Betere overleving na stamceltransplantatie…dankzij je smartwatch?

Jolien
Van Opstal

Elk jaar ondergaan zo’n 1000 Belgen een levensreddende stamceltransplantatie, een behandeling voor verschillende bloed- en lymfeklierkankers of ernstige auto-immuun aandoeningen. Door middel van chemotherapie verwoest men eerst het immuunsysteem waarna men nieuwe stamcellen toedient om het immuunsysteem terug op te bouwen. Hoewel er de afgelopen decennia heel wat vooruitgang is geboekt, is één jaar later 30% van de patiënten overleden. Wie het wél overleeft, blijft vatbaar voor verschillende complicaties en ontwikkelt makkelijker chronische ziekten. Iedereen die ooit een stamceltransplantatie heeft ondergaan, heeft dan ook levenslang gespecialiseerde zorg nodig. Het coördineren van deze zorg en het tijdig opmerken van complicaties is een enorme uitdaging.

Een smartwatch, smartphone of computer kan hier het verschil maken! Het gebruik van elektronica en technologie binnen de zorg, ook wel “eHealth” genoemd, neemt de laatste jaren sterk toe en de mogelijke toepassingen vergroten zienderogen. Studente geneeskunde (KU Leuven) Jolien Van Opstal schreef haar masterscriptie over het gebruik van eHealth binnen het domein van de stamceltransplantatie. “Binnen verschillende geneeskundige domeinen wordt eHealth steeds vaker gebruikt voor patiëntenzorg, en met goede resultaten. Hoewel we studies in andere domeinen niet simpelweg kunnen transfereren naar stamceltransplantatie patiënten, opent deze evolutie wel interessante deuren om de complexe en langdurige zorg van deze patiënten eenvoudiger en beter te maken. Bijna iedereen heeft ondertussen en smartphone. Waarom zouden we die niet inschakelen om betere zorg te bieden aan onze patiënten?”

Aan de hand van een wetenschappelijke literatuurstudie onderzocht Van Opstal het huidige eHealth landschap binnen het domein van de stamceltransplantatie. Van Opstal: “Hoewel er veel te doen is rond eHealth, was er binnen het domein van de stamceltransplantatie nog nooit een studie gepubliceerd die alle wetenschappelijke studies bundelt en kijkt hoever de wetenschap eigenlijk staat.” De resultaten van Van Opstal’s literatuurstudie werden onlangs gepubliceerd in het internationaal wetenschappelijke tijdschrift “Transplantation and Cellular Therapy”. Opvallend is de sterke toename van wetenschappelijke literatuur over het gebruik van eHealth. In 2015 waren er wereldwijd nog maar 6 artikels over eHealth gebruik na stamceltransplantaties, in 2021 steeg dit aantal naar 22. “Een duidelijke trend”, volgens Van Opstal. “De recente ‘boom’ in aantal studies toont de sterke interesse voor eHealth gebruik binnen dit domein.” Meer dan de helft van de studies focust op “patient-reported outcomes”. Hierbij vullen patiënten op regelmatige tijdstippen online vragenlijsten in over hun fysieke symptomen, maar ook bijvoorbeeld over hun mentaal welzijn. Het behandelteam van de patiënt bestudeert vervolgens de resultaten, zo krijgt men beter zicht op hoe het met de patiënt gaat. Van Opstal: “Als een patiënt tijdens zo’n vragenlijst aangeeft dat hij/zij de laatste tijd sneller buiten adem is, kan dit wijzen op “graft-versus-host disease” van de longen, een gevreesde complicatie. Door dit via vragenlijsten op te pikken, kunnen we de patiënt vroeger doorverwijzen naar de longarts en kunnen we sneller starten met een behandeling.”

