Vluchtelingen hebben een stem. Laat ze aan het woord.

Maya
Toebat

Zag je de voorbije week een vluchteling in de media? En was die zelf aan het woord? Veel kans dat je antwoord ‘nee’ is. Vluchtelingen zijn ondervertegenwoordigd in de mainstream media. En als ze gerepresenteerd worden, wordt er meestal over en niet door hen gesproken. Ethnische gemeenschapsradio voor en door vluchtelingen pakt het anders aan. Daar vertellen vluchtelingen zelf, over hun rol als vluchteling, en over nog zoveel meer.

De VN-vluchtelingenorganisatie beschrijft de periode tussen 2010 en 2019 als een decennium van ontheemding. Alleen al in 2019 zijn 79,5 miljoen mensen moeten vluchten. Sindsdien zijn vluchtelingen meer dan ooit een prominent onderwerp in de Europese politiek, het publieke debat en de nieuwsmedia. Maar mainstream media beelden vluchtelingen vaak af op een eenvoudige, negatieve manier. Die representatie heeft een invloed op de publieke opinie, want als verhalen over vluchtelingen steeds focussen op criminaliteit en dreiging, worden ze al snel als problematisch ervaren. Bovendien wegen de mediabeelden ook op de vluchtelingen zelf die hun zelfrepresentatie en identiteit onder meer baseren op de media.

Het belang van een goede representatie

Een positievere en gevarieerdere mediarepresentatie daarentegen zorgt ervoor dat vluchtelingen zich welkom voelen en makkelijker kunnen aanpassen aan het gastland. Als mensen uit de gastsamenleving een diverser en menselijker beeld van vluchtelingen krijgen, is er veel kans dat ze zich gastvrijer opstellen tegenover vluchtelingen, waardoor die zich meer op hun gemak voelen.

@UNHCR

Dat is een doel van etnische gemeenschapsmedia of ethnic community radio. Dat zijn (vaak kleine, lokale) radiozenders of -programma’s van en voor een etnische minderheid, zoals vluchtelingen, over hun eigen interesses en behoeften. Die gemeenschapsmedia zijn toegankelijker en informeler dan reguliere media, zodat de gemeenschap zelf kan deelnemen. In een radioprogramma van en over de vluchtelingengemeenschap worden vluchtelingen geïnterviewd, maar ze kunnen dus ook onderwerpen aanbrengen voor het radioprogramma of zelfs de show presenteren. Omdat etnische gemeenschapsradio vluchtelingen zichzelf te laten representeren, verwachtten we dat zij een ander beeld delen van vluchtelingen dan de reguliere media; een representatie waar de reguliere media mogelijk zelfs van kunnen leren.

Een verkennend onderzoek

Deze masterscriptie onderzocht hoe etnische gemeenschapsradio vluchtelingen afbeeldt en hoe dat verschilt van reguliere media. Dit is een verkennend onderzoek aangezien de voorafgaande studies over etnische gemeenschapsradio vooral onderzochten hoe die radiozenders functioneren en welk effect ze hebben op het welzijn van de etnische gemeenschap, maar niet hoe ze de gemeenschap afbeelden. Via twee case studies - de programma’s Refugee Radio (Brighton, Engeland) en Our Voice (Freiburg, Duitsland) - werd er nagegaan hoe de vluchtelingenradio’s in functioneren en vluchtelingen representeren in de praktijk.

Etnische gemeenschapsradio kiest voor variatie en menselijkheid

De gesprekken met zes medewerkers van deze etnische gemeenschapsradios bevestigen dat de representatie van vluchtelingen in etnische gemeenschapsradio op vele vlakken verschilt van die in mainstream media. In reguliere media zijn vluchtelingen ondervertegenwoordigd, en als ze aandacht krijgen, wordt er meestal over hen gesproken door anderen, worden ze als massa afgebeeld en is er alleen oog voor hun migratie. In Refugee Radio en Our Voice, daarentegen, nemen vluchtelingen een centrale plaats in, en vooral, zijn ze zelf aan het woord. Bovendien praten de vluchtelingen in deze twee programma’s over de vele facetten van hun leven. Het gaat niet alleen over het feit dat ze vluchtelingen zijn, maar iemand kan bijvoorbeeld ook spreken over haar rol als vluchteling, vrouw, dichteres, moeder, banier; allemaal in één aflevering.

