De baat van een crisisklimaat

Alicia
Van der Stighelen

Vondst van veerkracht in de integratie van minderjarige vluchtelingen in Athene

In 2015 werd Europa geconfronteerd met meer dan een miljoen vluchtelingen vanuit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Tussen deze mensenstroom doolden ook 95,205 kinderen en adolescenten, –alleen onderweg nota bene. Vandaag arriveren er nog steeds ca. 20,000 onbegeleide minderjarigen na een riskante oversteek van de Mediterrane Zee en vele omzwervingen. Eén op vijf die asiel aanvragen in de EU arriveert in Griekenland. Daar worden ze opgevangen door internationale organisaties (bv. UNICEF, IOM, UNHCR) en enkele lokale ngo’s. De Griekse overheid en burgers hebben immers zelf al jaren de handen vol aan andere financiële en sociale zorgen.

 

Athene als laagjestaart van gebakken peren

Neem als basis de Griekse staatsschuldencrisis in 2009 en de aansluitende bezuinigingscrisis. De vluchtelingencrisis in 2015 was niet de laatste humanitaire ramp die de hoop op spoedig financieel herstel bedierf. De noodtoestand van migrantenopvang ontwikkelde zich verder tot een bijkomende integratiecrisis. En omwille van de afnemende migrantenstroom door EU-maatregelen en onderhandelingen met Turkije trokken internationale organisaties geleidelijk weg naar meer recente en urgente rampen. Met als resultaat dat de lokale ngo’s als enige weergewicht en steun voor migranten achterbleven. Daarnaast werd de hoofdstad Athene door de booming airbnb-industrie de laatste jaren overspoeld door toeristen, wat leidde tot een tekort aan betaalbare woningen anno 2018. Als toplaag op dit tumultueuze crisislandschap kwam vorig jaar ook nog eens een pandemie aanwaaien. Wegvluchten van ellende naar een aankomststad zonder sociale zekerheid, toegankelijke huisvesting, ziekenzorg of arbeidsmarkt voor noch inwoners noch nieuwkomers klinkt weinig belovend. Ngo’s maken hier echter nog steeds het verschil en helpen via hun integratiewerk niet enkel minderjarige migranten, maar ook de aankomststad vooruit.

 

Non-gouvernementele watte?

Ngo’s of non-gouvernementele organisaties kaarten maatschappelijke kwesties aan zoals gezondheid, milieubescherming en mensenrechten zonder inmenging van de overheid. Vaak ontstaan ze net om de afwezigheid van beleids- of financiële respons van die laatste in te vullen. Wel zijn ze niet economisch rendabel en hangt hun werking dus volledig af van overheidssubsidies, private giften en donaties. In Athene hebben een handvol ngo’s sinds 2015 de opvang en integratie van minderjarige nieuwkomers op zich genomen, waaronder ARSIS (afkorting voor ‘Association for the Social Support of Youth’). Deze organisatie beschikt over een aantal strategisch verspreide appartementen en een opvangcentrum voor jongeren met 24/24 supervisie. Daarbovenop biedt ARSIS een uitgebreid gamma aan diensten aan waaronder Griekse taalles, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs in Griekse scholen, sport en recreatie, psychosociale steun en juridische bijstand rond het asielproces.

Op mensenmaat helpt het holistisch integratiewerk van ARSIS kwetsbare jongeren om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen als geregistreerde inwoners. Maar ook op ruimere stadsschaal spelen ngo’s een prominente rol via hun politiek pleidooi. Over de jaren hebben ze namelijk expertise rond migratie en integratie ontwikkeld. En daarbij hebben ze een breed netwerk opgebouwd over verschillende lokale, nationale, Europese en internationale niveaus – zowel onderling met collega-ngo’s als met autoriteiten.

 

De weerslag na tegenslag. Grijp uw kans!

