How to get away with murder: de acuele verdediging van het Britse Rijk.

Louis
Debersaques

Woke en standbeelden

Velen herinneren zich ongetwijfeld de beelden waarop te zien was hoe demonstranten allerlei standbeelden van ‘historische helden’ van hun sokkel rukten. Ook in België kende dit fenomeen aandacht via de standbeelden van Leopold II. Die demonstranten worden vaak vereenzelvigd met aanhangers van de Black Lives Matter Movement, of alleszins zij die een ‘woke’ gedachtegoed vooropdragen. Woke wordt hier gezien als een mentaliteit die een soort hyperrechtvaardigheid biedt tegenover alles dat te maken heeft met discriminatie en racisme. Het doel van de woke mentaliteit is om (onder meer) de publieke ruimte te dekoloniseren, met andere woorden: alles dat te maken heeft met genocide, kolonialisme en racisme moet stevig worden genuanceerd of gewoonweg verwijderd. Het gaat hier overigens niet enkel om monumenten of standbeelden, maar ook over de controverse rond uitheemse museumcollecties tot straatnamen, vernoemd naar kolonialen. Maar waren die mensen dan echt zo slecht? Waarom werden er dan standbeelden gebouwd in de eerste plaats? Is de wereld dan zo veranderd? Mogen we trots zijn op het nationale verleden? In mijn thesis ga ik na hoe dit fenomeen (dat gekend staat als de cultuurstrijd) wordt tegengewerkt in de natie die erfgenaam is van het grootste koloniale rijk aller tijden: het Verenigd Koninkrijk.

Britse trots

 In het bijzonder focus ik op een bepaalde groep Engelse geleerden die wokeistische veroordelingen van het verleden (dat zou gebouwd zijn op genocide, slavernij, discriminatie en kolonialisme) afweren. Deze groep staat gekend als History Reclaimed: de naam spreekt boekdelen.

In het begin ga ik na hoe Brexit een startsignaal was voor de Britten om zich meer en meer te keren naar de eigen geschiedenis. Meer specifiek; de periode voor 1972, toen het VK (nog) geen lid was van de EU, net zoals dat nu opnieuw het geval is. Het werd snel duidelijk dat Brexit vooral op gang werd gebracht door de motor van de Conservatieve Partij. Het enige wat het Britse succes echter nog in de weg staat is de mentale veroordeling die de woke mentaliteit op het Britse verleden vuurt. Deze periode van Britse heerschappij begon trouwens omstreeks het begin van zestiende eeuw, en eindigde volgens velen met ofwel de Falklandoorlog (1982) ofwel de teruggave van Hong Kong aan China (1997). Volgens anderen is het Brits kolonialisme nooit gestopt (denk maar aan de Commonwealth-configuratie). Deze onduidelijkheid omtrent de natiegeschiedenis heerst vandaag nog steeds. We kunnen zelfs spreken van een ‘onverteerde’ geschiedenis.

Onder vele andere dingen kan Brexit gelezen worden als een moment waarop de nostalgie naar een verleden (waar het Britse eiland autonoom beslissingen kon maken – weg van de EU) de emmer van nationale politiek deed overlopen. Ik argumenteer dat deze nostalgie hand in hand gaat met publieke herinneringen (en niét de geschiedschrijving). Door de opkomst van sociale media worden herinneringen aan het verleden (dat vroeger werd doorverteld via het mechanisme van de traditie) nu in het publiek domein gebracht, vatbaar voor manipulatie. Het zijn deze vervalste herinneringen die een historische waarheid en de relevantie ervan buitenspel zetten ten voordele van het vertrouwen op een soort ‘gezond verstand’.

De mythe van vandaag

In mijn thesis analyseer ik de verdediging of ‘apologie’ van het Britse Rijk met een retorisch-epistemologische methode. Wat bedoel ik hiermee? Ik ga na hoe History Reclaimed het verleden percipieert en hoe ze hun verdediging, ten opzichte van de aanvallen van de woke mentaliteit, letterlijk uitdrukken. Met andere woorden; welke woorden en retorische stijlfiguren gebruiken ze? Verder is ‘epistemologie’ de studie van de kennis en de systematisering hiervan. Ik bedoel hiermee dat ik dus naga hoe History Reclaimed een soort tegenkennis produceert en communiceert.

Uiteindelijk viel het op dat dit kennismodel vooral is gebaseerd op de theorie van de mythe. Uiteraard gaat dat in dit geval niet terug op grote supernatuurlijke verhalen van de Griekse Zeus, de Noorse Odin of de Egyptische Ra. In dit geval kijk ik naar de mythe als taal; als verhaal. Hiervoor kijk ik (onder meer) naar de geschriften van bekend socioloog en taalcriticus Roland Barthes. Het is volgens zijn theorie van de mythe dat we kunnen nagaan wat nu net centraal staat in het retorisch model van History Reclaimed waarmee een kennissysteem (of counterknowledge – tegen de wokeistische kennis en de veroordeling van het verleden) wordt uitgewerkt. Het is namelijk die mythische taal die een overtuigend verhaal tracht te brengen: dat trots voor het verleden niet zomaar mag getransformeerd worden tot inherent trauma of schaamte. Volgens mij wordt de apologie van het Britse verleden vervolgens mogelijk aan de hand van een bivalent (tweewaardig) afweermechanisme: (1) enerzijds is er de schuldexternalisatie (het weerleggen van de schuld op andere actoren) en (2) anderzijds spreken we van een contrarevolutionaire houding (waar ‘woke’ wordt gezien als een dreigende culturele revolutie, waar de angst om ‘gecanceld’ te worden meer wordt dan politieke correctheid). Dit wordt in de thesis met vele voorbeelden geïllustreerd. Het zal duidelijk worden dat de tegenkennis van History Reclaimed vooral bestaat uit conservatieve en populistische elementen, aangevuld met een angst tegenover het ‘vreemde’ en een weigering van uitleg.

Het verleden als een vreemd land

Dit laatste gaat parallel met de gedachte dat het verleden ontoegankelijk is voor ons en het dus bij gevolg irrelevant is om die geschiedenis te gaan beoordelen (laat staan veroordelen) doorheen een hedendaagse bril. Ik ga na hoe het verleden als een ‘vreemd land’ wordt gezien en hoe dit eigenlijk ook een socio-politieke techniek is om de problematiek van de mentaliteit van het ‘gezond verstand’ buitenspel te zetten.

De complexiteit van historische misdaden, discriminatie en woke zijn vandaag de dag meer relevant dan ooit. Mijn thesis mag dan wel voorgelegd zijn tot het behalen van de mastergraad in de Geschiedenis; toch wordt het duidelijk dat het studieobject van deze laatste discipline geen statisch en vage troebel is van ‘gisteren’ maar dat het ook invloed heeft op de mentaliteit en (al dan niet politieke) agenda van ‘vandaag en morgen’.

Bibliografie

Bibliografie

Online bronnen

1. History Reclaimed

Alle artikels gepubliceerd vanaf 14 juli 2021 t.e.m. 31 maart 2022 vormden bronnen voor de

analyse. Hieronder is een lijst terug te vinden van alle artikels die effectief een rol toebedeeld

kregen in de analyse van deze scriptie.

“About History Reclaimed. Our mission.” History Reclaimed. Geraadpleegd 20.09.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/about-history-reclaimed/.

Abulafia, David. “Columbus: a misguided genius.” History Reclaimed. Geraadpleegd

17.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/columbus-a-misguided-genius/.

Abulafia, David. “Decolonizing Imperial College: a few suggestions.” History Reclaimed.

Geraadpleegd 12.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/decolonizing-imperial-college-afew-sugge….

Biggar, Nigel en Doug Stokes. “The woke onslaught is a war on the West itself.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 14.11.2021. https://historyreclaimed.co.uk/the-woke-onslaughtis-a-war-on-the-west-i….

Biggar, Nigel. “Britain. slavery and anti-slavery.” History Reclaimed. Geraadpleegd

18.9.2021. https://historyreclaimed.co.uk/the-truth-about-slavery/.

Biggar, Nigel. “Cecil Rhodes and ‘decolonization’.” History Reclaimed. Geraadpleegd

12.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/cecil-rhodes-and-decolonization/.

Biggar, Nigel. “Cecil Rhodes and the abuse of history. History Reclaimed. Geraadpleegd

08.10.2021. https://historyreclaimed.co.uk/cecil-rhodes-and-the-abuse-of-history/.

Biggar, Nigel. “Dan Hicks. The Brutish Museums: the Benin bronzes. cultural violence and

cultural restitution.” History Reclaimed. Geraadpleegd 12.9.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/dan-hicks-the-brutish-museums-the-benin-….

Biggar, Nigel. “Kami Badenoch was right.” History Reclaimed. Geraadpleegd 28.9.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/kemi-badenoch-is-right/.

Biggar. Nigel “How racist was the British Empire.” History Reclaimed. Geraadpleegd

19.9.2021. https://historyreclaimed.co.uk/how-racist-was-the-british-empire/.

