Een draaiboek om kinderen van 9 tot 11 jaar kennis te laten maken met STEM op een laagdrempelige en speelse manier.

Dimitri
Vandamme
  • Daan
    Verstraete
  • Simon
    Bernaert

Een studiekeuze maken voor het secundair onderwijs is niet eenvoudig als je niet weet wat sommige studierichtingen inhouden. Daarom onderzochten wij hoe we negen- tot elfjarigen op een laagdrempelige manier kunnen laten kennismaken met STEM zodat ze ontdekken of een STEM-richting hen ligt. Dat resulteerde in de creatie van een STEM-kamp dat kan plaatsvinden tijdens schoolvakanties.

image-20210930182442-5

Verloop van het onderzoek.

Ons ontwerponderzoek leidde tot richtlijnen voor de ontwikkeling van een draaiboek. Dat draaiboek werd een inhoudelijke en praktische handleiding voor STEM-kampen in samenwerking met een technische school.

image 553

We startten in de onderzoeksfase met interviews van verschillende organisaties die ervaring hebben met themakampen. Vanuit hun ervaringen en een literatuurstudie stelden we enkele voorwaarden op waaraan ons kamp moest voldoen. Vervolgens, tijdens de ontwikkelingsfase, werkten we workshops uit die we later in een kampschema inplanden. Hierna volgde de test- en reflectiefase. Voor ons was vooral de testfase van het STEM-kamp tijdens de paasvakantie en in de scholen een belangrijke mijlpaal in ons proces. We reflecteerden kritisch om de workshops te optimaliseren en te bundelen in ons vernieuwde draaiboek.

Tijdens de analysefase, waarin we stilstonden bij ons proces en eindproduct, keken we ook naar de toekomst van het STEM-kamp en de uitgewerkte workshops.image-20210930181524-1

De wegwijzer eindigde niet bij het indienen...

De sport-/avonturenorganisatie waarmee we samenwerkten in de testfase, herhaalde het STEM-kamp in de zomervakantie. Het ontwikkelde draaiboek zorgde ervoor dat de voorbereiding en de uitvoering van het kamp structureel en vlekkeloos kon verlopen. Hierbij kreeg de organisatie de hulp van een STEM-leerkracht van een technische school. Deze samenwerking zorgt ervoor dat het STEM-kamp kan blijven bestaan. Op deze manier zijn we erin geslaagd om het doel van één van onze onderzoeksvragen - Op welke manier worden technische scholen betrokken in een STEM-kamp? - te bereiken.

Om onze ideeën beter te kunnen verspreiden, verzamelden we alle uitgeschreven workshops in een database om te delen met scholen en organisaties. (link naar de datatbase: https://drive.google.com/drive/folders/1lo0LULZM0CrXJau5A9V6TTSjCa7tdlX…)

image-20210930182410-3

We hopen met deze bachelorproef scholen en vrijetijdsorganisaties te inspireren om een STEM-kamp of STEM-workshops te organiseren.

Heb je een vraag of wil je graag meer info, stuur gerust een mail naar STEMjeavontuuraf@gmail.com. We helpen je met plezier verder.

Bibliografie

Arteveldehogeschool - Vakgroep Fysica. (2020). STEM - Powerpoint - Project 2 Fysica. Gent: Arteveldehogeschool.

Arteveldehogeschool. (2021). Teacher Tapp Vlaanderen Wat denkt de leraar? Opgehaald van Arteveldehogeschool: https://sites.arteveldehogeschool.be/deleraardenkt/

Arteveldehogeschool. (2021). Welke opleiding past het best bij jou? Opgehaald van Arteveldehogeschool: https://www.arteveldehogeschool.be/

Arteveldehogeschool en Astertechnics. (2020). Jonge ontdekkers. Opgehaald van Jonge ontdekkers: https://www.jongeontdekkers.be/

Atheneum Wispelberg. (2021). Wijs. Wijzer. Wispelberg. Opgehaald van scholen stad Gent: https://scholen.stad.gent/atheneumwispelberg

Bellewaerde. (2014). Bellewaerde puur avontuur. Opgehaald van Bellewaerde: https://www.bellewaerde.be/nl

Bernaert, S., Verstraete, D., & Vandamme, D. (2020). STEM jouw Avontuur af! 2021. Opgehaald van Teamadventure: https://teamadventure.be/sportkampen-teamadventure-deinzeavontuur-STEM-technologie-wetenschap-experiment-2021

Browning, R. (1855). Less is more. Andrea del Sarto. Boston: Tiknor and fields.