De studie toont ook aan dat men steeds vaker gebruik maakt van technische apparaten die de klinische parameters van patiënten monitoren. Een voorbeeld is het gebruik van een draagbare longfunctiemeter die patiënten thuis gebruiken. De gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het patiëntendossier en wanneer bepaalde waarden zorgwekkend zijn, wordt dit automatisch opgepikt. De eerste studies met deze longfunctiemeter tonen alvast aan dat het mogelijk is om longcomplicaties sneller op te merken. Andere artikels bespreken het gebruik van een bloeddrukmeter, thermometer of weegschaal die data automatisch registeren in het patiëntendossier. Ook een smartwatch kan gekoppeld worden met het patiëntendossier. Van Opstal: “Mijn co-promotor, Dr. Anthony Sung van Duke University, gaf me een mooi voorbeeld van een patiënt die dagelijks een stappenteller gebruikte en een longcomplicatie ontwikkelde. Wanneer we terugkeken naar de data van zijn stappenteller zagen we een duidelijke afname van het aantal stappen in de maanden voorafgaand aan de diagnose. Als we deze data op een gestandaardiseerde manier zouden kunnen gebruiken en opnemen in het patiëntendossier kunnen we complicaties en problemen ongetwijfeld sneller opmerken en behandelen.”

Hoewel de studie van Van Opstal aantoont dat er een toegenomen interesse en heel wat mogelijkheden zijn met betrekking tot eHealth, zijn er nog obstakels. Zo is er tot nu toe geen enkele studie die kijkt naar de kosteneffectiviteit en de mogelijke nadelen van eHealth gebruik. Momenteel ontbreekt het ook aan grote studies die een duidelijk effect op de gezondheidsuitkomsten van patiënten in kaart brengt. Van Opstal: “Mijn masterscriptie toont aan dat eHealth enorm veel potentieel heeft maar dat verder ontwikkelwerk zeker nog nodig is alvorens men het in de dagelijkse praktijk kan gebruiken. Dat staat niet in de weg dat ik er alvast van overtuigd ben dat het gebruik van je smartwatch in de toekomst je overlevingskansen na een stamceltransplantatie zal verhogen.”

Bibliografie

1.      Duarte RF, Labopin M, Bader P, Basak GW, Bonini C, Chabannon C, et al. Indications for haematopoietic stem cell transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2019. Bone Marrow Transplantation. 2019;54(10):1525-52.

2.      Muffly L. Patient Selection for Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation (HCT): the Evolution of HCT Risk Assessment. Current Hematologic Malignancy Reports. 2015;10(1):28-34.

3.      D'Souza A, Lee S, Zhu X, Pasquini M. Current Use and Trends in Hematopoietic Cell Transplantation in the United States. Biol Blood Marrow Transplant. 2017;23(9):1417-21.

4.      Henig I, Zuckerman T. Hematopoietic Stem Cell Transplantation—50 Years of Evolution and Future Perspectives. Rambam Maimonides Medical Journal. 2014;5(4):e0028.

5.      Penack O, Peczynski C, Mohty M, Yakoub-Agha I, Styczynski J, Montoto S, et al. How much has allogeneic stem cell transplant–related mortality improved since the 1980s? A retrospective analysis from the EBMT. Blood Advances. 2020;4(24):6283-90.

6.      Majhail NS. Long-term complications after hematopoietic cell transplantation. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2017;10(4):220-7.

7.      Bhatia S. Cause-specific late mortality after allogeneic stem cell transplantation. Hematology. 2019;2019(1):626-9.

8.      Giaccone L, Felicetti F, Butera S, Faraci D, Cerrano M, Dionisi Vici M, et al. Optimal Delivery of Follow-Up Care After Allogeneic Hematopoietic Stem-Cell Transplant: Improving Patient Outcomes with a Multidisciplinary Approach. Journal of Blood Medicine. 2020;Volume 11:141-62.

9.      Majhail NS, Rizzo JD, Lee SJ, Aljurf M, Atsuta Y, Bonfim C, et al. Recommended screening and preventive practices for long-term survivors after hematopoietic cell transplantation. Bone Marrow Transplantation. 2012;47(3):337-41.

10.    Bevans M, El-Jawahri A, Tierney DK, Wiener L, Wood WA, Hoodin F, et al. National Institutes of Health Hematopoietic Cell Transplantation Late Effects Initiative: The Patient-Centered Outcomes Working Group Report. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2017;23(4):538-51.