Refugee Radio en Our Voice laten zien dat etnische gemeenschapsmedia van en over vluchtelingen ervoor zorgen dat vluchtelingen gerepresenteerd worden en dat ze zichzelf representeren. Hierdoor ontstaat er een directer, eerlijker en authentieker beeld van hen dan wanneer er over hen wordt gesproken. De menselijke, complexe weergave in Refugee Radio en Our Voice hangt dus sterk samen met het feit dat vluchtelingen zelf deelnemen. En dat is mogelijk doordat de etnische gemeenschapsradio informeel en toegankelijk zijn, en een vertrouwensband opbouwen met de vluchtelingen, waardoor ze zich meer op hun gemak voelen om hun verhaal te vertellen.

Aan het woord

Er is echter nog geen volledige participatie in alle etnische gemeenschapsradio's. Op dit moment komen vluchtelingen bijvoorbeeld naar Refugee Radio net als geïnterviewden of soms als vrijwilligers, maar niet als medewerkers of organisatoren, zoals in Our Voice. Daardoor krijgt Refugee Radio minder directe feedback van de vluchtelingen en moet de presentator meer moeite doen om contact te maken met de gasten omdat hij zelf geen vluchteling is. Toch lijkt dit niet tot een andere representatie te leiden, wat ook hoopgevend is voor andere media: ook al kunnen ze vluchtelingen nog niet op alle vlakken het roer laten overnemen (bijvoorbeeld als verslaggever of organisator), toch zal hun representatie al veel veranderen door vluchtelingen zelf aan het woord te laten.

Bibliografie

Adelman, M. B. (1988). Cross-cultural adjustment. International Journal of Intercultural Relations, 12(3), 183–204.

Anderson, H. (2015). Voices of Asylum: An Exploration of the Roles of Radio in the Asylum-Seeker Debate. Australian Journalism Review, 37(1), 91–104.

Anderson, H & Masocha, S. (2017). Learning to Love Our Voice: Valuing Process and Product in the Analysis of Participatory Radio for Young Refugees. In J. Budarick, J. & G.S., Han (Eds), Minorities and Media (pp.85-103). Palgrave Macmillan.

Arapoglou, E, Kalogeras, Y, & Nyman, J. (2016). Racial and Ethnic Identities in the Media. Palgrave Macmillan UK.

Auert, P (2015). Community media in the Nordic countries: Between public service and private media. In Atton, C. (ed.), The Routledge Companion to Alternative and Community Media (pp.189-190). Routledge.

Baarda, D.B., van der Hulst, M., & de Goede, M.P.M. (2012). Basisboek interviewen: handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews (3de druk). Noordhoff Uitgevers Groningen.

Bailey, O.G., Georgiou, M. & Harindranath, R. (2007). Transnational Lives and the Media. Palgrave MacMillan.

Berrigan, F. J.. (Ed.). (1977). Access: some western models of community media. UNESCO.

Berry, J. W., Kim, U., Minde, T., & Mok, D. (1987). Comparative Studies of Acculturative Stress.

International Migration Review., 21(3), 491-511

Berry, M., Garcia-Blanco, I., & Moore, K. (2016). Press coverage of the refugee and migrant crisis in the

EU: A content analysis of five European countries. United Nations High Commissioner for Refugees.

Bleich, E, Bloemraad, I, & De Graauw, E. (2015). Migrants, Minorities and the Media: Information, Representations and Participation in the Public Sphere. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41(6), 857-873.

Bowen, G. (2005). Grounded Theory and Sensitizing Concepts. The International Journal of Qualitative Methods, 5, 12-23.

Boyce, C & Neale, P. (2006). Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in- depth interviews for evaluation input. Pathfinder international.

Buckley, S., Duer, K. M., Mendel, T. & Siochru, S. O. (2008). Broadcasting, Voice, and Accountability: A Public Interest Approach to Policy, Law, and Regulation. University of Michigan Press.

Budarick, J. (2017). From Marginalisation to a Voice of Our Own: African Media in Australia. In J. Budarick, J. & G.S., Han (Eds.), Minorities and Media (pp.37-58). Palgrave Macmillan UK.

