Escape The Web

Sarah
Vermeulen
  • cvo
    MIRAS

Escape The Web 

VIVES-studenten zorgen voor activerende armoedewandeling binnen cvo MIRAS  

Kortrijk – 23 juni 2022 – Zeven laatstejaarsstudenten sociaal agogisch werk (Linksboven te beginnen: Milan De Ly, Andrea Perez Ortega, Sarah Vermeulen, Julie Mahieu, Kaat Lapon, Melissa Lauwers en Lindsey Monchy) uit VIVES Kortrijk krijgen als slotstuk van hun opleiding de opdracht om in kader van hun bachelorproef een activerende methodiek te ontwikkelen. Deze methodiek is bestemd voor cursisten uit cvo MIRAS en het doel bestaat erin om hen bewust te maken van de problematiek rond armoede en sociale uitsluiting in Kortrijk. De groep koos als methodiek een armoedewandeling met escape-elementen.  

‘Armoede is meer dan enkel het financiële, fysieke en materiële aspect. De binnenkant is ook erg belangrijk.’ - Ervaringsdeskundige cvo MIRAS 

Actuele problematiek, iets aan te veranderen? 

Armoede is nog steeds een hardnekkig probleem en de leerkrachten van cvo MIRAS merken dit ook op. Elk jaar organiseren ze verschillende acties in Kortrijk om het probleem aan te kaarten. Net omdat het zo’n groot probleem blijft, willen ze echt inzetten op bewustmaking en sensibilisering bij de cursisten en het ruimer publiek. En voor wie zou dit een grotere uitdaging en mooie opdracht zijn dan voor studenten in kader van hun bachelorproef uit het studiegebied Sociaal-Agogisch Werk? 

In samenwerking met de onderwijsinstelling cvo MIRAS gaan zeven VIVES-studenten 8 weken lang aan de slag rond het thema armoede en sociale uitsluiting. Ze ontwikkelden een activerende methodiek om cursisten te laten reflecteren, te informeren, in gesprek te laten gaan, bewust te maken en te laten sensibiliseren omtrent het thema armoede en sociale uitsluiting.  

De armoedewandeling met een ‘escaperoomtouch’ kwam tot stand na een uitgebreide literatuurstudie, een kwalitatief onderzoek en meerdere brainstormmomenten. De studenten namen de begrippen armoede en sociale uitsluiting onder de loep. Ze kregen zicht op de betekenis, de risicofactoren, de lokale armoedeorganisaties, enkele sensibiliserende good practices etc. Daarnaast namen ze interviews af met enkele sleutelfiguren en organisaties die zich specifiek richten op armoede en sociale uitsluiting. Onder andere het OCMW, het CAW, Poverello, een ervaringsdeskundige, een straathoekwerker en leerkrachten van cvo MIRAS werden bevraagd.  

‘Door met hen in contact te komen, leerden we heel wat bij en bekeken we armoedesituaties vanop een andere manier’, benadrukt Milan. ‘Waar we bijvoorbeeld bewust van werden is het feit dat er veel meer domeinen binnen het aspect armoede van belang zijn. We moeten zowel met de binnenkant als de buitenkant rekening houden.’ ‘Dit multidimensionaal karakter, het feit dat armoede en sociale uitsluiting een invloed heeft op meerdere gebieden van het leven kwam vaak naar boven tijdens ons onderzoek.’ vult Lindsey aan. 

Escapewandeling 

Concreet laten ze cursisten in groepen van vier of vijf mensen een armoedewandeling afleggen. In deze wandeling krijgen de cursisten een specifieke identiteit toegewezen zoals een alleenstaande vrouw met twee kinderen, een studente of een erkend vluchteling. De studenten werkten de gebruikte profielen zo realistisch mogelijk uit. Zo zegt Kaat: ‘Op armoede staat geen gezicht, maar wij baseerden ons voor de methodiek op enkele groepen die een groter risico hebben.’ 

De wandeling start aan cvo MIRAS. Daar krijgen de cursisten een draagtas mee waarin heel wat voorwerpen zitten om als personage een dag te escapen. Er wordt gewandeld van organisatie naar organisatie via opdrachten. De studenten van VIVES deden het nodige opzoekingswerk rond de organisaties die ze integreerden binnen hun methodiek. 

Specifiek krijgt ieder groepje instructies via de app Actionbound zoals: ‘Maak de rebus en druk op ‘verder’’ of ‘Weten jullie over welke organisatie het hier gaat?’ of ‘Geef enkele taken op van het OCMW’. De app Actionbound is een app waarin mensen aan de hand van opdrachten van locatie naar locatie gestuurd worden. Uiteindelijk willen de studenten via deze wandeling de problematiek rond armoede aankaarten bij de cursisten. Ze willen aan de hand van deze methodiek bestaande vooroordelen ontkrachten. Wat doet armoede met mensen? Hoe gaan mensen ermee om? Wat zijn de oorzaken van armoede? Waar kunnen mensen in armoedesituaties terecht? 