Ngo’s spelen dus een essentiële rol in het migratie- en integratievraagstuk. Ze grijpen keer op keer een nieuw crisismoment (bv. Covid-19) om publieke en overheids- (be)zorg(dheid) weer in gang te zetten. Uit interviews met medewerkers van ARSIS blijkt dat ngo’s integratiewerking wordt beperkt vanwege administratieve hinder en wetgeving, en het gebrek aan staatssubsidies die niet toelaat om gespecialiseerde arbeidskrachten of materiaal zoals boeken en computers aan te schaffen. Verder geven de interviews aan dat ook ngo’s politieke impact wordt belemmerd door fluctuerende externe financiering en een regering die niet vastbesloten is om haar achterstallige staatsverantwoordelijkheid na te komen op vlak van sociale zorg en migratiebeleid. Daarom moeten ngo’s, met het oog op het vergroten van hun integratie-impact, hun personeelsbestand verbeteren wat betreft psychologische en juridische bijstand, -met expertise in jongerenzorg. Verder moeten ze sociaal investeren in de digitale en fysieke nabijheid van hun ngo-bondgenoten voor het delen van beste praktijken en hulpbronnen. Ook zouden ze best hun netwerk verder uitbreiden naar formele staatsbetrekkingen richting participatief migratiebestuur. Deze collectieve acties omvatten mogelijks het potentieel om de levensomstandigheden en persoonlijke ontwikkeling van onbegeleide minderjarigen te verbeteren, en op stedelijke schaal om het potentieel van aankomststeden te ontketenen via de democratisering van bestuursstructuren. Dit kan leiden tot één politiek platform, gedeeld en gereguleerd door nieuwkomers burgers, de markt, lokale/nationale autoriteiten, en ngo’s.

En neen, van eind goed al goed geen sprake. Want de smeulende coronacrisis en rijzende klimaatcrisis houden het crisisklimaat nog wel even in stand. En politieke, economische, of klimaat-vluchtelingen zullen blijven komen en gaan. Maar sta ngo’s een politieke stem toe in het migratiedebat. Het is aan de overheid om hiernaar te luisteren en samen te bouwen aan vrijmoedig voortbestaan van stad en inwoners. Hiervoor moeten bestuursleden het gelaagde crisislandschap in haar geheel onder ogen durven komen. Strategische en circulaire respons kan meerdere crisisknelpunten tegelijk aanpakken voor en door nieuwkomers én inwoners. Als voorbeeld zouden leegstaande overheidsgebouwen in verval tijdelijk toevertrouwd kunnen worden aan ngo’s. Deze zouden met bijkomende subsidies sociale huisvesting kunnen aanbieden voor migranten en kwetsbare burgers, op voorwaarde dat allen het pand opknappen en onderhouden. De restauratie biedt zo niet alleen kans tot werkgelegenheid en een educatieve ervaring, maar ook tot buurtcuriositeit en gezelligheid in de straat. Zo kan een crisisklimaat onverwachts een aanzet geven om een wankele aankomststad te hechten tot een coherent doch divers veerkrachtig stadsweefsel.

image 491

Bibliografie

B I B L I O G R A P H Y

ACCMR (2020). The ACCMR Digital Coordination Platform. Available at https://www.accmr.gr/en/digital-

platform.html (Accessed: November, 2020).

Ager, A. & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee Studies.

(Vol. 21). Oxford University Press.

Alexander, M. (2007). Cities and Labour Immigration: Comparing Policy Responses in Amsterdam, Paris, Rome

and Tel Aviv. Alderschot: Ashgate.

Andriessen A., Paidakaki, A., Susilo, C. & Van den Broeck, P. (2021). Architects’ multifaceted roles in enhancing

resilience after disasters. In Martins, N., Fayazi, M., Hobeica, L. & Kikano, F. (Eds.) Enhancing Disaster

Preparedness: From Humanitarian Architecture to Community Resilience (Chapter 7, p. 129-14) Elsevier. ISBN

9780128190784, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819078-4.00007-1.

Association for the Social Support of Youth (2021, April 4). Interview with the NGO’s shelter caregiver (A. Van

der Stighelen, Interviewer)

Association for the Social Support of Youth (2021, March 16). Interview with the NGO’s shelter coordinator (A.

Van der Stighelen, Interviewer)

Association for the Social Support of Youth (2021, March 20). Interview with the NGO’s shelter psychologist

(A. Van der Stighelen, Interviewer)

Association for the Social Support of Youth (2021, March 20). Interview with the NGO’s shelter social worker

(A. Van der Stighelen, Interviewer)

Association for the Social Support of Youth (2021, March 20). Interview with the NGO’s shelter teacher (A. Van

der Stighelen, Interviewer)

Association for the Social Support of Youth (2020). Who we are. Available at http://www.arsis.gr/en/arsis-is/

(Accessed: October, 2020).

