STEM-koffers in de 3e graad basisonderwijs

Joke
Truyts

De maatschappij waarin kinderen nu opgroeien, vraagt andere vaardigheden van kinderen dan vroeger. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op en hedendaagse problematieken vragen om andere inzichten en denkwijzen. Als leerkrachten leiden we onze leerlingen op, zodat ze een goede baan krijgen in de toekomst. Maar die toekomstige banen bestaan nu nog niet! STEM-onderwijs schept een uitdagende en leerrijke omgeving voor kinderen, waarin oplossingsgericht werken en ‘out of the box’-denken wordt gestimuleerd. Deze vaardigheden helpen hen in hun toekomstige baan (Suzanne, 2019).

Technologie is een hot topic in het onderwijs. De media besteedt hier veel aandacht aan, maar klopt dit ook in de lespraktijk? Leerlingen in het basisonderwijs hebben weinig of geen ervaring met wetenschap en technologie (Berga, 2009). 

Leraren in het basisonderwijs voelen zich vaak onveilig en kunnen geen technologie leveren (Celis, V. & Van Dijck, K.-2014). Als gevolg hiervan is het enthousiasme van leerlingen om in de toekomst een technische richting te kiezen afgenomen. Dit is een probleem omdat ze verborgen talenten niet kunnen ontdekken (De Coster, R.-2018).

Ik wil er voor zorgen dat techniek/ STEM/ STEAM meer geïntegreerd wordt in het basisonderwijs. Dit wil ik doen door leerkrachten hulp te bieden aan de hand van STEM-koffers die ik ontwikkel. 

Bibliografie

AP Hogeschool. (z.j.). Opleidingen- lager onderwijs. Opgeroepen op 1 November 2020, van AP: https://www.ap.be/opleiding/lager-onderwijs

 

Vlaamse overheid. (z.j.). Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen in het basisonderwijs. Opgeroepen op 1 November 2020, van onderwijs in vlaanderen: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ eindtermen-ontwikkelingsdoelen-leerplannen- basisonderwijs  

 

Schanzer, E. (1 januari 2018). De toekomst van ons technisch onderwijs: 'Bedrijven voelen het tekort aan technische profielen'. Opgeroepen op 1 November 2020, van Knack: https://www.knack.be/nieuws/belgie/de-toekomst-van-ons-technisch-onderw…- voelen-het-tekort-aan-technische-profielen/article-longread-947167.html  

 

RVO-Society. (z.j.). techniek in het lager onderwijs. Opgeroepen op 1 november 2020, van rvo-society: https://www.rvo-society.be/projecten/techniek-in-het-lager-onderwijs

 

Mast, P. (2017). Techniek 2 Constructie. Antwerpen: AP hogeschool.

 

Laevers, F. & Heylen, L. (2011). Passie voor wetenschap en techniek: Onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschool. Leuven: CEGO Publishers.  

 

Riley, S. (2020, 26 oktober). Institute for Arts Integration & STEAM | K-12 Professional Development. The Institute for Arts Integration and STEAM. https://artsintegration.com  

 

STEM-actieplan. (2012). https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/STEM-actieplan.pdf

 

KlasCement info@klascement.net. (z.d.). Gratis lespakket over energie. KlasCement. https://www.klascement.net/kiezenvoorstem/fysiek-materiaal/77378/gratis-lespakket-over-energie/?previous

 

Handen, S. S. D. V. Y.-. (z.d.). groep 7 en 8 Archives - Pagina 2 van 5. Slimme Handen. http://slimme-handen.nl/category/basisonderwijs/groep-7-en-8/page/2/

 

Techniek in het basisonderwijs - Lessen. (z.d.). techniek in het basisonderwijs. http://www.techniekinhetbo.nl/lessen.htm

 

S. (z.d.). STEM en speelgoed - SPADT, educatief speelgoed met advies. Spadt. https://spadt.be/nl/blog/stem-en-speelgoed

 

Projecten voor JUNIORS | Techniekacademie Thuis. (z.d.). techniek academie. Geraadpleegd 4 november 2020, van https://www.techniekacademiethuis.be/projecten-voor-juniors

 

Professor Steam. (z.d.). professor steam. https://sites.google.com/scholengroepimpact.be/professorsteam/homepage

 

Dwengo - Welkom in de klas van de toekomst. (z.d.). diengo. https://scholen.dwengo.org

 

Godde, N. (z.d.). Projecten STEM (STEAM). Techniek is fun.  https://techniekisfun.weebly.com/projecten-stem-steam.html#

 

Spelen en ontdekken. (z.d.). Elektroclub. https://elektroclub.be/spelen-en-ontdekken

 

techniek- en WetenschapsAcademie – Techniek-en WetenschapsAcademie: STEM voor scholen en STEM voor de vrije tijd. (z.d.). techniek- en wetenschapsAcademie. https://www.techniekenwetenschapsacademie.be

 

OPITEC is uniek techniek beeldende vormgeving schilderen. (z.d.). https://www.opitec.be/. https://www.opitec.be

 

GO. (2018). zicht op techniek. https://pro.g-o.be/blog/Documents/zicht%20op%20techniek.pdf?fbclid=IwAR1ra_MMbqcLtpJa_fTE2eGxkn9qDSMOb4Q0Z0cUdKMYlA2Ja5yLwMQawb0

 

GO. (z.d.). GO! Pro - Wereldoriëntatie. Go! Pro. https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/leerplannen/leerplannen-bao/wereldorientatie?fbclid=IwAR21RWmEj0PM_G04VDNbZSHXh-WO34XylYn_81mTnFskof0NTzfsATdftIo

