Jongeren in dak- en thuisloosheid: hun verhalen als bron van kennis

Hebe
Van Laethem

Vaak verborgen, veerkrachtig en creatief in het omgaan met de situatie. Bijna 350 jongeren tussen 13 en 26 jaar in Gent leven in een situatie van dak- en thuisloosheid. De kennis om een beleid uit te stippelen dat afgestemd is op deze jongeren ontbreekt, dus wordt het tijd dat we eens naar hén luisteren.

 

Ondanks inspanningen op verschillende beleidsniveaus, zijn nog te veel jongeren dak- en thuisloos. Dankzij hun verhalen en vanuit het perspectief van deze jongeren wordt meer inzicht verkregen in hun complexe situatie.

 

Aspecten die leiden naar dak- en thuisloosheid

Om te begrijpen hoe de jongeren in dak- en thuisloosheid terechtkomen, moeten we zowel de leefwereld van de jongeren (personal agency) als het systeem waarin de jongeren zich bevinden (de context) begrijpen. Personal agency slaat op de mogelijkheid van de jongeren om betekenis te geven aan hun situatie en op een bepaalde manier te handelen over bijvoorbeeld waar ze willen wonen, alcoholgebruik, van welke hulporganisaties ze al dan niet gebruik willen maken,... Maar om hun agency echt te begrijpen en niet in een individuele benadering te vervallen, is het belangrijk de context niet uit het oog te verliezen. Aspecten als armoede, discriminatie, ontoegankelijke hulpverlening, een verontrustende thuissituatie,… maken deel uit van deze context en beïnvloeden dus de agency van de jongeren.

“Ge moet de kans gehad hebben, hé. Als ge de kans niet krijgt,… Er is geen andere manier, alles is te duur.” (Jongere met ervaring in dak- en thuisloosheid)

Op structureel vlak, zorgt onder andere kansarmoede ervoor dat jongeren niet in hun basisbehoeften kunnen voldoen. De context waarin kansarmoede speelt, heeft dan invloed op de manier waarop jongeren handelen, zoals de school verlaten omdat ze er toch geen toekomst in zien of dealen om rond te komen. Ook institutionele aspecten, waaronder de structuur van hulporganisaties en de toegang tot diensten, maken deel uit van die context. Hokjesdenken en enorme wachtlijsten zorgen ervoor dat jongeren soms niet kunnen geholpen worden en dat situaties die al moeilijk zijn nog meer uit de hand lopen. Ten slotte vormen ook relationele aspecten mee de context van jongeren. Relaties met familie, vrienden en de buurt kunnen soms heel ondersteunend zijn maar sturen mogelijks mee de richting naar dak- en thuisloosheid.

“Dus dat zijn al jongeren die al geplaatst zijn meestal om een of andere reden, die op hun 18 dan buiten komen en daar niet echt een netwerk hebben want ze hebben de hele tijd in een jeugdinstelling gezeten. […] En dat zijn meestal de jongeren die dan een tijdje sofasurfen tot dat op geraakt.” (Jongerenwerker)

 

Hoe gaan jongeren om met de situatie?

Jongeren in dak- en thuisloosheid maken gebruik van zowel formele (bv. leefloon, opvang) als informele (bv. sofasurfen) hulpbronnen. Daarbij ondervinden ze heel wat drempels. Door de organisatorische structuur van organisaties is het soms heel moeilijk hun rechten op te nemen. Vooral de nachtopvang blijkt een echte no-go voor jongeren omwille van het vele druggebruik, diefstal en het steeds moeten inbellen voor een slaapplaats.

“Ik heb echt gasten die liever in de winter onder een brug slapen dan in de nachtopvang hé.” (Jongerenwerker)

Een van de grootste drempels voor jongeren om gebruik te kunnen maken van hulpbronnen is het gebrek aan (toegankelijke) informatie.

“Ge weet niet waar ge recht op hebt.” (Jongere met ervaring in dak- en thuisloosheid)

Psychologisch is het al heel moeilijk voor jongeren de stap naar hulp te zetten. Indien ze dit dan effectief ondernemen, botsen ze op het onoverzichtelijke hulpverleningslandschap waarin ze maar moeilijk hun weg vinden. Ook de moeilijke woorden of het juridisch taalgebruik in documenten, zorgen ervoor dat jongeren hun rechten mislopen.

