Voorbij de groene energietransitie en het gender binaire model.

Ian
Enriquez

Van hout naar kool en vervolgens naar andere fossiele brandstoffen. De huidige energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen is zeker niet de eerste maar verschilt echter van de vorige door te streven naar een vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot en het beperken van de klimaatverandering. Fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energiebronnen en consumenten kiezen meer en meer bewust voor duurzamere producten zoals elektrische wagens.

Maar de ontginning van bepaalde mineralen die nodig zijn voor deze energietransitie wordt vaak over het hoofd gezien. Elektrische wagen, windturbines en zonnepanelen hebben lithium-ion batterijen nodig om de energie te bewaren. Argentinië, Bolivia en Chili vormen de zogenaamde Lithiumdriehoek en herbergen meer dan 58% van de wereldwijde lithiumreserves.

Ongetwijfeld heeft Lithium hierdoor een geopolitieke waarde verworven. Maar wat impliceert dit voor de getroffen bevolkingsgroepen van deze regio? Betaalt het Globale Zuiden de prijs van onze groene consumptie?

Hoe wordt lithium gewonnen?

In de "Lithium Driehoek" wordt lithium voornamelijk gewonnen uit de pekel van de zoutvlakten. Deze extractie omvat het boren van gaten op het oppervlak van de zoutmeren om mineraalrijk pekel te pompen. Hierdoor kan lithiumcarbonaat worden geëxtraheerd via een chemisch proces dat tussen de 12 en 18 maanden nodig heeft om het water te laten verdampen. Voor elke ton lithium die wordt gewonnen, moet ongeveer 2 miljoen liter water worden verdampt.

Dit proces van lithiumontginning impliceert een hydraulische disbalans voor de regio. Door de lage neerslag is de hoeveelheid onttrokken water onevenredig meer dan het regenwater.

Socioecologische gevolgen

Het verhaal van lithium-extractivisme in Zuid-Amerika is een van tragedie en ironie tegelijkertijd. In naam van een toekomst van "groen" en "duurzaam" transport, wordt het ecosysteem dat dat mogelijk maakt vernietigd en beschadigd; gemeenschappen worden gedwongen om te verhuizen en traditionele culturele praktijken zullen op de lange termijn verdwijnen.

In Antofagasta de la Sierra, Argentinië, is de Trapiche rivier opgedroogd. In Chili is het water van de San Pedro rivier en de stroomgebieden van de Vilama rivier uitgeput verklaard door het ministerie van Openbare Werken.

Andere economische activiteiten die afhankelijk zijn van het ecosysteem zullen ook verdwijnen. Aangezien de zoutmeren steeds vaker en uitsluitend voor lithium ontginning worden gebruikt, zal de traditionele zoutwinning uit het landschap worden verwijderd. Ook wuivende en andere handwerkproducties die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van dieren – en dus ook op het water – kunnen op de lange termijn verdwijnen. Bovendien zullen toeristen die een meer autochtoon landschap verwachten te vinden in plaats van enorme verdampingsvijvers en pompsystemen ontmoedigen om de regio te bezoeken.

10-mineras-buscan-control-670-mil-hectareas-litio-Mexico

Moederaarde en gender aspecten

Sociaal-culturele normen verzonderen vrouwen uit de productieve sferen naar de reproductieve arbeid, waardoor ze verantwoordelijk zijn voor het leveren van voedsel, water en energie binnen het huishouden.

Vrouwen in de Andes werken voornamelijk in zelfvoorzieningslandbouw, veeteelt en het verkopen van zwaaien of ander handwerk. Ze werken ook in de commercialisering van zout, en als aanbieders van toeristische diensten zoals schoonmaak, accommodatie en restaurants. Al deze activiteiten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van water en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Daarom heeft de hydraulische onevenwichtigheid als gevolg van lithiumwinning rechtstreeks invloed op de socioeconomische relaties en het levensonderhoud van vrouwen en mannen. Terwijl vrouwen worstelen met de verwachtingen van hun rol als voedsel- en waterleveranciers binnen hun familie, worden mannen en bedrijven opgeroepen om hun paternalistische en mannelijke rollen uit te voeren. Mannen migreren naar steden en andere landen op zoek naar een monetair inkomen, deels omdat de zelfvoorzieningslandbouw zijn productiviteit heeft verminderd. Klimaatverandering, milieuschade en de neoliberale economie veroorzaken vaak stress bij mannen die vroeger de kostwinner van het huishouden waren. Als ze deze vaderlijke rol niet vervullen, kunnen mannen worden getyept om geweld te gebruiken om controle uit te oefenen in het huishouden.

Bovendien hebben sommige van mijn respondenten uit Argentinië de hoge aanwezigheid van miskramen in hun provincies aan de kaak gesteld.

Vrouwen voelen zich niet alléén verbonden met Moeder Aarde. Bij meerdere gelegenheden claimen en herbestemmen ze hun identiteit als moeders: "We zijn gevers en hoeders van het leven en zoals wanneer een moeder haar zoon vertelt: genoeg, stop. We komen dit kapitalistische, racistische en patriarchale systeem vertellen: het is genoeg geweest".

Toch kunnen essentialistische argumenten ter verdediging van de biodiversiteit werken als een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant komen vrouwen samen in de verdediging van de zoutvlaktes en tegen de lithiumbedrijven, waardoor hun toegang tot de publieke en politieke sfeer wordt gelegitimeerd. Aan de andere kant versterken dergelijke essentialistische opvattingen en argumenten over de rol van vrouwen als levensverzorgers belangrijke genderongelijkheden en gevestigde sociale rollen.

Dit leidt tot de persistentie van heteronormativiteit en het niet in aanmerking nemen van de perspectieven en belangen van mensen met niet-conventionele genderidentiteiten.

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat voor sommige vrouwen en leden van de LGBTQI+ gemeenschap hun verzet tweeledig was: tegen het extractivisme en tegen heteronormativiteit. LGBTQI+ milieuactivisten hebben de ruimtes gebruikt om te vechten tegen de lithiummijnindustrie om tegelijkertijd homofobe en seksistische verhalen te deconstrueren. Anderen hebben de kans gezien om hun eigen veilige ruimte te creëren, waar iedereen welkom is om het milieu te verdedigen en diversiteit te vieren.

