Opent Tony's Open Chain de weg naar (h)eerlijke chocolade?

Hannelore
Standaert

In Ivoorkust en Ghana werken momenteel 1,56 miljoen kinderen op cacaoplantages. Dit is ongeveer 70% van de Belgische kinderen. Dat is slechts een tipje van de ijsberg. Naast kinderarbeid moeten gemeenschappen van cacaoboeren ook dagdagelijks vechten tegen de gevolgen van extreme armoede en ontbossing. En dat allemaal zodat wij een reep chocolade kunnen eten. Wat is er allemaal aan de hand in de chocolade-industrie? En vooral, wat kunnen we er aan doen?

Van kindsaf aan was ik gepassioneerd door chocolade. Pasen was bij uitstek mijn favoriete feestdag, dan kon ik paaseitjes eten tot ik erbij neer viel. Chocolade had voor mij altijd een positieve connotatie. Totdat ik te weten kwam dat die heerlijke repen vaak niet zo eerlijk waren. De chocolade-industrie is zich hiervan bewust. In de loop der jaren ondernam ze verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Echter na twee decennia van mislukte interventies blijven de uitdagingen even groot.

Tony’s Open Chain – het initiatief van het Nederlandse zoetwarenbedrijf Tony’s Chocolonely – lijkt daar evenwel verandering in te brengen. In mijn masterproef ging ik op zoek naar de manier waarop Tony’s Open Chain als commons-initiatief bijdraagt tot de verduurzaming van de chocolade-industrie. De term ’commons’ verklaar ik verderop in het artikel. Voor dit onderzoek hield ik 15 diepte-interviews met stakeholders van Tony's Chocolonely die belang hebben bij het functioneren van de organisatie, en niet-stakeholders met kennis over de commons.

De bittere realiteit van duurzaamheidsinitiatieven

Ten eerste kampen cacaoplantages met een structureel verlies, waarbij boeren voor aanzienlijk minder dan het armoedeniveau werken. Ze wonen vaak in afgelegen plattelandsgebieden, zonder basisinfrastructuur, faciliteiten en onderwijsmogelijkheden. Bovendien betalen tussenpersonen de cacaoboeren ver onder de marktprijs, waardoor zij weinig mogelijkheden hebben om hun levensstandaard te verbeteren. Daardoor worden cacaoboeren gedwongen om hun productiekosten te verlagen en kinderen te gebruiken als arbeidskrachten. De verantwoordelijkheid van deze problemen wordt bij de cacaoboeren gelegd en niet bij de bedrijven die actief zijn in de markt. Cacaoboeren zijn anoniem in de chocolade-industrie, hebben geen stem en worden niet betrokken bij enige oplossingsmethode. Er is dan ook nood aan een andere aanpak die de positie van de cacaoboeren versterkt.

Daarnaast nemen veel bedrijven duurzaamheidsinitiatieven op individueel niveau. Ze zien het soms als commerciële opportuniteiten, maar zin terughoudend over het delen van gegevens hierover. Deze individuele houding is destructief omdat het bedrijven ervan weerhoudt om van elkaars ervaringen te leren. Er is behoefte aan meer samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de verschillende actoren. Dit kan ervoor zorgen dat resultaten van duurzaamheidsinitiatieven efficiënter en goedkoper worden.

Ten slotte zijn de duurzaamheidsinitiatieven vrijwillig. Het ontbreken van regelgeving zorgt ervoor dat er geen vooruitgang wordt geboekt. Meer politieke actie is nodig om echte systeemveranderingen tot stand te brengen. Dit kan garanderen dat de genomen duurzame maatregelen niet alleen vrijwillig maar ook verplicht zijn, wat leidt tot meer transparantie en verantwoordelijkheid van zowel overheden als bedrijven in de chocolade-industrie.

Naar een meer holistische benadering 

Een mogelijke oplossing kan zijn om over te schakelen van een individuele benadering naar een holistische die uitgaat van het principe dat alles met elkaar verbonden is. Een van de invloedrijke economische theorieën die deze benadering bestudeert, is de commons-theorie. ‘Commons’ wordt gedefinieerd als ‘een gedeelde bron, medebeheerd door de gebruikersgemeenschap volgens de regels en normen van die gemeenschap’. Door de jaren heen zijn verschillende toepassingen van het commons-concept ontstaan waaronder 'knowledge commons', dat verwijst naar informatie die collectief eigendom is van en beheerd wordt door een gemeenschap van gebruikers, met name via het internet. Open-source software, zoals bijvoorbeeld Wikipedia, is hierbij de meest gevestigde en grootste op internet gebaseerde categorie. Hoe zou dit de chocolade-industrie kunnen redden?

