Het geheim van snacken ontrafeld

Kim
Cnudde

Emoties beïnvloeden het snackgedrag van de Vlaamse 60-plussers.

Wanneer at jij je laatste tussendoortje? Hoogstwaarschijnlijk was dit niet zo lang geleden. Het fenomeen snacken maakte de afgelopen decennia zijn opmars in de dagelijkse eetpatronen. In 2019 stond snacken zelfs in de top 5 van consumptietrends. Volgens de Vlaamse gezondheidsenquête eet 38% van de 60-plussers dagelijks zoete of zoute snacks. Maar hoe ziet het snackgedrag van de Vlaamse 60-plussers er concreet uit en, minstens even belangrijk, welke factoren hebben hierop een invloed?

Oudere volwassenen zijn een steeds groter wordende groep binnen onze bevolking en toch werd dit voedingspatroon bij hen nog maar zelden onderzocht. Daarom was het doel van deze masterproef om enerzijds hun snackgedrag in kaart te brengen. Anderzijds werd er onderzocht welke factoren, zoals emoties en eenzaamheid, een invloed uitoefenen op hun tussendoortjes. Inzicht hebben in die beïnvloedende factoren is belangrijk om later interventies te kunnen ontwikkelen.

Tijdens de studie namen een 50-tal Vlaamse 60-plussers hun snackgedrag gedurende 7 dagen onder de loep en dit op 2 verschillende manieren.

1 De proefpersonen noteerden gedurende 1 week elk tussendoortje dat ze aten in een dagboekje. Het unieke aan deze studie is dat de focus niet bleef bij ongezonde snacks. Snacks hebben namelijk niet per se een negatieve invloed op de gezondheid. Het biedt net mogelijkheden om het welzijn van 60-plussers te verbeteren. Denk maar aan het eten van een stuk fruit, een tas soep of ongesuikerde yoghurt. Deze gezonde tussendoortjes bevatten veel vitaminen en mineralen en kunnen nutritionele tekorten vóórkomen. Daarnaast is het risico op ondervoeding hoger bij 60-plussers in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Tussendoortjes zijn dan een ideale manier om de dagelijkse energie-inname te laten toenemen.

2 Ze beantwoordden 5 keer per dag enkele vragen op een smartphone over hun emoties. Deze emoties werden bevraagd op het moment dat ze zich voordoen, waardoor proefpersonen minder beroep doen op het geheugen. De kans op recall bias (of fouten) is dan minimaal. Tenslotte beperkt de onderzoeksmethode zich niet tot 1 meetmoment, wat slechts een momentopname zou zijn, maar laten meerdere metingen binnen 1 proefpersoon toe om patronen en variaties te onderzoeken.

Fruit, taart en snoep

Met een gemiddelde van 2,13 snacks per dag luidt het besluit: Vlaamse 60-plussers snacken ook. Dit resultaat is in overeenstemming met ander onderzoek bij Canadese en Amerikaanse 60-plussers. Maar hoe ziet hun snackpatroon er concreet uit? Wanneer we een blik werpen op de soorten voedingsmiddelen, zijn er 4 categorieën het meest vertegenwoordigd. Onderstaande figuur geeft een overzicht.

image-20220930133606-1

 

In functie van de gezondheid is het belangrijk om te kijken naar de verhouding gezonde en minder gezonde snacks. Wanneer we de snacks opsplitsen per tijdsmoment (nacht, voormiddag, namiddag, avond) valt op dat de oudere volwassenen in de voormiddag quasi dubbel zoveel gezonde tussendoortjes eten in vergelijking met ongezonde, terwijl de verhouding in de namiddag net het tegenovergestelde is. ’s Avonds (en ’s nachts) is de verhouding dan weer gelijk verdeeld.

image-20220930133606-2

 

Snacken en emoties

Als 60-plussers negatieve emoties, zoals angst of somberheid, ervaren, is de kans op het eten van een tussendoortje lager én eten ze minder ongezonde snacks. Hetzelfde verband geldt voor eenzaamheid. Wanneer ze daarentegen positieve emoties, zoals tevredenheid of enthousiasme, ervaren, eten ze net vaker een snack en is de kans groter dat ze een ongezonde snack kiezen. Deze verbanden lijken onverwacht, maar kunnen wel verklaard worden door het verschil in gebruikte meetmethode. Een andere logische verklaring is dat snacken ook regelmatig plaatsvindt als sociaal gedrag. Dit verklaart waarom eerder onderzoek zo’n sterke associatie vond tussen eenzaamheid en ondervoeding.