Budarick, J. (2019). Ethnic Media and Democracy: From Liberalism to Agonism. Palgrave Macmillan.

Bukhari, S.N. (2019) “Ethnic media as alternative media for South Asians in Metro Vancouver, Canada: Creating knowledge, engagement, civic and political awareness.” Journal of Alternative and Community Media 4(3), 86-98.

Butler, P. & Ó Siochrú, S. (2020). Community radio delivering social benefit. Nexus Research Cooperative.

Carpentier, N., Lie, R. & Servaes, J. (2003). Community media: Muting the democratic media discourse. Continuum: Journal of Media and Cultural Studies, 17(1), 51–6.

Caspi, D. & Elias, N. (2011). Don't patronize me: Media-by and media-for minorities. Ethnic and Racial Studies, 34(1), 62-82

Chouliaraki, L. & Zaborowski, R. (2017). Voice and community in the 2015 refugee crisis: A content analysis of news coverage in eight European countries. The International Communication Gazette, 79(6- 7), 613–635.

Cottle, S. (2000). Ethnic Minorities and The Media: Changing Cultural Boundaries. Open University Press.

Couldry, N. (2010). Why voice matters: Culture and politics after neoliberalism. Sage.

Cover, R. (2017). Mobility, Migration and Resilience: Multifaceted Identities and Migrant Media in South

Australia. In Budarick, J., & Han, G.S. (Eds), Minorities and Media (pp.19-36). Palgrave Macmillan UK. D’Haenens, L., & De Lange, M. (2001). Framing of asylum seekers in Dutch regional newspapers.

Media, Culture & Society, 23, 847–860.

David, M.I. (2015). On and off air: an ethnographic exploration of minority radio in Portugal [Doctoral

thesis, Centro em Rede de Investigação em Antropologia].

De Cleen, B., Zienkowski, J., Smets, K., Dekie, A., & Vandevoordt, R. (2017). Constructing the ‘refugee crisis’ in Flanders. Continuities and adaptations of discourses on asylum and migration. In M. Barlai, B. Fähnrich, C. Griessler & M. Rhomberg (Eds.), The migrant crisis: European perspectives and national discourses (pp. 59–78). LIT Verlag.

De Cock, R. & Joris, W. (2019). The Effects of Dominant versus Peripheral News Frames on Attitudes toward Refugees and News Story Credibility. In L., D’Haenens, W., Joris & F. Heinderyckx (Eds.), Images of immigrants and refugees in Western Europe (pp.159-174). Leuven University Press.

De Cock, R., Sundin, E. & Mistiaen, V. (2019). The Refugee Situation as Portrayed in News Media: A Content Analysis of Belgian and Swedish Newspapers – 2015-2017. In L. D’Haenens, W. Joris, W. & F. Heinderyckx (Eds.), Images of immigrants and refugees in Western Europe (pp.39-56). Leuven University Press.

Deuze, M. (2006) Ethnic media, community media and participatory culture. Journalism, 7(3), 262-280. Diez Bosch, M., Mico Sanz, J.L. & Sabate Gauxachs, A. (2019). Letting Diasporic Voices Be Heard

Refugees and Migrants in European Media. The Ecumenical Review, 71(1-2), 110-132.

Dyer, D. (2012). The Missing of the Somme. Canongate Books.

Echevarría L, Ferrández Ferrer, A and Dallemagne, G. (2015). Discursive inclusion and hegemony: The politics of representation in migrant minority media. In O. Ogunyemi (ed), Journalism, Audiences and Diaspora (pp.87-103). Palgrave.

Elliott, P. W. (2010). Another radio is possible: Thai community radio from the grass roots to the global. The Radio Journal: International Studies in Broadcast and Audio Media, 8(1), 7-22.

Entman, R.M. (1993) Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journalism of Communication, 43, 51-58.

Esses, V.M. & Medianu, S. (2013). Uncertainty, Threat, and the Role of the Media in Promoting the Dehumanization of Immigrants and Refugees. Journal of Social Issues, 69(3), 518–536.

Ewart, J. (2012). Exploring Community Radio in Australia. Media International Australia, 42(1), 123– 134.

