Job crafting verhoogt de intrinsieke motivatie van platformwerkers

Otto
Rommens

Binnen organisaties is het van essentieel belang om de intrinsieke motivatie van werknemers te bevorderen, wat betekent dat zij hun werk spannend vinden en het van nature graag doen. Deze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de supervisor of leider van een bedrijf, die ervoor moet zorgen dat de inhoud en de structuur van de baan aantrekkelijk en uitdagend zijn. Maar wat als dit spilfiguur ontbreekt? Dit probleem doet zich frequent voor bij organisaties die hun bedrijfsmodel baseren op algoritmen (voornamelijk gekend als platformorganisaties). Hoewel de technologische implementaties helpen om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen, wordt weinig of geen belang gehecht aan de verrijking van het werkontwerp. Binnen het departement Human Resource Management van de KU Leuven werd daarom onderzoek verricht naar platformwerkers en het mogelijke effect van dagelijkse job crafting op de dagelijkse intrinsieke motivatie via dagelijkse jobverrijking.

app-worker

Wat is dagelijkse job crafting?

Dagelijkse job crafting is een proactieve methode die individuen in staat stelt om de inhoud en structuur van een job aan te passen aan persoonlijke voorkeuren. De bevindingen van deze studie tonen aan dat platformwerkers het dagelijkse ontwerp van een job zelf kunnen verrijken door gebruik te maken van specifieke crafting technieken en op die manier de dagelijkse intrinsieke motivatie kunnen bevorderen. Meer specifiek kunnen platformwerkers dit doen door het aantal of type taken dat ze moeten uitvoeren aan te passen (d.w.z., dagelijkse taak crafting), door de mate en kwaliteit van interacties met collega's of klanten te verbeteren (d.w.z., dagelijkse relationele crafting), en door de perceptie van (een deel van) de baan te veranderen (d.w.z., dagelijkse cognitieve crafting).

Inzichten

Dit onderzoek heeft fundamentele implicaties voor platformwerkers, aangezien dagelijkse job crafting mogelijkheden biedt om de dagelijkse intrinsieke motivatie zelf te bevorderen in plaats van te vertrouwen op HR-ondersteuning van organisaties. Toch kunnen deze organisaties ook inzichten trekken, voornamelijk dat het relevant is om dagelijks crafting gedrag aan te moedigen, bijvoorbeeld door meer taken aan te bieden die aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van werknemers of door faciliteiten te bieden waar collega's met elkaar kunnen praten.

De studie

Om deze studie uit te voeren, werd een online algemene vragenlijst afgenomen bij 51 platformwerkers die voeding leveren om te meten in hoeverre deze mensen een persoonlijke behoefte hadden aan groei en ontwikkeling. Vervolgens werd gedurende vier dagen een online dagboekonderzoek uitgevoerd om het dagelijks crafting gedrag, de dagelijkse taakverrijking en de intrinsieke motivatieniveaus te meten.

Bibliografie

Ashford, S. J., Caza, B. B., & Reid, E. M. (2018). From surviving to thriving in the gig economy: A research agenda for individuals in the new world of work. Research in Organizational Behavior38, 23-41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.riob.2018.11.001

Baethge, A., Junker, N. M., & Rigotti, T. (2020). Does work engagement physiologically deplete? Results from a daily diary study. Work & Stress, 1-18. DOI: https://doi.org/75610.1080/02678373.2020.1857466

Bakker, A. B., & Oerlemans, W. G. (2019). Daily job crafting and momentary work engagement: A self-determination and self-regulation perspective. Journal of Vocational Behavior112, 417-430. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.12.005

Bakker, A. B., Du, D., & Derks, D. (2019). Major life events in family life, work engagement, and performance: A test of the work-home resources model. International Journal of Stress Management26(3), 238-249. DOI: https://doi.org/10.1037/str0000108

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology51(6), 1173 -1182. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173

Berg, J.M., Dutton, J.E., & Wrzesniewski, A. (2008). What is job crafting and why does it matter? Retrieved November 28, 2020, from https://positiveorgs.bus.umich.edu/wp-content/uploads/What-is-Job-Craft…

Bindl, U. K., Unsworth, K. L., Gibson, C. B., & Stride, C. B. (2019). Job crafting revisited: Implications of an extended framework for active changes at work. Journal of Applied Psychology104(5), 605-628. DOI: https://doi.org/10.1037/apl0000362

Bipp, T. (2010). What do People Want from their Jobs? The Big Five, core self‐evaluations and work motivation. International Journal of Selection and Assessment18(1), 28-39. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2389.2010.00486.x

Bipp, T., & Demerouti, E. (2015). Which employees craft their jobs and how? Basic dimensions of personality and employees' job crafting behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology88(4), 631-655. DOI: https://doi.org/10.1111/joop.12089

Bonett, D. G., & Wright, T. A. (2015). Cronbach's alpha reliability: Interval estimation, hypothesis testing, and sample size planning. Journal of Organizational Behavior36(1), 3-15. DOI: https://doi.org/10.1002/job.1960

Chalofsky, N., & Krishna, V. (2009). Meaningfulness, commitment, and engagement: The intersection of a deeper level of intrinsic motivation. Advances in Developing Human Resources11(2), 189-203. DOI: https://doi.org/10.1177/1523422309333147

Choudhary, V., Shunko, M., Netessine, S., & Koo, S. (2020). Nudging drivers to safety: Evidence from a field experiment. SRN Electronic Journal. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3491302.

