Private Equity and dry powder: is the heat on to buy-and-build?

Viktor
Verheyen
  • Marco
    Tinck

'De amateurs zijn de deur uit, nu is het aan de professionals', dat zegt Rob Heyvaert aan, mede-oprichter van het private-equity bedrijf Motive Partners, over de toekomst van de private equity industrie. Private equity bedrijven specialiseren zich in het investeren in bedrijven, waarbij dit gebeurt buiten de aandelenbeurs. Zij doen dit door geld op te halen bij een bank of bij private investeerders (zoals bijvoorbeeld verzekeraars, families met een aanzienlijk vermogen). Dit opgehaald geld wordt verzameld in een fonds, waarbij dit fonds gebruikt wordt om investeringen te verrichten. De Engelse term dry powder (‘droog poeder’ in het Nederlands) is de hoeveelheid geld dat private equity bedrijven nog beschikbaar hebben om investeringen te doen. In 2022 bedraagt dit maar liefst 3,4 triljoen dollar. Deze materie betreft het onderwerp van deze scriptie genaamd Agency cost of dry powder and buy-and-build strategies in the Private Equity industry.

Vooraleer in de inhoud van de scriptie te duiken, is een verdere toelichting van de werking van een private equity bedrijf noodzakelijk. Private equity fondsen hebben een beperkte duurtijd, vaak 10 jaar. De eerste helft wordt gebruikt om investeringen te verrichten, de tweede helft wordt gebruikt om de bedrijven waarin geïnvesteerd is beter te maken en uiteindelijk, als alles goed gaat, te verkopen. Private equity bedrijven kunnen dus een bepaalde druk ervaren op het einde van jaar 5 indien ze nog niet al hun geld geïnvesteerd hebben, en bijgevolg nog dry powder beschikbaar hebben. Een vaak gebruikte investeringsstrategie van private equity bedrijven is buy-and-build, waarbij de eerste overname als basis dient en daarna kleinere bedrijven aan de basis worden toegevoegd. Uiteindelijk vormen de basis en al deze kleinere bedrijven een groter geheel dat daarna verkocht kan worden.

Dry powder en buy-and-build zijn de kernwoorden van deze scriptie. Concreet onderzoekt de scriptie of de hoeveelheid dry powder van het private equity fonds een invloed heeft op het overnamegedrag van bedrijven (die reeds gekocht zijn door het fonds), waarbij er specifiek gefocust wordt op de buy-and-build strategie.

Een zelfstandig geconstrueerde dataset van overnames in het Verenigd Koninkrijk maakt het mogelijk om te onderzoeken of bedrijven een grotere kans hebben om een of meerdere overname(s) te doen wanneer het private equity fonds meer dry powder heeft. Verder wordt er ook gekeken naar de invloed van dry powder op de grootte van de overname(s) en de snelheid waarbij deze overname(s) uitgevoerd worden. Dit wordt onderzocht door middel van verschillende statistische methoden.

Resultaten van de scriptie bevestigen het vermoeden dat bedrijven een grotere kans hebben om een buy-and-build strategie aan te gaan wanneer het private equity fonds meer dry powder heeft. Dit geldt alleen wanneer het fonds de eindperiode nadert waarin het investeringen kan doen. Het lijkt er dus op dat private equity bedrijven in buy-and-build een goede strategie zien om hun dry powder te spenderen. Deze overnames zijn bovendien groter, wat logisch lijkt aangezien dry powder dan sneller uitgegeven wordt. De eerste overname door een bedrijf gebeurt ook sneller wanneer het private equity fonds meer dry powder heeft.

Deze bevindingen hebben praktische implicaties voor de private equity bedrijven zelf en voor investeerders in private equity fondsen. Niettegenstaande dat dit onderwerp nog steeds veel onderzoekspotentieel bevat.

 

Bibliografie

De bibliografie kan de lezer vanaf pagina 28 terugvinden.

Download scriptie (873.19 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. Dr. Mathieu Luypaert