11.    Martin PJ, Counts GW, Appelbaum FR, Lee SJ, Sanders JE, Deeg HJ, et al. Life Expectancy in Patients Surviving More Than 5 Years After Hematopoietic Cell Transplantation. Journal of Clinical Oncology. 2010;28(6):1011-6.

12.    Sun C-L, Francisco L, Kawashima T, Leisenring W, Robison LL, Baker KS, et al. Prevalence and predictors of chronic health conditions after hematopoietic cell transplantation: a report from the Bone Marrow Transplant Survivor Study. Blood. 2010;116(17):3129-39.

13.    Khera N, Storer B, Flowers ME, Carpenter PA, Inamoto Y, Sandmaier BM, et al. Nonmalignant late effects and compromised functional status in survivors of hematopoietic cell transplantation. J Clin Oncol. 2012;30(1):71-7.

14.    Rizzo JD, Wingard JR, Tichelli A, Lee SJ, Van Lint MT, Burns LJ, et al. Recommended screening and preventive practices for long-term survivors after hematopoietic cell transplantation: joint recommendations of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, the Center for International Blood and Marrow Transplant Research, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2006;12(2):138-51.

15.    Hashmi SK, Bredeson C, Duarte RF, Farnia S, Ferrey S, Fitzhugh C, et al. National Institutes of Health Blood and Marrow Transplant Late Effects Initiative: The Healthcare Delivery Working Group Report. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2017;23(5):717-25.

16.    Battiwalla M, Hashmi S, Majhail N, Pavletic S, Savani BN, Shelburne N. National Institutes of Health Hematopoietic Cell Transplantation Late Effects Initiative: Developing Recommendations to Improve Survivorship and Long-Term Outcomes. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2017;23(1):6-9.

17.    Majhail NS, Douglas Rizzo J. Surviving the cure: long term followup of hematopoietic cell transplant recipients. Bone Marrow Transplantation. 2013;48(9):1145-51.

18.    Khera N, Martin P, Edsall K, Bonagura A, Burns LJ, Juckett M, et al. Patient-centered care coordination in hematopoietic cell transplantation. Blood Advances. 2017;1(19):1617-27.

19.    Shankar SM, Carter A, Sun C-L, Francisco L, Baker KS, Gurney JG, et al. Health Care Utilization by Adult Long-term Survivors of Hematopoietic Cell Transplant: Report from the Bone Marrow Transplant Survivor Study. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. 2007;16(4):834-9.

20.    Parisek M, Loss J, Holler E, Barata A, Weber D, Edinger M, et al. "This Graft-vs.-Host Disease Determines My Life. That's It."-A Qualitative Analysis of the Experiences and Needs of Allogenic Hematopoietic Stem Cells Transplantation Survivors in Germany. Front Public Health. 2021;9:687675.

21.    Jim HSL, Quinn GP, Gwede CK, Cases MG, Barata A, Cessna J, et al. Patient education in allogeneic hematopoietic cell transplant: what patients wish they had known about quality of life. Bone Marrow Transplantation. 2014;49(2):299-303.

22.    Chhabra S, Liu Y, Hemmer MT, Costa L, Pidala JA, Couriel DR, et al. Comparative Analysis of Calcineurin Inhibitor-Based Methotrexate and Mycophenolate Mofetil-Containing Regimens for Prevention of Graft-versus-Host Disease after Reduced-Intensity Conditioning Allogeneic Transplantation. Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation. 2019;25(1):73-85.

23.    Leppla L, Mielke J, Kunze M, Mauthner O, Teynor A, Valenta S, et al. Clinicians and patients perspectives on follow-up care and eHealth support after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A mixed-methods contextual analysis as part of the SMILe study. European Journal of Oncology Nursing. 2020;45:101723.

24.    Burns LJ, Abbetti B, Arnold SD, Bender J, Doughtie S, El-Jawahiri A, et al. Engaging Patients in Setting a Patient-Centered Outcomes Research Agenda in Hematopoietic Cell Transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2018;24(6):1111-8.