Clarke, P. (2008). When can group level clustering be ignored? Multilevel models versus single-level models with sparse data. Journal of Epidemiology & Community Health62(8), 752-758. DOI: https://doi.org/10.1136/jech.2007.060798

Cleeren, K. (2020). Business Research Methods: qualitative research. [powerpoint]. Antwerpen: KU Leuven

Connelly, C. E., Fieseler, C., Černe, M., Giessner, S. R., & Wong, S. I. (2020). Working in the digitized economy: HRM theory & practice. Human Resource Management Review. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2020.100762

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological bulletin125(6), 627-668. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.627

Deliveroo. (s.d.). Deliver with Deliveroo. Retrieved May 4, 2021, from https://riders.deliveroo.be/en/apply

Demerouti, E. (2014). Design your own job through job crafting. European Psychologist, 19(4), pp.237–247. DOI: https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000188

Doucette, M. H., & Bradford, W. D. (2019). Dual job holding and the Gig economy: Allocation of effort across primary and Gig jobs. Southern Economic Journal85(4), 1217-1242. DOI: https://doi.org/10.1002/soej.12338

Duggan, J., Sherman, U., Carbery, R., & McDonnell, A. (2020). Algorithmic management and app‐work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM. Human Resource Management Journal30(1), 114-132. DOI: https://doi.org/10.1111/1748-8583.12258

Dunn, M. (2020). Making gigs work: digital platforms, job quality and worker motivations. New Technology, Work and Employment35(2), 232-249. DOI: https://doi.org/10.1111/ntwe.12167

Enders, C. K., & Tofighi, D. (2007). Centering predictor variables in cross-sectional multilevel models: a new look at an old issue. Psychological methods12(2), 121-138. DOI: https://doi.org/10.1037/1082-989X.12.2.121

Garg, P., & Rastogi, R. (2006). New model of job design: motivating employees' performance. The Journal of management development, 25(6), pp.572–587. DOI: https://doi.org/10.1108/02621710610670137

Geldenhuys, M., Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2021). How task, relational and cognitive crafting relate to job performance: a weekly diary study on the role of meaningfulness. European Journal of Work and Organizational Psychology30(1), 83-94. DOI: https://doi.org/10.1080/1359432X.2020.1825378

Gordon, H. J., Demerouti, E., Le Blanc, P. M., & Bipp, T. (2015). Job crafting and performance of Dutch and American health care professionals. Journal of Personnel Psychology, 14(4), 192-202. DOI: https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000138

Hackman, J. R., & Lawler, E. E. (1971). Employee reactions to job characteristics. Journal of applied psychology55(3), 259. DOI: https://doi.org/10.1037/h0031152

Hackman, J. R., & Oldham, G. (1974). The Job Diagnostic Survey: An instrument for the diagnosis of jobs and the evaluation of job redesign projects. Catalog of Selected Documents in Psychology, 4, 148-149. Retrieved December 6, 2020, from https://eric.ed.gov/?id=ED099580

Hackman, J. R., & Oldham, G. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance16(2), 250-279. DOI: https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7

Hackman, J. R., Oldham, G., Janson, R., & Purdy, K. (1975). A new strategy for job enrichment. California Management Review17(4), 57-71. DOI: https://doi.org/10.2307/41164610

Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication monographs76(4), 408-420. DOI: https://doi.org/10.1080/03637750903310360

Hetland, J., Hetland, H., Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2018). Daily transformational leadership and employee job crafting: The role of promotion focus. European Management Journal36(6), 746-756. DOI: https://doi.org/10.1016/j.emj.2018.01.002

Hirschi, A. (2018). The fourth industrial revolution: Issues and implications for career research and practice. The Career Development Quarterly66(3), 192-204. DOI: https://doi.org/10.1002/cdq.12142

IBM Corporation. (s.d.). Likelihood Ratio Tests. Retrieved April 19, 2021, from https://www.ibm.com/docs/zh/spss-statistics/23.0.0?topic=model-likeliho…

Idaszak, J. R., & Drasgow, F. (1987). A revision of the Job Diagnostic Survey: Elimination of a measurement artifact. Journal of applied psychology72(1), 69-74. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.72.1.69

