Borstkanker: een bedreiging voor borstvoeding? 

Eugenie
Mornie

 

Vele vrouwen weten niet dat het geven van borstvoeding na eerdere borstkankerbehandelingen mogelijk en veilig kan zijn. Het slagen van  borstvoeding na borstkanker hangt van vele factoren af. Waarbij de behandelingen in de anamnese de belangrijkste variabelen zijn. Welke invloed de verschillende behandelingen hebben, wordt in dit artikel kort aangehaald.

 

Borstkanker in de reproductieve periode

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in de reproductieve leeftijd. Wereldwijd is zo’n 6 % van de borstkankerpatiënten jonger dan 40 jaar. Jaarlijks komt dit neer op ca. 125 000 vrouwen (International Agency for Research on Cancer, 2019). Uit onderzoek van Ferlay et al. (2018) bleek dat België de hoogste incidentie aan borstkanker heeft van Europa, namelijk 154,7 gevallen per 100 000 vrouwen. In 2017 was het percentage borstkankerpatiënten onder de 40 jaar 9,75% (Alles over kanker, 2020).

Ongeveer 50% van deze vrouwen heeft nog een kinderwens, waardoor ook de mogelijkheid om borstvoeding te geven in deze groep nader bekeken moet worden (Pauluch-Simon et al., 2017).

 

Geen verhoogde risico op herval

De angst om te hervallen blijft bij vele vrouwen de meest prominente angst na borstkanker. Het is een veel gemelde reden waarom deze vrouwen bij een zwangerschap na borstkanker kiezen voor kunstvoeding. Uit onderzoek is echter gebleken dat vrouwen die borstvoeding geven na een vroegere borstkankerdiagnose, geen hoger risico zouden hebben op herval ten opzichte van vrouwen die kunstvoeding geven. Zij zouden zelfs eerder een verminderd risico op herval hebben (Johnson & Mitchell, 2019; Lambertini et al., 2018; Pagani & Azim, 2012).

Het is dus geen reden om vrouwen na een vroegere borstkanker diagnose te ontmoedigen, maar eerder aan te moedigen en informeren over hun opties.

Daarnaast kan de vrouw ook tijdens de zwangerschap en lactatie gescreend worden voor borstkanker. Door de fysiologische veranderingen aan de borst kan de screening wel wat moeilijker verlopen (Haliloglu, Ustuner, & Ozkavukcu, 2019). Het is dan ook essentieel dat een ervaren zorgverlener dit uitvoert. Deze kan de borst onderzoeken aan de hand van een echografie, mammografie of MRI (Johnson, Lewis, & Mitchell, 2020). Er wordt aangeraden om de vrouw voor de  mammografie in te lichten dat de hogere densiteit van de lacterende borst zorgt voor een hoger vals positieve ratio vergeleken met een niet lacterende borst.

 

Succesratio

In de wetenschappelijke literatuur is er een grote spreiding te bemerken qua succesratio’s: 7,7 tot 90,9% (1). Dit is enerzijds te wijten aan de verschillende behandelingen overheen de onderzoeken. Anderzijds aan de studieopzet en kleine steekproefgroottes. De onderzoeken omtrent de slaagkans van borstvoeding na borstkanker zijn namelijk overwegend case studies of retrospectieve onderzoeken. Deze zijn wel kwalitatief, maar gerichtere en prospectieve onderzoeken hebben een grotere bewijskracht.

image 649

(1: Azim et al., 2009; Azim et al., 2010; Connel et al., 2006; Dow, Harris, & Roy, 1994; Gorman et al., 2009; Kim et al., 2017; Lambertini et al., 2018; Stopenski, Aslam, Zhang, & Cardonick, 2017; Tralins, 1995)

Therapie afhankelijk

Het lacteren van de borst is mogelijk na de meeste behandelingen. Een absolute uitzondering hierop is de bilaterale mastectomie. Bij een mastectomie wordt 95% van het borstklierweefsel verwijderd waardoor lactatie niet meer mogelijk is (Johnson & Mitchell, 2019). Na een unilaterale mastectomie kan de vrouw echter wel nog borstvoeden langs de contralaterale kant (2). Aangezien zij slechts één borst heeft om haar zuigeling te voeden, kan zij mogelijks meer hindernissen ervaren (Azulay Chertok et al., 2020; Linkeviucite et al., 2019).  

Vele borstkankerbehandelingen veroorzaken een verminderde tot afwezige melkproductie. Dit is het geval bij lumpectomie, radiotherapie en chemotherapie (Azim et al., 2010; Gorman et al., 2009).

Een borsttumor kan ook via lumpectomie en oncoplastische borstchirurgie (OBS) verwijderd worden. Beide operaties trachten zoveel mogelijk borstklierweefsel te behouden en het tepel-areolacomplex te sparen (Kaviani et al., 2020). Er zijn nog onvoldoende onderzoeken gevoerd naar het effect van OBS op lactatie om een onderbouwde conclusie te nemen.

Na radiotherapie kan ongeveer 50% van de vrouw melk produceren in de bestraalde borst (Leal et al., 2013). Zuigelingen prefereren echter vaak de onbestraalde borst. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de verminderde melkproductie en bemoeilijkte aanhap bij de bestraalde borst (Azim et al., 2010, Azulay Chertok et al., 2020).

Lactatie na chemotherapie kan veilig zijn (Pagani & Azim, 2012). Idealiter zit er minstens 3 weken tussen de laatste dosis chemotherapie en de lactatie (Salani, Billingsley, & Crafton, 2014). Indien de vrouw nog adjuvante chemotherapie krijgt in het postpartum, moet er gekeken worden welke medicatie zij inneemt aangezien sommige cytostatica potentieel toxische effecten hebben voor het kind (Pistilli et al., 2013). Bij hormoontherapie mag er geen borstvoeding gegeven worden, aangezien de toxische stoffen in de moedermelk terecht komen (Azulay Chertok et al., 2020). 

Momenteel loopt er ook nog een prospectief onderzoek waarbij bekeken wordt of het uitstellen van chemo- en hormoontherapie voor de kinder- en borstvoedingswens veilig is. De resultaten van dit onderzoek zullen komend najaar geanalyseerd worden (Partridge et al., 2021).