Ewart, J. & Beard, J. (2017). Poor Relations: Australian News Media Representations of Ethnic Minorities, Implications and Responses. In J., Budarick, & G.S., Han (Eds), Minorities and Media (pp.165-192). Palgrave Macmillan UK.

Ferrer, A.F. & Retis, J. (2019) Ethnic minority media: Between hegemony and resistance. Journal of alternative and community media, 4(3), 1-13.

Forde, S., Foxwell, K. & Meadows, M. (2009). Developing Dialogues: Indigenous and Ethnic Community Broadcasting in Australia. Intellect and University of Chicago Press.

Foxwell, K. & Meadows, M. (2011). Community broadcasting and mental health: The role of local radio and television in enhancing emotional and social well-being. Radio Journal: International Studies In Broadcast & Audio Media, 9(2), 89-106.

Fraser, C. & Restrepo-Estrada, S. (2001). Community radio handbook. UNESCO.

Fraser, C. & Restrepo-Estrada, S. (2002). Community radio for change and development. Development,

45(4), 69-73.

Fraser, N. (1990) Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing

democracy. Social Text, 25(26), 56-80.

Gatrell, P., Goshal, A., Nowak, K. & Dowdall., A. (2021). Reckoning with refugeedom: refugee voices in

modern history, Social History, 46(1), 70-95.

Georgiou, M. (2005). Diasporic media across Europe: Multicultural societies and the universalism—

Particularism continuum. Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(3), 481–498.

Georgiou, M. (2018). Does the subaltern speak? Migrant voices in digital Europe. Popular

Communication, 16(1), 45-57.

Gordon, J. (Ed.) (2012). Community radio in the twenty-first century. Peter Lang.

Guest, G., Macqueen, K.M., Naney, E.E. & Woodsong, C. (2005) Qualitative Research Methods: A data collector’s field guide. Family Health International.

Hesse-Biber, S. N. and Leavy. P. (2011). The Practice of Qualitative Research. Sage Publications.

Howley, E. K. (2010). Understanding Community Media. Sage

Husband, C., and Jagdish, M.C.. (1985). Local Radio in the Communication Environment of Ethnic Minorities in Britain. In T. Van Dijk (ed), Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication (pp.270– 294). Walter de Gruyter.

Johnson, F. & Menichelli, K. (2007). What’s Going on in Community. Benton Foundation.

Joris, W., D’Haenens, L., Van Gorp, B., & Mertens, S. (2018). The refugee crisis in Europe: A frame analysis of European newspapers. In S.F. Krishna-Hensel (Ed.), Migrants, Refugees, and the Media. The New Reality of Open Societies (pp.59–80). Routledge.

Katz, V.S., Matsaganis, M.D. & Ball-Rokeach, S.J. (2012). Ethnic Media as Partners for Increasing Broadband Adoption and Social Inclusion. Journal of Information Policy (University Park, Pa.), 2, 79– 102.

Khamkar, G. (2017). The Evolution of British Asian Radio in England: 1960 – 2004 [Doctorate thesis, Bournemouth University].

King, G. (2017). History of Struggle: The Global Story of Community Broadcasting Practices, or a Brief History of Community Radio. Westminster Papers in Communication & Culture, 12(2), 18-36.

Kushner, T. & Knox, K. (1999). Refugees in an Age of Genocide: Global, National and Local Perspectives during the Twentieth Century. Routledge.

Lams, L.. (2019). Agency and Power in the Dutch-Language News Coverage of the Summer 2015 Refugee Situation in Europe: A Transitivity Analysis of Semantic Roles. In L. D’Haenens, W. Joris & F. Heinderyckx (Eds.). Images of immigrants and refugees in Western Europe (pp.83-99). Leuven University.

Lewis, P. (2015). Community media policy. In C. Atton (ed.), The Routledge Companion to Alternative and Community Media (pp.179-188). Routledge.

Lobban, G. (2013). The immigrant analyst: A journey from double consciousness toward hybridity. Psychoanalytic Dialogues, 23(5), 554-567.

Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (2010). Intercultural communication in contexts (5th ed). McGraw-Hill Higher Education.

Matsaganis, M. D., Katz, V. S., & Ball-Rokeach, S. J. (2011). Understanding ethnic media: Producers, consumers and society. Sage.

