Planten vaccineren?

Iris
Pottie

Vaccinaties, we kunnen er in deze periode niet omheen. Een vaccin stimuleert het immuunsysteem, zodat we gepaster kunnen reageren op een infectie. Op dit moment worden vaccinaties als een van de uitwegen gezien uit de SARS-CoV-2 pandemie. Waar echter minder mensen van op de hoogte zijn, is dat planten ook een immuunsysteem bezitten dat gestimuleerd kan worden, waardoor ze zich beter kunnen weren tegen ziektes en stressfactoren. Hierdoor kan men opbrengstverliezen veroorzaakt door deze stressfactoren verlagen. Het vaccineren van planten noemt men “geïnduceerde resistentie”. In combinatie met andere technieken om ziekten bij planten te voorkomen, zou dit een belangrijke rol kunnen spelen bij de verhoging van landbouwopbrengsten, een noodzaak om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden.

‘Geen honger’, zo luidt de tweede doelstelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, vastgelegd door de Verenigde Naties. Hierbij streeft men, via een duurzaam landbouwsysteem, naar de uitroeiing van honger en het garanderen van voedselzekerheid tegen 2030. Verschillende uitdagingen bedreigen echter het behalen van deze doelstelling. Ten eerste groeit de wereldbevolking, terwijl de beschikbare landbouwgrond niet evenredig kan worden uitgebreid. Ten tweede bedreigen stressfactoren de opbrengst van landbouwgewassen. Deze factoren kunnen enerzijds afkomstig zijn van biotische of levende bronnen, zoals schimmels, insecten en nematoden. Anderzijds kunnen stressfactoren abiotisch zijn, uit de niet levende natuur, droogte of warmte bijvoorbeeld. Om gewasopbrengsten op een duurzame manier te verhogen, worden traditionele technologieën, zoals veredeling en gewasbeschermingsmiddelen, gecombineerd met nieuwere, modernere technieken. Een van deze moderne technieken is het stimuleren van het immuunsysteem van planten, zodat zij beter opgewassen zijn  tegen stressfactoren.

Het plantenimmuunsysteem

Planten kunnen zich niet voortbewegen en hebben daarom een vernuftig immuunsysteem ontwikkeld waarmee ze kunnen reageren op stressfactoren in hun nabijheid. Een plant gebruikt receptoren, specifieke elementen of eiwitstructuren, om patronen uit de omgeving te herkennen. Als de plant een patroon herkent, kan hij een signaal zenden naar de celkern. Die celkern is een soort van bibliotheek, die alle informatie van de plantencel – het zogenaamde DNA – bevat. Het signaal zal ervoor zorgen dat een specifiek deel – zoals een boek – wordt gelezen en overgeschreven. Het boek zelf mag de bibliotheek niet verlaten, anders zou het schade kunnen oplopen of verloren raken. Het overgeschreven deel – het zogenaamde mRNA – mag de kern wel verlaten, en gaat naar de werkplaats van de cel, waar gepast gereageerd wordt op het signaal van buitenaf. Zo kan hij ervoor zorgen dat goedaardige bacteriën, die hem een voordeel leveren, in zijn buurt kunnen blijven. Anderzijds kan de plant proberen stressfactoren te elimineren. Hij kan bijvoorbeeld stoffen aanmaken waardoor hij beter bestand is tegen stressfactoren, of stoffen die schadelijk zijn voor ziekteverwekkers. Hij kan er ook voor zorgen dat bepaalde van zijn cellen sterven, zodat de ziekteverwekkers zich niet verder verspreiden.

Bij het verkrijgen van geïnduceerde resistentie geeft men een stimulus aan de plant, waardoor zijn verdedigingscapaciteit verbetert. Deze stimulus kan een chemische stof zijn, een goedaardige bacterie, een goedaardige schimmel of een ziekteverwekker. Wanneer de plant in contact komt met de stimulus, maken verschillende veranderingen een verbetering van de reactie mogelijk, waarna hij sneller en gevatter kan reageren op bepaalde stressfactoren.  Ten eerste kan hij meer receptoren maken, die patronen uit de omgeving kunnen herkennen. Ten tweede kan hij meer inactieve signalen aanmaken, als een soort van reservevoorraad. Bij het herkennen van een patroon kan de plant deze signalen activeren, waardoor ze sneller naar de kern worden doorgestuurd. Tot slot is het mogelijk dat de plant de structuur van zijn bibliotheek, waar al het DNA zich in bevindt, aanpast. Hierdoor kan de plant sneller of makkelijker bepaalde informatie overschrijven. Dankzij deze aanpassingen kan de plant sneller reageren op signalen van buitenaf, de gewonnen tijd kan cruciaal zijn om de ziekteverwekker te bestrijden. Afhankelijk van de plantensoort en de stressconditie reageren planten anders op een bepaalde stimulus. Het is dan ook belangrijk om altijd na te gaan of een stimulus wel helpt om het immuunsysteem te verbeteren tegen een bepaalde stressconditie in een bepaalde plantensoort.

Zuur en bacteriën 

Er zijn al producten op de markt die planten beschermen tegen ziektes door hun immuunsysteem te stimuleren. Toch blijft verder onderzoek naar nieuwe stimuli nodig. Een van die nieuwe stimulerende producten is piperonylzuur, een chemische stof. Voorafgaand onderzoek had aangetoond dat piperonylzuur het immuunsysteem van rijst stimuleert tegen het wortelknobbelaaltje, een nematode. In mijn onderzoek wilden we nagaan of piperonylzuur rijst eveneens kan beschermen tegen een schimmel, “Pyricularia oryzae”. Deze schimmel infecteert de plantencellen, laat ze even leven om voedingstoffen te gebruiken, maar doodt ze uiteindelijk toch. Hierdoor kan deze schimmel een belangrijke oorzaak zijn van oogstverliezen. Wanneer planten vooraf een behandeling met piperonylzuur ondergingen, vertoonden zij minder symptomen veroorzaakt door de schimmel. Dit is een aanwijzing dat het immuunsysteem van de plant beter kon reageren op de schimmel dankzij de voorgaande behandeling met piperonylzuur.

