Noordelijke IJszeeroute alternatief voor het Suezkanaal?

Kevin
Van de Maele

Het klimaat verandert in een snel tempo. Deze veranderingen zijn voornamelijk zichtbaar in de Noordelijke IJszee. Volgens de Russische meteorologische dienst, Roshydromet, zijn zowel de gemiddelde winter- als zomertemperaturen in de Arctische regio sinds 2010 significant gestegen. Het jaar 2020 was zelfs het op één na warmste jaar ooit gemeten in het Noordpoolgebied. De gevolgen van die temperatuurstijgingen voor het Arctische milieu zijn dramatisch. Een onmiddellijk gevolg is het smelten van zee-ijs in een drastisch tempo. In 1979, tevens het jaar waarin de eerste satellietbeelden van het noordpoolgebied werden gemaakt, was de minimale ijsbedekking in september ongeveer 1,6 miljoen km². Wanneer men dit vergelijkt met de oppervlakte in dezelfde periode in 2010, merkt men een daling met 0,4 miljoen km² op. De daling in het aanwezige zee-ijs en de daaropvolgende verbetering van de bevaarbaarheid van de Noordelijke IJszee wekt de interesse van menig scheepvaartbelanghebbende op omdat de route zowel tijd als kosten zou kunnen besparen in vergelijking met de traditionele scheepvaartroute die gebruikt wordt om goederen van Azië naar Europa te verschepen, namelijk doorheen het Suezkanaal.

Voorstelling huidige en alternatieve scheepsroute

(Geografische weergave van de Arctische scheepvaartroutes en de Suezroute)

Om een beter beeld te kunnen schetsen met betrekking tot het mogelijke kosten- en tijdsvoordeel dat de alternatieve Arctische route met zich meebrengt, vond een studie plaats om de concurrentiekracht van trans-Arctische containerscheepvaart langs de Noordelijke Zeeroute (één van de drie mogelijke scheepvaartroutes doorheen de Noordelijke IJszee) onder verschillende omstandigheden, of verschillende scenario’s, te beoordelen. Dit werd verwezenlijkt door de Arctische scheepvaartroute te vergelijken met de huidige scheepvaartroute via het Suezkanaal op basis van drie criteria: lengte, duur en kosten van één enkele scheepsreis. Beide routes worden op bovenstaande afbeelding rechts weergegeven.

Scenarioanalyse

De mogelijke scenario’s werden gevormd op basis van drie factoren: klimatologische, economische en politieke factoren. Elk van deze factoren bestond uit één of meerdere variabelen. Zo bestond de klimatologische factor uit vijf verschillende variabelen. Bijvoorbeeld de ijscondities. Deze variabele wordt beschouwd als een toekomstige kijk op de wereld volgens de klimaatmodellen (laag, medium of hoog emissiegehalte). Vervolgens zijn er de variabelen ijsdikte en mate van ijsklasse, aangezien een schip een ijsklasse kan bevatten en bijgevolg versterkt tegenover een ijszee kan zijn. Ook de bevaarbaarheid van de zeestraten en de lengte van het vaarseizoen is cruciaal. De regelgeving omtrent scheepvaart op de Arctische routes hangt namelijk af van het vaarseizoen: enerzijds zomer/herfstseizoen en anderzijds winter/lente seizoen.

Onder de economische factoren vinden we de brandstofkost, de mogelijke nood aan ijsbrekerbegeleiding en de kapitaalkost van het schip. Tot slot bestaat de politieke factor uit een toekomstige halvering van de tarieven omtrent ijsbrekersassistentie omwille van stimulering van de scheepvaartroute.

Aan bepaalde variabelen werden meerdere waardes toegekend. Zo werd bijvoorbeeld rekening gehouden met vijf verschillende ijsdiktes en drie verschillende brandstofprijzen. Aangezien alle mogelijke waardes van alle variabelen aan elkaar werden gekoppeld, resulteerde dit in 72 scenario’s. Hiervan werden er 10 geselecteerd op basis van een multicriteria-analyse, in dit geval de TOPSIS-methode. Deze methode staat het toe om een rangschikking toe te kennen aan allerlei alternatieven, of in dit geval scenario’s, op basis van gewichten enerzijds en de impact van de gegeven variabelen anderzijds.

Resultaten

De 10 geselecteerde scenario’s werden onderling en met het basisscenario, zijnde het Suezscenario, vergeleken op basis van de lengte, duur en kosten van het maritieme vervoer.

Allereerst de afstand: schepen hebben over het algemeen de keuze tussen 2 verschillende routes binnenin de Noordelijke Zeeroute, de kustroute en de noordelijker gelegen transitroute. Elk met hun eigen voor- en nadelen. De studie concludeert dat de lengte van het maritieme vervoer, afhankelijk van de geopteerde route, 13 tot 20% korter zal zijn in vergelijking met de Suezroute.

