Temperament, je kracht of je achillespees?

Camille
Testaferrata

Ooit, ooit word je oud. Wellicht hoop je dat je gespaard blijft van psychopathologie, maar wat als? De realiteit is dat 75-plussers ten opzichte van de algemene bevolking meer te kampen krijgen met psychische moeilijkheden. Garanties zijn er dus niet, maar wat als jouw temperament een belangrijke rol speelt op jouw oude dag?

Één temperament, verschillende componenten

Vaak wordt er gesproken over “hét temperament”. Echter kan dit volgens Rothbart onderverdeeld worden in twee componenten: het reactief en het regulatief temperament.

“Mijn peuter kan niet stilzitten”, “onze baby is zo (on)rustig” of “mijn kleuter is snel bang”. Het zijn uitspraken die je vast al gehoord hebt, het zijn allemaal uitingen van het reactief temperament. Dit is het primitieve gedeelte en maakt deel uit van een emotionele reactie. Volgens Gray kan het onderverdeeld worden in het Behavioral Inhibition System (BIS) en het Behavioral Activation System (BAS). Het doel van je BIS is om negatieve gevolgen te vermijden, dit door je gedrag te verhinderen. Het wordt in gang gezet wanneer je je in onaangename of angstaanjagende situaties bevindt, dan ga je angst voelen. Je BAS zal geactiveerd worden wanneer een situatie een positieve betekenis heeft. Je zal dan doelgericht reageren door toenadering te zoeken. Je voelt positieve emoties en zal impulsief zijn.

Je raadt het al, op deze emoties en gedragingen moet je uiteindelijk grip krijgen. Dat is de rol van je regulatief temperament, de zogenaamde Effortful Control (EC). Langzaam maar zeker zal deze de controle nemen over je reactief temperament. Deze zelfregulatie zorgt ervoor dat je een dominante reactie kan stopzetten, om een minder dominante reactie te stellen. Hiervoor heb je drie mechanismen: (1) de controle over je aandacht, zijnde het vrijwillig focussen en verzetten ervan, (2) de controle om gedrag niet te stellen door middel van een inspanning en (3) de controle die ervoor zorgt dat je ook gedrag stelt bij gebrek aan motivatie.

Paarden en ruiters

Je stelt je vast de vraag wat temperament met psychopathologie te maken heeft. Het BIS hangt samen met angst en het BAS met impulsiviteit. Wanneer het BIS of het BAS zoals een paard op hol slaat ontstaan psychische klachten of psychopathologie. Voor het BIS betreft het internaliserende klachten of psychopathologie zoals onder andere een sombere stemming, een depressieve of een angststoornis. Het BAS gaat gepaard met externaliserende klachten of psychopathologie bijvoorbeeld, gedrags- of impulsiviteitsproblemen, ADHD of middelenmisbruik. Het duale procesmodel stelt dat een onevenwicht tussen het reactief en het regulatief temperament psychopathologie kan uitlokken. Een hoog regulatief temperament zou dan een beschermende factor zijn in geval van een te hoge BIS of BAS. Bij wijze van spreken kan een krachtige ruiter (cfr. regulatief temperament) het op hol geslagen paard (cfr. reactief temperament) intomen. Daarentegen verhoogt de kans op psychopathologie bij een hoog reactief temperament met een laag regulatief temperament. Met andere woorden, wanneer de ruiter zwak is zal deze het paard niet onder controle krijgen. De ruiter kan, door onder andere cognitieve training, sterker gemaakt worden. Wat kan leiden tot een vermindering van symptomen, het paard zal minder hard op hol slaan. Moraal van het verhaal: de ruiter en het paard moeten evenwichtig op elkaar inspelen.

