Outdoor education in het lager onderwijs, waarom?

Esther
Bamberger

"Kinderen leren beter als ze buiten zijn."

Is dat waar?

En wat is dat 'beter leren'?

Wat gebeurt er met de concentratie? Zijn leerlingen meer gemotiveerd? En stijgt de leerprestatie wel?

Waarom zou je kiezen om op uitstap te gaan met de klas? Leerlingen leerlingen niet beter achter hun eigen bank?

Dit, en nog meer, wordt aangehaald in mijn thesis.Veel leesplezier.

Bibliografie

 Formulieren. AED leiden. Geraadpleegd op 5 januari 2021, van https://www.aedleiden.nl/formulieren Allegaert, J. (2015). Outdoor education. Geraadpleegd op 17 april 2020, van file:///C:/Users/pa91613/Downloads/1516_zotvannatuur_Jan%20Allegaert_outdooreducation.pdf Ardroy. (z.j.). What is Outdoor Education? Geraadpleegd op 22 april 2020, van http://www.ardroyoec.co.uk/schools-outdooreducation.asp Baros, R. M., Silver, E. J. en Stein, R. E. K. (2009). School recess and group classroom behaviour. Illinois: American Academy of Pediatrics (AAP) https://doi.org/10.1542/peds.2007-2825 Beresin, A. (2016). Playing with time: towards a global survey of recess practices. https://doi.org/10.1080/21594937.2016.1203920 Boeve-de Pauw, J. & Van Petegem, P. 2018. Eco-school evaluation beyond labels: the impact of environmental policy, didactics and nature at school on student outcomes. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1307327 Clarks C. D. (2009). Transaction at Play. Verenigde Staten: University press of America. De Haseleer, L. (2018). Een handleiding met lesideeën voor outdoor learning. Geraadpleegd op 10 augustus 2020 van https://www.scriptiebank.be/scriptie/2018/een-handleiding-met-lesideeen…outdoor-learning De Jongh, M. Naar de kinderboerderij! Uit praxisbulletin, blz 31-34, februari 2003 Declercq, E. (2014). Haal meer uit je omgeving. Katholieke schoolgids, 63 (4), 133-136. Departement omgeving. (z.j.). Klassen zonder muren: een praktijkboek over buitenles. Geraadpleegd op 16 april 2020, file:///C:/Users/pa91613/Downloads/brochure%20buitenlesdag%20(2).pdf Dillon, J., et a. (2005). Engaging and learning with the outdoors: The final report of the outdoor classroom in a rural context action research project. Geraadpleegd op 5 april via http://www.bath.ac.uk/cree/resources/OCR.pdf Dillon, J., Rickinson, M., et al. (2006). The value of outdoor learning: evidence from research in the UK and elsewhere. Geraadpleegd op 23/04/2021, van http://escuelainnatura.com/wpcontent/uploads/2018/05/the_value_of_schoo… ch_2006_87320_141.pdf Praktijkonderzoek: Outdoor Education, Bamberger Esther p 34 / 41 Education.stateuniversity (z.j.). Geraadpleegd op 01/06/2020, van https://education.stateuniversity.com/pages/2305/Outdoor-EnvironmentalEducation.html#:~:text=The%20term%20outdoor%20education%20emerged,matter%20disciplines% 20through%20direct%20experiences. Educational Reform | Radical Reform. (z.j.). Geraadpleegd op 24 april 2020, van http://www.1845rr1945.ca/timeline/themes/educational_reform Evans, G. W. & McCoy, J. M. (1998) When buildings don’t work:the role of architecture in human health. Journal of Environmental Psychology 18, blz 85–94. Ithaca, USA: Cornell University. Fiskum, T. A. (2012, 25 augustus). Individual Differences and Possible Effects from Outdoor Education: Long Time and Short Time Benefits. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1158934.pdf Gelter, H. (2000, 1 januari). Friluftsliv: The Scandinavian Philosophy of Outdoor Life | Gelter | Canadian Journal of Environmental Education (CJEE). Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/302 Harun, M. T., Salamuddin, N. (2010). Cultivating personality development through outdoor education programme: the Malaysia experience. Geraadpleegd op https://scholar.google.be/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=Cultivating+pers… +development+through+outdoor+education+programme%3A+the+Malaysia+experience&btnG= Herder, J. W. (2014, April). Kenniscreatie & Kennisdeling. Geraadpleegd op 06/05/2020 van jwherder.nl: http://jwherder.nl/onewebmedia/%20_JWH_kenniscreatie_def.pdf Juriza, I. (2010). Outdoor Camps Experiential Learning Activities for Teamwork and Leadership among Medical Students. Geraadpleegd op 02/05/2020 van https://scholar.google.be/scholar?hl=nl&as_sdt=0%2C5&q=+Outdoor+Camps+E… ning+Activities+for+Teamwork+and+Leadership+among+Medical+Students.