In de zetel zakken met pyjamabroek aan en de patatjes op het vuur? Drie redenen waarom online therapie geven misschien toch niet zo ‘chill’ is als het lijkt.

Hanne
Peeters

We reizen even terug naar 2020. Volle coronacrisis. U zit achter uw computer voor de zoveelste zoommeeting van de dag. U wrijft in uw ogen en zucht wanneer u eindelijk het beeldscherm kan uitzetten. Gelukkig kunnen we vandaag elkaar weer face-to-face ontmoeten. Toch is een dag vol videogesprekken voor een groeiend aantal therapeuten de dagelijkse realiteit. Sinds de COVID-19 pandemie is het gebruik van videobellen voor therapie namelijk gestegen.

Recente bevindingen tonen aan dat deze vorm even effectief kan zijn als traditionele therapie. Studies laten echter de beleving van therapeuten grotendeels onderbelicht. De motivatie en het welzijn van deze groep is nochtans belangrijk voor de kwaliteit van psychotherapie.

Therapie via videobellen verschilt op een aantal aspecten duidelijk van traditionele therapie. Om het welzijn van therapeuten te bewaren, moeten we hiervoor aandacht hebben bij de organisatie van online therapie. Hierop focussen in opleidingen kan dit ondersteunen. Onderzoek naar de beleving is dan belangrijk om opleidingen te helpen vormgeven.

Zei er iemand Zoom Fatigue?

In interviews met negen psychologen gingen we dieper in op hun ervaringen met online therapie. Naast een aantal praktische voordelen, zoals tijdsbesparing en het comfort van de eigen thuisomgeving, kwam tijdens het onderzoek de vraag op of online werken wel even goede werkomstandigheden toelaat als traditionele therapie. De werkomstandigheden blijken voornamelijk een uitdaging wanneer ze therapie van thuis uit geven, maar beperkt zich hier niet toe.

Het online medium heeft karakteristieken die ideale werkomstandigheden bemoeilijken. Zo geven de therapeuten aan minder te bewegen, minder rond te kijken en een stijvere houding aan te nemen bij therapie via videobellen. Ze rapporten hierbij ook meer vermoeidheid en/of meer afleiding tijdens die online sessies.

image-20220930084546-1

Daarnaast blijkt de privé-werkgrens ook moeilijker te bewaken bij therapie van thuis uit. Sommige therapeuten laten zich sneller verleiden tot avondwerk, anderen geven aan dat je thuis minder controle hebt over wat je toont van jezelf. Zo vergeten ze een partnerfoto weg te halen of komt bol.com net op het verkeerde moment.

“Het is een beetje een vergiftigd geschenk en niet zo gezond. Je moet ergens wel grenzen stellen. Ik werk al twee avonden in de week hier, dus als je dan nog een avond ook thuis werkt, dan ben je al drie avonden van de week aan het werken. Hoeveel tijd heb je dan nog voor jezelf?”

Ik zie je toch liever in het echt.

Zoals reeds aangehaald blijkt dat online therapie even goed werkt als traditionele therapie. Ook de therapeuten uit deze studie geven aan dat ze verbeteringen zagen bij hun patiënten. Toch verkiezen de meesten hun patiënten in levenden lijven te zien. Een handdruk aan de deur, babbeltje terwijl men naar de therapiekamer wandelt, geur of klederdracht zijn slechts een deel van de menselijkheid die therapeuten missen online.

“Wij zijn sociale wezens en we zijn nooit anders gewoon geweest dan bij elkaar te komen. Dus ook al zijn die gesprekken online even goed, toch verkies ik nog altijd van mensen te zien. Zeker als ze persoonlijke dingen komen vertellen.”

image-20220930084546-2

Daarnaast gaat via het beeldscherm ook een deel non-verbale communicatie verloren, zoals handgebaren, houding en zelfs voetbewegingen. Waar stiltes in traditionele therapie een belangrijke moment kunnen zijn, ervaren therapeuten die anders online. Ze geven aan dat ze bij online stiltes meer kilte en afstand ervaren en deze sneller doorbreken.

Heb je mij goed gehoord?

Ten slotte brengt online therapie meer zorgen en onzekerheid met zich mee. Zo zijn sommige therapeuten onzeker wanneer ze met online therapie beginnen. Ze weten niet of het therapieproces op dezelfde manier verloopt, hoe de patiënten het beleven en of het dezelfde verandering teweeg kan brengen.

