Een duik in de leeswereld van 1B. Hoe kunnen we zorgen voor een stimulerende leeswereld, op maat van de leerling uit 1B?

Fien
Van Raemdonck
  • Fleur
    De Poorter
  • Rayke
    Mannaert
  • Ine
    Van Haevermaete

We verdiepen ons in de leeswereld van een leerling uit 1B. Dan gaat het over leesvaardigheden, leesniveau, leesmotivatie en leesplezier. Jammer genoeg staan al deze factoren op een laag pitje. Hoe komt dat en wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we zorgen voor een stimulerende leeswereld, op maat van de leerling uit 1B?

Lezen in 1BWe zoeken het uit!

Naast onze praktijkervaringen, bevestigde ons onderzoek dat de leesvaardigheden de diepte inzakken. De leesmotivatie en het leesplezier laat het ook van zich afweten. Onze enquête, die maar liefst 153 Vlaamse leerkrachten invulde, bevestigen dit.

De enorme diversiteit en verscheidenheid op alle vlakken, maakt het er voor de leerkracht niet makkelijker op om gepaste leesactiviteiten te voorzien. We kunnen concluderen dat leerkrachten snakken naar een gepast hulpmiddel, dat zich focust op de noden van iedere leerling en op het leesplezier, dat de motor vormt voor lezen op lange termijn.

Lees(h)et! Hinkel jij erdoor?

Binnen onze bachelorproef werkten we een didactisch, praktisch en hanteerbaar leesinitiatief uit. We voorzien een leesetiket met drie leesniveaus, op het niveau van 1B. Daarnaast werkten we een gepersonaliseerd boekenaanbod aan, met de nodige didactische toelichting en specifieke werkvormen voor de leerkracht zelf.

Op die manier hopen we dat de leerling de liefde voor het lezen (opnieuw) terugvindt, de leesvaardigheden opgekrikt worden en de leerkracht op een kleinschalige manier weer voldoende leesactiviteiten kan voorzien.

We raden dan ook iedere leerling en leerkracht, vanuit 1B, aan om ons initiatief te gebruiken!

Lezen in 1B

Bibliografie

Admiraal, J. P. (2018, mei ). Het Plezier-In Lezen-Spel. Opgehaald van HBO kennisbank: https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:0… 3bf86637a?q=leesmotivatie+spelvorm&has-link=yes&c=0

Arteveldehogeschool Gent. (2021, 29 november). Geef me de vijf! Geraadpleegd op 27 mei 2022, van https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/geef-me-de-vijf?utm_source… &utm_campaign=aecfe4568b-EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_02_08_53_COPY_01&utm_medium=em ail&utm_term=0_69e42a968e-aecfe4568b-21944304

Bequoye, S. (2020, 17 augustus). De doorgaande leeslijn: een leidraad voor de leesontwikkeling van kinderen en jongeren. Iedereen Leest. Geraadpleegd op 28 mei 2022, van https://www.iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/de-doorgaande-leeslij… -leesontwikkeling-van-kinderen-en#:%7E:text=De%20leesvoorkeur%20van%20kinderen%20evolu eert,perspectieven%2C%20verschillende%20motivaties%20bij%20personages%20%E2%80%A6

Bequoye, S. (2018, 7 augustus). Waarom lezen goed is voor ons. Iedereen leest. Geraadpleegd op 22 oktober 2021 via https://www.iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/waarom-lezen-goed-voo…

Bequoye, S. (2020, 25 augustus). Lezen Vlaamse kinderen en jongeren nog?. Iedereen leest. Geraadpleegd op 22 oktober 2021 via https://www.iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/lezen-vlaamse-kindere…

Bequoye, S. (2020, 10 juli). Hoe bevorder je intrinsieke leesmotivatie?. Iedereen leest. Geraadpleegd op 22 oktober 2021 via https://www.iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/hoe-bevorder-je-intri…

Bequoye, S. (2018, augustus 1). Onderzoek pleit voor meer leesplezier op school. iedereen leest. Geraadpleegd op 22 oktober 2021 via https://iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/onderzoek-pleit-voor-meer…

Bequoye, S. (2018, augustus 7). Onderzoek zet maatschappelijke opbrengsten van de bib op een rij. Iedereen leest. Geraadpleegd op 22 oktober 2021 via https://iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/onderzoek-zet-maatschappe…- de-bib-op-een-rij

Bequoye, S. (2019, december 3). Vlaamse vijienjarigen scoren laag op leesvaardigheid en leesplezier. iedereen leest. Geraadpleegd op 22 oktober 2021 via https://iedereenleest.be/over-lezen/nieuws/onderzoek/vlaamse-vijienjari… vaardigheid-en-leesplezier

Bequoye, S. (2020, mei 22). Lezen is goed voor ons welzijn. iedereen leest. Geraadpleegd op 22 oktober 2021 via https://iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/lezen-goed-voor-ons-welzi…

Bequoye, S. (2021, februari 5). ʻIk wilde alsnog mijn vermoeden onderbouwen: dat het boek lezen wel degelijk nut hee, meer zelfs dan de film kijkenʼ. iedereen leest. Geraadpleegd op 22 oktober 2021 via https://iedereenleest.be/over-lezen/nieuws/onderzoek/scriptieprijsleesb… marlonschotel

C&A. (z.d.). Het stimuleren van leesmotivatie: Kinderen motiveren om te lezen. Geraadpleegd op 28 december 2021, van https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/motivatie-lezen

