Hoe media ons over klimaatverandering doen denken

Lisanne
Vansteenkiste

Smeltende gletsjers, economische rampen of politici in strijd? Door welke bril kijk jij naar het klimaatprobleem en hoe komt dat?

image-20220930131752-1

Nieuwsmedia brengen klimaatverandering aan bod vanuit verschillende invalshoeken of ‘frames’. Journalisten benadrukken bijvoorbeeld politieke, economische of milieuaspecten van klimaatverandering. Het masterproefonderzoek van Lisanne Vansteenkiste, afgestudeerd als journalist aan de UGent, ging na welke frames het vaakst voorkomen in Vlaamse kranten.

Klimaatverandering is niet meer te ontwijken vandaag. Het confronteert iedereen. Is het niet ‘in real life’ door extreem weer of natuurrampen, dan is het via de media. Nieuwsmedia spelen een grote rol in hoe mensen denken over de opwarming van de aarde. De manier waarop media klimaatverandering representeren is dus van uiterst belang. Ze doen dit aan de hand van frames.

Framing?

Het concept framing betekent bepaalde aspecten van een onderwerp meer benadrukken dan andere. Het verdraait de waarheid niet, maar het legt toch een bepaalde interpretatie op bij het publiek. Journalisten kunnen dus bewust of onbewust een rol spelen in hoe mensen denken over onderwerpen als klimaatverandering.

Een onderwerp framen gebeurt aan de hand van enkele ‘tools’. De keuze voor bepaalde soorten bronnen, beelden of kernwoorden in een artikel kan wijzen op de aanwezigheid van een bepaald frame. Maar ook bijvoorbeeld hoe journalisten de gevolgen en oplossingen van een probleem voorstellen zijn manieren om een onderwerp te framen.

Doorheen de tijd onderzochten studies al veel verschillende frames. Vroeger kwam het ‘scientific uncertainty’ frame bijvoorbeeld vaak voor: bestaat klimaatverandering wel echt? Dergelijke oude frames zijn nu natuurlijk achterhaald. Maar frames zoals binnenlandse politiek, impact op de economie, impact op het milieu en internationale relaties zijn wel nog relevant. De vraag is nu: welk frame gebruiken nieuwsmedia het vaakst? Het masterproefonderzoek analyseerde de vier laatstgenoemde frames in artikels van Het Laatste Nieuws, De Standaard en De Tijd.

Klimaatverandering als een politiek probleem

Zo’n 300 artikels uit het jaar 2019, een jaar vol klimaatgebeurtenissen, werden onderzocht. In de onderstaande grafiek kan je zien in hoeveel procent van de artikels de vier frames aanwezig zijn. Wat blijkt is dat journalisten het probleem vooral betrekken op de politiek. Heel veel artikels laten politici aan het woord en leggen de verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen bij de overheid. Het is een trend dat de laatste jaren meer en meer voorkomt. Politici vervangen wetenschappers. Zo ondervonden ook andere studies.

Maar de andere drie frames hinken niet ver achterop. Het frame dat het tweede vaakst voorkomt is de impact van klimaatverandering op het milieu. Gevolgen zoals droogte, bosbranden en de stijging van de zeespiegel zijn aandachtspunten in artikels, omdat ze een concreet beeld schetsen van het probleem. Ze zorgen ervoor dat mensen het fenomeen beter kunnen vatten.

Het derde vaakst voorkomende frame is de economische impact van klimaatverandering. Vroeger was dit frame vooral negatief: de maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan kosten bakken geld. Maar nu kan dit frame ook positief zijn en economische voordelen aanhalen.

Ten slotte komt het frame internationale relaties het minst vaak voor. Dit valt op, aangezien de opwarming van de aarde een globaal probleem is en er toch zeker op internationaal vlak wordt samengewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de klimaattoppen.image 656

Verschillen tussen kranten en periodes

De onderzochte artikels komen uit de kranten Het Laatste Nieuws, De Standaard en De Tijd: drie kranten met een verschillende insteek en publiek. Dit wekt natuurlijk de vraag op of er verschillen zijn tussen de kranten op vlak van framing. En die zijn er ook, maar in beperkte mate. Het grootste verschil is dat De Tijd, een financieel-economische krant, logischerwijze meer de economische aspecten van klimaatverandering benadrukt en minder de milieuaspecten.