25.    Hashmi S, Carpenter P, Khera N, Tichelli A, Savani BN. Lost in Transition: The Essential Need for Long-Term Follow-Up Clinic for Blood and Marrow Transplantation Survivors. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2015;21(2):225-32.

26.    Hashmi SK, Lee SJ, Savani BN, Burns L, Wingard JR, Perales M-A, et al. ASBMT Practice Guidelines Committee Survey on Long-Term Follow-Up Clinics for Hematopoietic Cell Transplant Survivors. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2018;24(6):1119-24.

27.    Hamblin A, Greenfield DM, Gilleece M, Salooja N, Kenyon M, Morris E, et al. Provision of long-term monitoring and late effects services following adult allogeneic haematopoietic stem cell transplant: a survey of UK NHS-based programmes. Bone Marrow Transplantation. 2017;52(6):889-94.

28.    Majhail NS, Tao L, Bredeson C, Davies S, Dehn J, Gajewski JL, et al. Prevalence of Hematopoietic Cell Transplant Survivors in the United States. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2013;19(10):1498-501.

29.    WHO.  [Available from: https://www.who.int/westernpacific/activities/using-e-health-and-information-technology-to-improve-health.

30.    Basch E, Deal AM, Kris MG, Scher HI, Hudis CA, Sabbatini P, et al. Symptom Monitoring With Patient-Reported Outcomes During Routine Cancer Treatment: A Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical Oncology. 2016;34(6):557-65.

31.    Wood WA, Deal AM, Abernethy A, Basch E, Battaglini C, Kim YH, et al. Feasibility of Frequent Patient-Reported Outcome Surveillance in Patients Undergoing Hematopoietic Cell Transplantation. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2013;19(3):450-9.

32.    Fisch MJ, Chung AE, Accordino MK. Using Technology to Improve Cancer Care: Social Media, Wearables, and Electronic Health Records. American Society of Clinical Oncology Educational Book. 2016(36):200-8.

33.    Liao Y, Thompson C, Peterson S, Mandrola J, Beg MS. The Future of Wearable Technologies and Remote Monitoring in Health Care. American Society of Clinical Oncology Educational Book. 2019(39):115-21.

34.    Downey CL, Chapman S, Randell R, Brown JM, Jayne DG. The impact of continuous versus intermittent vital signs monitoring in hospitals: A systematic review and narrative synthesis. International Journal of Nursing Studies. 2018;84:19-27.

35.    Dias D, Paulo Silva Cunha J. Wearable Health Devices—Vital Sign Monitoring, Systems and Technologies. Sensors. 2018;18(8):2414.

36.    Soon S, Svavarsdottir H, Downey C, Jayne DG. Wearable devices for remote vital signs monitoring in the outpatient setting: an overview of the field. BMJ Innovations. 2020;6(2):55-71.

37.    Tyler J, Choi SW, Tewari M. Real-time, personalized medicine through wearable sensors and dynamic predictive modeling: A new paradigm for clinical medicine. Current Opinion in Systems Biology. 2020;20:17-25.

38.    Beam AL, Kohane IS. Big Data and Machine Learning in Health Care. JAMA. 2018;319(13):1317.

39.    Davenport T, Kalakota R. The potential for artificial intelligence in healthcare. Future Healthcare Journal. 2019;6(2):94-8.

40.    Tang S, Chappell GT, Mazzoli A, Tewari M, Choi SW, Wiens J. Predicting Acute Graft-Versus-Host Disease Using Machine Learning and Longitudinal Vital Sign Data From Electronic Health Records. JCO Clinical Cancer Informatics. 2020(4):128-35.

41.    Finkelstein SM, Lindgren BR, Robiner W, Lindquist R, Hertz M, Carlin BP, et al. A Randomized Controlled Trial Comparing Health and Quality of Life of Lung Transplant Recipients Following Nurse and Computer-Based Triage Utilizing Home Spirometry Monitoring. Telemedicine and e-Health. 2013;19(12):897-903.