Wanneer men kijkt naar de totale duur van het transport, komt men tot de conclusie dat, ondanks de kortere afstand, slechts vier van de tien scenario’s effectief sneller zijn. De vier snellere scenario’s hebben gemeenschappelijk dat er geen ijsbrekersassistentie vereist is, aangezien de ijsdikte relatief dun (10-15 cm) is, wat ook wil zeggen dat de enige scenario’s die sneller waren dan het Suezscenario allemaal plaatsvonden in de zomer/herfstperiode. Uit de resultaten van de tien geselecteerde scenario’s kan men ook afleiden dat de scenario’s met een relatief dikke ijslaag, waarin bijgevolg een ijsbreker werd gebruikt, steeds sneller zijn dan het onafhankelijk bevaren van de Noordelijke Zeeroute met een ijsbestendig schip.

Tot slot werden ook de kosten per scheepsreis doorheen de Noordelijke IJszee geschat en afgetoetst met de kosten van een scheepsreis langs het Suezkanaal onder dezelfde omstandigheden. De grootste conclusie die men hieruit kan trekken, is dat de ijsbrekersvergoedingen de Arctische route op dit moment de das omdoen. Zelfs een toekomstige halvering van de ijsbrekerstarieven lijkt in de meeste gevallen onvoldoende te zijn. Men kan ook de conclusie trekken dat schepen die gedurende de piek van de zomertemperaturen en het dal van de ijsdiktestanden (zomer/herfstperiode) langs de Noordelijke Zeeroute varen ook een lagere totale kost bevatten, met name een besparing van ongeveer 11%.

Conclusie

De eindconclusie luidt voornamelijk dat het varen langs de Noordelijke Zeeroute in de zomer/herfstperiode, wanneer de ijscondities het laagst zijn, voordeliger en sneller lijkt te zijn. Echter zorgt deze seizoensgebondenheid voor veel onzekerheid en wantrouwen richting de Arctische route. Tot slot kan men zich ook nog de vraag stellen of men dergelijke route wel zou moeten exploiteren, aangezien deze scheepvaartroute voornamelijk het gevolg is van een negatieve evolutie omwille van antropogene toestanden.

Bibliografie

ABS. (2014). Navigating the Northern Sea Route: Status and Guidance. https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/advisories-and-debriefs/ABS_NSR…

Aker Arctic. (2021, November 5). Arctic Container Ship 8000 TEU. Retrieved May 18, 2022, from https://akerarctic.fi/en/reference/arctic-container-ship-8000-teu/

Aker Arctic. (n.d.). Company. Retrieved May 18, 2022, from https://akerarctic.fi/en/company/

Amarineblog. (2019, December 26). SHIP ICE CLASS. AMARINE. Retrieved April 21, 2022, from https://amarineblog.com/2017/06/19/ship-ice-class/

Amarineblog. (2019, December 26). SHIP ICE CLASS. AMARINE. Retrieved April 21, 2022, from https://amarineblog.com/2017/06/19/ship-ice-class/

ANP\/Redactie. (2021, 9 augustus). Deze vijf scenario’s schetst het IPCC voor het klimaat. Trouw. Geraadpleegd op 4 maart 2022, van https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/deze-vijf-scenario-s-schetst-h…

Arctic Council. (z.d.). Report on Heavy Fuel Oil in the Arctic launched. Geraadpleegd op 3 november 2021, van https://arctic-council.org/news/report-on-heavy-fuel-oil-in-the-arctic/

Arctic Economics. (2008, October 23). Russia’s Shallow Arctic Seas and Straits. Retrieved May 15, 2022, from https://benmuse.typepad.com/arctic_economics/2008/10/russias-shallow-ar…

Barltrop, H., & Rasmusson, K. (2019). Territorial Disputes over the Northern Sea Route. Leadership and Democracy Lab - Western University. Geraadpleegd op 11 november 2021, van https://www.democracylab.uwo.ca/Archives/2018_2019_research/shipping_in…

Bekkers, E., Francois, J. F., & Rojas‐Romagosa, H. (2017). Melting ice Caps and the Economic Impact of Opening the Northern Sea Route. The Economic Journal, 128(610), 1095–1127. https://doi.org/10.1111/ecoj.12460

Belgisch Militair Tijdschrift. (2016). De wedloop naar de Noord-pool: naar een grotere rol voor de NAVO? In Op weg naar een nieuw Strategisch Plan (12de ed., Vol. 2016, pp. 81–89). PHD.