“Ik merkte dat ik in het begin veel meer de neiging had om de gesprekken voor te bereiden om wat richting te geven en wat te kunnen sturen. Terwijl dat eigenlijk een beetje mijn onzekerheid was voor het proces. Ik vroeg me af of het op dezelfde manier ging verlopen of niet.”

Daarnaast brengen storingen in de verbinding twijfel met zich mee. Het is soms onduidelijk of een patiënt iets niet goed begrepen heeft omdat er ruis op de verbinding zit of omdat die door zijn moeilijkheden de vraag niet goed kan begrijpen. Verder weet een therapeut soms niet of er een stilte valt of dat de verbinding blijft hangen.

image-20220930084546-3

Als laatste zijn de fysieke afstand en de beperkte non-verbale communicatie een bron van onzekerheid. Therapeuten weten niet of de patiënt wel in een veilige situatie zit, of die wel alleen is in de kamer en of die niet iets anders doet tijdens de therapie. Daarbij komt dat ze het moeilijker vinden om aan te voelen hoe hun patiënt zich voelt en in welke staat ze deze achterlaten wanneer ze de sessie afsluiten. Tot slot vinden therapeuten het moeilijker het effect van hun interventies in te schatten online.

Waarom zijn deze bevindingen belangrijk?

Therapeuten die online therapie geven, kunnen aandacht besteden aan deze bevindingen bij de organisatie van hun werk. Zo lijkt het beter om online therapie toch vanuit een therapieruimte te geven, online sessies af te wisselen met face-to-face sessies en opleiding te volgen rond online therapie om onzekerheid weg te nemen.

Er is echter nog verder onderzoek nodig voordat we deze aanbevelingen met zekerheid kunnen doen. Vooreerst dient belevingsonderzoek verder uitgebreid te worden. Daarnaast kan onderzoek oplossingen voor de beschreven problemen evalueren. Zo kan men verschillende camerahoeken uitproberen om meer non-verbale communicatie toe te laten en nagaan of de privé-werkgrens beter behouden blijft als therapeuten vanuit een therapieruimte werken.

Tot slot kunnen aanbevelingen uit dergelijk onderzoek de klinische praktijk en de vormgeving van opleidingen informeren. Dit om zowel de kwaliteit van online therapie als het welzijn van de therapeuten te verbeteren.

Want zeg nu zelf, iemand moet toch eens aan de therapeut vragen: “En? Hoe voelt u zich daarbij?”.

