"Watching porn doesn't make a slut"

Louisa
Azdad

Een mogelijke reden dat het taboe omtrent vrouwen die openlijk praten over hun seksuele verlangens en ervaringen in de hand werkt, is de manier waarop pornoactrices benaderd worden op klassieke pornografische websites. De vrouwen die voorkomen in dit soort content worden vaak onderdanig voorgesteld en onethisch behandeld. Seksueel actieve vrouwen worden hier voorgesteld als ‘slet’, afwijkend van de sociale norm en minderwaardig. Deze voorstelling lijkt een invloed te hebben op de benadering van jongvolwassen vrouwen in hun dagelijks leven.

Verloop en doel van het onderzoek

Uit reactie op deze vrouwonvriendelijke content die vaak te vinden is op klassieke pornografische websites ontstond porna. Het gegeven van porna lijkt hier voor sommige vrouwen het ideale antwoord. Heelwat vrouwen vinden net dat er in porna te veel sprake is van een stereotypering van de vrouwelijke seksualiteit.  We zien hoe pornasites meer proberen in te spelen op vrouwelijke verlangens of de female gaze, dit is de vrouwelijke equivalent van Mulvey’s (1989) male gaze

Er is ondertussen al meermaals onderzoek verricht naar vrouwonvriendelijke content op pornografische websites. Naar de pornografieconsumptie van jongvolwassen vrouwen daarentegen is nog weinig onderzoek gedaan. In deze scriptie wordt er gefocust op het verband tussen de vrouwonvriendelijkheid op pornografische websites en het taboe omtrent de vrouwelijke seksualiteit. Er wordt een link gelegd met het gegeven slutshaming op mainstream pornografische websites en de invloed hiervan op het dagelijks leven van jongvolwassen vrouwen. In dit onderzoek wordt ook gepeild in welke mate porna een oplossing biedt om dit taboe te doorbreken. Over het algemeen zien we binnen dit genre meer ethische content verschijnen. Speelt porna meer in op de verlangens van vrouwen of is er sprake van te veel stereotypering?

De meerwaarde van focusgroepen

Door in mijn onderzoek te werken met focusgroepen ontstonden er heel wat boeiende debatten. Ik had vooraf een uitgebreide vragenlijst voorzien maar door de interacties tussen de participanten namen de focusgroepen vaak onverwachte maar boeiende wendingen.  Naar mijn mening bood mijn onderzoeksmethode een grote meerwaarde tot deze scriptie. Doordat de participanten elkaar vaak konden vinden in hun antwoorden, ontstond er een vorm van samenhorigheid en leek het taboe omtrent dit onderwerp even helemaal vergeten te zijn.

Mijn bijdrage tot het academisch werkveld

Wanneer ik terugkijk op mijn thesis heb ik het gevoel een bijdrage te hebben geleverd binnen het academisch werkveld. Het was een zoektocht om een relevante insteek te vinden die nog niet eerder onderzocht was. Na mijn onderzoekspaper over porna en bepaalde stereotypen omtrent de vrouwelijke seksuele verlangens, wilde ik me meer toespitsen op het taboe dat rond deze thema’s hangt. Ik denk dat het antwoord duidelijk is. Er is helaas nog een taboe aanwezig wat betreft de vrouwelijke seksualiteit en consumptie van pornografie door jongvolwassen vrouwen. Er zijn verschillende elementen verantwoordelijk voor dit taboe. Het is een werk van lange adem maar door het schrijven deze thesis en de openhartige meningen van mijn participanten kreeg ik het gevoel al een stap in de juiste richting te zetten.

 

Bibliografie

Albury, K., Crawford, K., Bryon, P., & Matthews, B. (2013). Young people and sexting in Australia: ethics, representation and the law, final report. Australian Research Centre for Creative Industries and Innovation, University of New South Wales.

 

Amis, M. (2001, March 17). A rough trade. Geraadpleegd op 12 mei 2020 op het World Wide Web: https://www.theguardian.com/books/2001/mar/17/society.martinamis1.

 

Armstrong, E. A.; Hamilton, L. T.; Armstrong, E. M.; Seeley, J. L. (2014). "Good Girls": Gender, Social Class, and Slut Discourse on Campus. Social Psychology Quarterly, 77(2), 100–122.