In een tweede reeks experimenten werd het effect van stoffen geproduceerd door goedaardige bacteriën, “Pseudomonas” bacteriën, op nematoden onderzocht. Pseudomonas bacteriën zijn divers, en ze produceren verschillende soorten stoffen. Eerder onderzoek had al aangetoond dat enkele van deze bacteriën het immuunsysteem van rijst stimuleert tegen de hierboven vermelde schimmel. We toonden aan dat een of meerdere stoffen die deze bacteriën produceerden ervoor zorgden dat nematoden minder actief worden. Er kan echter niet met zekerheid gezegd worden welke van deze geproduceerde stoffen dit effect hebben op de nematoden.

Beter immuunsysteem, hogere opbrengsten 

In mijn thesis toonden we de mogelijkheden van de stimulatie van het plantenimmuunsysteem verder aan en twee soorten stimuli werden verder gekarakteriseerd. Dankzij deze stimulatie zijn planten weerbaarder tegen ziekten en plagen. Dit kan leiden tot minder opbrengstverliezen in de landbouw en een stabielere voedselketen, waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Op deze manier kunnen we verder bouwen aan een meer duurzame landbouw.

Bibliografie

Agrawal, G., Rakwal, R., Jwa, N., & Agrawal, V.P. (2001). Signalling molecules and blast pathogen attack activates rice OsPR1a and OsPR1b genes: A model illustrating components participating during defence/stress response. Plant Physiology and Biochemistry, 39, 1095-1103.

Ainsworth, E. A., & Gillespie, K. M. (2007). Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin-Ciocalteu reagent. Nature protocols2(4), 875–877.

Almagro, L., Gómez Ros, L. V., Belchi-Navarro, S., Bru, R., Ros Barceló, A., & Pedreño, M. A. (2009). Class III peroxidases in plant defence reactions. Journal of experimental botany60(2), 377–390.

Anderson, A. J., & Kim, Y. C. (2018). Biopesticides produced by plant-probiotic Pseudomonas chlororaphis isolates. Crop Protection, 105, 62-69.

Baccelli, I., Benny, J., Caruso, T., & Martinelli, F. (2020). The priming fingerprint on the plant transcriptome investigated through meta-analysis of RNA-Seq data. European Journal of Plant Pathology, 156(3), 779-797.

Ballio, A., Bossa, F., Camoni, L., Di Giorgio, D., Flamand, M. C., Maraite, H., Nitti, G., Pucci, P., & Scaloni, A. (1996). Structure of fuscopeptins, phytotoxic metabolites of Pseudomonas fuscovaginae. FEBS letters381(3), 213–216.

Baltz, R. H., Miao, V., & Wrigley, S. K. (2005). Natural products to drugs: daptomycin and related lipopeptide antibiotics. Natural Product Reports, 22(6), 717-741.

Barnes, W. J., & Anderson, C. T. (2017). Acetyl bromide soluble lignin (ABSL) assay for total lignin quantification from plant biomass. Bio-Protoc, 7, 2149.

Bassarello, C., Lazzaroni, S., Bifulco, G., Lo Cantore, P., Iacobellis, N. S., Riccio, R., Gomez-Paloma, L., & Evidente, A. (2004). Tolaasins A--E, five new lipodepsipeptides produced by Pseudomonas tolaasii. Journal of natural products67(5), 811–816.

Berendsen, R. L., Pieterse, C. M., & Bakker, P. A. (2012). The rhizosphere microbiome and plant health. Trends in plant science17(8), 478–486.

Boddy, L. (2016). Pathogens of Autotrophs. In Watkinson, S., Boddy, L. & Money, N., (Eds.), the Fungi, 3rd ed. (pp. 245-292). London, UK: Elsevier LTD.

Breen, S., Williams, S. J., Outram, M., Kobe, B., & Solomon, P. S. (2017). Emerging Insights into the Functions of Pathogenesis-Related Protein 1. Trends in plant science22(10), 871–879.

Bridge, J., & Starr, J. L. (2007). Plant nematodes of agricultural importance: a color handbook. London: Academic Press.

Bui, H. X., Hadi, B. A. R., Oliva, R., & Schroeder, N. E. (2020). Beneficial bacterial volatile compounds for the control of root-knot nematode and bacterial leaf blight on rice. Crop Protection, 135.

Caulier, S., Nannan, C., Gillis, A., Licciardi, F., Bragard, C., & Mahillon, J. (2019). Overview of the Antimicrobial Compounds Produced by Members of the Bacillus subtilis Group. Frontiers in microbiology10, 302.

Cho, M.-H., & Lee, S.-W. (2015). Phenolic phytoalexins in rice: biological functions and biosynthesis. International journal of molecular sciences, 16(12), 29120-29133.

Chong, J., Pierrel, M. A., Atanassova, R., Werck-Reichhart, D., Fritig, B., & Saindrenan, P. (2001). Free and conjugated benzoic acid in tobacco plants and cell cultures. Induced accumulation upon elicitation of defense responses and role as salicylic acid precursors. Plant physiology125(1), 318–328.

Conrath, U. (2011). Molecular aspects of defence priming. Trends in Plant Science, 16(10), 524-531.

Conrath, U., Beckers, G. J., Flors, V., García-Agustín, P., Jakab, G., Mauch, F., Newman, M. A., Pieterse, C. M., Poinssot, B., Pozo, M. J., Pugin, A., Schaffrath, U., Ton, J., Wendehenne, D., Zimmerli, L., Mauch-Mani, B., & Prime-A-Plant Group. (2006). Priming: getting ready for battle. Molecular plant-microbe interactions : MPMI19(10), 1062–1071.