Black, Jeremy. “Defending our heritage.” History Reclaimed. Geraadpleegd 19.2.2022.

https://historyreclaimed.co.uk/defending-our-heritage-richard-arkwright/.

Black, Jeremy. “Munich.” History Reclaimed. Geraadpleegd 3.2.2022.

https://historyreclaimed.co.uk/munich/.

209

Black, Jeremy. “Sudhir Hazareesingh. Black Spartacus: The Epic Life of Toussaint

Louverture.” History Reclaimed. Geraadpleegd 12.9.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/sudhir-hazareesingh-black-spartacus-the-….

Buchan, Ursula. “Has Kew Gardens really climbed down after criticism over its

‘decolonization of science’ policy.” History Reclaimed. Geraadpleegd 4.02.2022.

https://historyreclaimed.co.uk/has-kew-gardens-really-climbed-down-afte….

Chartres, Richard. “Remembering Our Future. History as a Cordial for Drooping Spirits.”

History Reclaimed. Geraadpleegd 2.2.2022. https://historyreclaimed.co.uk/rememberingour-future-history-as-a-cordi….

D’Abrera. Bella.“Decolonizing Australia’s Museums.” History Reclaimed. Geraadpleegd

15.08.2021. https://historyreclaimed.co.uk/decolonizing-australias-museums/.

David, Saul. “Malcolm Gladwell. The Bomber Mafia.” History Reclaimed. Geraadpleegd

15.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/malcolm-gladwell-the-bomber-mafia/.

David, Saul. “The Anglo-Boer war: a complex war.” History Reclaimed. Geraadpleegd

15.9.2021. https://historyreclaimed.co.uk/the-anglo-boer-war-a-complex-war/.

Draper, John. “Was there anti-Irish racism in Britain in the postwar period?” History

Reclaimed. Geraadpleegd 8.2.2022. https://historyreclaimed.co.uk/was-there-anti-irishracism-in-britain-in….

Dutil, Patrice. “Canada is not a half-mast nation.” History Reclaimed. Geraadpleegd

2.12.2021. https://historyreclaimed.co.uk/canada-is-not-a-half-mast-nation/.

Faught, Brad. “Still seeking peace in Jerusalem a century after Britain’s victory.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 18.9.2021. https://historyreclaimed.co.uk/still-seeking-peace-injerusalem-a-centur….

Fernando, Rohan P. “Empireland: How Imperialism Has Shaped Modern Britain. by

Sathnam Sanghera.” History Reclaimed. Geraadpleegd 19.12.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/empireland-how-imperialism-has-shaped-mo….

Gilley, Bruce. “The case for colonialism.” History Reclaimed. Geraadpleegd 14.11.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/the-case-for-colonialism/.

Goldman, Lawrence. “Imperial College and Its History.” History Reclaimed. Geraadpleegd

8.12.2021. https://historyreclaimed.co.uk/imperial-college-and-its-history/.

Goldman, Lawrence. “We have been here before: ‘Rhodes Must Fall’ in historical context.”

History Reclaimed. Geraadpleegd 19.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/we-havebeen-here-before-rhodes-must-fall….

Hallpike, Christopher R. “In defence of colonialism: the case of Papua New Guinea.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 28.11.2021. https://historyreclaimed.co.uk/in-defence-ofcolonialism-the-case-of-pap….

210

Jungkow, Hira. “The Bengal Famine. what experts say.” History Reclaimed. Geraadpleegd

05.04.2022. https://historyreclaimed.co.uk/the-bengal-famine-what-the-experts-say/.

History Reclaimed. “History in the United States: The 1619 Project and Living in Truth.”

History Reclaimed. Geraadpleegd 8.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/history-in-theunited-states-the-1619-pro…;

History Reclaimed. “Jeff Fynn-Paul – the “Myth of the Stolen Country” is a self-inflicted

wound.” History Reclaimed. Geraadpleegd 22.11.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/podcast/jeff-fynn-paul-the-myth-of-the-s….

History Reclaimed. “Podcast – Why history needs to be debated – With Prof. David

Abulafia.” Geraadpleegd 23.12.2021. https://historyreclaimed.co.uk/podcast/podcast-whyhistory-needs-to-be-d….

History Reclaimed. “Podcast: Interview with History Reclaimed author Joanna Williams.”

History Reclaimed. Geraadpleegd 21.10.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/podcast/podcast-interview-with-history-r….

History Reclaimed. “Reclaiming British history: The Sewell Report on Race and Ethnic

Disparities.” History Reclaimed. Geraadpleegd 18.3.2022.

https://historyreclaimed.co.uk/reclaiming-british-history-the-sewell-re….

History Reclaimed. “Ruth Dudley Edwards – Defending Free Speech.” History Reclaimed.

Geraadpleegd 15.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/podcast/ruth-dudley-edwardsdefending-fre….

History Reclaimed. “Submission by History Reclaimed to the public consultation on the

Deptford Town Hall Statues.” History Reclaimed. Geraadpleegd 16.10.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/submission-by-history-reclaimed-to-the-p….

History Reclaimed. “Why we are reclaiming history.” History Reclaimed. Geraadpleegd

21.10.2021. https://historyreclaimed.co.uk/why-we-are-reclaiming-history/.

Jackson, Robert. “Codrington at All Souls – the Awakening of the Anglican Conscience

concerning Slavery.” History Reclaimed. Geraadpleegd 23.12.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/codrington-at-all-souls-the-awakening-of….

Liam Kennedy. “The White Man’s Burden Reinvented.” History Reclaimed. Geraadpleegd

15.11.2022. https://historyreclaimed.co.uk/the-white-mans-burden-reinvented/.

Luckhurst, Tim. “Misrepresenting newspapers.” History Reclaimed. Geraadpleegd

23.12.2021. https://historyreclaimed.co.uk/misrepresenting-newspapers/.

211

Marenbon, John en Mark Stocker. “Considerations on the Colston statue.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 11.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/considerations-on-thecolston-statue/.

Marenbon, John. “The battle for Britain’s cultural identity: against the new normal.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 17.01.2022. https://historyreclaimed.co.uk/the-battle-for-britainscultural-identity….

Masani, Zareer. “Amritsar: a very British massacre.” History Reclaimed. Geraadpleegd

14.10.2021. https://historyreclaimed.co.uk/amritsar-a-very-british-massacre/.

Masani, Zareer. “Churchill and the Bengal Famine.” History Reclaimed. Geraadpleegd

19.8.2021. https://historyreclaimed.co.uk/churchill-and-the-bengal-famine/.

Masani, Zareer. “Clive. the man who would be king”. Geraadpleegd 15.12.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/clive-the-man-who-would-be-king/.

Masani, Zareer. “Jon Wilson, India Conquered: Britain’s Raj & the Chaos of Empire.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 15.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/jon-wilson-indiaconquered-britains-raj-t….

Masani, Zareer. “Priya Satia. Time’s Monster: History. Conscience & Britain’s Empire.”

History Reclaimed. Geraadpleegd 19.10.2021. https://historyreclaimed.co.uk/priya-satiatimes-monster-history-conscie….

Masani, Zareer. “Priya Satia. Time’s monster: history. conscience & Britain’s empire.”

History Reclaimed. geradpleegd 19.10.2021. https://historyreclaimed.co.uk/priya-satiatimes-monster-history-conscie….

Masani, Zareer. “Warren Hastings: the British governor-general who laid the foundations of

modern India.” History Reclaimed. Geraadpleegd 19.9.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/warren-hastings-the-british-governor-gen….

Masani, Zareer. “Why Britain should ignore calls for repatriation of its foreign art treasures.”

History Reclaimed. Geraadpleegd 17.08.2021. https://historyreclaimed.co.uk/why-britainshould-ignore-calls-for-repat….

Patrice Dutil, Patrice. “The weaponization of history: news from canada.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 11.10.2022. https://historyreclaimed.co.uk/the-weaponization-ofhistory-news-from-ca….

Prins, Gwythian. “African Roots of ‘Wokery’: the dangerous production of usable history.”

History Reclaimed. Geraadpleegd 18.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/african-rootsof-wokery-the-dangerous-pro….

Prins, Gwythian. “History reclaimed on the other side of the river: a case study from central

Africa.” History Reclaimed. Geraadpleegd 18.1.2022.

https://historyreclaimed.co.uk/history-reclaimed-on-the-other-side-of-t….

212

Restore Trust. “Lord Curzon. the National Trust. and the Eastern Museum.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 30.10.2021. https://historyreclaimed.co.uk/lord-curzon-thenational-trust-and-the-ea….

Roberts, Andrew. “Sir Hans Sloane. the British Museum. and the woke war against British

history.” History Reclaimed. Geraadpleegd 11.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/sirhans-sloane-the-british-museum-and-th….

Roberts, Andrew. “The racial consequences of Mr Churchill: a review.” History Reclaimed.

Geraadpleegd 10.11.2021. https://historyreclaimed.co.uk/the-racial-consequences-of-mrchurchill-a….