Bakker, L., Ceung, S.Y., Phillimore, J. (2016). The Asylum‐Integration Paradox: Comparing Asylum Support

Systems and Refugee Integration in The Netherlands and the UK. International Migration (Vol. 54, p. 118-132).

International Organization for Migration.

Barradas, R. (2019). Financialization and Neoliberalism and the Fall in the Labor Share: A Panel Data

Econometric Analysis for the European Union Countries. Review of Radical Political Economics.

BBC News (2016). Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts. Available at https://www.bbc.

com/news/world-europe-34131911 (Accessed: November 2020).

Benmecheddal, A., Gorge, H., Özçağlar-Toulouse, N. (2017). Rethinking Alternative Markets in the Context of

Economic Crisis and Austerity in Greece. Journal of Macromarketing (Vol. 37, issue 2, p. 193-205). https://doi.

org/10.1177/0276146717696894

Cabot, H. (2019). The European Refugee Crisis and Humanitarian Citizinship in Greece. Journal of

Anthropology (Vol. 84, Issue 5, p. 747-771). https://doi.org/10.1080/00141844.2018.1529693

Castles, S., Korac, M., Vasta, E. & Vertovec, S. (2001). ‘Integration: Mapping the Field.’ Report of a project

carried out by the Centre for Migration and Policy Research and Refugee Studies Centre, University of Oxford.

CNBC (2020, March). ‘It’s a powder keg ready to explode’: In Greek village, tensions simmer between refugees and locals. Available at https://www.cnbc.com/2020/03/01/refugee-crisis-in-greece-tensions-soar-…-

migrants-and-locals.html (Accessed: October 2020).

Davoudi, S., Shaw, K., Haider, L.J., Quilan, A.E., Peterson, G.D., Wilkinson, C., Fünfgeld, H., MecEvoy, D.,

Porter, L. (2012). Resilience: A Bridging Concept or a Dead End? “Reframing” Resilience. Planning Theory &

Practice (p. 299-333).

Debating Europe (2017). Can Greece cope both with austerity and refugee crisis? Available at https://www.

debatingeurope.eu/2017/05/16/can-greece-cope-austerity-refugee-crisis/#.X8JIIMhKiUk (Accessed: November

2020).

De Bleekere, S. (2015). Het fenomeen wonen, Bouwstenen voor een habitologie (p.19-34). Leuven: Acco.

DeBono, D. (2018). In Defiance of the Reception Logic: The Case for Including NGOs as Human Rights

Monitors in the EU’s Policies of First Reception of Irregular Migrants. Peace and conflict (Vol. 24, p. 291-295).

Educational Publishing Foundation.

De Standaard (2021, April). Duizenden alleenreizende kinderen verdwijnen uit Europese opvang. Available at

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210418_97672194 (Accessed: April, 2021).

ERCOMER (2003). Benchmarking in Immigrant Integration. Retrieved in November, 2020 from EPIM: www.

epim.info

Escobar, P. (2003). The New Labor Market. The Effects of the Neoliberal Experiment in Chile. Latin American

Perspectives (Vol.30, p. 70-78). Sage Publications, Inc.

EUObserver (2019). Greek migrant hotspot now EU’s ‘worst rights issue’. Available at https://euobserver.com/

migration/146541 (Accessed: November 2020).

European Commission (2015, September). Refugee Crisis – Q&A on Emergency Relocation. Available at https://

ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_15_5698 (Accessed: November 2020).

European Commission (2018, July). Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination

in the EU plus Norway. Retrieved in November 2020 from EC: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/

files/00_eu_synthesis_report_unaccompanied_minors_2017_en.pdf

European Commission (2019, February). Managing Migration. EU Financial Support to Greece. Retrieved in

November 2020 from EC: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/polici…-

agenda-migration/201902_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf

European Commission (2020). Hotspot Approach. Available at https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/

networks/european_migration_network/glossary_search/hotspot-approach_en (Accessed: November 2020).