Conrath, U., Beckers, G. J., Langenbach, C. J., & Jaskiewicz, M. R. (2015). Priming for enhanced defense. Annual review of phytopathology53, 97–119.

Cook, D. E., Mesarich, C. H., & Thomma, B. P. (2015). Understanding plant immunity as a surveillance system to detect invasion. Annual review of phytopathology53, 541–563.

D'aes, J., Hua, G. K., De Maeyer, K., Pannecoucque, J., Forrez, I., Ongena, M., Dietrich, L. E., Thomashow, L. S., Mavrodi, D. V., & Höfte, M. (2011). Biological control of Rhizoctonia root rot on bean by phenazine- and cyclic lipopeptide-producing Pseudomonas CMR12a. Phytopathology101(8), 996–1004.

D'aes, J., Kieu, N. P., Léclère, V., Tokarski, C., Olorunleke, F. E., De Maeyer, K., Jacques, P., Höfte, M., & Ongena, M. (2014). To settle or to move? The interplay between two classes of cyclic lipopeptides in the biocontrol strain Pseudomonas CMR12a. Environmental microbiology16(7), 2282–2300.

Dean, R., Van Kan, J. A., Pretorius, Z. A., Hammond-Kosack, K. E., Di Pietro, A., Spanu, P. D., Rudd, J. J., Dickman, M., Kahmann, R., Ellis, J., & Foster, G. D. (2012). The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology. Molecular plant pathology13(4), 414–430.

De Kesel, J., Conrath, U., Flors, V., Luna, E., Mageroy, M. H., Mauch-Mani, B., Pastor, V., Pozo, M. J., Pieterse, C., Ton, J., & Kyndt, T. (2021). The Induced Resistance Lexicon: Do's and Don'ts. Trends in plant science, S1360-1385(21)00002-9. Advance online publication.

De Kesel, J., Gómez-Rodríguez, R., Bonneure, E., Mangelinckx, S., & Kyndt, T. (2020). The Use of PTI-Marker Genes to Identify Novel Compounds that Establish Induced Resistance in Rice. International journal of molecular sciences21(1), 317.

Desmedt, W., Jonckheere, W., Nguyen, V.H., Ameye, M., De Zutter, N., De Kock, K., Debode, J., van Leeuven, T., Audenaert, K., Vanholme, B., Kyndt, T. (2021). The phenylpropanoid pathway inhibitor piperonylic acid induces broad-spectrum pest and disease resistance in plants. Authorea. In press.

Desmedt, W., Kyndt, T., & Vanholme, B. (2020a). U.S. Patent No. 20200305428. U.S. Patent Application Publication

Desmedt, W., Mangelinckx, S., Kyndt, T., & Vanholme, B. (2020b). A Phytochemical Perspective on Plant Defense Against Nematodes. Frontiers in plant science11, 602079.

Desmedt, W., Vanholme, B., & Kyndt, T. (2021). Plant defense priming in the field: a review. In P. Maienfisch & S. Mangelinckx (ed), Recent Highlights in the Discovery and Optimization of Crop Protection Products (pp. 87–124). London, UK: Academic Press.

De Souza, J. T., De Boer, M., De Waard, P., Van Beek, T. A., & Raaijmakers, J. M. (2003). Biochemical, genetic, and zoosporicidal properties of cyclic lipopeptide surfactants produced by Pseudomonas fluorescens. Applied and environmental microbiology69(12), 7161–7172.

De Vleesschauwer, D., Cornellis, P., & Höfte, M. (2006). Redox-active pyocyanin secreted by Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 triggers systemic resistance to Magnaporthe grisea but enhances Rhizoctonia solani susceptibility in rice. Molecular plant-microbe interactions, 19(12), 1406-1419.

De Vleesschauwer, D., & Höfte, M. (2009). Rhizobacteria-induced systemic resistance. In: L. Van Loon (ed), Advances in Botanical Research51, 223–281.

De Vleeschouwer, M., Van Kersavond, T., Verleysen, Y., Sinnaeve, D., Coenye, T., Martins, J. C., & Madder, A. (2020). Identification of the Molecular Determinants Involved in Antimicrobial Activity of Pseudodesmin A, a Cyclic Lipopeptide From the Viscosin Group. Frontiers in microbiology11, 646.

Dixon, R. A., & Paiva, N. L. (1995). Stress-Induced Phenylpropanoid Metabolism. The Plant cell7(7), 1085–1097.

Duan, L., Liu, H., Li, X., Xiao, J., & Wang, S. (2014). Multiple phytohormones and phytoalexins are involved in disease resistance to Magnaporthe oryzae invaded from roots in rice. Physiologia plantarum152(3), 486–500.

Ebbole D. J. (2007). Magnaporthe as a model for understanding host-pathogen interactions. Annual review of phytopathology45, 437–456.

Espinas, N. A., Saze, H., & Saijo, Y. (2016). Epigenetic Control of Defense Signaling and Priming in Plants. Frontiers in plant science7, 1201.

FAO. Retrieved on April 27, 2021 from <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize&gt;

Flury, P., Vesga, P., Péchy-Tarr, M., Aellen, N., Dennert, F., Hofer, N., Kupferschmied, K. P., Kupferschmied, P., Metla, Z., Ma, Z., Siegfried, S., de Weert, S., Bloemberg, G., Höfte, M., Keel, C. J., & Maurhofer, M. (2017). Antimicrobial and Insecticidal: Cyclic Lipopeptides and Hydrogen Cyanide Produced by Plant-Beneficial Pseudomonas Strains CHA0, CMR12a, and PCL1391 Contribute to Insect Killing. Frontiers in microbiology8, 100.

Fukushima, R. S., & Hatfield, R. D. (2004). Comparison of the acetyl bromide spectrophotometric method with other analytical lignin methods for determining lignin concentration in forage samples. Journal of agricultural and food chemistry, 52(12), 3713-3720.