Rouillard, Jacques. “A “Genocide” without victims? Is the latest “woke” offensive against

Canada about to collapse?” History Reclaimed. Geraadpleegd 26.02.2022,

https://historyreclaimed.co.uk/a-genocide-without-victims-is-the-latest….

Rowlands, Guy. “Injustice & the casting of blame in history: the Melville monument and

Edinburgh’s confrontation with its imperial past.” History Reclaimed. Geraadpleegd

18.12.2021. https://historyreclaimed.co.uk/injustice-the-casting-of-blame-in-histor….

Rutherford, Jonathan. “The hermeneutics of culture wars.” History Reclaimed. Geraadpleegd

19.03.2022. https://historyreclaimed.co.uk/the-hermeneutics-of-culture-wars/.

Seghal-Cuthbert, Alka. “Truth and Decolonising Discourses.” History Reclaimed.

Geraadpleegd 11.02.2022. https://historyreclaimed.co.uk/truth-and-decolonisingdiscourses/.

Stocker, Mark. “‘The Future will be Grateful for thy Universal Goodness’: Some talking

points about public statuary now.” History Reclaimed. Geraadpleegd 18.9.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/the-future-will-be-grateful-for-thy-univ….

Stocker, Mark. “Preserving Deptford Town Hall.” History Reclaimed. Geraadpleegd

29.10.2021. https://historyreclaimed.co.uk/preserving-deptford-town-hall/.

Tombs, Robert en Alan Lester. “Debating the British Empire.” History Reclaimed.

Geraadpleegd 2.2.2022. https://historyreclaimed.co.uk/debating-the-british-empire/.

Tombs, Robert. “An open letter to the master of Jesus College. Cambridge.” History

Reclaimed. Geraadpleegd 2.12.2021. https://historyreclaimed.co.uk/an-open-letter-to-themaster-of-jesus-col….

Tombs, Robert. “Captain James Cook.” History Reclaimed. Geraadpleegd 14.11.2022.

https://historyreclaimed.co.uk/captain-james-cook/.

Tombs, Robert. “Must Marx and Engels be cancelled?” History Reclaimed. Geraadpleegd

19.11.2021. https://historyreclaimed.co.uk/must-marx-and-engels-be-cancelled/.

213

Tombs, Robert. “St Paul’s Cathedral celebrates a slaver.” History Reclaimed. Geraadpleegd

27.2.2022. https://historyreclaimed.co.uk/st-pauls-cathedral-celebrates-a-slaver/.

Tombs, Robert. “William Ewart Gladstone.” History Reclaimed. Geraadpleegd 14.11.2022.

https://historyreclaimed.co.uk/william-ewart-gladstone/.

Tombs; Robert. “Cultural institutions are applying double standards to create a narrative of

grievance.” History Reclaimed. Geraadpleegd 12.02.2022.

https://historyreclaimed.co.uk/cultural-institutions-are-applying-doubl….

Two Cambridge Students. “Et tu Cantabrigia? The Cambridge Faculty of Classics Capitulates

to ‘Decolonisation’ Campaigners.” History Reclaimed. Geraadpleegd 19.10.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/et-tu-cantabrigia-the-cambridge-faculty-….

Weiss, Elizabeth. “Charles Darwin: Victorian genius.” History Reclaimed. Geraadpleegd

8.9.2021. https://historyreclaimed.co.uk/charles-darwin-victorian-genius/.

Weiss, Elizabeth. “Slavery: it’s all bad.” History Reclaimed. Geraadpleegd 19.10.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/slavery-its-all-bad/.

Weiss, Elizabeth. “Why is the society for American Archaeology promoting indigenous

creationism.” History Reclaimed. Geraadpleegd 17.9.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/why-is-the-society-for-american-archaeol….

Williams, Joanna. “Critical Race Theory.” History Reclaimed. Geraadpleegd 01.09.2021.

https://historyreclaimed.co.uk/critical-race-theory/.

2. Bronnen auteursfiches

“Mark Stocker: biography and 10 questions about New Zealand Art at Te Papa.” Museum of

New Zealand Te Papa Tongarewa. Geraadpleegd 19.12.2021.

https://www.tepapa.govt.nz/about/te-papa-press/our-authors/mark-stocker…;

“Meet the Brexit brains trust: the 37 lawyers, academics and philosophers who back quitting

the EU.” Mail Online, 18.02.2018. Geraadpleegd 04.04.2022.

https://www.dailymail.co.uk/news/fb-5405535/MEET-BREXIT-BRAINS-TRUST-37-

LAWYERS-ACADEMICS.html.

“The Fatal Attraction of a post-covid green deal.” Net Zero. Geraadpleegd 04.03.2022.

https://www.netzerowatch.com/the-fatal-attraction-of-a-post-covid-green….

1867 & All That-podcast, geraadpleegd 26.02.2022. https://www.1867allthat.com/

Academische contactpagina. “David Abulafia.” Academia Europaea. Geraadpleegd

14.11.2021. https://www.ae-info.org/ae/Member/Abulafia_David/CV;

214

Academische contactpagina. “Dr Donal Lowry.” Regent’s Park College. Geraadpleegd

12.01.2022. https://www.rpc.ox.ac.uk/people/dr-donal-lowry/.

Academische contactpagina. “Dr Donal Lowry.” Regent’s Park College. Geraadpleegd

12.01.2022. https://www.rpc.ox.ac.uk/people/dr-donal-lowry/.

Academische contactpagina. “Dr Mark Stocker.” University of Otago – History.

Geraadpleegd 19.12.2021. https://www.otago.ac.nz/history/staff/otago654248.html.

Academische contactpagina. “Dr. C. Brad Faught.” Tyndale University. Geraadpleegd

17.01.2022. https://www.tyndale.ca/faculty/brad-faught.

Academische contactpagina. “Dr. Christopher Dummitt ’92.” Trent University.

Geraadpleegd 26.02.2022. https://www.trentu.ca/governance/boardgovernors/membership/cdummitt

Academische contactpagina. “Jacques Rouillard.” Université de Montréal. Geraadpleegd

16.04.2022. https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-desprofesseurs….

Academische contactpagina. “Jeffrey Fynn-Paul.” Universiteit Leiden Website. Geraadpleegd

16.01.2022. https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jeffrey-fynn-paul#tab….

Academische contactpagina. “Joanna Williams: identity politics in the university. conflicting

demands on academic freedom.” Universität zu Köln - Philosophische Fakultät.

Geraadpleegd 29.11.2021. https://clip.uni-koeln.de/veranstaltungen/vorlesungsreiheredefreiheit/j…%

20Further%20Education.

Academische contactpagina. “John Alexander Marenbon.” Search. USI. Geraadpleegd

17.02.2022.

https://search.usi.ch/en/people/4abf28516e20f36cdc2b8dff55927902/marenb….

Academische contactpagina. “John Marenbon.” Cambridge University. Geraadpleegd

17.02.2022. https://www.phil.cam.ac.uk/people/teaching-research-pages/marenbon.

Academische contactpagina. “Patrice Dutil.” Ryerson University. Geraadpleegd 18.02.2022.

https://www.ryerson.ca/politics/people/faculty/dutil-patrice/; Patrice Dutil Website.

Geraadpleegd 19.02.2022. https://www.patricedutil.com/

Academische contactpagina. “Prof Guy Rowlands. “ University of St.-Andrews.

Geraadpleegd 08.03.2022. https://www.st-andrews.ac.uk/history/people/gr30.

Academische contactpagina. “Professor Doug Stokes.” University of Exeter – Politics.

Geraadpleegd 15.11.2021. https://socialsciences.exeter.ac.uk/politics/staff/stokes/.

Academische contactpagina. “Professor Lawrence Goldman.” Australian National

University. Geraadpleegd 06.02.2022.

https://history.cass.anu.edu.au/centres/ncb/people/professor-lawrence-g…;

215

Academische contactpagina. “Professor Nigel Biggar.” Theology and Religion Oxford.

Geraadpleegd 17.11.2021. https://www.theology.ox.ac.uk/people/professor-nigelbiggar?widget_limit….

Academische contactpagina. “Robert Jackson.” Boston University.” Geraadpleegd 27.02.2022.

https://www.bu.edu/polisci/people/faculty-emeriti/jackson/;

Academische contactpagina. “Robert Jackson.” University of Redlands. Geraadpleegd

01.03.2022. https://www.redlands.edu/study/schools-and-centers/college-of-arts-ands….

Academische contactpagina. “Robert Tombs.” Cambridge Faculty of History. Geraadpleegd

17.11.2021. https://www.hist.cam.ac.uk/people/robert-tombs.

Academische contactpagina. “Stephen Warren.” Iowa University. Geraadpleegd 18.04.2022.

https://clas.uiowa.edu/history/people/stephen-warren

Academische contactpagina. “Timothy Luckhurst.” Geraadpleegd 04.03.2022.

https://www.dur.ac.uk/directory/profile/?id=19260.

Academische contactpagina. “Weiss. Elizabeth.” San José University. Geraadpleegd

12.11.2021. https://www.sjsu.edu/people/elizabeth.weiss/.