European Commission (2020, September). A fresh start on migration: Building confidence and striking a new

balance between responsibility and solidarity. Available at https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/

en/IP_20_1706 (Accessed: November 2020).

European Commission (2021, January). Managing Migration. EU Financial Support to Greece. Retrieved in

May 2021 from EC: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/polici…-

migration/202101_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf

European Commission (2021). Greece - Unemployment insurance benefits and unemployment assistance

benefits. Available at https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1112&langId=en&intPageId=4571 (Accessed:

April, 2021).

European Council (2021, January). EU Migration Policy. Available at https://www.consilium.europa.eu/en/

policies/migratory-pressures/ (Accessed: October, 2020).

European Parliament (2021). File Action Plan on Integration and Inclusion. Available at https://www.europarl.

europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-action-plan-on-integration-and-

inclusion (Accessed: May, 2021).

European Youth Portal (2021). Volunteering - ARSIS. at https://europa.eu/youth/volunteering/

organisation/60621_hr (Accessed: April, 2021).

Eurostat (2019). Glossary: Asylum Decision. Available at https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.

php?title=Glossary:Asylum_decision (Accessed: November, 2020).

FRA (2018). Returning unaccompanied children: fundamental rights considerations. Retrieved in October, 2020

from FRA: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-returnin…

en.pdf

Gal, J. (2010). Is there an extended family of Mediterranean welfare states? Journal of European Social Policy

(Vol. 20, p. 283-300). London, England: SAGE Publications.

Gericke, D. et al. (2018). How do refugees use their social capital for successful labor market integration? An

exploratory analysis in Germany. Journal of Vocational Behavior (Vol. 105, p. 46-61). San Diego: Elsevier Inc.

Global Property Guide (2021, February). Greece - Home Price Trends. Available at https://www.

globalpropertyguide.com/Europe/Greece/Home-Price-Trends (Accessed: May, 2021).

Greek Council for Refugees (2020, November). Access to Education – Greece. Available at https://

asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/employment-and-education/access-education/

(Accessed: February, 2021).

Greek Council for Refugees (2020, November). Types of Accommodation - Greece. Available at https://

asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/housing/types-accommodation/ (Accessed:

October, 2020).

Greek Council for Refugees (2020, November). Special reception needs of vulnerable groups - Greece. Available at https://asylumineurope.org/reports/country/greece/reception-conditions/…-

groups/ (Accessed: October, 2020).

Greek Council for Refugees (2020, November). Reception and identification procedure- Greece. Available

at https://asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/acce…

reception-and-identification-procedure/ (Accessed: October, 2020).

Hynie, M. (2018). Refugee Integration: Research and Policy. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology

(Vol. 24, P. 265-276). http://dx.doi.org/10.1037/pac0000326

Holling, C.S. (1996). Engineering Resilience versus Ecological Resilience. In P. Schulze, Engineering with

Ecological Constraints (p. 31-45). Washington D.C.: National Academy Press.

HumanRights360 (2017, November). The implementation of the “Hotspot Approach“ and the EU-Turkey

Statement in Greece: A crisis contained, but not over. Available at https://www.humanrights360.org/the-

implementation-of-the-hotspot-approach-and-the-eu-turkey-statement-in-greece-a-crisis-contained-but-not-

over/#0 (Accessed: November 2020).

Human Rights Watch (2017, November). Asylum Seekers’ Hell in a Greek ‘Hotspot’. Available at https://www.

hrw.org/news/2017/11/30/asylum-seekers-hell-greek-hotspot (Accessed: October 2020).

Human Rights Watch (2020, September). Greece’s Moria Camp Fire: What’s Next? Available at https://www.

hrw.org/news/2020/09/12/greeces-moria-camp-fire-whats-next (Accessed: October 2020).

Hynie, M. (2018). Refugee Integration: Research and Policy. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology

(Vol. 24, No. 3, p. 265-276). http://dx.doi.org/10.1037/pac0000326

Hynie, M., Korn, A., & Tao, D. (2016). Social context and social integration for Government Assisted Refugees

in Ontario, Canada. In Poteet, M. & Nourpanah, S. (Eds.), After the flight: The dynamics of refugee settlement

and integration (p. 183–227). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars.

