Burgerschap en nationaliteit: een monogaam huwelijk? Non, Sire!

Ali Mohibbi
Persbericht

"Een stadspaspoort voor iedereen, ongeacht verblijfsstatus?", of inwonerschap is de nieuwe nationaliteit

 

 

Burger zijn betekent gelijke rechten en plichten hebben. In een geglobaliseerde wereld, rijst de vraag: wie gelijk kan worden behandeld en wie niet? Mag een persoon van Russische nationaliteit het recht worden ontzegd om in België een vennootschap op te richten?

De nationaliteit speelt thans een zeer beperkte rol in het bepalen van (het juridische) burgerschap. Ingevolge de globalisering is het nationaliteitsgebonden burgerschap meer en meer onder druk komen te staan.

Bibliografie

In de thesis opgenomen.

Universiteit of Hogeschool
Master of Laws in de rechten
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
Dirk VANHEULE
Share this on: