When one language niet genoeg is

Luz Maria
Sanchez

Deze  studie bootste natuurlijke tweetalige spraak na en testte zo twee verschillende groepen tweetaligen om na te gaan hoe moeilijk (of makkelijk) overschakelen is van de ene taal op de andere in een gesprek, zogenaamd taalswitchen. De resultaten doen vermoeden dat het gebruik van minder artificiële experimenten de gesuggereerde cognitieve inspanning door taalswitchen kan verminderen.

languages around the world

Iedereen die af en toe in Brussel wandelt, heeft vast wel eens zo'n gesprek gehoord: "Welke tram nemen we?" "Die daar! Celui qui arrive !" Tweetaligen hebben het bijzondere vermogen om zonder veel moeite, binnen één en hetzelfde gesprek tussen talen te switchen. Niet alleen die zeldzame individuen die tweetalig opgroeiden, maar ook diegenen die later Engels of Frans leerden op school kunnen dit. Tweetaligen veranderen van taal omdat ze een woord in de beoogde taal zijn vergeten, om grappig te zijn of om iets te benadrukken ... De redenen zijn eindeloos. Vreemd genoeg blijkt uit eerder onderzoek vaak dat het overschakelen op een andere taal een cognitieve inspanning vraagt, hoewel tweetaligen vaak overschakelen naar een andere taal en dit moeiteloos lijken te doen.

 

De meeste studies naar taalswitchen gebruiken experimenten waarin de deelnemers een reeks afbeeldingen bekijken. Op basis van een visuele aanwijzing, bijvoorbeeld een afgesproken kleur rond de afbeelding, vragen de experimenten de deelnemers deze afbeeldingen in de ene of de andere taal te benoemen. Dit is om twee redenen problematisch. Ten eerste taalswitchen tweetaligen niet enkel door externe factoren (bijvoorbeeld een aansluitende gesprekspartner die de initiële taal niet spreekt) maar switchen ze ook door interne factoren (niet op een woord komen in de beoogde taal bijvoorbeeld). Om de kritiek op zulke reeksen afbeeldingen als experiment te staven, testten meerdere onderzoekers wat gebeurt als je deelnemers vraagt om naar hun eigen gevoel te taalswitchen. Ondanks maar een handvol studies dit testten, tonen de meeste, maar niet allemaal, dat een cognitieve switch cost bestaat, een slechtere prestatie treedt op wanneer een deelnemer taalswitcht. Het tweede punt van kritiek betreft studies naar zowel vrijwillig taalswitchen als niet-vrijwillig: tweetaligen benoemen niet vaak een willekeurige lijst van alleenstaande ongerelateerde objecten terwijl ze van taal wisselen. Mensen spreken meestal in zinnen om een boodschap over te brengen. Op basis van deze kritiek onderzochten verschillende studies taalswitchen in de context van zinnen in plaats van ongerelateerde woorden. Sommige, maar wederom niet alle, van deze studies tonen aan dat de switch cost vermindert in de context van zinnen.

 

            Maar wat als studies tweetaligen testen in de context van vrijwillig taalswitchen én in een zinscontext? Zouden de resultaten verschillen van voorgaande studies? Zouden ze hetzelfde zijn voor verschillende groepen tweetaligen? Om een antwoord te vinden op voornoemde vragen testte deze studie een groep Spaans-Engelse en een tweede groep Arabisch-Engelse tweetaligen. Terwijl de studie Spaans-Engelse tweetaligen zowel testte op vrijwillig taalswitchen als niet-vrijwillig, testte ze de Arabisch-Engelse tweetaligen enkel op vrijwillig taalswitchen. Een netwerkbeschrijvingstaak (zie onderstaande afbeelding) deed de sprekers in zinnen spreken (cf. Declerck et al., 2017, 2020). Deelnemers beschreven de weg die een rode stip aflegt van de ene afbeelding naar de volgende via rechte, gebogen of diagonale lijnen (bv. "De rode stip gaat over een rechte lijn naar de spin".) Tijdens dit experiment naar vrijwillig taalswitchen, beschreven tweetaligen het traject in een taal naar keuze. In het experiment naar niet-vrijwillig taalswitchen daarentegen (enkel met Spaans-Engelse tweetaligen), lichtte een gekleurd kader op rond elke route van de rode stip om de deelnemers aan te geven welke taal ze moesten gebruiken voor de volgende zin.  