Daarnaast blijkt uit deze masterproef ook dat het al dan niet zien eten van iemand anders een invloed heeft op de snackkeuze. Wanneer de 60-plussers niemand zien eten in de omgeving is de kans dubbel zo groot om een gezonde snack te kiezen in vergelijking met wanneer ze wel iemand zien eten.

In de praktijk

Wat is nu de praktische relevantie van deze resultaten? In Europa neemt de populatie 60-plussers toe en iedereen wil uiteraard het liefst gezond oud worden. Wetenschappers doen hun uiterste best om doeltreffende gezondheidsinterventies op te stellen en een gezonde levensstijl te promoten. Er kunnen vanuit deze masterproef enkele adviezen worden meegeven voor de toekomst.

  1. Focus op het vervangen van ongezonde door gezonde snacks. Iets meer dan de helft van de gegeten snacks waren minder gezond. Snacks met meer vet en suiker bevatten meer calorieën, wat mogelijks kan leiden tot gewichtstoename.
  2. Pak de tussendoortjes aan die in de namiddag of ’s avonds worden gegeten. Snacks in de voormiddag zijn algemeen gezien al overwegend gezond.
  3. Richt je op de snacks thuis. 81% van de snackmomenten vinden namelijk thuis plaats.
  4. Creëer meer bewustzijn over het effect van emoties.

De conclusie is dat Vlaamse 60-plussers op frequente basis snacken én dat factoren, zoals emoties en eenzaamheid, een invloed uitoefenen op de snackkeuze. Toch is het belangrijk om te onthouden dat snacks zowel positieve als negatieve effecten hebben op de gezondheid. Alles is afhankelijk van de frequentie, het tijdstip en vooral het soort snack dat er wordt gekozen.

Deze studie zette de eerste stappen binnen dit onderzoeksgebied. Het aantal Europese studies naar snacken bij 60-plussers is schaars, dus is verder onderzoek cruciaal om het snackgedrag van 60-plussers verder in kaart te brengen. Een eerste stap kan zijn om deze studie te herhalen op een grootschaliger niveau. Genoeg stof om over na te denken op langere termijn, maar nu rijst enkel nog de vraag: Wanneer eet jij jouw volgende tussendoortje?

Bibliografie

Aguiar-Bloemer, A. C., & Diez-Garcia, R. W. (2018). Influence of emotions evoked by life events on food choice. Eating and weight disorders : EWD, 23(1), 45-53. doi:10.1007/s40519-017-0468-8

Aguiar-Bloemer, A. C., Palazzo, C. C., & Diez-Garcia, R. W. (2021). Relationship of negative emotion with leptin and food intake amongoverweight women. Physiology & Behavior, 237, 113457. doi:10.1016/j.physbeh.2021.113457

Andaya, A. A., Arredondo, E. M., Alcaraz, J. E., Lindsay, S. P., & Elder, J. P. (2011). The association between family meals, TV viewing during meals, and fruit, vegetables, soda, and chips intake among Latino children. Journal of Nutrition Education and Behavior, 43(5), 308-315. doi:10.1016/j.jneb.2009.11.005

Andersson, J., Nydahl, M., Gustafsson, K., Sidenvall, B., & Fjellström, C. (2003). Meals and snacks among elderly self-managing and disabled women. Appetite, 41(2), 149-160. doi:10.1016/s0195-6663(03)00052-7

Batis, C., Rodríguez-Ramírez, S., Ariza, A. C., & Rivera, J. A. (2016). Intakes of Energy and Discretionary Food in Mexico Are Associated with the Context of Eating: Mealtime, Activity, and Place. The Journal of nutrition, 146(9), 1907s-1915s. doi:10.3945/jn.115.219857

Bellisle, F., Dalix, A. M., Mennen, L., Galan, P., Hercberg, S., de Castro, J. M., & Gausseres, N. (2003). Contribution of snacks and meals in the diet of French adults: a diet-diary study. Physiology & Behavior, 79(2), 183-189. doi:10.1016/s0031-9384(03)00088-x

Bel S. Maaltijdpatroon. In: Lebacq T, Teppers E.(ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 1. WIVISP, Brussel, 2015.

