Een onderzoek naar transpersonen in detentie.

Phaedra
D'hauwer

We leven in een veranderende maatschappij, een maatschappij waar criminaliteit in alle lagen van de bevolking aanwezig is. Maar verandert de gevangenis mee op hetzelfde tempo als de maatschappij? Het antwoord is hier spijtig genoeg 'nee'. Het gevangeniswezen loopt achterop, ook in België.

Transpersonen in detentie

Als we kijken naar de bevolkingsgroep transpersonen in de maatschappij, dan zien wij positieve veranderingen. Als we deze personen belichten in de context van de gevangenis, dan zakt de moed ons in de schoenen. In de Belgische gevangenissen is er geen beleid terug te vinden, geen leidraad, geen wetenschappelijke literatuur voorhanden, we staan als het ware enkele decennia achterop ten aanzien van onze gemeenschap. Wegens deze achterstand, heb ik deze thesis geschreven. Mijn doel was om transpersonen in detentie te belichten en het gevangenisbeleid wakker te maken.

Op welke afdeling hoor ik thuis chef?

Een belangrijke factor voor transpersonen tijdens hun detentie is hun plaatsing.  Op welke afdeling worden ze geplaatst? Waarom worden ze daar geplaatst? Welke problemen zijn zo verwezen met de afdelingskeuze dat ze in rekening moeten gebracht worden bij de keuze? Belangrijke vragen met nog belangrijkere antwoorden. Er ontbreekt beleid rond deze keuze, essentieel beleid. In de huidige samenleving worden transpersonen vaak op basis van zijn/haar/hen geboortegeslacht geplaatst op een afdeling.

Om te bekomen tot antwoorden op bovenstaande vragen werd een onderzoek gevoerd doorheen de internationale wetenschappelijke literatuur en onderzoeken. Internationaal, aangezien in België de grote belichting nog in de toekomst ligt. De informatie vergaart uit verschillende delen van de wereld hadden één aspect met elkaar gemeen, er bestaat geen "perfecte" keuze qua afdeling. Elke plaatsingskeuze gaat gepaard met verschillende problemen, zoals mentale problematieken, discriminatie, geweld, misbruik, misgendering, enzovoort. 

Daarom is gestreefd naar de beste afdeling, hierbij werd rekening gehouden met alle aspecten tijdens detentie. Om de veiligheid van zowel cis- als transpersonen te waarborgen wordt vaak geopteerd voor een afzonderlijke afdeling voor transpersonen. Alsook is er de mogelijkheid voor transpersonen om gehuisvestigd te worden op de afdeling waar zij zich thuisvoelen. Rond deze thematiek is heel veel discussie, maar vooral een tekort aan gehoord worden.

Stof tot nadenken...

Dit onderzoek duidt het belang aan van een verandering van het gevangenisbeleid, het belang van die veranderende maatschappij, maar vooral hoe belangrijk het is dat elke persoon op een gelijkwaardige manier wordt behandeld, zelfs in detentie.

Bibliografie

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. Fifth edition. 

 

American Psychological Association. (2014). What does transgender mean? Geraadpleegd van 

https://www.apa.org/topics/lgbtq/transgender

 

American Psychological Association. (2015). Guidelines for Psychological Practice with 

Transgender and Gender Nonconforming People. American Psychologist, 70(9), 832- 

864. Geraadpleegd van, https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf.

 

Andreska, Z. (2018). Detention of Transsexuals: How to Strike Fair Balance between Their 

Fundamental Rights and the Concerns of Others. Common Law Review, 15: p. 16-18. 

 

Au, J. (2016). remedy for male-to-female transgender inmates: Applying disparate impact to 

prison placement. American University Journal of Gender, Social Policy & the Law, 

24(3): p. 371-400. 

 

Balthazar, T. (2013). Transseksualiteit in het Belgisch recht. In: Leuven Acco 2013.

 

Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. (2005).

 

Blight, J. (2000). Transgender Inmates. Geraadpleegd van,  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.621.7068&rep=r…

Pdf

 

Brömdal, A., Mullens, A, Phillips, T. & Gow, J. (2019). Experiences of transgender prisoners 

and their knowledge, attitudes, and practices regarding sexual behaviors and HIV/STIs: A systematic review. International journal of transgenderism, 20(1): p.4-20.