Bibliografie

Aafjes-van Doorn, K., Békés, V., & Prout, T.A. (2020). Grappling with our therapeutic relationship and professional self-doubt during COVID-19: will we use video therapy again? Counselling Psychology Quarterly. DOI: 10.1080/09515070.2020.1773404 Abraham, A., Jithesh, A., Doraiswamy, S., Al-Khawaga, N., Mamtani, R. & Cheema, S. (2021). Telemental Health Use in the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review and Evidence Gap Mapping. Frontiers in Psychiatry, 12. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.748069 Altmann, U., Schwartz, B., Schonherr, D., Rubel, J., Stangier, U., Lutz, W., & Strauss, B. (2020). Therapist effects in outpatient treatment of social anxiety disorder. Psychotherapeut, 65(6), 444-455. DOI: 10.1007/s00278-020-00453-7 Baars, B. J. & Gage, N. M. (2013). Fundamentals of Cognitive Neuroscience: A Beginner’s Guide. Maarssen, Nederland: Elsevier Gezondheidszorg. Backhaus, A., Agha, A., Maglione, M.L., Repp, A., Ross, B., Zuest, D., Rice-Thorp, N.M., Lohr, J., & Thorp, S.R. (2012). Videoconferencing Psychotherapy: A Systematic Review. Psychological Services, 9(2), 111–131. DOI: 10.1037/a0027924. Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M., & Shapira, N. (2008). A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions. Journal of Technology in Human Services, 26(2–4), 109–160. https://doi.org/10.1080/15228830802094429 Barak, A., Klein, B., & Proudfoot, J. G. (2009). Defining Internet-supported therapeutic interventions. Annals of Behavioral Medicine, 38(1), 4-17. https://doi.org/10.1007/s12160- 009-9130-7. 96 Barnett, P. Goulding, L., Casetta, C., Jordan, H., Sheridan-Rains, L., Steare, T., Williams, J., Wood, L., Gaughran, F.& Johnson, S. (2021). Implementation of Telemental Health Services Before COVID-19: Rapid Umbrella Review of Systematic Reviews. Journal of Medical Internet Research, 23(7). Bee, P. E., Bower, P., Lovell, K., Gilbody, S., Richards, D., Gask, L., & Roach, P. (2008). Psychotherapy mediated by remote communication technologies: a meta-analytic review. BMC Psychiatry, 8(60). DOI:10.1186/1471-244X-8-60 Békés, V., & Aafjes-van Doorn, K. (2020). Psychotherapists’ Attitudes Toward Online Therapy During the COVID-19 Pandemic. Journal of Psychotherapy Integration, 30(2), 238-247. http://dx.doi.org/10.1037/int0000214 Békés, V., Aafjes-van Doorn, K., Luo, X. C., Prout, T. A. & Hoffman, L. (2021). Psychotherapists’ challenges with online therapy during COVID-19: concerns about connectedness predict Therapists’ Negative View of Online Therapy and Its Perceived Efficacy Over Time. Frontiers In Psychology, 12. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.705699 Békés, V., Aafjes-van Doorn, K., Prout, T. A. & Hoffman, L. (2020). Stretching the Analytic Frame: Analytic Therapists' Experiences with Remote Therapy During COVID-19. Journal of the American psychoanalytic association, 68(3), 437-446. DOI: 10.1177/0003065120939298 Berryhill, M. B., Halli-Tierney, A., Culmer, N., Williams, N., Betancourt, A., King, M., & Ruggles, H. (2019). Videoconferencing psychological therapy and anxiety: a systematic review. Family practice, 36(1), 53-63. doi:10.1093/fampra/cmy072 Bocklandt, P. (2020, 19 juni). Beslishulp online communiceren in coronacrisis. Geraadpleegd op 7 september 2021, van https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/ Borcsa, M., Pomini, V. & Saint-Mont, U. (2020). Digital systemic practices in Europe: a survey before the Covid-19 pandemic. Journal of family therapy. DOI: 10.1111/1467-6427.12308 Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3, 77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa Brown, F. W. (1998). Rural telepsychiatry. Psychiatric services, 49(7), 963-964. DOI: 10.1176/ps.49.7.963 Carr, A. (2012). Family Therapy: Concepts, Process and Practice (3e ed.). Wiley-Blackwell. 