De Europese Unies limieten zijn Turkijes favorieten

Haci Ahmet
Unlu

De Europese Unies limieten zijn Turkijes favorieten

 

Balkan en Turkije? Dat betekent?

Beeld je een regio in waar de steden gezellig en de dorpen druk zijn. Waar corruptie heerst en haat het voedsel is van de jeugd. Beeld je een regio in waar we eigenlijk niets meer van weten dan oorlog, dood en miserie. Dit is onze visie op de Balkan dat in het Zuidoosten van Europa. Thuis aan een rijke geschiedenis van de Romeinen, Ottomanen tot aan de Europese Unie(EU). De Balkan is het huidige wilde westen van de EU vergroting, maar er zijn ook andere landen zoals Turkije die hier hun zegje willen doen. Hoe zou Turkije, dat economisch veel zwakker is dan de EU, dat dan doen? Kom dit en meer te weten in dit artikel.

 

image-20220616221157-1

Mostar brug in Bosnië

 

Hoe goed kennen we Turkije en de Balkan eigenlijk? We hebben al eens iets gehoord over Joegoslavië toen onze opa sprak over vroeger. We herinneren ons iets over een genocide ergens in Bosnië en onze voetbalkenners praten maar al te graag over Kroatië. Terwijl we Turkije kennen van onze buurjongen die maar al te trots is op zijn afkomst en waarover hij maar al te graag over spreekt.

image-20220616221157-2

Rivier in de Balkan

image-20220616221157-3image-20220616221157-4

De Westelijke Balkan staten zijn in het blauw, Turkije is in het rood.

 

Een Awkward Middle Power? Tell me more.

In de realiteit zijn dit echter maar oppervlakkige beelden die gegrond zijn in vooroordelen en onwetendheid. Wat weten we over Turkije? Het is een land dat steeds vaker in het nieuws komt als we iets horen over een of ander conflict in het Midden Oosten of over een dispuut met de EU. Buiten deze berichtgeving kunnen we echter geen goed beeld vormen over hoe sterk Turkije in de regio is. Turkije heeft zich de laatste decennia heruitgevonden in de internationale politiek. Zodanig zelfs dat men in de Politieke Wetenschap geen consensus kan vormen over welke soort macht het is. Macht betekent hier een staat, er zijn meerdere soorten van small powers tot super powers (nee niet zoals Superman). Dit onderzoek poogt dus om Turkijes acties in de Balkan te beoordelen, beschouwende als een awkward middle power, dus een staat dat redelijk veel macht heeft en deze dan wenst te vergroten, strevend tegen de status quo.

 

Hegemonie uigelegd.

Hiervoor kijkt het naar Turkijes acties in de Westelijke Balkan waar landen zoals Albanië, Kosovo, Montenegro, Servië, Noord Macedonië en Bosnië en Herzegovina nog geen EU lidstaten zijn, maar er wel naar toe werken. Deze zijn onder de vleugel van de EU en kijken naar dit orgaan wanneer men vraagt naar hun toekomst. Ze zien de EU als het ideale economisch, politiek en deels culturele beloofde land. Hierdoor volgen ze wat de EU zegt om zo eventueel lid te worden, dit geeft de EU veel macht over deze staten, dit noemen we in de politieke wetenschap dan ook een hegemonie.

 

 

Onderzoek: het is hoe je het bekijkt.

Zo komen we op de onderzoeksvraag: “How Does Turkey as an Awkward Middle Power Challenge the EU’s Hegemony in the Western Balkans?”, dit onderzoek biedt veel nieuwe inzichten maar vooraleer we die kunnen bespreken moeten we eerst de theorie en methoden bespreken.

 

Methodologie: hoe werd het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek begint met de recente classificatie van Turkije in de internationale betrekkingen in te leiden, waarna het een nieuw theoretisch kader, of methode van onderzoek inleidt. Deze werd in samenwerking met Jouke Huijzer bedacht. Dit theoretisch kader wilt achterhalen hoe Awkward Middle Powers zoals Turkije de Hegemonie van in dit geval de EU in regio’s zoals de Westelijke Balkan, in dit onderzoek enkel Servië, Noord Macedonië en Bosnië en Herzegovina, proberen te betwisten. Het onderzoek kijkt hiervoor naar drie aspecten, namelijk de economie, politiek en cultuur. Deze tonen allemaal hoe Turkije op verschillende manieren zijn eigen machtspositie in de regio probeert te vergroten. Het succes hiervan is niet de hoofdzaak, maar de intentie tot of de aanduidingen van wel.

