De kracht van jongeren

Lynn
Regemortels

Na periodes van lockdown en quarantaine is het duidelijk dat heel wat jongeren, nog meer dan ooit, te maken krijgen met donkere gedachten en de energie niet meer vinden om door te zetten. Scholen fungeren als een van de plekken waar jongeren jong moeten kunnen zijn, waar ze tot rust kunnen komen en hun verhaal kunnen doen. Maar wat als die klastitularis nu net niet je favoriete leerkracht is of dat de leerlingenbegeleider geen gaatje vindt in zijn/haar drukke agenda om even een luisterend oor te bieden? Dan is daar het moment om jongeren zelf in te schakelen. Verhalen delen, een luisterend oor of dat duwtje in de rug van een leeftijdsgenoot kan wonderen doen.

Peer Support op school

Bij Peer Support gaan jongeren elkaar gaan ondersteunen. Ze spreken uit eigen ervaringen en gaan zo aan de slag met leeftijdsgenoten. Dit moeten zeker en vast niet de oudsten van de school zijn die al het meeste meegemaakt hebben, dit kunnen ook jongeren zijn uit het eerste middelbaar met de bereidwilligheid om te luisteren. Door gebruik te maken van Peer Support op school kan je als school gaan werken aan de verbinding tussen leerlingen over de jaren heen en zo de warmte binnen de school naar een hoger niveau tillen. De meeste denken aan Peer Support te doen aan de hand van een leerlingenraad, maar het gaat veel verder dan dat. Het zijn net die leerlingen die zich inzetten voor het mentaal welzijn van elke jongere op school en niet het feestcomité van de school die nodig zijn om dit concept/project te dragen.

Van de een op de andere dag aan Peer Support doen?

Net zoals bij heel wat concepten heeft Peer Support ook groeitijd nodig. Je hebt enkele gemotiveerde leerkrachten nodig binnen het schoolteam die het project willen dragen, het zien zitten om de peer supporters (de leerlingen die aan peer support doen) te ondersteunen alsook de post graduaat peer support coach te volgen. Begeleiding op maat voor de leerlingen die in dit concept instappen is van groot belang. De leerlingen moeten weten waar ze terecht kunnen als hun luisterend oor niet voldoende blijkt te zijn of ze het zelf moeilijk hebben met een verhaal van een medeleerling te verwerken. Ook het helpen van de leerlingen om verbinding te creëren met elkaar en zichzelf durven open te stellen naar anderen toe behoort tot de ‘taak’ van de ondersteunende leerkrachten, ook wel de peer support coaches genoemd.

Peer supporters onder elkaar

Het is van groot belang dat de peer supporters onderling op elkaar kunnen vertrouwen en hierbij kan mijn bachelorproef van pas komen. Er worden enkele verbindende activiteiten aangeboden die de leerlingen op weg kunnen helpen om in contact te komen met elkaar of om uit het comfortzone te treden. Iets wat ook van belang is om de leerlingen mee te geven, is dat niets moet maar alles mag.

Tijdens het opstellen van de activiteiten werd er rekening gehouden met de band die leerlingen al dan niet al hebben, welk doel we voor ogen hebben en hoeveel tijd het in beslag zou nemen. Vindt de activiteit plaats in het begin van het schooljaar, dan zijn de opwarmers meer van toepassing. Kennen de peer supporters elkaar al wat beter, dan kan je aan de slag met de verbindende oefeningen. Is het einde van het jaar in zicht en studeren er misschien enkele peer supporters af, dan kan je de afsluitende oefeningen raadplegen.

Ik koos ervoor om mijn bachelorproef te verwerken in een eigen gemaakte site om de beschikbaarheid zo ideaal mogelijk te maken. Via volgende link, peersupportinhetsecundaironderwijs.wordpress.com, is alles terug te vinden. U vindt er de begripsomschrijving terug van Peer Support, de uitleg omtrent het postgraduaat Peer Support Coach en natuurlijk ook de verschillende activiteiten.

Afsluitend

Zelf als startende leerkracht merk ik dat heel wat leerlingen worstelen met zichzelf en hun gedachten. Het is aan ons om hen te verlossen en hun zo veel mogelijk manieren aan te bieden om los te geraken van die gedachten. Peer Support is daar nu één krachtig voorbeeld van en het concept kan ingevuld worden door elke school EN door elke peer supporter op zijn/haar eigen manier.

Bibliografie

Boeken

Eindwerken

  • Geerinck, L. (2012). Jongvolwassenen na de bijzondere jeugdzorg: een analyse van de uitstroomproblematiek. Gent: Universiteit Gent.

Internetbronnen

  • Topping, K.J. (2005). Trends in peer learning. Educational psychology.

Tijdschriften

  • Germeijs, V. (2021, februari). De leerling als partner. Caleidoscoop, 33(1), 8–17.
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Inge Esselen
Thema('s)