Belostotskaya, A., Kalinin, A., Lazariva, A., Middleton, A., & Nilssen, F. (2020). Arctic 2050: Mapping the Future of the Arctic. SKOLKOVO Institute for Emerging Market Studies. https://arctic2050.info/report/

Bennett, M. M., Stephenson, S. R., Yang, K., Bravo, M. T., & De Jonghe, B. (2020). The opening of the Transpolar Sea Route: Logistical, geopolitical, environmental, and socioeconomic impacts. Marine Policy, 121, 1. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104178

Bergström, M., Leira, B. J., & Kujala, P. (2020). Future Scenarios for Arctic Shipping. Volume 7: Polar and Arctic Sciences and Technology. https://doi.org/10.1115/omae2020-18166

Bergström, M., Leira, B. J., & Kujala, P. (2020). Future Scenarios for Arctic Shipping. Volume 7: Polar and Arctic Sciences and Technology. https://doi.org/10.1115/omae2020-18166

Broekman, M. H., & Bakker, J. (2016). Milieurisico’s van specifieke stoffen in bunkerolie in zeeschepen: Onderzoek van de literatuur en de REACH-dossiers (RIVM Rapport 2016–0067). RIVM. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0067.pdf

Buchanan, E. (2021, 12 november). Russia’s Grand Arctic Plan Will Face Tough Hurdles. The Moscow Times. Geraadpleegd op 12 november 2021, van https://www.themoscowtimes.com/2020/10/28/russias-grand-arctic-plan-wil…

Bye, H. (2021, 11 januari). European Shipping Companies Far More Active on Northern Sea Route than Asian Ones. High North News. Geraadpleegd op 15 november 2021, van https://www.highnorthnews.com/en/european-shipping-companies-far-more-a…

Canadian Coast Guard. (2012). Chapter 4: Navigation in Ice Covered Waters. Government of Canada. Retrieved May 19, 2022, from https://www.ccg-gcc.gc.ca/publications/icebreaking-deglacage/ice-naviga…

Cariou, P., Cheaitou, A., Faury, O., & Hamdan, S. (2019). The feasibility of Arctic container shipping: the economic and environmental impacts of ice thickness. Maritime Economics & Logistics, 23(4), 615–631. https://doi.org/10.1057/s41278-019-00145-3

Chen, J., Kang, S., Chen, C., You, Q., Du, W., Xu, M., Zhong, X., Zhang, W., & Chen, J. (2020, 1 december). Changes in sea ice and future accessibility along the Arctic Northeast Passage. ScienceDirect. Geraadpleegd op 11 maart 2022, van https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921818120302101

Chen, J., Kang, S., Du, W., Guo, J., Xu, M., Zhang, Y., Zhong, X., Zhang, W., & Chen, J. (2021). Perspectives on future sea ice and navigability in the Arctic. The Cryosphere, 15(12), 5473–5482. https://doi.org/10.5194/tc-15-5473-2021

Chen, J., Kang, S., Du, W., Guo, J., Xu, M., Zhang, Y., Zhong, X., Zhang, W., & Chen, J. (2021). Perspectives on future sea ice and navigability in the Arctic. The Cryosphere, 15(12), 5473–5482. https://doi.org/10.5194/tc-15-5473-2021

Clean Arctic Alliance. (2018, 5 april). Ban Heavy Fuel Oil from Arctic shipping. HFO-Free Arctic. Geraadpleegd op 3 november 2021, van https://www.hfofreearctic.org/nl/front-page-nl/

Cool Antartica. (n.d.). Ice breakers and ice strengthened ships. Retrieved April 21, 2022, from https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/ships/icebreake…

Cool Antartica. (n.d.). Ice breakers and ice strengthened ships. Retrieved April 21, 2022, from https://www.coolantarctica.com/Antarctica%20fact%20file/ships/icebreake…

De Noordpool. (z.d.). Centrum voor Internationaal Recht. Geraadpleegd op 11 november 2021, van https://www.centruminternationaalrecht.nl/de-noordpool

Decola, E., Robertson, T., Fisher, M., & Blair, L. (2018, juli). Phasing Out the Use and Carriage for Use of Heavy Fuel Oil in the Canadian Arctic: Impacts to Northern Communities. WWF-Canada. https://wwf.ca/wp-content/uploads/2020/03/Phasing-Out-the-Use-and-Carri…

Desmet, J. (2022, March 8). Bunkerprijzen overschrijden voor het eerst 1.000 dollar per ton. Flows. Retrieved April 20, 2022, from https://www.flows.be/scheepvaart/bunkerprijzen-overschrijden-voor-het-e…

Desmet, J. (2022, March 8). Bunkerprijzen overschrijden voor het eerst 1.000 dollar per ton. Flows. Retrieved April 20, 2022, from https://www.flows.be/scheepvaart/bunkerprijzen-overschrijden-voor-het-e…

Dienst Klimaatverandering. (z.d.). Overeenkomst van Parijs. Klimaat | Climat. Geraadpleegd op 3 maart 2022, van https://klimaat.be/klimaatbeleid/internationaal/overeenkomst-van-parijs

Dienst Klimaatverandering. (z.d.). Verschillende broeikasgassen. Klimaat | Climat. Geraadpleegd op 16 november 2021, van https://klimaat.be/klimaatverandering/oorzaken/broeikasgassen