           image-20211002192939-1

Deze studie meette de switch cost aan de hand van geannoteerde stopwoorden of pauzevullers, zoals euhm. Een eerste bevinding was te verwachten. Het experiment naar niet-vrijwillig taalswitchen met Spaans-Engelse tweetaligen, legde een switch cost bloot. In hun experiment naar vrijwillig taalswitchen, was deze switch cost daarentegen enkel merkbaar wanneer deelnemers overschakelden naar hun tweede taal. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar studies naar taalswitchen ondervonden vaak dat sprekers, wanneer ze spreken in hun tweede taal, meer moeite hebben om terug te switchen naar de dominante taal, de taal waarin sprekers zich het makkelijkst uitdrukken. Sprekers drukken zich in het algemeen vaker uit in de dominante taal. Deze dominante taal bedwingen, wanneer sprekers zich uitdrukken in hun tweede taal, vraagt hen dus een grotere inspanning dan hun tweede taal te onderdrukken wanneer ze spreken in de dominante taal. Terug switchen naar de dominante taal, nadat sprekers praatten in hun tweede taal en deze eerst onderdrukten, vraagt dus meer moeite omdat sprekers meer inhibitie of onderdrukking moeten overwinnen.

 

Een tweede, eerder onverwachte, bevinding was het uitblijven van een switch cost tijdens het experiment naar vrijwillig taalswitchen bij Arabisch-Engelse tweetaligen. De switch cost was immers wel merkbaar tijdens het eerdere experiment naar zowel vrijwillige als niet-vrijwillige taalswitchen bij Spaans-Engelse tweetaligen. Daarom kan de onbestaande switch cost bij Arabisch-Engelse tweetaligen niet enkel te wijten zijn aan de veranderde context waarbij de deelnemers zich uitdrukken in volzinnen. Gezien eerdere experimenten waarbij deelnemers individuele afbeeldingen vrijwillig benoemden, de switch cost wel meestal waarnamen, was de vrijwilligheid evenmin de enige factor. De verklaring is waarschijnlijk eerder een combinatie van beide. Hoe het verschil tussen de Spaans-Engelse en Arabisch-Engelse tweetaligen verklaren? Beide groepen kregen dezelfde taak en instructies. Beide hadden ook een vergelijkbare Engelse taalvaardigheid. Deze parameters mochten niet leiden tot een verschillend resultaat. Verklaart de verschillende linguïstische achtergrond het verschil tussen beide groepen? Arabisch-Engelse tweetaligen zijn vertrouwd met taalswitchen. Ze wisselen dagelijks vaak tussen standaardtaal en dialect. In sommige gevallen zijn deze net zo verschillend als Nederlands en Duits. Het is aannemelijk dat Arabisch-Engelse tweetaligen hun taal beter beheersten doordat ze vaker taalswitchen. De cognitieve inspanning is daardoor zo goed als onbestaande, in tegenstelling tot Spaans-Engelse tweetaligen, die minder vaak tussen talen en dialecten switchen.

 

De studie testte een experimentele opstelling die een stap dichter kwam bij een realistisch tweetalig gesprek en ontdekte dat taalswitchen tijdens experimenten minder cognitieve inspanningen vraagt als de experimentele situatie dichter aanleunt bij het dagelijkse leven. Zouden andere tweetaligen en sprekers van een dialect vergelijkbare resultaten halen? Die vraag is verder onderzoek waard.

Bibliografie

Akeel, E.S. (2016) Investigating Code Switching between Arabic/English Bilingual Speakers. English Linguistics Research 5 (2), 57–64. doi:10.5430/elr.v5n2p57

Baayen R. (2008). Analyzing Linguistic Data: A practical introduction to statistics. Cambridge University Press.