Mollard, C. (2001). Asylum: The truth behind the headlines. Oxfam.

Nafiz, A.Z. (2012). Reaching the community through community radio [Master thesis, University of Canterbury].

Order, S. (2017). Community radio: The joy of social connection. Community Broadcasting Foundation Ltd. Murdoch University.

Pedro, M. (2018) Migrant Radio, Community and (New) Fado: The Case of Radio ALFA. In M. Michelsen, M. Krogh, S. Kaargaard Nielsen & I. Have (Eds.), Music radio: Building communities, mediating genres (pp.31-47). Bloomsbury Academic.

Phillips, G. (2011). Reporting Diversity: The Representation of Ethnic Minorities in Australia's Television Current Affairs Programs. Media International Australia, 139(1), 23-31.

Philo, G., Briant, E., & Donald, P. (2013). Bad News for Refugees. Pluto Press. Pranee, L. (2009). Qualitative Research Methods. Oxford University Press.

Radio Dreyeckland. (n.d.). Our Voice. www.rdl.de/sendung/our-voice-die-stimme-der-unsichtbaren#tab- 0-1

Ramasubramanian, S., Doshi & Saleem, M. (2017). Mainstream Versus Ethnic Media: How They Shape Ethnic Pride and Self-Esteem Among Ethnic Minority Audiences. International Journal of Communication, 11, 1879-1899.

Refugee Radio. (n.d.). About us. www.refugeeradio.org.uk/about-us/

Rennie, E. (2006). Community media: A global introduction. Rowman & Littlefield.

Rodrigo-Alsina, Miquel, Pineda, Antonio & García-Jiménez, Leonarda. (2019). Media representations of diasporic cultures and the impact on audiences: Polarization, power, and the limits of interculturality. In J. Retis & R. Tsagarousinou (Eds.), The Handbook of Diasporas, Media, and Culture (pp. 415–428). John Wiley & Sons, Inc.

Rodriguez, C (2001). Fissures in the Mediascape – an International Study of Citizens’ Media. Hampton Press.

Roggeband, C., & Vliegenthart, R. (2007). Divergent framing: the public debate on migration in the Dutch parliament and media, 1995-2004. West European Politics, 30(3), 524–548.

Schwarzenegger, C., Falböck, G., Ellefson, M., Agirreazkuenaga, I., Ferrández Ferrer, A., Graf, H. & Yanglyaeva, M. (2019). Ethnic minorities and the media: a struggle for voice, self, and community? In K. Arnold, P. Preston & S. Kinnebrock (Eds), The handbook of European communication history (pp.437-452). Wiley-Blackwell.

Smets, K., Mazzocchetti, J., Gerstmans, L. & Mostmans, L. (2019). Beyond Victimhood: Reflecting on Migrant-Victim Representations with Afghan, Iraqi, and Syrian Asylum Seekers and Refugees in Belgium. In L. D’Haenens, W. Joris & F. Heinderyckx (Eds.), Images of immigrants and refugees in Western Europe (pp.177-198). Leuven University Press.

Strauss, A.L. & Corbin, J. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3-21.

Strömbäck, J., Andersson, F., & Nedlund, E. (2017). Invandring i medierna – hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015? [Immigration in Media – How did Swedish newspapers report during the years 2010-2015?]. Delmi Rapport 2017, 6.

Tasci, A.D.A. & Wei, W. & Milman, A. (2020). Uses and misuses of the case study method. Annals of Tourism Research, 82(4), 1-6.

Thorbjørnsrud, K., & Ustad Figenschou, T. (2016). Do Marginalized Sources Matter? Journalism Studies, 17(3), 337-355.

Afbeelding verwijderd. Afbeelding verwijderd.United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR). (2020). Global trends: forced displacement in 2019. UNCHR.

Van Dijk, T. (1983). Minderheden in de media: een analyse van de berichtgeving over etnische minderheden in de dagbladenpers [Minorities in the media: an analysis of news reporting on ethnic minorities in the press]. SUA.

Van Gorp, B. (2005). Where is the frame? Victims and intruders in the Belgian press coverage of the asylum issue. European Journal of Communication, 20(4), 484–507

Download scriptie (272.84 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Dr. Antoon Cox, Dr. Christophe Declercq