 Tik… Tak… Tik… Tak…

Ouder worden, we kennen allemaal de grijze haren en rimpels. Je hersenen veranderen ook, zo sterven er hersencellen af. Dit gebeurt ook in het deel van de hersenen dat zich vlak achter je voorhoofd bevindt, de zogenaamde frontale kwab. Net dat deel is cruciaal voor zelfregulatie. Hierdoor ben je als oudere mogelijk vatbaarder voor problematieken gelinkt aan een verminderde zelfregulatie en bijgevolg meer psychopathologie.

De duale procestheorie bevestigd?

Onderzoek naar psychopathologie bij ouderen is eerder schaars. Er wordt nog vaak gedacht dat de behandeling van psychopathologie op oudere leeftijd geen zin meer heeft of onmogelijk is. Dit ondanks de vergrijzing, de grote mate van psychisch leed en de gevolgen van psychopathologie in deze groep. Daarenboven is er ook bij oudere psychiatrische patiënten vaak sprake van herval en heropnames, wat ons doet vermoeden dat er iets ontbreekt in het zorgaanbod. Voorgaande argumenten maken onderzoek naar deze populatie uiterst belangrijk. De duale procestheorie werd nog niet onderzocht bij psychogeriatrische patiënten, waardoor dit de focus van de masterproef was. Aan de hand van vragenlijsten werden het regulatief temperament (EC), het BIS, het BAS en de mate van psychologische distress en psychopathologie in kaart gebracht. Na het uitvoeren van een statistische analyse bleek de dualeBevindingen masterproef procestheorie bevestigd. Een laag regulatief temperament met een hoog reactief temperament gaat steeds gepaard met een ernstige mate van psychopathologie. Een hoog regulatief temperament bleek bij een hoog reactief temperament bescherming te bieden tegen ernstige mate van psychopathologie. Meer specifiek leidde een hoge BIS samen met een hoge zelfregulatie tot minder internaliserende psychopathologie, dan wanneer de zelfregulatie laag is. Ook een hoge BAS samen met een hoge zelfregulatie leiden tot minder externaliserende psychopathologie. Het plaatje van het regulatief temperament, zijnde de sterke ruiter, als beschermende factor tegen ernstige psychopathologie werd in de thesis bevestigd. Ondanks dat dit fenomeen veelvuldig onderzocht werd bij kinderen en volwassenen is dit de eerste maal dat dit in deze populatie bevestigd werd. Daarenboven geldt deze bevinding omtrent het temperament over veel verschillende psychopathologieën heen. Wat een belangrijke troef is in een populatie die vaak kampt met meerdere psychopathologieën tegelijkertijd. Het leidt ertoe dat er een beter begrip kan komen met betrekking tot psychopathologieën, maar ook dat er vooruitgang gemaakt wordt op vlak van psychodiagnostiek en therapie.

De bevestiging van de duale procestheorie leidt impliciet tot de conclusie dat cognitieve trainingen mogelijk een waardevolle aanvulling op het bestaande behandelingsaanbod zijn. Hier moet de wetenschap zich in toekomstig onderzoek nog verder over buigen. Doch luidt de conclusie van huidig onderzoek dat een stevig regulatief temperament belangrijk is om een goede psychische gezondheid te waarborgen. De vraag van één miljoen: zou jouw temperament je kracht of je achillespees zijn in geval van psychologische moeilijkheden op je oude dag?

Bibliografie

Adriaenssens, J., Farfan-Portet, M-I., Benahmed, N., Kohn, L., Dubois, C., Devriese, S., Eyssen, M., & Ricour, C. (2018). Hoe de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen verbeteren? (KCE Report 301As). Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_301A_Organisati… heidszorg_ouderen_synthese.pdf

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.).