 

 

 

Brown, G., & McDuffie, E. (2009). Health Care Policies Addressing Transgender Inmates in 

Prison Systems in the United States (Vol. 15).

 

Brownlee, V., Shenoy, R., Castelino, R., Lim, A. & Savage, H. (2016). The Rights of 

Transgender People in Prisons: Research Paper Prepared for the Equal Justice Project 

Symposium. University of Auckland.

 

Castagnoli, C. (2010). Transgender persons' Rights in the EU Member States. European 

Parliament.

 

Coleman, E., Bockting, W., & Botzer, M. (2012). Standards of Care for the Health of 

Transsexual Transgender, and Gender- Nonconforming People.

 

Collin, L., Reisner, S. L., Tangpricha, V., & Goodman, M. (2016). Prevalence of Transgender 

Depends on the “Case” Definition: A Systematic Review. The Journal of Sexual Medicine, 13(4), 613-626. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743609516001338.

 

D’hauwer, P. (2019). Definiëring en noden van transgenders in de gevangenis (bachelorproef). 

Universiteit Gent, België.

 

Depraetere, J., Vandeviver, C. Keygnaert, I & Vander Beken, T. (2020). The critical interpretive 

synthesis: an assessment of reporting practices, International Journal of Social Research Methodology, DOI: 10.1080/13645579.2020.1799637 

 

Dias Vieira, A. & Ciuffoletti, S. (2014). Section D: a Tertium Genus of Incarceration? Case-

study on the Transgender Inmates of Sollicciano Prison. Journal of Law and Criminal 

Justice, 2(2): p. 209-249.

 

 

 

 

Dolovich, S. (2011). Strategic segregation in the modern prison. American Criminal Law 

Review, 48(1), 1-110. Retrieved from https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/amcrimlr48&div=4&g_sent=1&casa_token=&collection=journals#

 

 

Etheridge, T. S. (2014). Safety v. surgery: Sex reassignment surgery and the housing of 

transgender inmates. Georgetown Journal of Gender and the Law, 15(3): p: 585-612. 

 

FRIS Onderzoeksportaal. (z.d.). Project: Naar een LHBTI-gerichte penologie? Onderzoek naar 

de ervaringen, noden en het mensenrechtenkader van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender and interseks personen in Belgische gevangenissen. Geraadpleegd op 7 mei 2021, van https://www.researchportal.be/nl/project/naar-een-lhbti-gerichte-penologie-onderzoek-naar-de-ervaringen-noden-en-het

 

Garcia, M. & Goldbold, P. (2018). Barriers to Post-Transgender Surgery Care in the Federal 

Prison System. The Journal of Sexual Medicine, 15(2), supplement 1.

 

Geens, K. (2016). Parlementaire vraag : Het aantal transgender personen in de Belgische 

gevangenissen. Geraadpleegd van,  https://www.valerievanpeel.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/images/wysiwyg/vvp-160223-scv-transgenders_in_gevangenissen_0.pdf

 

Glezer, A., McNiel, D.E. & Binder, R.L. (2013). Transgendered and Incarcerated: A Review of 

the Literature, Current Policies and Laws, and Ethics. Journal of the American Academy 

of Psychiatry and the Law, 41(4): p: 551-559.

 

Gorden, C., Hughes, C., Roberts, D., Astbury-Ward, E. & Dubberley, S. (2017). A Literature 

Review of Transgender People in Prison: An ‘invisible’ population in England and 

Wales. Prison Service Journal233: p.11-22. 

 

 

 

Green, E. R., & Maurer, L. M. (2015). The teaching transgender toolkit: a facilitator's guide to 

increasing knowledge, decreasing prejudice & building skills. IThaca NY. 

 

Harawa, N. T., Sweat, J., George, S., & Sylla, M. (2010). Sex and condom use in a large jail 

unit for men who have sex with men (MSM) and male-to-female transgenders. Journal 

of health care for the poor and underserved, 21(3), 1071-1087. Geraadpleegd van, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20693745

 

Harrison, V. (2020). Cedaw disapproves: The united states' treatment of transgender women in 

prisons. DePaul Journal for Social Justice, 13(2): p. 1-32. 