Hier komt Tony’s Open Chain, het open-source initiatief dat in 2019 door Tony’s Chocolonely werd gelanceerd, in het verhaal. Het initiatief is opgezet met als doel om niet enkel Tony’s Chocolonely’s chocolade slaafvrij te maken, maar de hele chocolade-industrie. Chocolademakers kunnen bondgenoot van Tony’s Open Chain worden en via een plug & play setup de cacao op een eerlijke en duurzame manier inkopen. Dit framework valt wel degelijk in de smaak: op dit moment heeft Tony’s reeds 5 bondgenoten: Albert Heijn, Aldi, Jokolade, Vly en Ben & Jerry’s. Zij sloten zich aan bij het initiatief, werken samen en kopen in volgens de vijf samenwerkingsprincipes: hogere prijs voor boeren, investeringen in boerenbedrijven, organisatorische hulp voor coöperaties, langetermijnrelaties en 100% traceerbare bonen.

Een stap in de goede richting

Uit mijn onderzoek bleek dat Tony’s Open Chain op verschillende manieren bijdraagt aan het verduurzamen van de chocolade-industrie.

Ten eerste tracht dit initiatief via verschillende instrumenten de positie van de cacaoboeren te versterken. Zo creëerde het bedrijf zowel een Living Income Model zodat cacaoboeren een leefbaar inkomen krijgen, als de Tony’s BeanTracker om te traceren waar de cacao precies vandaan komt. Daarnaast hanteren ze ook het Child Labor Monitoring and Remediation System (CLMRS) dat kinderarbeid opspoort. Tony’s Chocolonely en zijn bondgenoten investeren in deze instrumenten, maar belangrijk is dat deze eigendom zijn van de cacaoboeren.

Daarnaast wil Tony’s milieurechtvaardigheid aanpakken. GPS-polygoonkaarten die landbouwproductie registreren, kunnen grote productieverschillen opsporen om ze eventueel in verband te brengen met ontbossing.

Tenslotte maakt Tony’s Open Chain’s aanpak wederzijds leren mogelijk en toont het de haalbaarheid van samenwerking door bondgenoten toe te laten en informatie te delen. Transparante communicatie van de gegevens doorheen de hele keten is precies wat de industrie nodig heeft.

In ieder geval is er ruimte voor verbetering van dit concept. Om een tastbaar verschil te maken in de chocolade-industrie, is meer opschaling van de acties in termen van volume nodig. Dit is momenteel echter nog een uitdaging omdat het twijfelachtig is of grote chocoladebedrijven zich bij het initiatief zullen aansluiten. Niettemin kunnen andere producenten elementen van Tony’s Open Chain kopiëren, waardoor Tony’s initiatief indirect invloed uitoefent en druk zet op de hele chocolade-industrie.

 

 

 

 

Bibliografie

Anderies, J., and Janssen, M. (2016). Sustaining the commons. Arizona State University, 3-11

Bauwens, M. (2018). Michel Bauwens: Commons and Blockchain. Retrieved October 1, 2021, from https://blog.p2pfoundation.net

Bauwens, M., and Lievens, J. (2013). De wereld redden: met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving: meet peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving (Dutch Edition) (01 editie). Houtekiet. 11-77

Bauwens, M., and Ramos, J. (2020). Awakening to an Ecology of the Commons. In The Great Awakening: New Modes of Life amidst Capitalist Ruins. Punctum Book. https://doi.org/10.21983/P3.0285.1.00

Bauwens, M., Kostakis, V. and Pazaitis, A. (2019). Peer to Peer: The Commons Manifesto. Pp. 1–45. London: University of Westminster Press. DOI: https://doi.org/10.16997/book33.a. License: CC.BY.NC.ND 4.0

Bollier, D. (2014). Think Like a Commoner: A Short Introduction to the Life of the Commons. Gabriola Island, Canada: New Society Publishers. 3-173

Brown, K., and Rasmussen, K. (2019). The Sustainable Development Goals In 2019: People, Planet, Prosperity In Focus. Retrieved March 20, 2021, from https://unfoundation.org

Carodenuto, S. (2019). Governance of zero deforestation cocoa in West Africa: New forms of public private interaction. Environmental Policy and Governance, 29(1), 55-66.