Terugblik 

‘De volledige bachelorproefperiode was een heel leerrijk proces , vertellen de studenten. ‘We leerden vooral bij dat er heel veel stereotypen zijn rond armoede, maar ons en anderen ervan bewustmaken is al een grote stap. Door de stereotypen te ontkrachten hopen wij dat we de cursisten van cvo MIRAS een ander beeld kunnen geven over mensen in armoedesituaties.’ Ze zullen blij zijn als het aanslaat bij de cursisten en nog mooier zou het zijn mocht het gebruikt worden door een groter publiek. Ze willen alvast iedereen bedanken die hen steunde doorheen de bachelorproef. 

Bibliografie

Agentschap Integratie en Inburgering. (z.d.). Communiceren met anderstaligen [poster]. Vlaamse Overheid. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://www.integratie-inburgering.be/10tips  

Agentschap Zorg en Gezondheid. (2017, 14 november). Leidraad bij de ontwikkeling en beoordeling van preventiemethodieken. Geraadpleegd op 19 juni 2022, van https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Leidraad_ontwikkeling_beoordeling_van_preventiemethodieken.pdf?fbclid=IwAR0kfUsRgN6KmapwdFVRL0MPGcr8pwBZ2-XN-40Uyf1TDj7jxyKdSUR9XdA  

A’kzie Vzw. (z.d.). Startpagina [Facebookpagina]. Geraadpleegd op 16 juni 2022, van https://www.facebook.com/akziekortrijk/   

Amnesty International. (z.d.). Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (volledige tekst). Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst  

ATD Fourth World & University of Oxford. (2019). The hidden dimensions of poverty:  International participatory research. OCDE. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.atd-fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Dim_Pauvr_eng_FINAL.pdf  

ATD Vierde Wereld. (z.d.-a). Vooroordelen. Aan de onderkant. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://aandeonderkant.be/  

ATD Vierde Wereld. (z.d.-b). Wat zijn vooroordelen. Aan de onderkant. Geraadpleegd op 18 juni 2022, van https://aandeonderkant.be/wat-zijn-vooroordelen/#1571050776-1-52  

Babcock, E. (2014). Using Brain Science to Design New Pathways Out of Poverty. Crittenton Women’s Union. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van http://s3.amazonaws.com/empath-website/pdf/Research-UsingBrainScienceDesignPathwaysPoverty-0114.pdf 

Baert, S., Cockx, B. L. M., Gheyle, N. & Vandamme, C. (2013). Etnische discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt voor schoolverlaters: Liever Jonas dan Okan?. Over.werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, 23(1), (pp. 12-16). Acco & Steunpunt Werk en Sociale Economie.   

Beke, W. (2020). Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 [beleidsdocument]. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/39388  

Belgische Federatie van Voedselbanken. (2020). Jaarverslag 2020. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://www.foodbanks.be/images/cont/2021-05-04-jaarverslag-2020_file.pdf   

Bernard, J., Foubert, J., Romagnoli, A. & Van Rossen, R. (2014). De relatie tussen armoede en gezondheid: Een exploratie over de gewesten in België. In I. Pannecoucke., J. Vranken., R. Van Rossem. & W. Lahaye. (Red.), Armoede in België: jaarboek 2014 (pp. 49-70). Academia Press. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/armoede-belgie-federaal-jaarboek-2014-0  

Besselink, P., Braun, M. & Oosterkamp-Szwajcer, E. (2013). Ouders in armoede: veerkrachtig, strijdvaardig of terneergeslagen?. Journal of Social Intervention: Theory and Practise, 22(4), (pp. 24-42). https://doi.org/10.18352/jsi.378  

Bex, F. (redactie). (2022). Ontspanning is een basisrecht [Dossier]. Welzijnszorg. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://armoedeuitsluiten.be/wp-content/uploads/2022/05/WELZ_DossierPAU_2022_BrochureA5_online-1.pdf  

Bierings, H., Boelhouwer, J., Jehoel-Gijsbers, G. & Smits, W. (2008). Sociale uitsluiting in beeld gebracht. In H.J. Dirven., M. Mol. & R. Van Der Bie. (red.), Dynamiek in de sociale statistiek: Nieuwe cijfers over de sociaaleconomische levensloop, (pp. 109-124). Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd op 4 juni 2022, van https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2008/27/2008-v59-pub.pdf#page=109  

Bierings, H., Boelhouwer, J., Jehoel-Gijsbers, G. & Smits, W. (2009). Sociale uitsluiting: een meetinstrument. Centraal Bureau voor de Statistiek. Geraadpleegd op 4 juni 2022, van https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2009/34/2009-sociale-uitsluiting-een-meetinstrument.pdf  