Academische contactpagina. “Bruce Gilley.” Portland State University. Geraadpleegd

20.11.2021. https://www.pdx.edu/political-science/profile/bruce-gilley.

Academische contactpagina. “Professor Saul David.” The University of Buckingham.

Geraadpleegd 17.12.2021. https://www.buckingham.ac.uk/research/hri/fellows/david;

“Biography.” Saul David Website. Geraadpleegd 19.12.2021.

https://sauldavid.co.uk/biography/.

Academische contactpagina. “Professor Saul David.” The University of Buckingham.

Geraadpleegd 17.12.2021. https://www.buckingham.ac.uk/research/hri/fellows/david;

“Biography.” Saul David Website. Geraadpleegd 19.12.2021.

https://sauldavid.co.uk/biography/.

Andrew Roberts Website. Geraadpleegd 12.11.2021. https://www.andrewroberts.net/about-andrew-roberts/.

Askham, Poppy en Max Kendix. “South Principal calls students “pathetic” for protest over

“transphobic” guest.” Palatinate, 04.12.2021. Geraadpleegd 08.03.2022.

https://www.palatinate.org.uk/south-principal-calls-students-pathetic-f….

Belfiore, Peter. “Tenured anthropology professor slams 'woke activist mob with no

legitimate arguments' for trying to cancel her over photo with ancient Native American

skull.” Mail Online, 05.10.2020. Geraadpleegd 17.11.2021.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10061529/Anthropology-professo….

Biggar, Nigel. “Don’t feel guilty about our colonial history.” The Times, 30.11.2017.

Geraadpleegd 21.11.2021. https://www.thetimes.co.uk/article/don-t-feel-guilty-about-ourcolonial-….

216

Blue Labour Website. Geraadpleegd 30.03.2022. https://www.bluelabour.org/

Bridge, Mark. “Bruce Gilley’s biography of imperialist Sir Alan Burns cancelled after

petition.” The Times, 09.10.2020. Geraadpleegd 17.11.2021.

https://www.thetimes.co.uk/article/bruce-gilleys-biography-of-imperiali….

C. R. Hallpike Website. Geraadpleegd 15.11.2021. https://www.hallpike.com/.

Campbell, John. “Brexit: Panel to advise on Irish border solutions.” BBC News, 04.12.2021.

Geraadpleegd 21.03.2022. https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-48201246.

Christopher Dummit Website. Geraadpleegd 19.02.2022.

https://www.christopherdummitt.com/;

Duffy, Nick. “Brexit Party candidate Alka Sehgal Cuthbert criticised LGBT ‘indoctrination’ in

schools.” Pink News, 19.04.2019. Geraadpleegd 19.11.2021.

https://www.pinknews.co.uk/2019/04/19/brexit-party-candidate-alka-sehga….

Forgotten Raj Website. Geraadpleegd 17.02.2022. http://www.forgotten-raj.org/.

Informatiepagina. “Bella d’Abrera.” Institute of Public Affairs. Geraadpleegd 12.12.2021.

https://ipa.org.au/author/belladabrera.

Informatiepagina. “Bella d’Abrera.” Institute of Public Affairs. Geraadpleegd 12.12.2021.

https://ipa.org.au/author/belladabrera.

Informatiepagina. “Bella d’Abrera Biography.” Smashwords. Geraadpleegd 12.12.2021.

https://www.smashwords.com/profile/view/RevHistory.

Informatiepagina. “Dr Graham Gudgin.” Brexit Central. Geraadpleegd 10.03.2022.

https://brexitcentral.com/author/dr-graham-gudgin/.

Informatiepagina. “Dr Graham Gudgin.” Policy Exchange. Geraadpleegd 04.03.2022.

https://policyexchange.org.uk/author/graham-gudgin/;

Informatiepagina. “Gwythian Prins.” The Trebuchet. Geraadpleegd 01.04.2022.

https://www.the-trebuchet.org/blog/2021/8/29/gwythian-prins

Informatiepagina. “Gwythian Prins.” UK Government. Geraadpleegd 02.04.2022.

https://www.gov.uk/government/people/gwythian-prins.

Informatiepagina. “John Constable.” Geraadpleegd 05.03.2022.

https://www.desmog.com/john-constable/.

Informatiepagina. “Jonathan Rutherford.” The Guardian. Geraadpleegd 16.04.2022.

https://www.theguardian.com/profile/jonathanrutherford.

Informatiepagina. “Lord Chartres.” Geraadpleegd 04.04.2022.

https://www.gresham.ac.uk/speakers/dr-richard-chartres

Informatiepagina. “Lord Chartres.” UK Parliament. Geraadpleegd 09.03.2022.

https://members.parliament.uk/member/1946/contact.

217

Informatiepagina. “Robert Tombs.” Penguin Books. Geraadpleegd 17.11.2021.

https://www.penguin.com.au/authors/robert-tombs.

Informatiepagina. “Ursula Buchan.” Felicity Bryan Associates. Geraadpleegd 21.04.2022.

https://felicitybryan.com/fba-author/ursula-buchan/.

Informatiepagina. “Zareer Masani.” Cliveden Literary Festival. Geraadpleegd 15.11.2021.

https://clivedenliteraryfestival.org/zareer-masani/;

Informatiepagina. “Zareer Masani.” Penguin Books. Geraadpleegd 15.11. 2021.

https://penguin.co.in/book_author/zareer-masani/.

Jeremy Black Website. Geraadpleegd 15.12.2021.

https://jeremyblackhistorian.wordpress.com/.

Liam Kennedy Website. Geraadpleegd 18.12.2021. https://liam-kennedy.com/about-theauthor/.

LinkedIn-pagina. “Alka Seghal Cuthbert.” Geraadpleegd 12.11.2021.

https://uk.linkedin.com/in/alka-sehgal-cuthbert-43861518.

McDonald, Karl. “Brexit Party candidates list in full: every general election constituency that

Nigel Farage’s party is fighting in.” Politics, 24.11.2019. Geraadpleegd 12.11.2021.

https://inews.co.uk/news/politics/brexit-party-candidates-list-general-…;

Melaugh, Martin. “Westminster General Election (NI) Thursday 5 May 2005.” CAIN Web

Service. Geraadpleegd 12.12.2021.

https://cain.ulster.ac.uk/issues/politics/election/rw2005.htm

Millum, Danny. “Introducing the new director of the IHR.” Institute of Historical Research.

Geraadpleegd 06.02.2022.

https://web.archive.org/web/20171213231504/https://blog.history.ac.uk/2…

ucing-the-new-director-of-the-ihr/.

Restore Trust Website. Geraadpleegd 26.02.2022. https://www.restoretrust.org.uk/.

Robert Lyman Website. Geraadpleegd 09.03.2022. https://robertlyman.com/about/.

Springer, James W. en Elizabeth Weiss. “Responding to claims of archaeological racism.”

National Association of Scholars. Geraadpleegd 02.12.2021.

https://www.nas.org/blogs/article/responding-to-claims-of-archaeologica….

Sulek, Julia P. “San Jose State: Professor smiling with Native American skull ignites fiery

debate.” The Mercury News, 04.10.2021. Geraadpleegd 17.11.2021.

https://www.mercurynews.com/2021/10/04/san-jose-state-professor-smiling….

Ursula Buchan Website. Geraadpleegd 19.04.2022. http://www.ursula-buchan.co.uk/.

218

3. Overige bronnen519

‘Brian’. “Interesting history of the British Empire during the 15th century the 16th”. Historians

for Britain. Geraadpleegd 12.10.2021. https://www.historiansforbritain.org/interestinghistory-of-the-british-….

‘Brian’. “Top 10 fun facts about the European Union.” Historians for Britain. Geraadpleegd

10.9.2021. https://www.historiansforbritain.org/top-10-fun-facts-european-union/.

“About us.” Politeia. Geraadpleegd 10.02.2022. https://www.politeia.co.uk/about-us/

“About. New politics. new ideas.” Cieo. Geraadpleegd 30.10.2021.

https://www.Cieo.org.uk/about/.

“About.” Blue Collar Conservatism. Geraadpleegd 29.01.2022.

https://www.bluecollarconservatism.co.uk/.

“Bijna 200 anonieme graven ontdekt in vroeger internaat in Canada.” Het Nieuwsblad,

30.06.2021. Geraadpleegd 2.02.2022.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210630_96648115 .

“Editors note.” National Association of Scholars. Geraadpleegd 2.10.2021.

https://www.nas.org/academic-questions/31/2/the_case_for_colonialism.

“Epistemic community.” Britannica. Geraadpleegd 27.11.2021.

https://www.britannica.com/topic/epistemic-community.

“Ethics and Empire.” McDonalds Centre. Geraadpleegd 02.01.2022.

https://www.mcdonaldcentre.org.uk/ethics-and-empire.

“General election 2015: explained: newspapers." Independent, 28.04.2015. Geraadpleegd

12.02.2022. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/generale….

“Higher Education (Freedom of Speech) Bill. Geraadpleegd 11.11.2021.

https://bills.parliament.uk/Publications/41479/Documents/212/21012.pdf;

“Higher Eduction (freedom of speech) Bill. report stage.” UK Parliament. Geraadpleegd

19.02.2022. https://bills.parliament.uk/bills/2862/stages/15765.

