen-coach-collega/

Bron 18

Stichting Leerplanontwikkeling [Website]. (2021, 13 januari). 21e –eeuwse vaardigheden. Geraadpleegd op 15 oktober 2020 via https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/

Bron 18

Surplus de springschans [Website]. (z.j.). Spelend/ ontdekkend en onderzoekend leren.

Geraadpleegd op 12 april 2021 via

https://www.despringschans.nl/onze-school/spelend-en-ontdekkend-onderzoekend-leren/

Bron 19

Universiteit Gent [Website]. (z.j.). Leidraad voor het leren reflecteren. Geraadpleegd op

15 maart 2021 via Microsoft Word - Leidraad voor het leren reflecteren (ugent.be)

Bron 20

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school. (Derde druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Bron 21

Van der Wegen. (2018). Onderzoekend en Ontwerpend leren: Wat vraagt dit van de leerkracht? Geraadpleegd op 16 oktober 2020 via https://wij-leren.nl/onderzoekend-en- ontwerpend-leren.php

Bron 22

Van Houte, H., Devlieger, K., & Schaffler, J. (2012). Jonge kinderen, grote onderzoekers en de leraar? (Eerste druk). Rotterdam: Bazalt Educatieve uitgaven.

Bron 23

Van Lanen, B., & Van der Donck, C. (2015). Onderzoekend leren: een stappenplan voor onderzoeksopdrachten. (eerste druk). Zwaag: Pumbo. NI B.V.

Bron 24

Van Lanen, B., & Van der Donck, C. (2015). Hulpmiddel: checklist. Geraadpleegd op 7

november 2020 via http://www.onderzoekendleren.com/wp- content/uploads/2015/06/Hulpmiddel-checklist.pdf

Bron 25

Van Lanen, B., & Van der Donck, C. (2015). Onderzoekend leren: leraren.

Geraadpleegd op 20 februari 2021 via https://www.onderzoekendleren.com/leraren/

Bron 26

Van Lanen, B., & Van der Donck, C. (2015). Onderzoekend leren: leeswijzer. Geraadpleegd op 20 februari 2021 via http://www.onderzoekendleren.com/wp- content/uploads/2015/06/Leeswijzer.pdf

Bron 27

Vandermeersch, D. (2014). Onderzoeksvaardigheden stimuleren bij 3-jarigen.

Geraadpleegd op 16 oktober 2020 via https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/Vandermeersch_Deborah_scriptie.pdf

Bron 28

Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit [Website]. (2016). Wetenschap de klas in: leidraad! Geraadpleegd op 1 februari 2021 via https://www.wetenschapdeklasin.nl/leidraad

Bron 29

WKRU Nijmegen (2016, 26 april). Onderzoekend leren: welke rol heb jij? [Online video]. Geraadpleegd op 22 februari 2021 via

Module 3 Onderzoekend leren; welke rol heb jij? - Bing video

Bron 30

z.n. (z.j.). Onderzoekend leren: 7 stappen van onderzoekend leren. Geraadpleegd op 20

oktober 2020 via Onderzoekend leren - Onderzoekend leren (weebly.com)

 

Aan te bevelen literatuur

Bron 1

Echte klussers [Website]. (2016, 29 oktober). Poppenkast maken? Geef je kinderen uren speelplezier! Geraadpleegd op 7 maart 2021 via http://www.echteklussers.nl/poppenkast-maken/#Stap_6_Gordijn_maken

Bron 2

Nathalie. (z.j.). Upcycling: poppenkast of schaduwtheater en hoe met je kinderen rond schaduwen kan werken. Geraadpleegd op 7 maart 2021 via https://www.unicornsandfairytales.be/upcycling-poppenkast-of-schaduwtheater-en-hoe- met-je-kinderen-rond-schaduwen-kan-werken/

Bron 3

Pingetest [Website]. (2018, 18 februari). Poppenkast ballerina’s knutselen.

Geraadpleegd op 7 maart 2021 via https://www.pingetest.be/poppenkast-ballerinas-knutselen/

Bron 4

Verbist, K. (2020, 30 januari). Kunnen we het maken? Nou én of, in het fablab! Geraadpleegd op 16 oktober 2020 via https://www.klasse.be/216248/makersonderwijs- fablab/

Bron 5

Woudstra, H. (2020, 21 september). Onderzoekend leren in tijden van Covid een

onnodige luxe? Geraadpleegd op 23 februari 2021 via https://juniorcampus.nl/blog/onderzoekend-leren-in-tijden-van-covid-een-onnodige-luxe/

Bron 6

z.n. (2015, 4 maart). DIY handpoppen voor poppenkast. Geraadpleegd op 7 maart 2021 via https://vanillemeisjes.be/er-was-eens-een-poppenkast/

 

 

 

 

Download scriptie (6.75 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Kirsten Devlieger
Thema('s)