Natuurlijk hangt de framing ook af van de klimaatgebeurtenissen doorheen het jaar. Het onderzoek vond dat artikels gepubliceerd tijdens de zomermaanden de impact op het milieu meer benadrukken. Er vinden in die periode immers meer natuurrampen zoals droogte, hittegolven en bosbranden plaats. Daarnaast focussen artikels meer op internationale relaties wanneer er bijvoorbeeld een klimaattop of -conferentie voorkomt.

Kritische blik

Meerdere studies toonden al aan dat framing wel degelijk een effect heeft op de publieke opinie. Moeten we ons hierover zorgen maken? Veelal is framing onbewust of gewoon een manier om mensen te helpen met het geven van betekenis aan een bepaald thema. Het verdraait de waarheid niet en is dus niet hetzelfde als ‘fake news’. Maar het kan zeker geen kwaad om hiervan bewust te zijn. Wees dus niet bang om in de toekomst met een meer kritische blik de krant te lezen.

Bibliografie

Adedoyin, F., Ozturk, I., Abubakar, I., Kumeka, T., Folarin, O., & Bekun, F. V. (2020). Structural breaks in

CO2 emissions: Are they caused by climate change protests or other factors?. Journal of

environmental management, 266, 110628.

Ajaero, I. D., & Anorue, L. I. (2018). Newspaper framing and climate change mitigation in Nigeria and

Ghana. African population studies, 32(2), 4228-4238.

Antilla, L. (2005). Climate of scepticism: US newspaper coverage of the science of climate change. Global

Environmental Change, 15(4), 338-352.

Asplund, T. (2014). Climate change frames and frame formation: An analysis of climate change

communication in the Swedish agricultural sector [Doctoral dissertation, Linköping University

Electronic Press]. Google Scholar.

Aykut, S. C., Comby, J. B., & Guillemot, H. (2012). Climate change controversies in French mass media

1990–2010. Journalism Studies, 13(2), 157-174.

Badullovich, N., Grant, W. J., & Colvin, R. M. (2020). Framing climate change for effective

communication: a systematic map. Environmental Research Letters, 15(12), 123002.

Bødker, H., & Neverla, I. (2012). Introduction. Journalism Studies, 13(2), 152–156.

Boenker, K. (2012). Communicating Global Climate Change: Framing Patterns in the US 24-Hour News

Cycle, 2007-2009. Washington: University of Washington.

Bolsen, T., & Shapiro, M. A. (2018). The US news media, polarization on climate change, and pathways to

effective communication. Environmental Communication, 12(2), 149-163.

Boulianne, S., Lalancette, M., & Ilkiw, D. (2020). “School strike 4 climate”: social media and the

international youth protest on climate change. Media and Communication, 8(2), 208-218.

Boykoff, M. T., & Boykoff, J. M. (2004). Balance as bias: Global warming and the US prestige

press. Global environmental change, 14(2), 125-136.

Boykoff, M. T. (2007). Flogging a dead norm? Newspaper coverage of anthropogenic climate change in the

United States and United Kingdom from 2003 to 2006. Area, 39(4), 470-481.

Boykoff, M. T. (2011). Who speaks for the climate?: Making sense of media reporting on climate change.

Cambridge: Cambridge University Press.

Carvalho, A. (2007). Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: Re-reading news

on climate change. Public Understanding of Science, 16(2), 223–243.Chetty, K. (2013). The Framing of Climate Change in New Zealand Newspapers [Doctoral dissertation,

University of Otago]. Google Scholar.

Chetty, K., Devadas, V., & Fleming, J. S. (2015). The framing of climate change in New Zealand

newspapers from June 2009 to June 2010. Journal of the Royal Society of New Zealand, 45(1), 1-20.

Chinn, S., Hart, P. S., & Soroka, S. (2020). Politicization and polarization in climate change news content,

1985-2017. Science Communication, 42(1), 112-129.

Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). Framing theory. Annu. Rev. Polit. Sci., 10, 103-126.

CIM (2021). Openbare Resultaten Bereikstudie. Geraadpleegd op https://www.cim.be/nl/pers/bereikresultaten

Comfort, S. E., Tandoc, E., & Gruszczynski, M. (2020). Who is heard in climate change journalism?

Sourcing patterns in climate change news in China, India, Singapore, and Thailand. Climatic

Change, 158(3), 327-343.

de Boer, J. (2007). Framing climate change and spatial planning: how risk communication can be

improved. Water science and technology, 56(4), 71-78.

Deines, T. (2007). Global warming coverage in the media: Trends in a Mexico City Newspaper [Doctoral

dissertation, Kansas State University]. Google Scholar.

Deprez, A. (2008). Internationale conflictberichtgeving in de Vlaamse geschreven pers: een longitudinale

framing-en representatieanalyse van de Eerste en Tweede Intifada (Publicatienr. 467724) [Doctoral

dissertation, Ghent University]. Google Scholar.

De Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. Information design journal & document

design, 13(1), 51-62.

De Vreese, H., Peter, J., & Semetko, H. (2001). Framing politics at the launch of the Euro: A cross-national

comparative study of frames in the news. Political communication, 18(2), 107-122.

Dirikx, A., & Gelders, D. (2010). To frame is to explain: A deductive frame-analysis of Dutch and French

climate change coverage during the annual UN Conferences of the Parties. Public understanding of

science, 19(6), 732-742.

Dispensa, J. M., & Brulle, R. J. (2003). Media’s social construction of environmental issues: focus on

global warming–a comparative study. International Journal of sociology and social policy, 23(10), 74-

105.

Dotson, D. M., Jacobson, S. K., Kaid, L. L., & Carlton, J. S. (2012). Media coverage of climate change in

Chile: A content analysis of conservative and liberal newspapers. Environmental Communication: A

Journal of Nature and Culture, 6(1), 64-81.

Dunlap, R. E., & McCright, A. M. (2011). Organized climate change denial. The Oxford handbook of

climate change and society, 1, 144-160.

Eide, E., & Kunelius, R. (2010). Domesticating Global Moments. A transnational study on the coverage of

the Bali and Copenhagen Climate Summits. In E. Eide, R. Kunelius, R., & V. Kumpu (Eds.), Global

climate. Local journalisms. A Transnational Study of How Media Make Sense of Climate Summits (pp.

11-50). Bochum: Projektverlag.

Eide, E., Kunelius, R. & Kumpu, V. (2010). Global climate. Local journalisms. A Transnational Study of

How Media Make Sense of Climate Summits. Bochum: Projektverlag.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of

communication, 43(4), 51-58.

Entman, R. M. (2004). Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy.

Chicago: University of Chicago Press.

European Commission & European Parliament (2021). Public opinion in the EU in time of coronavirus

crisis 3 (2020). Kantar.

European Parliament (2020). Eurobarometer 94.1: Future of Europe (2020). Kantar.

Feldman, L., & Hart, P. (2018). Broadening exposure to climate change news? How framing and political

orientation interact to influence selective exposure. Journal of Communication, 68(3), 503-524.

Feldman, L., Hart, P. S., & Milosevic, T. (2017). Polarizing news? Representations of threat and efficacy in

leading US newspapers’ coverage of climate change. Public Understanding of Science, 26(4), 481-

497.

Gamson, W. A. (1988). A constructionist approach to mass media and public opinion. Symbolic

Interaction, 11(2), 161–174.

Giannoulis, C., Botetzagias, I., & Skanavis, C. (2010). Newspaper reporters’ priorities and beliefs about

environmental journalism: An application of Q-methodology. Science Communication, 32(4), 425-

466.

Gitlin, T. (1980). The whole world is watching: Mass media in the making and unmaking of the New Left.

Berkeley, CA: University of California Press.

Grundmann, R. (2007). Climate change and knowledge politics. Environmental politics, 16(3), 414-432.

Han, J., Sun, S., & Lu, Y. (2017). Framing climate change: A content analysis of Chinese mainstream

newspapers from 2005 to 2015. International Journal of Communication, 11, 2889- 2911.

Heale, R., & Twycross, A. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. Evidence-based

nursing, 18(3), 66-67.

Hemker, S. (2020). Increasing climate change risk portrayal: A comparative framing analysis of selected

US and German news on the portrayal of climate change. Enschede: University of Twente.

Hickman, L. (2013, August 28). The era of climate change ‘denial’ is over. The Guardian.

https://www.theguardian.com/environment/blog/2013/aug/28/era-climate-ch…

Hiles, S. S., & Hinnant, A. (2014). Climate change in the newsroom: Journalists’ evolving standards of

objectivity when covering global warming. Science Communication, 36(4), 428-453.

Hjerpe, M., & Buhr, K. (2014). Frames of climate change in side events from Kyoto to Durban. Global

Environmental Politics, 14(2), 102-121.

Holt, D., & Barkemeyer, R. (2012). Media coverage of sustainable development issues–attention cycles or

punctuated equilibrium?. Sustainable development, 20(1), 1-17.

Jacobsen, G. D. (2011). The Al Gore effect: an inconvenient truth and voluntary carbon offsets. Journal of

Environmental Economics and Management, 61(1), 67-78.

Jang, S. M., & Hart, P. S. (2015). Polarized frames on “climate change” and “global warming” across

countries and states: Evidence from Twitter big data. Global Environmental Change, 32, 11-17.