Omdat hulpbronnen hierdoor soms zo ontoegankelijk zijn, gaan jongeren hun eigen hulpbronnen en copingmechanismen creëren. Ze gaan bijvoorbeeld gebruik maken van openbare faciliteiten en die op een andere manier invullen dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn, zoals de fontein in het park gebruiken om zich op te frissen. Sommige jongeren worden zelfs genoodzaakt te vervallen in daden die niet wettig zijn, zoals dealen of stelen. Bekeken vanuit een mensenrechtenperspectief kan wel begrepen worden waarom de jongeren op deze manier handelen, aangezien ze zichzelf anders niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

 

Ambities en toekomstdromen

Ondanks hun moeilijke situatie, blijven jongeren met ervaring in dak- en thuisloosheid dromen over de toekomst. Hun persoonlijke toekomstdromen gaan onder andere over het vinden van een woning, het volgen van een opleiding, een gepaste job vinden en het herstellen van de dakloze periode en de trauma’s die ermee gepaard gaan. Maar hun ambities gaan verder dan dat. Hun ervaringen geven hen de kennis na te denken over betere ondersteuning en een beleid afgestemd op jongeren.

“Ik wil gewoon dat het verandert voor de jongeren.” (Jongere met ervaring in dak- en thuisloosheid)

Vooral de vraag naar meer en betere opvang of woonvormen kwam naar boven tijdens de gesprekken met de jongeren. Er is nood aan meer opvanginitiatieven specifiek voor jongeren en hun noden, gekoppeld aan ondersteuning. Voor een structurele woonoplossing dient er meer geïnvesteerd te worden in sociale woningen om de slechte staat ervan en de lange wachtlijsten aan te pakken. Daarnaast is er vraag naar toegankelijkere en meer financiële ondersteuning. Een basisinkomen voor iedereen zou meer zekerheid moeten bieden.

“Dan hebt ge de zekerheid van ‘ik ga niet doodgaan’, ‘ik ga niet sterven van armoede.’” (Jongere met ervaring in dak- en thuisloosheid)

 

Geen sterk beleid zonder ervaringskennis

Deze jongeren hebben waardevolle kennis over de aspecten die dak- en thuisloosheid in de hand werken, over waardevolle hulpbronnen en over maatschappelijke ambities voor de toekomst. Als we deze jongeren nu ook een stem geven in het debat, komen niet alleen nieuwe drempels naar boven maar ook mogelijkheden om beleid en ondersteuning anders in te richten. Hun ervaringskennis is niet zomaar een mooie aanvulling, maar net cruciaal voor een sterk beleid. Laten we dan ook écht naar hen luisteren.

Bibliografie

Alanen L (2004) Theorizing children’s welfare. In: New Perspectives on Childhood, University of Leeds, UK, 12–13 November 2004.

ATD Fourth World. (2020, oktober). Guidelines for the Merging of Knowledge and Practices when working with people living in situations of poverty and social exclusion. http://4thworldmovement.org/wp-content/uploads/2013/05/Guidelines_for_t…

Becker, H. J. (2000). Who's wired and who's not: Children's access to and use of computer technology. The future of children, 44-75.

Belgische Federale Overheidsdiensten. (2022, 31 maart). Vroegtijdige schoolverlaters. statbel.be. Geraadpleegd op 5 april 2022, van https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/opleidingen-en-onderwi…

Beresford, P., & Croft, S. (2004). Service Users and Practitioners Reunited: The Key Component for Social Work Reform. British Journal of Social Work, 34(1), 53–68. https://doi.org/10.1093/bjsw/bch005

Bisschop Boele, E. (2018). Etnografisch onderzoek: het perspectief van de ander. Cultuur + educatie17(50), 85-93.