 

(2: Al-Mohsen & Jamal, 2020; Barco, del Carmen Vidal, García, & Giménez, 2015; Kim et al., 2017; Michaels & Wanner, 2013)

Begeleiding

Vrouwen die borstvoeding geven na eerdere borstkankerbehandelingen kunnen meer hindernissen ervaren bij de lactatie. Zo hebben zij meer moeite om een volledige lactatie op gang te krijgen of hun zuigeling aan de borst te leggen. De begeleiding van een vroedvrouw of lactatiekundige om de borstvoeding te optimaliseren is bij deze vrouwen dan ook een onmisbare factor voor een goede lactatie (Azulay Chertok et al., 2020; Michaels & Wanner, 2013).

Idealiter spreekt de vroedvrouw of lactatiekundige reeds prenataal met de vrouw af om haar individuele situatie te bespreken. Zo kan zij een beeld vormen van welke invloeden er zullen zijn op de lactatie en kunnen huidige behandelingen en bezorgdheden reeds bekeken worden. De vroedvrouw kan haar ook informeren over de mogelijke extra controles tijdens de zwangerschap en lactatie, zoals mammografieën (Johnson et al., 2020). Tenslotte kan de vroedvrouw met haar bekijken wat haar doelen en verwachtingen zijn. Zij kunnen eventueel samen reeds een concreet postpartum plan opstellen (Linkeviciute et al., 2019).

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst te lezen, kan u de gelijknamige bachelorproef waarop dit artikel gebaseerd is, raadplegen via de mediatheek Kantienberg in de Artevelde hogeschool te Gent. De uitgebreidere brochure kan u via onderstaande link kan raadplegen: https://drive.google.com/file/d/1j8Yj6MWpxHrfKHZtVUGhIb0VSkq_TMAv/view?…

image 650

 

Aangezien ik een redelijk uitgebreide bronnenlijst heb, waardoor ik de woordenlimiet zou overtreffen, heb ik deze als afbeelding bijgevoegd. U kan deze hieronder raadplegen. 

image 651

 

Bibliografie

Literatuurlijst

 

Alianmoghaddam, N., Khoshnood, K., Benn, C., Kennedy, H. P., & Lamyian, M. (2017). Breast Cancer, Breastfeeding, and Mastectomy: A Call for More Research. Journal of human lactation, 33(2), 454-457. doi: 10.1177/0890334416678822

 

Al-Chalabi, M., Bass, A. N., & Alsalman, I. (2020). Physiology, prolactin. StatPearls Publishing.

 

Alles over kanker, 2020. https://www.allesoverkanker.be/borstkanker-enkele-vragen-over-risico

 

Al-Mohsen, Z. A., & Jamal, H. F. (2020). Induction of Lactation After Adoption in a Muslim Mother With History of Breast Cancer: A Case Study. Journal of human lactation37(1), 194-199. doi: 10.1177/0890334420976333

 

American Cancer Society. (2021). How Targeted Therapies Are Used to Treat Cancer. Cancer.org. https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-…

 

American College of Radiology. (2018). ACR manual on contrast media. (10e ed.). Reston, American College of Radiology, 99–100. https://geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/47/2…

 

Amir, L. H. (2014). Managing common breastfeeding problems in the community. BMJ (Clinical research ed.), 348, g2954. doi: 10.1136/bmj.g2954

 

Amitay, E. L., & Keinan-Boker, L. (2015). Breastfeeding and Childhood Leukemia Incidence: A Meta-analysis and Systematic Review. JAMA pediatrics, 169(6), e151025. doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.1025

 

Auerbach, K. G. (1999). Breastfeeding and maternal medication use. Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing: JOGNN, 28(5), 554–563. doi: 10.1111/j.1552-6909.1999.tb02029.x 

 

Azim, H. A., Jr, Bellettini, G., Gelber, S., & Peccatori, F. A. (2009). Breast-feeding after breast cancer: if you wish, madam. Breast cancer research and treatment, 114(1), 7–12. doi: 10.1007/s10549-008-9983-7

 

Azim, H. A., Jr, Bellettini, G., Liptrott, S. J., Armeni, M. E., Dell'Acqua, V., Torti, F., … Peccatori, F. (2010). Breastfeeding in breast cancer survivors: pattern, behaviour and effect on breast cancer outcome. Breast, 19(6), 527–531. doi: 10.1016/j.breast.2010.05.018

 

Azim, H. A., Jr, De Azambuja, E., Colozza, M., Bines, J., & Piccart, M. (2011). Long-term toxic effects of adjuvant chemotherapy in breast cancer. Annals of oncology, 22(9), 1939-1947. doi: 10.1093/annonc/mdq683

 

Azizi, E., Maleki, A., Mazloomzadeh, S., & Pirzeh, R. (2020). Effect of stress management counseling on self-efficacy and continuity of exclusive breastfeeding. Breastfeeding Medicine, 15(8), 501– 508. doi: 10.1089/bfm.2019.0251

 

Azulay Chertok, I. R., Wolf, J. H., Beigelman, S., & Warner, E. (2020). Infant feeding among women with a history of breast cancer. Journal of Cancer Survivorship, 14(3), 356-362. doi: 10.1007/s11764-019-00852-z

 

Baker, E., Kim, B., Rattay, T., Williams, K., Ives, C., Remoundos, D., … Mammary Fold Academic and Research Collaborative (2016). The TeaM (Therapeutic Mammaplasty) study: Protocol for a prospective multi-centre cohort study to evaluate the practice and outcomes of therapeutic mammaplasty. International journal of surgery protocols, 1, 3–10. doi: 10.1016/j.isjp.2016.08.001

 

Barco, I., del Carmen Vidal, M., García, A., & Giménez, N. (2015). Feasibility of unilateral breastfeeding. Breastfeeding medicine, 10(4), 228. doi: 10.1089/bfm.2015.0023

 

Basu, P., & Maier, C. (2018). Phytoestrogens and breast cancer: In vitro anticancer activities of isoflavones, lignans, coumestans, stilbenes and their analogs and derivatives. Biomedicine & pharmacotherapy, 107, 1648–1666. doi: 10.1016/j.biopha.2018.08.100

 

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of biomedical ethics (7e ed.). New York, NY: Oxford University Press.