Donkers, H., Luken, W., & Vaessen, H. (2018, 1 januari). Noordpool: nieuwe geopolitieke hotspot? Geografie.nl. Geraadpleegd op 11 november 2021, van https://geografie.nl/artikel/noordpool-nieuwe-geopolitieke-hotspot

Dyrcz, C. (2017). Safety of Navigation in the Arctic. Scientific Journal of Polish Naval Academy, 211(4), 129–146. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.6742

Eger, K. M. (2010). ARCTIS | Natural Conditions and Navigation through the Northeast Passage. Arctis Knowledge Hub. Geraadpleegd op 28 november 2021, van http://www.arctis-search.com/Natural+Conditions+and+Navigation+through+…

Eliseev, D. O., & Naumova, Y. V. (2021). Simulation of Transit Transportation along the Northern Sea Route under Climate Change. Studies on Russian Economic Development, 32(2), 160–168. https://doi.org/10.1134/s1075700721020040

European Environment Information and Observation Network (Eionet). (2021, 18 november). Arctic and Baltic sea ice. European Environment Agency. Geraadpleegd op 3 maart 2022, van https://www.eea.europa.eu/ims/arctic-and-baltic-sea-ice

Europese Commissie. (2021, oktober). GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO’S. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021JC00…

Faury, O., Serry, A., Kerbiriou, R., & Alix, Y. (2019, December). Analysis of Murmansk as a gateway for the Arctic production (hal-02406613). HAL. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02406613

Fluxys. (z.d.). 180502_press_first_transshipment. Geraadpleegd op 20 november 2021, van https://www.fluxys.com/nl/press-releases/fluxys-belgium/2018/180502_pre…

Folkegård, A. G. (2020). When the Arctic Melts: A Study on the Right to Use the Northwest Passage for International Navigation (scriptie). Orebro Universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1505453/FULLTEXT01.pdf

Furuichi, M., & Otsuka, N. (2013). Cost Analysis of the Northern Sea Route (NSR) and the Conventional Route Shipping. IAME. https://www.researchgate.net/publication/246545438_Cost_Analysis_of_the…

Gazprom-Neft. (2016, 25 mei). Gazprom Neft confirms first ever maritime shipments of Yamal oil via new Arctic Gates sea terminal. Geraadpleegd op 22 november 2021, van https://www.gazprom-neft.com/press-center/news/gazprom-neft-confirms-fi…

Gazprom-Neft. (z.d.). het Novoportovskoye olieveld. Geraadpleegd op 22 november 2021, van https://www.gazprom-neft.com/company/major-projects/new-port/

GeeksforGeeks. (2021, October 5). TOPSIS method for Multiple-Criteria Decision Making (MCDM). Retrieved May 11, 2022, from https://www.geeksforgeeks.org/topsis-method-for-multiple-criteria-decis…

Goerlandt, F., Montewka, J., Zhang, W., & Kujala, P. (2017). An analysis of ship escort and convoy operations in ice conditions. Safety Science, 95, 198–209. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.01.004

Grieger, G. (2018, mei). China’s Arctic policy: How China aligns rights and interests (PE620.231). European ParliamentaryResearch Service. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620231/EPRS_BRI…

Gunnarsson, B. (2021). Recent ship traffic and developing shipping trends on the Northern Sea Route—Policy implications for future arctic shipping. Marine Policy, 124, 104369. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104369

Heinonen, T. J., & Imonnen, V. E. (2017, October). NOTCH TOWING OPERATIONS: FULL SCALE MEASUREMENTS AND OBSERVATIONS (No. 94). Finnish Transport Agency & Swedish Transport Agency. https://onepetro.org/ISOPEIOPEC/proceedings-abstract/ISOPE17/All-ISOPE1…

Het Parool. (2021, 26 maart). Schepen kiezen voor tocht rond Afrika in plaats van Suezkanaal. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, van https://www.parool.nl/wereld/schepen-kiezen-voor-tocht-rond-afrika-in-p…

Het voorspellen van het lot van olielekkages in Arctisch zee-ijs. (z.d.). Sciences world. Geraadpleegd op 4 november 2021, van https://dut.sciences-world.com/predicting-fate-oil-spills-arctic-sea-ic…

History.com Editors. (2021, 3 maart). Northwest Passage. HISTORY. Geraadpleegd op 13 oktober 2021, van https://www.history.com/topics/exploration/northwest-passage

Humpert, M. (2018, 26 november). Traffic on Northern Sea Route Doubles as Russia Aims to Reduce Ice-class Requirements. High North News. Geraadpleegd op 18 februari 2022, van https://www.highnorthnews.com/en/traffic-northern-sea-route-doubles-rus…