Berkman, E. T., Giuliani, N. R., & Pruitt, A. K. (2014). Comparison of text messaging and paper-and-pencil for ecological momentary assessment of food craving and intake. Appetite, 81, 131-137. doi:10.1016/j.appet.2014.06.010

Blažun, H., Vošner, J., Kokol, P., Saranto, K., & Rissanen, S. (2014). Elderly people's interaction with advanced technology. Studies in health technology and informatics, 201, 1-10.

Bloom, I., Lawrence, W., Barker, M., Baird, J., Dennison, E., Sayer, A. A., . . . Robinson, S. (2017). What influences diet quality in older people? A qualitative study among

74

community-dwelling older adults from the Hertfordshire Cohort Study, UK. Public health nutrition, 20(15), 2685-2693. doi:10.1017/s1368980017001203

Briefel, R. R., Wilson, A., & Gleason, P. M. (2009). Consumption of low-nutrient, energy-dense foods and beverages at school, home, and other locations among school lunch participants and nonparticipants. Journal of the American Dietetic Association, 109(2 Suppl), S79-90. doi:10.1016/j.jada.2008.10.064

Capaldi, E. D., Owens, J. Q., & Privitera, G. J. (2006). Isocaloric meal and snack foods differentially affect eating behavior. Appetite, 46(2), 117-123. doi:10.1016/j.appet.2005.10.008

Carrière, Delcourt, Lacroux, Gerber, & Group, P. S. (2007). Nutrient intake in an elderly population in southern France (POLANUT): Deficiency in some vitamins, minerals and ω-3 PUFA. International journal for vitamin and nutrition research, 77(1), 57-65.

Chalermsri, C., Herzig van Wees, S., Ziaei, S., Ekström, E. C., Muangpaisan, W., & Rahman, S. M. (2020). Exploring the Experience and Determinants of the Food Choices and Eating Practices of Elderly Thai People: A Qualitative Study. Nutrients, 12(11). doi:10.3390/nu12113497

Coon, K. A., Goldberg, J., Rogers, B. L., & Tucker, K. L. (2001). Relationships between use of television during meals and children's food consumption patterns. Pediatrics, 107(1), E7. doi:10.1542/peds.107.1.e7

Cross, A. T., Babicz, D., & Cushman, L. F. (1995). Snacking habits of senior Americans. Journal of nutrition for the elderly, 14(2-3), 27-38. doi:10.1300/J052v14n02_03

Cruwys, T., Bevelander, K. E., & Hermans, R. C. (2015). Social modeling of eating: a review of when and why social influence affects food intake and choice. Appetite, 86, 3-18. doi:10.1016/j.appet.2014.08.035

De Cock, N., Van Camp, J., Kolsteren, P., Lachat, C., Huybregts, L., Maes, L., . . . Van Lippevelde, W. (2017). Development and validation of a quantitative snack and beverage food frequency questionnaire for adolescents. Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association, 30(2), 141-150. doi:10.1111/jhn.12411

de Groot, C. P., van Staveren, W. A., & de Graaf, C. (2000). Determinants of macronutrient intake in elderly people. European Journal of Clinical Nutrition, 54 Suppl 3, S70-76. doi:10.1038/sj.ejcn.1601028

75

De Jong Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (2010). The De Jong Gierveld short scales for emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys. European journal of ageing, 7(2), 121-130. doi:10.1007/s10433-010-0144-6

Delaney, M., & McCarthy, M. (2011). Food Choice and Health across the Life Course: A Qualitative Study Examining Food Choice in Older Irish Adults. Journal of Food Products Marketing, 17(2-3), 114-140. doi:10.1080/10454446.2011.548717