 

Asbury, J. &, Carey, M. A. (2016). Focus group research. New York: Routledge.

 

Ashton, S., McDonald K. & Kirkman, M. (2017). Women’s experiences of pornography: a systematic review of research using qualitative methods. (pp. 334-347).

 

Ashton, S., McDonald, K., & Kirkman, M. (2019). Pornography and women’s sexual pleasure: accounts from young women in Australia. Feminism & Psychology.

 

Ashton, S., McDonald, K., & Kirkman, M. (2019). What does “pornography” mean in the digital age? Revisiting a definition for social science researchers. Porn Studies, 1–25.

 

Attwood, F. (2005). What do people do with porn? Qualitative research into the comsumption, use, and experience of pornography and other sexually explicit media. Sexuality and Culture, 9(2), 65–86.

 

Attwood, F. (2007). Sluts and Riot Grrrls: female identity and sexual agency. Journal of Gender Studies, 16(3), 233–247.

 

Attwood, F. &, Smith, C. (2011). Investigating young people's sexual cultures: an introduction. Sex Education: Sexuality, Society and Learning, 11(3), 235­-242.

 

Attwood, F., &, Smith, C. (2014). Porn Studies: an introduction. Porn Studies, 1(1-2), 1–6.

 

Attwood, F., Smith, C., & Barker, M. (2019). Engaging with pornography: an examination of women aged 18–26 as porn consumers. Feminist Media Studies, 1–16.

 

Bamberg, M. (2004) Form and functions of ‘slut bashing’ in male identity constructions in 15-year-olds. Human Development, 47(6), 331-353.

 

Bassin, D. (1999). Female sexuality: contemporary engagements. Northvale: Jason Aronson.

 

Bay-Cheng, L. Y. (2003). The trouble of teen sex: The construction of adolescent sexuality through school-based sexuality education. Sex Education, 3(1), 61–74.

 

Beggan, J. K., & Allison, S. T. (2003). Reflexivity in the pornographic films of Candida Royalle. Sexualities, 6(3-4), 301–324.

 

Bell, S. N. &, McClelland, S. I. (2017). When, if, and how: young women contend with orgasmic absence. The Journal of Sex Research, 55(6), 679–691.

 

Bezemer, H. & Berkers, P. P. L., (2015). Vooral in het preutse Amerika: de dagbladberichtgeving over de vijftig tinten-trilogie in cross-nationaal perspectief. Seks in de nationale verbeelding: Culturele dimensies van seksuele emancipatie, (pp. 159–179).

 

Böhm, M., Franz, P., Dekker, A., & Matthiesen, S. (2015). Desire and dilemma – gender differences in German students' consumption of pornography. Porn Studies, 2(1), 76–92.

 

Bond, E. (2010). The mobile phone = bike shed? Children, sex and mobile phones. New Media and Society, 13(4) 587–604.

 

Bowers, S.R. (1990). Medusa and the female Gaze. NWSA Journal, 2(2), 217-235.

 

Boyd, D. (2014). It’s complicated: the social lives of networked teens.

 

Boyle, K. (Ed.) (2010). Everyday pornography. New York: Routeledge.

 

Brassard, A., Dupuy, E., Bergeron, S., & Shaver, P. R. (2013). Attachment insecurities and women’s sexual function and satisfaction: the mediating roles of sexual self-esteem, sexual anxiety, and sexual assertiveness. The Journal of Sex Research, 52(1), 110–119.

 

Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: a content analysis update.

 

Bronstein, C. (2013). Battling Pornography: The American Feminist Anti-Pornography Movement, 1976–1986. Mass Communication & Society, 16(4), 608-611.

 

Brownmiller, S. (1975). Against our will: men, women and rape. New York: Simon & Schuster.

 

Canaan, J. (1986) Why a ‘slut’ is a ‘slut’: cautionary tales of middle class teenage girls morality. In H. Varenne (Ed.) Symbolizing America. Lincoln: University of Nebraska Press.

 

Cappiello, K. & McInerney, M. (2015). SLUT: A Play and Guidebook for Combating Sexism and Sexual Violence. Feminist Press. University of New York: New York.