Galeng-Lawilao, J., Kumar, A., & De Waele, D. (2018). QTL mapping for resistance to and tolerance for the rice root-knot nematode, Meloidogyne graminicola. Bmc Genetics, 19.

Gerard, J., Lloyd, R., Barsby, T., Haden, P., Kelly, M. T., & Andersen, R. J. (1997). Massetolides A-H, antimycobacterial cyclic depsipeptides produced by two pseudomonads isolated from marine habitats. Journal of Natural Products, 60(3), 223-229.

Geudens, N., & Martins, J. C. (2018). Cyclic Lipodepsipeptides From Pseudomonas spp. - Biological Swiss-Army Knives. Frontiers in microbiology9, 1867.

Giberti, S., Bertea, C. M., Narayana, R., Maffei, M. E., & Forlani, G. (2012). Two phenylalanine ammonia lyase isoforms are involved in the elicitor-induced response of rice to the fungal pathogen Magnaporthe oryzae. Journal of plant physiology169(3), 249–254.

Girard, L., Höfte, M., & Mot, R. (2020). Lipopeptide families at the interface between pathogenic and beneficial Pseudomonas-plant interactions. Critical reviews in microbiology46(4), 397–419.

Görlach, J., Volrath, S., Knauf-Beiter, G., Hengy, G., Beckhove, U., Kogel, K. H., Oostendorp, M., Staub, T., Ward, E., Kessmann, H., & Ryals, J. (1996). Benzothiadiazole, a novel class of inducers of systemic acquired resistance, activates gene expression and disease resistance in wheat. The Plant cell8(4), 629–643.

Götze, S., & Stallforth, P. (2020). Structure, properties, and biological functions of nonribosomal lipopeptides from pseudomonads. Natural product reports, 37(1), 29-54.

Guo, J., Jing, X., Peng, W. L., Nie, Q., Zhai, Y., Shao, Z., Zheng, L., Cai, M., Li, G., Zuo, H., Zhang, Z., Wang, R. R., Huang, D., Cheng, W., Yu, Z., Chen, L. L., & Zhang, J. (2016). Comparative genomic and functional analyses: unearthing the diversity and specificity of nematicidal factors in Pseudomonas putida strain 1A00316. Scientific reports6, 29211.

Gupta, R., & Vakhlu, J. (2018). Bacterial biocontrol agents. Microbial Biotechnology: Progress and Trends, 317. 10.1201/b17587-15

Haas, D., & Défago, G. (2005). Biological control of soil-borne pathogens by fluorescent pseudomonads. Nature reviews. Microbiology3(4), 307–319.

Hasegawa, M., Mitsuhara, I., Seo, S., Okada, K., Yamane, H., Iwai, T., & Ohashi, Y. (2014). Analysis on blast fungus-responsive characters of a flavonoid phytoalexin sakuranetin; accumulation in infected rice leaves, antifungal activity and detoxification by fungus. Molecules (Basel, Switzerland)19(8), 11404–11418.

Heil M. (2002). Ecological costs of induced resistance. Current opinion in plant biology5(4), 345–350.

Hermenau, R., Kugel, S., Komor, A., & Hertweck, C. (2020). Helper bacteria halt and disarm mushroom pathogens by linearizing structurally diverse cyclolipopeptides. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117, 23802 - 23806.

Huang, C. J., Pauwelyn, E., Ongena, M., Debois, D., Leclère, V., Jacques, P., Bleyaert, P., & Höfte, M. (2015). Characterization of Cichopeptins, New Phytotoxic Cyclic Lipodepsipeptides Produced by Pseudomonas cichorii SF1-54 and Their Role in Bacterial Midrib Rot Disease of Lettuce. Molecular plant-microbe interactions : MPMI28(9), 1009–1022.

Iwata M., Umemura K., Midoh N. (2004). Probenazole (Oryzemate®) — A Plant Defense Activator. In: Kawasaki S. (Eds.), Rice Blast: Interaction with Rice and Control (pp. 163-171). Dordrecht: Springer.

Izawa, T., & Shimamoto, K. (1996). Becoming a model plant: The importance of rice to plant science. Trends in Plant Science, 1(3), 95-99.

Jackson S. A. (2016). Rice: The First Crop Genome. Rice (New York, N.Y.)9(1), 14.

Jacques P. (2011) Surfactin and Other Lipopeptides from Bacillus spp.. In: Soberón-Chávez G. (ed), Biosurfactants. Microbiology Monographs, vol 20 (pp. 57-91). Berlin, Heidelberg: Springer.

Jones, J. D., & Dangl, J. L. (2006). The plant immune system. Nature444(7117), 323–329.

Jones, J. T., Haegeman, A., Danchin, E. G., Gaur, H. S., Helder, J., Jones, M. G., Kikuchi, T., Manzanilla-López, R., Palomares-Rius, J. E., Wesemael, W. M., & Perry, R. N. (2013). Top 10 plant-parasitic nematodes in molecular plant pathology. Molecular plant pathology14(9), 946–961.

Kanyuka, K., & Rudd, J. J. (2019). Cell surface immune receptors: the guardians of the plant's extracellular spaces. Current Opinion in Plant Biology, 50, 1-8.

Karssen, G., Wesemael, W., & Moens, M. (2013). Root-knot nematodes. In Perry R. & Moens M. (Eds.), Plant nematology (2nd ed., pp. 74–108). Wallingford, UK; Cambridge, MA, USA: CABI.

Kavanashree, K., Ramanathan, A., Bharanideepan, A., Muthamilan, M., & Darshan, K. (2020). Study on expression of PR-proteins and defense related enzyme during interaction of rice differentials with Magnaporthe oryzae Cav. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 9, 2017-2022.