Dingemans, A. E., Martijn, C., van Furth, E. F., & Jansen, A. T. (2009). Expectations, mood, and eating behavior in binge eating disorder. Beware of the bright side. Appetite, 53(2), 166-173. doi:10.1016/j.appet.2009.06.002

Dubé, L., LeBel, J. L., & Lu, J. (2005). Affect asymmetry and comfort food consumption. Physiology & Behavior, 86(4), 559-567. doi:10.1016/j.physbeh.2005.08.023

Duffey, K. J., Pereira, R. A., & Popkin, B. M. (2013). Prevalence and energy intake from snacking in Brazil: analysis of the first nationwide individual survey. European Journal of Clinical Nutrition, 67(8), 868-874. doi:10.1038/ejcn.2013.60

Dunton, G. F. (2017). Ecological Momentary Assessment in Physical Activity Research. Exercise and Sport Sciences Reviews, 45(1). Retrieved from https://journals.lww.com/acsm-essr/Fulltext/2017/01000/Ecological_Momen…

Eisele, G., Vachon, H., Lafit, G., Kuppens, P., Houben, M., Myin-Germeys, I., & Viechtbauer, W. (2020). The Effects of Sampling Frequency and Questionnaire Length on Perceived Burden, Compliance, and Careless Responding in Experience Sampling Data in a Student Population. Assessment, 1073191120957102. doi:10.1177/1073191120957102

Elliston, K. G., Ferguson, S. G., & Schüz, B. (2017). Personal and situational predictors of everyday snacking: An application of temporal self-regulation theory. British journal of health psychology, 22(4), 854-871. doi:10.1111/bjhp.12259

Elliston, K. G., Ferguson, S. G., Schüz, N., & Schüz, B. (2017). Situational cues and momentary food environment predict everyday eating behavior in adults with overweight and obesity. Health psychology : official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 36(4), 337-345. doi:10.1037/hea0000439

76

Eskelinen, K., Hartikainen, S., & Nykänen, I. (2016). Is Loneliness Associated with Malnutrition in Older People? International Journal of Gerontology, 10(1), 43-45. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijge.2015.09.001

Feldman, S., Eisenberg, M. E., Neumark-Sztainer, D., & Story, M. (2007). Associations between watching TV during family meals and dietary intake among adolescents. Journal of Nutrition Education and Behavior, 39(5), 257-263. doi:10.1016/j.jneb.2007.04.181

Flood, V. M. (2018). Food, nutrition and ageing in the twenty-first century. Nutrition & dietetics: the journal of the Dietitians Association of Australia, 75(1), 3-5. doi:10.1111/1747-0080.12410

Gerald, J., & Dorothy, R. (2021). Data4Diets: Building Blocks for Diet-related Food Security Analysis. 35. Retrieved from https://inddex.nutrition.tufts.edu/data4diets/download

Gevers, D. W., Kremers, S. P., de Vries, N. K., & van Assema, P. (2016). Intake of energy-dense snack foods and drinks among Dutch children aged 7-12 years: how many, how much, when, where and which? Public health nutrition, 19(1), 83-92. doi:10.1017/S1368980015000877

Gezond Leven. (s.d.). De Voedingsdriehoek. Geraadpleegd op 26/02/2021 van https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek.

Gibson, L. (2006). Mood, emotions and food choice. In The Psychology of Food Choice (R. Shepherd & M. Raats Eds.). Wallingford, UK: CABI.

Gierveld, J. D. J., & Tilburg, T. V. (2006). A 6-Item Scale for Overall, Emotional, and Social Loneliness: Confirmatory Tests on Survey Data. Research on Aging, 28(5), 582-598. doi:10.1177/0164027506289723

Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2002). Health behaviour: theory, research and practice. San Francisco: Jossey-Bass.