Independent (2020, September). Greece to build permanent migrant centre to replace destroyed Moria camp.

Available at https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greece-refugee-camp-fir…-

lesbos-coronavirus-b436240.html (Accessed: October 2020).

Interreg (2021). ARSIS - Association for the Social Support of Youth. Available at http://www.ipa-cbc-

programme.eu/project-partner/306/ (Accessed: April, 2021).

IOM (2020, March). Flow Monitoring – Children & Migration. Data Collection in Europe in 2019. Retrieved in

November 2020 from IOM DTM: https://dtm.iom.int/reports/europe-%E2%80%94%C2%A0flow-monitoring-

surveys-%E2%80%94-children-migration-2019

IOM (2020, September). IOM Mobilizes Emergency Assistance and Transfer of Children After Fire at Moria

Camp, Lesvos. Available at https://www.iom.int/news/iom-mobilizes-emergency-assistance-and-transfer-

children-after-fire-moria-camp-lesvos (Accessed: October 2020).

IOM (2020). Assisted Voluntary Return and Reintegration. Available at https://www.iom.int/assisted-voluntary-

return-and-reintegration (Accessed: November, 2020).

IOM (2021). Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece (PEDIA).

Available at https://greece.iom.int/en/providing-education-and-immediate-accommodati…-

greece-pedia (Accessed: February, 2021).

IOM (2021). Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection (HELIOS). Available at

https://greece.iom.int/en/hellenic-integration-support-beneficiaries-in… (Accessed:

February, 2021).

Koliou, M., van de Lindt, J., McAllister, T., Ellingwood, B., Dillard, M. & Cutler, H. (2020). State of the

research in community resilience: progress and challenges, Sustainable and Resilient Infrastructure (Vol. 5:3,

p.131-151).DOI: 10.1080/23789689.2017.1418547

Kovner, B., Zehavi, A. & Golan, D. (2021). Unaccompanied asylum-seeking youth in Greece:

protection, liberation and criminalization. The International Journal of Human Rights. DOI:

10.1080/13642987.2021.1874936

Kourachanis, N. (2017). Homelessness Policies in Crisis Greece: The Case of the Housing and Reintegration

Program. European Journal of Homelessness (Vol. 11). FEANTSA.

Kourachanis, N. (2018). Asylum Seekers, Hotspot Approach and Anti-Social Policy Responses in Greece (2015–

2017). Journal of International Migration and Integration (Vol. 19, p. 1153-1167). Springer.

Kourachanis, N. (2019). From camps to social integration? Social housing interventions for asylum seekers in

Greece. International Journal of Sociology and Social Policy (Vol. 39, p. 221-234). Emerald Publishing Limited.

Kourachanis, N. (2021). Housing and Social Policies for Unaccompanied Refugee Minors in Greece. Journal of

Immigrant & Refugee Studies. (Vol. 51, p. 383-471). Abingdon: Routledge.

Mandic, D. (2017). Trafficking and Syrian refugee smuggling: evidence from the Balkan route. Social Inclusion

(Vol. 5, no. 2, p. 28-38). doi:10.17645/si.v5i2.917

Maloutas, T., Siatitsa, D. & Balampanidis, D. (2020). Access to Housing and Social Inclusion in a Post-Crisis

Era: Contextualizing Recent Trends in the City of Athens. Social Inclusion (Vol. 8, p. 5-15). Lisbon: Cogitatio

Press. http://dx.doi.org/10.17645/si.v8i3.2778

Mariolis T., Rodousakis, N., Soklis, G. (2020). The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek

economy. Tourism Economics. London: Sage Publications https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.

be/10.1177/1354816620946547

McMillan, D.W. (1996). Sense of community. Journal of Community Psychology (Vol. 24, p. 315-325). New

York: John Wiley & Sons, Inc.

McMillan, D.W. (2011). Sense of community, a theory not a value: a response to Nowell and Minord. Journal of

Community Psychology (Vol. 39, p 507-519). Hoboken: Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company.

Médecins sans Frontières (2020).Overview of the refugee crisis in Europe. Available at https://www.msf-me.org/

overview-refugee-crisis-europe (Accessed: November 2020).