ChangeNOW. (2020, March 14). Sourcing and supply chain | Ynzo van Zanten (Tony’s Chocolonely) [Video file]. Retrieved February 22, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=zm_Azif3z-A&t=807s

Cogolati, S., Wouters, J., Bauwens, M., and De Moor, T. (2018). The commons and a new global governance. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788118514

Cole, G. (2019). The Intersection of Corporate Social Responsibility and the Non-Profit Industrial Complex Exploitative Child Labor in Côte d'Ivoire's Chocolate Industry. Columbia Social Work Review, 12(1), 53-63

CreativeBeards. (2021, April 21). Cocoa Barometer 2020 (with subtitles) [Video file]. Retrieved February 18, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=XEYJuypeX0I

Cremer, M. (2020). A New Journey for the European Cultural Foundation. In M. F. de Tullio (Ed.), Commons. Between dreams and reality (pp. 39–51). Creative Industry Košice.

De Filippi, P. and Lavayssière, X. (2020). Blockchain Technology: Toward a Decentralized Governance of Digital Platforms? In The Great Awakening: New Modes of Life amidst Capitalist Ruins. Punctum Book. https://doi.org/10.21983/P3.0285.1.00

Desai, J. and Bohara, M. H. (2021). Farmer Connect"- A Step Towards Enabling Machine Learning based Agriculture 4.0 Efficiently. 2021 6th International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES), 1440–1445. https://doi.org/10.1109/ICCES51350.2021.9489039

Elkington, J. (2002). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business (Reprint ed.). Oxford: Capstone. https://doi.org/10.1023/A:1006129603978

European Commission. (2021). Questions and Answers on new rules for deforestation-free products. Retrieved May 30, 2022, from https://ec.europa.eu

Fold, N. (2002). “Lead firms and competition in ‘bi-polar’ commodity chains: grinders and branders in the global cocoa-chocolate industry”, Journal of Agrarian Change, Vol. 2 No. 2, pp. 228-247.

Foster, S., and Swiney, C. (2021). Introduction: Commons Research in the Twenty-Frist Century and Beyond. In S. Foster and C. Swiney (Eds.), The Cambridge Handbook of Commons Research Innovations (Cambridge Law Handbooks, pp. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108938617.001

Fountain, A. C., and Huetz-Adams, F. (2018). Cocoa Barometer 2018. VOICE Network. 3-61

Fountain, A. C., and Huetz-Adams, F. (2020). Cocoa Barometer 2020. VOICE Network. 7-96

Frischmann, B. M., Madison, M. J., and Strandburg, K. J. (Eds.). (2014). Governing knowledge commons. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199972036.001.0001

Galletta, A. (2013). Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond: From Research Design to Analysis and Publication. New York, USA: New York University Press. https://doi-org.kuleuven.e-bronnen.be/10.18574/9780814732953

Gallo, P. J., Antolin-Lopez, R., and Montiel, I. (2018). Associative Sustainable Business Models: Cases in the bean-to-bar chocolate industry. Journal of Cleaner Production, 174, 905-916.

Grashuis, J., & Dary, S. K. (2021). Design Principles of Common Property Institutions: The Case of Farmer Cooperatives in the Upper West Region of Ghana. International Journal of the Commons15(1), 50–62. https://www.jstor.org/stable/48656866

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162, 1243–1248

Hart, S.L., Milstein, M.B. (2003). Creating sustainable value. Academy of Management Executive 17 (2), 56-67

Hess, C. and Ostrom, E. (2007). Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice; The MIT Press: Cambridge, MA, USA; London, England. https://doi.org/10.7551/mitpress/6980.001.0001

Hockerts, K., and Wüstenhagen, R. (2010). Greening Goliaths versus emerging Davids — Theorizing about the role of incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 25(5), 481–492. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.07.005

Hoffman, B. (2013). Behind the Brands: Food justice and the'Big 10'food and beverage companies (Vol. 166). Oxfam. 11-12

International Labor Rights Forum (ILRF) (2008). The cocoa protocol:success or failure? Retrieved April 12, 2022 from http://www.laborrights.org

International Labour Organization. (ILO). (n.d.). Africa: Child Labor in Cocoa Fields/ Harkin-Engel Protocol. Retrieved from https://www.ilo.orgs

Kostakis, V., Niaros, V., Dafermos, G., and Bauwens, M. (2015). Design global, manufacture local: Exploring the contours of an emerging productive modelFutures : the Journal of Policy, Planning and Futures Studies73, 126–135. https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.09.001