 

Chadwick, S. B., Raisanen, J. C., Goldey, K. L., & van Anders, S. (2018). Strategizing to make pornography worthwhile: a qualitative exploration of women’s agentic engagement with sexual media. Archives of Sexual Behavior, 47(6), 1853–1868.

 

Ciclitira, K. (2004). Pornography, women and feminism: between pleasure and politics. Sexualities, 7(3), 281–301.

 

Coetsier, R. (2020). XXX – What women want. An inductive thematic analysis of the female experience of porno and porna in a patriarchal society.

 

Almazan, V. A. & Bain, S. F. (2015). College students’ perceptions of slut-shaming discourse on campus. Higher education journal. Texas A&M University-Kingsville.

 

Comella, L. (2015). Revisiting the feminist sex wars. Feminist Studies, 41(2), 437.

 

Cook, I. (2005). Western Heterosexual Masculinity, Anxiety, and Web Porn. The Journal of Men’s Studies 14(1), 47-63.

 

Cowan, G., Lee, C., Levy, D., & Snyder, D. (1988). Dominance and inequality in X‐rated videocassettes. Psychology of Women Quarterly, 12, 299–311.

 

Coy, M., Kelly, L., Elvines, F., Garner, M., & Kanyeredzi, A. (2013). “Sex without consent, I suppose that is rape”: how young people in England understand sexual consent. London: Office of the

 

Crawford, M., & Popp, D. (2003). Sexual double standards: A review and methodological critique of two decades of research. Journal of Sex Research, 40(1), 13–26.

 

Curtin, N. L., Merriwether, A. & Caruthers, A. (2011). Femininity ideology and sexual health in young women: a focus on sexual knowledge, embodiment, and agency. International Journal of Sexual Health, 23, 48-62.

 

Davis, J. A., & Smith, T. W. (2010). General Social Surveys, 1972–2008. Chicago: National Opinion Research Center.

DiIorio, C., Pluhar, E., & Belcher, L. (2003). Parent– child communication about sexuality: A review of the literature from 1980 –2002. Journal of HIV/AIDS Prevention & Education for Adolescents & Children, 5, 7–32.

 

Dobson, A. S. & Ringrose, J. (2015). Sex education: pedagogies of sex, gender and shame in the schoolyards of tagged and exposed. Sex Education, 16(1) 8–21.

 

Dominus, S. (2004, August 29). What women want to watch. The New York Times, pp. 2.1.

 

Downie, J., & Coates, R. (1999). The impact of gender on parents – child sexuality communication: Has anything changed? Sexual & Marital Therapy, 14, 109 –121.

 

Elliott, K. & King, E. (2018). Challenging toxic masculinity in schools and society. On the Horizon.

 

Erickson, H. (1968). Identity: youth and crisis. London. United Kingdom: Faber.

 

Evans, A., Riley, S., Shankar, A. (2010). Technologies of sexiness: theorizing women's engagement in the sexualization of culture. Feminism & Psychology, 20(1), 114–131.

 

Fritz, N. & Paul, B. (2017). From orgasms to spanking: a content analysis of the agentic and objectifying sexual scripts in feminist, for women, and mainstream pornography. Sex Roles, 77(9-10), 639–652.

 

Gill, R. (2007a). Critical respect: the difficulties and dilemmas of agency and “choice” for feminism. European Journal of Women’s Studies, 14(1), 69-80.

 

Gill, R. (2007b). Postfeminist media culture: elements of a sensibility. European Journal of Woman’s Studies, 10(2), 147-166.

 

Goddard, K. (2000). “Looks maketh the man”: the female gaze and the construction of masculinity. The Journal of Men’s Studies, 9(1), 23–39.

 

Griffin, S. (1971). “Rape: the all-American crime”. Ramparts, 26–35.

 

Gurevich, M., Brown-Bowers, A., Cosma, S., Vasilovsky, A. T., Leedham, U., & Cormier, N. (2016). Sexually progressive and proficient: pornographic syntax and postfeminist fantasies. Sexualities, 20(5-6).

 

Hambleton, A. (2015). When women watch: the subversive potential of female-friendly pornography in Japan. Porn Studies, 3(4), 427-442.

 

Hardy, Simon (2001). More black lace: women, eroticism and subjecthood. Sexualities, 4(4), 435–53.