Hancock, K. E., Downward, P., & Sherar, L. B. (2021). Exploring Feelings of Pleasure and Purpose Associated With Older People's Activities Using Ecological Momentary Analysis: An Observational Study. Journal of aging and physical activity, 1-8. doi:10.1123/japa.2020-0253

Hartmann, C., Siegrist, M., & van der Horst, K. (2013). Snack frequency: associations with healthy and unhealthy food choices. Public health nutrition, 16(8), 1487-1496. doi:10.1017/S1368980012003771

77

Haynes, C., Lee, M. D., & Yeomans, M. R. (2003). Interactive effects of stress, dietary restraint, and disinhibition on appetite. Eating behaviors, 4(4), 369-383. doi:10.1016/j.eatbeh.2003.07.005

Health, D. o. (2011). Nutrient profiling technical guidance.

Hepworth, R., Mogg, K., Brignell, C., & Bradley, B. P. (2010). Negative mood increases selective attention to food cues and subjective appetite. Appetite, 54(1), 134-142. doi:10.1016/j.appet.2009.09.019

Herman, C. P., Koenig-Nobert, S., Peterson, J. B., & Polivy, J. (2005). Matching effects on eating: do individual differences make a difference? Appetite, 45(2), 108-109. doi:10.1016/j.appet.2005.03.013

Hess, J. M., Jonnalagadda, S. S., & Slavin, J. L. (2016). What Is a Snack, Why Do We Snack, and How Can We Choose Better Snacks? A Review of the Definitions of Snacking, Motivations to Snack, Contributions to Dietary Intake, and Recommendations for Improvement. Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 7(3), 466-475. doi:10.3945/an.115.009571

Hevel, D. J., Drollette, E. S., Dunton, G. F., & Maher, J. P. (2021). Social and Physical Context Moderates Older Adults' Affective Responses to Sedentary Behavior: An Ecological Momentary Assessment Study. The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences. doi:10.1093/geronb/gbab036

Higgins, M. M. (2007). Food and nutrition professionals can help older adults improve dietary practices. Journal of the American Dietetic Association, 107(5), 806-807. doi:10.1016/j.jada.2007.02.009

Host, A., McMahon, A. T., Walton, K., & Charlton, K. (2016). Factors Influencing Food Choice for Independently Living Older People-A Systematic Literature Review. Journal of nutrition in gerontology and geriatrics, 35(2), 67-94. doi:10.1080/21551197.2016.1168760

Hurree, N., Pem, D., Bhagwant, S., & Jeewon, R. (2017). A pilot study to investigate energy intake and food frequency among middle aged and elderly people in Mauritius. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, 10(1), 61-77. doi:10.3233/mnm-16118

Jones, A., Remmerswaal, D., Verveer, I., Robinson, E., Franken, I. H. A., Wen, C. K. F., & Field, M. (2019). Compliance with ecological momentary assessment protocols in

78

substance users: a meta-analysis. Addiction (Abingdon, England), 114(4), 609-619. doi:10.1111/add.14503

Julian, C., Santaliestra-Pasias, A. M., Miguel-Berges, M. L., & Moreno, L. A. (2017). Frequency and quality of mid-afternoon snack among Spanish children. Nutricion hospitalaria, 34(4), 827-833. doi:10.20960/nh.918

Kamphuis, C. B., de Bekker-Grob, E. W., & van Lenthe, F. J. (2015). Factors affecting food choices of older adults from high and low socioeconomic groups: a discrete choice experiment. The American journal of clinical nutrition, 101(4), 768-774. doi:10.3945/ajcn.114.096776

Kampmeijer, R., Pavlova, M., Tambor, M., Golinowska, S., & Groot, W. (2016). The use of e-health and m-health tools in health promotion and primary prevention among older adults: a systematic literature review. BMC health services research, 16 Suppl 5(Suppl 5), 290. doi:10.1186/s12913-016-1522-3

Kerver, J. M., Yang, E. J., Obayashi, S., Bianchi, L., & Song, W. O. (2006). Meal and snack patterns are associated with dietary intake of energy and nutrients in US adults. Journal of the American Dietetic Association, 106(1), 46-53. doi:10.1016/j.jada.2005.09.045

Kim, C. O. (2016). Food choice patterns among frail older adults: The associations between social network, food choice values, and diet quality. Appetite, 96, 116-121. doi:10.1016/j.appet.2015.09.015