Ciocci, C. (2020, November 2). Makers Passport. Opgehaald van MaakBib: https://maakbib.be/tools/MakersPassport/ de creatieve stem. (2020). Voor jongeren. Opgehaald van de creatieve stem - prikkel je inventiviteit: https://decreatievestem.be/voor-jongeren/

FabLab Erpe-Mere. (2020). FabLab Erpe-Mere - Welkom op onze website. Opgehaald van FabLab ErpeMere: https://www.fablaberpemere.be/

Frederix, S. (2017, maart 29). Zo krijg je meer meisjes in STEM. Opgehaald van Klasse: https://www.klasse.be/77633/zo-krijg-je-meer-meisjes-instem/#:~:text=1Interesse%20voor%20STEM%20ontstaat%20al%20bij%20kleuters&text=Kinderen%20en%20kleuters%20die%20op,in%20wiskunde%2C%20wetenschap%2C%20techniek.

Frederix, S. (2020, januari 8). Nieuwe eindterm: leer je leerlingen denken als een computer. Opgehaald van Klasse: https://www.klasse.be/213656/kunnen-jouw-leerlingen-al-computationeeldenken/

FreePatternsArea. (sd). Laser Cut Stackable Mdf Storage Box Idea. Opgehaald van Free Patterns Area: https://www.freepatternsarea.com/designs/laser-cut-stackable-mdf-storag…

Knipprath, H., De Cock, M., Dehaene, W., & Van Petegem, P. (sd). Didactiek voor geïntegreerd STEMonderwijs: kenmerken en leerdoelstellingen. Opgehaald van stematschool: https://www.stematschool.be/images/visie_stem_school.pdf

KU Leuven. (2018). Home. Opgehaald van STEM@school: https://www.stematschool.be/nl/

Lieten, I. (2012, februari 8). Nota van de Vlaamse Regering Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek . Opgehaald van STEM: https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1478-1.pdf

Op de beeck, C., Derks, A., Smits, W., Goeman, H., Cornelis, P., Bollen, M., . . . Baele, K. (2020). STEMmonitor. Brussel: Departement onderwijs en vorming.

Op de beeck, C., Dunon, R., & Baele, K. (2015). STEM-kader voor het Vlaamse onderwijs - principes en doelstellingen. Brussel: Vlaams departement Onderwijs en Vorming.

Opitec. (2020). startpagina. Opgehaald van opitec: www.opitec.nl

Outside jongerenvakanties. (2020). Startpagina. Opgehaald van Outside jongerenvakanties: https://outsidejongerenvakanties.be/

Scott, E. E., Wenderoth, M. P., & Doherty, J. H. (2020, september 1). Design-Based Research: A Methodology to Extend and Enrich Biology Education Research. Opgehaald van LSE: https://www.lifescied.org/doi/10.1187/cbe.19-11-0245

Secure. (sd). op zoek naar evenwicht in het STEM-onderwijs voor toekomstige burgers en wetenschappers - aanbevelingen voor STEM-curricula in Europa. Opgehaald van Secure project: file:///C:/Users/vanda/Downloads/STEM%20-%2010%20jaar.pdf

Sir Ramsey, A. E. (sd). Never change a winning team.

STEM op school. (sd). BASISONDERWIJS. Opgehaald van STEM op school: https://www.stemopschool.be/basisonderwijs TeamAdventure. (2020). Homepagina. Opgehaald van TeamAdventure: https://teamadventure.be/

UCLL. (2020). hogeschool van de moving minds. Opgehaald van UC Limburg Leuven - moving minds: https://www.ucll.be/

Van den Berghe, W., & De Martelaere, D. (2012). Kiezen voor STEM - De keuze van jongeren voor technische en wetenschappelijke studies. Brussel: Vlaamse raad voor wetenschap en innovatie.

Van der donk, C., & van Lanen, B. (2016). Praktijkonderzoek in de school. Bussum, Nederland: Coutinho bv. Van Landeghem, J. (sd). Projectmatig leren binnen STEM (of andere domeinen). Opgehaald van HoGent.

Vlaamse Onderwijsraad. (2015). Advies over het ontwerp van STEM-kader. Brussel: Vlaamse Onderwijsraad.

Vlaamse Onderwijsraad. (2019). Krijtlijnen voor een STEM-actieplan 2020-2030. Brussel: Vlaamse Onderwijsraad.

Vrije basisschool Bloesem Hundelgem. (2021). Homepage. Opgehaald van Vrije basisschool Bloesem Hundelgem: https://www.basisschoolhundelgem.be/

VTI Deinze. (2021). Homepage. Opgehaald van VTI Deinze: https://www.vtideinze.be/

Vygotski, L. (1896-1934). Zone van de naaste ontwikkeling.