Khan, M., Haque, Z., Ahamad, F., & Zaidi, B. (2021). Biomanagement of rice root-knot nematode Meloidogyne graminicola using five indigenous microbial isolates under pot and field trials. Journal of applied microbiology130(2), 424–438.

Khan, M., Zaidi, B., & Haque, Z. (2012). Nematicides control rice root-knot, caused by Meloidogyne graminicola. Phytopathologia Mediterranea, 51(2), 298-306.

Kidwai, M., Ahmad, I. Z., & Chakrabarty, D. (2020). Class III peroxidase: an indispensable enzyme for biotic/abiotic stress tolerance and a potent candidate for crop improvement. Plant cell reports39(11), 1381–1393.

King, E. O., Ward, M. K., & Raney, D. E. (1954). Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin. The Journal of laboratory and clinical medicine, 44(2), 301-307.

Kinoshita, T., & Seki, M. (2014). Epigenetic memory for stress response and adaptation in plants. Plant & cell physiology55(11), 1859–1863.

Klessig, D. F., Choi, H. W., & Dempsey, D. A. (2018). Systemic Acquired Resistance and Salicylic Acid: Past, Present, and Future. Molecular plant-microbe interactions, 31(9), 871-888.

Kodama, O., Miyakawa, J., Akatsuka, T., & Kiyosawa, S. (1992). Sakuranetin, a flavanone phytoalexin from ultraviolet-irradiated rice leaves. Phytochemistry, 31(11), 3807-3809.

Kyndt, T., Fernandez, D., & Gheysen, G. (2014). Plant-parasitic nematode infections in rice: molecular and cellular insights. Annual review of phytopathology52, 135–153.

Lambert, K., & Bekal, S. (2002). Introduction to plant-parasitic nematodes. The plant Health instructor, 10, 1094-1218.

Lee, M. W., Qi, M., & Yang, Y. (2001). A novel jasmonic acid-inducible rice myb gene associates with fungal infection and host cell death. Molecular plant-microbe interactions : MPMI14(4), 527–535.

Lefevere, H., Bauters, L., & Gheysen, G. (2020). Salicylic Acid Biosynthesis in Plants. Frontiers in plant science11, 338.

Li, W., Shao, M., Zhong, W., Yang, J., Okada, K., Yamane, H., Zhang, L., Wang, G., Wang, D., Xiao, S., Chang, S., Qian, G., & Liu, F. (2012). Ectopic expression of Hrf1 enhances bacterial resistance via regulation of diterpene phytoalexins, silicon and reactive oxygen species burst in rice. PloS one7(9), e43914.

Liljegren S. (2010). Phloroglucinol stain for lignin. Cold Spring Harbor protocols2010(1), pdb.prot4954.

Liu, M., Wu, F., Wang, S., Lu, Y., Chen, X., Wang, Y., Gu, A., Zhao, J., & Shen, S. (2019). Comparative transcriptome analysis reveals defense responses against soft rot in Chinese cabbage. Horticulture research6, 68.

Lo Cantore, P., Giorgio, A., & Iacobellis, N. S. (2015). Bioactivity of volatile organic compounds produced by Pseudomonas tolaasii. Frontiers in microbiology6, 1082.

Luc, M., Sikora, R. A., & Bridge, J. (2005). Plant parasitic nematodes in subtropical and tropical agriculture. Wallingford, UK: Cabi.

Luna, E., & Ton, J. (2012). The epigenetic machinery controlling transgenerational systemic acquired resistance. Plant signaling & behavior7(6), 615–618.

Ma, Z., Hua, G., Ongena, M., & Höfte, M. (2016). Role of phenazines and cyclic lipopeptides produced by pseudomonas sp. CMR12a in induced systemic resistance on rice and bean. Environmental microbiology reports8(5), 896–904.

Ma, Z., Ongena, M., & Höfte, M. (2017). The cyclic lipopeptide orfamide induces systemic resistance in rice to Cochliobolus miyabeanus but not to Magnaporthe oryzae. Plant cell reports36(11), 1731–1746.

MacAdam, J. W., Nelson, C. J., & Sharp, R. E. (1992). Peroxidase activity in the leaf elongation zone of tall fescue: I. Spatial distribution of ionically bound peroxidase activity in genotypes differing in length of the elongation zone. Plant Physiology, 99(3), 872-878.

Malinovsky, F. G., Fangel, J. U., & Willats, W. G. (2014). The role of the cell wall in plant immunity. Frontiers in plant science5, 178.

Martinez-Medina, A., Flors, V., Heil, M., Mauch-Mani, B., Pieterse, C., Pozo, M. J., Ton, J., van Dam, N. M., & Conrath, U. (2016). Recognizing Plant Defense Priming. Trends in plant science21(10), 818–822.

Mauch-Mani, B., Baccelli, I., Luna, E., & Flors, V. (2017). Defense Priming: An Adaptive Part of Induced Resistance. Annual review of plant biology68, 485–512.

Mazzola, M., Zhao, X., Cohen, M. F., & Raaijmakers, J. M. (2007). Cyclic Lipopeptide Surfactant Production by Pseudomonas fluorescens SS101 Is Not Required for Suppression of Complex Pythium spp. Populations. Phytopathology97(10), 1348–1355.

Mehnaz S. (2016). An Overview of Globally Available Bioformulations. In: Arora N., Mehnaz S., Balestrini R. (Eds.), Bioformulations: for Sustainable Agriculture (pp.267-281). New Delhi:Springer.

Mercado-Blanco, J. (2015). Pseudomonas strains that exert biocontrol of plant pathogens. In: Ramos JL., Goldberg J., Filloux A. (Eds.), Pseudomonas (pp. 121-172). Dordrecht: Springer.

Mhlongo, M. I., Steenkamp, P. A., Piater, L. A., Madala, N. E., & Dubery, I. A. (2016). Profiling of Altered Metabolomic States in Nicotiana tabacum Cells Induced by Priming Agents. Frontiers in plant science7, 1527.