Bertozzi, N., Pesce, M., Santi, P. L., & Raposio, E. (2017). Oncoplastic breast surgery: comprehensive review. European review for medical and pharmacological sciences21(11), 2572-2585.

 

Bhurosy, T., Niu, Z., & Heckman, C. J. (2020). Breastfeeding is Possible: A Systematic Review on the Feasibility and Challenges of Breastfeeding Among Breast Cancer Survivors of Reproductive Age. Annals of Surgical Oncology, 27(9). doi: 10.1245/s10434-020-09094-1

 

Binns, C., Lee, M., & Low, W. Y. (2016). The Long-Term Public Health Benefits of Breastfeeding. Asia-Pacific journal of public health, 28(1), 7–14. doi: 10.1177/1010539515624964

 

Biewenga, J., Keung, C., Solanki, B., Natarajan, J., Leitz, G., Deleu, S., & Soons, P. (2015). Absence of QTc Prolongation with Domperidone: A Randomized, Double-Blind, Placebo- and Positive-Controlled Thorough QT/QTc Study in Healthy Volunteers. Clinical pharmacology in drug development, 4(1), 41–48. doi: 10.1002/cpdd.126

 

Bozzo, P., Koren, G., & Ito, S. (2012). Health Canada advisory on domperidone should I avoid prescribing domperidone to women to increase milk production [corrected]? Canadian family physician, 58(9), 952–953.

 

Brisbane, J. M., & Giglia, R. C. (2015). Experiences of expressing and storing colostrum antenatally: A qualitative study of mothers in regional Western Australia. Journal of child health care: for professionals working with children in the hospital and community19(2), 206–215. doi: 10.1177/1367493513503586

 

Brodribb, W. (2018). ABM Clinical Protocol #9: Use of galactagogues in initiating or augmenting maternal milk production, second revision 2018. Breastfeeding Medicine, 13(5), 307–314. doi: 10.1089/bfm.2018.29092.wjb

 

Brownlee, Z., Garg, R., Listo, M., Zavitsanos, P., Wazer, D. E., & Huber, K. E. (2018). Late complications of radiation therapy for breast cancer: Evolution in techniques and risk over time. Gland Surgery, 7(4), 371–378. doi: 10.21037/gs.2018.01.05

 

Callihan, E. B., Gao, D., Jindal, S., Lyons, T. R., Manthey, E., Edgerton, S., … Borges, V. F. (2013). Postpartum diagnosis demonstrates a high risk for metastasis and merits an expanded definition of pregnancy-associated breast cancer. Breast cancer research and treatment, 138(2), 549–559.  doi: 10.1007/s10549-013-2437-x

 

Camune, B., & Gabzdyl, E. (2007). Breast-feeding after breast cancer in childbearing women. The Journal of perinatal & neonatal nursing, 21(3), 225–233.  doi: 10.1097/01.JPN.0000285812.21151.ec

 

Cardoso, F., Loibl, S., Pagani, O., Graziottin, A., Panizza, P., Martincich, L., … European Society of Breast Cancer Specialists (2012). The European Society of Breast Cancer Specialists recommendations for the management of young women with breast cancer. European journal of cancer, 48(18), 3355–3377. doi: 10.1016/j.ejca.2012.10.004

 

Carmichael, H., Matsen, C., Freer, P., Kohlmann, W., Stein, M., Buys, S. S., & Colonna, S. (2017). Breast cancer screening of pregnant and breastfeeding women with BRCA mutations. Breast cancer research and treatment, 162(2), 225–230. doi: 10.1007/s10549-017-4122-y

 

Cazorla-Ortiz, G., Obregón-Guitérrez, N., Rozas-Garcia, M. R., & Goberna-Tricas, J. (2020). Methods and success factors of induced lactation: A scoping review. Journal of Human Lactation.  doi: 10.1177/08903344 20950321

 

Chapman, T., Pincombe, J., & Harris, M. (2013). Antenatal breast expression: a critical review of the literature. Midwifery, 29(3), 203–210. doi: 10.1016/j.midw.2011.12.013

 

Chen, C. L., Liao, M. N., Chen, S. C., Chan, P. L., & Chen, S. C. (2012). Body image and its predictors in breast cancer patients receiving surgery. Cancer nursing, 35(5), E10–E16. doi: 10.1097/NCC.0b013e3182336f8b

 

Chung, A., Huynh, K., Lawrence, C., Sim, MS., & Giuliano, A. (2012) Comparison of patient characteristics and outcomes of contra- lateral prophylactic mastectomy and unilateral total mastectomy in breast cancer patients. Annals Surgical Oncology, 19(8), 2600–2606

 

Clough, K. B., Kaufman, G. J., Nos, C., Buccimazza, I., & Sarfati, I. M. (2010). Improving breast cancer surgery: a classification and quadrant per quadrant atlas for oncoplastic surgery. Annals of surgical oncology, 17(5), 1375–1391. doi: 10.1245/s10434-009-0792-y

 

Cochrane, R. A., Valasiadou, P., Wilson, A. R., Al-Ghazal, S. K., & Macmillan, R. D. (2003). Cosmesis and satisfaction after breast-conserving surgery correlates with the percentage of breast volume excised. The British journal of surgery, 90(12), 1505–1509.  doi: 10.1002/bjs.4344

 

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, (2002). Breast cancer and breastfeeding: collaborative reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with breast cancer and 96973 women without the disease. Lancet (London, England), 360(9328), 187–195.  doi: 10.1016/S0140-6736(02)09454-0

 

Connell, S., Patterson, C. & Newman, B. (2006). A qualitative analysis of reproductive issues raised by young Australian women with breast cancer. Health Care Women International, 27, 94–110.  doi: 10.1080/07399330500377580

 

Crowley, W. R. (2015). Neuroendocrine regulation of lactation and milk production. Comprehensive Physiology, 5(1), 255–291.  doi: 10.1002/cphy.c140029

 

Czajka, M. L., & Pfeifer, C. (2020). Breast Cancer Surgery. Stat Pearls Publishing.