Meeus, B., Arnaut, K., van Heur, B. (2019). Arrival Infrastructures: Migration and Urban Social Mobilities.

Cham: Sprinter.

Meeus, B., Beeckmans, L., van Heur, B. & Arnaut, K. (2020). Broadening the Urban Planning Repertoire with

an ‘Arrival Infrastructures’ Perspective. Urban Planning (Vol. 5, p. 11-22). Cogitatio.

Moulaert, F. and MacCallum, D. (2019). Advanced introduction to social innovation. Cheltenham and

Northampton: Edward Elgar Publishing.

Moulaert, F., MacCallum, D., Van den Broeck, P. and Garcia M. (2019). Bottom-linked governance and socially

innovative political transformation. In Atlas of social innovation. Second volume: A world of new practices (p.

62-65). München: Oekoem Verlag

Moulaert, F., Swyngedouw, E., Martinelli, F. and Gonzalez, S. (Eds.) (2010). Can Neighbourhoods Save the

City?: Community development and social innovation. London and New York: Routledge.

National Statistical Service of Greece (2009). Population & Housing Census 2001. Retrieved in May, 2021 from

National Statistical Service of Greece: http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00098%20.pdf

OHCHR (2020). Financialization of housing. Available at https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/

FinancializationHousing.aspx#:~:text=Known%20as%20the%20financialization%20of,rather%20than%20a%20

social%20good.&text=Residents%20are%20often%20rendered%20homeless,housing%20that%20often%20

stands%20vacant (Accessed: December, 2020).

Paidakaki, A. (2017). Uncovering the Housing-Resilience Nexus. Social Resilience Cells, Governance

Hybridities and (Hetero-)Production of Post-Disaster ‘Egalitarian’ Urbanities. The Case Study of Post-Katrina

New Orleans (Doctoral dissertation). KU Leuven, Leuven.

Paidakaki, A. (2021). Social innovation in the times of a European twofold refugee-housing crisis. Evidences

from the homelessness sector. European Journal of Homelessness (Vol. 15, p. 13-34). FEANTSA.

Paidakaki, A. & Moulaert, F. (2017). Does the post-disaster resilient city really exist?: A critical analysis of the

heterogeneous transformative capacities of housing reconstruction “resilience cells”. International Journal of

Disaster Resilience in the Built Environment, (Vol.8, p.275-291).

Paidakaki, A. & Moulaert, F. (2018). Disaster Resilience into Which Direction(s)? Competing Discursive and

Material Practices in Post-Katrina New Orleans. Housing, Theory and Society, 432-454.

Paidakaki, A., Moulaert, F., Leinfelder, H. & Van den Broeck, P. (2020). Can pro-equity hybrid governance

shape an egalitarian city? Lessons from post-Katrina New Orleans, Territory, Politics, Governance. DOI:

10.1080/21622671.2020.1773919

Paidakaki, A. and Parra, C. (2018). “Housing for all” at the era of financialization; can (post-disaster) cities

become truly socially resilient and egalitarian?, Local Environment: The International Journal of Justice and

Sustainability (Vol. 23, p. 1023-1040)

Paidakaki A., De Becker, R., De Reu, Y. Viaene, F., Elnaschie, S. and Van den Broeck, P. (2021). How can

community architects build socially resilient refugee camps? Lessons from the Office of Displaced Designers in

Lesvos, Greece. Archnet-IJAR. https://doi.org/10.1108/ARCH-11-2020-0276

Penninx, R. (2006). “Integration Processes of Migrants: Research Findings and Policy Lessons” (p. 31-52) in

Demetrios G. Papademetriou (Ed.), Europe and Its Immigrants in the 21st Century: A New Deal or a Continuing

Dialogue of the Deaf? Washington/Lisbon: Migration Policy Institute and Luso-American Foundation.

Penninx, R. & Garcés-Mascareñas, B. (2016). Integration Processes and Policies in Europe: Contexts, Levels and

Actors. Cham: Springer.

Phillimore, J. (2020). Refugee-integration-opportunity structures: shifting the focus from refugees to context.

Journal of Refugee Studies. Oxford University Press.

PopulationStat (2021). Athens, Greece Population. Available at https://populationstat.com/greece/athens

(Accessed: May 2021).