Andrews, S. C., Hoy, K. E., Enticott, P. G., Daskalakis, Z. J., & Fitzgerald, P. B. (2011). Improving working memory: the effect of combining cognitive activity and anodal transcranial direct current stimulation to the left dorsolateral prefrontal cortex. Brain Stimulation, 4(2), 84-89. https://doi.org/10.1016/j.brs.2010.06.004

Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (2003). Symptom Checklist (SCL-90). Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Publishers

Atherton, O. E., Lawson, K. M., & Robins, R. W. (2020). The development of effortful control from late childhood to young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 119(2). 417-456. http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000283

Ayuso-Gutiérrez, J. L., & del Río Vega, J. M. (1997). Factors influencing relapse in the long-term course of schizophrenia. Schizophrenia Research, 28(2-3), 199-206. https://doi.org/10.1016/S0920-9964(97)00131-X

Bijttebier, P., Beck, I., Claes, L., & Vandereycken, W. (2009). Gray’s reinforcement sensitivity theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. Clinical psychology review, 29(5), 421-430. DOI: 10.1016/j.cpr.2009.04.002

Bohane, L., Maguire, N., & Richardson, T. (2017). Resilients, overcontrollers and undercontrollers: a systematic review of the utility of a personality typology method in understanding adult mental health problems. Clinical Psychology Review, 57, 75-92. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.07.005

Brancart, X., Rossi, G., Dierckx, E., De Raedt, R., & De Vos, I. (2021). Temperament based personality types in community-dwelling older adults: a latent profile analysis. Poster session presented at Annual Meeting of the Belgian Association of Psychological Sciences 27th and 28th May 2021 at UCLouvain, .

Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 67(2), 319-333. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.2.319

Claes, L., Robinson, M. D., Muehlenkamp, J. J., Vandereycken, W., & Bijttebier, P. (2010). Differentiating bingeing/purging and restrictive eating disorder subtypes: the roles of temperament, effortful control, and cognitive control. Personality and Individual Differences, 48(2), 166-170. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.09.016

Claes, L., Vandereycken, W., Vandeputte, A., & Breat, C. (2013). Personality subtypes in female pre-bariatric obese patients: do they differ in eating disorder symptoms, psychological complaints and coping behaviour? European Eating Disorders Review, 21(1), 72-77. https://doi.org/10.1002/erv.2188

Claes, L., Vertommen, S., Smits, D., & Bijttebier, P. (2009). Emotional reactivity and self-regulation in relation to personality disorders. Personality and Individual Differences, 47(8), 948-953. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.07.027

Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50(12), 975- 990. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1993.01820240059008

Coplan, R. J., Wilson, J., Frohlick, S. L., & Zelenski, J. (2006). A person-oriented analysis of behavioral inhibition and behavioral activation in children. Personality and Individual differences, 41(5), 917-927. https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.02.019

Crews, F. T. (2008). Alcohol-related neurodegeneration and recovery: mechanisms from animal models. Alcohol Research & Health : the journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 31(4), 377-388.

Derogatis, L.R. (1983). SCL-90: Administration, Scoring and Procedures Manual-I for the Revised Version and other Instruments of the Psychopathology Rating Scale Series. Baltimore, MD: Johns Hopkins University School of Medicine, Clinical Psychometrics Research Unit.

Dierickx, S., Dierckx, E., Claes, L., & Rossi, G. (2021). Measuring behavioral inhibition and behavioral activation in older adults: construct validity of the dutch BIS/BAS scales. Assessment, 00(0), 1-14. https://doi.org/10.1177/10731911211000123

Ditye, T., Jacobson, L., Walsh, V., & Lavidor, M. (2012). Modulating behavioral inhibition by tDCS combined with cognitive training. Experimental Brain Research, 219(3), 363-368. https://doi.org/10.1007/s00221-012-3098-4

Eisenberg, N., Valiente, C., Spinrad, T. L., Cumberland, A., Liew, J., Reiser, M., Zhou, Q., & Losoya, S. H. (2009). Longitudinal relations of children’s effortful control, impulsivity, and negative emotionality to their externalizing, internalizing, and co-occurring behavior problems. Developmental Psychology, 45(4), 988-1008. https://doi.org/10.1037/a0016213

Evans, D. E., & Rothbart, M. K. (2007). Developing a model for adult temperament. Journal of Research in Personality, 41(4), 868-888. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.11.002