42.    Chan RJ, Crichton M, Crawford-Williams F, Agbejule OA, Yu K, Hart NH, et al. The efficacy, challenges, and facilitators of telemedicine in post-treatment cancer survivorship care: an overview of systematic reviews. Ann Oncol. 2021.

43.    Cleeland CS, Wang XS, Shi Q, Mendoza TR, Wright SL, Berry MD, et al. Automated Symptom Alerts Reduce Postoperative Symptom Severity After Cancer Surgery: A Randomized Controlled Clinical Trial. Journal of Clinical Oncology. 2011;29(8):994-1000.

44.    Magid DJ, Olson KL, Billups SJ, Wagner NM, Lyons EE, Kroner BA. A Pharmacist-Led, American Heart Association Heart360 Web-Enabled Home Blood Pressure Monitoring Program. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. 2013;6(2):157-63.

45.    Margolis KL, Asche SE, Bergdall AR, Dehmer SP, Groen SE, Kadrmas HM, et al. Effect of Home Blood Pressure Telemonitoring and Pharmacist Management on Blood Pressure Control. JAMA. 2013;310(1):46.

46.    Davidson T, Mcgillicuddy J, Mueller M, Brunner-Jackson B, Favella A, Anderson A, et al. Evaluation of an mHealth Medication Regimen  Self-Management Program for African American and  Hispanic Uncontrolled Hypertensives. Journal of Personalized Medicine. 2015;5(4):389-405.

47.    Louis AA, Turner T, Gretton M, Baksh A, Cleland JGF. A systematic review of telemonitoring for the management of heart failure. European Journal of Heart Failure. 2003;5(5):583-90.

48.    Ding H, Chen SH, Edwards I, Jayasena R, Doecke J, Layland J, et al. Effects of Different Telemonitoring Strategies on Chronic Heart Failure Care: Systematic Review and Subgroup Meta-Analysis. Journal of Medical Internet Research. 2020;22(11):e20032.

49.    Rasmussen LM, Phanareth K, Nolte H, Backer V. Internet-based monitoring of asthma: a long-term, randomized clinical study of 300 asthmatic subjects. J Allergy Clin Immunol. 2005;115(6):1137-42.

50.    Quinn CC, Clough SS, Minor JM, Lender D, Okafor MC, Gruber-Baldini A. WellDoc mobile diabetes management randomized controlled trial: change in clinical and behavioral outcomes and patient and physician satisfaction. Diabetes Technol Ther. 2008;10(3):160-8.

51.    Barnett TE, Chumbler NR, Vogel WB, Beyth RJ, Qin H, Kobb R. The effectiveness of a care coordination home telehealth program for veterans with diabetes mellitus: a 2-year follow-up. Am J Manag Care. 2006;12(8):467-74.

52.    Nundy S, Dick JJ, Chou C-H, Nocon RS, Chin MH, Peek ME. Mobile Phone Diabetes Project Led To Improved Glycemic Control And Net Savings For Chicago Plan Participants. Health Affairs. 2014;33(2):265-72.

53.    Chumbler NR, Kobb R, Harris L, Richardson LC, Darkins A, Sberna M, et al. Healthcare utilization among veterans undergoing chemotherapy: the impact of a cancer care coordination/home-telehealth program. J Ambul Care Manage. 2007;30(4):308-17.

54.    Noel HC, Vogel DC, Erdos JJ, Cornwall D, Levin F. Home telehealth reduces healthcare costs. Telemed J E Health. 2004;10(2):170-83.

55.    Bates DW, Saria S, Ohno-Machado L, Shah A, Escobar G. Big Data In Health Care: Using Analytics To Identify And Manage High-Risk And High-Cost Patients. Health Affairs. 2014;33(7):1123-31.

56.    Lavallee DC, Chenok KE, Love RM, Petersen C, Holve E, Segal CD, et al. Incorporating Patient-Reported Outcomes Into Health Care To Engage Patients And Enhance Care. Health Affairs. 2016;35(4):575-82.