“History Matters Project. A Policy Exchange Project.” Policy Exchange. Geraadpleegd

1.02.2022. https://policyexchange.org.uk/history-matters-project/.

“Internationaal Gerechtshof: VK moet geclaimde eilandengroep opgeven.” Nu NL,

25.02.2019. Geraadpleegd 28.01.2022.

https://www.nu.nl/buitenland/5761080/internationaal-gerechtshof-vk-moet….

“Newspaper support in UK general elections.” Guardian Datablog. Geraadpleegd 14.01.2022.

https://www.theguardian.com/news/datablog/2010/may/04/general-electionn….

519 Kranten, magazines, nieuwssites, blogs, campagnewebsites (excl. HR) wetsontwerpen, etc.

219

“Open letter response – final action plan.” Classics Cambridge. Geraadpleegd 7.02.2022.

https://www.classics.cam.ac.uk/files/open_letter_fb_response_final_acti…

.pdf.

“Our mission. Briefings for Brexit becomes Briefings for Britain.” Briefings for Britain.

Geraadpleegd 31.12.2021. https://www.briefingsforbritain.co.uk/our-mission/.

“Our research.” Cieo. Geraadpleegd 14.11.2021. https://www.Cieo.org.uk/research/.

“Oxford continues to defend colonialism at every opportunity – a response from Common

Ground.” Common Ground Oxford Wordpress. Geraadpleegd 5.1.2022.

https://commongroundoxford.wordpress.com/response-to-nigel-biggars-arti….

“Political correctness.” Britannica. Geraadpleegd 12.11.2021.

https://www.britannica.com/topic/political-correctness

“Sally Chatterton” UnHerd, s.d. Geraadpleegd 12.02.2022.

https://unherd.com/author/sally-chatterton/.

“Schools ‘too feminine for boys’”. BBC News, 13.06.2006. Geraadpleegd 18.1.2022.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/5074794.stm.

“Social justice warrior.” Dictionary. Geraadpleegd 11.09.2021.

https://www.dictionary.com/browse/social-justice-warrior

“The 1619 Project.” The New York Times Magazine, 01.08.2019. Geraadpleegd 17.02.2022.

https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/magazine/1619-america-sl….

“The end of the British Empire in India.” National Archives. Geraadpleegd 02.01.2022.

https://www.nationalarchives.gov.uk/education/empire/g3/cs3/background….

“The UK’s other paper of record.” BBC News, 19.01.2004. Geraadpleegd 10.01.2022.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3409185.stm.

“Universities could face fines over free speech breaches.” BBC News, 12.05.2021.

Geraadpleegd 18.02.2022. https://www.bbc.com/news/education-57076093.

Abulafia, David. “We can never surrender to the woke witch hunt against our island story.”

Mail Online, 10.09.2021. Geraadpleegd 19.09.2021.

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-9975729/DAVID-ABULAFIA-never….

Abulafia. David. “Nothing is sacred to woke statue topplers.” Telegraph, 06.01.2022.

Geraadpleegd 21.02.22. https://www.telegraph.co.uk/news/2022/01/06/nothing-sacredwoke-statue-t….

Adams, Geraldine K. “Q&A. The aim was for the display to be a conversation starter.”

Museum Association. Geraadpleegd 4.03.2022.

https://www.museumsassociation.org/museums-journal/people/2021/06/qa-th….

Adams, Richard. “Campus free speech law in England likely to have opposite effect.” The

Guardian, 12.05.2021. Geraadpleegd 18.02.2022.

220

https://www.theguardian.com/education/2021/may/12/campus-free-speech-la….

Adams, Richard. “Oxford University accused of backing apologists of British colonialism”

The Guardian, 22.12.2017. Geraadpleegd 4.1.2022.

https://www.theguardian.com/education/2017/dec/22/oxford-university-acc….

Announcements. News & Media. “Ramsay Centre supports ‘History Reclaimed’ campaign.”

Ramsay Centre. Geraadpleegd 19.11.2021. https://www.ramsaycentre.org/news-andmedia/announcements/ramsay-centre-….

Bonte, Leo. “Léon Degrelle: van volksmenner tot karikatuur van zichzelf.” De Standaard,

16.11.2000. Geraadpleegd 10.09.2021. https://www.standaard.be/cnt/dst16112000_076.

Brickerton, James. “Woke fightback: academics launch plan to take on ‘blatantly false’

reading of history. Express, 29.08.2021. Geraadpleegd 14.11.2021.

https://www.express.co.uk/news/uk/1483485/Woke-news-Academics-History-R…

Briefings for Brexit Facebookpagina. Geraadpleegd 29.01.2022.

https://www.facebook.com/BriefingsForBritain/about/?ref=page_internal.

Brophy, David. “’The West at the expense of the rest’: why Sydney should reject Ramsay.”

The Sydndey Morning Herald, 12.09.2018. Geraadpleegd 23.11.2021.

https://www.smh.com.au/national/nsw/the-west-at-the-expense-of-the-rest…

Burrell, Ian. “Does Britain need another contrarian conservative magazine? The Critic makes

its case.” The Drum Archive, 30.01.2020. Geraadpleegd 12.02.2022.

https://archive.today/KjJy6.

Butcher, Jim. “How to save our universities.” Spiked, 11.08.2020. Geraadpleegd 1.02.2022.

https://www.spiked-online.com/2020/08/11/how-to-save-our-universities/.

Channel 4 News. “Edward Colston: slave trader statue protesters found not guilty.”

YouTube, 05.01.2022. Geraadpleegd 24.02.2022.

https://www.youtube.com/watch?v=0OdSP0pgPw0.

Charlton, Tom. “Historians for Britain and the ‘historical perspective’ on Europe.” History &

Policy. Geraadpleegd 19.12.2021. https://www.historyandpolicy.org/opinionarticles/articles/historians-fo….

Chaudhuri. Amit. “The real meaning of Rhodes Must Fall.” The Guardian, 16.03.2016.

Geraadpleegd 14.11.2021. https://www.theguardian.com/uk-news/2016/mar/16/the-realmeaning-of-rhod….

Credlin, Peta. “Historians launch ‘History Reclaimed’ to combat ‘simply fake’ narratives. Sky

News, 31.08.2021. Geraadpleegd 14.11.2021. https://www.skynews.com.au/opinion/petacredlin/historians-launch-histor….

221

Crick, Michael. “Serious historians battling BLM’s woke war on our great leaders or ‘morally

bankrupt’ apologists for slavery and racism?” Mail Plus, 01.09.2021. Geraadpleegd

14.11.2021. https://www.mailplus.co.uk/tv/the-michael-crick-report/101025/how-histo….

Crowdfundpagina Joanna Williams. Geraadpleegd 12.10.2021.

https://www.crowdfunder.co.uk/p/a-new-think-tank-for-a-new-political-era

Dahlgreen, Will. "The British Empire is “something to be proud of.” Cijfers via YouGov

(2014). Geraadpleegd 15.12.2021. https://yougov.co.uk/topics/politics/articlesreports/2014/07/26/britain….

Dalrymple, William. “Robert Clive was a vicious asset-stripper. His statue has no place on

Whitehall.” The Guardian, 11.06.2020. Geraadpleegd 4.3.2022.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/11/robert-clive-stat….

Department for Education & Office for Students. “Universities to comply with free speech

duties or face sanctions.” UK Government. Geraadpleegd 20.02.2022.

https://www.gov.uk/government/news/universities-to-comply-with-free-spe…;

Dowden, Oliver en Robert Jenrick. “New legal protection for England’s heritage.” UK

Government. Geraadpleegd 1.03.2022. https://www.gov.uk/government/news/new-legalprotection-for-england-s-he….

Dubner. Stephen J. “The myth of common sense: why the social world is less obvious than it

seems.” Freakonomics, 29.09.2011. Geraadpleegd 19.02.2022.

https://freakonomics.com/2011/09/the-myth-of-common-sense-why-the-socia….

Duffy, Bobby en Kirstie Hewlett. “How culture wars start.” King’s College Londen website.

Geraadpleegd 02.01.2022. https://www.kcl.ac.uk/news/how-culture-wars-start.

Eduard, Vlad. ‘“Beauty and truth”: the rhetoric of populist discourse." NORDSCI 1. nr. 2

(2019): 127–34.

Elwes, Jay. “Where does Britain’s culture war come from? And what is it about?” The Article,

20.07.2021. Geraadpleegd 26.12.2022. https://www.thearticle.com/where-does-britainsculture-war-come-from-and….

English. Otto. "Fake history. The New Brexiter Great Crusade." Byline Times, 07.09.2021.

Geraadpleegd 24.11.2021. https://bylinetimes.com/2021/09/07/fake-history-the-newbrexiter-great-c….

Farrell. Kyle. “It doesn’t end with statues! UK on verge of “culture war” threatening British

history.” Express, 13.07.2021. Geraadpleegd 5.02.2022.

https://www.express.co.uk/news/uk/1462195/uk-statues-culture-war-britis….