Barr, D. J., Levy, R., Scheepers, C., & Tily, H. J. (2013). Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. Journal of Memory and Lan- guage, 68, 255–278.

Bialystok, E., Craik, F. I. M., Klein, R., & Viswanathan, M. (2004). Bilingualism, aging, and cognitive control: Evidence from the Simon task. Psychology and Aging, 19(2), 290–303. https://doi.org/10.1037/0882-7974.19.2.290

Blanco-Elorrieta, E., & Pylkkänen, L. (2017). Bilingual language-switching in the labo- ratory versus in the wild: The spatiotemporal dynamics of adaptive language con- trol. Journal of Neuroscience, 37, 9022–9036.

Blanco-Elorrieta, E., & Pylkkänen, L. (2018). Ecological validity in bilingualism re- search and the bilingual advantage. Trends in Cognitive Sciences, 22, 1117–1126.

Bonfieni, M., Branigan, H. P., Pickering, M. J., & Sorace, A. (2019). Language experi- ence modulates bilingual language control: The effect of proficiency, age of ac- quisition, and exposure on language-switching. Acta Psychologica, 193, 160–170.

Bultena, S., Dijkstra, T., & van Hell, J. G. (2015). Switch cost modulations in bilingual sentence processing: evidence from shadowing. Language, Cognition and Neuro- science, 30, 586–605.

Cenoz, J. et al. (2006) Benefits of linguistic diversity and multilingualism. Sustainable Development in a Diverse World (SUS. DIV) Position Paper, Research Task, 1, European Commission: Community Research and Development Information Service.

Christoffels, I. K., Firk, C., & Schiller, N. O. (2007). Bilingual language control: An event- related brain potential study. Brain Research, 1147, 192–208.

Costa A. (2005) Lexical access in bilingual production. Handbook of bilingualism: Psy- cholinguistic approaches, 308–325.

Caramazza, A., & Brones, I. (1979). Lexical access in bilinguals. Bulletin of the Psy- chonomic Society, 13 (4), 212–214. doi: 10.3758/BF03335062

Costa, A., Caramazza, A., & Sebastián-Gallés, N. (2000). The cognate facilitation ef- fect: Implications for models of lexical access. Journal of Experimental Psychol- ogy: Learning, Memory, and Cognition, 26, 1283–1296.

Costa, A., & Santesteban, M. (2004). Lexical access in bilingual speech production: Ev- idence from language-switching in highly proficient bilinguals and L2 learners. Journal of Memory and Language, 50, 491–511.

Costa, A., Santesteban, M., & Ivanova, I. (2006). How do highly proficient bilinguals control their lexicalization process? Inhibitory and language-specific selection mechanisms are both functional. Journal of Experimental Psychology- Learning Memory and Cognition, 32(5), 1057–1074. doi:10.1037/0278-7393.32.5.1057

de Bruin, A., Samuel, A.G., & Duñabeitia, J.A. (2018). Voluntary language-switching: When and why do bilinguals switch between their languages? Journal of Memory and Language, 103, 28–43.

de Bruin, A., Samuel, A. G., & Duñabeitia, J.A. (2020). Examining bilingual language- switching across the lifespan in cued and voluntary switching contexts. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 46, 759–788.

Declerck, M., Grainger, J., & Hartsuiker, R. (2021). Proactive language control during bilingual sentence production. Manuscript submitted for publication.

Declerck, M., Kleinman, D., & Gollan, T. H. (2020). Which bilinguals reverse language dominance and why? Cognition, 204, 104384. doi:10.1016/j.cognition. 2020.104384

Declerck, M., Lemhöfer, K., & Grainger, J. (2017). Bilingual language interference ini- tiates error detection: Evidence from language intrusions. Bilingualism: Language and Cognition, 20, 1010–1016. http://dx.doi .org/10.1017/S1366728916000845

Declerck, M., & Philipp, A. M. (2015a). A sentence to remember: Instructed language- switching in sentence production. Cognition, 137, 166–173.