Humpert, M. (2019, 13 juni). Chinese Shipping Company COSCO To Send Record Number of Ships Through Arctic. High North News. Geraadpleegd op 1 december 2021, van https://www.highnorthnews.com/en/chinese-shipping-company-cosco-send-re…

Humpert, M. (2019, June 5). A Russian company is pushing forward with plans to bring container shipping to the Northern Sea Route. ArcticToday. Retrieved April 23, 2022, from https://www.arctictoday.com/a-russian-company-is-pushing-forward-with-p…

Humpert, M. (2019, June 5). A Russian company is pushing forward with plans to bring container shipping to the Northern Sea Route. ArcticToday. Retrieved April 23, 2022, from https://www.arctictoday.com/a-russian-company-is-pushing-forward-with-p…

Humpert, M., & Raspotnik, A. (2012). The Future of Arctic Shipping Along the Transpolar Sea Route. Arctic Yearbook, 281–301. https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2012/Scholarly_Papers/14.Hum…

IMO. (z.d.). International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code). IMO. Geraadpleegd op 3 november 2021, van https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/polar-code.aspx

IMO. (z.d.). Ships’ routeing. IMO.org. Geraadpleegd op 28 november 2021, van https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/ShipsRouteing.aspx

IPCC. (z.d.). About. Geraadpleegd op 3 maart 2022, van https://www.ipcc.ch/about/

Jacobsen, S., & Gronholt-Pedersen, J. (2019, 14 juni). Maersk explores Arctic shipping route with Russia. Reuters. Geraadpleegd op 1 december 2021, van https://www.reuters.com/article/us-arctic-shipping-maersk-idUSKCN1TF0WW

Jakobsson, M., Mayer, L., Coakley, B., Dowdeswell, J. A., Forbes, S., Fridman, B., Hodnesdal, H., Noormets, R., Pedersen, R., Rebesco, M., Schenke, H. W., Zarayskaya, Y., Accettella, D., Armstrong, A., Anderson, R. M., Bienhoff, P., Camerlenghi, A., Church, I., Edwards, M., . . . Weatherall, P. (2012). The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) Version 3.0. Geophysical Research Letters, 39(12), n/a. https://doi.org/10.1029/2012gl052219

Januta, A. (2021, 9 augustus). Explainer: The U.N. climate report’s five futures - decoded. Reuters. Geraadpleegd op 3 maart 2022, van https://www.reuters.com/business/environment/un-climate-reports-five-fu…

Jochemsen-Verstraeten, J., De Vos-Effting, S. E., Keijzer, E. E., Dellaert, S. N. C., Van Horssen, A., Van Gijlswijk, R. N., & Hulskotte, J. H. J. (2016, mei). Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen ten behoeve van opname in de Nationale Milieudatabase (060.21917). TNO.

Kraaijvanger, C. (2018, 18 september). Scheepvaart kan ervoor zorgen dat de Noordpool minder snel opwarmt. Scientias.nl. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, van https://scientias.nl/scheepvaart-kan-ervoor-zorgen-dat-de-noordpool-min…

Kubny, H. (2021, February 10). Murmansk gets container terminal. Polarjournal. Retrieved May 20, 2022, from https://polarjournal.ch/en/2021/02/10/murmansk-gets-container-terminal/

Kuperman, J. (2014, 22 december). The Northern Sea Route: Could It Be The New Suez Canal? – Berkeley Political Review. Berkeley. Geraadpleegd op 16 november 2021, van https://bpr.berkeley.edu/2014/12/22/the-northern-sea-route-the-new-suez…

Lambert, J., Thomas, G., Rehmatulla, N., & Smith, T. (2021). A techno-economic environmental cost model for Arctic shipping. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 151, 28–51. https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.06.022

Lim, K. S. (2018, 23 oktober). China’s Arctic Policy and the Polar Silk Road Vision. SSRN. Geraadpleegd op 12 november 2021, van https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3603710

Liu, M., & Kronbak, J. (2010). The potential economic viability of using the Northern Sea Route (NSR) as an alternative route between Asia and Europe. Journal of Transport Geography, 18(3), 434–444. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2009.08.004

London, A. (2018, 2 maart). Finland touts “Arctic Corridor” tunnel. Chinadaily.com.cn. Geraadpleegd op 13 november 2021, van https://global.chinadaily.com.cn/a/201803/02/WS5a984a41a3106e7dcc13efe8…

Marinetraffic. (2022). Ship OOCL LONDON (Container Ship) Registered in Hong Kong - Vessel details, Current position and Voyage information - IMO 9417268, MMSI 477738500, Call Sign VRGO2. MarineTraffic.Com. Retrieved May 18, 2022, from https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:689040/mmsi:4…

Mason, S. (2019, 11 oktober). Now is Not the Time for a FONOP in the Arctic. War on the Rocks. Geraadpleegd op 11 november 2021, van https://warontherocks.com/2019/10/now-is-not-the-time-for-a-fonop-in-th…