Bogaerts, N. (2019, 28 januari). Te veel mensen wonen in een barslecht huis. Sociaal.Net. https://sociaal.net/achtergrond/de-onzichtbare-wooncrisis/

Boone, K., Roets, G., & Roose, R. (2018a). Social work, participation, and poverty. Journal of Social Work, 19(3), 309–326. https://doi.org/10.1177/1468017318760789

Boone, K., Roets, G., & Roose, R. (2018b). Social Work, Poverty and Anti-Poverty Strategies: Creating Cultural Forums. The British Journal of Social Work, 1–19. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy006

Boone, K., Roets, G., & Roose, R. (2019a). Learning to play chess: How to make sense of a politics of representation with people in poverty. Social Policy & Administration, 53(7), 1030–1044. https://doi.org/10.1111/spol.12477

Boone, K., Roets, G., & Roose, R. (2019b). Raising critical consciousness in the struggle against poverty: Breaking a culture of silence. Critical Social Policy, 39(3), 434–454. https://doi.org/10.1177/0261018318820233

Brackertz, N., Fotheringham, M. & Winter, I. (2016). Effectiveness of the homelessness service system, AHURI Research Paper, Australian Housing and Urban Research Institute Limited, Melbourne. https://www.ahuri.edu.au/.

Bradshaw, J., & Mayhew, E. (2010). Understanding Extreme Poverty in the European Union. European Journal of Homelessness4, 171 186. http://www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/policy-review-5.pdf

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Busch-Geertsema, V., Edgar, W., O’Sullivan, E., & Pleace, N. (2010, december). Homelessness and Homeless Policies in Europe: Lessons from Research. https://www.researchgate.net/publication/322266822_Homelessness_and_Hom…

Caritas Vlaanderen. (2018, 16 april). Jonge daklozen komen niet altijd uit kwetsbaar gezin. Geraadpleegd op 22 april 2022, van https://caritasvlaanderen.be/nl/pers/jonge-daklozen-komen-niet-altijd-u…

Casman, M., Vranken, J., Dierckx, D., Deflandre, D., & Campaert, G. (2010). Experts by Experience in Poverty & in Social Exclusion (1ste editie). Garant.

Coolen, W. (2016, 19 oktober). Discriminatie op de private huurmarkt. Sociaal.Net. https://sociaal.net/opinie/discriminatie-op-private-huurmarkt/

Croft, T., & Roberts, M. (2019, 19 november). Lived Experience Highlighted in New UK Report on Poverty. ATD Fourth World. https://www.atd-fourthworld.org/lived-experience-highlighted-in-new-uk-…

Curry, S. R., Baiocchi, A., Tully, B. A., Garst, N., Bielz, S., Kugley, S., & Morton, M. H. (2021). Improving program implementation and client engagement in interventions addressing youth homelessness: A meta-synthesis. Children and Youth Services Review, 120, 105691. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105691

De Belgische Grondwet. (2019, 19 juli). senate.be. https://www.senate.be/doc/const_nl.html#art23

Debruyne, P., Deleu, H., & Schrooten, M. (2020, 28 mei). Corona maakt het onzichtbare zichtbaar: migratie verandert dak- en thuisloosheid. Sociaal.Net. Geraadpleegd op 22 april 2022, van https://sociaal.net/achtergrond/migratie-verandert-dak-en-thuisloosheid/

De Corte, J., Roose, R., Bradt, L., & Roets, G. (2017). Service Users with Experience of Poverty as Institutional Entrepreneurs in Public Services in Belgium: An Institutional Theory Perspective on Policy Implementation. Social Policy & Administration, 52(1), 197–215. https://doi.org/10.1111/spol.12306

De Decker, P. (z.d.). Hoog tijd dat het woonbeleid wijzigt. https://samenlevingsopbouwgent.be/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/FR…

De Decker, P. (2002). On the Genesis of Social Rental Agencies in Belgium. Urban Studies, 39(2), 297–326. https://doi.org/10.1080/00420980120102984

De Decker, P. (2008). Facets of housing and housing policies in Belgium. Journal of Housing and the Built Environment, 23(3), 155–171. https://doi.org/10.1007/s10901-008-9110-4

De Decker, P., & Segers, K. (2013). Chaotic, fluid and unstable: an exploration of the complex housing trajectories of homeless people in Flanders, Belgium. Journal of Housing and the Built Environment, 29(4), 595–614. https://doi.org/10.1007/s10901-013-9367-0

Demaerschalk, E., & Hermans, K. (2022, juni). Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen: een kwantitatieve kijk.