Franken, I. H. A., & Muris, P. (2006). BIS/BAS personality characteristics and college students’ substance use. Personality and Individual Differences, 40(7), 1497-1503. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.12.005

Franken, I. H. A., Muris, P., & Rassin, E. (2005). Psychometric properties of the dutch BIS/BAS scales. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 27(1), 25-30. https://doi.org/10.1007/s10862-005-3262-2

Gable, S. L., Reis, H. T., & Elliot, A. J. (2000). Behavioral activation and inhibition in everyday life. Journal of Personality and Social Psychology, 78(6), 1135-1149. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.6.1135

Geuten, S. (2018). Een exploratieve studie naar temperamentsfactoren en cognitief functioneren bij klinische ouderen. [Unpublished master’s thesis]. Vrije Universiteit Brussel.

Goldsmith, H. H., Buss, A. H., Plomin, R., Rothbart, M. K., Thomas, A., Chess, S., Hinde, R. A., & McCall, R. B. (1987). Roundtable: What is temperament? Four approaches. Child Development, 58(2), 505-529. https://doi.org/10.2307/1130527

Gray, J. A. (1987). Perspectives on anxiety and impulsivity: a commentary. Journal of Research in Personality, 21(4), 493-509. https://doi.org/10.1016/0092-6566(87)90036-5

Hakamata, Y., Lissek, S., Bar-Haim, Y., Britton, J. C., Fox, N. A., Leibenluft, E., Ernst, M., & Pine, D. S. (2010). Attenntion bias modification treatment: a meat-analysis toward the establishment of novel treatment for anxiety. Biological Psychiatry, 68(11), 982-990. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2010.07.021

Hartman, C. A., & Majdandžić, M. (2001). De Nederlandse vertaling van de Adult Temperament Questionnaire, intern rapport Universitair Medisch Centrum Groningen. Groningen: Disciplinegroep Psychiatrie.

Hershenberg, R., & Goldfried, M. R. (2015). Implications of RDoC for the research and practice of psychotherapy. Behavior Therapy, 46(2), 156-165. https://doi.org/10.1016/j.beth.2014.09.014

Hill, N. L., Lin, F. V., Parisi, J. M., & Kolanowski, A. (2015). The moderating effect of personality type on the relationship between leisure activity and executive control in older adults. Activities, Adaptation & Aging, 39(2), 153-176. https://doi.org/10.1080/01924788.2015.1025659

Hundt, N. E., Kimbrel, N. A., Mitchell, J. T., & Nelson-Gray, R. O. (2008). High BAS, but not low BIS, predicts externalizing symptoms in adults. Personality and Individual Differences, 44(3), 565-575. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.09.018

Hundt, N. E., Nelson-Gray, R. O., Kimbrel, N. A., Mitchell, J. T., & Kwapil, T. R. (2007). The interaction of reinforcement sensitivity and life events in the prediction of anhedonic depression and mixed anxiety-depression symptoms. Personality and Individual differences, 43(5), 1001-1012. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.02.021

IBM Corp. Released 2021. IBM SPSS Statistics for Macintosh, Version 28.0.0.0. Armonk, NY: IBM Corp

Insel, T., Cuthbert, B., Garvey, M., Heinssen, R., Pine, D. S., Quinn, K., Sanislow, C., & Wang, P. (2010). Research domain criteria (RDoC): toward a new classification framework for research on mental disorders. American Journal of Psychiatry, 167(7), 748-51. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09091379

Jorm, A. F., Christensen, H., Henderson, A. S., Jacomb, P. A., Korten, A. E., & Rodgers, B. (1999). Using the BIS/BAS scales to measure behavioural inhibition and behavioural activation: factor structure, validity and norms in a large community sample. Personality and Individual Differences, 26(1), 49-58. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00143-3

Kahneman, D., & Frederick, S. (2001). Representativeness revisited: attribute substitution in intuitive judgement. In T. Gilvoch, D. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), Heuristics of Intuitive Judgement: Extensions and Applications (pp. 49-81). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808098.004