 

Del Pup, L., Salvagno, F., Guido, M., Giorda, G., Vucetich, A., Schettini, S., … Peccatori, F. (2014). Fertility and pregnancy after breast cancer treatment: evidence-based answers to the main questions that patients ask. World Cancer Research Journal1(4).

 

Dow, K. H., Harris, J. R., & Roy, C. (1994). Pregnancy after breast-conserving surgery and radiation therapy for breast cancer. Journal of the National Cancer Institute. Monographs, (16), 131–137.

 

Duffy, C., & Cyr, M. (2003). Phytoestrogens: potential benefits and implications for breast cancer survivors. Journal of women’s health, 12(7), 617–631. doi: 10.1089/154099903322404276

Emens L. A. (2018). Breast Cancer Immunotherapy: Facts and Hopes. Clinical cancer research, 24(3), 511–520. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-3001

 

Esselmont, E., Moreau, K., Aglipay, M, & Pound, C.M. (2018). Residents’ breastfeeding knowledge, comfort, practices, and perceptions: results of the breastfeeding resident education study (BRESt). BMC Pediatrics, 18(1), 1–7.  doi: 10.1186/s12887-018-1150-7

 

Fagerlind, H., Kettis, Å., Glimelius, B., & Ring, L. (2013). Barriers against psychosocial communication: oncologists' perceptions. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(30), 3815–3822. doi: 10.1200/JCO.2012.45.1609

 

Fallbjörk, U., Rasmussen, B. H., Karlsson, S., & Salander, P. (2013). Aspects of body image after mastectomy due to breast cancer: A two-year follow-up study. European Journal of Oncology Nursing, 17(3), 340-345. doi: 10.1016/j.ejon.2012.09.002

 

Fayanju, O. M., Stoll, C. R., Fowler, S., Colditz, G. A., & Margenthaler, J. A. (2014). Contralateral prophylactic mastectomy after unilateral breast cancer: A systematic review & meta-analysis. Annals of Surgery, 260(6), 1000. doi: 10.1097/ SLA.0000000000000769

 

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. (2014). Direct Healthcare Professional Communication Metoclopramide. https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/DHPC%20Metoclop…

 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. (2013). Borstkanker bij vrouwen: Diagnose, behandeling en follow-up (Nr. 143). https://kce.paddlecms.net/sites/default/files/2021-11/KCE_143As_Borstka…

 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. (2013). Domperidon bevattende geneesmiddelen in België op medisch voorschrift vanaf 30 november 2013 https://www.fagg.be/nl/news/news_ardomperi_2013_11_30#:~:text=30%20nove…

 

Federale raad voor vroedvrouwen. (2016). Het beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw. Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documen…

 

Ferlay, J., Colombet, M., Soerjomataram, I., Dyba, T., Randi, G., Bettio, M., … Bray, F. (2018). Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries and 25 major cancers in 2018. European journal of cancer, 103, 356-387. doi: 10.1016/j.ejca.2018.07.005

 

Fewtrell, M. S., Loh, K. L., Blake, A., Ridout, D. A., & Hawdon, J. (2006). Randomised, double blind trial of oxytocin nasal spray in mothers expressing breast milk for preterm infants. Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition, 91(3), F169–F174. doi: 10.1136/adc.2005.081265

 

Foong, S. C., Tan, M. L., Foong, W. C., Marasco, L. A., Ho, J. J., & Ong, J. H. (2020). Oral galactagogues (natural therapies or drugs) for increasing breast milk production in mothers of non-hospitalised term infants. The Cochrane database of systematic reviews, 5(5), CD011505. doi: 10.1002/14651858.CD011505.pub2

 

Foudil-Bey, I., Murphy, M., Dunn, S., Keely, E. J., & El-Chaâr, D. (2021). Evaluating antenatal breastmilk expression outcomes: a scoping review. International breastfeeding journal, 16(1), 25. doi: 10.1186/s13006-021-00371-7

 

Fredholm, H., Eaker, S., Frisell, J., Holmberg, L., Fredriksson, I., & Lindman, H. (2009). Breast cancer in young women: poor survival despite intensive treatment. PloS one, 4(11), e7695. doi: 10.1371/journal.pone.0007695

 

Galimberti, V., Vicini, E., Corso, G., Morigi, C., Fontana, S., Sacchini, V., & Veronesi, P. (2017). Nipple-sparing and skin-sparing mastectomy: Review of aims, oncological safety and contraindications. Breast, 34 (1), 82–84. doi: 10.1016/j.breast.2017.06.034

 

Garner, C.D., Ratcliff, S.L., Thornburg, L.L., Wethington, E., Howard, C.R. & Rasmussen K.M. (2016). Discontinuity of breastfeeding care: “There’s no captain of the ship.”. Breastfeeding Medicine, 11(1), 32–9. doi: 10.1089/bfm.2015.0142

 

Gezondheid.be. (2019). Wanneer is borstkankerscreening voor jonge vrouwen aan te raden? Https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15603

 

Gorman, J. R., Usita, P. M., Madlensky, L., & Pierce, J. P. (2009). A qualitative investigation of breast cancer survivors' experiences with breastfeeding. Journal of cancer survivorship: research and practice, 3(3), 181–191. doi: 10.1007/s11764-009-0089-y

 

Gorman, J. R., Usita, P. M., Madlensky, L., & Pierce, J. P. (2011). Young breast cancer survivors: their perspectives on treatment decisions and fertility concerns. Cancer nursing, 34(1), 32–40. doi: 10.1097/NCC.0b013e3181e4528d

 

Grzeskowiak, L. E., & Smithers, L. G. (2017). Use of domperidone and risk of ventricular arrhythmia in the postpartum period: getting to the heart of the matter. Pharmacoepidemiology and drug safety, 26(7), 863–864. doi: 10.1002/pds.4133

 

Grzeskowiak, L. E., Smithers, L. G., Amir, L. H., & Grivell, R. M. (2018). Domperidone for increasing breast milk volume in mothers expressing breast milk for their preterm infants: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 125(11), 1371–1378. doi: 10.1111/1471-0528. 15177

 

Grzeskowiak, L. E., Wlodek, M. E., & Geddes, D. T. (2019). What Evidence Do We Have for Pharmaceutical Galactagogues in the Treatment of Lactation Insufficiency? A Narrative Review. Nutrients11(5), 974. doi: 10.3390/nu11050974

 

Hale, T. W., Kendall-Tackett, K., & Cong, Z. (2018). Domperidone versus metoclopramide: Self-reported side effects in a large sample of breastfeeding mothers who used these medications to increase milk production. Clinical Lactation, 9(1), 10-17.