Kwon, Y.-S., Yang, Y.-Y., Park, Y., Park, Y.-K., & Kim, S. (2020). Dietary Assessment and Factors According to Fruits and Vegetables Intake in Korean Elderly People: Analysis of Data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 2013-2018. Nutrients, 12(11). doi:10.3390/nu12113492

Kwon, Y. S., Yang, Y. Y., Park, Y., Park, Y. K., & Kim, S. (2020). Dietary Assessment and Factors According to Fruits and Vegetables Intake in Korean Elderly People: Analysis of Data from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 2013-2018. Nutrients, 12(11). doi:10.3390/nu12113492

Lachat, C., Nago, E., Verstraeten, R., Roberfroid, D., Van Camp, J., & Kolsteren, P. (2012). Eating out of home and its association with dietary intake: a systematic review of the evidence. Obesity reviews : an official journal of the International Association for the Study of Obesity, 13(4), 329-346. doi:10.1111/j.1467-789X.2011.00953.x

79

Larson, R., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The Experience Sampling Method. In Flow and the Foundations of Positive Psychology: The Collected Works of Mihaly Csikszentmihalyi (pp. 21-34). Dordrecht: Springer Netherlands.

Lechner, L., Kremers, S., Meertens, R., de Vries, H., Crombez, G., & Goubert, L. (2018). Psychosociale en Maatschappelijke Aspecten van de Bewegingsactiviteiten. 85-115.

Leven, V. I. G. (2018). Wat eten ouderen - Gezond Leven. Retrieved from https://www.gezondleven.be/themas/voeding/cijfers/wat-eet-de-gemiddelde…

Liang, T., Kuhle, S., & Veugelers, P. J. (2009). Nutrition and body weights of Canadian children watching television and eating while watching television. Public health nutrition, 12(12), 2457-2463. doi:10.1017/s1368980009005564

Liao, Y., Intille, S. S., & Dunton, G. F. (2015). Using ecological momentary assessment to understand where and with whom adults' physical and sedentary activity occur. International journal of behavioral medicine, 22(1), 51-61. doi:10.1007/s12529-014-9400-z

Loxton, N. J., Dawe, S., & Cahill, A. (2011). Does negative mood drive the urge to eat? The contribution of negative mood, exposure to food cues and eating style. Appetite, 56(2), 368-374. doi:10.1016/j.appet.2011.01.011

Marshall, D., & Bell, R. (2003). Meal construction: exploring the relationship between eating occasion and location. Food Quality and Preference, 14(1), 53-64. doi:https://doi.org/10.1016/S0950-3293(02)00015-0

Maugeri, A., & Barchitta, M. (2019). A Systematic Review of Ecological Momentary Assessment of Diet: Implications and Perspectives for Nutritional Epidemiology. Nutrients, 11(11). doi:10.3390/nu11112696

McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. Health education quarterly, 15(4), 351-377. doi:10.1177/109019818801500401

McNeill, S., & Van Elswyk, M. E. (2012). Red meat in global nutrition. Meat Science, 92(3), 166-173. doi:10.1016/j.meatsci.2012.03.014

Meltzer, H. M., Brantsæter, A. L., Trolle, E., Eneroth, H., Fogelholm, M., Ydersbond, T. A., & Birgisdottir, B. E. (2019). Environmental Sustainability Perspectives of the Nordic Diet. Nutrients, 11(9), 2248. Retrieved from https://www.mdpi.com/2072-6643/11/9/2248

80

Mena, B., Ashman, H., Dunshea, F. R., Hutchings, S., Ha, M., & Warner, R. D. (2020). Exploring Meal and Snacking Behaviour of Older Adults in Australia and China. Foods, 9(4), 24. doi:10.3390/foods9040426

Murakami, K., & Livingstone, M. B. (2016). Associations between meal and snack frequency and diet quality and adiposity measures in British adults: findings from the National Diet and Nutrition Survey. Public health nutrition, 19(9), 1624-1634. doi:10.1017/S1368980015002979

Myhre, J. B., Loken, E. B., Wandel, M., & Andersen, L. F. (2015). The contribution of snacks to dietary intake and their association with eating location among Norwegian adults - results from a cross-sectional dietary survey. BMC public health, 15, 369. doi:10.1186/s12889-015-1712-7

Nuijten, S. (2020). COVID-19 Impact on Consumer Food Behaviors in Europe. COVID-19 Study: European Food Behaviors, European Union.