Kasch, K. L., Rottenberg, J., Arnow, B. A., & Gotlib, I. H. (2002). Behavioral activation and inhibition systems and the severity and course of depression. Journal of Abnormal Psychology, 111(4), 589-597. https://doi.org/10.1037/0021-843X.111.4.589

Keel, P. K., Dorer, D. J., Franko, D. L., Jackson, S. C., & Herzog, D. B. (2005). Postremission predictors of relapse in women with eating disorders. American Journal of Psychiatry, 162(12), 2263-2268. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.12.2263

Keshavan, M. S., Vinogradov, S., Rumsey, J., Sherrill, J., Wagner, A. (2014). Cognitive training in mental disorders: update and future directions. The American journal of psychiatry, 171(5), 510-522. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2013.13081075

Kivelä, S.-L., Viramo, P., & Pahkala, K. (2000). Factors predicting the relapse of depression in old age. International Journal of Geriatric Psychiatry, 15(2), 112-119. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1166(200002)15:2<112::AID-GPS83>3.0…

Lampe, I. K., Kahn, R. S., & Heeren, T. J. (2001). Apathy, anhedonia, and psychomotor retardation in elderly psychiatric patients and healthy elderly individuals. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 14, 11-16. https://doi.org/10.1177/089198870101400104

Lonigan, C. J., Vasey, M. W., Phillips, B. M., & Hazen, R. A. (2004). Temperament, anxiety, and the processing of threat-relevant stimuli. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 33(1), 8-20. https://doi.org/10.1207/S15374424JCCP3301_2

Maenen, L. (2020). Onderzoek naar over- en ondergecontroleerde en weerbare persoonlijkheidstypes in een klinische steekproef ouderen. [Unpublished master’s thesis]. Vrije Universiteit Brussel.

Marengoni, A., Angleman, S., Melis, R., Mangialasche, F., Karp, A., Garmen, A., Meinow, B., & Fratiglioni, L. (2011). Aging with multimorbidity: a systematic review of the literature. Ageing Research Reviews, 10(4), 430-439. https://doi.org/10.1016/j.arr.2011.03.003

Mitchell, J. T., & Nelson-Gray, R. O. (2006). Attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in adults: relationship to gray’s behavioral approach system. Personality and Individual Differences 40(4), 749-760. https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.08.011

Mowlaie, M., Abolghasemi, A., & Aghababaei, N. (2016). Pathological narcissism, brain behavioral systems and tendency to substance abuse: the mediating role of self-control. Personality and Individual Differences, 88, 247-250. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.09.019

Muris, P., & Ollendick, T. H. (2005). The role of temperament in the etiology of child psychopathology. Clinical Child and Family Psychology Review, 8(4). 271- 289. https://doi.org/10.1007/s10567-005-8809-y

Nigg, J. T. (2006). Temperament and developmental psychopathology. Journal of Child Psychopathology and Psychiatry, 47(3-4), 395-422. https://doi.org/10.1111/j.1469- 7610.2006.01612.x

Nigg, J. T. (2017). Annual research review: on the relations among self-regulation, self-control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk-taking, and inhibition for developmental psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(4). 361-383. https://doi.org/10.1111/jcpp.12675

O’Connor, R. M., Stewart, S. H., & Watt, M. C. (2009). Distinguishing BAS risk for university students’ drinking, smoking, and gambling behaviors. Personality and Individual differences, 46(4), 514-519. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.12.002

Ostlund, B., Myruski, S., Buss, K., & Pérez-Edgar, K. E. (2021). The centrality of temperament to the research domain criteria (RDoC): the earliest building blocks of psychopathology. Development and Psychopathology, 33(5), 1584-1598. https://doi.org/10.1017/S0954579421000511