Lambert, J., Epstein, G., Joel, J., and Baggio, J. (2021). Identifying Topics and Trends in the Study of Common-PoolResources Using Natural Language Processing. International Journal of the Commons15(1), 206–217. https://www.jstor.org/stable/48656875

Lim, Søgaard Jørgensen, P., and Wyborn, C. A. (2018). Reframing the sustainable development goals to achieve sustainable development in the anthropocene—a systems approach. Ecology and Society, 23(3), 22. https://doi.org/10.5751/ES-10182-230322

Mack, N. (2005). Qualitative research methods: A data collector’s field guide, 29-51

Mashable. (2020, July 18). Blockchain Technology Is Helping Farmers Be More Sustainable | Mashable [Video file]. Retrieved February 26, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=P2izCyFt_d0&t=61s

NORC. (2020). NORC Final Report: Assessing Progress in Reducing Child Labor in Cocoa Production in Cocoa Growing Areas of Côte d’Ivoire and Ghana. Retrieved March 20, 2021, from https://www.norc.org [PDF] 46-47/148-151

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action; Cambridge University Press: Cambridge, UK. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Potma, M. (2018). Blockchain to restore trust in food supply chainsA case study in the cacao sector of Costa Rica. 1-7

Raasch, C., Herstatt, C., and Abdelkafi, N. (2008). Creating Open-source Innovation: Outside the software industry. PICMET '08 - 2008 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 433–442. https://doi.org/10.1109/PICMET.2008.4599652

Ramakrishnan, M., Shrestha, A., and Soar, J. (2021). Innovation centric knowledge commons—A systematic literature review and conceptual model. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), 35.

Sanguinetti, V., and Goudarzi, K. (2018). Open-source adoption outside software industry: identifying key objectives and enablers? (No. hal-02443057). https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-02443057

Savitz, A. (2013). The triple bottom line: how today's best-run companies are achieving economic, social and environmental success-and how you can too. John Wiley and Sons. 2–11

Schrape, J.F. (2017). Open-source Projects as Incubators of Innovation: From Niche Phenomenon to Integral Part of the Software Industry. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 1-33.

Schweik, C. M. (2014). Toward the comparison of open-source commons institutions. Governing Knowledge Commons, 255-279.

Slaper, T. F., and Hall, T. J. (2011). The triple bottom line: What is it and how does it work. Indiana business review, 86(1), 4-8

Squicciarini, M. P., and Swinnen, J. (2016). The Economics of Chocolate. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198726449.001.0001

Taherdoost, H. (2016). Sampling methods in research methodology; how to choose a sampling technique for research. How to Choose a Sampling Technique for Research (April 10, 2016). 22-23

The Next System Project. (2016, June 21). How Does the Commons Work? [Video file]. Retrieved February 20, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=7bQiBcd7mBc

Thompson, A. (2019). Tony's Chocolonely, Albert Heijn, Barry Callebaut form partnership for traceable cocoa. Candy Industry184(1), 13–14.

Tony's Chocolonely. (2019, March 13). Tony's Open Chain [Video file]. Retrieved February 23, 2022, from https://www.youtube.com/watch?v=sJQutMDdOyE

Tony’s Chocolonely. (2020). Tony’s Chocolonely Annual Fair Report 2019/2020. Retrieved May 11, 2021, from https://tonyschocolonely.com

Tony’s Chocolonely. (n.d.a). Living-income-model. Retrieved June 22, 2022, from https://tonyschocolonely.com

Tony’s Chocolonely. (n.d.b). Tonys-beanTracker. Retrieved June 22, 2022, from https://tonyschocolonely.com

Tony’s Chocolonely. (n.d.c). CLMRS. Retrieved June 22, 2022, from https://tonyschocolonely.com

Tony’s Chocolonely. (n.d.d). Deforestation. Retrieved June 22, 2021, from https://tonyschocolonely.com

Tony’s Open Chain. (n.d.a). The Challenge. Retrieved October 1, 2021, from https://www.tonysopenchain.com

Tony’s Open Chain. (n.d.b). Whos-in. Retrieved March 12, 2021, from https://www.tonysopenchain.com

Transparence Cacao. (n.d.). Transparence Cacao: What is it? Retrieved February 20, 2022, from https://www.transparence-cacao.com

United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved October 20, 2021, from https://www.un.org

Van Dijk, S., Hillen, M., Panhuijsen, S., and Sprong, N. (2020). Social Enterprises as Influencers of the Broader Business Community. 20-50

WCED, S. W. S. (1987). World commission on environment and development. Our common future, 17(1), 1-91.

 

 

Download scriptie (695.08 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Ingrid Molderez