 

Harris, A., Davidson, J., Letourneau, E., Paternite, C., & Miofsky, K. T. (2013). Building a preventative framework to address teen “sexting” behaviours. US: Department of Justice.

 

Harrison, K. (2018). Pornographies. Issues In The Social Science, 11, 49-69.

 

Hasinoff, A. A. (2015a). Sexting panic: Rethinking criminalization, privacy, and consent. Urbana, Chicago and Springfield: University of Illinois Press.

 

Hasinoff, A. A. (2015b). How to have great sext: consent advice in online sexting tips. Communication and Critical/Cultural Studies, 13(1) 58–74.

 

Herriot, L. & Hisseler, L. E. (2015). Documentaries on the sexualization of girls: Examining slut-shaming, victim blaming and what’s being left off screen. In Renold, E., Ringrose, J., & Egan, R. D. (Eds.). Childhood, sexuality and sexualisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan (pp. 289–304).

 

Hollway, W. (1984). Gender difference and the production of subjectivity. In Henriques, J., Hollway, W., Urwin, C., Venn, C., & Walkerdine, V. (Eds.). Changing the subject: Psychology, social regulation, and subjectivity (pp. 227–263). London: Methuen.

 

Jeffreys, S. (1990). Anticlimax: a feminist perspective on the sexual revolution. Washington: New York University Press.

 

Kilbourne, J. (1999). Deadly persuasion: why women and girls must fight the addictive power of advertising. New York: SIMON & SCHUSTER.

 

Krug, E. (2002). World report on violence and health. World Health Organisation.

 

Lai, Y., & Hynie, M. (2011). A tale of two standards: An examination of young adults’ endorsement of gendered and ageist sexual double standards. Sex Roles, 64, 360–371.

 

Lamb, S. (2010). Feminist ideals for a healthy female adolescent sexuality: A critique. Sex Roles, 62, 294-306.

 

Landrine, H., & Klonoff, E. (1997). Discrimination against women: Prevalence, consequences, remedies. SAGE Publications.

 

Lees, S. (1986). Losing out: sexuality and adolescent girls. London: Hutchinson.

 

Lees, S. (1993). Sugar and Spice: sexuality and adolescent girls. Harmondsworth: Penguin.

 

Löfgren-Mårtenson, L., & Månsson, S. A. (2010). Lust, love, and life: a qualitative study of Swedish adolescents’ perceptions and experiences with pornography. Journal of Sex Research, 47(6), 568–579.

 

Longino, H. E. (2018). Pornography, opression, and freedom: a closer look. In Ed. A. M. Jaggar. New York: Routledge.

 

MacKinnon, C. A. (1987). Feminism unmodified: discourses on life and law. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Maddison, S. (2010). ‘Online obscenity and myths of freedom: dangerous images, child porn and neoliberalism’ in F. Attwood (Ed.), Porn.com: making sense of online pornography, (pp. 17-33). New York: Peter Lang.

 

Malamuth, N. M., Addison, T. & Koss, M. (2000). Annual Review of Sex Research, 11, 26-91.

 

Mathen, C. (2014). Crowdsourcing Sexual Objectification. Laws, 3(3), 529-552.

 

McHugh, M. C., & Interligi, C. M. (2016). SlutWalk: resisting sexual shaming. Bloomington, IN.

 

McNair, B. (1996). Mediated sex: Pornography and postmodern culture. New York, NY: St. Martin’s Press.

 

McWhorter, L. (1999). Bodies and pleasures. Indiana University Press: Bloomington.

 

Moore, S., & Rosenthal, D. (1991). Adolescents’ perceptions of friends’ and parents’ attitudes toward sex and sexual risk-taking. Journal of Community and Applied Social Psychology, 1, 189 –200.

 

Mulvey, L. (1989). Visual and other pleasures. PALGRAVE: New York.

 

Neville, L. (2015). Male gays in the female gaze: women who watch m/m pornography. Porn Studies, 2(2-3), 192–207.

 

O’Sullivan, L. F., Meyer-Bahlburg, H. F. L., & Watkins, B. X. (2001). Mother– daughter communication about sex among urban African-American and Latino families. Journal of Adolescent Research, 16, 269 – 292.