De Vaal, D. (2019, 26 december). Armoede is een schending van rechten. MO*. https://www.mo.be/opinie/armoede-een-schending-van-rechten

Dewanckel, L., Schiettecat, T., Hermans, K., Roose, R., Van Lancker, W., & Roets, G. (2021). Researching the Non-Take up of Social Rights: A Social Work Perspective. The British Journal of Social Work, 52(3), 1416–1434. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab117

Dupont, M. (2020, 29 april). Gent pakt daklozenprobleem aan en start met grote telling. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/29/gent-pakt-daklozenprobleem-aan-…

EAPN. (2016, 28 april). Causes of poverty and inequality. https://www.eapn.eu/what-is-poverty/causes-of-poverty-and-inequality/

Edwards, E. J. (2020). Listening to formerly homeless youth. Phi Delta Kappan, 102(4), 52–57. https://doi.org/10.1177/0031721720978069

FEANTSA. (2005, 1 april). ETHOS Typology on Homelessness and Housing Exclusion. https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homeles…

FEANTSA. (2017). ETHOS Light European Typology on Homelessness and Housing Exclusion. https://www.feantsa.org/download/fea-002-18-update-ethos-light-00324174…

FEANTSA. (2020a, 24 maart). European Framework for Defining Youth Homelessness. https://www.feantsa.org/download/framework-for-defining-youth-homelessn…

FEANTSA. (2020b, 24 maart). European Framework for Defining Youth Homelessness. https://www.feantsa.org/en/report/2020/03/24/european-framework-for-def…

Fitzpatrick, S., Kemp, P., & Klinker, S. (2000). Single Homelessness. An overview of research in Britain. Policy.

Formesyn, N., Hennion, W., Reynaert, D., Nachtergaele, S., Roets, G., & Roose, R. (2017, 23 februari). Kansarm maar niet kansloos. Sociaal.Net. https://sociaal.net/achtergrond/kansarm-maar-niet-kansloos/

Fraser, N. (2010). Injustice at Intersecting Scales: On ‘Social Exclusion’ and the ‘Global Poor’. European Journal of Social Theory, 13(3), 363–371. https://doi.org/10.1177/1368431010371758

Ganty, S. (2021). Poverty as Misrecognition: What Role for Antidiscrimination Law in Europe? Human Rights Law Review, 21(4), 962–1007. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngab016

Groen Gent. (2020, 30 oktober). Gent telt daklozen. Gent. https://www.groengent.be/daklozentelling_in_gent

Grunwald, K., & Thiersch, H. (2009). The concept of the ‘lifeworld orientation’for social work and social care. Journal of Social Work Practice23(2), 131-146.

Ha, Y., Narendorf, S. C., Santa Maria, D., & Bezette-Flores, N. (2015). Barriers and facilitators to shelter utilization among homeless young adults. Evaluation and Program Planning, 53, 25–33. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2015.07.001

Huyberechts, P. (2016, 2 september). Jordy (19) gestorven van honger en dorst op drukste plek van Gent. Gazet van Antwerpen. https://www.gva.be/cnt/dmf20160902_02450699

Isin, E. F. (2012). Citizenship after orientalism: an unfinished project. Citizenship studies16(5-6), 563-572.

Josephine Ensign, B. (2006). Perspectives and experiences of homeless young people. Journal of Advanced Nursing, 54(6), 647–652. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03853.x

Kabeer, N. (2005). Inclusive citizenship. Meanings and expressions. Zed Press.

Kallio, K. P., Wood, B. E., & Häkli, J. (2020). Lived citizenship: conceptualising an emerging field. Citizenship Studies24(6), 713-729.

Keevers, L., & Rambaldini-Gooding, D. (2020). Practices effective for assisting young people avoid or exit homelessness: Young service recipient’s perspectives. Children and Youth Services Review, 119, 105492.

Konings, J. (2021, 17 februari). Nog nooit was het tekort aan betaalbare huurwoningen zo groot, “Pano” volgt een jaar lang enkele kandidaat-huurders. vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/15/te-huur-te-duur/

Konings, J. (Reporter), Bontinck, H. (Reporter), & Cooman, I. (Reporter). (2021, 17 februari). Te huur/te duur [reportage in een televisieuitzening]. In Van Boxstael, S. (Eindredacteur) & Seynhaebe, P. (Eindredacteur), Pano. Brussel: VRT.