Feyten, Flip. “Moeten standbeelden van Leopold II weg? Dit denken Antwerpen. Gent.

Oostende. Brussel. Hasselt en Sint-Truiden.” VRT NWS, 11.06.2020. Geraadpleegd 16.11.2021.

222

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/11/moeten-beelden-leopold-ii-uit-h….

Fortado, Lindsay en Laurence Fletcher. “City financier Jeremy Hosking donates £850.000 to

Standpoint magazine.” Financial Times, 17.06.2019. Geraadpleegd 12.02.2022.

https://www.ft.com/content/77f879be-877b-11e9-97ea-05ac2431f453.

Fox, Liam. “Speech in Manchester Town Hall.” UK Government. Geraadpleegd 5.3.2022.

https://www.gov.uk/government/speeches/liam-foxs-free-trade-speech.

Gebreyohanes, Zewditu. “Not all non-Tory councils have gone woke – lib dem-dominated

Watford Borough Council adopts Policy Exchange recommendations on street renaming.”

Policy Exchange. Geraadpleegd 4.02.2022. https://policyexchange.org.uk/not-all-non-torycouncils-have-gone-woke-l….

Gidda, Mirren. “End of the Empire: from India to Hong Jon. how Britain’s global dominance

crumbled.” Newsweek, 07.01.2017. Geraadpleegd 17.10.2021.

https://www.newsweek.com/british-empire-colonialism-hong-kong-china-ann….

Gray, Alexander. “History Matters Project compendium 11th edition.” Policy Exchange.

Geraadpleegd 23.03.2022. https://mailchi.mp/policyexchange/policyexchange-1989240.

H.R.5237 - Native American Graves Protection and Repatriation Act.” Congress Gov.

Geraadpleegd 14.4.2022. https://www.congress.gov/bill/101st-congress/house-bill/5237.

Hammouri, Shadh. “Roland Barthes: myth.” Critical Legal Thinking. Geraadpleegd

29.11.2021, https://criticallegalthinking.com/2020/06/12/roland-barthes-myth/.

Harris, Gareth. “Fuelling culture war. UK governments forms new ‘retain and explain’ board

for controversial monuments.” The Art Newspaper, 17.05.2021. Geraadpleegd 4.03.2022.

https://www.theartnewspaper.com/2021/05/17/fuelling-culture-war-uk-gove….

Hattori, Masanori. “Brexit briefings: pro-leave Cambridge professor Robert Tombs on UK

identities.” The Mainichi, 16.07.2019. Geraadpleegd 08.11.2021.

https://mainichi.jp/english/articles/20190716/p2a/00m/0in/011000c.

Hope, Christopher. “Three intellectual magazines to launch as right and centre-left engage in

battle of ideas.” The Telegraph Archive, 17.06.2019. Geraadpleegd 12.02.2022.

https://archive.today/2KpgU.

Isidorou, Angelo. “Over 40 academics form group to ‘reclaim history’ from the woke.” The

Post Millenial, 02.09.2021. Geraadpleegd 8.11.2021. https://thepostmillennial.com/over-40-

academics-form-group-to-reclaim-history-from-the-woke.

Hayes, John. Common Sense: conservative thinking for a post-liberal age. Geraadpleegd

30.10.2021. https://www.thecommonsensegroup.com/.

223

Johnson, Boris. “The rest of the world believes in Britain. it’s time we did too.” The Telegraph,

15.07.2018. Geraadpleegd 30.11.2021.

https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/07/15/rest-world-believes-bri….

Jon Wilson “A Collective statement on Ethics and Empire” Scholars of Empire.

Geraadpleegd 02.01.2022. https://medium.com/oxfordempireletter/a-collective-statementon-ethics-a….

Khomami, Nadia. ”Cambridge college to be first in UK to return looted Benin bronze.” The

Guardian, 15.10.2021. Geraadpleegd 10.4.2022.

https://www.theguardian.com/education/2021/oct/15/cambridge-college-to-….

Lambert, Harry. “Is ‘Global Britain’ losing its voice?” The New Statesman, 18.05.2021.

Geraadpleegd 15.12.2021. https://www.newstatesman.com/politics/ukpolitics/2021/04/global-britain….

Lamote. Sarah. “Hoe gevaarlijk is woke?” De Tijd, 02.10.2021. Geraadpleegd 01.01.2022.

https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal/algemeen/hoe-gevaa….

Lesaffer, Pieter. “Is discussie rond verplichte vaccinatie voorbij? We mogen de anti-vaxxers

niet nog meer munitie geven.” Het Nieuwsblad, 05.09.2021. Geraadpleegd 10.10.2021.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210904_96671147.

Lester, Alan. "The Common Sense Group’s Culture War. the “Woke” and British History."

Snapshots of Empire. Geraadpleegd 14.10.2021.

https://blogs.sussex.ac.uk/snapshotsofempire/2021/05/28/the-common-sens….

Lester, Alan. “History Reclaimed – but from what?” Snapshots of Empire. Sussex University.

Geraadpleegd 4.11.2021.

https://blogs.sussex.ac.uk/snapshotsofempire/2021/09/15/history-reclaim….

M., Dan. “The myth of common sense needs to die.” Medium Blog. Geraadpleegd 18.02.2022.

https://medium.com/@danmcgee/the-myth-of-common-sense-needs-to-die-ce68….

Maidment, Jack. “Jeremy Corbyn confirms a Labour government will conduct a formal

inquiry into the impact of 'Britain's colonial legacy' if he wins the general election on

December 12.” Mail Online, 21.11.2019. Geraadpleegd 17.12.2021.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7711287/Jeremy-Corbyn-pledges-….

Massing, Katharina. “Statues: the UK’s plan to ‘retain and explain’ problem monuments is a

backwards step.” The Conversation, 09.03.2021. Geraadpleegd 7.03.2022.

https://theconversation.com/statues-the-uks-plan-to-retain-and-explain-….

McManus, Matt. “The authentic conservative vs. the reactionary conservative.” Merion West,

07.08.2020. Geraadpleegd 15.03.2022. https://merionwest.com/2020/07/08/the-authenticconservative-vs-the-reac….

224

Merrick, Rob. “No 10 slaps down universities minister for saying ‘Free Speech Bill’ will allow

Holocaust deniers to speak.” Independent, 13.05.2021. Geraadpleegd 27.02.2022.

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/holocaust-denial-univers….

Monbiot, George. “How US billionaires are fuelling the hard-right cause in Britain.” The

Guardian, 07.12.2018. Geraadpleegd 4.03.2022.

https://amp.theguardian.com/commentisfree/2018/dec/07/us-billionaires-h….

Morgan, Jamie. “Boris Johnson: brave of reckless?” Leeds Beckett University Website.

Geraadpleegd 19.01.2022. https://www.leedsbeckett.ac.uk/news/0719-is-boris-johnsonbrave-or-reckl….

Morris, Sophie. “No protection for Holocaust deniers under new free speech laws. says

Williamson.” Evening Standard, 13.05.2021. Geraadpleegd 28.02.2022.

https://www.standard.co.uk/news/uk/kate-green-gavin-williamson-charlott…

Mount Vernon Website. Geraadpleegd 19.04.2022.

https://www.mountvernon.org/education/primary-sources-2/article/newburg….

Murphy, Anna F. “Turkey’s name change to ‘Türkiye’ shows that the world is no longer

trying to appease Britain.” Opinion, 21.01.2022. Geraadpleegd 02.02.2022.

https://inews.co.uk/opinion/turkey-name-change-turkiye-world-appease-uk….

Murphy, Simon. Heather Steward. Vkram Dodd en Peter Walker. “Race commission head

Tony Sewell apologises for anti-gay comments.” The Guardian, 16.07.2020. Geraadpleegd

16.1.2022. https://www.theguardian.com/world/2020/jul/16/concern-choice-charity-bo…;

Oxford Union. “Dr Zareer Masani. The British Empire is not a national disgrace.” YouTube.

Geraadpleegd 19.12.2021, https://www.youtube.com/watch?v=lgVNAb9NLfc.

Patrick Wright. “’The woke’ are just the latest faux enemies of Englishness conjured up by

the right.” The Guardian, 30.09.2021. Geraadpleegd 12.11.2021.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/sep/30/woke-enemies-engl….

Pearson, Kerry. “Common Sense Group provides thin veil for Tory culture wars.” Yorkshire

Byline Times. 12.11.2021. Geraadpleegd 19.08.2021.

https://yorkshirebylines.co.uk/politics/common-sense-group-provides-thi….

Pegg, David, Felicity Lawrence en Rob Evans. “Rightwing thinktank breached charity law by

campaigning for hard Brexit.” The Guardian, 05.02.2019. Geraadpleegd 14.10.2021.

https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/05/rightwing-thinktank-br….

225

Riemer, Nick. “Ramsay course offers stark choice to Australian universities.” Ramsay Off

Campus. Geraadpleegd 23.11.2021. http://ramsayoffcampus.org/2018/09/17/ramsaycourse-offers-stark-choice-….