Ik ben van mening dat een inclusieve beweging tegen lithium-extractivisme die andere genderidentiteiten, seksualiteit en personen van kleur omarmt, nog nuttiger kan zijn dan het gebruik van essentialistische strategieën. Zeker, de frontlinie van het verzet zal aanzienlijk groter zijn en dualistische onderdrukkende structuren en onrecht zullen worden gedeconstrueerd.

Bibliografie

Acosta, A., & Martínez Abarca, M. (2018). Buen Vivir: an Alternative Perspective from the Peoples of the Global South to the Crisis of Capitalist Modernity. In V. Satgar, The Climate Crisis: South African and Global Democratic Eco-Socialist Alternatives. (pp. 131-147). Johannesburg: Wits University Press. Agamben, G. (2005). State of Exception. Chicago: University of Chicago Press. Agusdinata, B., Liu, W., Eakin, H., & Romero, H. (2018). Socio-environmental impacts of lithium mineral extraction: Towards a research agenda. Environmental Research Letters, 13(12), 1-14. doi:10.1088/1748-9326/aae9b1 Ahiakpor, J. C. (1985). The success and failure of dependency theory: the experience of Ghana. International Organization, 39(3), 535-552. doi:10.1017/S0020818300019172 Ahlers, R., & Zwarteveen, M. (2009). The water question in feminism: water control and gender inequities in a neoliberal era. Gender, Place & Culture, 16(4), 409-426. doi:10.1080/09663690903003926 Ahmad, N., & Lahiri-Dutt, K. (2006). Engendering Mining Communities: Examining the Missing Gender Concerns in Coal Mining Displacement and Rehabilitation in India. Gender, Technology and Development, 10(3), 313-339. doi: 10.1177/097185240601000302 Ahmad, S. (2020). The Lithium Triangle: Where Chile, Argentina and Bolivia Meet. Harvard International Review, 41(1), 51-53. doi:10.2307/26917284 Alaimo, S. (2010). Eluding Capture: The Science, Culture, and Pleasure of "Queer" Animals. In C. MortimerSandilands, & B. Erickson, Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire (pp. 51-72). Bloomington, Indiana, US: Indiana University Press. Allen, L. (2010). Queer(y)ing the Straight Researcher: The Relationship(?) between Researcher Identity and Anti-Normative Knowledge. Feminism & Psychology, 20(2), 147-165. doi:10.1177/0959353509355146 Anaya, J. (2011). Extractive industries operating within or near indigenous territories. United Nations General Assembly, Human Rights Council. United Nations General Assembly. Retrieved from https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/A-HRC-18-35_en.pdf Andrews, T. (2012). What is Social Constructionism? Grounded Theory Review: An International Journal, 11(1), 39-46. doi:10.4135/9780857020147.n125 Anlauf, A. (2015). Secar la Tierra para Sacar el Litio?: Conflictos Socio-ambientales en la Minería del Litio. In F. Nacif, & M. Lacabana, ABC del Litio Sudamericano: Soberanía, Ambiente, Tecnología e Industria (pp. 171-191). Bernal, Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Arana Zegarra, M. T. (2012). Representaciones sociales de lideresas sobre impactos socio ambientales de la minería y sus estrategias para defender el medioambiente. Cajamarca, Perú: GRUFIDES - ACSUR Las Segovias. Arellano-Yanguas, J. (2011). Aggravating the resource curse: decentralisation, mining and conflict in Peru. The Journal of Development Studies, 47(4), 617-638. doi:10.1080/00220381003706478 Argento, M. (2018). Salt mirror: Structures of collective action and territorial integration of the lithium extraction and industrialization project in Bolivia. Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos, 7(2), 227-248. 66 Argento, M., & Puente, F. (2019). Entre el boom del litio y la defensa de la vida. Salares, agua, territorios y comunidades en la región atacameña. In M. Argento, M. Gamba, M. Kazimierski, F. Puente, G. Romeo, E. Santos, . . . J. Zicari, & B. Fornillo (Red.), Litio en Sudamérica: Geopolítica, energía y territorios (pp. 173-220). Buenos Aires: CLACSO. Asamblea PUCARÁ. (2019, December 02). Antofagasta de la Sierra: un viaje a la ruina del extractivismo del litio. La Tina. doi:https://latinta.com.ar/2019/12/antofagasta-sierra-viaje-ruina-extractiv… Azevedo, M., Campagnol, N., Hagenbruch, T., Hoffman, K., Lala, A., & Ramsbottom, O. (2018). Lithium and Cobalt: a tale of two commodities. McKinsey & Company. Bakewell, O. (2008). ‘Keeping Them in Their Place’: the ambivalentrelationship between development and migrationin Africa. Third World Quarterly, 29(7), 1341-1358. Bartolomé, M. A. (2004). Los pobladores del “desierto”: Genocidio, etnocidio y etnogénesis en la Argentina. Amérique Latine Histoire et Mémoire, 1(10). doi:10.4000/alhim.103 Bazán, O. (2010). Historia de la Homosexualidad en la Argentina. Buenos Aires: Marea. Bebbington, A. (2009). The New Extraction: Rewriting the Political Ecology of the Andes? NACLA Report on the Americas, 42(5), 12-20. doi:10.1080/10714839.2009.11722221 Bebbington, A. (2012). Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry: Evidence from South America. New York: Routledge. Bebbington, A., Fash, B., & Rogan, J. (2018). Socio-environmental Conflict, Political Settlements, and Mining Governance: A Cross-Border Comparison, El Salvador and Honduras. Latin American Perspectives, 46(2), 84-106. doi:10.1177/0094582X18813567 Bebbington, D. H. (2012). Consultation Compensation and Conflict: Natural Gas Extraction in Weenhayek Territory, Bolivia. Journal of Latin American Geography, 11(2), 49-71. doi:10.1353/lag.2012.0039 Blackless, M., Charuvastra, A., Derryck, A., Fausto-Sterling, A., Lauzanne, K., & Lee, E. (2000). How sexually dimorphic are we? Review and synthesis. American Journal of Human Biology, 12(2), 151-166. Blackstock, M. (2001). Water: A First Nations’ spiritual and ecological perspective. B.C. Journal of Ecosystems and Management, 1(1), 1-14. Blank, H. (2012). Straight: The Surprisingly Short History of Heterosexuality. Boston: Beacon