Febus, A. P. (2018, mei 31). Leesmotivatie: Hoe leraren de leesmotivatie tijdens het vrij lezen in groep 3 kunnen bevorderen. Opgehaald van HBO kennisbank: https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_kpz:oai:surfsharekit.nl:9cf8… d6f121f

Gezond Leven. (z.d.). Het abc van motivatie als startpunt. Geraadpleegd op 23 mei 2022, van https://www.gezondleven.be/gezond-leven-gezonde-omgeving/motiveren-m%C3…- in-op-het-abc-van-de-zelfdeterminatietheorie/het-abc-van-motivatie-als-startpunt?fbclid=IwAR1Zu TDpgkNIE3i6K-NmjWl-bnkJo2Wc7YSYLmvpyUYz2iQlnYPNce-GSow

GO! (z.d.). LIST: vloeiend lezen. pro.g-o.be. Geraadpleegd op 30 mei 2022, van https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO%21%20Gepersonaliseerd%20samen%20le… T.pdf?fbclid=IwAR1VFO30uPRsxYzBdwLenBZIP1K1KLmI_yaKiYEbJeSasB1XWOctqAJPpCU

GO! Pro - GO! navigator. (z.d.). Pro.g-o.Be. Geraadpleegd op 29 mei 2022, van https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/leer…

GO! Pro - Leerplannen basisonderwijs. (z.d.). Pro.g-o.Be. Geraadpleegd op 29 mei 2022, van https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/leer… o

Grymonprez, S. (2019, September 9). Maak prioriteit van begrijpend lezen. De Standaard.

Jongstra, J. G. (2016, september 28). Bevorderen van leesplezier door de boekenkring. Opgehaald van HBO kennisbank: https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_kpz:oai:surfsharekit.nl:0090… 6294f5f9?has-link=yes&q=Bevorderen+van+leesplezier+door+de+boekenkring.&c=0

Leemans, L. (2021, 12 mei). PISA-onderzoek: 5 belangrijke conclusies. Klasse. Geraadpleegd op 28 december 2021, van https://www.klasse.be/70738/pisa-onderzoek-5-belangrijke-conclusies/

Leerplan secundair onderwijs. (z.d.). api.katholiekonderwijs.vlaanderen. Geraadpleegd op 29 mei 2022, van https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/920f2e66-19ac-4fef-b1… ments/Nederlands-IB.pdf

LIST - lezen is top! (z.d.). De Kleine Wereld. Geraadpleegd op 29 december 2021, van https://www.stedelijkonderwijs.be/dekleinewereld/content/een-vijfde-sch…

42

Middendorp, M. (2021, maart 27). AVI-SYSTEEM: UITLEG VAN HET BOEKENSYSTEEM! Opgehaald van oudersenzo: https://www.oudersenzo.nl/avi-systeem-uitleg/

NWO. Hoe goed kinderen lezen is in hoge mate erfelijk. (2018, 6 april). NWO. Geraadpleegd op 28 december 2021, van https://www.nwo.nl/cases/hoe-goed-kinderen-lezen-hoge-mate-erfelijk#:%7… 0je%20ouders%20ook,is%20op%20hoeveel%20zij%20lezen

Onderwijsdoelen. (z.d.). onderwijsdoelen.be. Geraadpleegd op 28 mei 2022, van https://onderwijsdoelen.be/

Onderwijs van Morgen. (2021, 11 augustus). Hoe krijg je kinderen aan het lezen? Geraadpleegd op 28 december 2021, van https://www.onderwijsvanmorgen.nl/ovm/hoe-krijg-kinderen-aan-lezen/

Taalbeleid. (z.d.). GO! Geraadpleegd op 28 mei 2022, van https://g-o.be/taalbeleid/

Van Montfoort, A. (2014). Ouders betrekken bij lezen. lezen.nl. Geraadpleegd op 28 mei 2022, van

https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/ouders20betrekken20bij2…

Van Montfoort, A. (2020). De leesontwikkeling van 0–20 jaar. lezen.nl. Geraadpleegd op 27 mei 2022, van https://www.lezen.nl/sites/default/files/de_doorgaande_leeslijn_2020_di…

Visser, F. Z. (2015, september 30). Leesmotivatie: het bevorderen van de leesmotivatie tijdens het vrij lezen. Opgehaald van HBO kennisbank: https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_kpz:oai:surfsharekit.nl:0195… cce73f4f?has-link=yes&q=Leesmotivatie%3A+het+bevorderen+van+de+leesmotivatie+tijdens+het+ vrij+lezen.&c=0

Vlaamse Scholierenkoepel. (z.d.). Wat moet ik leren? Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen. WAT WAT. Geraadpleegd op 27 mei 2022, van https://www.watwat.be/studeren/wat-moet-ik-leren-eindtermen-ontwikkelin… nen

Van Steensel, R., van der Sande, L., Bramer, W., & Arends, l. (sd). Effecten van leesmotivatie- interventies. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Warlop, I. D. (sd). Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen. Opgehaald van onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/programme-for-international-student-… aten_PISA_2018

Zin in leren! Zin in leven! (z.d.). Leerplansite ZILL. Geraadpleegd op 29 mei 2022, van https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

Download scriptie (6.01 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Wouter Vanderstraeten
Thema('s)
Kernwoorden