 

Onderwijsdoelen en leerplannen in het basisonderwijs. (z.d.). Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsdoelen-leerplannen-basisonderwijs

 

WERELDORIËNTATIE (LEERGEBIED MENS EN MAATSCHAPPIJ + LEERGEBIED WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK). (2010). https://pro.g-o.be/blog/Documents/2010-3%20WO.pdf

 

Ik heb een vraag (2020). (z.d.). ik heb een vraag. https://www.ikhebeenvraag.be

 

Techniek Online | Proefjes – overzicht. (z.d.). techniek-online. http://techniek-online.be/main/?page_id=6

 

Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie. (z.d.). NL. https://www.technopolis.be/nl/bezoekers/

 

STEM-materiaal | Provincie West-Vlaanderen. (z.d.). databank. https://www.west-vlaanderen.be/stem-materiaal

 

Technotheek.be - Handen uit de mouwen! (2020, 2 maart). Technotheek.be. https://technotheek.be

 

Onderwijs. (z.d.). FabLab+. https://www.stedelijkonderwijs.be/fablabplus/onderwijs-

 

Handen, S. S. D. V. Y.-. (z.d.). groep 7 en 8 Archives - Pagina 2 van 5. Slimme Handen. http://slimme-handen.nl/category/basisonderwijs/groep-7-en-8/page/2/

 

Ik heb een vraag (2020). (z.d.). ik heb een vraag. https://www.ikhebeenvraag.be

 

Lesgevers - Leerkrachten | Volta. (z.d.). Volta. Geraadpleegd op 7 december 2020, van https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten

 

Boeiende lessen techniek. (z.d.). Elektroclub voor leerkrachten. Geraadpleegd op 7 december 2020, van https://elektroclubvoorleerkrachten.be/boeiende-lessen-techniek

 

Omroep NTR. (z.d.). Schooltv: Snapje? - Stroomkring. SchoolTV. Geraadpleegd op 7 december 2020, van https://schooltv.nl/video/snapje-stroomkring/#q=snapje%20elektriciteit

Home. (2020, 14 december). C3. https://www.c3.nl

 

Schooltv: Snapje? - Stroomkring. (2018, 30 maart). [Video]. SchoolTV. https://schooltv.nl/video/snapje-stroomkring/#q=snapje%20elektriciteit

 

Schooltv: Full Proof - Drijven/zinken. (2014, 22 november). [Video]. SchoolTV. https://schooltv.nl/video/full-proof-drijvenzinken/#g=drijven

 

Experiment: Doe de drijftest! - Technopolis. (z.d.). NL. Geraadpleegd op 21 december 2020, van https://www.technopolis.be/nl/bezoekers/proefjes/drijven-en-zinken/

 

text: proefjes.nl; webdesign/artwork: Tijn Snoodijk; programming: Arno Verweij. (z.d.-a). proefjes.nl - proefjes over drijven en zinken. © 2004-2020 Stichting Proefjes. Geraadpleegd op 21 december 2020, van https://www.proefjes.nl/trefwoord/drijven%20en%20zinken

 

drijven en zinken. (z.d.). Pinterest. Geraadpleegd op 21 december 2020, van https://www.pinterest.com/ingewauters2/drijven-en-zinken/

 

 

RVO-Society. (z.d.). De micro:bit. Geraadpleegd op 1 december 2020, van https://www.brightlab.be/project/de-microbit  

 

Micro:bit Educational Foundation. (z.d.). Geraadpleegd op 1 december 2020, van https://microbit.org/  

 

Wat is de Microbit? (uitgelegd in 2 minuten). (2017, 7 mei). [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0EUzE_Q3W98&t=6s

 

Ardies, J., De Maeyer, S., Gijbels, D., (2015). The effect of classroom activities on students' interest and career aspirations towards technology. Australasian journal of technology education.

Heybach, J., Pickup, A., (2017). Whose STEM? Disrupting the Gender Crisis Within STEM. A Journal of the American Educational Studies Association. Studies, DOI: 10.1080/00131946.2017.1369085

Kerkhoven, A. H., Russo, P., Land-Zandstra, A. M., Saxena, A., & Rodenburg, F. J. (2016). Gender stereotypes in science education resources: A visual content analysis. PLoS One, 11, 1–13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165037.

Master, A., Cheryan, S. & Meltzoff, A., (2014). Reducing adolescent girls’ concerns about STEM stereotypes: When do female teachers matter?. Revue internationale de psychologie sociale, volume 27,(3), 79-102. https://www.cairn.info/revue-revue-internationale-de-psychologie-social….

McGuire, L., Mulvey, K. L., Goff, E., Irvinc, M. J., Winterbottom, M., Fields, G, E., Hartstone-Rose, A., Rutlanda, A., (2020). STEM gender stereotypes from early childhood through adolescence at informal science centers. Journal of Applied Developmental Psychology, 67, https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101109.

Newall, C., Gonsalkorale, K., Walker, E., Anne Forbes, G., Highfield, K., Sweller, N., (2018). Science Education: Adult Biases because of the Child’s Gender and Gender Stereotypicality, Contemporary Educational Psychology, doi: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2018.08.003

S. (2019, 14 november). STEAM in theorie en praktijk •. Juf Maike. https://jufmaike.nl/steam-in-theorie-en-praktijk/

Download scriptie (18.54 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Eddy Aelbrecht, Nele Deckx