Kozman, C. (2017). Measuring issue-specific and generic frames in the media’s coverage of the steroids

issue in baseball. Journalism Practice, 11(6), 777-797.

Lauf, E. (2001). ». 96 nach Holsti «Zur Reliabilität von Inhaltsanalysen und deren Darstellung in

kommunikationswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Publizistik, 46(1), 57-68.

Lopera, E., & Moreno, C. (2014). The uncertainties of climate change in Spanish daily newspapers:

Content analysis of press coverage from 2000 to 2010. Journal of science communication, 13(1), 1-18.

Maeseele, P., Pepermans, Y., Raeijmaekers, D., Van der Steen, L., & Joye, S. (2014). Strijd om het

klimaat: de beeldvorming over klimaatverandering tijdens de klimaattop te Cancún in Vlaamse

kwaliteitskranten. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 42(3), 244-264.

Maibach, E. W., Nisbet, M., Baldwin, P., Akerlof, K., & Diao, G. (2010). Reframing climate change as a

public health issue: An exploratory study of public reactions. BMC Public Health, 10(1), 1–11.

Maibach, E. W., Roser-Renouf, C., & Leiserowitz, A. (2008). Communication and marketing as climate

change–intervention assets: A public health perspective. American Journal of Preventive Medicine,

35(5), 488–500.

Matthes, J. (2007). Framing-Effekte. Zum Einfluss der Politikberichterstattung auf die Einstellung der

Rezipienten (Vol. 13). München: Reinhard Fischer.

McCallum, D. B., Hammond, S. L., & Covello, V. T. (1991). Communicating about environmental risks:

How the public uses and perceives information sources. Health Education Quarterly, 18(3), 349-361.

McCright, A. M., & Dunlap, R. E. (2000). Challenging global warming as a social problem: An analysis of

the conservative movement’s counter-claims. Social problems, 47(4), 499-522.

McCright, A. M., & Dunlap, R. E. (2003). Defeating Kyoto: The conservative movement’s impact on US

climate change policy. Social problems, 50(3), 348-373.

Mercado, M. T. (2012). Media representations of climate change in the argentinean press. Journalism

Studies, 13(2), 193-209.

Mertens, B. (2019, 12 maart). Kids for Climate lanceert internationale petitie. Het Laatste Nieuws, p. 13.

Mocatta, G., & Hawley, E. (2020). Uncovering a climate catastrophe? Media coverage of Australia’s Black

Summer bushfires and the revelatory extent of the climate blame frame. M/C Journal, 23(4), 1-13.

Myers, T. A., Nisbet, M. C., Maibach, E. W., & Leiserowitz, A. A. (2012). A public health frame arouses

hopeful emotions about climate change. Climatic Change Research Letters, 113, 1105–1112.

Nathanson Thulin, A. (2021). Climate Policy in the European Union in Times of Crisis: A Frame Analysis

of Climate Policy in the EU During the Covid-19 Crisis. Uppsala: Uppsala University.

Nisbet, M.C., (2009). Communicating climate change: why frames matter for public engagement.

Environment: Science and policy for sustainable development, 51(2), 12–23.

O’Neill, S., Williams, H. T., Kurz, T., Wiersma, B., & Boykoff, M. (2015). Dominant frames in legacy and

social media coverage of the IPCC Fifth Assessment Report. Nature Climate Change, 5(4), 380-385.

Pacoma, M. A. (2019). Environmental Realities: Evaluating Climate Change Coverage of Philippine

Online News Media. Jurnal Studi Komunikasi, 3(1), 1-26.

Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. Political

Communication, 10, 55–75.

Pepermans, Y., & Maeseele, P. (2014). Democratic debate and mediated discourses on climate change:

From consensus to de/politicization. Environmental Communication, 8(2), 216-232.

Petrovic, N., Madrigano, J., & Zaval, L. (2014). Motivating mitigation: when health matters more than

climate change. Climatic Change, 126(1), 245-254.

Poortinga, W., Whitmarsh, L., Steg, L., Böhm, G., & Fisher, S. (2019). Climate change perceptions and

their individual-level determinants: A cross-European analysis. Global Environmental Change, 55, 25-

35.

Rademaekers, J. K., & Johnson-Sheehan, R. (2014). Framing and re-framing in environmental science:

Explaining climate change to the public. Journal of Technical Writing and Communication, 44(1), 3–

21.