Bogaerts, K., Marx, I., Vandenbroucke, P., Vanhille, J. & Verbist, G. (2009). De werkende armen in Vlaanderen, een vergeten groep? [Samenvatting]. Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck & Universiteit Antwerpen. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/34414  

Bogaerts, N. & Kosolosky, J. (2021, 20 april). ‘Sociale media zijn gebouwd om te polariseren’. Sociaal.net. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://sociaal.net/achtergrond/framing-baldwin-van-gorp/  

Brotcorne, P. & Mariën, I. (2020). Barometer digitale inclusie 2020. Koning Boudewijnstichting. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://media.kbs-frb.be/nl/media/8996/Barometer%20Digitale%20Inclusie%202020  

Cantillon, B., Coene, J., & Marchal, S. (2019). Sociale economie: een hefboom in 

de strijd tegen armoede en ondertewerkstelling?, In J. Coene., B. Hubeau., S. Marchal., P. Raeymaeckers., R. Remmen. & A. Van Haarlem. (red.), Armoede en Sociale 

Uitsluiting: Jaarboek 2019, (pp. 223-248). Acco.  

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). (z.d.-a). Jouw vraag is onze eerste zorg. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/  

CAW. (z.d.-b). Samen versterken we welzijn. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://www.caw.be/over-het-caw/organisatie/   

Celestin, L.P. & Celestin-Westreich, S. (2017). Observeren en rapporteren (3e editie). Pearson Benelux.   

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2016, 18 januari). Kans op langdurige armoede het grootst tussen 55 en 65 jaar. Geraadpleegd op 14 juni 2022, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/03/kans-op-langdurige-armoede-het-grootst-tussen-55-en-65-jaar  

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding & Verminck, M. (eindred.). (2012). Diversiteitsbarometer Werk. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/de_diversiteitsbarometer_werk_0.pdf  

Centrum voor Mondiaal Onderwijs. (z.d.). Stap 2: Relatieve armoede. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.cmo.nl/grenzeloos/index.php/ongelijkheid/ongelijkheid-en-armoede/stap-2  

Centrum voor Volwassenonderwijs MIRAS. (2021-2022). Projectfiche: Aanvraag tot samenwerking in het kader van een bachelorproef [intern & ongepubliceerd document]. cvo MIRAS & VIVES.  

Claerhout, B. (2017, 9 oktober). ‘Achter elke gevel een verhaal’ stelt Kortrijks armoede in de kijker. Quindo. Geraadpleegd op 6 mei 2022, van https://www.quindo.be/achter-elke-gevel-een-verhaal-stelt-kortrijkse-armoede-in-de-kijker/  

Coene, J. (2020). De digitale samenleving: Kansen en risico’s voor mensen in armoede. In J. Coene., T. Ghys., B. Hubeau., S. Marchal., R. Remmen., W. Vandenhole. & A. Vanhaarlem. (red.), Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2020, (pp. 39-72). Acco.  

Coene, J. (2021-a). Dertig jaar armoedecijfers. In J. Coene., T. Ghys., B. Hubeau., S. Marchal., R. Remmen., W. Vandenhole. & A. Vanhaarlem. (red.), Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2021, (pp. 52-79). Uitgeverij ASP. https://doi.org/10.46944/9789461172501  

Coene, J. (2021-b). Pandemie, armoede en ongelijkheid: Een inleiding op het themadeel. In J. Coene., T. Ghys., B. Hubeau., S. Marchal., R. Remmen., W. Vandenhole. & A. Vanhaarlem. (red.), Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2021, (pp. 178-203). Uitgeverij ASP. https://doi.org/10.46944/9789461172501  

Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB). (2022, 12 februari). Huurbarometer: Huurprijzen in Vlaanderen in 2021 met 2,5% gestegen, ook analyse Waalse huurcijfers [Persbericht]. CIB Vlaanderen. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_30565_documents/Persbericht/PB_-_Huurbarometer_2021_-_12022022.pdf  

Coussens, G. (2015-2016). Inspireren om te sensibiliseren: Kan een muziekfestival hun bezoekers sensibiliseren over de milieuproblematiek op lage termijn? [Bachelorproef]. Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). Geraadpleegd op 7 juni 2022, van https://www.ecofest.be/ecofest_wp/wp-content/uploads/2020/04/Coussens_G-BP_bachelorproef-Gedragsverandering-2016.pdf 

Creating Heroes. (z.d.). Hoe maak ik mensen bewust van een maatschappelijk probleem?. Geraadpleegd op 25 mei 2022, van https://creatingheroes.nl/hoe-maak-mensen-bewust-maatschappelijk-probleem/ 

Danckaers, T. (2022, 20 april). Laat de digitale sneltrein te veel mensen achter?. Sociaal.net. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://sociaal.net/achtergrond/digitale-inclusie-laat-digitale-sneltrein-mensen-achter/   

De Ambrassade. (z.d.). Armoede. De Ambrassade: bureau voor jonge zaken. Geraadpleegd op 23 mei 2022, van https://ambrassade.be/nl/toolbox-diversiteit/meer-weten-over/armoede  

De Bil, P. (2014). Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren. (5e herziene druk). Uitgeverij Boom.   

