"Partners zijn we in goede en slechte tijden" - Sponsor in tweede afdeling

Jarne
Thyssen

“Partners zijn we in goede en slechte tijden” – Sponsor in tweede afdeling

De impact van de coronapandemie op de sportsponsoring in het Vlaams amateurvoetbal

Dat de coronapandemie alom een grote impact met zich heeft meegebracht is algemeen geweten. Echter bleef ook de voetbalwereld niet ongedeerd. Toeschouwers werden verboden, wedstrijden afgelast en er was sprake van een grote financiële impact. Gelukkig voor het Vlaamse amateurvoetbal zijn de meeste sponsorcontracten blijven doorlopen of kon men een overeenkomst bereiken tot een milde aanpassing van dit contract.

De sponsorcontracten zijn niet enkel in het professionele voetbal van groot belang, maar ook bij een amateurclub heeft dit een aanzienlijk aandeel in de totale inkomsten van dergelijke clubs. De onzekerheid die de coronapandemie met zich meebracht leek alle motieven om een sponsoring aan te gaan of verder te zetten weg te nemen, niets bleek minder waar. Veel sponsorcontracten bleven gewoon doorlopen mits eventueel enkele tijdelijke aanpassingen. De sponsors die wel afvielen heeft men kunnen compenseren door het aantrekken van nieuwe sponsors.

Maar waarom?

De reden achter de verderzetting lijkt men te kunnen gaan zoeken in de motieven om de sponsorrelatie in eerste instantie aan te gaan, maar ook in de eerder vernoemde kleine aanpassingen van de contracten.

Veel sponsors hebben een connectie met de club of met het voetbal. Bij het voorvallen van fenomenen als de coronapandemie, iets wat een club zelf niet in handen heeft, gaat men altijd eerst op zoek naar een win-win oplossing voor beide partijen alvorens de sponsorcontracten stop te zetten. “Als er zich een feit voordoet waar ik niet mee kan leven, maar als er een probleem is zal ik dat altijd eerst proberen uitpraten.” klinkt de zaakvoerder van een sponsor in de tweede afdeling.

Ook de aanpassing van de sponsorrelatie was een drijfveer voor het verder zetten van de sponsoring. Dit kon gaan van het niet factureren voor een seizoen tot een tijdelijke vermindering van het te betalen bedrag. “Met de meeste hebben we dan een overeenkomst gemaakt. Covid is voor beide partijen moeilijk en in zo’n tijden moet je als partners sterk staan en is het een feit van samen oversteken!” beaamt de commercieel manager van een club in eerste nationale.

De sponsorcontracten die wel misliepen waren om voor de hand liggende redenen. Zo vielen er sponsors weg wegens faillissement of omdat het draagvlak van de sponsoring verdween. Ook een negatieve spiraal omtrent de financiële situatie van de club kan een aanleiding tot stopzetting van het sponsorcontract zijn.

Bibliografie

Baarda, B., & Bakker, E. (2010). Basisboek kwalitatief onderzoek (2de editie). Noordhoff.

Baarends, E., & Simon, F. (2017). Over validering van praktijkgericht kwalitatief onderzoek. KWALON, 22(3). https://doi.org/10.5117/2017.022.003.002

Bandyopadhyay, K. (2021). Introduction: COVID-19 and the soccer world. Soccer & Society, 22(1–2), 1–7. https://doi.org/10.1080/14660970.2020.1846117

Berrett, T., & Slack, T. (1999). An Analysis of the Influence of Competitive and Institutional Pressures on Corporate Sponsorship Decisions. Journal of Sport Management, 13(2), 114–138. https://doi.org/10.1123/jsm.13.2.114

Berrett, T., & Slack, T. (2001). A Framework for the Analysis of Strategic Approaches Employed by Non-profit Sport Organisations in Seeking Corporate Sponsorship. Sport Management Review, 4(1), 21–45. https://doi.org/10.1016/s1441-3523(01)70068-x

Breugelmans, E. (2020), .ppt kwalitatieve onderzoeksmethode bij colleges OMEC2, FEB Campus Antwerpen

Brusselle, C. (2009). Ambush marketing. Universiteit Gent. Faculteit Politieke en Sociale wetenschappen. https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/393/160/RUG01- 001393160_2010_0001_AC.pdf