Rady, D. (2012). Greece Debt Crisis: Causes, Implications and Policy Options. Academy of Accounting and

Financial Studies Journal (Vol. 16, p. 87-96).

Saunders, D. (2010). Arrival City: How the Largest Migration in History is Reshaping Our World. New York:

Vintage Books.

Simou, E., Koutsogeorgou, E. (2014). Effects of the economic crisis on health and healthcare in Greece in the

literature from 2009 to 2013: A systematic review. Health Policy (Vol. 115, Issues 2–3, p.111-119). ISSN 0168-

8510. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.02.002.

Skleparis, D. (2018). UNESCO Chair on International Migration Policy Brief: Refugee Integration in Mainland

Greece: Prospects and Challenges. Access in September, 2020, from Research Gate: https://www.researchgate.

net/publication/323784536_Refugee_Integration_in_Mainland_Greece_Prospects_and_Challenges

Spyratou, D. (2020, October). How Covid-19 has highlighted the anti-migration agenda in Greece. FEANTSA

Homeless in Europe Magazine (Autumn 2020).

Statista (2021). Greece: Unemployment rate from 1999 to 2020. Available at https://www.statista.com/

statistics/263698/unemployment-rate-in-greece/ (Accessed: February 2021).

Steigemann, A.M. & Misselwitz, Ph. (2020). Architectures of asylum: Making home in a state of permanent

temporariness. Current Sociology (Vol. 68, p. 628-650). London: Sage Publications.

Stylianidis, S., & Souliotis, K. (2019). The impact of the long-lasting socioeconomic crisis in Greece. BJPsych

International, 16 (1), 16-18. doi:10.1192/bji.2017.31

Terre des Hommes International Federation (2019). Destination Unknown – Championing the rights of children

on the move. Available at https://destination-unknown.org/explore/ (Accessed: May, 2021).

The Guardian (2020, February). Greece sends more riot police to Lesbos after migrant clashes. Available at

https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/04/greece-sends…-

migrant-clashes (Accessed: October 2020).

Tzifakis, N. et al. (2017). The Impact of Economic Crises on NGOs: The Case of Greece. Voluntas: International

Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (Vol. 28, No. 5, p. 2176-2199). New York: Springer.

UNESCO (2021). Non-formal education. Available at http://uis.unesco.org/en/glossary-term/non-formal-

education (Accessed: April, 2021).

UNHCR (1951). The 1951 Refugee Convention. Retrieved in November, 2020 from UNHCR: https://

www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html

UNHCR (2010). Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees. Retrieved in November, 2020 from

UNHCR: https://www.unhcr.org/3b66c2aa10

UNHCR (2020). Explainer: Relocation of unaccompanied children from Greece to other EU countries. Available

at https://www.unhcr.org/neu/43303-explainer-relocation-of-unaccompanied-c…-

countries.html (Accessed: November 2020).

UNHCR (2021). ESTIA - A new chapter in the lives of refugees in Greece. Available at http://estia.unhcr.gr/en/

home/ (Accessed: February, 2021).

UNHCR, UNICEF, IOM (2018). Refugee and Migrant Children in Europe. Retrieved in November, 2020 from

IOM: https://rovienna.iom.int/publications/europe-refugee-and-migrant-childr…-

january-december-2018

UNHCR, UNICEF, IOM (2019). Refugee and Migrant Children in Europe Accompanied, Unaccompanied and

Separated. Retrieved in November, 2020 from UNICEF: https://www.unicef.org/eca/media/12671/file

UNHCR, UNICEF, IOM (2020, April). Minimum Child Protection Standards for Identification of

Unaccompanied Children to be Relocated from Greece to other countries in the European Union. Retrieved in

November, 2020 from UNHCR: https://data2.unhcr.org

Van Dyck, B. & Van den Broeck, P. (2013). Social Innovation: a territorial process. The International Handbook

on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research (Chapter 9). Edward

Elgar Publishing.

Weber, B. (2017). The EU-Turkey Refugee Deal and the Not Quite Closed Balkan Route. Sarajevo: Friedrich-

Ebert-Stiftung Dialogue Southeast Europe.

Download scriptie (25.46 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
prof. Pieter Van den Broeck, Dr. Angeliki Paidakaki