Actionbound. (sd). STEM-zoektocht. Opgehaald van Actionbound: https://en.actionbound.com/bound/STEMjeavontuuraf

Art of Engineering. (2019, november 29). Why Roller Coasters Click. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=f8Mm4E5rjDc

Art of Engineering. (2020, juni 21). How Drop Tower Rides Work. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=av-WqguS8UI

Arteveldehogeschool. (2021). Welke opleiding past het best bij jou? Opgehaald van Arteveldehogeschool: https://www.arteveldehogeschool.be/

Bellewaerde. (2014). Bellewaerde puur avontuur. Opgehaald van Bellewaerde: https://www.bellewaerde.be/nl Blum, S. (2020, januari 2). Queer Roller Coaster Fanatics Know the Power of a Good Scream. Opgehaald van them.: https://www.them.us/story/queer-roller-coaster-enthusiasts

Boiron, B. (sd). How to Make a Paper Helicopter that Flies! Opgehaald van Mombrite: https://www.mombrite.com/paperhelicopter/?fbclid=IwAR2TaZO49NzUkAE85KZEv9CigEeQhlGzcUn4gboUPQbg-J0QXATifT1dH-4

Burnett, C. (2014). DIY Stomp Rocket : Backyard Science for Kids. Opgehaald van childhood 101: https://childhood101.com/kids-science-ideas-how-to-make-an-air-rocket/

Cheremisinova, I. (2019, april 15). RollerCoaster platte vector illustratie. Opgehaald van iStock: https://www.istockphoto.com/nl/vector/rollercoaster-platte-vector-illus…- 306625569 Coaster Bot. (2020, augustus 2). The History of Launched Roller Coasters. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b81gXvFLdrk

eDavy. (2019, november 14). Leer programmeren met een boterham met choco. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JmCsuyuVvjQ

Ernesto. (2019, juni 28). Roller Coaster. Opgehaald van Ernst Leupen Blog: https://ernstleupen.nl/rollercoaster/

FreePatternsArea. (sd). Laser Cut Carousel Dxf Plan Wooden Toy Template. Opgehaald van Free Patterns Area: https://www.freepatternsarea.com/designs/laser-cut-carousel-dxf-plan-wo…template/

FreePatternsArea. (sd). Laser Cut Plywood Ferris Wheel Photo Frame Design. Opgehaald van Free Patterns Area: https://www.freepatternsarea.com/designs/laser-cut-plywood-ferris-wheel…design/

FreePatternsArea. (sd). Laser Cut Stackable Mdf Storage Box Idea. Opgehaald van Free Patterns Area: https://www.freepatternsarea.com/designs/laser-cut-stackable-mdf-storag… Greenberg, J., Rouinfar, A., Dubson, M., Gruneich, B., Loeblein, T., López Tavares, D., . . . Reid, S. (sd). Energie schaatspark. Opgehaald van Phet interactive simulations: https://phet.colorado.edu/nl/simulation/energy-skate-park

Ground3d. (sd). 3D-print materialen. Opgehaald van Ground3d: http://www.ground3d.nl/over-3dprinten/wat-kun-je-3d-printen/

Jacques, E. (sd). zoek de verschillen. Opgehaald van Pinterest: https://www.pinterest.com/pin/308496643205078761/

LEGO Education. (2020, december 16). Download your WeDo 2.0 software v. 1.9.385. Opgehaald van LEGO Education: https://education.lego.com/nl-nl/downloads/wedo-2/software

LEGO Education. (2020). Het Aan de slag-project, deel C: Kantelsensor van Milo. Opgehaald van LEGO Education: https://education.lego.com/nl-nl/lessons/wedo-2-science/getting-started…c#deelfase

Leuk voor kids. (sd). Fortnite kleurplaat – Omega skin. Opgehaald van Leuk voor kids: https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/fortnite-battle-royale/fortnite…

Mr Beam. (sd). dreamcut. Opgehaald van Mr Beam: https://www.mr-beam.org/en/dreamcut/

NTR. (2006, december 20). Energieomzetting bij een achtbaan. Opgehaald van SchoolTV: https://schooltv.nl/video/energieomzetting-bij-een-achtbaan-van-zwaarte…kinetische-energie/

NTR. (2014, maart 18). Hoe maakt een pretpark gebruik van zwaartekracht? Opgehaald van SchoolTV: https://schooltv.nl/video/hoe-maakt-een-pretpark-gebruik-van-zwaartekra…andere-attracties/