Roberts, Andrews. Zewditu Gebreyohanes en Nicholas Soames. “The racial consequences of

Mr Churchill: a review.” Policy Exchange. Geraadpleegd 10.11.2021.

https://policyexchange.org.uk/publication/the-racial-consequences-of-mr….

Robinson, James. “Britain's top cultural institutions are 'under threat' from a 'woke cult',

claims ex-National Trust boss after organisation's current chairman quit amid a revolt over

his 'left wing' policies.” Mail Online, 04.06.2021. Geraadpleegd 22.11.2021.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9653085/Britains-cultural-inst….

Roger P. Mills. “Cecil Rhodes monument. Cape Town. South Africa.” World History

Commons. Geraadpleegd 30.04.2022. https://worldhistorycommons.org/cecil-rhodesmonument-cape-town-south-af….

Rutherford, Jonathan. “The hermeneutics of culture wars.” History Reclaimed. Geraadpleegd

19.03.2022. https://historyreclaimed.co.uk/the-hermeneutics-of-culture-wars/.

Savage, Michael. “Culture wars are fought by tiny minority – UK study.” The Guardian,

24.10.2020. Geraadpleegd 2.01.2022.

https://www.theguardian.com/society/2020/oct/24/culture-wars-are-fought….

Shakespeare, Nicholas. “The Falklands War revisited.” The New Statesman, 16.01.2019.

geraadpleegd 12.09.2021. https://www.newstatesman.com/culture/2019/01/the-falklandswar-revisited.

Shaw, Anny. “Oxford University’s All Souls College drops Christopher Codrington’s name

from its library—but refuses to remove slave owner’s statue.” The Art Newspaper, 06.01.2021.

Geraadpleegd 24.02.2022. https://www.theartnewspaper.com/2021/01/06/oxforduniversitys-all-souls-….

Smith, Matthew. “How left or right-wing are the UK’s newspapers.” Cijfers via YouGov

(2017). Geraadpleegd 22.02.2022. https://yougov.co.uk/topics/politics/articlesreports/2017/03/07/how-lef….

Smith, Matthew. “What does ‘woke’ mean to Britons?” Cijfers via YouGov (2021).

Geraadpleegd 19.01.2022. https://yougov.co.uk/topics/politics/articlesreports/2021/05/18/what-do….

Smith, Smith. “How unique are British attitudes to empire.” Cijfers viaYouGov (2019/20).

Geraadpleegd 16.12.2021. https://yougov.co.uk/topics/international/articlesreports/2020/03/11/ho…

Solares, Carlos C. “Reclaiming an imperial history of the (white. Anglo-Saxon) West (that

excludes Spain).” North East Bylines, 14.10.2021. Geraadpleegd 29.11.2021.

226

https://northeastbylines.co.uk/reclaiming-an-imperial-history-of-the-wh….

Spiked webshoppagina. Geraadpleegd 17.05.2022. https://www.spiked-online.com/shop/.

Startpagina History Matters (via Policy Exchange). Geraadpleegd 12.01.2022.

https://policyexchange.org.uk/publication/history-matters/.

Startpagina Cieo. Geraadpleegd 09.01.2022. https://www.cieo.org.uk/.

Startpagina SAU. Geraadpleegd 10.01.2022. http://www.socialaffairsunit.org.uk/.

Startpagina Politeia. Geraadpleegd 10.01.2022. https://www.politeia.co.uk/.

Startpagina Mail Online. Geraadpleegd 17.03.2022.

https://www.dailymail.co.uk/home/index.html.

Startpagina Spectator. Geraadpleegd 17.03.2022. https://www.spectator.co.uk/.

Startpagina Spiked. Geraadpleegd 17.03.2022. https://www.spiked-online.com/.

Startpagina Standpoint. Geraadpleegd 17.03.2022. https://standpointmag.co.uk/

Startpagina The Critic. Geraadpleegd 17.03.2022. https://thecritic.co.uk/.

Startpagina The Telegraph. Geraadpleegd 17.03.2022. https://www.telegraph.co.uk/.

Startpagina UnHerd. Geraadpleegd 17.03.2022. https://unherd.com/.

Syal, Rajeec. “Government strategy sidesteps Sewell race report’s most criticised

conclusions.” The Guardian, 16.03.2022. Geraadpleegd 29.04.2022.

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/ministers-government-stra….

The Critic. “Welcome to The Critic.” The Critic, 4.11.2019. Geraadpleegd 20.02.2022.

https://thecritic.co.uk/issues/november-2019/introducing-the-critic/.

Tombs, Robert. “’Wokeness’ and the collapse of intellectual freedom in the West.” Spectator,

28.08.2021. Geraadpleegd 9.12.2021. https://www.spectator.co.uk/article/-wokeness-andthe-collapse-of-intell….

Tombs, Robert. “The cynical wokeness of Cambridge colleges.” UnHerd, 27.12.2021.

Geraadpleegd 29.4.2022. https://unherd.com/2021/12/the-cynical-wokeness-of-cambridgecolleges/.

Tombs, Robert. “We need to reclaim our history. The woke are trying to recast Britain as

irredeemably racist.” Spiked, 22.12.2021. Geraadpleegd 9.12.2021. https://www.spikedonline.com/2021/12/22/we-need-to-reclaim-our-history/.

Walker, Peter. “Gavin Williamson awarded knighthood by Boris Johnson.” The Guardian,

03.03.2022. Geraadpleegd 11.03.2022.

https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/03/gavin-williamson-award….

227

Weiss, Bari. “We got here because of cowardice. We get out with courage.” Commentary,

06.11.2021. Geraadpleegd 12.04.2022. https://www.commentary.org/articles/bariweiss/resist-woke-revolution/.

White, Nadine. “Sewell says commission did find evidence of ‘persistent discrimination’

despite controversial race report.” Independent, 28.05.2021. Geraadpleegd 28.04.2022.

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/race-commission-racism-….

Wilkins, Brett. “UN court calls on Britain to ‘decolonize’ Chagos Islands.” Intercontinental

Cry Organisation. Geraadpleegd 25.01.2022. https://intercontinentalcry.org/un-court-callson-britain-to-decolonize-….

Williams, Joanna. “How woke conquered the world. And why this is a problem.” Cieo.

Geraadpleegd 3.11.2021. https://www.Cieo.org.uk/research/how-woke-conquered-theworld/.

Wright, Mic. “Tombs, tantrums, and daddy Churchill: The Times and Telegraph endorse

another ‘war on woke’ to protect their childish dreams” Conquest of the Useless, 30.08.2021.

Geraadpleegd 14.11.2021. https://brokenbottleboy.substack.com/p/tombs-tantrums-anddaddy-churchil….

Literatuur

Améry, Jean. At the mind’s limits: contemplations by a survivor on Auschwitz and its realities.

Bloomington: Indiana University Press, 1980.

Ankersmit, Frank. “Individuele en collectieve nostalgie.” Groniek Historisch Tijdschrift 214

(2019): 9-29.

Ankersmit, Frank. De sublieme historische ervaring. Groningen: Historische Uitgeverij, 2007.

Armitage, David. The Ideological Origins of the British Empire. Ideas in Context 59. Cambridge:

Cambridge University Press, 2009.

Aupers, Stef. “Trust no one: modernization, paranoia and conspiracy culture,” European

Journal of communication 27, nr. 1 (2012): 22-34.

Barkun, Michael. Religion and the racist right: the origins of the Christian identity movement.

North Carolina: UNC Press, 1994.

Barthes, Roland. “La mort de l’auteur” In La bruissement de la langue, uitgegeven door Seuiluitgeverij, 61-67. Parijs: Seuil, 1984.

Barthes, Roland. Mythologieën. Vertaald door Kees Jongenburger. Utrecht: Ijzer, 2002.

Barthes, Roland. Mythologies. Vertaald door Anette Lavers. New York: Noonday Press, 1991.

228

Beaumont, Paul. “Brexit, Retrotopia and the Perils of Post-Colonial Delusions.” Global Affairs

3, nr. 4–5 (2017): 379-390.

Bevernage, Berber. “Time, presence, and historical injustice.” History and Theory 47, nr. 2

(2008): 149-167.

Boym, Svetlana.The future of nostalgia. New York: Basic Books, 2001.

Brockmann, Stephen. “The Politics of German History,” History and Theory, 29, nr. 2 (1990):

179–189

Castarède, Marie-France. “Proust (1871-1922) et la mémoire.” Le Journal des Psychologues 4, nr.

297 (2012): 38-43.

Castells, Manuel. “An introduction to the information age.” City 2, nr. 7 (1997). 6-16.

Churchill, Winston. Europe Unite. New York: Rosetta Books, 2014.

Cicero, Marcus T. De oratore. Vertaald door E. W. Sutton en H. Rackham. Loeb Classical

Library 348. Cambridge: Harvard University Press, 1942.

Corey, Robin. The reactionary mind: conservatism from Edmund Burke to Donald Trump. Oxford:

Oxford University Press, 2018.