Cornwell, T. B., Humphreys, M. S., Maguire, A. M., Weeks, C. S., & Tellegen, C. L. (2006). Sponsorship-Linked Marketing: The Role of Articulation in Memory. Journal of Consumer Research, 33(3), 312–321. https://doi.org/10.1086/508436 Dejonghe, T. (2019). Sport en economie: samen in de spits. Van Duuren Media. De Pelsmacker, P., Geuens, M., Bergh, J., De Pelsmacker, P., Van den Bergh, J., Zweers, T., & Bruijn, J. E. (2019). Marketingcommunicatie. Pearson Benelux. Doney, P. M., & Cannon, J. P. (1997). An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationships. Journal of Marketing, 61(2), 35. https://doi.org/10.2307/1251829 Farrelly, F. (2010). Not Playing the Game: Why Sport Sponsorship Relationships Break Down. Journal of Sport Management, 24(3), 319–337. https://doi.org/10.1123/jsm.24.3.319 Grix, J., Brannagan, P. M., Grimes, H., & Neville, R. (2020). The impact of Covid-19 on sport. International Journal of Sport Policy and Politics, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1851285 Groenland, E. (2017). Het bouwen van een steekproef voor kwalitatief empirisch onderzoek. KWALON, 22(2). https://doi.org/10.5117/2017.022.002.008 32 Hammerschmidt, J., Durst, S., Kraus, S., & Puumalainen, K. (2021). Professional football clubs and empirical evidence from the COVID-19 crisis: Time for sport entrepreneurship? Technological Forecasting and Social Change, 165, 120572. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120572 Lagae, W. (2013). Sportsponsoring activeren! (1ste editie). Van Duuren Media. Lagae, W. (2018). Sportmarketingcommunicatie (8ste editie). Van Duuren Media. Lagae, W. (2020). Winst of verlies? De sponsormatch. Arko Sports Media. Lagae, W. (2021, 7 december). Kwalitatieve Onderzoeksmethoden [Hoorcollege KUL]. Onderzoeksmethoden, Antwerpen, België. Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Acco. O’Reilly, N., Stroebel, T., Pfahl, M., & Kahler, J. (2018). An empirical exploration of sponsorship sales in North American professional sport. Sport, Business and Management: An International Journal, 8(1), 15–34. https://doi.org/10.1108/sbm-07-2016-0035 Roberts, S., Chadwick, S., & Anagnostopoulos, C. (2017). Sponsorship programmes and corruption in sport: management responses to a growing threat. Journal of Strategic Marketing, 26(1), 19–36. https://doi.org/10.1080/0965254x.2017.1344292 Roberts, S., & Burton, N. (2018). Should I Stay or Should I Go? Managing Sponsor Relations through Athlete Transgressions. Journal of Global Sport Management, 3(2), 170–188. https://doi.org/10.1080/24704067.2018.1457969 Slätten, T., Svensson, G., Connolley, S., Bexrud, C., & Lægreid, T. (2017). The Sponsorship Motive Matrix (SMM): A Framework for Categorising Firms’ Motives for Sponsoring Sports Events. European Journal of Tourism Research. Terrien, M., Dufau, B., Carin, Y., & Andreff, W. (2021). Economic Models of French Amateur Soccer Clubs. From One Crisis to the Other: Which Transformation? Journal of Global Sport Management, 1–21. https://doi.org/10.1080/24704067.2021.1910060 Thibaut, Erik, Scheerder, Jeroen, & Pompen, Eric. (2016). Geld op en rond het veld: Financiële stromen in het provinciale voetbal. KU Leuven - Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid. Van Dingenen. (2015). Selectie en stopzetting sportsponsoring: casestudy : veldritteams versus organisaties. KU Leuven. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Van Rijn, M., Kristal, S., & Henseler, J. (2019). Why do all good things come to an end? An inquiry into the discontinuation of sport sponsor–sponsee relationships. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20(2), 224–241. https://doi.org/10.1108/ijsms-01- 2018-0010 Zinger, J. T., & O’Reilly, N. J. (2010). An examination of sports sponsorship from a small business perspective. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 11(4), 14–32. https://doi.org/10.1108/ijsms-11-04-2010-b003

De Vlaamse sportfederatie. (s.d.). ‘Optimaliseer je sponsorbeleid’. Geraadpleegd op 2 januari 2022, van https://www.vlaamsesportfederatie.be/herlaadjouwsportclub/sponsoring#sp… De Morgen. (2020, 10 februari). Bloedrode cijfers: 19 van de 24 Belgische profclubs draaien verlies, in totaal voor meer dan 87 miljoen euro. De Morgen. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.demorgen.be/sport/bloedrode-cijfers-19-van-de-24-belgischeprofclubs-draaien-verlies-in-totaal-voor-meer-dan-87-miljoen-euro~b15701cb/ Donvil, K. (2014, 14 januari). Clubs vanonder het stof: Berchem Sport. Voetbalkrant.com. Geraadpleegd op 25 april 2022, van https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2014-01- 14/clubs-vanonder-het-stof-berchem-sport Drape, J., Chen, D. W., Hsu, T., Buchanan, L., & Russell, K. (2020, 15 december). 2020: The Year in Sports When Everybody Lost. The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/13/sports/coronavirus-sport…wisconsin.html Grommen, S. (2020, 15 december). “De grootste crisis sinds WO II”: hoe kunnen we er weer bovenop komen? En wie gaat dat allemaal betalen? vrtnws.be. Geraadpleegd op 24 april 2022, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/09/economische-impact-coronacrisis/ Lagae, W. [Universiteit van Vlaanderen]. (2020, 3 december). Leven Belgische voetbalclubs boven hun stand?[Video]. Youtube. Geraadpleegd op 28 december 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=7ogFGENG2DM&ab_channel=UniversiteitvanV… deren Lagae, W. Persoonlijke communicatie, 2021 Rotterdam Sportsupport. (2014). Handboek Sponsorwerving. https://kompaseijsdenmargraten.nl/Download/RenderModuleFile/159 Royal Belgian FA. (z.d.). Royal Belgian FA. Geraadpleegd op 12 december 2021, van https://www.rbfa.be/nl Statista. (2022, 22 april). Spending on sponsorships worldwide by region 2009–2018. Geraadpleegd op 4 mei 2022, van https://www.statista.com/statistics/196898/globalsponsorship-spending-by-region-since-2009/ Van Genechten, V. (2020, 19 november). Corona slaat hard toe in het Belgische voetbal: verlies van 275 miljoen euro (!) voor profclubs. Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201119_94997717

Download scriptie (1.43 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Wim Lagae