 

Talbot, H. (2019). Breaking down porn: a classification office analysis of commonly viewed pornography in NZ.  Wellington, NZ: Office of Film and Literature Classification.

 

Parvez, Z. F. (2006). The labor of pleasure: how perceptions of emotional labor impact women's enjoyment of pornography. Gender & Society, 20(5), 605–631.

 

Pearson, S. E. & Pollack, R. H. (1997). Female response to sexually explicit films. Journal of psychology & human sexuality, 9(2), 73-88.

 

Penley, C., Shimizu, C., Miller-Young, M., & Taormino, T. (2013). Introduction. In T. Taormino, C. Perrenas Shimuzu, C. Penley, & M. Miller-Young (Eds.) The feminist porn book: the politics of producing pleasure (pp. 9–22). New York: The Feminist Press at CUNY.

 

P. Shimuzu, C. Penley, & M. Miller-Young (Eds.) The feminist porn book: the politics of producing pleasure (pp. 9–22). New York: The Feminist Press at CUNY.

 

Phippen, A. (2012). Sexting: an exploration of practices, attitudes and influences. London: NSPCC and UK Safer Internet Centre.

 

Rabiee, F. (2004). Focus-group interview and data analysis. Proceedings of the Nutrition Society, 63(04), 655–660.

 

Richardson, C. A.; Rabiee, F. (2001). A question of access: an exploration of the factors that influence the health of young males aged 15 to 19 living in Corby and their use of health care services. Health Education Journal, 60(1), 3–16.

 

Ringrose, J. & Renold, E. (2010). Normative cruelties and gender deviants: the performative effects of bully discourses for girls and boys in school. British Educational Research Journal, 36(4), 573–596.

 

Ringrose, J. & Renold, E. (2012). Slut-shaming, girl power and ‘sexualisation’: thinking through the politics of the international SlutWalks with teen girls. Gender and Education, 24(3), 333–343.

 

Rothman, E. F., Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., & Baughman, A. (2014). “Without porn … I wouldn’t know half the things I know now”: a qualitative study of pornography use among a sample of urban, low-income, black and Hispanic youth. The Journal of Sex Research, 52(7), 736–746.

 

Royalle, C. (2013). What’s a nice girl like you. In T. Taormino, C. Perrenas Shimuzu, C. Penley, & M. Miller-Young (Eds.) The feminist porn book: The politics of producing pleasure (pp. 58–70). New York: The Feminist Press at CUNY.

 

Russel, D. E. H. (1998). Dangerous relationships: pornography, misogyny and rape. Londen: SAGE publications.

 

Schauer, T. (2005). Women’s porno: the heterosexual female gaze in porn sites “for women.” Sexuality and Culture, 9(2), 42–64. 

 

Schneider, J. P. (2000). A qualitative study of cybersex participants: gender differences, recovery issues, and implications for therapists. Sexual Addiction & Compulsivity, 7(4), 249–278.

 

Secrest, M. F. (2012). Introduction to the changing landscape of female desire. Psychoanalytic Perspectives, 9(2), 159–162.

 

Setty, Emily (2019). ‘Confident’ and ‘hot’ or ‘desperate’ and ‘cowardly’? Meanings of young men’s sexting practices in youth sexting culture. Journal of Youth Studies,  1–17. 

 

Shamburg, R. (2001). Be a slut! Be a slut! Be a slut! Geraadpleegd op 12 mei 2020 op het World Wide Web: https://www.salon.com/2001/05/02/ruby/.

 

Showden, C. R. (2016). Feminist sex wars. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, 1–3.

 

Sinclair, L. (2018). Slut-shaming online: Revenge porn and identity. Geraadpleegd op 15 mei 2021 op het World Wide Web: https://lesliesinclair.ink/slut-shaming-online-revenge-porn-and-identity).

 

Smith, C. (2007) One for the girls!: the pleasures and practices of reading women's porn. Bristol: Intellect Books.

 

Sobieraj, S. (2017). Bitch, slut, skank, cunt: patterned resistance to women’s visibility in digital publics. Information. Communication & Society, 1–15.

 

Sonnet, E. (1999). Erotic fiction by women for women: the pleasures of post-feminist heterosexuality. Sexualities, 2(2), 167–88.