Declerck, M., & Philipp, A. M. (2015b). A review of control processes and their locus in language-switching. Psychonomic Bulletin & Review, 22, 1630–1645. doi: 10.3758/s13423-015-0836-1

Declerck, M., & Philipp, A. M. (2015c). The unusual suspect: Influence of phonological overlap on language control. Bilingualism: Language and Cognition, 18, 726– 736.

Declerck, M., & Philipp, A. M. & Koch, I. (2013) Bilingual control: Sequential memory in language-switching. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 39(6), 1793–1806.

Declerck, M., Stephan, D. N., Koch, I., & Philipp, A. M. (2015). The other modality: Auditory stimuli in language-switching. Journal of Cognitive Psychology, 27(6), 685–691. doi:10.1080/20445911.2015.1026265

Declerck, M., Thoma, A. M., Koch, I., & Philipp, A. M. (2015). Highly proficient bilin- guals implement inhibition: Evidence from n-2 language repetition costs. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 41(6), 1911. doi: 10.1037/xlm0000138

Dijkstra T. (2005) Bilingual visual word recognition and lexical access. Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches, 179—200

Dijkstra, T., & Van Heuven, W. J. (2002). The architecture of the bilingual word recog- nition system: From identification to decision. Bilingualism: Language and Cog- nition, 5, 175–197. doi:10.1017/ S1366728902003012

Duñabeitia, A., Crepaldi, D., Meyer, A.S., New, B., Pliatsikas, C., Smolka, E., & Brys- baert, M. (2017) MultiPic: A standardized set of 750 drawings with norms for six European languages. The Quarterly Journal of Experimental Psychology: Section A, 1—24.doi:10.1080/17470218.2017.1310261.

Duyck W, Vanderelst D, Desmet T, Hartsuiker RJ, (2008) The frequency effect in sec- ond-language visual word recognition. Psychonomic Bulletin & Review 15(4), 850–5.

Esseili, Fatima, (2017) A Sociolinguistic Profile of English in Lebanon. English Faculty Publications 125. https://ecommons.udayton.edu/eng_fac_pub/125

Fricke, M., & Kootstra, G. J. (2016). Primed codeswitching in spontaneous bilingual dialogue. Journal of Memory and Language, 91, 181–201. doi: 10.1016/j.jml. 2016.04.003

Gollan, T. H., & Ferreira, V. S. (2009). Should I stay or should I switch? A cost-benefit analysis of voluntary language-switching in young and aging bilinguals. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35, (3). 640– 665. doi: 10.1037/a0014981

Gollan, T. H., Ferreira, V.S., Cera, C., & Flett, S. (2014). Translation-priming effects on tip-of-the-tongue states. Language, Cognition and Neuroscience, 29(3), 274–288.

Gollan, T. H., Kleinman, D., & Wierenga, C. E. (2014). What’s easier: Doing what you want, or being told what to do? Cued versus voluntary language and task switch- ing. Journal of Experimental Psychology: General, 143, 2167–2195.

Gollan, T. H., & Kroll, J. F. (2001). Bilingual lexical access. The handbook of cognitive neuropsychology: What deficits reveal about the human mind. 321–345.

Gollan T.H., Montoya, R.I., Fennema-Notestine, C. & Morris, S.K. (2005) Bilingualism affects picture naming but not picture classification. Memory & Cognition 33, 1220–1234. doi:10.3758/BF03193224

Gollan, T. H., Montoya, R. I., & Werner, G. A. (2002). Semantic and letter fluency in Spanish-English bilinguals. Neuropsychology, 16(4), 562–576. doi:10.1037/0894- 4105.16.4.562

Gollan, T.H., Slattery, T.J., Goldenberg, D., Van Assche, E., Duyck, W., Rayner, K. (2011) Frequency drives lexical access in reading but not in speaking: the fre- quency-lag hypothesis. Journal of Experimental Psychology 140(2), 186–209. doi: 10.1037/a0022256.

Grainger, J., Midgley, K. J., & Holcomb, P. J. (2010). Re-thinking the bilingual interac- tive-activation model from a developmental perspective (BIA-d). Language ac- quisition across linguistic and cognitive systems, 267–284.