Mortishire-Smith, R., Nutkins, J., Packman, L., Brodey, C., Rainey, P., Johnstone, K., & Williams, D. (1991). Determination of the structure of an extracellular peptide produced by the mushroom saprotroph Pseudomonas reactans. Tetrahedron, 47(22), 3645-3654.

Nahar, K., Kyndt, T., De Vleesschauwer, D., Höfte, M., & Gheysen, G. (2011). The jasmonate pathway is a key player in systemically induced defense against root knot nematodes in rice. Plant physiology157(1), 305–316.

National Center for Biotechnology Information (2021a). PubChem Compound Summary for CID 101600360, Syringotoxin, 2D-Structure. Retrieved April 27, 2021 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Syringotoxin&gt;

National Center for Biotechnology Information (2021b). PubChem Compound Summary for CID 137628381, Orfamide B, 2D-Structure. Retrieved April 27, 2021 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Orfamide-B&gt;

National Center for Biotechnology Information (2021c). PubChem Compound Summary for CID 139588802, Cichofactin A, 2D-Structure. Retrieved April 27, 2021 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cichofactin-A&gt;

National Center for Biotechnology Information (2021d). PubChem Compound Summary for CID 44131976, Pseudodesmin A. Retrieved May 20, 2021 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Pseudodesmin-A&gt;

National Center for Biotechnology Information (2021e). PubChem Compound Summary for CID 44559556, Tolaasin I. Retrieved May 20, 2021 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tolaasin-I&gt;

National Center for Biotechnology Information (2021f). PubChem Substance Record for SID 386991722, Fuscopeptin A, 2D-Structure, Source: The Natural Products Atlas. Retrieved April 27, 2021 from <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/substance/386991722&gt;

Neidig, N., Paul, R. J., Scheu, S., & Jousset, A. (2011). Secondary metabolites of Pseudomonas fluorescens CHA0 drive complex non-trophic interactions with bacterivorous nematodes. Microbial ecology61(4), 853–859.

Olorunleke, F. E., Kieu, N. P., De Waele, E., Timmerman, M., Ongena, M., & Höfte, M. (2017). Coregulation of the cyclic lipopeptides orfamide and sessilin in the biocontrol strain Pseudomonas sp CMR12a. Microbiologyopen, 6(5).

Omoboye, O. O., Oni, F. E., Batool, H., Yimer, H. Z., De Mot, R., & Höfte, M. (2019). Pseudomonas Cyclic Lipopeptides Suppress the Rice Blast Fungus Magnaporthe oryzae by Induced Resistance and Direct Antagonism. Frontiers in plant science, 10.

Ongena, M., Jourdan, E., Adam, A., Paquot, M., Brans, A., Joris, B., Arpigny, J. L., & Thonart, P. (2007). Surfactin and fengycin lipopeptides of Bacillus subtilis as elicitors of induced systemic resistance in plants. Environmental microbiology, 9(4), 1084–1090.

Oni, F. E., Geudens, N., Onyeka, J. T., Olorunleke, O. F., Salami, A. E., Omoboye, O. O., Arias, A. A., Adiobo, A., De Neve, S., Ongena, M., Martins, J. C., & Höfte, M. (2020). Cyclic lipopeptide-producing Pseudomonas koreensis group strains dominate the cocoyam rhizosphere of a Pythium root rot suppressive soil contrasting with P. putida prominence in conducive soils. Environmental microbiology22(12), 5137–5155.

Oni, F. E., Kieu Phuong, N., & Höfte, M. (2015). Recent advances in Pseudomonas biocontrol. In J. Murillo, B. A. Vinatzer, R. W. Jackson, & D. L. Arnold (Eds.), Bacteria-plant interactions : advanced research and future trends (pp. 167–198). Poole, UK: Caister Academic Press.

Otomo, K., Kenmoku, H., Oikawa, H., König, W. A., Toshima, H., Mitsuhashi, W., Yamane, H., Sassa, T., & Toyomasu, T. (2004). Biological functions of ent- and syn-copalyl diphosphate synthases in rice: key enzymes for the branch point of gibberellin and phytoalexin biosynthesis. The Plant journal : for cell and molecular biology39(6), 886–893.

Park, C.-J., Oh, S.-K., & Chun, U.-H. (1994). Identification of mushroom brown blotch causing agent from Pseudomonas tolaasii culture broth. Applied Biological Chemistry, 37(5), 392-396.

Pastor, V., Luna, E., Mauch-Mani, B., Ton, J., & Flors, V. (2013). Primed plants do not forget. Environmental and experimental botany, 94, 46-56.

Patel, H. K., da Silva, D. P., Devescovi, G., Maraite, H., Paszkiewicz, K., Studholme, D. J., & Venturi, V. (2012). Draft genome sequence of Pseudomonas fuscovaginae, a broad-host-range pathogen of plants. Journal of bacteriology194(10), 2765–2766.

Patel, H. K., Matiuzzo, M., Bertani, I., de Paul Bigirimana, V., Ash, G. J., Höfte, M., & Venturi, V. (2014). Identification of virulence associated loci in the emerging broad host range plant pathogen Pseudomonas fuscovaginae. BMC microbiology, 14(1), 274.

Paudel, S., Rajotte, E. G., & Felton, G. W. (2014). Benefits and costs of tomato seed treatment with plant defense elicitors for insect resistance. Arthropod-Plant Interactions, 8(6), 539-545.

Perneel, M., Heyrman, J., Adiobo, A., De Maeyer, K., Raaijmakers, J. M., De Vos, P., & Höfte, M. (2007). Characterization of CMR5c and CMR12a, novel fluorescent Pseudomonas strains from the cocoyam rhizosphere with biocontrol activity. Journal of applied microbiology103(4), 1007–1020.