 

What do the numbers say?

Uit de resultaten blijkt dat Turkije economisch steeds meer samenwerkt met de Westelijke Balkan staten, dit zien we door een sterke toename van exports naar de regio en imports vanuit de regio. De ontwikkelingssamenwerking nam ook aanzienlijk toe. Relatief gezien blijft deze toename wel erg klein vergeleken dezelfde cijfers van de EU.

image-20220616221157-5

Turkse exports naar Noord Macedonië

 

Het Politieke aspect is redelijk verrassend omdat we zien dat de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk duidelijk zijn sporen heeft achtergelaten op vlak van minderheidsgroepen zoals de Moslim Serviërs die Turkije steunen in hun eigen land. Tevergeefs zien we ook dat de medias nadruk op religie en nationaliteit zich niet vertaalt in de praktijk want al deze staten werken actief mee met Turkije ondanks de geschiedenis en zogenaamde verschillen. Er heerst een politiek van pragmatiek.

 

Op cultureel vlak toont Turkije het meeste potentieel. Door organisaties zoals TIKA doet Turkije aan publieksdiplomatie (het verbeteren van het aanzien van je land) en is het er zelfs succesvol in. De populariteit van Turkse series wordt enkel geëvenaard door het aanzien van Turkse onderwijsinstituten en culturele evenementen. Turkije traint en stuurt zelf Imams naar de regio en onderhoudt zelfs de Moskeeën wegens de Ottomaanse geschiedenis, toen de Islam zich vestigde in de regio.

 

Een einde is voor een ander soms een begin.

Ter conclusie zien we dat Turkije wel degelijk een Awkward Middle Power is en dat de EU nog even de hegemoon zal blijven. We zien wel dat Turkije steeds actiever wordt en zijn activiteiten focust op waar de EU niet zo sterk aanwezig is om zo een eigen niche te vormen. Turkije betwists de EU’s hegemonie dus, maar is er niet succesvol in. Of dit zo zal blijven moeten we nog zien, want eens de EU deze landen teleurgesteld met hun ambities voor lidmaatschap, is het aan Turkije om een alternatief aan te bieden.

 

 

image-20220616221157-6

Turkije in het rood en de EU in het blauw, de Westelijke Balkan is nog niet gekleurd.

 

 

 