Milaković, A. S., Gunnarsson, B., Balmasov, S., Hong, S., Kim, K., Schütz, P., & Ehlers, S. (2018). Current status and future operational models for transit shipping along the Northern Sea Route. Marine Policy, 94, 53–60. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.04.027

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (2020, 21 juli). Is wetenschappelijk bewezen dat de opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt? Klimaatakkoord. Geraadpleegd op 16 november 2021, van https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/menselij…

Miroshnikova, T., & Taskaeva, N. (2018). Creation of a raid complex as a promising direction for the development of the seaport of Petropavlovsk-Kamchatsky. MATEC Web of Conferences, 239, 03007. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823903007

MSC. (2021, 1 april). MSC Says Black Carbon, Environmental Impacts Prohibit Arctic Passage for Cargo. Geraadpleegd op 1 december 2021, van https://www.msc.com/bra/news/2021-april/msc-reaffirms-arctic-commitment…

NAADSN. (2021). China’s Arctic Engagement. Arctic Yearbook. https://www.naadsn.ca/wp-content/uploads/2021/03/NAADSN-engage3-ChinaAY…

NGW. (2021, 13 januari). Project Spotlight: Arc7 LNG carriers [LNG Condensed]. NaturalGasWorld. Geraadpleegd op 12 november 2021, van https://www.naturalgasworld.com/project-spotlight-arc7-lng-carriers-lng…

Nikkei Asia. (z.d.). How the Northern Sea Route will change the world’s major traffic flows:Nikkei. Geraadpleegd op 26 november 2021, van https://vdata.nikkei.com/en/newsgraphics/northern-sea-route/

Nilsen, T. (2021, 2 oktober). Giant module for Arctic LNG 2 sails Northern Sea Route. The Independent Barents Observer. Geraadpleegd op 20 november 2021, van https://thebarentsobserver.com/en/arctic-lng/2021/09/giant-first-arctic…

Northern Sea Route Information Office. (2020, 25 juni). Main results of NSR navigation 2019 | Northern Sea Route Information Office. Geraadpleegd op 13 november 2021, van https://arctic-lio.com/main-results-of-nsr-navigation-2019/

Northern Sea Route Information Office. (2021a, maart 2). LNG&Gas from Sabetta | Northern Sea Route Information Office. Geraadpleegd op 20 november 2021, van https://arctic-lio.com/nsr-shipping-traffic-export-of-lng-and-gas-conde…

Northern Sea Route Information Office. (2021b, augustus 28). Analysys of Shipping traffic in the NSR waters in 2020 | Northern Sea Route Information Office. Geraadpleegd op 15 november 2021, van https://arctic-lio.com/analysys-of-shipping-traffic-in-the-nsr-waters-i…

Novatek. (2020). Think Green. Think Natural Gas. https://www.novatek.ru/common/upload/doc/NOVATEK_AR2020_ENG.pdf

NSRA. (2020). RULES of navigation in the water area of the Northern Sea Route. http://www.nsra.ru/files/fileslist/137-en5894-2020-11-19_rules.pdf

ØStreng, W. (z.d.). ARCTIS | The Northeast Passage and Northern Sea Route 2. Http://Www.Arctis-Search.Com/The+Northeast+Passage+and+Northern+Sea+Route+2. Geraadpleegd op 13 oktober 2021, van http://www.arctis-search.com/The+Northeast+Passage+and+Northern+Sea+Rou…

PAME. (2019, februari). Alternative fuels in the Arctic (Nr. 2019–0226, Rev. 0). https://pame.is/document-library/pame-reports-new/pame-ministerial-deli…

Pame. (2021). Northern Sea Route Shipping Statistics. Geraadpleegd op 13 november 2021, van https://pame.is/projects/arctic-marine-shipping/amsa/259-projects/arcti…

Panetta, A. (2020, 10 april). Arctic shipping remains a distant dream for now, Raitt says. Therecord.Com. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, van https://www.therecord.com/business/2014/03/25/arctic-shipping-remains-a…

Pastusiak, T. (2016). The Northern Sea Route as a Shipping Lane. The Northern Sea Route as a Shipping Lane, 131–152. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41834-6

Peeters, L. (2022, 11 januari). Bevaarbare Noordelijke IJszee - Impact op de Vlaamse havens en economie. Vlaams Parlement. Geraadpleegd op 23 maart 2022, van https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1800280

Pillen, J. (2021, 10 juni). “Waarom de Arctische ruimte België niet koud mag laten”. Site-Knack-NL. Geraadpleegd op 11 november 2021, van https://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-de-arctische-ruimte-belgie-ni…

PortNews. (2021, 2 juni). Nuclear-powered icebreakers of Rosrosatom assisted 553 ship calls in winter-spring navigation season. Geraadpleegd op 21 november 2021, van https://en.portnews.ru/news/315094/