57.    Tricco AC, Lillie E, Zarin W, O'Brien KK, Colquhoun H, Levac D, et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. Ann Intern Med. 2018;169(7):467-73.

58.    Sharma A, Badawy SM, Suelzer EM, Murthy HS, Prasad P, Eissa H, et al. Systematic reviews in hematopoietic cell transplantation and cellular therapy: considerations and guidance from the American Society for Transplantation and Cellular Therapy, European Society for Blood and Marrow Transplantation, and the Center for Intern. Bone Marrow Transplantation. 2021;56(4):786-97.

59.    Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst Rev. 2015;4(1):1.

60.    Covidence systematic review software, Veritas Health Innovation, Melbourne, Australia. Available at www.covidence.org.

61.    Sterne JAC, Hernán MA, McAleenan A, Reeves BC, Higgins JPT. Chapter 25: Assessing risk of bias in a non-randomized study. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 (updated February 2021). Cochrane, 2021. Available from www.training.cochrane.org/handbook.

62.    Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. Bmj. 2016;355:i4919.

63.    McGuinness LA, Higgins JPT. Risk-of-bias VISualization (robvis): An R package and Shiny web app for visualizing risk-of-bias assessments. Res Synth Methods. 2021;12(1):55-61.

64.    Stevenson JK, Campbell ZC, Webster AC, Chow CK, Campbell KL, Lee VW. eHealth interventions for people with chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016.

65.    Food and Drug administration. (2021, November 15). Early Feasibility Studies Program. Available from https://www.fda.gov/medical-devices/investigational-device-exemption-ide/early-feasibility-studies-efs-program.

66.    Sekhon M, Cartwright M, Francis JJ. Acceptability of healthcare interventions: an overview of reviews and development of a theoretical framework. BMC Health Serv Res. 2017;17(1):88.

67.    Bush N, Donaldson G, Moinpour C, Haberman M, Milliken D, Markle V, et al. Development, feasibility and compliance of a web-based system for very frequent QOL and symptom home self-assessment after hematopoietic stem cell transplantation. Quality of Life Research. 2005;14(1):77-93.

68.    Racioppi A, Dalton T, Ramalingam S, Romero K, Ren Y, Bohannon L, et al. Assessing the Feasibility of a Novel mHealth App in Hematopoietic Stem Cell Transplant Patients. Transplantation and Cellular Therapy. 2021;27(2):181.e1-.e9.

69.    Leppla L, Valenta S, Teynor A, De Geest S. Re-engineering follow-up care after allogeneic stem cell transplantation: Prototype development for an ehealth-supported model of care- the smile study [abstract]. In: The 45th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation: Nurses Group – Poster Session; 2019 March 24-27; Frankfurt, Germany. Abstract NP060.

70.    Sung AD, Shah N, Jonassaint JC, Romero K, Dalton T, Nichols KR, et al. Patient Interest in and Feasibility of a Mobile Health App to Support Patients Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Blood. 2017;130:2115.

71.    Artherholt SB, Hong F, Berry DL, Fann JR. Risk factors for depression in patients undergoing hematopoietic cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2014;20(7):946-50.

72.    Fann JR, Berry DL, Wolpin S, Austin-Seymour M, Bush N, Halpenny B, et al. Depression screening using the Patient Health Questionnaire-9 administered on a touch screen computer. Psycho-Oncology. 2009;18(1):14-22.

73.    Votruba KL, Hoodin F, Giordani B, Kentor R, Couriel DR, Kitko CL. Prospective computerized monitoring of cognitive functioning before and after blood and marrow transplantation. Bone Marrow Transplantation. 2017;52(8):1215-7.

74.    Bhatt G, Hofmeister CC, Efebera YA, Benson DM, Sborov DW, Jaglowski SM, et al. A feasibility study of electronic geriatric assessment for real-time morbidity evaluation. Journal of Clinical Oncology. 2016;34(15_suppl):e21523-e.