De Coene, P. (2019). Een nieuw plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede [Beleidsdocument]. Stad Kortrijk. Geraadpleegd op 14 juni 2022, van https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2020-10/armoedeplan-2020-kortrijk.pdf  

De Cuyper, N., De Witte, H., Gracia, F., Peiró, J. & Silla, I. (2009). Job insecurity and well-being: Moderation by employability. Journal of happiness studies, 10, 739-751. https://doi.org/10.1007/s10902-008-9119-0    

De Cuyper, N., De Witte, H., Peeters, E. & Vanhercke, D. (2014). Defining perceived employability: A psychological approach. Personnel Review, 43 (4), 592-605. https://doi.org/10.1108/PR-07-2012-0110 

De Donder, L. & Van Regenmortel, S. (2017). Sociale uitsluiting op latere leeftijd. Geron, 19, 57-59. https://doi.org/10.1007/s40718-017-0056-z  

De Lage Drempel vzw. (2016). De digitale kloof bij mensen in armoede: Cijfers, ervaringen en suggesties [dossier]. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van http://www.delagedrempel.be/wp-content/uploads/2016/10/De-Digitale-Kloof-bij-mensen-in-armoede-dossier-finale-versie-De-Lage-Drempel-1.pdf   

De Pril, L. (2016). Brood én rozen voor iedereen. Halewijn nv.  

De Pril, L. & Didelez, G. (2009). Ik ben iemand/niemand. Uitgeverij Manteau/Standaard Uitgeverij.  

Derhore, R. (2020, 16 maart). De Deelfabriek, Kortrijk. Kenniscentrum Vlaamse steden. Geraadpleegd op 13 juni 2022, van https://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Documents/Jaarverslag2019/De%20Deelfabriek.pdf  

De Transformisten vzw. (2018, 31 mei). Deelfabriek in Kortrijk verzamelt deelinitiatieven. De Transformisten. Geraadpleegd op 11 juni 2022, van https://www.detransformisten.be/artikel/deelfabriek-kortrijk-verzamelt-deelinitiatieven 

De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk. (z.d.). Sociale kruidenier De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk. Geraadpleegd op 13 juni 2022, van https://de-vaart-kortrijk-voedselbedeling.be/  

De Vil, G., Fasquelle, N., Frère, J.M. & Van den Bosch, K. (2021). De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar. Federaal Planbureau. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.plan.be/publications/publication-2126-nl-de_evolutie_van_het_armoederisico_in_belgie_bij_de_bevolking_beneden_60_jaar   

Didenko, L. (2015, 1 december). Marketingcommunicatie: Sensibiliserende communicatie in 5 stappen. Social-profit marketing. Geraadpleegd op 25 mei 2022, van https://socialemarketingtips.wordpress.com/2015/12/01/5-stappen-voor-succesvolle-sensibiliserende-communicatie/ 

Dierckx, D. & Vranken, J. (2011). Over kleurschakeringen en tinten van armoede en sociale uitlsuiting. In J. Coene., D. Dierckx., A. Van Haarlem. & J. Vranken. (red.), Armoede en sociale uitlsuiting: Jaarboek 2011, (pp. 37-52). Acco.  

Dhoest, A., Panis, K. & Paulussen, S. (2019). De representatie van armoede op televisie: Individuele verhalen of structurele analyses. In J. Coene., B. Hubeau., S. Marchal., P. Raeymaeckers., R. Remmen. & A. Van Haarlem. (red.), Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2019, (pp. 265-282). Acco.  

Dorjbayar, A. (2020, 13 november). Mensen in armoede door corona blijven onder de radar: ‘’Het moeilijkste aan weinig geld hebben, is hulp vragen’’. Vrt NWS. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/12/armoede-corona/  

Duurzaam Kantoor. (z.d.). Het 4E-model. Geraadpleegd op 25 mei 2022, van https://www.duurzaamkantoor.be/4emodel/#:%7E:text=Het%204E%20%E2%80%93%20model&text=Volgens%20Peter%20Tom%20Jones%20en,van%20instrumenten%3A%20de%204%20E’s

Europees Instituut voor gendergelijkheid. (2017). Armoede en gender gedurende de levensloop: Evaluatie van de uitvoering van het actieprogramma van Peking. EIGE. https://doi.org/10.2839/779267     

Eurostat. (2022, 8 juni). At-risk-of-poverty rate. Geraadpleegd op 17 juni 2022, van https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm010/default/table?lang=en 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. (z.d.). Armoedebestrijding in België in 6 vragen. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociale-rechten-toekennen/armoedebestrijding-belgie-6-vragen#:~:text=Voor%20Belgi%C3%AB%20is%20de%20armoedegrens,kinderen%20(%3C%2014%20jaar) 