Press. Bloomberg. (2016, July 5). Boom del litio podría ser una amenaza para los flamencos del Salar de Atacama. El Mostrador. Retrieved January 15, 2021, from https://www.elmostrador.cl/mercados/2016/07/05/boom-del-litio-podria-se… Bobel, C. (2007). ‘I'm not an activist, though I've done a lot of it’: Doing Activism, Being Activist and the ‘Perfect Standard’ in a Contemporary Movement. Social Movement Studies, 6(2), 147-159. doi:10.1080/14742830701497277 Bolivia Constitución Politica del Estado, Articulo 369 II (2009). Bradley, D., & Jaskula, B. (2014, April). Lithium: For Harnessing Renewable Energy. Reston, VA: U.S. Geological Survey. doi:10.3133/fs20143035 Bruckmann, M. (2015). El Litio y la Geopolítica de la Integración Sudamericana. In F. Nacif, & M. Lacabana, ABC del Litio Sudamericano: Soberanía, Ambiente, Tecnología e Industria (pp. 17-45). Bernal, Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Cabezas Fernández, M. (2013). Feminismo, mujeres indígenas y descolonización en América Latina: La política parlamentaria de los derechos de las mujeres frente al “proceso de cambio” boliviano. Tesis 67 Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid (Spain). Retrieved from http://hdl.handle.net/10486/661759 CADPI. (2017). Nota técnica de país sobre cuestiones de los pueblos indígenas Estado Plurinacional de Bolivia. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Calvo, E. J. (2019). Litio, un recurso estratégico para el mundo actual. Ciencia Hoy, 28(164), 17-23. Retrieved from https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/89689 Canessa, A. (2012). Conflict, Claim and Contradiction in the New Indigenous State of Bolivia. Working Paper Series, No. 22. DesiguALdades.net, 5-40. Carlassare, E. (2000). Socialist and Cultural Ecofeminism: Allies in Resistance. Ethics and the Environment, 5(1), 89-106. doi:10.2307/27766057 Carrasco, M., & Ramírez, S. (2015). "Somos un Pueblo, precisamos un territorio porque allí es donde se da la vida indígena; sin territorio no hay identidad como pueblo". Buen Vivir en Argentina. Pueblos y Fronteras, 10(19), 28-51. Centro de Investigación y Apoyo Campesino. (2010, May 19). Mujeres defienden el proyecto para el litio. Retrieved January 15, 2021, from Centro de Investigación y Apoyo Campesino: http://www.ciacidr.com/index.php?p=3662 CEPAL. (2005). Los Pueblos Indígenas de Bolivia: Diagnóstico Sociodemográfico a partir del Censo del 2001. Santiago de Chile: Comisión Ecónomica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. Chevrette, R. (2013). Outing Heteronormativity in Interpersonal and Family Communication: Feminist Applications of Queer Theory ‘‘Beyond the Sexy Streets’’. Communication Theory, 23(1), 170-190. doi:10.1111/comt.12009 Cirefice, V., & Sullivan, L. (2019). Women on the Frontlines of Resistance to Extractivism. Policy & Practice: A Development Education Review, 1(29), 78-99. Clancy, J., Özerol, G., Mohlakoana, N., Feenstra, M., & Cueva, L. S. (2020). Engendering the Energy Transition. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-030-43513-4 Clare, E. (2017). Brilliant imperfection : grappling with cure. Durham: Duke University Press. CNMCIOB-BS. (2009, September). Quienes Somos: CNMCIOB-BS. Retrieved January 25, 2021, from Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa: http://www.bartolinasisa.org/sitio.shtml?apc=&s=b Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Method in Education. New York: Routledge. Comisión Nacional de Medio Ambiente. (1998). Política Ambiental de la Región de Antofagasta. Región de Antofagasta: Newtemberg. Congreso de la Nación Argentina. (2017, November 15). Proyecto de Ley: 6089-D-2017. Retrieved from Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina: https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=6089-D-2017 Connell, R. (2014). The sociology of gender in Southern Perspective. Current Sociology, 62(4), 550-567. doi:10.1177/0011392114524510 Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy. (2012, Agosto). La madre Sal. Opgehaald van Centro de Documentación Indigena: "Para el Buen Vivir y la Gobernanza Territorial": http://www.centrodocumentacion-iesi.org/sites/default/files/field/image… Consejo Nacional de Coordinación de Politicas Sociales. (2020). Informe de Situación de la Provincia de Catamarca. Buenos Aires: Consejo Nacional de Coordinación de Politicas Sociales. 68 Cousin, G. (2010). Positioning positionality: The reflexive turn. In M. Savin-Baden, & C. Howell Major, New Approaches to Qualitative (pp. 9-18). New York: Routledge. de Bry, T. (1594). Valboa wirfft etliche Indianer / welche die schreckliche Sünd der Sodomey begangen / den Hunden für sie zuzerreissen. Theodor de Bry's America. Special Collections, University of Houston Libraries. Retrieved from https://digital.lib.uh.edu/collection/p15195coll39/item/87 De Echave, J. (2005). Peruvian peasants confront the mining industry. Socialism and Democracy, 19(3), 117-127. doi:10.1080/08854300500257930 Decreto-Acuerdo N° 7592 (March 02, 2011). Retrieved from http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=84304 Denzin, N., & Lincoln, Y. (. (2017). Handbook of Qualitative Research (Fifth Edition). London: SAGE Publications. Deonandan, K., Tatham, R., & Field, B. (2017). Indigenous women’s anti-mining activism: a gendered analysis of the El Estor struggle in Guatemala. Gender & Development, 25(3), 405-419. Deonandan, R., Deonandan, K., & Field, B. (2016). Mining the Gap: Aboriginal Women and the Mining Industry. Ottawa: University of Ottawa Faculty of Health Sciences. doi:10.13140/RG.2.2.29647.38566 Department for Business, Energy & Industrial Strategy. (2020, November 27). Joint statement of the Zero Emission Vehicle Transition Council. Opgehaald van UK Government: https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-of-the-zero-emission… Di Chiro, G. (2008). Living