75.    Gates P, Renehan S, Ku M. Examining the feasibility of an online cognitive rehabilitation program in haematology survivorship care to reduce chemotherapy-related cognitive impairment. The Australian Journal of Cancer Nursing.

76.    Banerjee R, Lazar A, Dunn L, Knoche J, Brassil KJ, Patel D, et al. Digital Life Coaching for Myeloma Patients Undergoing Transplantation. Blood. 2020;136:2-3.

77.    Hacker ED, Richards R, Zaid MA, Chung SY, Perkins S, Farag SS. STEPS to Enhance Physical Activity after Hematopoietic Cell Transplantation for Multiple Myeloma. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2020;26(3):S83.

78.    Raje NS, Nadeem O, Mikhael J, Ludwig C, Agarwal A, Inumerable J, et al. Pilot Trial of the My Hematology Oncology Patient Experience (MyHOPE™) for Multiple Myeloma (MM) Digital Solution in Patients with MM. Blood. 2020;136:3-4.

79.    Berry DL, Hong F, Halpenny B, Partridge AH, Fann JR, Wolpin S, et al. Electronic self-report assessment for cancer and self-care support: results of a multicenter randomized trial. J Clin Oncol. 2014;32(3):199-205.

80.    Lenz F., Hentschel L., Schuler M., Ehninger G., Bornhäuser M. Feasibility study of an e-Health (app/web based) communication and intervention system for cancer patients [abstract]. In: Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie; 2014 Oct 10-14; Hamburg, Germany. Abstract P435.

81.    Mussetti A, Salas MQ, Condom M, Antonio M, Ochoa C, Ivan I, et al. Use of Telehealth for Domiciliary Follow-up After Hematopoietic Cell Transplantation During the COVID-19 Pandemic: Prospective Pilot Study. JMIR Formative Research. 2021;5(3):e26121.

82.    Cheng GS, Campbell AP, Xie H, Stednick Z, Callais C, Leisenring WM, et al. Correlation and Agreement of Handheld Spirometry with Laboratory Spirometry in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant Recipients. Biol Blood Marrow Transplant. 2016;22(5):925-31.

83.    Turner J, He Q, Baker K, Chung L, Lazarevic-Fogelquist A, Bethune D, et al. Home Spirometry Telemonitoring for Early Detection of Bronchiolitis Obliterans Syndrome in Patients with Chronic Graft-versus-Host Disease. Transplant Cell Ther. 2021;27(7):616.e1-.e6.

84.    Sheshadri A, Alousi A, Bashoura L, Stolar K, Baghaie S, Arain MH, et al. Feasibility and Reliability of Home-based Spirometry Telemonitoring in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant Recipients. Annals of the American Thoracic Society. 2020;17(10):1329-33.

85.    Bernhard L, Coffman J, Elberson J, Hodgeman B, Starn J, Winners S, et al. Pilot Study of Home Vitals and Activity Monitoring for Allogeneic Hematopoietic Cell Transplant Recipients. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2019;25(3):S268-S9.

86.    Vera-Aguilera J, Haji-Abolhassani I, Kulig K, Heitz R, Paludo J, Ghoreyshi A, et al. Early Fever Detection By a Novel Wearable Continuous Temperature Monitor in Patients Undergoing Autologous Stem Cell Transplantation. Blood. 2019;134(Supplement_1):3481-.

87.    Chang E, Iukuridze A, Echevarria M, Teh JB, Chanson D, Ky B, et al. Feasibility and Acceptability of Using a Telehealth Platform to Monitor Cardiovascular Risk Factors in Hematopoietic Cell Transplantation Survivors at Risk for Cardiovascular Disease. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 2020;26(6):1233-7.

88.    Perski O, Short CE. Acceptability of digital health interventions: embracing the complexity. Transl Behav Med. 2021;11(7):1473-80.

89.    Kebede MM, Liedtke TP, Möllers T, Pischke CR. Characterizing Active Ingredients of eHealth Interventions Targeting Persons With Poorly Controlled Type 2 Diabetes Mellitus Using the Behavior Change Techniques Taxonomy: Scoping Review. J Med Internet Res. 2017;19(10):e348.

