Het huren of aankopen van een kantoorgebouw: welke keuze is het meest efficiënt?

Fleur
Van Der Goten

Deze bachelorproef is geschreven in het kader van een bacheloropleiding Facility management met een grote interesse in de vastgoedwereld en een vleugje facility management. Gezien de huidige oorlog, pandemie en stijgende prijzen leek het enorm interessant om een onderzoek uit te voeren gelinkt aan de huidige omstandigheden. Bedrijven, particulieren, iedereen krijgt te maken met de vraag of een huisvesting of een kantoorgebouw al dan niet het beste gehuurd of gekocht wordt. In deze bachelorproef werd er bekeken of het al dan niet interessanter is om een kantoorgebouw te huren of een kantoorgebouw te kopen.

In het eerste deel van de bachelorproef werd een literatuurstudie uitgevoerd zodat de lezer de basiskennis mee heeft en kan begrijpen welke onderdelen een belangrijke invloed hebben op het huren of kopen van een kantoorgebouw. Het werd al snel duidelijk dat de keuze afhankelijk is van verschillende factoren. Vanuit deze kennis was het mogelijk om het onderzoek verder op te bouwen.

In de casestudie, het tweede deel, werden verschillende interviews afgenomen om de theorie grondig om te zetten naar de praktijk. Er werd gepraat met zowel kleiner bedrijven als grote bedrijven uit verschillende sectoren zodat er meerdere aspecten in rekeningen gebracht konden worden. Aangezien het snel duidelijk werd dat er geen eenzijdig en eenduidig antwoord kon gegeven worden op de onderzoeksvraag is men tot het idee gekomen om een flowchart op te stellen. In de flowchart heeft men de verworven informatie zowel uit de literatuurstudie als uit de casestudie samengebracht. Aan de hand van de flowchart kan een bedrijf een eerste beeld krijgen of het al dan niet efficiënter is om te huren of te kopen door de vragen te beantwoorden. Nadat de flowchart is doorlopen is het wel aangeraden om zich nog te laten bijstaan door een expert maar de eerste stap in de juiste richting is alvast gezet!

Bibliografie

Download scriptie (2.29 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Veerle de Smedt