 

Haliloglu, N., Ustuner, E., & Ozkavukcu, E. (2019). Breast Ultrasound during Lactation: Benign and Malignant Lesions. Breast care, 14(1), 30-34. doi: 10.1159/000491781

 

Hartmann, S., Reimer, T., & Gerber, B. (2011). Management of early invasive breast cancer in very young women (<35 years). Clinical breast cancer, 11(4), 196–203. doi: 10.1016/j.clbc.2011.06.001

 

Helewa, M., Lévesque, P., Provencher, D., Lea, R., Rosolowich, V., & Shapiro, H. (2002). Breast cancer, pregnancy, and breastfeeding. Journal of Obstetrics and Gynaecology of Canada, 24(2), 164–180.

 

Ho, A. L., Tyldesley, S., Macadam, S. A., & Lennox, P. A. (2012). Skin-sparing mastectomy and immediate autologous breast reconstruction in locally advanced breast cancer patients: a UBC perspective. Annals of surgical oncology, 19(3), 892–900. doi: 10.1245/s10434-011-1989-4 ho

 

Hoge Gezondheidsraad. (2016). Aanbevelingen betreffende het gebruik, bij prematuren (≤ 28 weken en/of < 1000 g) opgenomen op de dienst neonatale intensieve zorgen, van rauwe moedermelk van de eigen moeder (Nr. 8734). Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshea…

 

Horta, B. L., & Victora, C. G. (2013). Long-term effects of breastfeeding - a systematic review. World Health Organisation. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79198/97892?sequence=1

 

Howlader, N., Noone, A.M., Krapcho, M., Miller, D., Brest, A., Yu, M., … Cronin, K.A. (eds). (2018) SEER Cancer Statistics Review, 1975-2018. Bethesda, MD: National Cancer Institute. https://seer.cancer.gov/csr/1975_2018/

 

Hussain, N., Noor, N. M., Ismail, S. B., Zainuddin, N. A., & Sulaiman, Z. (2021). Metoclopramide for Milk Production in Lactating Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Korean journal of family medicine, 42(6), 453–463. doi: 10.4082/kjfm.20.0238

 

Ingram, J., Taylor, H., Churchill, C., Pike, A., & Greenwood, R. (2012). Metoclopramide or domperidone for increasing maternal breast milk output: a randomised controlled trial. Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition, 97(4), F241–F245. doi: 10.1136/archdischild-2011-300601

 

International Agency for Research on Cancer. (2019). Breast. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast- fact-sheet.pdf

 

Ip, S., Chung, M., Raman, G., Chew, P., Magula, N., DeVine, D., … Lau, J. (2007). Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evidence report/technology assessment, (153), 1–186.

 

Ito S. (2018). Opioids in Breast Milk: Pharmacokinetic Principles and Clinical Implications. Journal of clinical pharmacology, 58(10), S151–S163. doi: 10.1002/jcph.1113

 

Johnson, H. M., Lewis, T. C., & Mitchell, K. B. (2020). Breast Cancer Screening During Lactation: Ensuring Optimal Surveillance for Breastfeeding Women. Obstetrics and gynecology135(1), 194-198.  doi: 10.1097/AOG.0000000000003600

 

Johnson, H. M., & Mitchell, K. B. (2019). Breastfeeding and Breast Cancer: Managing Lactation in Survivors and Women with a New Diagnosis. Annals of Surgical Oncology, 26(10), 3032-3039.  doi: 10.1245/s10434-019-07596-1

 

Johnson, H. M., Mitchell, K., Young, M., Noble, L., Bartick, M., Calhoun, S., . . . Zimmerman, D. (2020). ABM Clinical Protocol #34: Breast Cancer and Breastfeeding. Breastfeeding medicine15(7), 429-434.  doi: 10.1089/bfm.2020.29157.hmj

 

Joo, J. H., Ki, Y., Kim, W., Nam, J., Kim, D., Park, J., … Nam, S. B. (2021). Pattern of local recurrence after mastectomy and reconstruction in breast cancer patients: a systematic review. Gland surgery, 10(6), 2037–2046. doi: 10.21037/gs-21-15

 

Kang, N. M., Hahn, W. H., Park, S., Lee, J. E., Yoo, Y. B., & Ryoo, C. J. (2020). Mediating and Moderating Factors of Adherence to Nutrition and Physical Activity Guidelines, Breastfeeding Experience, and Spousal Support on the Relationship between Stress and Quality of Life in Breast Cancer Survivors. International journal of environmental research and public health, 17(20).  doi: 10.3390/ijerph17207532

 

Karaöz, B., Aksu, H., & Küçük, M. (2010). A qualitative study of the information needs of premenopausal women with breast cancer in terms of contraception, sexuality, early menopause, and fertility. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 109(2), 118–120. doi: 10.1016/j.ijgo.2009.11.027

 

Kaviani, A., Sodagari, N., Sheikhbahaei, S., Eslami, V., Hafezi-Nejad, N., Safavi, A., Noparast, M., & Fitoussi, A. (2013). From radical mastectomy to breast-conserving therapy and oncoplastic breast surgery: a narrative review comparing oncological result, cosmetic outcome, quality of life, and health economy. ISRN oncology, 2013, 742462. doi: 10.1155/2013/742462

 

Kaviani, A., Tabary, M., Zand, S., Araghi, F., Patocskai, E., & Nouraie, M. (2020). Oncoplastic Repair in Breast Conservation: Comprehensive Evaluation of Techniques and Oncologic Outcomes of 937 Patients. Clinical breast cancer, 20(6), 511-519.  doi: 10.1016/j.clbc.2020.05.016

 