+&btnG= Knight, S. (2013). Forest School and Outdoor Learning in the Early Years (2nd Revised edition). Thousand Oaks, Canada: SAGE Publications. Lefebre, M., (2014). Als straten gaan praten… De renaissance van omgevingsonderwijs. Leren, S. d. (n.d.). Krachtige leeromgeving. Geraadpleegd op 01/05/2020 van www.steunpuntdiversiteitenleren.be: http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/themas/krach tige-leeromgeving Praktijkonderzoek: Outdoor Education, Bamberger Esther p 35 / 41 Marchant, E. et al. (2019). Curriculum-based outdoor learning for children aged 9-11: A qualitative analysis of pupils' and teachers' views. Geraadpleegd op 24/04/2020 van https://scholar.google.be/scholar?lookup=0&q=Marchant,+Todd,+Cooksey,+D… nolds,+2019)+&hl=nl&as_sdt=0,5 Marichal, Y. (2017-2018).Outdoor education in Vlaanderen: Een praktijkonderzoek naar de leereffecten van outdoor education op leerprestaties. McCoy, D. (2020, 20 maart). 25 survival skills for kids. The rustic elk. Geraadpleegd op 29 maart 2021, van https://www.therusticelk.com/25-survival-skills-for-kids/ Mieras, M. (2016). Buitentijd = Leertijd. Amsterdam, Nederlands: Uitgeverij SWP. Mieras, M. (2018). Buitentijd = leertijd. Literatuurstudie. Jantje Beton/IVN Natuureducatie. Beschikbaar via https://www.mieras.nl/schrijven/buitentijd-leertijd/. Natuur & Bos (2019). Waarom buiten spelen belangrijk is! Opgevraagd op 10 oktober, 2019, via https://www.natuurenbos.be/week-van-het-bos/ravotten Over concentratie. (z.j.). Beter concentreren. Geraadpleegd op 29 maart 2021, van https://beterconcentreren.nl/concentratie/ Place-based outdoor learning and environmental sustainability within Australian Primary School. Geraadpleegd op 04/05/2020 van http://www.susted.com/wordpress/content/place-based-outdoorlearning-and-environmental-sustainability-within-australian-primary-school_2014_10/ Pype, N. (2012-2013). Naar buiten met kleuters… hoe een excursie voorbereiden? Tielt. Ramstetter, C.L., Murray, R., Garner, A. (2010). The Crucial Role of Recess in Schools. Journal of School Health 80 (11): 517-526. Sierens, T. De buitenklas: Elke dag leren in de vrije natuur. Geraadpleegs op 13 augustus 2020 via https://www.klasse.be/74155/de-buitenklas-elke-dag-naar-het-bos/ Smets, J. (2019). Klassen zonder muren. Departement Omgeving Stanley et al. (2016). Increasing physical activity among young children from disadvantaged communities: study protocol of a group randomised controlled effectiveness trial. BMC Public Health. Geraadpleegd op 02/05/2020 van https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3… Praktijkonderzoek: Outdoor Education, Bamberger Esther p 36 / 41 Stroth, S. , Hille, K. , Spitzer, M. , & Reinhardt, S. (2009). Aerobic endurance exercise benefits memory and affect in young adults. Geraadpleegd op 02/05/2020 van https://www.researchgate.net/profile/Sanna_Stroth/publication/5243962_A… bic_endurance_exercise_benefits_memory_and_affect_in_young_adults/links/578c84a508ae254b1 de446a0.pdf Szczepanski, A. (2001). What is outdoor education? Geraadpleegd op 01/05/2020 van Kongressbericht.vp: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.7239&rep=r ep1&type=pdf#page=16 Uit de pedagogische hoek: outdoor education visietekst (deel 1). (2016). Centrumschool Wingene. Geraadpleegd van http://www.centrumschoolwingene.be/sites/default/files/pdf/outdoor%20vi… %201.pdf Utaberta, N., Mydin, M., Ismail, N., Ismail, S. (2015). In the search of green school design in Malaysia: An outdoor learning experience of rainbow troop and toto chan Jurnal Teknologi. Geraadpleegd op 24/04/2020 van http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.898.4058&rep=r… Van As, B. (20114, 1 maart). Leren met groen. Geraadpleegd op 24 april 2020, van https://edepot.wur.nl/299760 Van den Berg, A. E., Koenis, Berg, M. (2007). Spelen in het groen: effecten van een bezoek aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen. Geraadpleegd op 03/05/2020 van https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/25979https://library.w… ubs/fulltext/25979 Van Riessen & Van Manen (2006). Het omgevingsboek (cd-rom). Uitgeverij: Die Keure Van der Donk, C., & van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school (3de editie). Bussum, Nederland: Coutinho. Vives. (2015). Outdoor education: outdoor games. Geraadpleegd op 17 april 2020, https://vivesweb.be/wereldorientatie/outdoor-education/ Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs (1998). Leerplan wereldoriëntatie. Brussel, Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs. Volman, M. (2006). Het nieuwe leren: oplossing of nieuw probleem? Geraadpleegd op 19 maart 2020 Universiteit Utrecht: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/187506

Download scriptie (836.83 KB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Roel Janssen
Thema('s)
Kernwoorden