97 Choi, N. G., Marti, C. N., Bruce, M. L. Hegel, M. T., Wilson, N. L. & Kunik, M. E. (2014). Sixmonth postintervention depression and disability outcomes of in-home telehealth problemsolving therapy for depressed, low-income homebound older adults. Depression and anxiety, 31(8), 653-661. DOI: 10.1002/da.22242 Cantone, D., Guerriera, C., Architravo, M., Alfano, Y. M., Cioffi, V., Moretto, E., Mosa, L. L., Longobardi, T., Muzii, B., Maldonato, N. M. & Speandeo, R. (2021). A sample of Italian psychotherapists express their perception and opinions of online psychotherapy during the covid-19 pandemic. Rivista di Psichiatria, 56(4), 198-204. DOI: 10.1708/3654.36347 Chen, C. K., Nehrig, N., Wash, L., Schneider, J. A., Ashkenazi, S., Cairo, E., Guyton, A. F. & Palfrey, A. (2020). When distance brings us closer: leveraging tele-psychotherapy to build deeper connection. Counselling Psychology Quarterly. DOI: 10.1080/09515070.2020.1779031 Christensen, L. F., Gildberg, F. A., Sebbersen, C., Skjoeth, M. M., Nielsen, C. T., & Hansen, J. P. (2020). Disagreement in Satisfaction Between Patients and Providers in the Use of Videoconferences by Depressed Adults. Telemedicine and e-Health, 26(5), 614-620. DOI: 10.1089/tmj.2019.0055 Cipolletta, S., Frassoni, E. & Faccio, E. (2018). Construing a therapeutic relationship online: An analysis of videoconference sessions. Clinical psychologist, 22(2), 220-229. DOI: 10.1111/cp.12117 Connolly, S., Miller, C. J., Lindsay, J. A., & Bauer, M. S. (2020). A systematic review of providers’ attitudes toward telemental health via videoconferencing. Clinical PsychologyScience and Practice, 27(2). DOI: 10.1111/cpsp.12311 Coronavirus (Covid-19): Teleconsultatie | Psychologencommissie. (2020, 14 april). Geraadpleegd op 7 september 2021, van https://compsy.be/nl/coronatele Crow, S. J., Mitchell, J. E., Crosby, R. D., Swanson, S. A., Wonderlich, S. & Lancanster, K. (2009). The cost effectiveness of cognitive behavioral therapy for bulimia nervosa delivered via telemedicine versus face-to-face. Behaviour research and therapy, 47(6), 451-453. DOI: 10.1016/j.brat.2009.02.006 De Witte, N. A. J., Carlbring, P., Etzelmueller, A., Nordgreen, T., Karekla, M., Haddouk, L., Belmont, A., Overland, S., Abi-Habib, R., Bernaert, S., Brugnera, A., Compare, A., Duque, A., Ebert, D. D., Eimontas, J., Kassianos, A. P., Salgado, J., Schwerdtfeger, A., Tohme, P., Van Assche, E. & Van Daele T. (2021). Online consultations in mental healthcare during 98 the COVID-19 outbreak: An international survey study on professionals' motivations and perceived barriers. Internet Interventions-The Application of Information Technology in Mental and Behavioural Health, 25. DOI: 10.1016/j.invent.2021.100405 Desmet, M. (2019). Lacan’s logic of subjectivity: A walk on the graph of desire (1e ed.). Ghent, Belgium: Owl Press. Dourdouma, A., Gelo, O. C. G. & Moertl, K. (2020). Change process in systemic therapy: A qualitative investigation. Counselling & psychotherapy research, 20(2), 235-247. DOI: 10.1002/capr.12278 Egede, L. E., Acierno, R., Knapp, R. G., Lejuez, C., Hernandez-Tejada, M., Payne, E. H. & Frueh, B. C. (2015). Psychotherapy for depression in older veterans via telemedicine: a randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet Psychiatry, 2(8), 693-701. DOI: 10.1016/S2215-0366(15)00122-4 Ellman, S. J. & Vorus, N. (2021). Commentary on Notes From a Pandemic: A Year of COVID19. Psychoanalytic psychology, 38(2), 142-150. DOI: 10.1037/pap0000363 Fernandez-Alvarez, J. & Fernandez-Alvarez, H. (2021). Videoconferencing Psychotherapy During the Pandemic: Exceptional Times With Enduring Effects? Frontiers in Psychology, 12. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.589536 Fluckiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E. & Horvath, A. O. (2018). The Alliance in Adult Psychotherapy: A Meta-Analytic Synthesis. Psychotherapy, 55(4), 316-340. DOI: 10.1037/pst0000172 Freedman, N., Hoffenberg, J. D., Vorus, N., & Frosch, A. (1999). The effectiveness of psychoanalytic psychotherapy: The role of treatment duration, frequency of sessions, and therapeutic relationship. Journal of the American Psychoanalytic Association, 47(3), 741- 772. DOI: 10.1177/00030651990470031001 Freud, S. (1905d) ‘Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit’, Werken 4: 9, 15- 116. Frittgen, E. & Haltaufderheide, J. (2022). ‘Can you hear me?’: communication, relationship and ethics in video-based telepsychiatric consultations. J Med Ethics, 48(1), 22-30. DOI: 10.1136/medethics-2021-107434. 