Pauwels, E., Dierckx, E., Smits, D., Janssen, R., & Claes, L. (2018). Validation of the Young Schema Questionnaire-Short Form in a Flemish Community Sample. Psychologica Belgica, 58(1), 34– 50. https://www.psychologicabelgica.com/articles/10.5334/pb.406/

Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. Annual Review of Neuroscience, 35, 73-89. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro- 062111-150525

Raz, N., Gunning, F. M., Head, D., Dupuis, J. H., McQuain, J., Briggs, S. D., Loken, W. J., Thornton, A. E., & Acker, J. D. (1997). Selective aging of the human cerebral cortex observed in vivo: differential vulnerability of the prefrontal gray matter. Cerebral Cortex, 7(3), 268-282. https://doi.org/10.1093/cercor/7.3.268

Rothbart, M. K., & Ahadi, S. A. (1994). Temperament and the development of personality. Journal of Abnormal Psychology, 103(1), 55-66. https://doi.org/10.1037/0021-843X.103.1.55

Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (2006). Temperament. In W. Damon, R. Lerner, N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology (sixth edition, third volume, pp. 99-166). John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9780470147658.chpsy0303

Rothbart, M. K., & Posner, M. I. (2015). The developing brain in a multitasking world. Developmental Review, 35, 42-63. https://doi.org/10.1016/j.dr.2014.12.006

Rothbart, M. K., & Rueda, M. R. (2005). The development of effortful control. In U. Mayr, E. Awh, & S. Keele (Eds.), Decade of behavior. Developing individuality in human brain: A tribute to Michael I. Posner (pp. 167-188). Washington, D.C.: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/11108-009

Rothbart, M. K., Ellis, L. K., & Posner, M. I. (2004). Temperament and self-regulation. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Handbook of self-regulation: research, theory, and applications (pp. 357-370). New York: Guilford Press.

Rothbart, M. K., Ellis, L. K., Rueda, M. R., & Posner, M. I. (2003). Developing mechanisms of temperamental effortful control. Journal of Personality, 71(6), 1113-1144. https://doi.org/10.1111/1467-6494.7106009

Salat, D. H., Buckner, R. L., Snyder, A. Z., Greve, D. N., Desikan, R. S. R., Busa, E., Morris, J. C., Dale, A. M., & Fischl, B. (2004). Thinning of the cerebral cortex in aging. Cerebral Cortex, 14(7), 721-730. https://doi.org/10.1093/cercor/bhh032

Salat, D. H., Kaye, J. A., & Janowsky, J. S. (1999). Prefrontal gray and white matter volumes in healthy aging and Alzheimer disease. Archives of Neurology, 56(3), 338-344. DOI: 10.1001/archneur.56.3.338

Sanislow, C. A., Pine, D. S., Quinn, K. J., Kozak, M. J., Garvey, M. A., Heinssen, R. K., Wang, P. S- E., & Cuthbert B. N. (2010). Developing constructs for psychopathology research: research domain criteria. Journal of Abnormal Psychology, 119(4), 631-639. DOI: 10.1037/a0020909631

Santens, E., Claes, L., Dierckx, E., & Dom, G. (2020). Effortful Control – A Transdiagnostic Dimension Underlying Internalizing and Externalizing Psychopathology. Neuropsychobiology, 79(4-5), 255–269. https://doi.org/10.1159/000506134

Santens, E., Claes, L., Dierckx, E., Luyckx, K., Peuskens, H., & Dom, G. (2018). Personality profiles in substance use disorders: do they differ in clinical symptomatology, personality disorders and coping? Personality and Individual Differences, 131, 61-66. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.04.018

Santens, E., Dom, G., Dierckx, E., & Claes, L. (2022). Reactive and regulative temperament in relation to clinical symptomatology and personality disorders in patients with a substance use disorder. Journal of Clinical Medicine, 11(3), 591. https://doi.org/10.3390/jcm11030591

Schacht, R. (2003). Vragenlijst Tevredenheid Levensdomeinen. Psychopraxis, 5, 257-262.