Bibliografie

Abbondanza, G., & Wilkins, T. S. (2021). Awkward Powers: Escaping Traditional Great and Middle Power Theory (Global Political Transitions) (1st ed. 2022 ed.). London, United Kingdom: Palgrave Macmillan. Ağırseven, N., & Örki, A. (2017). Evaluating Turkish TV Series as Soft Power Instruments. International Journal of Society Researches, 7(13), 837–853. https://doi.org/10.26466/opus.353287 Akıllı, E., & Çelenk, B. (2019). TIKA’s Soft Power: Nation Branding in Turkish Foreign Policy. Insight Turkey, 21(3), 135–151. https://doi.org/10.25253/99.2018ev.05 Anadolu Ajansi. (2018, September 26). Turkish language courses draw interest in Balkans. Retrieved May 27, 2022, from https://www.aa.com.tr/en/culture-andart/turkish-language-courses-draw-i… Arsan, E., & Yldrm, Y. (2014). Reflections of neo-Ottomanist discourse in Turkish news media: The case of The Magnificent Century. Journal of Applied Journalism & Media Studies, 3(3), 315–334. https://doi.org/10.1386/ajms.3.3.315_1 Bechev, D. (2012). Turkey in the Balkans: Taking a broader view. InsightTurkey, 14(1), 131–146. Retrieved from https://www.insightturkey.com/articles/turkey-in-thebalkans-taking-a-br… Bieber, F. (2000). Muslim Identity in the Balkans before the Establishment of Nation States. Nationalities Papers, 28(1), 13–28. https://doi.org/10.1080/00905990050002434 BIRN. (2011, February 9). Bulgaria Crazy Over Turkish Soap Operas. Retrieved May 27, 2022, from https://balkaninsight.com/2011/02/09/bulgaria-crazy-overturkish-soap-op… BIRN. (2018, May 18). Bosnians Query Goals of New Turkish Lobby Group. Retrieved May 5, 2022, from https://balkaninsight.com/2018/02/23/bosnians-query-goalsof-new-turkish… 32 BIRN. (2018c, October 12). Turkish Exports to Balkan Countries Rise Rapidly. Retrieved May 27, 2022, from https://balkaninsight.com/2018/06/21/turkey-sexport-to-balkan-countries… Bougarel, X. (2016). The Revival of Islam in the Balkans. Südosteuropa, 64(3). https://doi.org/10.1515/soeu-2016-0035 Bryman, A. (2012). Social research methods (Fourth ed.). Oxford: Oxford university press. Burges, S. (2013). Mistaking Brazil for a Middle Power. Journal of Iberian and Latin American Research, 19(2), 286-302. Burstein, P. (1991). Policy Domains: Organization, Culture, and Policy Outcomes. Annual Review of Sociology, 17(1), 327–350. https://doi.org/10.1146/annurev.so.17.080191.001551 Buyuk, H. F. (2020, October 23). Turkish Religious Authority’s Budget Soars as Economic Crisis Deepens. Retrieved May 27, 2022, from https://balkaninsight.com/2020/10/23/turkish-religious-authoritys-budge… Council of Europe. (n.d.). 46 Member States. Retrieved May 26, 2022, from https://www.coe.int/en/web/portal/46-members-states Council, R. C. (n.d.). Regional Cooperation Council | About Us. Retrieved May 26, 2022, from https://www.rcc.int/pages/2/about-us Cox, R. W. (1983). Gramsci, Hegemony and International Relations : An Essay in Method. Millennium: Journal of International Studies, 12(2), 162–175. https://doi.org/10.1177/03058298830120020701 Dedeic-Kırbaç, A. (2012). Tarih ve gelenek bağlamında Türkiye’de Boşnaklar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 696–711. Retrieved from https://www.academia.edu/43821754/Tarih_ve_gelenek_ba%C4%9Flam%C4 %B1nda_T%C3%BCrkiyede_Bo%C5%9Fnaklar_Bosniaks_in_Turkey_in_the_ contexs_of_history_and_tradition_Amra_Dedeic_KIRBA%C3%87 33 Delevic, M. (2007). Regional cooperation in the Western Balkans (Chaillot papers 104). Paris: Institute for Security Studies. Dilek, O., Iseri, E., & Celik, N. (2015). Turkey’s regional powerhood within regional (In)security complex: Transformation from a conflict-ridden environment into a security community. Journal of Regional Security, 10(2), 155-176. Egeresi, Z. (2018). Neo-Ottomanist Hegemonic Order and its Implications on Ankara’s Foreign Policy in the Balkans. Corvinus University of Budapest. Retrieved from http://phd.lib.uni-corvinus.hu/1059/1/Egeresi_Zoltan_den.pdf Ekinci, M. U. (2019). Turkey’s Balkans Policy and Its Skeptics. Insight Turkey, 21(2), 37–49. https://doi.org/10.25253/99.2019212.03 Elbasani, A., & Roy, O. (2015). Islam in the post-Communist Balkans: alternative pathways to God. Southeast European and Black Sea Studies, 15(4), 457–471. https://doi.org/10.1080/14683857.2015.1050273 Eminoglu, A., & Emir, B. (2020). Main