99 Garcia, E., Di Paolo, E. A. & De Jaegher, H. (2021). Embodiment in online psychotherapy: a qualitative study. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. DOI: 10.1111/papt.12359. Gilis, G. (2020). Oogcontact met therapeut is broodnodig in coronatijden. Ontleend aan https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/27/geestelijke-gezondheidszorg-op-…. Grondin, F., Lomanowska, A. M. & Jackson, P. L. (2019). Empathy in computer-mediated interactions: A conceptual framework for research and clinical practice. Clinical Psychology-Science and Practice, 26(4). DOI: 10.1111/cpsp.12298 Gurman, A. S., & Messer, S. B. (2005). Essential Psychotherapies: Theory and Practice (2e ed.). Guilford Publications. Haig-Ferguson, A., Loades, M., Whittle, C., Read, R., Higson-Sweeney, N., Beasant, L., Starbuck, J. & Crawley, E. (2019). "It's not one size fits all"; the use of videoconferencing for delivering therapy in a Specialist Paediatric Chronic Fatigue Service. Internet interventions-the application of information technology in mental and behavioural health, 15, 43-51. DOI: 10.1016/j.invent.2018.12.00. Hanley, T. (2020). Researching online counselling and psychotherapy: The past, the present and the future. Counseling and psychotherapy research. DOI: 10.1002/capr.12385 Harerimana, B., Forchuk, C. & O’Regan, T. (2019). The use of technology for mental healthcare delivery among older adults with depressive symptoms: A systematic literature review. International journal of mental health nursing, 28(3), 657-670. DOI: 10.1111/inm.12571 Humer, E., Pieh, C. S., Kuska, M., Barke, A., Doering, B. K., Gossmann, K., Trnka, R., Meier, Z., Kascakova, N., Tavel, P. & Probst, T. (2020) Provision of Psychotherapy during the COVID-19 Pandemic among Czech, German and Slovak Psychotherapists. International Journal of Environmental research and public health, 17(13). DOI: 10.3390/ijerph17134811 Humer, E., Stippl, P., Pieh, C., Schimbock, W. & Probst, T. (2020). Psychotherapy via the Internet: What Programs Do Psychotherapists Use, How Well-Informed Do They Feel, and What Are Their Wishes for Continuous Education? International journal of environmental research and public health, 17(21). DOI: 10.3390/ijerph17218182 100 Joos, S. (2020, 8 april). Psychologen zouden chaos moeten structureren en mensen houvast bieden, maar dat lijken ze nu net niet te doen. Geraadpleegd van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/07/opinie-stef-joos-hulpvragen-psy… Kaiser, J., Hanschmidt, F. & Kersting, A. (2021). The association between therapeutic alliance and outcome in internet-based psychological interventions: A meta-analysis. Computers in Human Behavior, 114. DOI: 10.1016/j.chb.2020.106512 King, V. L., Brooner, R. K., Peirce, J. M., Kolodner, K., & Kidorf, M. S. (2014). A randomized trial of Web-based videoconferencing for substance abuse counselling. Journal of Substance Abuse Treatment, 46, 36–42 Korecka, N., Rabenstein, R., Pieh, C., Stippl, P., Barke, A., Doering, B., Gossmann, K., Humer, E. & Probst, T. (2020). Psychotherapy by Telephone or Internet in Austria and Germany Which CBT Psychotherapists Rate It More Comparable to Face-to-Face Psychotherapy in Personal Contact and Have more Positive Actual Experiences Compared to Previous Expectations? International journal of environmental research and public health, 17(21). DOI: 10.3390/ijerph17217756 Kotera, Y., Kaluzeviciute, G., Lloyd, C., Edwards, A. M. & Ozaki, A. (2021). Qualitative Investigation into Therapists' Experiences of Online Therapy: Implications for Working Clients. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19). DOI: 10.3390/ijerph181910295 Kysely, A. (2015). Couples Education via videoconferencing: Bridging the demand gap [Unpublished doctoral dissertation]. School of Psychology and Speech Pathology. Ladany, N., Hill, C. E., Thompson, B. J. & O’Brien, K. M. (2004). Therapist perspectives on using silence in therapy: a qualitative study. Counselling and Psychotherapy Research, 4(1), 80-89. https://doi.org/10.1080/14733140412331384088 Lakeman, R. & Crighton, J. (2020). The impact of social distancing on people with borderline personality disorder: The views of dialectical behavioural therapists. Issues in mental health nursing. DOI: 10.1080/01612840.2020.1817208 Lazarus, L., & Dokou, A. (2016). Mental health professionals' acceptance of online counselling. Technology in society, 44, 10-14. DOI: 10.1016/j.techsoc.2015.11.002 101 Lecomte, T., Abdel-Baki, A., Francoeur, A., Cloutier, B., Leboeuf, A., Abadie, P., Villeneuve, M. & Guay, S. (2020). Group therapy via videoconferencing for individuals with early psychosis: A pilot study. Early intervention in psychiatry. DOI: 10.1111/eip.13099 Lemma, A. (2017). The Digital Age on the Couch: Psychoanalytic Practice and New Media (1st ed.). Routledge. Lichstein, K. L., Scogin, F., Thomas, S. J., DiNapoli, E. A., Dillon, H. R. & McFadden, A. (2013). Telehealth Cognitive Behavior Therapy for Co-Occuring Insomnia and Depression Symptoms in Older Adults. Journal of clinical psychology, 69(10), 1056-1065. DOI: 10.1002/jclp.22030. Lichtenstein, D. (2021). Are you there? Psychoanalytic Psychology, 38(2), 107-108. DOI: 10.1037/pap0000361 Lincoln, Y. S., & Guba, E. (1985). Naturalistic Inquiry (1st ed.). SAGE Publications. Lysaker, P. H., Hillis, J. D., Zalzala, A. B. & Gagen, E. C. (2020). Reflection and Recovery from Psychosis during the Time of COVID-19: Adaptation in Psychotherapy in the United States. Clinica Y Salud, 31(2), 99-103. DOI: 10.5093/clysa2020a16 Mancinelli, E., Gritti, E. S., Lomoriello, A. S., Salcuni, S., Lingiardi, V. & Boldrini, T. (2021). How Does It Feel to Be Online? Psychotherapists’ Self-Perceptions in Telepsychotherapy Sessions During the COVID-19 Pandemic in Italy. Frontiers In Psychology, 12. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.726864 Marchand, A., Beaulieu-Prévost, D., Bouchard, S., Drouin, M. S., & Germain, V. (2011) Relative Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy Administered by Videoconference for Posttraumatic Stress Disorder: A Six-Month Follow-Up. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 20(3), 304-321. doi:10.1080/10926771.2011.56247 Markowitz, J. C., Milrod, B., Heckman, T. G., Bergman, M., Amsalem, D., Zalman, H., Ballas, T. & Neria, Y. (2021). Psychotherapy at a Distance. American Journal of Psychiatry, 178(3), 240-246. Matheson, B. E., Bohon, C. & Lock, J. (2020). Family-based treatment via videoconference: Clinical recommendations for treatment providers during COVID-19 and beyond. International journal of eating disorders, 53(7), 1142-1154. DOI: 10.1002/eat.23326 102 McBeath, A. G., du Plock, S. & Bager-Charleson, S. (2020). The challenges and experiences of psychotherapists working remotely during the coronavirus pandemic. Counselling & Psychotherapy research, 20(3), 394-405. DOI: 10.1002/capr.12326 Messina, I. & Löffler-Stastka, H. (2021). Psychotherapists’ perception of their clinical skills and in-session feelings in live therapy versus online therapy during the COVID-19 pandemic: a pilot study. Research in Psychotherapy: Psychopathology, process and Outcome, 24, 53-59. DOI: 10.4081/ripppo.2021.514 Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2de ed.). Sage publications. Mitchell, J. E., Crosby, R. D., Wonderlich, S. A., Crow, S., Lancaster, K., Simonich, H., SwanKremeier, L., Lysne, C. & Myers, T. C. (2008). A randomized trial comparing the efficacy of cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa delivered via telemedicine versus faceto-face. Behaviour research and therapy, 46(5), 581-592. DOI: 10.1016/j.brat.2008.02.004 Murray, R. (2002). The Phenomenon of Psychotherapeutic Change: Second-Order Change in One’s Experience of Self. Journal of contemporary psychotherapy: On the Cutting Edge of Modern Developments in Psychotherapy, 32(2-3), 167-177. https://doi.org/10.1023/A:1020592926010 Oliver, D. P. & Demiris, G. (2010). Comparing Face-to-Face and Telehealth-Mediated Delivery of a Psychoeducational Intervention: A Case Comparison Study in Hospice. Telemedicine Journal and E-health, 16(6), 751-753. DOI: 10.1089/tmj.2010.0013 Perle, J. G., Langsam, L. C., Randel, A., Lutchman, S., Levine, A. B., Odland, A. P., Marker, C. D. (2013). Attitudes toward psychological telehealth: Current and future clinical psychologists' opinions of internet-based interventions. Journal of Clinical Psychology, 69(1), 100–113. Pierce, B. S., Perrin, P. B. & McDonald, S. D. (2020). Path analytic modelling of psychologists’ openness to performing clinical work with telepsychology: A national study. Journal of clinical psychology, 76(6), 1135-1150. DOI: 10.1002/jclp.22851 Powers, M. B., de Kleine, R. A. & Smits, J. A. J. (2017). Core Mechanisms of Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety and Depression: A Review. Psychiatric clinics of North America, 40(4), 611-623. DOI: 10.1016/j.psc.2017.08.010 103 Prins, P., Bosch, J. & Braet, C. (2018). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen (3e Editie). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum. Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2018). Systems of Psychotherapy (9de editie). Oxford University Press. PsychoseNet. (2017, 28 november). Verschillende vormen van psychotherapie – Stijn Vanheule [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pGeB69UX8EA Rains, L. S., Johnson, S., Barnett, P., Steare, T., Needle, J. J., Carr, S., Taylor, B. L., Bentivegna, F., Edbrooke-Childs, J., Scott, H. R., Rees, J., Shah, P., Lomani, J., Chipp, B., Barber, N., Dedat, Z., Oram, S., Morant, N. & Simpson, A. (2021). Early impacts of the COVID-19 pandemic on mental health care and on people with mental health conditions: framework synthesis of international experiences and responses. Social Psychiatry and psychiatric Epidemiology, 56(1), 13-24. DOI: 10.1007/s00127-020-01924-7 Ramos-Rios, R., Mateos, R., Lojo, D., Conn, D. K., & Patterson, T. (2012). Telepsychogeriatrics: a new horizon in the care of mental health problems in the elderly. International psychogeriatrics, 24(11), 1708-1724. DOI: 10.1017/S1041610212000981 Rees, C. S., & Maclaine, E. (2015). A Systematic Review of Videoconference-Delivered Psychological Treatment for Anxiety Disorders. Australian Psychologist, 50, 259-264. doi:10.1111/ap.12122 Rees, C. S. & Stone, S. (2005). Therapeutic Alliance in Face-to-Face Versus Videoconferenced Psychotherapy. Professional Psychology: Research and Practice, 36(6), 649-653. DOI: 10.1037/0735-7028.36.6.649 Roesler, C. (2017) Tele-analysis: the use of media technology in psychotherapy and its impact on the therapeutic relationship. Journal of analytical psychology, 62(3), 372-394. DOI: 10.1111/1468-5922.12317 Sayers, J. (2021). Online psychotherapy: Transference and countertransference issues. British journal of Psychotherapy, 37(2), 223-233. DOI: 10.1111/bjp.12624 Schuster, R., Topooco, N., Keller, A., Radvogin, E., Laireiter, AR. (2020). Advantages and disadvantages of online and blended therapy: Replication and extension of findings on psychotherapists' appraisals. Internet interventions – The application of information technology in mental and behavioural health. 21(100326). DOI: 10.1016/j.invent.2020.100326 104 Sharp, I. R., Kobak, K. A. & Osman, D. A. (2011). The use of videoconferencing with patients with psychosis: a review of the literature. Annals of General Psychiatry, 10(14). https://doi.org/10.1186/1744-859X-10-14 Sibley, M. H., Comer, J. S. & Gonzalez, J. (2017) Delivering parent-teen therapy for ADHD through videoconferencing: A preliminary investigation. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 39(3), 467-485. DOI: 10.1007/s10862-017-9598-6 Smith, J. & Gillon, E. (2021). Therapists’ experiences of providing online counselling: a qualitative study. Counselling & psychotherapy research, 21(3), 545-554. DOI: 10.1002/capr.12408. Smith, K., Moller, N., Cooper, M., Gabriel, L., Roddy, J. & Sheehy, R. (2021). Video counselling and psychotherapy: A critical commentary on the evidence base. Counselling & Psychotherapy research. DOI: 10.1002/capr.12436. Smoktunowicz, E., Barak, A., Andersson, G., Banos, R. M., Berger, T., Botella, C., Dear, B. F., Donker, T., Ebert, D. D., Hadjistavropoulos, H., Hodgins, D. C., Kaldo, V., Mohr, D. C., Nordgreen, T., Powers, M. B., Riper, H., Ritterband, L. M., Rozental, A., Schueller, S. M., Titov, N., Weise, C. & Carlbring, P. (2020). Consensus statement on the problem of terminology in psychological interventions using the internet or digital components. Internet Interventions- The Application of Information Technology in Mental and Behavioural Health, 21. DOI: 10.1016/j.invent.2020.100331 Stiles, W. B. (1993). Quality control in qualitative research. Clinical psychology review, 13, 593-618. Stubbings, D. R., Rees, C. S., Roberts, L. D., & Kane, R. T. (2013). Comparing In-Person to Videoconference-Based Cognitive Behavioral Therapy for Mood and Anxiety Disorders: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet research, 15(11). DOI: 10.2196/jmir.2564. Thomas, N., McDonald, C., de Boer, K., Brand, R. M., Nedeljkovic, M. & Seabrook, L. (2021). Review of the current empirical literature on using videoconferencing to deliver individual psychotherapies to adults with mental health problems. Psychology and PsychotherapyTheory Research and Practice, 94(3), 854-883. DOI: 10.1111/papt.12332 Truijens, F., De Smet, M. M., Desmet, M. & Meganck, R. (2021). Validity of Data as Precondition for Evidence: A Methodological Analysis of What is Taken to Count as 105 Evidence in Psychotherapy Research. Philosophy, psychiatry & psychology, 28(2), 115-128. DOI: https://doi.org/10.1353/ppp.2021.0018 Vaitheswaran, S., Crockett, P., Wilson, S. & Millar, H. (2012). Telemental health: videoconferencing in mental health services. Advances in psychiatric treatment, 18, 392- 398. DOI: 10.1192/apt.bp.111.008904 Van Reybrouck, T. (2020). Zeker nu moet psychotherapie toegankelijk zijn. Ontleend aan https://www.standaard.be/cnt/dmf20200323_04899876?&articlehash=DD8116F7… 08A617F60B44D58144F0FC77084D6E7171F3A671C4CF9FFF04D152043FB68F06174C A58C0D1463DB5712647EA9C130770B121D7C69149957. Van Eynde, H. (2020). Digitale therapie wérkt: 'Na een kwartiertje ben je die camera al vergeten'. Ontleend aan https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/digitale-therapie-werktna-een-kw…. Verhaeghe, P. (2009). Over normaliteit en andere afwijkingen (1e ed.). Leuven, België: Uitgeverij Acco. Wade, S. L., Gies, L. M., Fisher, A. P., Moscato, E. L., Adlam, A. R., Bardoni, A., Corti, C., Limond, J., Modi, A. C., & Williams, T. (2020). Telepsychotherapy with children and families: Lessons gleaned from two decades of translational research. Journal of Psychotherapy Integration,30(2), 332-347. DOI:10.1037/int0000215 Wang, X., Gordon, R.M., & Snyder, E.W. (2020). Comparing Chinese and US practitioners’ attitudes towards teletherapy during the COVID-19 pandemic. Asia-Pacific Psychiatry, e12441. https://doi.org/10.1111/appy.12440 Watts, S., Marchand, A., Bouchard, S., Gosselin, P., Langlois, F., Belleville, G., & Dugas, M. J. (2020). Telepsychotherapy for Generalized Anxiety Disorder: Impact on the Working Alliance. Journal of Psychotherapy Integration, 30(2), 208-225. http://dx.doi.org/10.1037/int0000223 White, K. (2020). ‘Practising as an analyst in Berlin in times of the coronavirus: the core components of psychoanalytic work and the problem of virtual reality’. The International Journal of Psychoanalysis, 101(3), 580–84. Wind, T. R., Rijkeboer, M., Andersson, G. & Riper, H. (2020). The COVID-19 pandemic: The 'black swan' for mental health care and a turning point for e-health. Internet interventions – 106 the application of information technology in mental and behavioural health, 20. DOI: 10.1016/j.invent.2020.100317 Yuen, E. K., Gros, D. F., Price, M., Zeigler, S., Tuerk, P. W., Foa, E. B. & Acierno, R. (2015). Randomized Controlled Trial of Home-Based Telehealth Versus In-Person Prolonged Exposure for Combat-Related PTSD in Veterans: Preliminary Results. Journal of Clinical Psychology, 71(6), 500-501. DOI: 10.1002/jclp.22168

Download scriptie (989.32 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Dries Dulsster