Schoevers, R. A., Beekman, A. T. F., Deeg, D. J. H., Jonker, C., & van Tilburg, W. (2003). Comorbidity and risk-patterns of depression, generalised anxiety disorder and mixed anxiety-depression in later life: results from the AMSTEL study. International Journal of Geriatric Psychiatry, 18(11), 994-1001. https://doi.org/10.1002/gps.1001

Schotte, C. K. W., de Doncker, D., Vankerckhoven, C., Vertommen, H., & Cosyns, P. (1998). Self- report assessment of the DSM-IV personality disorders. Measurement of trait and distress characteristics: the ADP-IV. Psychological Medicine, 28(5), 1179-1188. https://doi.org/10.1017/S0033291798007041

Schwaighofer, M., Fischer, F., & Bühner, M. (2015). Does working memory training transfer? A meta- analysis including training conditions as moderators. Educational Psychologist, 50(2), 138- 166. https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1036274

Slobodskaya, H. R. (2007). The associations among the big five, behavioural inhibition and behavioural approach systems and child and adolescent adjustment in Russia. Personality and Individual Differences, 43(4), 913-924. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.02.012

Smillie, L. D., Dalgleish, L. I., & Jackson, C. J. (2007). Distinguishing between learning and motivation in behavioral tests of the reinforcement sensitivity theory of personality. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(4), 476-489. https://doi.org/10.1177/0146167206296951

Steca, P., Alessandri, G., & Caprara, G. V. (2010). The utility of a well-known personality typology in studying successful aging: Resilients, undercontrollers, and overcontrollers in old age. Personality and individual differences, 48(4), 442-446. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.11.016

Strack, F., & Deutsch, R. (2004). Reflective and impulsive determinants of social behavior. Personality and Social Psychology Review, 8(3), 220-247. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0803_1

Tiego, J., Bellgrove, M. A., Whittle, S., Pantelis, C., & Testa, R. (2020). Common mechanisms of executive attention underlie executive function and effortful control in children. Developmental Scienve, 23(3), 1-25. https://doi.org/10.1111/desc.12918

Turner, B. J., Claes, L., Wilderjans, T. F., Pauwels, E., Dierckx, E., Chapman, A. L., & Schoevaerts, K. (2014). Personality profiles in eating disorders: further evidence of the clinical utility of examining subtypes based on temperament. Psychiatry Research, 219(1), 157-165. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2014.04.036

Vittengl, J.R., Clark, L.A., Dunn, T.W., & Jarrett, R.B. (2007). Reducing relapse and recurrence in unipolar depression: a comparative meta-analysis of cognitive-behavioral therapy's effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(3), 475- 488. https://doi.org/10.1037/0022-006X.75.3.475

Westgate, B., Dunning, D., Roberts, H., & Adlam, A.-L. R. (2017). The clinical use of cogmed working memory training (CWMT): a clinician survey. The Neuropsychologist 4, 54-62.

Whittle, S., Allen, N. B., Lubman, D. I., & Yücel, M. (2006). The neurobiological basis of temperament: towards a better understanding of psychopathology. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30(4), 511-525. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2005.09.003

Wiers, R. W., Gladwin, T. E., Hofmann, W., Salemink, E., & Ridderinkhof, K. R. (2013). Cognitive bias modification and cognitive control training in addiction and related psychopathology: mechanisms, clinical perspectives, and ways forward

Windsor, T. D., Pearson, E. L., & Butterworth, P. (2012). Age group differences and longitudinal changes in approach-avoidance sensitivity: findings from an 8-year longitudinal study. Journal of Research in Personality, 46(6), 646-654. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2012.07.002

Young, J. E., & Brown, G. (1994). Young Schema-Questionnaire (2nd ed.). In J. E. Young (Ed.), Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (Rev. ed., pp. 63– 76). Sarasota, FL: Professional Resource Press.

Download scriptie (793.31 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. Dr. Eva Dierckx