Pfaffl, M. W., Horgan, G. W., & Dempfle, L. (2002). Relative expression software tool (REST) for group-wise comparison and statistical analysis of relative expression results in real-time PCR. Nucleic acids research30(9), e36.

Pomar, F., Merino, F., & Barceló, A. R. (2002). O-4-Linked coniferyl and sinapyl aldehydes in lignifying cell walls are the main targets of the Wiesner (phloroglucinol-HCl) reaction. Protoplasma220(1-2), 17–28.

Pritchard, L., & Birch, P. R. J. (2014). The zigzag model of plant-microbe interactions: is it time to move on? Molecular Plant Pathology, 15(9), 865-870.

Raaijmakers, J. M., de Bruijn, I., & de Kock, M. J. D. (2006). Cyclic lipopeptide production by plant-associated Pseudomonas spp.: Diversity, activity, biosynthesis, and regulation. Molecular Plant-Microbe Interactions, 19(7), 699-710.

Raaijmakers, J. M., De Bruijn, I., Nybroe, O., & Ongena, M. (2010). Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas: more than surfactants and antibiotics. FEMS microbiology reviews34(6), 1037–1062.

Rais, A., Jabeen, Z., Shair, F., Hafeez, F. Y., & Hassan, M. N. (2017). Bacillus spp., a bio-control agent enhances the activity of antioxidant defense enzymes in rice against Pyricularia oryzae. PloS one12(11), e0187412.

Ramirez-Prado, J. S., Abulfaraj, A. A., Rayapuram, N., Benhamed, M., & Hirt, H. (2018). Plant Immunity: From Signaling to Epigenetic Control of Defense. Trends in Plant Science, 23(9), 833-844.

Réversat, G., Boyer, J., Sannier, C., & Pando-Bahuon, A. (1999). Use of a mixture of sand and water-absorbent synthetic polymer as substrate for the xenic culturing of plant-parasitic nematodes in the laboratory. Nematology, 1, 209-212.

Rodríguez, J., Tonelli, M., Figueredo, M., Ibáñez, F., & Fabra, A. (2018). The lipopeptide surfactin triggers induced systemic resistance and priming state responses in Arachis hypogaea L. European Journal of Plant Pathology, 152(3), 845-851.

Rokni-Zadeh, H., Mangas-Losada, A., & De Mot, R. (2011). PCR detection of novel non-ribosomal peptide synthetase genes in lipopeptide-producing Pseudomonas. Microbial ecology62(4), 941–947.

Rokni-Zadeh, H., Li, W., Sanchez-Rodriguez, A., Sinnaeve, D., Rozenski, J., Martins, J. C., & De Mot, R. (2012). Genetic and functional characterization of cyclic lipopeptide white-line-inducing principle (WLIP) production by rice rhizosphere isolate Pseudomonas putida RW10S2. Applied and environmental microbiology78(14), 4826–4834.

Ryu, H. S., Han, M., Lee, S. K., Cho, J. I., Ryoo, N., Heu, S., Lee, Y. H., Bhoo, S. H., Wang, G. L., Hahn, T. R., & Jeon, J. S. (2006). A comprehensive expression analysis of the WRKY gene superfamily in rice plants during defense response. Plant cell reports25(8), 836–847.

Sanchez, A. L., Stassen, J. H. M., Furci, L., Smith, L. M., & Ton, J. (2016). The role of DNA (de)methylation in immune responsiveness of Arabidopsis. Plant Journal, 88(3), 361-374.

Schalk, M., Cabello-Hurtado, F., Pierrel, M. A., Atanossova, R., Saindrenan, P., & Werck-Reichhart, D. (1998). Piperonylic acid, a selective, mechanism-based inactivator of the trans-cinnamate 4-hydroxylase: A new tool to control the flux of metabolites in the phenylpropanoid pathway. Plant Physiology, 118(1), 209-218.

Schoch, G. A., Nikov, G. N., Alworth, W. L., & Werck-Reichhart, D. (2002). Chemical inactivation of the cinnamate 4-hydroxylase allows for the accumulation of salicylic acid in elicited cells. Plant Physiology, 130(2), 1022-1031.

Seck, P. A., Diagne, A., Mohanty, S., & Wopereis, M. C. (2012). Crops that feed the world 7: Rice. Food security, 4(1), 7-24.

Shimono, M., Sugano, S., Nakayama, A., Jiang, C. J., Ono, K., Toki, S., & Takatsuji, H. (2007). Rice WRKY45 plays a crucial role in benzothiadiazole-inducible blast resistance. The Plant cell19(6), 2064–2076.

Subedi, P., Gattoni, K., Liu, W. S., Lawrence, K. S., & Park, S. W. (2020). Current Utility of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria as Biological Control Agents towards Plant-Parasitic Nematodes. Plants-Basel, 9(9), 19.

Steenackers, W., Cesarino, I., Klíma, P., Quareshy, M., Vanholme, R., Corneillie, S., Kumpf, R. P., Van de Wouwer, D., Ljung, K., Goeminne, G., Novák, O., Zažímalová, E., Napier, R., Boerjan, W., & Vanholme, B. (2016). The Allelochemical MDCA Inhibits Lignification and Affects Auxin Homeostasis. Plant physiology172(2), 874–888.

Sun, W., Fan, J., Fang, A., Li, Y., Tariqjaveed, M., Li, D., Hu, D., & Wang, W. M. (2020). Ustilaginoidea virens: Insights into an Emerging Rice Pathogen. Annual review of phytopathology58, 363–385.

Szatmári, Á., Zvara, Á., Móricz, Á. M., Besenyei, E., Szabó, E., Ott, P. G., Puskás, L. G., & Bozsó, Z. (2014). Pattern triggered immunity (PTI) in tobacco: isolation of activated genes suggests role of the phenylpropanoid pathway in inhibition of bacterial pathogens. PloS one9(8), e102869.