Environmentalisms: Coalition Politics, Social Reproduction, and Environmental Justice. Environmental Politics, 17(2), 276-298. doi:10.1080/09644010801936230 Digby, T. (1998). Men Doing Feminism. New York: Routledge. Dirección de Economía Minera. (2017). Mercado de Litio: Situación Actual y Perspectivas. Buenos Aires, Argentina: Ministerio de Energía y Minería. Dirección General de Aguas. (2004). Diagnostico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua Segun Objetivos de Calidad: Cuenca Salar de Atacama. CADE-IDEPE Consultora. Retrieved January 15, 2021, from https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Atacama.pdf Dirección General de Aguas. (2017, April 12). Declaración de Agotamiento del Río Vilama y sus Afluentes. Retrieved from Direccióno General de Aguas: http://bcn.cl/2o0z6 Dirección General de Obras Públicas. (2012). Guía de Antecedentes Territoriales y Culturales de los Pueblos Indígenas de Chile. Santiago de Chile: Dirección General de Obras Públicas. Retrieved from https://www.mop.cl/asuntosindigenas/Documents/TerritorialCultural.pdf Earle, A., & Bazilli, S. (2013). A Gendered Critique of Transboundary Water Management. Feminist Review, 103(1), 99-119. doi:10.1057/fr.2012.24 Edelman, L. (1998). The Future Is Kid Stuff: Queer Theory, Disidentification, and the Death Drive. Narrative, 6(1), 18-30. doi:10.2307/20107133 Emilsson, E., & Dahllöf, L. (2019). Lithium-Ion Vehicle: Status 2019 on Energy Use, CO2 Emissions, Use of Metals, Products Environmental Footprint, and Recycling. Stockholm: IVL Swedish Environmental Research Institute. Environmental Justice Atlas. (n.d.). Minería de litio en Salar del Hombre Muerto, Argentina. Retrieved January 25, 2021, from Environmental Justice Atlas: https://www.ejatlas.org/print/salar-del-hombremuerto-litio-argentina 69 Espindola Araya, C. (2021). Testimonio de mi vida en Toconao y de la presencia de la mineria en nuestro territorio lickanantay. In O. P. Andinos, Salares Andinos: Ecología de Saberes por la Protección de Nuestros Salares y Humedales (pp. 33-40). Fundación Tanti. FARN. (2020). Conflictos por el agua en Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, frente a la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto. Retrieved January 4, 2021, from FARN: https://farn.org.ar/iafonline2020/articulos/2-4-2-conflictos-por-el-agu… Federici, S. (2004). Caliban and the Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation . Brooklyn: Autonomedia. Fornillo, B., Argento, M., Gamba, M., Kazimierski, M., Puente, F., Romeo, G., . . . Zicari, J. (2019). Litio en Sudamérica: Geopolítica, Energía y Territorios. Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Editorial El Colectivo. Fornillo, B., Zicari, J., Slipak, A. M., Puente, F., & Argento, M. (2015). Geopolítica del Litio : Industria, Ciencia y Energía en Argentina. Buenos Aires: Editorial El Colectivo. François, A.-L. (2003). "O Happy Living Things": Frankenfoods and the Bounds of Wordsworthian Natural Piety. Diacritics, 33(2), 42-70. Freeman, C. (2001). Is Local: Global as Feminine: Masculine? Rethinking the Gender of Globalization. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 26(4), 1007-1037. FRUTCAS & FSUMCAS. (2009, March 26). Pronunciamiento: Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud. Retrieved January 15, 2021, from Centro de Investigación y Apoyo Campesino: https://cedib.org/post_type_documentos/federacion-regional-unica-de-tra… FRUTCAS. (2020, July 30). Pronunciamiento 012/2020. Retrieved from Venceremos: https://www.venceremos.info/2020/07/30/elon-musk-y-tesla-financio-el-go… Gaard, G. (1997). Toward a Queer Ecofeminism. Hypatia, 12(1), 114-137. Gaard, G. (2011). Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism. Feminist Formations, 23(2), 26-53. Gaard, G. (2017). Critical Ecofeminism. London: Lexington Books. Gabbatt, A. (2010, April 22). Gay and bald? Evo Morales thinks you ate too much chicken. The Guardian. Opgeroepen op December 10, 2020, van Gay and bald? Evo Morales thinks you ate too much chicken Galeano, E. (1971). Las Venas Abiertas de América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Gallardo, S. (2011). Extracción de litio en el Norte argentino: La fiebre comienza. Exactamente, 26-29. Retrieved from http://www.fcen.uba.ar/fotovideo/EXm/NotasEXm48/exm48litio.pdf Garcia Linera, A. (2006, January). El «capitalismo andino-amazónico». Le Monde Diplomatique: Edición Chilena. Retrieved from https://www.lemondediplomatique.cl/2006/01/el-capitalismo-andinoamazoni… García Moritán, M., & Cruz, M. (2012). Comunidades Originarias y Grupos Étnicos de la Provincia de Jujuy. Población & Sociedad, 19(2), 155-173. Global Witness. (2020). Defending Tomorrow: The climate crisis and threats against land and environmental defenders. Global Witness. 70 Göbel, B. (2013). La minería del litio en la Puna de Atacama: interdependencias transregionales y disputas locales. Iberoamericana, 13(49), 135-149. doi:10.18441/ibam.13.2013.49.135-149 González Arena, M., & Gamboa, C. (2015). Actitudes homóficas entre los índigenas del Nuevo Mundo: los casos azteca, inca y mapuche en fuentes de los siglos XVI y XVII. Revista Española de Antropología Americana, 45(2), 359-377. doi:10.5209/REAA.54931 Gordon, T., & Webber, J. R. (2008). Imperialism and Resistance: Canadian Mining Companies in Latin America. Third World Quarterly, 29(1), 63-87. doi:10.1080/01436590701726509 Gosine, A. (2010). Non-White Reproduction and Same-Sex Eroticism: Queer Acts Against Nature. In C. Mortimer-Sandilands, & B. Erickson, Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire (pp. 149-172). Bloomington: Indiana University Press. Gundermann, H., & Göbel, B. (2018). Indigenous Communities, Lithium Companies and their Relations in the Salar de Atacama. Chungara Revista de Antropología Chilena, 50(3), 