Nuvoli, G. (2015). Family meal frequency, weight status and healthy management in children, young adults and seniors. A study in Sardinia, Italy. Appetite, 89, 160-166. doi:10.1016/j.appet.2015.02.007

O'Connor, L., Brage, S., Griffin, S. J., Wareham, N. J., & Forouhi, N. G. (2015). The cross-sectional association between snacking behaviour and measures of adiposity: the Fenland Study, UK. The British journal of nutrition, 114(8), 1286-1293. doi:10.1017/S000711451500269X

O'Dwyer, N. A., Gibney, M. J., Burke, S. J., & McCarthy, S. N. (2005). The influence of eating location on nutrient intakes in Irish adults: implications for developing food-based dietary guidelines. Public health nutrition, 8(3), 258-265. doi:10.1079/phn2004701

Oemichen, M., & Smith, C. (2016). Investigation of the Food Choice, Promoters and Barriers to Food Access Issues, and Food Insecurity Among Low-Income, Free-Living Minnesotan Seniors. Journal of Nutrition Education and Behavior, 48(6), 397-404.e391. doi:https://doi.org/10.1016/j.jneb.2016.02.010

Orfanos, P., Naska, A., Rodrigues, S., Lopes, C., Freisling, H., Rohrmann, S., . . . Trichopoulou, A. (2017). Eating at restaurants, at work or at home. Is there a difference? A study among adults of 11 European countries in the context of the HECTOR* project. European Journal of Clinical Nutrition, 71(3), 407-419. doi:10.1038/ejcn.2016.219

81

Pickering, T. A., Huh, J., Intille, S., Liao, Y., Pentz, M. A., & Dunton, G. F. (2016). Physical Activity and Variation in Momentary Behavioral Cognitions: An Ecological Momentary Assessment Study. Journal of Physical Activity & Health, 13(3), 344-351. doi:10.1123/jpah.2014-0547

Piernas, C., & Popkin, B. M. (2010). Snacking increased among U.S. adults between 1977 and 2006. The Journal of nutrition, 140(2), 325-332. doi:10.3945/jn.109.112763

Privitera, G. J., King-Shepard, Q. W., Cuifolo, K. N., & Doraiswamy, P. M. (2019). Differential food intake and food choice by depression and body mass index levels following a mood manipulation in a buffet-style setting. Journal of health psychology, 24(2), 199-208. doi:10.1177/1359105316650508

Ramic, E., Pranjic, N., Batic-Mujanovic, O., Karic, E., Alibasic, E., & Alic, A. (2011). The effect of loneliness on malnutrition in elderly population. Medicinski arhiv, 65(2), 92-95.

Schäffer, B. (2007). The digital literacy of seniors. Research in Comparative and International Education, 2(1), 29-42.

Schüz, B., Bower, J., & Ferguson, S. G. (2015). Stimulus control and affect in dietary behaviours. An intensive longitudinal study. Appetite, 87, 310-317. doi:https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.01.002

Sebastian, R. S., Cleveland, L. E., & Goldman, J. D. (2008). Effect of snacking frequency on adolescents' dietary intakes and meeting national recommendations. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, 42(5), 503-511. doi:10.1016/j.jadohealth.2007.10.002

Shiffman, S., Stone, A. A., & Hufford, M. R. (2008). Ecological Momentary Assessment. Annual Review of Clinical Psychology, 4(1), 1-32. doi:10.1146/annurev.clinpsy.3.022806.091415

Shim, J. S., Oh, K., & Kim, H. C. (2014). Dietary assessment methods in epidemiologic studies. Epidemiology and health, 36, e2014009. doi:10.4178/epih/e2014009