Dynamics of Name Dispute: Northern Macedonia and Greece. Codrul Cosminului, 26(1), 207–224. https://doi.org/10.4316/cc.2020.01.012 Ergin, M., & Karakaya, Y. (2017). Between neo-Ottomanism and Ottomania: navigating state-led and popular cultural representations of the past. New Perspectives on Turkey, 56, 33–59. https://doi.org/10.1017/npt.2017.4 Euronews. (2019, May 31). The Brief: Western Balkans - a test for the EU’s expansion appetite. Retrieved May 27, 2022, from https://www.euronews.com/myeurope/2019/05/31/the-brief-western-balkans-… European Commission. (2020, November 3). Enhanced EU engagement with the Western Balkans. Retrieved May 27, 2022, from https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargementpolicy/enhanc… 34 Eurostat. (2022, March). Statistics Explained. Retrieved May 27, 2022, from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=4803… Gilley, B. (2015). Turkey, middle powers, and the new humanitarianism. Perceptions (Ankara, Turkey), 20(1), 37. Haugom, L. (2019). Turkish foreign policy under Erdogan: A change in international orientation? Comparative Strategy, 38(3), 206-223. Içduygu, A., & Sert, D. (2015). The Changing Waves of Migration from the Balkans to Turkey: A Historical Account. Migration in the Southern Balkans, 85–104. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13719-3_5 International relations office- International Balkan University. (n.d.). General Information – International Relations Office © International Balkan University. Retrieved May 27, 2022, from https://iro.ibu.edu.mk/mevlana/ Isayev, A. (2020, June 30). Turkey in the Balkans: a march westward. Retrieved May 27, 2022, from https://en.interaffairs.ru/article/turkey-in-the-balkans-a-marchwestwar… Jojić, S. (2021). Erdogan as an Admired Sultan or an Instrument in Political Competition? Locals’ Perceptions of the Turkish Presence in Serbian Sandžak. Western Balkans at the Crossroads, 75–88. Retrieved from https://www.pssi.cz/publications/50-western-balkans-at-the-crossroads-w… Jordaan, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: Distinguishing between emerging and traditional middle powers. Politikon, 30(2), 165-181. Jordaan, E. (2017). The emerging middle power concept: Time to say goodbye? The South African Journal of International Affairs, 24(3), 395-412. Kadribašić, A. (2017). Marko Kmezić (2017) EU Rule of Law Promotion: Judiciary Reform in the Western Balkans. Intersections, 3(2). https://doi.org/10.17356/ieejsp.v3i2.357 35 Kalin, I. (2011). Soft Power and Public Diplomacy in Turkey. Perceptions: Journal of International Affairs, 16(3), 5–23. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/816442 Kardas, S. (2013). Turkey: A Regional Power Facing a Changing International System. Turkish Studies, 14(4), 637-660. Kaya, A. (2011). Euro-Turks as a Force in EU–Turkey Relations. South European Society and Politics, 16(3), 499–512. https://doi.org/10.1080/13608746.2011.598366 KELKİTLİ, F. A. (2021). RUSSIA IN THE WESTERN BALKANS: A RECEDING POWER. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 145–178. https://doi.org/10.30903/balkan.954314 Ker-Lindsay, J., Armakolas, I., Balfour, R., & Stratulat, C. (2017). The national politics of EU enlargement in the Western Balkans. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 17(4), 511-522. Kondakçı, Y., Çalışkan, Ö., Şahin, B., Yılık, M., & Demir, C. (2016). Regional Internationalization in Higher Education between Turkey and The Balkans. Bilig - Turk DunyasI Sosyal Bilimler Dergisi, 78, 287–308. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/307431015_Regional_Internation… ation_in_Higher_Education_between_Turkey_and_The_Balkans ŁOpacińska, K. (2017). One Belt One Road as an Expression of a Global Expansion of China. Marketing i Zarządzanie, 47, 29–38. https://doi.org/10.18276/miz.2017.47-03 Mojsovska, S. (2019). The Western Balkans on its path to the European Union. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 17(4), 9–24. https://doi.org/10.36874/riesw.2019.4.1 Mufti, M. (2011). A little America: the emergence of Turkish hegemony. Middle East Brief, 51, 1-7. 