 

Hochdorn, A., Faleiros, V.P., Valerio, P. & Vitelli, R. (2018). Narratives of Transgender People 

Detained in Prison: The Role Played by the Utterances “Not” (as a Feeling of Hetero- and Auto-rejection) and “Exist” (as a Feeling of Hetero- and Auto-acceptance) for the Construction of a Discursive Self. A Suggestion of Goals and Strategies for Psychological Counseling. Frontiers in Psychology, 8

 

Ilga Europe. (2018). Trans. Geraadpleegd van, 

https://ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/trans

 

Iyama, K. (2012). We Have Tolled the Bell for Him: An Analysis of the Prison Rape 

Elimination Act and California's Compliance as It Applies to Transgender Inmates. 

Tulane Journal of Law & Sexuality, 21: p. 23-48. 

 

Jenness, V. (2021). The social ecology of sexual victimization against transgender women who 

are incarcerated: A call for (more) research on modalities of housing and prison violence. Criminology & Public Policy, 20: p. 3-18.

 

Jenness, V. & Fenstermaker, S. (2014). AGNES GOES TO PRISON: Gender Authenticity, 

Transgender Inmates in Prisons for Men, and Pursuit of “The Real Deal”. Gender & Society, 28(1): p. 5-31.

 

 

Jenness, V. & Gerlinger, J. (2020). The Feminization of Transgender Women in Prisons for 

Men: How Prison as a Total Institution Shapes Gender. Journal of Contemporary 

Criminal Justice 36(2): p. 182-205.

 

Jenness, V., Sexton, L. & Sumner, J. (2018). Sexual victimization against transgender women 

in prison: Consent and coercion in context. Criminology, 58: p. 603–631.

 

Knight, C., & Wilson, K. (2016). Lesbian, Gay, Bisexual and Trans People (LGBT) and the 

Criminal Justice System. Palgrave Macmillan UK. 

 

Ledesma, E. & Ford, C.L. (2020). Health Implications of Housing Assignments for Incarcerated 

Transgender Women. Perspectives From the Social Sciences, 110(5): p. 650-654.

 

Lynch, S., & Bartels, L. (2017). Transgender prisoners in Australia: An examination of the 

issues, law and policy. Flinders Law Journal, 19(2): p.185-232. 

 

Malkin, M.L. & DeJong, C. (2018). Protections for Transgender Inmates Under PREA: a

Comparison of State Correctional Policies in the United States. Sexuality Research and 

Social Policy, 16: p.393–407. 

 

Mann, R. (2006). The Treatment of Transgender Prisoners, Not Just an American Problem A 

Comparative Analysis of American, Australian, and Canadian Prison Policies 

concerning the Treatment of Transgender Prisoners and Universal Recommendation to 

Improve Treatment. 

 

Maycock, M. (2020a). ‘I want the male and the female wings. I don’t want a special trans wing 

for people.’ Transgender people in custody in Scotland’s views about transgender specific facilities within prisons. Prison Service Journal, 251: p. 31-37.

 

Maycock, M. (2020b). The transgender pains of imprisonment. European Journal of 

Criminology.

 

 

McCauley, E., Eckstrand, K., Desta, B., Bouvier, B., Brockmann B. & Brinkley-Rubinstein, L. 

(2018). Exploring Healthcare Experiences for Incarcerated Individuals Who Identify as Transgender in a Southern Jail. Transgender Health, 3.1.

 

Morrow, D. F. & Messinger, L. (2006). Sexual Orientation and Gender Expression in Social 

Work Practice: Working with Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People.

Columbia University Press.

 

Omzendbrief over de wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders 

wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten 

van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft.

 

Peek, C. (2004). Breaking out of the prison hierarchy: Transgender prisoners, rape, and the 

eighth amendment. Santa Clara Law Review, 44(4), 1211-1248. Retrieved from https://heinonline.org/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saclr44&id=1255&men_tab=srchresults

 

Perrone, C. (2019). Eliminating ambiguity and conflict: Protecting transgender inmates from

sexual violence in federal prisons. Administrative Law Review Accord, 4(2): p. 1-18. 

 

Phillips, T., Brömdal, A., Mullens, A., Gildersleeve J. & Gow J. (2020). “We Don’t Recognize 

Transsexuals ... and We’re Not Going to Treat You”: Cruel and Unusual and the Lived Experiences of Transgender Women in US Prisons. The Palgrave Handbook of Incarceration in Popular Culture, p. 331-360.

