Zon, zee en widder zin der content mee

Sarah
Corneillie
 • Ram
  Van Rafelghem
 • Agathe
  Breyne
 • Nickolaas
  Soubry
 • Lisa
  Terryn
 • Amber
  Miniscloux
 • Yara
  Lemey

Zon, zee en widder zin der content mee

Bachelorproef Torhoutsesteenweg Oostende 

Zon, zee, strand ... Dit zijn de woorden die bij de meeste mensen opkomen wanneer ze aan Oostende denken. Net zoals dat wij, zeven studenten sociaal-agogisch werk van Vives Kortrijk, dachten toen we ons project toebedeeld kregen rond de Torhoutsesteenweg.

Teamwork, besluitloosheid en voldoening/ overwinning passen nu beter ...

Een trip door acht weken Oostende 

In opdracht van Stad Oostende was vzw kleinVerhaal begonnen een project rond de handelaars in de Torhoutsesteenweg. Deze drukke toegangsweg naar Oostende kampt al meerdere jaren met een negatief imago en net daar wil kleinVerhaal en Stad Oostende iets aan veranderen. kleinVerhaal had al een project op poten gezet om de handelaars meer in de verf te zetten en wij mochten aansluiten en ons onderzoek verder uitbreiden rond de leefbaarheid in en rond de Torhoutsesteenweg.

Aangezien we zelf niet van Oostende zijn en dus met een andere bril naar de situatie of het gebied kijken, gaf dit verschillende voor-en nadelen met zich mee. Zo hadden we geen vooroordelen en konden we ons met brede visie op ons onderzoek storten, langs de andere kant kenden we het gebied niet en hadden we tijd nodig om ons in te werken in het onderzoek. Het onderzoek op zich bestaat uit 2 onderdelen, enerzijds ons onderzoeksrapport met literatuurstudie en afgenomen interviews, anderzijds stelden we een adviesrapport op voor Stad Oostende met de info die we verzamelden in het onderzoeksrapport.

Zoals ik al zei deden we dit onderzoek op vraag van Stad Oostende, in samenwerking met kleinVerhaal. Oostende kende de laatste jaren vele veranderingen en evoluties. Deze veranderingen deden zich vooral voor in het centrum, waardoor Wijk Westerkwartier en de Torhoutsesteenweg niet echt betrokken werden in deze plannen. Het werd tijd dat hier verandering in kwam, dus zijn er nu verschillende projecten op dit gebied gevestigd en werken meerdere groepen studenten mee aan de ontwikkeling van de buurt. Wij hebben hier ook ons steentje bijgedragen.

In het begin verliep niet alles even vlot, we waren een nieuwe groep en de meesten kenden elkaar maar vaag. Het was dus even puzzelen om op elkaar in te spelen en het onderzoek of de opdracht concreet voor te stellen. We hadden vier weken nodig om tot een concept te komen die ons allen lag en waarop we dus konden afkloppen, wat toch veel is als je bachelorproef maar acht weken duurt. Vandaar dat besluitloosheid een gepast woord is wanneer we spreken over het begin van ons proces. We wisten niet zo goed welke kant we op moesten en de opdracht op zich was zeer abstract. We konden ze op meerdere manieren interpreteren en er op meerdere manieren aan beginnen werken.

 

Wat we wel al snel wisten, is dat het niet mogelijk was om in deze tijdsspanne alle bewoners en handelaars te bevragen. Gelukkig werden we geholpen door kleinVerhaal, die al een groot deel van de handelaars aan een Enquête had onderworpen. We beslisten om deze informatie te bundelen en daarnaast interviews te plannen met de vele organisaties en actoren die zich in en rond de Torhoustesteenweg en in Wijk Westerkwartier bevonden. We baseerden ons idee op de noden die kwamen vanuit de interviews van kleinVerhaal en hebben dit afgetoetst bij de actoren uit de buurt. Ons idee had een basis, een draagvlak en wij konden aan de slag met de uitwerking.

We kozen ervoor een adviesrapport op te stellen aan de hand van de interviews en de literatuurstudie die we rond onze onderwerpen, publieke ruimte en leefbaarheid, konden vinden. Uit de interviews bleek dat er een grote vraag was naar de braderie, die vroeger verder in de steenweg doordrong, maar nu meestal stopt in het eerste deel van de straat, dichtst bij het centrum. Zo hebben we ons adviesrapport opgesteld naargelang deze vraag en werkten we een mogelijk ‘markt’ uit ter aanvulling van de braderie, een vernieuwde braderie zeg maar. Verder hebben we adviezen uitgeschreven op lange en korte termijn die Stad Oostende in de buurt kan toepassen om de leefbaarheid te verhogen, vaak met publieke ruimte in de hoofdrol. Ons interdisciplinair team kon alleen maar tot zo'n mooi resultaat en onderzoek komen door het goede teamwerk en doorzettingsvermogen, en daar zijn we trots op.

“Het is een kwestie van perceptie, de mensen dichterbij brengen en zo tot positieve ervaringen komen.”

Bibliografie

Bachelorgroep Torhoutsesteenweg Oostende. (17 juni 2021), Zon, zee en widder zin er content mee. Vives Kortrijk