Ferho, R. (2021, 15 maart). Corona kerft diepe littekens bij mensen in armoede: ‘’Het is mijn wens om naar de winkel te kunnen zonder te moeten rekenen’’. Vrt NWS. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/08/corona-kerft-diepe-littekens-bij-mensen-in-armoede-het-is-mijn/   

Freepik. (z.d.). Employees giving hands and helping colleagues to walk upstairs Free Vector [Afbeelding]. Geraadpleegd op 3 mei 2022, van https://www.freepik.com/free-vector/employees-giving-hands-helping-colleagues-walk-upstairs_9649903.htm   

De gecoördineerde Grondwet. (1994, 17 februari). Geraadpleegd op 6 juni 2022 van, https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&table_name=wet&la=N&cn=1994021730  

Gevaert, J., Huegaerts, K., Vandevenne, E. & Vanroelen, C. (2022). Precaire tewerkstelling en het welzijn van Belgische werknemers: De rol van subjectieve materiële deprivatie op huishoudniveau en de werk-privébalans. Tijdschrift sociologie, 3, 53-88. https://doi.org/10.38139/TS.2022.03 

Goderis, B. Hoff, S. & Van Hulst, B. (2018, 23 november). Waar ligt de armoedegrens?. Armoede in kaart 2018. Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens/  

Grenswijs. (z.d.). Procedure: ontwikkel je visie in acht stappen. Geraadpleegd op 18 juni 2022, van https://www.grenswijs.be/procedure-ontwikkel-je-visie-acht-stappen  

Hasselt Heeft Het & Wijkmanagement Hasselt. (2016). De materialenbox: Je vindt er theorieën, stappenplannen, methodieken en goede praktijken. EXPOO. Geraadpleegd op 10 mei 2022, van https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Materialenbox%20drempelmeter%20Hasselt.pdf  

Helder Recht vzw. (z.d.). Welke hulp biedt het OCMW?. Geraadpleegd op 10 mei 2022, van https://www.helderrecht.be/nl/vraag/welke-hulp-biedt-het-ocmw  

Hersenstichting. (z.d.). Ontspanning voor je hersenen. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.hersenstichting.nl/dit-doen-wij/voorlichting/gezonde-hersenen/ontspanning/ 

Holvoet, S. (2019-2020). Orthopedagogische concepten I – deel 3B Bijzondere orthopedagogiek [Cursus & Ongepubliceerd document]. Kortrijk: VIVES SAW.  

Interfederaal Gelijkekansencentrum. (2014). Diversiteitsbarometer: Huisvesting. Geraadpleegd op 17 juni 2022, van https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/diversiteitsbarometer_huisvesting.pdf  

IPS. (2022, 25 januari). ‘Vlaamse regering zwijgt over armoede’. MO. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.mo.be/nieuws/armoedebarometer-kleurt-rood-vlaanderen-voert-non-beleid    

Jacobs, C. (z.d.). PP taalgericht vakonderwijs en activerende werkvormen [Digitale presentatie en Ongepubliceerd document]. Kortrijk: cvo MIRAS. 

Kalthoff, H. (2018). Opgroeien en opvoeden in armoede. Nederlands Jeugdinstituut (2e herziene druk). Nederland: Utrecht. Geraadpleegd op 7 juni 2022, van https://alliantiekinderarmoede.nl/media/uploads/file/Opgroeien-en-opvoeden-in-armoede%20(1).pdf  

Kanmaz, M. & Van Robaeys, B. (2015, 10 juni). Armoede bij mensen met migratieachtergrond. Sociaal.net. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://sociaal.net/achtergrond/armoede-bij-mensen-met-migratieachtergrond/#:%7E:text=Voor%20mensen%20met%20een%20migratieachtergrond,autochtone’%20Belgen%20is%2012%25   

Klasse. (z.d.). Hoe kijk jij naar armoede?. Geraadpleegd op 10 mei 2022, van https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2017/10/KenP_12brillen_kansarmoede.pdf  

Kunstbus. (2017, 15 januari). Armoede. Geraadpleegd op 3 juni 2022, van https://www.kunstbus.nl/cultuur/armoede.html 

Lagasse, L. (2019). Sociale marketing: Instrument voor duurzame gedragsverandering bij grote groepen. VAN IN.  

Lambrecht, E. (2021, 15 december). Mensen in armoede: ‘Wij tellen niet mee’. Sociaal.net. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://sociaal.net/achtergrond/mensen-in-armoede-schamen-zich-wij-tellen-niet-mee/  

Luyten, J. (2017). Analyse van de automatische rechtentoekenning: Is de non-take up een issue? [Masterproef]. Universiteit Hasselt. Geraadpleegd van https://documentserver.uhasselt.be/bitstream/1942/24812/1/00000000-df37-455e-b365-e7edf60f8e04.pdf  

Minnebo, J, Steyaert, J, Van Lancker, W & Vrt. (2021, 3 maart). Armoede en vrijetijdsbesteding [PowerPointpresentatie]. VRT. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.vrt.be/content/dam/vrtbe/over-de-vrt/prestaties/VRT%20-%20Vlamingen%20en%20vrijetijdsbesteding%20-%20extern.pdf  

Moerenhout, E. (2020-2021). Armoede in de maatschappij. Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting [Cursus & Ongepubliceerd document]. cvo MIRAS. 

