Het Evangelie volgens Flor Maesen

Flor
Maesen

Tekening naar visioen, 2021

 

Voorbij de materie.

Wanneer bevat een menselijke interactie iets echt? Iets waarachtig? Is het wanneer iemand van een rots valt en met een lichaam vol gaten nog iets wilt van het levend zijn, en een ander, te laf om van den domme te gebaren, dan toch maar neerknielt en daarbij niet anders kan dan besmeurd geraken, kijken en aanhoren, tot het voorbij is, hoelang het ook duurt?

 

De gemiddelde Westerse mens heeft een zeer materieel wereldbeeld. Men denkt vaak dat alles zinloos is, dat het leven eindig en betekenisloos is, dat met het begraven van de Katholieke kerk ook al het goddelijke verdwenen is en dat alle voorwetenschappelijke culturele gebruiken niets reëel te bieden hebben. 

Maar wat gebeurt er als men aanvaardt dat verschillende culturen verschillende manieren hebben om de wereld te ervaren? En dat elk van die manieren een deeltje van de grote waarheid blootlegt? Wat gebeurt er als men buiten de academische taboes stapt en de eigen ervaring van de wereld als kompas begint te gebruiken? 

 

Aantekeningen van een student is een bundeling fragmenten geschreven gedurende één jaar. Het bestaat uit beschrijvingen van dromen, verslagen van visuele reizen, notities, tekeningen en beschrijvingen van wereldbeelden uit andere culturele tradities. Het boekje is een eerste stap in wat vermoedelijk een levenslang onderzoek zal zijn. Het toont de rijkdom van de menselijke fantasie en overtreedt de gangbare ideeën met betrekking tot het geestelijke aspect van mens-zijn. 

 

Dromen die niet begrepen worden, zijn als brieven die men ongeopend laat.’

talmud

 

“We are still living under the reign of logic … The absolute rationalism that is still in vogue allows us to consider only facts relating directly to our experience. Logical ends, on the contrary, escape us. It is pointless to add that experience itself has found itself increasingly circumscribed. ... Under the pretense of civilization and progress ... forbidden is any kind of search for truth which is not in conformance with accepted practices. It was, apparently, by pure chance that a part of our mental world which we pretended not to be concerned with any longer — and, in my opinion by far the most important part — has been brought back to light.”

tweede Surrealistische manifest

Bibliografie

Jung, C.G., Wilhelm R. (1942). Das Geheimnis der goldenen Blüte. München: Diederichs Gelbe Reihe

Jung, C.G., (1961). Erinnerungen, Träume, Gedanken. New York: Panteon Books

Jung, C.G., (1964). Der Mensch und Seine Symbole. Olten: Walter

Rilke, R.M. (1910). Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Berlin: Insel Verlag.

Camus, A. (1942). Le Mythe de Sisyphe. Paris. Éditions Gallimard.

Ruysbeek, E., Messing, M. (1990). Het Evangelie van Thomas. Deventer: Ankh-Hermes

Ruysbeek, E. (1978). De omtrek en het centrum. Antwerpen: Walter Soethoudt

Zumdick, W. (2013). Death Keeps Me Awake. Basel: Spurbuchverlag

Buschkühle, C.P. (2020). Theory and Practice of an Artistic Art Education. Leiden: Brill Sense

Rendel, P. (1976). Introduction to the chakras. Wellingborough: The Aquarian Press

Klein, E. (2005). De kunst van het dromen. Amsterdam: Byblos

Breton, A. (1924). Le Manifeste du Surréalisme. Michigan: The University of Michigan Press

Shamdasani, S. (2012). A Biography in Books. New York: Norton.

Vandenberg, P. (1998). “Op weg in een kooi is een man, zijn handen rood.” Lecture, Stichting Psychoanaly- se en Cultuur, Oud-St.-Jan, Bruges

The Knowable Magazine Podcast: The science of dreams. Retrieved May 5, 2022, From https://sleeprevie- wmag.com/sleep-health/sleep-whole-body/brain/the-science-of-dreams/

Indigenous NH Collaborative Collective: Indigenous Dreams: Prophetic Nature, Spirituality, and Survi- vance. Retrieved February 11, 2022, From https://indigenousnh.com/2019/01/25/indigenous-dreams/

Robert Stickgold, Antonio Zadra, and AJH Haar: Advertising in Dreams is Coming: Now What? An opinion piece on recent developments in dream incubation technologies and their ethical implications. Retrieved February 25, 2022, From https://dxe.pubpub.org/pub/dreamadvertising/release/1

Lauren Meyer: Sámi Noaidi and Inuit Angakoq: Traditional Shamanic Roles and Practices. Retrieved May 7, 2022, https://www.laits.utexas.edu/sami/diehtu/siida/shaman/inuit.htm

Download scriptie (2.09 MB)
Universiteit of Hogeschool
LUCA School of Arts
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Johan Teirlinck