Green, D. W. (1998). Mental control of the bilingual lexico-semantic system. Bilingual- ism: Language and Cognition, 1, 67–81. doi:10.1017/S1366728998000133

Green, D. W., & Abutalebi, J. (2013). Language control in bilinguals: The adaptive con- trol hypothesis. Journal of Cognitive Psychology, 25, 515– 530. doi: 10.1080/20445911.2013.796377

Gross, M., & Kaushanskaya, M. (2015). Voluntary language-switching in English– Spanish bilingual children. Journal of Cognitive Psychology, 27, 992–1013.

Gullifer, J. W., Kroll, J. F., & Dussias, P. E. (2013). When language-switching has no apparent cost: Lexical access in sentence context. Frontiers in Psychology, 4, 278.

Heikoop, K. W., Declerck, M., Los, S. A., & Koch, I. (2016). Dissociating Language- Switch Costs From Cue-Switch Costs in Bilingual Language-switching. Bilin- gualism: Language and Cognition, 921–927. doi: 10.1017/S1366728916000456

Hermans, D., Bongaerts, T., De Bot, K., & Schreuder, R. (1998). Producing words in a foreign language: Can speakers prevent interference from their first language? Bilingualism: Language and Cognition, 1, 213–229.

Hartanto, A. and Yang, H. (2016) Disparate bilingual experiences modulate task-switch- ing advantages: a diffusion-model analysis of the effects of interactional context on switch costs. Cognition 150, 10–19.

Jaeger, T. F. (2008). Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models. Journal of Memory and Language, 59, 434– 446.

Jevtović, M., Duñabeitia, J. A., & de Bruin, A. (2020). How do bilinguals switch be- tween languages in different interactional contexts? A comparison between volun- tary and mandatory language-switching. Bilingualism: Language and Cognition, 23, 401–413.

Kirk, N. W., Kempe, V., Scott-Brown, K., Philipp, A. M., & Declerck, M. (2018). Can monolinguals be like bilinguals? Evidence from dialect switching. Cognition, 170, 164–178. doi: https://doi.org/10.1016/j.cognition.2017.10.001

Kleinman, D., & Gollan, T. H. (2016). Speaking two languages for the price of one: By- passing language control mechanisms via accessibility-driven switches. Psycho- logical Science, 27, 700–714. doi: 10.1177/0956797616634633

Kroll, J. F., Bobb, S. C., Misra, M., & Guo, T. (2008). Language selection in bilingual speech: Evidence for inhibitory processes. Acta Psychologica, 128, 416–430. doi: 10.1016/j.actpsy.2008.02.001

La Heij T. (2005) Selection processes in monolingual and bilingual lexical access. Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches, 289—200.

Lemhöfer, K., & Broersma, M. (2012). Introducing LexTALE: A quick and valid Lexi- cal Test for Advanced Learners of English. Behavior Research Methods, 44, 325– 343. doi: 10.3758/s13428-011- 0146-0

Lemhöfer, K. & Dijkstra, T. (2004) Recognizing cognates and interlingual homographs: Effects of code similarity in language-specific and generalized lexical decision. Memory & Cognition 32, 533–550. doi:10.3758/BF03195845

Lemhöfer, K., Dijkstra, T., & Michel, M. C. (2004). Three languages, one ECHO: Cog- nate effects in trilingual word recognition. Language and Cognitive Processes, 19(5), 585–611. doi:10.1080/01690960444000007

Ma, F., Li, S., & Guo, T. (2016). Reactive and proactive control in bilingual word pro- duction: An investigation of influential factors. Journal of Memory and Language, 86, 35–59.

Meuter, R. F. I., & Allport, A. (1999). Bilingual language-switching in naming: Asym- metrical costs of language selection. Journal of Memory and Language, 40, 25– 40.

Myers-Scotton, C. (1993). Social motivation for code-switching. Oxford: Clarendon.