471-486. doi:10.4067/S0717-73562018005001602 Gysler, M. (2011). La lucha por el territorio en Nor Lípez : contexto, significado y proceso de una demanda de TCO en el altiplano meridional de Bolivia. La Paz: Plural Editores AGRUCO. Harris, L., Kleiber, D., Goldin, J., Darkwah, A., & Morinville, C. (2017). Intersections of gender and water: comparative approaches to everyday gendered negotiations of water access in underserved areas of Accra, Ghana and Cape Town, South Africa. Journal of Gender Studies, 26(5), 561-582. doi:10.1080/09589236.2016.1150819 Harvey, F. (2016, December 2). Four of world's biggest cities to ban diesel cars from their centres. The Guardian. Opgehaald van https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/02/four-of-worldsbigge… Hayes, K., & Perks, R. (2012). Women in the artisanal and small-scale mining sector of the Democratic Republic of the Congo. In P. Lujala, & S. A. Rustad, High-Value Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding (pp. 529-544). London: Routledge. Helbert, M. (2020). Reflection on “How Gender Equality Principles Are Integrated in National Energy Policies and Frameworks”. In J. Clancy, G. Özerol, N. Mohlakoana, M. Feenstra, & L. S. Cueva, Engendering the Energy Transition (pp. 253-257). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. Heredia, F., Martinez, A. L., & Surraco Urtubey, V. (2020). The importance of lithium for achieving a lowcarbon future: overview of the lithium extraction in the 'Lithium Triangle'. Journal of Energy & Natural Resources Law, 38(3), 213-236. Hill Collins, P., & Bilge, S. (2020). Intersectionality. Cambridge, UK: Polity Press. Hoekstra, A., & Steinbuch, M. (2020). Comparing the lifetime green house gas emissions of electric cars with the emissions of cars using gasoline or diesel . Eindhoven: Technical University of Eindhoven. Hollender, R., & Shultz, J. (2010). Bolivia y su Litio. Cochabamba: Centro para la Democracia. Hoover, E. (2017). Environmental reproductive justice: intersections in an American Indian community impacted by environmental contamination. Environmental Sociology, 4(1), 8-21. doi:10.1080/23251042.2017.1381898 Huarachi, M. (2019, May 23). Bartolina Sisa Participan de I Foro Nacional del Agua para la Soberanía Alimentaria. Retrieved from Bartolina Sisa: https://www.bartolinasisa.org/2019/05/23/bartolina-sisaparticipan-de-i-… INAI. (n.d.). Mapa de Pueblos Originarios. Retrieved January 20, 2021, from Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa 71 INDEC. (2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Retrieved February 01, 2021, from Instituto Nacional de Estadística y Censos: https://www.indec.gob.ar/ INE. (2003). Bolivia: Características Sociodemográficas de la Población Indígena. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadistica. INE. (2012). Componentes del Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas, segun Departamento Censo 2012. Retrieved January 20, 2021, from Instituto Nacional de Estadistica: https://nube.ine.gob.bo/index.php/s/c7dF1J7kGUdqHXf/download INE. (2012). Población por Condición de Necesidades Básicas Insatisfechas, segun Departamento Censo 2012. Retrieved January 20, 2021, from Instituto Nacional de Estadistica: https://nube.ine.gob.bo/index.php/s/TS0xxNNmGlF5ub7/download INE. (2020). Bolivia: Proyecciones de Población, Segun Departamento y Municipio 2012-2022. Retrieved January 20, 2021, from Instituto Nacional de Estadistica: https://nube.ine.gob.bo/index.php/s/ScBaqvua5kYGLVI/download INE. (2020). Proyección de la Población Total e Indicadores Demográficos por Departamento 2012-2022. Retrieved January 20, 2021, from Instituto Nacional de Estadistica: https://nube.ine.gob.bo/index.php/s/u6zGnWJ12QpAKqu/download Instituto Nacional de Asuntos Indigenas. (n.d.). Ley Nacional 26160. Retrieved February 15, 2021, from Instituto Nacional de Asuntos Indigenas: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/ley26160 International Labour Organization. (1989). Indigenous and Tribal Peoples Convention No. 169. Retrieved February 15, 2021, from Normlex ILO: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_I… Jenkins, K. (2015). Unearthing Women’s Anti-Mining Activism in the Andes: Pachamama and the “Mad Old Women”. Antipode, 47(2), 442-460. Jenkins, K. (2017). Women anti-mining activists’ narratives of everyday resistance in the Andes: staying put and carrying on in Peru and Ecuador. Gender, Place & Culture, 24(10), 1441-1459. doi:10.1080/0966369X.2017.1387102 Jenkins, K., & Rondón, G. (2015). ‘Eventually the mine will come’: women anti-mining activists’ everyday resilience in opposing resource extraction in the Andes. Gender & Development, 23(3), 415-431. doi:10.1080/13552074.2015.1095560 Jerez Henríquez, B. (2018). Impacto Socioambiental de la Extracción de Litio en las Cuencas de los Salares Altoandinos del Cono Sur. Santiago de Chile: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Katwala, A. (2018, August 05). The spiralling environmental cost of our lithium battery addiction. Wired. Retrieved from https://www.wired.co.uk/article/lithium-batteries-environment-impact Kaunda, R. B. (2020). Potential environmental impacts of lithium mining. Journal of Energy & Natural Resources Law, 38(3), 237-244. doi:10.1080/02646811.2020.1754596 Kuecker, G. D. (2007). Fighting for the Forests: Grassroots Resistance to Mining in Northern Ecuador. Latin American Perspectives, 34(2), 94-107. doi:10.1177/0094582X06299081 Lahiri-Dutt, K. (2006). Mainstreaming gender in the mines: results from an Indonesian colliery. Development in Practice, 16(2), 215-221. Lahiri-Dutt, K. (2007). Roles and status of women in extractive industries in India: Making a place for a gender-sensitive mining development. Social Change, 37(4), 37-64. 