Portofzeebrugge. (2014, 17 april). Yamal LNG en Fluxys ondertekenen samenwerkingsovereenkomst rond LNG-overslagdiensten. Port of Zeebrugge. Geraadpleegd op 20 november 2021, van https://portofzeebrugge.be/nl/nieuws-evenementen/yamal-lng-en-fluxys-on…

Press Service of Rusatom Cargo. (2019, September 4). Rosatom State Atomiс Energy Corporation ROSATOM global leader in nuclear technologies nuclear energy. Rosatom. Retrieved April 23, 2022, from https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/rusatom-cargo-korea-marine-…

Press Service of Rusatom Cargo. (2019, September 4). Rosatom State Atomiс Energy Corporation ROSATOM global leader in nuclear technologies nuclear energy. Rosatom. Retrieved April 23, 2022, from https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/rusatom-cargo-korea-marine-…

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (1998, 23 juni). met ijs bedekte gebieden. eur-lex.europa.eu. Geraadpleegd op 11 november 2021, van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:21998A062…

Reich, K. (2019, 14 november). Arctic Ocean could be ice-free for part of the year as soon as 2044. UCLA. Geraadpleegd op 16 november 2021, van https://newsroom.ucla.edu/releases/arctic-sea-ice-melting-2044

Reuters, S. (2021, 5 maart). China pledges to build “Polar Silk Road” over 2021–2025. Reuters. Geraadpleegd op 12 november 2021, van https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-polar-idUSKBN2AX09F

Riska, K. (2009). DEFINITION OF THE NEW ICE CLASS IA Super + (No. 90). WINTER NAVIGATION RESEARCH BOARD. https://www.traficom.fi/sites/default/files/14261-Report_No_60_Definiti…

Riska, K. (2014, May). THE INFLUENCE OF SHIP CHARACTERISTICS ON ICEBREAKER DEMAND (No. 72). Finnish Transport Agency & Swedish Transport Agency. https://www.traficom.fi/sites/default/files/15339-Report_No_72_The_infl…

Rosmorport. (n.d.). Harbour Dues and Tariffs. Retrieved May 22, 2022, from https://www.rosmorport.com/filials/ppv_portcharges/

Rusinov, I., Gavrilova, I., & Sergeev, M. (2021). Features of Sea Freight through the Suez Canal. Transportation Research Procedia, 54, 719–725. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.02.125

Sarrabezoles, A., Lasserre, F., & Hagouagn’rin, Z. (2014). Arctic shipping insurance: towards a harmonisation of practices and costs? Polar Record, 52(4), 393–398. https://doi.org/10.1017/s0032247414000552

Sarrabezoles, A., Lasserre, F., & Hagouagn’rin, Z. (2014). Arctic shipping insurance: towards a harmonisation of practices and costs? Polar Record, 52(4), 393–398. https://doi.org/10.1017/s0032247414000552

Sevastyanov, S., & Kravchuk, A. (2020). Russia’s policy to develop trans-arctic shipping along the Northern sea route. The Polar Journal, 10(2), 228–250. https://doi.org/10.1080/2154896x.2020.1799609

Sevastyanov, S., & Kravchuk, A. (2020). Russia’s policy to develop trans-arctic shipping along the Northern sea route. The Polar Journal, 10(2), 228–250. https://doi.org/10.1080/2154896x.2020.1799609

ShipmentLink. (n.d.). ShipmentLink - Routing Network. ShipmentLink.Com. Retrieved May 17, 2022, from https://ss.shipmentlink.com/tvs2/jsp/TVS2_ServiceProfile.jsp?line=NE3&s…

Sibul, G., & Jin, J. G. (2021). Evaluating the feasibility of combined use of the Northern Sea Route and the Suez Canal Route considering ice parameters. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 147, 350–369. https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.03.024

Srinath, B. N. (2010, June 30). Arctic shipping: Commercial viability of the arctic sea routes | TU Delft Repositories. TU Delft. Retrieved May 18, 2022, from https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:2da3ee1c-12be-4ab3-…

SRM. (2020, april). The Arctic Route: Climate change impact, Maritime and economic scenario, Geo-strategic analysis and perspectives. https://www.assoporti.it

Staalesen, A. (2021, 29 mei). This Russian Arctic coast has planet’s quickest warming. The Independent Barents Observer. Geraadpleegd op 16 november 2021, van https://thebarentsobserver.com/en/climate-crisis/2021/03/unprecedented-…

Staalesen, A. (2021, 3 september). Moscow mulls subsidies for container ships on Northern Sea Route. ArcticToday. Geraadpleegd op 23 mei 2022, van https://www.arctictoday.com/moscow-mulls-subsidies-for-container-ships-…

Staalesen, A. (2021, July 23). Moscow’s big plan for trans-Arctic shipping: 2,000 percent growth in. The Independent Barents Observer. Retrieved April 20, 2022, from https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/07/moscows-big-plan-trans…