Jabagi, N., Croteau, A. M., Audebrand, L. K., & Marsan, J. (2019). Gig-workers’ motivation: thinking beyond carrots and sticks. Journal of Managerial Psychology. 34(4), 192-213. DOI: https://doi.org/10.1108/jmp-06-2018-0255

Laerd Statistics. (2018). Pearson's Correlation using Stata. Retrieved April 14, 2021, from https://statistics.laerd.com/stata-tutorials/pearsons-correlation-using…

Lawler, E. E., & Hall, D. T. (1970). Relationship of job characteristics to job involvement, satisfaction, and intrinsic motivation. Journal of Applied psychology54(4), 305. DOI: https://doi.org/10.1037/h0029692

Lee, M. K. (2016). Algorithmic bosses, robotic colleagues: toward human-centered algorithmic workplaces. Crossroads (Association for Computing Machinery), 23(2), 42–47. DOI: https://doi.org/10.1145/3013498

Legrand, M. (2019). De rol van jobcrafting in het succesvol omgaan met de Uberisering van werk (Master’s thesis). KU Leuven. Factulty of Economics and Business, Master’s degree in Business Administration, Antwerp.

Lin, P. M., Au, W. C., Leung, V. T., & Peng, K. L. (2020). Exploring the meaning of work within the sharing economy: A case of food-delivery workers. International Journal of Hospitality Management91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102686

Locke, E. A., Sirota, D., & Wolfson, A. D. (1976). An experimental case study of the successes and failures of job enrichment in a government agency. Journal of Applied Psychology61(6), 701-711. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.61.6.701

Loher, B. T., Noe, R. A., Moeller, N. L., & Fitzgerald, M. P. (1985). A meta-analysis of the relation of job characteristics to job satisfaction. Journal of applied psychology70(2), 280. DOI: https://doi.org/10.1037/0021-9010.70.2.280

Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2013). Does longer job tenure help or hinder job performance? Journal of Vocational Behavior83(3), 305-314. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jvb.2013.06.012

Niessen, C., Weseler, D., & Kostova, P. (2016). When and why do individuals craft their jobs? The role of individual motivation and work characteristics for job crafting. Human relations (New York)69(6), 1287-1313. DOI: https://doi.org/10.1177/0018726715610642

Ohly, S., Sonnentag, S., Niessen, C., & Zapf, D. (2010). Diary studies in organizational research. Journal of Personnel Psychology, 9(2), 79-93. DOI: https://doi.org/10.1027/1866-5888/a000009

Orpen, C. (1979). The effects of job enrichment on employee satisfaction, motivation, involvement, and performance: A field experiment. Human Relations32(3), 189-217. DOI: https://doi.org/10.1177/001872677903200301

Parker, S. K., & Grote, G. (2019). Automation, algorithms, and beyond: Why work design matters more than ever in a digital world. Applied Psychology. DOI: https://doi.org/10.1111/apps.12241

Parker, S. K., Wall, T. D., & Cordery, J. L. (2001). Future work design research and practice: Towards an elaborated model of work design. Journal of occupational and organizational psychology74(4), 413-440. DOI: https://doi.org/10.1348/096317901167460

Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M. C., Schaufeli, W. B., & Hetland, J. (2012). Crafting a job on a daily basis: Contextual correlates and the link to work engagement. Journal of Organizational Behavior33(8), 1120-1141. DOI: https://doi.org/10.1002/job.1783

Pierce, J. L., Jussila, I., & Cummings, A. (2009). Psychological ownership within the job design context: Revision of the job characteristics model. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior30(4), 477-496. DOI: https://doi.org/10.1002/job.550

Robayo-Tamayo, M., Blanco-Donoso, L. M., Román, F. J., Carmona-Cobo, I., Moreno-Jiménez, B., & Garrosa, E. (2020). Academic engagement: A diary study on the mediating role of academic support. Learning and Individual Differences80, 101887. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lindif.2020.101887

Rudolph, C. W., Katz, I. M., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior102, 112-138. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.jvb.2017.05.008

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology25(1), 54-67. DOI: https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000b). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist55(1), 68-78. DOI: https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Sarkawi, M. N., Jaafar, A. R., Shamsuddin, J., & Rahim, N. F. A. (2016). Moderating effect of growth need strength on the relationship between job characteristics and job satisfaction. International Review of Management and Marketing6(8S), 212-216. Retrieved April 30, 2021, from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/185529…

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2015). Methoden en technieken van onderzoek (7th edition). Amsterdam: Pearson Benelux B.V.

