Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingenkinderen; de belevingen van leerkrachten en zorgcoördinatoren

Louise
Callewaert

Gelijke kansen voor iedere leerling, een ideaal?

Streven naar inclusief onderwijs en gelijke kansen voor iedere leerling. Zo zou het moeten zijn. Dit moet ook het geval zijn voor getraumatiseerde vluchtelingenkinderen. In de lagere school komen zij heel vaak in bestaande klassen terecht. Een mooi beginpunt, maar hoe zorgt de leerkracht ervoor dat het kindje kan functioneren in een klasstructuur, wanneer hun wereld vaak bestaat uit chaos? Een traumasensitieve lesomgeving, dat is het streefpunt van vele gemotiveerde leerkrachten en zorgcoördinatoren.

“Als je kijkt naar vluchtelingen, veel daarvan komen hier aan en hebben nog nooit in een school gezeten. Die weten niet hoe het eruit ziet en moeten opeens beginnen in een super strakke klasstructuur.”

“Ze komen recht van het oorlogsgebied, hebben van alles meegemaakt en moeten dan vanuit de chaos hier in zo een klasje komen zitten.” 

Leerkrachten en zorgcoördinatoren aan het woord Traumasensitief lesgeven is mogelijk, indien de leerkrachten en zorgcoördinatoren weten wat dit inhoudt. Dit gebeurt niet vanzelf. Er is nood aan samengevatte informatie en kennis rond dit onderwerp. De theorie is makkelijk te vinden, maar hoe wordt dit vertaald naar de praktijk? Louise Callewaert, laatstejaarsstudente Toegepaste Psychologie bij Hogeschool West-Vlaanderen, deed onderzoek naar hoe de leerkrachten en zorgcoördinatoren uit het lager onderwijs, het traumasensitief lesgeven aan vluchtelingenkinderen beleven. Dit onderzoek werd gerealiseerd in samenwerking met 7 leerkrachten, 3 zorgcoördinatoren en 1 klinische psychologe. Zij werden uitgenodigd voor een gesprek en kregen zo de kans om hun ervaringen, noden, tips en kennis te delen.

In de praktijk

Op basis van de verschillende interviews werd een leerpad voor leerkrachten en zorgcoördinatoren ontwikkeld rond traumasensitief lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Dit leerpad biedt uitleg, praktische tips, toepassingsmogelijkheden en nuttige informatiebronnen dat de aanzet kan geven tot een rustige en leerrijke omgeving voor ieder kind.

Voorproefje

Leerkrachten en zorgcoördinatoren geven aan dat ondanks het te kort aan kennis, ze toch proberen te vertrekken vanuit een soort buikgevoel. Ze doen hun best om iedereen te aanvaarden, rekening te houden met de verschillen, empathie te tonen en te luisteren naar de leerlingen. Hun doel is een veilige omgeving creëren en zorgen voor verbinding.

“Aan veiligheid werken is heel belangrijk, dus dat ze hun goed voelen. Dat is een voorwaarde om te kunnen bijleren.”

“Wat ik ook wel doe elke maand, ik ga in elke klas echt puur op verbinding aan werken. Dat zijn allemaal activiteiten om met die groep aan de slag te gaan en de leerkracht speelt dan eigenlijk mee.”

“We hadden ook een sleutelhanger met gevoelens zoals pijn, moe of verdrietig of ja. Zo kunnen ze communiceren naar de leerkrachten toe op de speelplaats.

 

Bibliografie

image 446image 447image 448image 449

image 452

Download scriptie (2.09 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Els De Bruycker