36 Mulalic, M. (2019). Prospects for Trilateral Relations between Turkey, Serbia and Bosnia and Herzegovina. Insight Turkey, 21(2), 129–148. https://doi.org/10.25253/99.2019212.09 Nelaeva, G. A., & Semenov, A. V. (2015). The Balkans Triangle: Serbia between the EU and Russia in 2000s. Sibirskie Istoricheskie Issledovaniya, (3), 40–62. https://doi.org/10.17223/2312461x/9/3 Norell, M. (2020, June 4). Erdogan’s Influence in Europe: A Swedish Case Study. Retrieved May 26, 2022, from https://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/erdogans-influence-e… Nye, J. S. (2019). Soft Power and Public Diplomacy Revisited. The Hague Journal of Diplomacy, 14(1–2), 7–20. https://doi.org/10.1163/1871191x-14101013 Öktem, K. (2012). Global Diyanet and Multiple Networks: Turkey’s New Presence in the Balkans, Journal of Muslims in Europe, 1(1), 27-58. doi: https://doi.org/10.1163/221179512X644042 Ongur, H. Ö., & Zengin, H. (2016). Transforming habitus of the foreign policy: A Bourdieusian analysis of Turkey as an emerging middle power. Rising Powers Quarterly, 1(2), 117-133. Öniş, Z., & Kutlay, M. (2017). The dynamics of emerging middle-power influence in regional and global governance: The paradoxical case of Turkey. Australian Journal of International Affairs, 71(2), 164-183. OSCE. (n.d.). Participating States. Retrieved May 26, 2022, from https://www.osce.org/participating-states Panjeta, L. (2014). The Changing Soaps and Telenovela Genre: Turkish Series Impact. Epiphany, 7(1), 103–122. https://doi.org/10.21533/epiphany.v7i1.89 Parlar Dal, E. (2016). Conceptualising and testing the 'emerging regional power' of Turkey in the shifting ınternational order. Third World Quarterly, 37(8), 1425- 1453. 37 Pavlićević, D. (2019). Structural power and the China-EU-Western Balkans triangular relations. Asia Europe Journal, 17(4), 453–468. https://doi.org/10.1007/s10308- 019-00566-y Pehlivan, H. (2021, June 22). Turkish TV series and the Balkans: Bridging the gap. Retrieved May 27, 2022, from https://www.trtworld.com/perspectives/turkish-tvseries-and-the-balkans-… Petrovic, Z., & Reljic, D. (2011). Turkish interests and involvement in the Western Balkans: A score-card. Insight Turkey, 13(3), 159–172. Retrieved from https://www.insightturkey.com/articles/turkish-interests-and-involvemen… Politics Today. (2021, January 20). How Turkey and Saudi Arabia Compete in the Balkans. Retrieved May 27, 2022, from https://politicstoday.org/how-turkey-andsaudi-arabia-compete-in-thebalk… 0in%20the%20Balkans&text=In%20the%202000s%2C%20Saudi%20Arabia,li ke%20the%20Al%2DShiddi%20Group. Pontecorvo, T. (2019, August 22). The Failure of Turkey-EU Accession Talks Is Not All Turkey’s Fault. Retrieved May 26, 2022, from https://mycountryeurope.com/international-relations/failure-eu-turkeyac… Popović, G., & Erić, O. (2018). Economic development of the Western Balkans and European Union investments. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 1539–1556. https://doi.org/10.1080/1331677x.2018.1498009 Prys, M. (2010). Hegemony, Domination, Detachment: Differences in Regional Powerhood. International Studies Review, 12(4), 479-504. Rašidagić, E. K., & Hesova, Z. (2020). Development of Turkish Foreign Policy Towards the Western Balkans with Focus on Bosnia and Herzegovina. Croatian International Relations Review, 26(86), 96–129. https://doi.org/10.37173/cirr.26.86.4 38 Robertson, J. (2017). Middle-power definitions: Confusion reigns supreme. Australian Journal of International Affairs, 71(4), 355-370. Rüma, İ. (2010). Turkish foreign policy towards the Balkans: New activism, neoottomanism or/so what. Turkish Policy Quarterly, 9(4), 133-140. SALİHYOL, K. (2015). TURKISH IMAGE AND ANTI-TURKISH LOBBIES IN EUROPE. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 16(1 & 2), 91–106. https://doi.org/10.29228/mjes.166 Samokhvalov, V. (2019). Russia in the Balkans: Great Power Politics and Local Response. Insight Turkey, 21(2), 189–210. https://doi.org/10.25253/99.2019212.12 Sandal, N. (2014). Middle powerhood as a legitimation strategy in the developing world: The cases of Brazil and Turkey. International Politics (Hague, Netherlands), 51(6), 693-708. Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options. Political Research Quarterly, 61(2), 294-308. SEECP. (n.d.). About | SOUTH EAST EUROPEAN COOPERATION PROCESS - SEECP 2021–2022. Retrieved May 26, 2022, from https://www.seecp.info/about Shehu, R. (2021, June 14). Next generation Turkey and its foreign policy in the Western Balkans. Retrieved May 27, 2022, from https://www.easternfocus.eu/2021/03/next-generation-turkey-and-its-fore… Shoup, P. (1963). Yugoslavia’s National Minorities Under Communism. Slavic Review, 22, 64–81. https://doi.org/10.2307/3000388 Solberg, A. R. (2007). The Role of Turkish Islamic Networks in the Western Balkans. Comparative Southeast European Studies, 55(4), 429–461. https://doi.org/10.1515/soeu-2007-550406 39 Somun, H. (2011). Turkish Foreign Policy in the Balkans and "Neo-Ottomanism": A Personal Account. Insight (Türkey), 13(3), 33-41. T.C. Kültür ve Turizm Bakanligi. (2021). Türkiye Kalkinma yardimlar raporu. TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI. Retrieved from https://www.tika.gov.tr/upload/sayfa/Pictures/Turkiye%20Kalk%C4%B1nma%2 0Yard%C4%B1mlar%C4%B1%202020_tr.pdf Tholens, S. (2014). European integration and transformation in the Western Balkans: Europeanisation or business as usual? East European Politics, 31(1), 122–123. https://doi.org/10.1080/21599165.2014.938155 TIKA. (2022). TİKA Held an Iftar Dinner in the City of Banja Luka in Bosnia and Herzegovina. Retrieved May 26, 2022, from https://www.tika.gov.tr/en/news/tika_held_an_iftar_dinner_in_the_city_o… a_luka_in_bosnia_and_herzegovina-69119 TIKA. (n.d.-a). About Us. Retrieved May 26, 2022, from https://www.tika.gov.tr/en/page/about_us-14650 TIKA. (n.d.-b). History of TIKA. Retrieved May 26, 2022, from https://www.tika.gov.tr/en/page/history_of_tika-8526 Todorović, M. (2021). TİKA’s Heritage Restoration Projects: Examples of Foreign Aid or Proof of Neo-Ottomanism? Insight Turkey, 23(Summer 2021), 141–156. https://doi.org/10.25253/99.2021233.8 Toè, R. (2020, May 26). More Bosnian Muslims Learn Turkish and Arabic. Retrieved May 27, 2022, from https://balkaninsight.com/2016/03/14/more-bosnianmuslims-learn-turkish-… Toygür, I. (2022, January 26). A New Way Forward for EU-Turkey Relations. Retrieved May 26, 2022, from https://carnegieeurope.eu/2022/01/26/new-way-forwardfor-eu-turkey-relat… Türk Demokratik Partisi. (n.d.). Türk Demokratik Partisi. Retrieved May 3, 2022, from https://www.tdp.org.mk/ 40 Türk Istatistik kurumu. (2013–2022). imports by countries 2013–2022 [Imports to Turkey by country]. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=2 Turkes, M., & Gokgoz, G. (2006). The European Union's Strategy towards the Western Balkans: Exclusion or Integration? East European Politics and Societies, 20(4), 659-690. Turkish Ministry of Foreign affairs. (2021). Cultural diplomacy-Kültürel diplomasi 2020– 2021. Author. Retrieved from https://www.mfa.gov.tr/site_media/html/TKGMPrestij-Kitabi-2020-2021.pdf Turkish Ministry of Foreign Affairs. (n.d.). Turkish Representations / Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs. Retrieved May 7, 2022, from https://www.mfa.gov.tr/turkishrepresentations.en.mfa#:%7E:text=Permanen… epublic,Turkish%20Embassy%20in%20Washington%2C%20D.C. Turkish Statistical institute. (2013–2022). Exports by Country [Turkish exports by country 2013–2022]. Retrieved from https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=dis-ticaret-104&dil=2 Türkiye Maarif Vakfı. (n.d.). Dünyada. Retrieved May 27, 2022, from https://turkiyemaarif.org/page/2018-MAARIF-IN-THE-WORLD-16 Waltz, K. (1990). REALIST THOUGHT AND NEOREALIST THEORY. Journal of International Affairs (New York), 44(1), 21-37. Weise, Z. (2018, May 15). Turkey’s Balkan comeback. Retrieved January 4, 2022, from https://www.politico.eu/article/turkey-western-balkans-comeback-europea… Yavuz, M. (1998). Turkish identity and foreign policy in flux: The rise of NeoOttomanism. Critique (Saint Paul, Minn.), 7(12), 19-41. 41 Yilmaz, S. (2010). State, power and hegemony. International Journal of Business and Social Science, 1(3), 192–205. http://www.ijbssnet.com/journals/Vol._1_No._3_December_2010/20.pdf Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (n.d.). YÖK General Information. Retrieved May 27, 2022, from https://mevlana.yok.gov.tr/en/general-information Zuokui, L. (2019). China’s Investment in the Balkans under “the Belt and Road” Initiative: A Chinese Perspective. Insight Turkey, 21(2), 91–105. https://doi.org/10.25253/99.2019212.07

Download scriptie (549.22 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Jouke Huijzer