72 Lahiri-Dutt, K. (2019). Do Women Have a Right to Mine? Canadian Journal of Women and the Law, 31(1), 1-23. doi:10.3138/cjwl.31.1.02 Lancaster, R. N. (2003). The Trouble with Natures: Sex in Science and Popular Culture. London: University of California Press. Latour, B. (2014). Agency at the Time of the Anthropocene. New Literary History, 45(1), 1-18. Laurie, N. (2011). Gender Water Networks: Femininity and Masculinity in Water Politics in Bolivia. International Journal of Urban and Regional Research, 35(1), 172-188. doi:10.1111/j.1468- 2427.2010.00962.x Laville, S. (2019, November 5). Bristol council votes to ban diesel cars in first for a UK city. The Guardian. Le Gouill, C. (2016). Mining Imaginaries and Social Conflicts in Bolivia: A Multilevel Approach to the Mallku Khota Conflict. Cahiers des Amériques latines, 82(2), 49-69. doi:10.4000/cal.4337 Livingstone, G. (2019, August 19). Cómo la apuesta de Chile por el litio está desatando una disputa por el agua en Atacama. BBC Mundo. Retrieved from https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina49394020 Longenecker, M. (1997). Women, Ecology, and the Environment: An Introduction. NWSA Journal, 9(3), 1- 17. López, M. (2001). Costumbres y Cambios. Pluralismo médico en Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, Argentina. IV Congreso Chileno de Antropología, 48-55. Lugones, M. (2010). Toward a Decolonial Feminism. Hypatia, 25(4), 742-759. MacGregor, S. (2014). Only Resist: Feminist Ecological Citizenship and the Post-politics of Climate Change. Hypatia, 29(3), 617-633. doi:10.1111/hypa.12065 Maina Waisman, L. (2020, August 6). Las aguas visibles. Litio en Fiambalá: entre el pueblo minado y las pantallitas de colores. La Tinta. Retrieved from https://latinta.com.ar/2020/08/aguas-visibles-litiofiambala-pueblo-mina… Maina Waisman, L. (2020, June 17). Las Aguas Visibles: En Fiambalá, la Organización Campesina Brota del Río. Agua para los Pueblos. Retrieved from https://aguaparalospueblos.org/las-aguas-visiblesen-fiambala-la-organiz… Marchegiani, P., Höglund Hellgren, J., & Gómez, L. (2019). Extracción de Litio en Argentina: un estudio de caso sobre los impactos sociales y ambientales. Buenos Aires, Argentina: FARN. Marchegiani, P., Morgera, E., & Parks, L. (2020). Indigenous peoples’ rights to natural resources in Argentina: the challenges of impact assessment, consent and fair and equitable benefit-sharing in cases of lithium mining. The International Journal of Human Rights, 24(2-3), 224-240. doi:10.1080/13642987.2019.1677617 Marino, E., & Ribot, J. (2012). Special Issue Introduction: Adding insult to injury: Climate change and the inequities of climate intervention. Global Environmental Change, 22(2), 323-328. doi:10.1016/j.gloenvcha.2012.03.001 Martinez-Alier, J., & Walter, M. (2016). Social Metabolism and Conflicts over Extractivism. In F. De Castro, B. Hogenboom, & M. Baud, Environmental Governance in Latin America (pp. 58-85). New York: Palgrave MacMillan. Mauthner, N. S., MacLean, C., & McKee, L. (2000). ‘My dad hangs out of helicopter doors and takes pictures of oil platforms': Children's accounts of parental work in the oil and gas industry. Community, Work & Family, 3(2), 133-162. doi:10.1080/713658902 Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11-40. 73 McDowell, L. (1992). Doing Gender: Feminism, Feminists and Research Methods in Human Geography. Transactions of the Institute of British Geographers, 17(4), 399-416. doi:10.2307/622707 McNeish, J. A. (2018). Resource Extraction and Conflict in Latin America. Colombia International(93), 3-16. doi:10.7440/colombiaint93.2018.01 Messerli, B., Grosjean, M., & Vuille, M. (1997). Water Availability, Protected Areas, and Natural Resources in the Andean Desert Altiplano. Mountain Research and Development, 17(3), 229-238. Mies, M. (2014). The Myth of Catching-up Development. In M. Mies, & V. Shiva, Ecofeminism (pp. 55-69). London & New York: Zed Books. Mies, M. (2014). The Need for a New Vision: the Subsistence Perspective. In M. Mies, & V. Shiva, Ecofeminism (pp. 297-324). London & New York: Zed Books. Mies, M., & Shiva, V. (2014). Ecofeminism. New York: Zed Books. Monasterolo, E. (2017). El Pasado en Disputa. Consideraciones en torno al proceso de sometimiento indigena a fines del siglo XIX. In N. (. Redondo, De la Conquista del Desierto a la Doctrina de la Seguridad Nacional (pp. 31-54). Santa Rosa, La Pampa: Editorial Universidad Nacional de la Pampa. Morales Balcázar, R. (2021). Crisis y Minería del Litio en el Salar de Atacama. La necesidad de una mirada desde la Justicia Climática. In O. P. Andinos, Salares Andinos: Ecología de Saberes por la Protección de Nuestros Salares y Humedales (pp. 65-79). Fundación Tanti. Morales, M. C., & Harris, L. M. (2014). Using Subjectivity and Emotion to Reconsider Participatory Natural Resource Management. World Development, 64, 703-712. doi:10.1016/j.worlddev.2014.06.032 Mortimer-Sandilands, C., & Erickson, B. (2010). Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. Morton, T. (2012). The Ecological Thought. Cambridge: Harvard University Press. Mouffe, C. (2018). For a Left Populism. London: Verso. Muñoz Coca, J. (2021). Testimonio de mi Retorno al Campo y la Lucha por la Defensa del Salar de Atacama. In O. P. Andinos, Salares Andinos: Ecología de Saberes por la Protección de Nuestros Salares y Humedales (pp. 24-32). Fundación Tanti. Muñoz, E. E., & Villarreal, M. (2019). Women’s Struggles Against Extractivism in Latin America and the Caribbean. Contexto Internacional, 41(2), 303-325. doi:10.1590/s0102-8529.2019410200004 Muradian, R., Martinez-Alier, J., & Correa, H. (2003). International Capital Versus Local Population: The Environmental Con£ict of theTambogrande Mining Project, Peru. Society and Natural Resources, 16(9), 775-792. doi:10.1080/08941920390227176 Murgeira, R. (2018, March 14). Portugal funcionou 69 horas consecutivas através de fontes renováveis. Jornal de Negócios. Opgehaald van https://www.jornaldenegocios.pt/economia/ambiente/detalhe/portugal-func… Murguía, D. I., & Böhling, K. (2013). Sustainability reporting on large-scale mining conflicts: the case of Bajo de la Alumbrera, Argentina. Journal of Cleaner Production, 41, 202-209. doi:10.1016/j.jclepro.2012.10.012 O'Connor, C. D. (2015). Insiders and outsiders: social change, deviant others, and sense of community in a boomtown. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 39(3), 219-238. doi:10.1080/01924036.2014.973049 74 Oyěwùmí, O. (1997). The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses. London: University of Minnesota Press. Palacios, R. (2017, May 5). La industrialización del litio cambiará el futuro del salar de Uyuni y sus comunidades. Medium. Retrieved from https://medium.com/puerto56/la-industrializaci%C3%B3ndel-litio-cambiar%… Parkes, K. R., Carnell, S. C., & Farmer, E. L. (2005). "Living two lives": Perceptions, attitudes and experiences of spouses of UK offshore workers. Community, Work & Family, 8(4), 413-437. doi:10.1080/13668800500251755 Parkins, J. R., & Angell, A. C. (2011). Linking social structure, fragmentation, and substance abuse in a resource-based community. Community, Work & Family, 14(1), 39-55. doi:10.1080/13668803.2010.506030 Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. London: SAGE Publications. Perez, P. (2011). Historia y silencio: La Conquista del Desierto como genocidio no-narrado. Corpus, 1(2). doi:10.4000/corpusarchivos.1157 Perreault, T. (2020). Bolivia’s High Stakes Lithium Gamble. NACLA Report on the Americas, 52(2), 165-172. doi:10.1080/10714839.2020.1768739 Plumwood, V. (1993). Feminism and the Mastery of Nature. London & New York: Routledge. Polanyi, K. (2001). The Great Transformation. Boston: Beacon Press . Portal Informativo de Salta. (n.d.). Primeros Pueblos Originarios del Noroeste Argentino. Retrieved January 25, 2021, from Portal de Salta: http://www.portaldesalta.gov.ar/primeros.htm Pragier, D. (2019). Comunidades indígenas frente a la explotación de litio en sus territorios: contextos similares, respuestas distintas. Polis, 52. Retrieved from http://journals.openedition.org/polis/16838 Prefectura del Departamento de Potosí. (2009). Plan de Desarrollo Departamental 2008-2012. La Paz: Editorial Quatro Hnos. Presidencia de la República de Costa Rica. (2018, 20 December). Costa Rica Llega a 300 Dias Acumulados de Generación Eléctrica 100% Renovable en 2018. Opgehaald van Presidencia de la República de Costa Rica Comunicados: https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2018/12/costa-rica-llega-a300… Puente, F., & Argento, M. (2015). Conflictos territoriales y construcción identitaria en los salares del noroeste argentino. In B. Fornillo, J. Zicari, A. M. Slipak, F. Puente, & M. Argento, Geopolítica del Litio: Industria, Ciencia y Energía en Argentina (pp. 123-166). Buenos Aires: Editorial El Colectivo. Quijano, A. (2000). Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America. International Sociology, 15(2), 215-232. Ramirez, S. (2017). Pueblos indígenas, identidad y territorio: Sin territorio no hay identidad como Pueblo. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 15(1), 11-32. Renauld, M. (2016). The Esquel effect: political opportunity structure and adaptation mechanisms in antimining mobilisation in Argentine Patagonia. Canadian Journal of Development Studies, 37(4), 524- 540. doi:10.1080/02255189.2016.1202102 Revette, A. (2017). This time it’s different: lithium extraction, cultural politics and development in Bolivia. Third World Quarterly, 38(1), 149-168. doi:10.1080/01436597.2015.1131118 Roach, C. (1991). Loving Your Mother: On the women-nature relation. Hypatia, 6(1), 46-59. 75 Rodriguez Fernandez, G. V. (2020). Neo-extractivism, the Bolivian state, and indigenous peasant women’s struggles for water in the Altiplano. Human Geography, 13(1), 27-39. doi:10.1177/1942778620910896 Rodriguez Venegas, V., & Duarte Hidalgo, C. (2018). Experiencias y creencias de mujeres Colla de la región de Atacama. Cultura-hombre-sociedad, 28(1), 34-54. doi:10.7770/0719-2789.2018.cuhso.01.a02 Romare, M., & Dahllöf, L. (2017). The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries. Stockholm: IVL Swedish Environmental Research Institute. Royal Society of Chemistry. (n.d.). Period Table: Lithium. Retrieved January 13, 2021, from Royal Society of Chemistry: https://www.rsc.org/periodic-table/element/3/lithium Sales de Jujuy S.A. (n.d.). About Us: Sales de Jujuy S.A. Retrieved January 29, 2021, from Sales de Jujuy S.A.: https://salesdejujuy.com/about-us/ Sanchez-Lopez, D. (2019). Sustainable Governance of Strategic Minerals: Post-Neoliberalism and Lithium in Bolivia. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 61(6), 18-30. doi:10.1080/00139157.2019.1662659 Sandilands, C. (1997). Mother Earth, the Cyborg, and the Queer: Ecofeminism and (More) Questions of Identity. NWSA Journal, 9(3), 18-40. Sciortino, S. (2014). Violencias relatadas, derechos debatidos y mujeres movilizadas: el aborto en la agenda política de las mujeres indígenas en Argentina. Caravelle, 102, 87-106. doi:10.4000/caravelle.768 Scott, J. C. (1989). Everyday Forms of Resistance. The Copenhagen Journal of Asian Studies, 4, 33-62. doi:10.22439/cjas.v4i1.1765 Segato, R. L. (2013). La Critica de la Colonialidad en Ocho Ensayos Y una Antropología por Demanda. Buenos Aires: Prometeo Libros. Service, R. F. (2020, July 13). Seawater could provide nearly unlimited amounts of critical battery material. Science AAAS. Retrieved January 12, 2021, from https://www.sciencemag.org/news/2020/07/seawater-could-provide-nearly-u… Shail, A. (2007). You’re Not One of Those Boring Masculinists, Are You? In G. S., H. G., & M. R., Third Wave Feminism (pp. 86-98). London: Palgrave Macmillan. Sheikh, K., Chen, B. X., & Penn, I. (2019, October 