Sousa, A. C. A., Coelho, S. D., Pastorinho, M. R., Taborda-Barata, L., Nogueira, A. J. A., Isobe, T., . . . Tanabe, S. (2017). Levels of TBT and other selected organotin compounds in duplicate diet samples. The Science of the total environment, 574, 19-23. doi:10.1016/j.scitotenv.2016.09.037

82

Sprod, J., Ferrar, K., Olds, T., & Maher, C. (2015). Changes in sedentary behaviours across the retirement transition: a systematic review. Age and ageing, 44(6), 918-925. doi:10.1093/ageing/afv140

Stichting tegen Kanker. (n.d.). Lexicon: Biomarker. Retrieved from https://www.kanker.be/lexicon/b/biomarker

Stone, A. A. (2007). The Science of Real-Time Data Capture: Self-Reports in Health Research. 54-75.

Thompson, F. E., & Subar, A. F. (2017). Dietary Assessment Methodology. In Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease (pp. 5-48).

UWA. (2020). The Science Of Emotion: Exploring The Basics Of Emotional Psychology. Retrieved from https://online.uwa.edu/news/emotional-psychology/#:~:text=According%20t….

Vandevijvere, S., Lachat, C., Kolsteren, P., & Van Oyen, H. (2009). Eating out of home in Belgium: current situation and policy implications. The British journal of nutrition, 102(6), 921-928. doi:10.1017/s0007114509311745

Vatanparast, H., Islam, N., Masoodi, H., Shafiee, M., Patil, R. P., Smith, J., & Whiting, S. J. (2020). Time, location and frequency of snack consumption in different age groups of Canadians. Nutrition journal, 19(1), 85. doi:10.1186/s12937-020-00600-5

Vatanparast, H., Islam, N., Patil, R. P., Shafiee, M., Smith, J., & Whiting, S. (2019). Snack Consumption Patterns among Canadians. Nutrients, 11(5). doi:10.3390/nu11051152

Visser, M., Schaap, L. A., & Wijnhoven, H. A. H. (2020). Self-Reported Impact of the COVID-19 Pandemic on Nutrition and Physical Activity Behaviour in Dutch Older Adults Living Independently. Nutrients, 12(12). doi:10.3390/nu12123708

Wansink, B., Payne, C. R., & Shimizu, M. (2010). "Is this a meal or snack?" Situational cues that drive perceptions. Appetite, 54(1), 214-216. doi:10.1016/j.appet.2009.09.016

Wham, C. A., Teh, R. O., Robinson, M., & Kerse, N. M. (2011). What is associated with nutrition risk in very old age? The journal of nutrition, health & aging, 15(4), 247-251. doi:10.1007/s12603-010-0304-6

Whitelock, E., & Ensaff, H. (2018). On Your Own: Older Adults’ Food Choice and Dietary Habits. Nutrients, 10(4), 413. Retrieved from https://www.mdpi.com/2072-6643/10/4/413

83

Wittig, F., Hummel, E., Wenzler, G., & Heuer, T. (2017). Energy and macronutrient intake over the course of the day of German adults: A DEDIPAC-study. Appetite, 114, 125-136. doi:10.1016/j.appet.2017.03.018

Wouters, S., Thewissen, V., Duif, M., van Bree, R. J., Lechner, L., & Jacobs, N. (2018). Habit strength and between-meal snacking in daily life: the moderating role of level of education. Public health nutrition, 21(14), 2595-2605. doi:10.1017/S1368980018001283

Yeomans, M. R., & Coughlan, E. (2009). Mood-induced eating. Interactive effects of restraint and tendency to overeat. Appetite, 52(2), 290-298. doi:10.1016/j.appet.2008.10.006

Yoshinaga, J., & Narukawa, T. (2021). Dietary intake and urinary excretion of methylated arsenicals of Japanese adults consuming marine foods and rice. Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 38(4), 622-629. doi:10.1080/19440049.2021.1877836

Zizza, C. A., Tayie, F. A., & Lino, M. (2007). Benefits of snacking in older Americans. Journal of the American Dietetic Association, 107(5), 800-806. doi:10.1016/j.jada.2007.02.002

Download scriptie (1.94 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. dr. Delfien Van Dyck & Flore De Vylder