 

Stankiewicz, J. M. & Rosselli, F. (2008). Women as sex objects and victims in print advertisements. Sex Roles, 58(7), 579-589.

 

Stewart, R. S. (2019). Is feminist porn possible? Sexuality & Culture, 23, 254-270.

 

Strub, W. (2013). Perversion for profit: the politics of pornography and the rise of the new right. New York: Columbia University Press.

 

Sun, C., Bridges, A., Wosnitzer, R., Scharrer, E., & Liberman, R. (2008). A comparison of male and female directors in popular pornography: What happens when women are at the helm? Psychology of Women Quarterly, 32, 312–325.

 

Swim, J. K., Hyers, L. L., Cohen, L. L., & Ferguson, M. J. (2001). Everyday sexism: Evidence for its incidence, nature, and psychological impact from three daily diary studies. Journal of Social Issues, 57, 31-53.

 

Szymanski, D. M.; Moffitt, L. B.; Carr, E. R. (2011). Sexual objectification of women: advances to theory and research 1 7. The Counseling Psychologist, 39(1), 6–38.

 

Tanenbaum, L. (1999). Slut! Growing up female with a bad reputation. New York: Harper.

 

Tanenbaum, L. (2000). Slut! Growing up female with a bad reputation. New York: Perennial.

 

Tanenbaum, L. (2015). I am a slut: Slut shaming in the age of the internet. New York: Harper.

 

The American Psychological Association (2007). Report of the APA Task Force on the sexualization of girls. Geraadpleegd op 12 mei 2020 op het World Wide Web: https://www.haven-oakland.org/assets/media/pdf/report-on-the-apa-taskforce-on-the-sexualization-of-girls.pdf.

 

The editors of Encyclopaedia Britannica (1998, 20 juli). Pornography. Geraadpleegd op 12 mei 2020 op het World Wide Web: https://www.britannica.com/topic/pornography.

 

Thomas, L., MacMillan, J., McColl, E., Hale, C. & Bond, S. (1995). Comparison of focus group and individual interview methodology in examining patient satisfaction with nursing care. Social Sciences in Health, 1, 206–219.

 

Toarmino, T. (2013). The feminist pornbook. The Politics Of Producing Pleasure.

 

Tolman, D. L. (2000). Object lessons: Romance, violation, and female adolescent sexual desire.

 

Tolman, D. L. (2002). Dilemmas of desire: teenage girls talk about sexuality. Cambridge: Harvard University Press.

 

Ussher, J. (1994). Theorizing female sexuality: social constructionist and post-structuralist accounts. Female Sexuality: Psychology, Biology and Social Context, 149–73.

 

Valenti, J. (2009). The purity myth: How America’s obsession with virginity is hurting young women. Berkeley, CA: Seal Press.

 

Vance, C. S., (Ed.) (1984). Pleasure and danger: exploring female sexuality. Boston: Routledge and Kegan Paul.

 

Vanderwees, C. (2014). Complicating eroticism and the male gaze: feminism and George Bataille’s story of the eye. Studies in 20th and 21st century literature, 38, 1/6.

 

Vanwesenbeeck, W. M. A. (2016). Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst. Tijdschrift voor Seksuologie, 40(3), 123 – 127.

 

Vares, T. (2009). Reading the “sexy oldie”: gender, age(ing), and embodiment. Sexualities, 12, 503–524.

 

Voss, G. (2015). Stigma and the shaping of pornography. London: Routledge.

 

Webb, L. (2015) Shame transfigured: Slut-shaming from Rome to cyberspace. First Monday, 20(4).

 

Weeks, J. (2011). The languages of sexuality. London: Routledge.

 

White, E. (2002). Fast girls: teenage tribes and the myth of the slut. New York: Berkley.

 

Williams, L. (1989). Perspectives on pornography: sexuality in film and literature by Gary Day & Clive Bloom. Film Quarterly, 42(4), 57–58.

 

Wright, P. J. (2013). U.S. males and pornography, 1973–2010: consumption, predictors, correlates. Journal of Sex Research, 50(1), 60–71.

 

Wright, P. J., Sun, C., Steffen, N. J., & Tokunaga, R. S. (2015). Pornography, alcohol, and male sexual dominance. Communication Monographs, 82(2), 252–270.

Download scriptie (719.98 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Frederik Dhaenens