Neckebroeck, C., Vanderstraeten, I. & Verhaeghe, M. (2018). Onderzoeksvaardigheden: Voor onderwijs, zorg en welzijn (2e editie). VAN IN.  

Netwerk tegen armoede. (z.d.). Onze verenigingen. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://netwerktegenarmoede.be/nl/lid-verenigingen  

Noppe, J., Vanweddingen, M. & Vergeynst, T. (2017). Vlaamse Armoedemonitor 2017. Studiedienst Vlaamse regering & Departement Kanselarij en Bestuur. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/23682  

Notelteirs, P. (2021, 17 oktober). Over leven in armoede: ‘Het OCMW vroeg waarom ik iets van C&A had gekocht, terwijl Zeeman goedkoper is’. De Morgen. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.demorgen.be/nieuws/over-leven-in-armoede-het-ocmw-vroeg-waarom-ik-iets-van-c-a-had-gekocht-terwijl-zeeman-goedkoper-is~bc25fa00/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F    

Onze Taal. (z.d.). Wat is het verschil tussen de woorden methode, methodiek en methodologie?. Geraadpleegd op 18 mei 2022, van https://onzetaal.nl/taalloket/methode-methodiek-methodologie  

Oomen, E. (2018). Een andere kijk op toegankelijkheid [Samenvatting onderzoek bachelorproef]. Geraadpleegd op 7 juni 2022, van https://www.socialworkerlab.be/assets/pdfs/Een%20andere%20kijk%20op%20toegankelijkheid.pdf  

Organisation For Economic Co-Operation and Development & World Health Organization. (2003). DAC Guidelines and Reference Series: Poverty and Health. OECD Publication. https://doi.org/10.1787/9789264100206-en 

Pattyn, B. (2009). Het beeld van armoede in de media: Over de miskenning van de voorwaarden voor respect. Ethische perspectieven 19 (4), 396-403. https://doi.org/10.2143/EPN.19.4.2045771   

Pauwels, L. & Vander Beken, H. (2022, 12 januari). Energiefacturen blijven fors stijgen: Contracten gemiddeld 36 procent duurder dan in december. Vrt NWS. Geraadpleegd op 3 juni 2022 van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/11/energieprijzen-stijgen-40-procent/ 

POD Maatschappelijk Integratie. (2019, juli). Wegwijs in het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie [Brochure]. Geraadpleegd op 9 juni 2022, van https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/wegwijs-het-gpmi  

POD Maatschappelijke Integratie. (2022, maart). Wegwijs in het leefloon [Brochure]. Geraadpleegd op 3 juni 2022, van https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/wegwijs-het-leefloon  

POD Maatschappelijke Integratie. (2022, april). Leefloners volgens het type van begunstigden: Maandelijkse evolutie van het aantal LL volgens het type van begunstigden. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://stat.mi-is.be/nl/dashboard/leefloon_klassieken?menu=linecharts   

POD Maatschappelijke Integratie & PwC. (2013). Studie met betrekking tot sociale fraude bij OCMW’s [Eindrapport]. POD Maatschappelijke Integratie. Geraadpleegd op 3 juni 2022, van https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/eindrapport-sociale-fraude-bij-ocmws  

Poverello. (z.d.). Poverello, een huis voor thuis- en daklozen [folder]. Geraadpleegd op 16 juni 2022, van http://poverello.be/wp-content/uploads/NL/FolderPoverello/nl_folderA.pdf  

Quindo. (z.d.). Straffe radio voor jong Kortrijk. Geraadpleegd op 20 mei 2022, van https://www.quindo.be/over-ons/  

Recht op vzw & Samen tegen armoede-Antwerps netwerk. (2021). Rapport partnerschap: partnerschap tussen ouders en school is noodzakelijk om tot gelijke kansen te komen. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.recht-op.be/images/pdf/2021_Recht_Op_Partnerschap_tussen_ouders_en_school.pdf  

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. (2022, 2 maart). Hebt u recht op uitkeringen na tewerkstelling?. Geraadpleegd op 3 juni 2022 van, https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t31  

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. (z.d.). Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-outs en depressies? Hoeveel kost dat aan uitkeringen?. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van https://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/uitkeringen/Paginas/langdurige-arbeidsongeschiktheid-burnout-depressie.aspx  

Sannen, L. (2003). Drempels naar welzijnsvoorzieningen: de cliënt aan het woord. Literatuurstudie en diepte-interviews bij kansarmen en etnisch-culture minderheden. Katholieke Universiteit Leuven.  