90.    Robson KS, West AJ. Improving survival outcomes in lung transplant recipients through early detection of bronchiolitis obliterans: Daily home spirometry versus standard pulmonary function testing. Can J Respir Ther. 2014;50(1):17-22.

91.    Ossebaard, H. C., de Bruijn, A., van Gemert-Pijnen, J. E. W. C., & Geertsma, R. E. (2013). Risks related to the use of eHealth technologies - an exploratory study. (RIVM Report; No. 360127001/2013). RIVM.

92.    Bergmo TS. How to Measure Costs and Benefits of eHealth Interventions: An Overview of Methods and Frameworks. J Med Internet Res. 2015;17(11):e254.

93.    Sim I. Mobile Devices and Health. N Engl J Med. 2019;381(10):956-68.

94.    Segura Anaya LH, Alsadoon A, Costadopoulos N, Prasad PWC. Ethical Implications of User Perceptions of Wearable Devices. Sci Eng Ethics. 2018;24(1):1-28.

95.    Wilkowska W, Ziefle M. Privacy and data security in E-health: requirements from the user's perspective. Health Informatics J. 2012;18(3):191-201.

96.    Eysenbach G. CONSORT-EHEALTH: improving and standardizing evaluation reports of Web-based and mobile health interventions. J Med Internet Res. 2011;13(4):e126.

97.    Tuckson RV, Edmunds M, Hodgkins ML. Telehealth. N Engl J Med. 2017;377(16):1585-92.

98.    Cremers HP, Theunissen L, Hiddink J, Kemps H, Dekker L, van de Ven R, et al. Successful implementation of ehealth interventions in healthcare: Development of an ehealth implementation guideline. Health Serv Manage Res. 2021;34(4):269-78.

99.    Voogt MP, Opmeer BC, Kastelein AW, Jaspers MWM, Peute LW. Obstacles to Successful Implementation of eHealth Applications into Clinical Practice. Stud Health Technol Inform. 2018;247:521-5.

100.  Flannery D, Jarrin R. Building A Regulatory And Payment Framework Flexible Enough To Withstand Technological Progress. Health Aff (Millwood). 2018;37(12):2052-9.

101.  Bhaskar S, Bradley S, Chattu VK, Adisesh A, Nurtazina A, Kyrykbayeva S, et al. Telemedicine Across the Globe-Position Paper From the COVID-19 Pandemic Health System Resilience PROGRAM (REPROGRAM) International Consortium (Part 1). Front Public Health. 2020;8:556720.

102.  Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209-49.

103.  Niederwieser D, Baldomero H, Bazuaye N, Bupp C, Chaudhri N, Corbacioglu S, et al. One and a half million hematopoietic stem cell transplants: continuous and differential improvement in worldwide access with the use of non-identical family donors. Haematologica. 2021.

104.  Latulippe K, Hamel C, Giroux D. Social Health Inequalities and eHealth: A Literature Review With Qualitative Synthesis of Theoretical and Empirical Studies. J Med Internet Res. 2017;19(4):e136.

105.  Blaya JA, Fraser HS, Holt B. E-health technologies show promise in developing countries. Health Aff (Millwood). 2010;29(2):244-51.

106.  Agarwal RK, Sedai A, Dhimal S, Ankita K, Clemente L, Siddique S, et al. A prospective international cooperative information technology platform built using open-source tools for improving the access to and safety of bone marrow transplantation in low- and middle-income countries. J Am Med Inform Assoc. 2014;21(6):1125-8.

107.  Doraiswamy S, Abraham A, Mamtani R, Cheema S. Use of Telehealth During the COVID-19 Pandemic: Scoping Review. J Med Internet Res. 2020;22(12):e24087.

108.  Keesara S, Jonas A, Schulman K. Covid-19 and Health Care's Digital Revolution. N Engl J Med. 2020;382(23):e82.

Genomineerde longlist mtech+prijs
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Hélène Schoemans (promotor), Anthony Sung (co-promotor)
Thema('s)