Khan, T. M., Wu, D. B.-C., & Dolzhenko, A. V. (2018). Effectiveness of fenugreek as a galactagogue: A network meta-analysis. Phytotherapy Research, 32(3), 402–412. doi: 10.1002/ptr.5972

 

Kim, I., Ryu, J. M., Paik, H. J., Park, S., Bae, S. Y., Lee, S. K., … Lee, J. E. (2017). Fertility Rates in Young Korean Breast Cancer Patients Treated with Gonadotropin-Releasing Hormone and Chemotherapy. Journal of breast cancer, 20(1), 91–97.  doi: 10.4048/jbc.2017.20.1.91

 

Knoppert, D. C., Page, A., Warren, J., Seabrook, J. A., Carr, M., Angelini, M., … Dasilva, O. P. (2013). The effect of two different domperidone doses on maternal milk production. Journal of human lactation, 29(1), 38–44.  doi: 10.1177/0890334412438961

 

Kwan, M. L., Bernard, P. S., Kroenke, C. H., Factor, R. E., Habel, L. A., Weltzien, E. K., … Caan, B. J. (2015). Breastfeeding, PAM50 tumor subtype, and breast cancer prognosis and survival. Journal of the National Cancer Institute107(7).  doi: 10.1093/jnci/djv087

 

Lambertini, M., Kroman, N., Ameye, L., Cordoba, O., Pinto, A., Benedetti, G., Jensen, M. B., Gelber, S., Del Grande, M., Ignatiadis, M., de Azambuja, E., Paesmans, M., Peccatori, F. A., & Azim, H. A., Jr (2018). Long-term Safety of Pregnancy Following Breast Cancer According to Estrogen Receptor Status. Journal of the National Cancer Institute, 110(4), 426–429. doi: 10.1093/jnci/djx206

 

Langer, A. K. (2020). Breast Imaging in Pregnancy and Lactation. Advances in experimental medicine and biology, 1252, 17–25.  doi: 10.1007/978-3-030-41596-9_3

 

Langer, A. K., Mohallem, M., Berment, H., Ferreira, F., Gog, A., Khalifa, D., Nekka, I., & Chérel, P. (2015). Breast lumps in pregnant women. Diagnostic and interventional imaging, 96(10), 1077–1087. doi: 10.1016/j.diii.2015.07.005

 

Leal, S. C., Stuart, S. R., & Carvalho, H. D. A. (2013). Breast irradiation and lactation: a review. Expert review of anticancer therapy, 13(2), 159-164.  doi: 10.1586/era.12.178

 

Lee, S., & Kelleher, S. L. (2016). Biological underpinnings of breastfeeding challenges: the role of genetics, diet, and environment on lactation physiology. American journal of physiology: Endocrinology and metabolism, 311(2), E405–E422. doi: 10.1152/ajpendo.00495.2015

 

Léonard, S., Driessen, E., Pazmany, E., Maes, K., De Vries, T., Aerts, B., Dehertogh, B., De Kock, V. & Verhulst, D. (2021). NOKA, Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen. AP Hogeschool Antwerpen. https://www.ap.be/project/noka-navigerende-oncologische-kaart-antwerpen

 

Lewis, P. E., Sheng, M., Rhodes, M. M., Jackson, K. E., & Schover, L. R. (2012). Psychosocial concerns of young African American breast cancer survivors. Journal of Psychosocial Oncology, 30(2), 168–184. doi: 10.1080/07347332.2011.651259

 

Linkeviciute, A., Notarangelo, M., Buonomo, B., Bellettini, G., & Peccatori, F. A. (2019). Breastfeeding After Breast Cancer: Feasibility, Safety, and Ethical Perspectives. Journal of human lactation, 36(1), 40-43.  doi: 10.1177/0890334419887723

 

McDonald, E. S., Clark, A. S., Tchou, J., Zhang, P., & Freedman, G. M. (2016). Clinical Diagnosis and Management of Breast Cancer. Journal of nuclear medicine: official publication, Society of Nuclear Medicine, 57(1), 9–16. doi: 10.2967/jnumed.115.157834

 

Meier, P., Patel, A., & Esquerra-Zwiers, A. (2017). Donor Human Milk Update: Evidence, Mechanisms, and Priorities for Research and Practice. The Journal of pediatrics, 180, 15–21.  doi: 10.1016/j.jpeds.2016.09.027

 

Menon, A. S., & O’Mahony, M. (2019). Women’s body image following mastectomy: Snap shots of their daily lives. Applied Nursing Research, 47, 4-9.  doi: 10.1016/j.apnr.2019.03.002

 

Michaels, A. M., & Wanner, H. (2013). Breastfeeding twins after mastectomy. Journal of human lactation, 29(1), 20-22.  doi: 10.1177/0890334412468790

 

Modugno, F., Goughnour, S. L., Wallack, D., Edwards, R. P., Odunsi, K., Kelley, J.L., Moysich, K., Ness, R.B., & Brooks, M.M. (2019). Breastfeeding factors and risk of epithelial ovarian cancer. Gynecologic Oncology, 153(1), 116–122. doi: 10.1016/j.ygyno.2019.01.017

 

Mohd Hassan, S., Sulaiman, Z., & Tengku Ismail, T. A. (2021). Experiences of women who underwent induced lactation: A literature review. Malaysian family physician: the official journal of the Academy of Family Physicians of Malaysia, 16(1), 18–30. doi: 10.51866/rv0997

 

Moore, E. R., Bergman, N., Anderson, G. C., & Medley, N. (2016). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. The Cochrane database of systematic reviews, 11(11), CD003519. doi: 10.1002/14651858.CD003519.pub4

 

Moore, G. H., Schiller, J. E., & Moore, G. K. (2004). Radiation-induced histopathologic changes of the breast: the effects of time. The American journal of surgical pathology, 28(1), 47–53.  doi: 10.1097/00000478-200401000-00004

 

Moo, T. A., Sanford, R., Dang, C., & Morrow, M. (2018). Overview of Breast Cancer Therapy. PET clinics, 13(3), 339–354.  doi: 10.1016/j.cpet.2018.02.006

 

Moran, M. S., Colasanto, J. M., Haffty, B. G., Wilson, L. D., Lund, M. W., & Higgins, S. A. (2005). Effects of breast-conserving therapy on lactation after pregnancy. Cancer journal, 11(5), 399–403. doi: 10.1097/00130404-200509000-00007

 

Mowafak Al-Din Ibn Qudama. (1968). Al Maghni: Breastfeeding. Cairo Library.