Cross, Mai’A K. Davis. "Rethinking epistemic communities twenty years later." Review of

International Studies 39, nr. 1 (2012): 137-160.

De Baets, Antoon. “The impact of the universal declaration of human rights on the study of

history.” History and Theory 48. nr. 1 (2009): 20-43.

Delafontaine, Ramses. Historians as expert judicial witnesses in tobacco litigation. Studies in the

History of Law and Justice 4, uitgegeven door Mortimer Sellers en George Martyn. New

York/Londen/Dordrecht/Cham/Heidelberg: Springer, 2015.

Dolgoy, Rebecca C. "From ethos to mythos: the becoming mythical of history" Austausch 1,

nr. 1 (2011): 21-39.

Dorling, Daniel en Sally Tomlinson, Rule Britannia: Brexit and the end of empire (London:

Biteback Publishing, 2019).

Eliot, Thomas S. The Cocktail Party. Harcourt, Brace, 1950.

Elster, Jon. Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds (Chichester, UK, and New York:

Wiley & Sons, 1978), 175-6

Fordham, Helen. “Curating a nation’s past: the role of the public intellectual in Australia’s

History Wars,” M/C Journals 18, nr. 4 (2015): s.p., geraadpleegd 01.12.2021,

https://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/1….

Fournier, Théo. “From rhetoric to action, a constitutional analyses of populism.” EUI Working

Papers 8 [pdf-versie] (2018): 1-18.

Frieze, Irene H. en Sharon Hymer en Martin S. Greenberg. “Describing the crime victim:

psychological reactions to victimization.” Professional Psychology: Research and Practice 18, nr.

4 (1987): 299-315.

229

Froeyman, Anton. “Review essay on Kerwin Lee Klein’s From History to Theory.” History and

Theory 53, nr. 2 (2014): s.p.

Gilroy, Paul. Postcolonial melancholia. New York: Columbia University Press, 2005.

Ginzburg, Carlo. “Checking the evidence: the judge and the historian.” Critical inquiry 18, nr.

1 (1991): 79-92.

Haas, Peter M. "Introduction: epistemic communities and international policy coordination."

International Organization. Cambridge Journals 46, nr. 1: 1–35

Hall, Catherine. "Turning a blind eye: memories of empire." In Memory, uitgegeven door

Patricia Fara en Karalyn Patterson, 27-46. Cambridge University Press, 1998.

Hicks, Dan. The Brutish Museums: the benin bronzes, colonial violence and cultural restitution

(Londen: pluto Press, 2020).

Hippler, Thomas. “Spinoza on historical myths.” In Myth and memory in the construction of

community: historical patterns in Europe and beyond, uitgegeven door Bo Stråth, 95-112. Brussel:

P.I.E.-Peter Lang, 2000.

Hirsch, Afua. Brit(ish): on race, identity and belonging. London: Vintage, 2018.

Hobsbawm, Eric. On History. New York: The New Press, 1997.

Hunter, James D. Culture wars: the struggle to control the family, art, education, law and politics in

America. New York: Basic Books, 1991.

Kaschuba, Wolfgang. “The emergence and transformation of foundation myths.” In Myth and

memory in the construction of community: historical patterns in Europe and beyond, uitgegeven

door Bo Stråth, 217-26. Brussel: P.I.E.-Peter Lang, 2000.

Kaye, Simon. “Challenging certainty: the utility and history of counterfactualism.” History

and Theory 49 (2010): 38-57.

Kenneth, Olwig. “Landscape: The Lowenthal Legacy.” Annals of the Association of American

Geographers 93, nr. 4 (2003): 871-877.

Key, Laura en Brittany Noble. An analysis of Ferdinand de Saussure’s course in general linguistics.

Londen: CRC Press, 2017.

Klein, Kerwin L. From History to Theory. Berkeley/Los Angeles/Londen: University of

California Press, 2011.

Koegler, Caroline, Pavan Kumar Malreddy, en Marlena Tronicke, "The Colonial Remains of

Brexit: Empire Nostalgia and Narcissistic Nationalism." Journal of Postcolonial Writing 56, nr. 5

(2020): 585-92.

Landsberg, Alison. “Prosthetic memory: the ethics and politics of memory in an age of mass

culture.” In Memory and popular film, uitgegeven door Paul Grainge, 144-161. Manchester,

Manchester University Press, 2003.

Lorenz, Chris. “Blurred lines: history, memory and the experiences of time.” International

Journal for History, Culture and Modernity 2, nr. 1 (2014): 43-62.

230

Lorenz, Chris. “Historical Knowledge and Historical Reality: A Plea for ‘Internal Realism.”

History and Theory, 33, nr. 2 (1994): 297–327.

Lowenthal, David. The past is a foreign country – revisited. Cambridge: Cambridge University

Press, 2015.

Lyotard, Jean-François. La condition postmoderne. Parijs: Les éditions the minuit, 1979.

Megill, Allan. Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide to Practice. Chicago:

University of Chicago Press, 2007.

McFarlane, Richard A. “Historiography of selected works on Cecil John Rhodes (1853-1902).”

History in Africa 34 (2007): 437-46.

Michael Crichton, Airframe. New York: Ballantine Books, 2011.

Mudde, Cas en Cristóbal Rovira Kaltwasser. Populism: a very short introduction. Very Short

Introductions. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Nasar, Saima. "Remembering Edward Colston: Histories of Slavery, Memory, and Black

Globality." Women’s History Review 29, nr. 7 (2020): 1218–25.

Novick, Peter. That noble dream. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Plautus, Mostellaria. Vertaald door George Franko. Londen: Bloomsbury Academic, 2022.

Proust, Marcel. Du côté de chez Swann, À la recherche du temps perdu. Parijs: Gaston

Gallimard, 1919.

Rønning, Anne H. "Some reflections on myth, history and memory as determinants of

narrative" Coolabah 3 (2009): 143-51.

Rousso, Henry. The haunting past: history, memory and justice in contemporary France.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002.

Saunders, Robert. "Brexit and Empire: “Global Britain” and the Myth of Imperial Nostalgia."

The Journal of Imperial and Commonwealth History 48, nr. 6 [pdf-versie] (2020): 1-35.

Silverston, Roger. “Television myth and culture.” In Media, myths and narratives, uitgegeven

door James Carey, 20-47. Londen, Sage, 1988.

Smith, David, David Deacon, en John Downey. "Inside out: The UK Press, Brexit and

Strategic Populist Ventriloquism." European Journal of Communication 36, nr. 1 (2021): 1-17.

Stoica, Mihnea S. “Political myths of the populist discourse.” Journal for the study of religions

and ideologies 16, nr. 46 (2017): 63-76.

Stråth, Bo. Inleiding in Myth and memory in the construction of community: historical patterns in

Europe and beyond, uitgegeven door Bo Stråth, 19-46. Brussel: P.I.E.-Peter Lang, 2000.

Taş, Hakkı. “The Chronopolitics of National Populism.” Identities (2020): 127-145.

Thompson, Damian. 2008. Counterknowledge. How We Surrendered to Conspiracy

Theories, Quack Medicine, Bogus Science and Fake History. London: Atlantic Books

231

Towler, Christopher. “Reactionary or traditional conservatism? The origins and

consequences of the far right movements of the 1960s.” Doctoraatsverhandeling. Universiteit

Washington, 2014 https://digital.lib.washington.edu/researchworks/handle/1773/26161.

Tucker, Aviezer. "Historiographic revision and revisionism." In Past in the making. Historical

revisionism in Central Europe after 1989, uitgegeven door Michal Kopeček. Budapest: Central

European University Press, 2008. 1-14.

Tudor, Henry. Political myth. London: Pall Mall Press, 1972.

Ungureanu, Camil en Alexandra Popartan. “Populism as narrative, myth making, and the

‘logic’ of political emotions.” Journal of British Academy 8, nr. 1 (2020): 37-43.

Van den Berghe, Gie. "Tussen wrok en verzoening." Nieuw Wereldtijdschrift (2000): 60-68.

Van Ginderachter, Maarten, Koen Aerts en Antoon Vrints, Het land dat nooit was: een

tegenfeitelijke geschiedenis van België. Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij, 2015.

Weyns, Walter. Wie wat woke? Kalmthout: Pelckmans, 2021.

Wilde, Oscar. The picture of Dorian Gray. Londen/New York: Penguin Books, 2001.

Williams, Joanna. How woke won: the elitist movement that threatens democracy, tolerance and

reason. Londen: Spiked, 2022.

White, Hayden. “Catastrophe, communal memory and mythic discourse: the uses of myth in

the reconstruction of society.” In Myth and memory in the construction of community: historical

patterns in Europe and beyond, uitgegeven door Bo Stråth, 49-74. Brussel: P.I.E.-Peter Lang,

2000

Ylä-Anttila, Tuukka. “Populist Knowledge: “Post-Truth” Repertoires of Contesting

Epistemic Authorities.” European Journal of Cultural and Political Sociology 5, nr. 4 [pdf-versie]

(2018): 1-30.

Download scriptie (3.01 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. dr. Berber Bevernage