NTR gemist. (2015, juli 21). Energieomzetting bij een achtbaan: Van zwaarte-energie naar kinetische energie [Schooltv]. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JLIbVxmlNKU

openclipart.org. (sd). Afbeelding robot. Opgehaald van schoolplaten: https://www.schoolplaten.com/afbeelding-robot-i27198.html

Paper rollercoaster. (2017). Paper rollercoaster. Opgehaald van Paper rollercoaster: https://paperrollercoasters.com/

Perkins, K., Paul, A., Blanco, J., Dubson, M., & Loeblein, P. (sd). In evenwicht brengen. Opgehaald van Phet Interactive simulations: https://phet.colorado.edu/nl/simulation/balancing-act

Plopsaland De Panne. (sd). SuperSplash. Opgehaald van Plopsaland De Panne: https://www.plopsalanddepanne.be/nl/attracties/supersplash

red. (2016, juni 17). Het raadseltje dat zelfs een wiskundeprofessor niet kan oplossen. Opgehaald van Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160617_02343825

reichelt elektronik magazin. (sd). 3D-printer: multitalenten van opleiding tot kunst. Opgehaald van reichelt elektronik magazin: https://www.reichelt.com/magazin/nl/3d-printer-multitalenten-vanopleiding-tot-kunst/

Science Bob. (sd). The Incredible Hoop Glider! Opgehaald van science Bob: https://sciencebob.com/theincredible-hoop-glider/

Science World. (2021). HOOPSTERS: RING WING GLIDER. Opgehaald van Science World: https://www.scienceworld.ca/resource/hoopsters/

supermagnete. (sd). supermagnete - uw webshop voor alle soorten van magneten. Opgehaald van supermagnete: https://www.supermagnete.be/

TeamAdventure. (2020). Homepagina. Opgehaald van TeamAdventure: https://teamadventure.be/

Theme Park Science. (2020, augustus 27). Wat zijn G-krachten en hoe test je een achtbaan? TüV Nederland en Slagharen! Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qqQ2ReoRkD8

Tinkercad. (2021). In slechts enkele minuten wordt uw gedachte werkelijkheid. Opgehaald van Tinkercad: https://www.tinkercad.com/

Universiteit van Nederland. (2017, december 15). Waarom overleef je een perfecte looping niet? | Het LAB #14. Opgehaald van YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=5VWOUwRtXI8

Van Esch, A. (2015). Drievliet wil een vrijevaltoren. Opgehaald van Parkplanet: https://parkplanet.nl/2015/04/27/drievliet-den-haag-wil-eenvrijevaltoren/?fbclid=IwAR2TaZO49NzUkAE85KZEv9CigEeQhlGzcUn4gboUPQbg-J0QXATifT1dH-4

Vecteezy. (2021). Retro vliegtuig dat met reclamebanner op blauwe hemel vliegt - Vectorillustratie. Opgehaald van Vecteezy: https://nl.vecteezy.com/vector-kunst/538838-retro-vliegtuig-dat-metreclamebanner-op-blauwe-hemel-vliegt-vectorillustratie

Vlaamse junior STEM olympiade. (2019). Welkompagina. Opgehaald van Vlaamse junior STEM olympiade: https://www.technologieolympiade.be/vjso/index.php

Vlaamse overheid. (sd). Logo's en downloads. Opgehaald van Vlaamse overheid - departement economie, wetenschap en innovatie: https://www.ewi-vlaanderen.be/over-ewi/logos-en-downloads

VRT NWS. (2020, juli 6). Wereldprimeur: eerste volwaardige 3D-geprinte huis is opgeleverd in Westerlo. Opgehaald van VRT NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/06/wereldprimeur-in-westerloeerste-3d-geprint-huis-is-klaar/

VTI Deinze. (2021). Homepage. Opgehaald van VTI Deinze: https://www.vtideinze.be/

wallmagz. (sd). 3d printer logo png. Opgehaald van wallmagz: https://aplikasiapkdroid.blogspot.com/1970/01/3d-printer-logo-png.html WGBH

Educational Foundation. (2006). Energy in a Roller Coaster Ride. Opgehaald van PBS Learning Media: https://www.pbslearningmedia.org/credits/hew06.sci.phys.maf.rollercoast…

Wikipedia. (2021, mei 9). Chocoladepasta. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chocoladepasta

wood guide.org. (sd). wood guide.org. Opgehaald van Laser cutter: https://www.woodguide.org/guide/laser-cutter

Download scriptie (13.18 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2021
Promotor(en)
Jan De Lange en Lies Van Loocke