Schelfaut, H., Smulders, J. & Vanderhasselt, A. (2022). Jouw gemeentescan: Kortrijk: Benchmark Vlaams Gewest. Agentschap Binnenlands Bestuur. Geraadpleegd op 14 juni 2022, van https://gsminfo.gemeente-stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwGemeentescan/GSM_JouwGemeentescan_Kortrijk.pdf  

Sociale Zekerheid. (z.d.). Wat doet een OCMW?. Geraadpleegd op 10 mei 2022, van  https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/hulp-ocmw/financiele-hulp/wat-doet-een-ocmw  

Stad Kortrijk. (z.d.-a). Mission. Geraadpleegd op 10 mei 2022, van https://www.kortrijk.be/mission    

Stad Kortrijk. (z.d.-b). SHM Wonen Regio. Geraadpleegd op 14 juni 2022, van https://www.kortrijk.be/adressen/shm-wonen-regio-kortrijk 

Stad Kortrijk. (z.d.-c). Zorg en Welzijn. Geraadpleegd op 7 juni 2022, van https://www.kortrijk.be/ocmw  

Statbel. (2018, 15 oktober). Gezondheid lijdt onder armoede. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/gezondheid-lijdt-onder-armoede 

Statbel. (2022-a, 24 februari). Materiële en sociale deprivatie. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-en-sociale-deprivatie#news   

Statbel. (2022-b, 24 februari). Onverwachte uitgaven doen is moeilijk voor meer dan een Belg op vijf. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/onverwachte-uitgaven-doen-moeilijk-voor-meer-dan-een-belg-op-vijf  

Statbel. (2022, 28 maart). Armoederisico’s in 2021. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting#news   

Statbel. (2022, 31 maart). Werkgelegenheid en werkloosheid: Sterke toename aantal werkenden in 2021. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-en-werkloosheid#news  

Statistics Belgium EU-SILC. (2014). Multidimensionale analyse van de armoede. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Analyse/NL/analyse%20lonen%20NL_tcm325-279376.pdf  

Statistiek Vlaanderen. (2021, 28 oktober). Sociale bijstand. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/inkomen-en-armoede/sociale-bijstand   

Statistiek Vlaanderen. (2022, 8 april). Bevolking in armoede of sociale uitsluiting. Geraadpleegd op 17 juni 2022, van https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/inkomen-en-armoede/bevolking-in-armoede-of-sociale-uitsluiting  

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. (z.d.-a). Arbeid. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van https://www.armoedebestrijding.be/themas/arbeid/  

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. (z.d.-b.). Hebben vrouwen een hoger risico op armoede en bestaansonzekerheid dan mannen? [Fiche 21]. Geraadpleegd op 10 mei 2022, van https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/11/201109-Gender-en-armoede-fiche-DEF-NL.pdf  

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. (z.d.-c). Non-take-up van rechten. Geraadpleegd op 18 juni 2022, van https://www.armoedebestrijding.be/themas/non-take-up-van-rechten/  

Steunpunt tot bestrijding armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2021). Interfederale nota over de impact van de Covid-19-crisis in situaties van armoede en bestaansonzekerheid. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2021/04/Interfederale-nota-impact-COVID-19-april-2021-NL.pdf   

Stichting 180. (z.d.). Methodiekontwikkeling. Geraadpleegd op 19 juni 2022, van https://180.nl/methodiekontwikkeling-corebusiness-van-stichting-180/ 

Stichting Armoedefonds. (z.d.). Gevolgen van armoede. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.armoedefonds.nl/gevolgen-van-armoede#:~:text=Armoede%20heeft%20vergaande%20gevolgen%20voor,een%20gevolg%20zijn%20van%20armoede  

Sustainable Development Goals Belgium. (z.d.). SDGS. Geraadpleegd op 14 juni 2022, van https://www.sdgs.be/nl/sdgs  

Sustainable Development Goals Belgium. (2020, 25 maart). « Duurzaamheid en armoede » : Een nieuwe aanpak in het 10de tweejaarlijks rapport. Geraadpleegd op 14 juni 2022, van https://www.sdgs.be/nl/news/duurzaamheid-en-armoede-een-nieuwe-aanpak-het-10de-tweejaarlijks-rapport 

Sustainable Development Goals Belgium. (2021, 13 oktober). De federale regering keurt Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling goed. Geraadpleegd op 14 juni 2022, van https://www.sdgs.be/nl/news/de-federale-regering-keurt-haar-federaal-plan-voor-duurzame-ontwikkeling-goed#:%7E:text=Op%201%20oktober%202021%20heeft,en%20de%20langetermijnvisie%20te%20verwezenlijken 

Team communicatie Stad Kortrijk. (2021). Ervaringsdeskundige armoede neemt drempels weg. Sien, editie herfst 2021, pp. 26-27. Drukta. Geraadpleegd op 7 juni 2022, van https://issuu.com/communicatie_kortrijk/docs/sien_herfst-2021_issuu  

Team Taaladvies. (z.d.). Sensibiliseren / bewustmaken. Vlaamse overheid. Geraadpleegd op 17 mei 2022, van https://www.vlaanderen.be/taaladvies/taaladviezen/sensibiliseren-bewustmaken  

Timperman, T. (z.d.). Methodiek maatschappelijke activering [Cursus en Ongepubliceerd document]. Kortrijk: VIVES SAW. 