 

Polderman, T.J.C., Kreukels, B.P.C., Irwig, M.S. et al. (2018). The Biological Contributions to 

Gender Identity and Gender Diversity: Bringing Data to the Table.

 

Redcay, A., Luquet, W., Phillips, L. & Huggin, M. (2020). Legal Battles: Transgender Inmates’ 

Rights. The Prison Journal 2020100(5): p. 662–682. 

 

 

 

Rodgers, J. & Asquith, N. (2017). Cisnormativity, criminalisation, vulnerability: Transgender 

people in prisons. Tasmania Institute of law enforcement studies, briefing paper nr. 12.

 

Scherpe, J. (2014). The legal status of transsexual and transgender persons. Cambridge: 

Intersentia. 

 

Sexton, L. & Jenness, V. (2016). ‘‘We’re like community’’: Collective identity and collective 

efficacy among transgender women in prisons for men. Punishment & Society, 18(5): p. 

544–577.

 

Shah, B.A. (2010). Lost in the gender maze: placement of transgender inmates in the prison

system. Journal of Race, Gender and Ethnicity, 5(1): p. 39-56.

 

Simopoulos, E. F., & Khin Khin, E. (2014). Fundamental Principles Inherent in the 

Comprehensive Care of Transgender Inmates. 42(1), 26-36. Geraadpleegd van http://jaapl.org/content/jaapl/42/1/26.full.pdf. 

 

Smith, A. (2014). Stories of 0s: Transgender Women, Monstrous Bodies, and the Canadian 

Prison System. Dalhousie Journal of Legal Studies, 23: p.149-171.

 

Smith, W. E. (2012). In the footsteps of johnson v. california: Why classification and 

segregation of transgendered inmates warrants heightened scrutiny. Journal of Gender, Race & Justice, 15(3): p. 689-728. 

 

Stohr, M. K. (2015). The hundred years' war: The etiology and status of assaults on transgender 

women in men's prisons. Women and Criminal Justice, 25(1/2): p. 120-129. 

 

Sumbas, A. (z.d.). Basic human needs of transgender inmates in segregation: an analyses of the 

eighth amendment of the USA. 

 

 

 

 

Sumner, J. & Sexton, L. (2014). Lost in Translation: Looking for Transgender Identity in 

Women’s Prisons and Locating Aggressors in Prisoner Culture. Critical Criminology, 

23: p. 1-20.

 

Sumner, J. & Sexton, L. (2016).  Same Difference: The “Dilemma of Difference” and the 

Incarceration of Transgender Prisoners. Law & Social Inquiry, 41(3): p. 616–642.

 

Routh, D., Abess, G., Makin, D., Stohr, M., Hemmens, C., & Yoo, J. (2015). Transgender

Inmates in Prisons: A Review of Applicable Statutes and Policies.

 

TGEU. (2016). Malta Prison Policy (August 2016). Geraadpleegd van, 

https://tgeu.org/malta-prison-policy-august-2016/

 

The Harvard Law Review Association. (2014). Classification and housing of transgender 

inmates in american prisons. Harvard Law Review, 127(6), 1746-1766. 

 

The Yogyakarta Principles. (2006).

 

The Yogyakarta Principles plus 10. (2017).

 

Transgender infopunt. (z.d.a). Cijfers. Geraadpleegd van, 

http://transgenderinfo.be/f/pers/cijfers/

 

Transgender infopunt. (z.d.b). Trans man/vrouw. Geraadpleegd op 14 mei 2021, van 

https://transgenderinfo.be/m/identiteit/variaties/transmanvrouw/

 

UN. (2009). Handbook on Prisoners with special needs. Geraadpleegd van, 

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Prisoners-with-special-needs.pdf

 

Van Hove, H. (2019). Cijferoverzicht Transgender personen in België. Brussel: Instituut voor 

de gelijkheid van mannen en vrouwen.

 

Wet betreffende de transseksualiteit van 10 mei 2007.

 

Wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing 

van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft, 2017.

 

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen.

 

World Health Organization. (2007). Interventions to address HIV in prisons. Prevention of 

sexual transmission.

 

Yona, L. (2016). Keepin' It Real: Israel's Segregation of Transgender Prisoners and the 

Transgender/Cisgender Binary. Buffalo Journal of Gender, Law and Social Policy, 24

p. 43-68. 

Download scriptie (1.11 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Tom Vander Beken