Kriegman, G. (1983). Entitlement attitudes: Psychosocial and therapeutic implications. The Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 11(2), 265-281

Krumer-Nevo, M. (2005). Listening to ‘life knowledge’: a new research direction in poverty studies. International Journal of Social Welfare, 14(2), 99–106. https://doi.org/10.1111/j.1369-6866.2005.00346.x

Krumer-Nevo, M. (2015). Poverty-Aware Social Work: A Paradigm for Social Work Practice with People in Poverty. British Journal of Social Work, 46(6), 1793-1808. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcv118

Ladd, H. F. (2012). Education and Poverty: Confronting the Evidence. Journal of Policy Analysis and Management, 31(2), 203–227. https://doi.org/10.1002/pam.21615

Levin, S. (1970). On psychoanalysis of attitudes of entitlement. Bulletin of the Philadelphia Association for Psychoanalysis, 20, 1-10.

Lister, R. (2007). Inclusive citizenship: Realizing the potential. Citizenship studies11(1), 49-61.

Maeseele, T. (2012). From charity to welfare rights? A study of social care practices. Department of Social welfare studies, Ghent, Belgium.

Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research. Strides in Development of Medical Education, 14(3). https://doi.org/10.5812/sdme.67670

Oosterlynck, S., Raeymaeckers, P., Coene, J., Delbeke, B., Debruyne, P., & Ghys, T. (2016). Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2016. Blik op energiearmoede. Geraadpleegd op 18 oktober 2020, van https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/cresc/publicaties-cresc/ja…

Parsell, C., & Clarke, A. (2017). Agency in advanced liberal services: grounding sociological knowledge in homeless people’s accounts. The British Journal of Sociology, 70(1), 356–376. https://doi.org/10.1111/1468-4446.12346

Pollock, T. (2019, 13 juni). The Difference Between Structured, Unstructured & Semi-Structured Interviews. Oliver Parks Consulting LLC - Technology Sector Recruitment Experts. https://www.oliverparks.com/blog-news/the-difference-between-structured…

Raeymaeckers, P., Noël, C., Boost, D., Vermeiren, C., Coene, J., & Van Dam, S. (2017). Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2017. Tijd voor sociaal beleid. Armoedebestrijding op lokaal niveau. Acco.

Raffaele Mendez, L. M., & Randle, C. A. (2021). Lifted: A thematic analysis of homeless adolescents’ reflections on their lives since beginning a multifaceted, community-based intervention. Children and Youth Services Review, 121, 105891. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105891

Redant, B., (2006). Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in de sociale dienst van het OCMW (Scriptie). Bestuurkunde, Hogeschool Gent.

Reid, P., & Klee, H. (1999). Young homeless people and service provision. Health & Social Care in the Community, 7(1), 17–24. https://doi.org/10.1046/j.1365-2524.1999.00152.x

Roche, S., Barker, J., & Turton, P. (2017). Understanding family conflict as it relates to young people experiencing homelessness. Parity, 30(10), 28–30.

Roets, G. (2019, 28 februari). Armoedebestrijding: Sociale grondrechten als referentiekader [PowerPoint-slides]. Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent. https://www.roeselare.be/system/files/elfinder/WorkshopArmoedebestrijdi…

Roets, G., Roose, R., & Bouverne-De Bie, M. (2013). Researching child poverty: Towards a lifeworld orientation. Childhood, 20(4), 535–549. https://doi.org/10.1177/0907568212475101

Samyn, S., Adeyinka, S., Zemni, S., & Derluyn, I. (2020). Reflections on the interplay between procedural, relational and socio-political ethics in ethnographic research with West-African women working in prostitution in Brussels. Qualitative Research Journal, 20(3), 305–315. https://doi.org/10.1108/qrj-02-2020-0009

Schiettecat, T. (2016). Trajectories of poor families in child and family social work. Ghent University. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ghent, Belgium.

Schiettecat, T., Roets, G., & Vandenbroeck, M. (2017). Capturing life histories about movements into and out of poverty: A road with pits and bumps. Qualitative Social Work, 17(3), 387–404. https://doi.org/10.1177/1473325016674545

Schrooten, M., Gérin, E., Schmaal, D., Verbeeck, E., & Deleu, H. (2020, 10 juni). Verborgen thuisloosheid: ‘Het huis waar ik slaap is geen thuis’. Sociaal.Net. https://sociaal.net/achtergrond/verborgen-thuisloosheid/

Somerville, P. (2013). Understanding homelessness. Housing, theory and society, 30(4), 384-415.