Staalesen, A. (2021, July 23). Moscow’s big plan for trans-Arctic shipping: 2,000 percent growth in. The Independent Barents Observer. Retrieved April 20, 2022, from https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2021/07/moscows-big-plan-trans…

Statista. (2021, 8 juli). Volume of goods transported through Northern Sea Route in Russia 2011–2020. Geraadpleegd op 15 november 2021, van https://www.statista.com/statistics/1147611/northern-sea-route-cargo-tr…

Stephenson, S. R., Smith, L. C., Brigham, L. W., & Agnew, J. A. (2013). Projected 21st-century changes to Arctic marine access. Climatic Change, 118(3–4), 885–899. https://doi.org/10.1007/s10584-012-0685-0

Suez Canal Authority. (2015). Rules of Navigation. Suez Canal. Retrieved May 19, 2022, from https://www.suezcanal.gov.eg/FlipPDFFiles/RulesOfNavigation/index.html#…

Theocharis, D., Rodrigues, V. S., Pettit, S., & Haider, J. (2021). Feasibility of the Northern Sea Route for seasonal transit navigation: The role of ship speed on ice and alternative fuel types for the oil product tanker market. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 151, 259–283. https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.03.013

TotalEnergies. (2021, 17 september). Arctic LNG 2: an ambitious gas project in Russia. TotalEnergies.Com. Geraadpleegd op 20 november 2021, van https://totalenergies.com/news/arctic-lng-2-ambitious-gas-project-russia

Transport Canada. (2018, 8 februari). Arctic Ice Regime Shipping System - Pictorial Guide. Geraadpleegd op 4 maart 2022, van https://tc.canada.ca/en/marine-transportation/marine-safety/arctic-ice-…

Tseng, P. H., & Cullinane, K. (2018). Key criteria influencing the choice of Arctic shipping: a fuzzy analytic hierarchy process model. Maritime Policy & Management, 45(4), 422–438. https://doi.org/10.1080/03088839.2018.1443225

Van der Meer, S. (2019, 16 april). China laat een spoor van schuld achter langs Nieuwe Zijderoute. MO*. Geraadpleegd op 13 november 2021, van https://www.mo.be/analyse/koopt-beijing-politieke-invloed-de-wereld

Verdrag van de Verenigde Naties over het zeerecht. (z.d.). eur-lex.europa.eu. Geraadpleegd op 11 november 2021, van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:43371…

Vermeulen, M. (2021, 13 september). Varen via de Noordpool is korter, maar veel slechter voor het klimaat. De Correspondent. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, van https://decorrespondent.nl/12736/varen-via-de-noordpool-is-korter-maar-…

Wan, Z., Nie, A., Chen, J., Ge, J., Zhang, C., & Zhang, Q. (2021). Key barriers to the commercial use of the Northern Sea Route: View from China with a fuzzy DEMATEL approach. Ocean & Coastal Management, 208, 105630. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105630

Wan, Z., Nie, A., Chen, J., Ge, J., Zhang, C., & Zhang, Q. (2021). Key barriers to the commercial use of the Northern Sea Route: View from China with a fuzzy DEMATEL approach. Ocean & Coastal Management, 208, 105630. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105630

Wang, Y., Liu, K., Zhang, R., Qian, L., & Shan, Y. (2021). Feasibility of the Northeast Passage: The role of vessel speed, route planning, and icebreaking assistance determined by sea-ice conditions for the container shipping market during 2020–2030. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 149, 102235. https://doi.org/10.1016/j.tre.2021.102235

Weathernews. (2020, 15 december). Summer Heat Results in the Second Smallest Sea Ice Area on Record. Weathernews Inc. Geraadpleegd op 26 november 2021, van https://global.weathernews.com/news/15408/

Wei, T., Yan, Q., Qi, W., Ding, M., & Wang, C. (2020). Projections of Arctic sea ice conditions and shipping routes in the twenty-first century using CMIP6 forcing scenarios. Environmental Research Letters, 15(10), 104079. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abb2c8

World Maritime News. (2019a, augustus 26). CMA CGM Pledges Not to Use the Northern Sea Route. Offshore Energy. Geraadpleegd op 1 december 2021, van https://www.offshore-energy.biz/cma-cgm-pledges-not-to-use-the-northern…

World Maritime News. (2019b, oktober 4). Hapag-Lloyd Ships Will Not Use Arctic Sea Routes. Offshore Energy. Geraadpleegd op 1 december 2021, van https://www.offshore-energy.biz/hapag-lloyd-ships-will-not-use-arctic-s…

Yermakov, V., & Yermakova, A. (2021). The Northern Sea Route: A state priority in Russia’s strategy of delivering Arctic hydrocarbons to global markets. The Oxford Institute for Energy Studies.

Download scriptie (5.09 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Thierry Vanelslander