 Talbot, N. J., Ebbole, D. J., & Hamer, J. E. (1993). Identification and characterization of MPG1, a gene involved in pathogenicity from the rice blast fungus Magnaporthe grisea. The Plant cell5(11), 1575–1590.

Tabassum, B., Khan, A., Tariq, M., Ramzan, M., Khan, M. S. I., Shahid, N., & Aaliya, K. (2017). Bottlenecks in commercialisation and future prospects of PGPR. Applied Soil Ecology, 121, 102-117.

Takatsuji H. (2014). Development of disease-resistant rice using regulatory components of induced disease resistance. Frontiers in plant science5, 630.

Thomson, S.V., Gouk, S.C. and Paulin, J.P. (1999). Efficacy of Bion® (Actigard®) to control fire blight in pear and apple orchards in USA, New Zealand and France. Acta Horticulturae, 489, 589-596.

Thuan, N. T. N., Bigirimana, J., Roumen, E., Van Der Straeten, D., & Hofte, M. (2006). Molecular and pathotype analysis of the rice blast fungus in North Vietnam. European Journal of Plant Pathology, 114(4), 381-396.

Thulke, O., & Conrath, U. (1998). Salicylic acid has a dual role in the activation of defence-related genes in parsley. Plant Journal, 14(1), 35-42.

Tran, H., Ficke, A., Asiimwe, T., Höfte, M., & Raaijmakers, J. M. (2007). Role of the cyclic lipopeptide massetolide A in biological control of Phytophthora infestans and in colonization of tomato plants by Pseudomonas fluorescens. New Phytologist, 175(4), 731-742.

Tsuda, K., & Katagiri, F. (2010). Comparing signaling mechanisms engaged in pattern-triggered and effector-triggered immunity. Current Opinion in Plant Biology, 13(4), 459-465.

Van Acker, R., Vanholme, R., Storme, V., Mortimer, J. C., Dupree, P., & Boerjan, W. (2013). Lignin biosynthesis perturbations affect secondary cell wall composition and saccharification yield in Arabidopsis thaliana. Biotechnology for biofuels, 6(1), 1-17. Agrawal, G. K., Rakwal, R., Jwa, N.-S., & Agrawal, V. P. (2001). Signalling molecules and blast pathogen attack activates rice OsPR1a and OsPR1b genes: a model illustrating components participating during defence/stress response. Plant Physiology and Biochemistry, 39(12), 1095-1103.

van Aubel, G., Buonatesta, R., & Van Cutsem, P. (2014). COS-OGA: A novel oligosaccharidic elicitor that protects grapes and cucumbers against powdery mildew. Crop Protection, 65, 129-137.

van de Mortel, J. E., Ha, T., Govers, F., & Raaijmakers, J. M. (2009). Cellular Responses of the Late Blight Pathogen Phytophthora infestans to Cyclic Lipopeptide Surfactants and Their Dependence on G Proteins. Applied and Environmental Microbiology, 75(15), 4950-4957.

van Hulten, M., Pelser, M., van Loon, L. C., Pieterse, C. M., & Ton, J. (2006). Costs and benefits of priming for defense in Arabidopsis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America103(14), 5602–5607.

VanEtten, H. D., Mansfield, J. W., Bailey, J. A., & Farmer, E. E. (1994). Two Classes of Plant Antibiotics: Phytoalexins versus "Phytoanticipins". The Plant cell6(9), 1191–1192.

Veronico, P., Paciolla, C., Pomar, F., De Leonardis, S., García-Ulloa, A., & Melillo, M. T. (2018). Changes in lignin biosynthesis and monomer composition in response to benzothiadiazole and root-knot nematode Meloidogyne incognita infection in tomato. Journal of plant physiology230, 40–50.

Wang R, Wang GL, Ning Y. PALs: Emerging Key Players in Broad-Spectrum Disease Resistance. Trends Plant Sci. 2019 Sep;24(9):785-787. doi: 10.1016/j.tplants.2019.06.012. Epub 2019 Jul 9. PMID: 31300196.Weller D. M. (2007). Pseudomonas biocontrol agents of soilborne pathogens: looking back over 30 years. Phytopathology97(2), 250–256.

Whetten, R., & Sederoff, R. (1995). Lignin biosynthesis. The plant cell, 7(7), 1001.

Wilson, R. A., & Talbot, N. J. (2009). Under pressure: investigating the biology of plant infection by Magnaporthe oryzae. Nature Reviews Microbiology, 7(3), 185-195.

Wram, C. L., & Zasada, I. A. (2019). Short-Term Effects of Sublethal Doses of Nematicides on Meloidogyne incognitaPhytopathology109(9), 1605–1613.

Xu, M., Hillwig, M. L., Prisic, S., Coates, R. M., & Peters, R. J. (2004). Functional identification of rice syn-copalyl diphosphate synthase and its role in initiating biosynthesis of diterpenoid phytoalexin/allelopathic natural products. The Plant journal : for cell and molecular biology39(3), 309–318.

Yadav, V., Wang, Z., Wei, C., Amo, A., Ahmed, B., Yang, X., & Zhang, X. (2020). Phenylpropanoid Pathway Engineering: An Emerging Approach towards Plant Defense. Pathogens (Basel, Switzerland)9(4), 312.

Yan, D., Cao, A., Wang, Q., Li, Y., Canbin, O., Guo, M., & Guo, X. (2019). Dimethyl disulfide (DMDS) as an effective soil fumigant against nematodes in China. PloS one14(10), e0224456.

Yesmin, N., Jenny, F., Abdullah, H. M., Hossain, M. M., Kader, M. A., Solomon, P. S., & Bhuiyan, M. A. (2020). A review on South Asian wheat blast: The present status and future perspective. Plant Pathology.

Download scriptie (1.59 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Tina Kyndt; Monica Höfte