9). Lithium-Ion Batteries Work Earns Nobel Prize in Chemistry for 3 Scientists. The New York Times. Sierra Club. (2012, July). Mercury Poisons Us. Opgehaald van Creative Archive Sierra Club: https://content.sierraclub.org/creative-archive/sites/content.sierraclu… Sisa Liwen Antiman, A. S. (2021). Por la libre determinacion de mi pueblo. In R. Morales Balcázar, Salares Andinos: Ecología de Saberes por la Protección de Nuestros Salares y Humedales (pp. 55-65). Fundación Tanti. Smith, D. C. (2020). The importance of Lithium in Achieving a Low-Carbon Future: Opportunities Galore, But Coupled with Key Challenges for Legal Professionals. Journal of Energy & Natural Resources Law, 38(1), 1-4. doi:10.1080/02646811.2020.1706821 Sticco, M. (2018, Agosto). Litio al Agua! Pulso Ambiental: Revista Politica y de Debate, 10, 17-18. Sticco, M., Scravaglieri, P., & Damiani, A. (2018). Estudio de los Recursos Hidricos y el Impacto por Explotación Minera de Litio: Cuenca Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc - Provincia de Jujuy. San Salvador de Jujuy: Fundación Ambiente y Recursos Naturales. 76 Ströbele-Gregor, J. (2012). “Litio en Bolivia. El plan gubernamental de producción e industrialización del litio, escenarios de conflictos sociales y ecológicos, y dimensiones de desigualdad social. DesiguALdades.net, Working Paper Series, No. 14. Retrieved from https://www.desigualdades.net/Resources/Working_Paper/14_WP_Str__bele_G… df Sturgeon, N. (2004). “The Power is Yours, Planeteers!”: Race, Gender, and Sexuality in Children’s Environmentalist Popular Culture. In R. Stein, New Perspectives on Environmental Justice: Gender, Sexuality, and Activism (pp. 262-277). London: Rutgers University Press. Sturgeon, N. (2010). Penguin Family Values: The Nature of Planetary Environmental Reproductive Justice. In C. Mortimer-Sandilands, & B. Erickson, Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire (pp. 102- 133). Indiana, US: Indiana University Press. Suter, E. A., & Daas, K. L. (2007). Negotiating Heteronormativity Dialectically: Lesbian Couples' Display of Symbols in Culture. Western Journal of Communication, 71(3), 177-195. doi:10.1080/10570310701518443 Taylor, C. (2012). Foucault and Familial Power. Hypatia, 27(1), 201-218. doi:10.2307/41328905 Taylor, L. (2011). Environmentalism and Social Protest: The Contemporary Anti-mining Mobilization in the Province of San Marcos and the Condebamba Valley, Peru. Journal of Agrarian Change, 11(3), 420- 439. doi:10.1111/j.1471-0366.2011.00313.x The Green Network Project. (2019, October 11). Argentina: La Rebelión de las Flores Nativas. Retrieved January 12, 2021, from Awasqa: The Green Network Project: https://greennetworkproject.org/es/2019/10/11/argentina-la-rebelion-de-… U.S. Geological Survey. (2021). Mineral Commodity Summaries 2021. Washington DC: U.S. Geological Survey. doi:10.3133/mcs2020 UN Treaty Collection. (2021, January 16). Status of Treaties: Paris Agreement. Retrieved from United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI…- d&chapter=27&clang=_en UNFCCC. (1992, May 9). Retrieved from United Nations Framework Convention on Climate Change: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf UNFCCC. (2015, December 12). Retrieved from United Nations Framework Convention on Climate Change: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf UNFCCC. (n.d.). Paris Agreement - Status of Ratification. Retrieved January 15, 2021, from United Nations Framework Convention on Climate Change: https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/statusof-ratification van Teijlingen, K., & Hogenboom, B. (2016). Debating Alternative Development at the Mining Frontier: Buen Vivir and the Conflict around El Mirador Mine in Ecuador. Journal of Developing Societies, 32(4), 382-420. doi:10.1177/0169796x16667190 Velásquez, T. A. (2017). Enacting refusals: Mestiza women’s anti-mining activism in Andean Ecuador. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 12(3), 250-272. doi:10.1080/17442222.2017.1344263 Walter, M., & Martinez-Alier, J. (2010). How to Be Heard When Nobody Wants to Listen: Community Action against Mining in Argentina*. Canadian Journal of Development Studies, 30(1-2), 281-301. doi:10.1080/02255189.2010.9669292 77 Weaver, H. N. (2001). Indigenous Identity: What Is It, and Who Really Has It? American Indian Quarterly, 25(2), 240-255. doi:10.2307/1185952 Wilmer, F. (1993). The Indigenous Voice in World Politics. California, London, New Delhi: Sage Publications. Wutich, A., & Ragsdale, K. (2008). Water insecurity and emotional distress: Coping with supply, access, and seasonal variability of water in a Bolivian squatter settlement. Social Science & Medicine, 67(12), 2116–2125. doi:10.1016/j.socscimed.2008.09.042 Yacimientos de Litio Boliviano Corporación. (n.d.). Breve Reseña Historica. Retrieved January 20, 2021, from Yacimientos de Litio Boliviano Corporación: https://www.ylb.gob.bo/inicio/acerca_de_YLB Yep, G. A. (2003). The Violence of Heteronormativity in Communication Studies. Journal of Homosexuality, 45(2/3/4), 11-59. doi:10.1300/J082v45n02_02 Young, L. D., Patel, M., & Keeler, M. H. (1981). The effect of lithium carbonate on alcoholism in 20 male patients with concurrent major affective disorder. Curr Alcohol, 8, 175-181. Zigarán, M. I. (2012, August). Un reclamo que llegó al máximo organo de justicia argentino. La Madre Sal, pp. 4-5. Zwarteveen, M. Z. (1997). Water: From Basic Need to Commodity: A Discussion on Gender and Water Rights in the Context of Irrigation. World Development, 25(8), 1335-1349. Zwarteveen, M. Z. (2017). Hydrocracies, Engineers and Power: Questioning Masculinities in Water. Engineering Studies, 9(2), 78-94. doi:10.1080/19378629.2017.1358730

Download scriptie (1.29 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Jeroen Cuvelier
Kernwoorden