Schäfer, M. S., O'Neill, S., Nisbet, M., Ho, S., Markowitz, E., & Thaker, J. (2017). Frame analysis in

climate change communication: approaches for assessing journalists’ minds, online communication

and media portrayals. Zurich: University of Zurich.

Schäfer, M. S., & Painter, J. (2021). Climate journalism in a changing media ecosystem: Assessing the

production of climate change‐related news around the world. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate

Change, 12(1), 1-20.

Schmid-Petri, H., Adam, S., Schmucki, I., & Häussler, T. (2017). A changing climate of skepticism: The

factors shaping climate change coverage in the US press. Public Understanding of Science, 26(4), 498-

513.

Schmidt, A., Ivanova, A., & Schäfer, M. S. (2013). Media attention for climate change around the world: A

comparative analysis of newspaper coverage in 27 countries. Global Environmental Change, 23(5),

1233-1248.

Semetko, H., & Valkenburg, P. (2000). Framing European politics: A content analysis of press and

television news. Journalism of Communication, 50(2), 93–110.

Shehata, A., & Hopmann, D. N. (2012). Framing climate change: A study of US and Swedish press

coverage of global warming. Journalism Studies, 13(2), 175-192.

Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2013). Mediating the message in the 21st century: A media sociology

perspective. Abingdon: Routledge.

Sinaga, S. (2011). The interplay of global warming framing in news media coverage in 1988-2009

[Doctoral dissertation, Texas Tech University]. Google Scholar.

Smitz, H. (2019, 9 april). Leuvense onderzoekers willen banaan redden van toenemende droogte. De

Standaard, p. 29.

Sniderman, P. M., & Theriault, S. M. (2004). The structure of political argument and the logic of issue

framing. Studies in public opinion: Attitudes, nonattitudes, measurement error, and change, 133-65.

Sonnett, J. (2010). Climates of risk: A field analysis of global climate change in U.S. media discourse,

1997–2004. Public Understanding of Science, 19(6), 698–716.

Spence, A., & Pidgeon, N. (2010). Framing and communicating climate change: The effects of distance and

outcome frame manipulations. Global Environmental Change, 20(4), 656-667.

Stecula, D. A., & Merkley, E. (2019). Framing climate change: economics, ideology, and uncertainty in

American news media content from 1988 to 2014. Frontiers in Communication, 4(6), 1-15.

Trumbo, C. (1995). Longitudinal modeling of public issues: An application of the agenda-setting process to

the issue of global warming. Journalism Monographs, 152, 1-57.

Van Haver, K. (2019, 3 december). Klimaattop moet van retoriek beleid maken. De Tijd, p. 6.

von Zabern, L., & Tulloch, C. D. (2021). Rebel with a cause: the framing of climate change and

intergenerational justice in the German press treatment of the Fridays for Future protests. Media, Culture

& Society, 43(1), 23-47.

Vu, H. T., Liu, Y., & Tran, D. V. (2019). Nationalizing a global phenomenon: A study of how the press in

45 countries and territories portrays climate change. Global Environmental Change, 58, 1-9.

Walker, H. M., Reed, M. G., & Fletcher, A. J. (2020). Wildfire in the news media: An intersectional critical

frame analysis. Geoforum, 114, 128-137.

Weathers, M. R., & Kendall, B. E. (2016). Developments in the framing of climate change as a public

health issue in US newspapers. Environmental Communication, 10(5), 593-611.

Weaver, D.H., McCombs, M., & Shaw, D. (2004). Agenda-setting research: Issues, attributes, and

influences. In L.L. Kaid (Ed.), Handbook of political communication research (pp. 257-282).

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Weber, E. U., & Stern, P. C. (2011). Public understanding of climate change in the United States. American

Psychologist, 66(4), 315-328.

Wester, F., & van Selm, M. (2006). Inhoudsanalyse als systematisch-kwantificerende werkwijze. In: F.

Wester, K. Renckstorf, & P. Scheepers (Eds.), Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap (pp.

121-150). Dordrecht: Kluwer.

Williams, A. (2015). The Routledge handbook of environment and communication. Abingdon: Routledge.

Xie, L. (2015). The story of two big chimneys: A frame analysis of climate change in US and Chinese

newspapers. Journal of Intercultural Communication Research, 44(2), 151-177.

Zaller, J. R. (1992). The nature and origins of mass opinion. Cambridge: Cambridge university press.

Zucker, H.G. (1978). The variable nature of news media influence. In B.D. Rubin (Ed.), Communication

Yearbook 2 (pp. 225-245). New Brunswick, NJ: Transaction Books.

 

Download scriptie (817.69 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Sarah Van Leuven