Scherbaum, Charles A, & Ferreter, Jennifer M. (2009). Estimating Statistical Power and Required Sample Sizes for Organizational Research Using Multilevel Modeling. Organizational Research Methods, 12(2), 347-367. DOI: https://doi.org/10.1177/1094428107308906

Schmid, Y., & Auburger, J. (2019). Implementing Workplace Technologies: A Motivation-Oriented Approach. In International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (p. 53-58). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-25629-6_9

Sever, S., & Malbašić, I. (2019). Managing Employee Motivation With The Job Characteristics Model. Dubrovnik: University of Dubrovnik. Retrieved November 19, 2020, from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/240632…

Sheldon, K. M., Ryan, R., & Reis, H. T. (1996). What makes for a good day? Competence and autonomy in the day and in the person. Personality and social psychology bulletin22(12), 1270-1279. DOI: https://doi.org/10.1177/01461672962212007

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. Sociological methodology13, 290-312. DOI: https://doi.org/10.2307/270723

Takeaway. (s.d.). Lead your own time. Retrieved May 4, 2021, https://www.takeaway.com/drivers/en/be/

Thun, S., & Bakker, A. B. (2018). Empowering leadership and job crafting: T he role of employee optimism. Stress and Health34(4), 573-581. DOI: https://doi.org/10.1002/smi.2818

Tims, M., & Bakker, A. B. (2010). Job crafting: Towards a new model of individual job redesign. SA Journal of Industrial Psychology36(2), 1-9. DOI: https://doi.org/10.4102/sajip.v36i2.841

Tims, M., Bakker, A. B., & Derks, D. (2014). Daily job crafting and the self-efficacy–performance relationship. Journal of Managerial Psychology, 29(5), 490-507. DOI: https://doi.org/10.1108/JMP-05-2012-0148

Toland, M. D., & De Ayala, R. J. (2005). A multilevel factor analysis of students’ evaluations of teaching. Educational and Psychological Measurement65(2), 272-296. DOI: https://doi.org/10.1177/0013164404268667

Uber. (s.d.). Deliver with Uber Eats in Belgium. Retrieved May 4, 2021, https://www.uber.com/be/en/deliver/

University of Virginia. (s.d.). Hierarchical Linear Regression. Retrieved April 30, 2020, from https://data.library.virginia.edu/hierarchical-linear-regression/

Ursachi, G., Horodnic, I. A., & Zait, A. (2015). How reliable are measurement scales? External factors with indirect influence on reliability estimators. Procedia Economics and Finance20, 679-686. DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00123-9

Vallerand, R. J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Advances in experimental social psychology, 271-360. Retrieved December 6, 2020, from https://www.lrcs.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/05/Robert-J.-Vallerand…

van Hooff, M. L., & van Hooft, E. A. (2017). Boredom at work: Towards a dynamic spillover model of need satisfaction, work motivation, and work-related boredom. European Journal of Work and Organizational Psychology26(1), 133-148. DOI: https://doi.org/10.1080/1359432X.2016.1241769

Van Yperen, N. W., & Hagedoorn, M. (2003). Do high job demands increase intrinsic motivation or fatigue or both? The role of job control and job social support. Academy of Management Journal46(3), 339-348. DOI: https://doi.org/0.2307/30040627

Verelst, L., De Cooman, R., Verbruggen, M., van Laar, C., Meeussen, L. (2019). Does bridging mean enriching? The relationship between job crafting and work-home enrichment. Presented at the 19th Eawop Congress - Working for the greater good, Torino, 29 May 2019-01 Jun 2019.

Warner, M. (1994). Japanese culture, Western management: Taylorism and human resources in Japan. Organization Studies15(4), 509-533. DOI: https://doi.org/10.1177/017084069401500402

Wessels, C. (2017). Flexible Working Practices: How Employees Can Reap the Benefits for Engagement and Performance (PhD theses). Erasmus University Rotterdam. Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam

Wessels, C., Schippers, M. C., Stegmann, S., Bakker, A. B., van Baalen, P. J., & Proper, K. I. (2019). Fostering flexibility in the new world of work: A model of time-spatial job crafting. Frontiers in psychology10, 505. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00505

Woltman, H., Feldstain, A., MacKay, J. C., & Rocchi, M. (2012). An introduction to hierarchical linear modeling. Tutorials in quantitative methods for psychology8(1), 52-69. DOI: https://doi.org/10.20982/tqmp.08.1.p052

Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: autonomy and algorithmic control in the global gig economy. Work, Employment and Society33(1), 56-75. DOI: https://doi.org/10.1177/0950017018785616

Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of management review26(2), 179-201. DOI: https://doi.org/10.2307/259118

Zargar, M. S., Vandenberghe, C., Marchand, C., & Ayed, A. K. B. (2014). Job scope, affective commitment, and turnover: The moderating role of growth need strength. Journal of occupational and organizational psychology87(2), 280-302. DOI: https://doi.org/10.1111/joop.12046

Download scriptie (1.78 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Promotor: Prof. dr. Rein De Cooman - Dagelijkse supervisor: Lorenz Verelst