 

Nederlandse Standaardvertaling Koran, Al-Baqara. (2016). Skandalon. https://www.bijbelhoek.nl/koran/2:233#:~:text=Soera%202%2C%20Al%2DBaqar….

 

Nommsen-Rivers L. A. (2016). Does Insulin Explain the Relation between Maternal Obesity and Poor Lactation Outcomes? An Overview of the Literature. Advances in nutrition, 7(2), 407–414. doi: 10.3945/an.115.011007

 

Nommsen-Rivers, L., Thompson, A., Riddle, S., Ward, L., Wagner, E., & King, E. (2019). Feasibility and Acceptability of Metformin to Augment Low Milk Supply: A Pilot Randomized Controlled Trial. Journal of human lactation, 35(2), 261–271. doi: 10.1177/0890334418819465

 

Oh, H. M., & Son, C. G. (2021). The Risk of Psychological Stress on Cancer Recurrence: A Systematic Review. Cancers, 13(22), 5816.  doi: 10.3390/cancers13225816

 

Ongenae, F. (2022). Borstvoedende vrouw met think pink logo.

 

Pagani, O., & Azim Jr, H. (2012). Pregnancy after breast cancer: myths and facts. Breast Care, 7(3), 210-214.  doi: 10.1159%2F000339885

 

Partl, R., Regitnig, P., Lukasiak, K., Winkler, P., & Kapp, K. S. (2020). Incidence of morphea following adjuvant irradiation of the breast in 2,268 patients. Breast Care, 15(3), 246–252. doi: 10.1159/0005 02030

 

Partridge, A. H., Niman, S. M., Ruggeri, M., Peccatori, F. A., Azim, H. A., Jr, Colleoni, M., … Pagani, O. (2021). Who are the women who enrolled in the POSITIVE trial: A global study to support young hormone receptor positive breast cancer survivors desiring pregnancy. Breast, 59, 327–338.  doi: 10.1016/j.breast.2021.07.021

 

Pauluch-Shimon, S., Pagani, O., Partridge, A. H., Abulkhair, O., Cardoso, M. J., Dent, R. A., ... Cardoso, F. (2017). ESO-ESMO 3rd international consensus guidelines for breast cancer in young women (BCY3). Breast, 35, 203–217. doi: 10.1016/j.breast.2017.07.017

 

Peccatori, F. A., Codacci-Pisanelli, G., Mellgren, G., Buonomo, B., Baldassarre, E., Lien, E. A., … Helland, T. (2020). First-in-human pharmacokinetics of tamoxifen and its metabolites in the milk of a lactating mother: a case study. ESMO open, 5(5), 859. doi: 10.1136/esmoopen-2020-000859

 

Peccatori, F. A., Migliavacca Zucchetti, B. M., Buonomo, B., Bellettini, G., Codacci-Pisanelli, G., & Notarangelo, M. (2020). Lactation during and after Breast Cancer. In Alipour, S. & Omranipour, R. (Red.), Diseases of the Breast during Pregnancy and Lactation (pp 159-163). Springer. doi: 10.1007/978-3-030-41596-9_22

 

Peñacoba, C., & Catala, P. (2019). Associations Between Breastfeeding and Mother-Infant Relationships: A Systematic Review. Breastfeeding medicine: the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine, 14(9), 616–629. doi: 10.1089/bfm.2019.0106

 

Pistilli, B., Bellettini, G., Giovannetti, E., Codacci-Pisanelli, G., Azim Jr, H. A., Benedetti, G., … Peccatori, F. A. (2013). Chemotherapy, targeted agents, antiemetics and growth-factors in human milk: how should we counsel cancer patients about breastfeeding? Cancer treatment reviews39(3), 207-211.  doi: 10.1016/j.ctrv.2012.10.002

 

Raphael, J., Trudeau, M., & Chan, K. (2015). Outcome of patients with pregnancy during or after breast cancer: A review of the recent literature. Current Oncology, 22, 8–18. doi: 10.3747/ co.22.2338

 

Ray, K. M., Joe, B. N., Freimanis, R. I., Sickles, E. A., & Hendrick, R. E. (2018). Screening Mammography in Women 40-49 Years Old: Current Evidence. American journal of roentgenology, 210(2), 264–270.  doi: 10.2214/AJR.17.18707

 

Salani, R., Billingsley, C. C., & Crafton, S. M. (2014). Cancer and pregnancy: an overview for obstetricians and gynecologists. American journal of obstetrics and gynecology, 211(1), 7–14. doi: 10.1016/j.ajog.2013.12.002

 

Schlenz, I., Kuzbari, R., Gruber, H., & Holle, J. (2000). The sensitivity of the nipple-areola complex: an anatomic study. Plastic and reconstructive surgery, 105(3), 905–909. doi: 10.1097/00006534-200003000-00012

 

Schmidt, R., Richter, D., Sender, A., & Geue, K. (2016). Motivations for having children after cancer: a systematic review of the literature. European Journal of Cancer Care, 25, 6–17.

 

Sinno, H., Botros, E., & Moufarrege, R. (2013). The effects of Moufarrege total posterior pedicle reduction mammaplasty on breastfeeding: a review of 931 cases. Aesthetic surgery journal, 33(7), 1002–1007. doi: 10.1177/1090820X13501857

 

Smolina, K., Morgan, S. G., Hanley, G. E., Oberlander, T. F., & Mintzes, B. (2016). Postpartum domperidone use in British Columbia: a retrospective cohort study. CMAJ open, 4(1), E13–E19. doi: 10.9778/cmajo.20150067

 

Spatz D. L. (2018). Helping Mothers Reach Personal Breastfeeding Goals. The Nursing clinics of North America, 53(2), 253–261. doi: 10.1016/j.cnur.2018.01.011

 

Specker Sullivan, L., & Niker, F. (2018). Relational autonomy, paternalism, and maternalism. Ethical Theory and Moral Practice, 21(3), 649–667. doi: 10.1007/s10677-018- 9900-z