Trefpunt Armoede. (z.d.). Armoedekoffer. Geraadpleegd op 9 mei 2022, van http://trefpuntarmoede.org/wordpress/?page_id=247  

TTR. (2021, 4 juni). Armoede in België neemt enkel maar toe. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.hln.be/binnenland/armoede-in-belgie-neemt-enkel-maar-toe~a922f518/    

Unia. (z.d.). Werk. Geraadpleegd op 1 juni 2022, van https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/werk 

Unia. (2019, oktober). Te jong? Toe oud! Unia helpt bij leeftijdsdiscriminatie. Unia, interfederaal Gelijkekansencentrum. Geraadpleegd op 18 juni 2022, van https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Webpublicatie_leeftijd_2019.pdf 

Van der Kooi, C. & Wiersma, M. (2017). Alle kinderen kansrijk: Het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen in armoede. De kinderombudsman. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.kinderombudsman.nl/system/files/publications/2019-Publicatie%20aanmaken/2017.12.05RapportAllekinderenkansrijk.pdf  

Vanhee, L. (2007). Weerbaar en broos: mensen in armoede over ouderschap: een verkennende kwalitatieve studie in psychologisch perspectief [PHD-Thesis]. Katholieke Universiteit Leuven. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS1790259&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&fromSitemap=1  

Van Laere, M. (2016, 18 april). 12 brillen om naar kinderarmoede te kijken. Klasse. Geraadpleegd op 24 mei 2022, van https://www.klasse.be/39090/12-brillen-kinderarmoede-armoede-kijken/#:%7E:text=Ocharme%2C%20dat%20kind.%E2%80%9D,afhankelijke%20die%20moet%20geholpen%20worden  

Van Lancker, A. (2020, 20 januari). Armoede bestrijd je met beleid: 14de armoedebarometer. Decennium Doelen: Komaf met armoede. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.komafmetarmoede.be/armoede-bestrijd-je-met-beleid-de-14de-armoedebarometer/   

Van Lancker, W. (2020, 9 oktober). Armoede en coronabeleid in Vlaanderen [Digitale presentatie]. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1611722   

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw Aalst. (z.d.). Getuigenissen en levensverhalen. Geraadpleegd op 3 juni 2022, van https://vierdewereldgroepaalst.be/getuigenissen 

Vlaanderen. (z.d.). Werkloosheidsuitkering. Geraadpleegd op 6 juni 2022, van https://www.vlaanderen.be/werkloosheidsuitkering  

Vzw De Kier. (z.d.-a). Wat. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://dekier.weebly.com/wat.html  

Vzw De Kier. (z.d.-b). Welkom in de Kier. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://dekier.weebly.com/  

Vzw De Link. (z.d.-a). Missie. Geraadpleegd op 5 mei 2022, van https://www.delinkarmoede.be/over-ons/missie  

Vzw De Link. (z.d.-b). Opdrachten. Geraadpleegd op 5 mei 2022, van https://www.delinkarmoede.be/over-ons/opdrachten  

Vzw Wieder. (z.d.-a). Ontdek vzw Wieder. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van http://vzwwieder.brugseverenigingen.be/Eenverenigingwaararmenhetwoordnemen  

Vzw Wieder. (z.d.-b). Wat doet VZW Wieder. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van http://vzwwieder.brugseverenigingen.be/WatdoetvzwWieder  

Wablieft Tekstadvies. (z.d.). Wat is duidelijke taal. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://www.duidelijketaal.be/_files/ugd/cf2fa7_808d212adcce433eae0b51b2317cf682.pdf  

Welzijnsschakels. (z.d.). Over ons. Geraadpleegd op 11 mei 2022, van https://welzijnsschakels.be/over-ons#ped-werking  

Welzijnszorg. (z.d.-a). Draaiboek [Intern en ongepubliceerd document]. Welzijnszorg.   

Welzijnszorg. (z.d.-b). Armoedewandeling – welkom. Geraadpleegd op 5 mei 2022, van https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-doen/inhoudelijk/armoedewandeling?fbclid=IwAR2etcqJApi5A52v3iYHWOghJaKkTx6ipT-kK2AuGK5p5fk-MYgwdT3rsi0  

Wuytack, F. (Producent & Regisseur). (2012). The missing link [documentaire]. Majority Flemish Production.   

Download scriptie (2.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
cvo MIRAS