Stad Gent. (z.d.-a). Armoedebeleid. Geraadpleegd op 22 maart 2021, van https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/ocmw-gent/gent-tegen…

Stad Gent. (z.d.-b). (Jeugd-) Straathoekwerk. Geraadpleegd op 24 maart 2022, van https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/jeugd-str…

Stad Gent. (z.d.-c). Kinderarmoede. Geraadpleegd op 22 maart 2021, van https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/ocmw-gent/gent-tegen…

Stad Gent. (z.d.-d). Zo zorgt Gent voor dak- en thuisloze mensen. Geraadpleegd op 24 maart 2022, van https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/zo-zorgt-gen…

Stad Gent. (2020a, oktober). Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan 2020-2025. https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/ocmw-gent/gent-tegen…

Stad Gent. (2020b, 29 oktober). Alle daklozen in Gent worden geteld om zo beleid beter af te stemmen. https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/a…

Stas, K., Serrien, L., V., & Menxel, G. (2008). Jongvolwassenen: Tussen wal en schip. Beleidsdossier, Berchem: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Swain, J., & Spire, Z. (2020, januari). View of The Role of Informal Conversations in Generating Data, and the Ethical and Methodological Issues | Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. FQS. https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/3344/45…

Vandekinderen, C., Roets, G., Van Keer, H., & Roose, R. (2018). Tackling social inequality and exclusion in education: From human capital to capabilities. International Journal of Inclusive Education22(1), 1-20.

Vandenbempt, K., & Demeyer, B. (2003). Beroepsprofiel: Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. Geraadpleegd van https://www.delinkarmoede.be/sites/default/files/publications/beroepspr…

Van Hove, G. (2014). Qualitative Research for Educational Sciences: second edition. Pearson Education: Harlow.

Van Regenmortel, T., Demeyer, B. & Vandenbempt, K. (1999). Ervaringsdeskundigen in de armoede. Meerwaarde en methodiekontwikkeling. Onderzoek in opdracht van vzw De Cirkel. Geraadpleegd op 7 november 2020, van https://lirias.kuleuven.be/1870975?limo=0

Vermeir, E., & Samyn, S. (2021, maart). Telling dak- en thuisloosheid: Lokaal Rapport - Gent. https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2021/20210311NT1

Verstraete, J., Pannecoucke, I., Meeus, B., & De Decker, P. (2018). Leaving an Institution in Flanders (Belgium): A Road to Homelessness? Journal of Social Service Research, 44(5), 665–683. https://doi.org/10.1080/01488376.2018.1479330

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. (z.d.). Mag u een sociale woning huren? / Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. vmsw. Geraadpleegd op 28 februari 2021, van https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-wonin…

Vlaamse Overheid. (z.d.). Bevolking onder de armoededrempel. Statistiek Vlaanderen. Geraadpleegd op 9 december 2021, van https://statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-onder-de-armoededrempel

Vlaamse Woonraad. (2011, april). Wonen en armoede: aanbevelingen voor een woonbeleid gericht op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting. https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/vlaamse_woonraad…

Vlaamse Woonraad. (2013, december). Naar een versterkt recht op wonen? Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad, met pleidooi voor een Vlaamse woonrechtcommissaris. https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/vlaamse_woonraad…

Vranken, J. & Geldof, D. (1992). Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 1991. Acco.

vzw De Link. (2018, 29 maart). Wat doen ervaringsdeskundigen? Geraadpleegd op 19 oktober 2020, van https://www.delinkarmoede.be/een-ervaringsdeskundige-inzetten/wat-doen-…

Warming, H., & Fahnøe, K. (2017). Social work and lived citizenship. In Lived citizenship on the edge of society (pp. 1-22). Palgrave Macmillan, Cham.

Welzijnszorg vzw. (2021, 30 september). Dossier 2021 “Wonen: een gunst en geen recht?” Welzijnszorg. Geraadpleegd op 30 april 2022, van https://welzijnszorg.be/kennisbank/dossier-2021-wonen-een-gunst-en-geen…

Writers, S. (2021, 29 januari). Homeless Youth And Higher Education. Affordable Colleges Online. https://www.affordablecollegesonline.org/homeless-students-guide/

Download scriptie (654.53 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Griet Roets, Sophie Samyn