 

Sriraman, N. K. & Kellams, A.  (2016). Breastfeeding: What are the Barriers? Why Women Struggle to Achieve Their Goals. Journal of Women's Health, 25(7), 5059. doi: 10.1089/jwh.2014.5059    

 

Stagl, J. M., Lechner, S. C., Carver, C. S., Bouchard, L. C., Gudenkauf, L. M., Jutagir, D. R., … Antoni, M. H. (2015). A randomized controlled trial of cognitive-behavioral stress management in breast cancer: survival and recurrence at 11-year follow-up. Breast cancer research and treatment, 154(2), 319–328. doi: 10.1007/s10549-015-3626-6

 

Statbel. (2021). Moeder is gemiddeld 31 jaar oud bij geboorte van kind. https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/moeder-gemiddeld-31-jaar-oud-bij-gebo…

 

Stichting tegen kanker (s.d.). Lexicon: Radicale mastectomie. Stichting tegen kanker. https://www.kanker.be/lexicon/r/radicale-mastectomie

 

Stopenski, S., Aslam, A., Zhang, X., & Cardonick, E. (2017). After Chemotherapy Treatment for Maternal Cancer During Pregnancy, Is Breastfeeding Possible? Breastfeeding medicine, 12(2), 91-97.  doi: 10.1089/bfm.2016.0166

 

Su, D., Pasalich, M., Lee, A. H., & Binns, C. W. (2013). Ovarian cancer risk is reduced by prolonged lactation: a case-control study in southern China. The American journal of clinical nutrition, 97(2), 354–359. doi: 10.3945/ajcn.112.044719

 

Suárez-Cotelo, M. D. C., Movilla-Fernández, M. J., Pita-García, P., Arias, B. F., & Novío, S. (2019). Breastfeeding knowledge and relation to prevalence. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 53(10017), e03433. doi: 10.1590/s1980-220x2018004503433

 

Sultana, A., Rahman, K. U., & Manjula, S. (2013). Clinical update and treatment of lactation insufficiency. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 109(555), 1-10

 

Terry, M. B., Liao, Y., Kast, K., Antoniou, A. C., McDonald, J. A., Mooij, T. M., … EMBRACE, GENEPSO, BCFR, HEBON, kConFab and IBCCS (2018). The Influence of Number and Timing of Pregnancies on Breast Cancer Risk for Women With BRCA1 or BRCA2 Mutations. JNCI cancer spectrum, 2(4), 78.  doi: 10.1093/jncics/pky078

 

Think pink. (s.d.). https://www.think-pink.be/nl/Borstkanker/Tussen-hoop-en-wanhoop/De-diag….

 

Tracy, M. S., Rosenberg, S. M., Dominici, L., & Partridge, A. H. (2013). Contralateral prophylactic mastectomy in women with breast cancer: trends, predictors, and areas for future research. Breast cancer research and treatment, 140(3), 447-452.  doi: 10.1007/s10549-013-2643-6

 

Tralins A. H. (1995). Lactation after conservative breast surgery combined with radiation therapy. American journal of clinical oncology, 18(1), 40–43.  doi: 10.1097/00000421-199502000-00008

 

Tworoger, S. S., Eliassen, A. H., Zhang, X., Qian, J., Sluss, P. M., Rosner, B. A., & Hankinson, S. E. (2013). A 20-year prospective study of plasma prolactin as a risk marker of breast cancer development. Cancer research, 73(15), 4810–4819. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-13-0665

 

Universitair Ziekenhuis Gent, Borstkliniek (s.d.). Een borstsparende operatie met een sentinelonderzoek. https://www.uzgent.be/sites/default/files/documents/Borstsparende-opera…

 

Universitair Ziekenhuis Leuven. (2022). Ook premature baby’s zijn gebaat bij moedermelk. https://www.uzleuven.be/nl/nieuws/ook-premature-babys-zijn-gebaat-bij-m…

 

Vashi, R., Hooley, R., Butler, R., Geisel, J., & Philpotts, L. (2013). Breast imaging of the pregnant and lactating patient: physiologic changes and common benign entities. American journal of roentgenology, 200(2), 329–336. doi: 10.2214/AJR.12.9845

 

Vieira, T. O., Martins, C. D., Santana, G. S., Vieira, G. O., & Silva, L. R. (2016). Intenção materna de amamentar: revisão sistemática [Maternal intention to breastfeed: a systematic review]. Ciencia & saude coletiva, 21(12), 3845–3858. doi: 10.1590/1413-812320152112.17962015

 

VRT nieuws. (2016). België heeft 4 moedermelkbanken in ziekenhuizen, maar regelgeving ontbreekt. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/02/01/belgie_heeft_4_moedermelkbanken…

 

Walker, M. (2006). Breastfeeding Management for the Clinician: Using the Evidence. Boston, Mass: Jones and Bartlett Publishers.

 

Wallner, C., Drysch, M., Hahn, S. A., Becerikli, M., Puscz, F., Wagner, J. M., Sacher, M., Sogorski, A., Dadras, M., Lehnhardt, M., & Behr, B. (2019). Alterationsin pectoralis muscle cell characteristics after radiation of the human breast in situ. Journal of Radiation Research, 60(6), 825–830. doi: 10.1093/jrr/ rrz067

 

Wambach, K. & Riordan, J. (2016). Breastfeeding and human lactation. (5de ed.)  Jones & Bartlett learning.

 

Wang, M., Wu, X., Chai, F., Zhang, Y., & Jiang, J. (2016). Plasma prolactin and breast cancer risk: a meta- analysis. Scientific reports, 6, 25998.  doi: 10.1038/srep25998

 

Williams, F., & Jeanetta, S. C. (2016). Lived experiences of breast cancer survivors after diagnosis, treatment and beyond: qualitative study. Health expectations: an international journal of public participation in health care and health policy, 19(3), 631–642.  doi: 10.1111/hex.12372

 

World Health Organization. (2016b). Exclusive breastfeeding under 6 months: Data by country. http://apps.who.int/gho/data/view.main.NUT1730?lang=en

Download scriptie (10.24 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Marijke Huysman
Thema('s)