Philipp A. M., Gade M., & Koch I. (2007). Inhibitory processes in language-switching: Evidence from switching language-defined response sets. European Journal of Cognitive Psychology, 19, 395–416. doi: 10.1080/09541440600758812

Poulisse, N. (1999). Slips of the tongue: Speech errors in first and second language production. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Poulisse, N., & Bongaerts, T. (1994). 1st Language use in 2nd-language production. Applied Linguistics, 15, 36–57.

Prior, A. & Gollan, T.H. (2011) Good Language-Switchers are Good Task-Switchers: Evidence from Spanish–English and Mandarin–English Bilinguals. Journal of the International Neuropsychological Society, 17, 682–691. doi:10.1017/ S1355617711000580

Proverbio, A. M., Leoni, G., & Zani, A. (2004). Language-switching mechanisms in si- multaneous interpreters: An ERP study. Neuropsychologia, 42(12), 1636–1656. doi:10.1 016/j.neuropsychologia.2004.04.013

Sánchez, L. (2015). L2 activation and blending in third language acquisition: Evidence of cross-linguistic influence from the L2 in a longitudinal study on the acquisition of L3 English. Bilingualism: Language and Cognition, 18, 252–269. doi: 10.1017/ S1366728914000091

Schwartz, A. I., & Kroll, J. F. (2006). Bilingual lexical activation in sentence context. Journal of Memory and Language, 55, 197–212.

Severens, Els, Van Lommel, S., Ratinckx, E., & Hartsuiker, R. J. (2005). Timed picture naming norms for 590 pictures in Dutch. Acta Psychologica, 119 (2), 159–187. doi; 10.1016/j.actpsy.2005.01.002

Shendy, R. (2019) The Limitations of Reading to Young Children in Literary Arabic: The Unspoken Struggle with Arabic Diglossia. Theory and Practice in Language Studies 9 (2), 123–130. doi: 10.17507/tpls.0902.01

Shook, A., Goldrick, M., Engstler, C., & Marian, V. (2015). Bilinguals show weaker lexical access during spoken sentence comprehension. Journal of Psycholinguistic Research, 44(6), 789–802. doi: 10.1007/s10936-014-9322-6

Struys, E., Woumans, E., Nour, S., Kepinska, O., & Van den Noort, M. (2018). A do- main-general monitoring account of language-switching in recognition tasks: Evi- dence for adaptive control. Bilingualism: Language and Cognition. doi: 10 .1017/ S1366728918000342

Tarlowski, A., Wodniecka, Z., & Marzecová, A. (2012). Language-switching in the pro- duction of phrases. Journal of Psycholinguistic Research, 42, 103–118.

Van Assche, E., Duyck, W., Drieghe, D., & Hartsuiker, R. J. (2007). Visual word recog- nition by bilinguals in a sentence context: evidence for nonselective lexical ac- cess. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 33, 663–679.

Van Assche, E. V., Duyck, W., & Hartsuiker, R. J. (2012). Bilingual word recognition in a sentence context. Frontiers in psychology, 3, 174. doi: 10.3389/fpsyg. 2012.00174

Van Assche, E., Duyck, W., Hartsuiker, R. J., & Diependaele, K. (2009). Does bilingual- ism change native-language reading? Cognate effects in a sentence context. Psy- chological science, 20 (8), 923–927.doi:10.1111/j.1467-9280.2009.02389.x

Van Hell, J. G., & de Groot, A. M. (2008). Sentence context modulates visual word recognition and translation in bilinguals. Acta psychologica, 128 (3), 431–451. doi: 10.1016/j.actpsy.2008.03.010

Van Hell, J.G, Litcofsky, K. A., Ting, C. Y. (2015). Sentential code-switching: cognitive and neural approaches. The Cambridge Handbook of Bilingual Processing, 459– 482.

Zheng, X., Roelofs, A., Erkan, H., & Lemhöfer, K. (2020). Dynamics of inhibitory con- trol during bilingual speech production: An electrophysiological study. Neuropsy- chologia, 140. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2020.107387

Download scriptie (3.04 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Mathieu Declerck