Discriminatie prins, schaarste koning. De zoektocht van de internationale student naar een kot in Gent.

Sara-Lynn
Milis

Internationale studenten ervaren discriminatie op de kotenmarkt in Gent. Toch heeft dat weinig effect op hun kansen voor het vinden van een studentenwoonst. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent.

U weet het misschien al: de koten zijn op. Wie zoon- of dochterlief graag uit huis ziet vertrekken bij de aanvang van studies in het hoger onderwijs, moet daar steeds meer voor over hebben. Informele markten via Facebook groepen, kotenwebsites en persoonlijke contacten zorgen voor een versnipperd aanbod waarin de kotbaas koning is. De prijzen swingen de pan uit, het aanbod blijft verkleinen en de concurrentie groeit. Uit een bevraging aan 350 kotstudenten van de Universiteit Gent blijkt dat vooral internationale studenten de zoektocht naar een kot negatief ervaren. Studenten zonder Belgische nationaliteit rapporteren beduidend meer vooroordelen en discriminatie dan hun Belgische collega’s. Ook het informele karakter van de kotenmarkt zorgt voor moeilijkheden. Verrassend genoeg is de impact op het vinden van een woonst klein.

 

image-20220922141022-1

                 image-20220922141022-2 RODNAE productions - Unsplash

Kotbazen en vooroordelen

‘Niet te vertrouwen’, ‘vuil’ en ‘lui’. Wanneer ze zoeken naar een kot stuiten internationale studenten vaak op vooroordelen. Studenten zonder Belgische nationaliteit komen tijdens hun Gentse kotenzoektocht significant meer in aanraking met denigrerende opmerkingen en handelingen dan hun Belgische collega’s. Op alle onderdelen van de vragenlijst scoren ze hoger. Zo gaven veel internationale studenten aan dat ze al oneerlijk behandeld zijn, minder beleefd werden aangesproken of zelfs genegeerd werden. Anderen voelden zich uitgesloten omwille van hun cultuur, kleding of manier van spreken. Studenten geconfronteerd met zulke veronderstellingen gaven bijgevolg ook aan dat ze een minder positieve ervaring hadden op de kotenmarkt. Hun aanraking met discriminerende handelingen en vooroordelen maakt de zoektocht minder aangenaam, en hun eerste indruk van Gent als stad vaak negatief.

 

Ver van huis, ver van de markt?

Discriminatie is niet het enige struikelblok dat internationale studenten tegenkomen op hun pad. Ook praktische problemen steken snel de kop op. Anders dan een traditionele huizenmarkt, heeft een markt voor koten een overwegend informeel karakter. De grootste vorm van studentenhuisvesting zijn de traditionele koten op de privémarkt. Dit type van kot wordt slechts uitzonderlijk via een officieel kanaal verhuurd. De grote meerderheid van kotstudenten vindt hun kot via sociale mediakanalen of dankzij persoonlijke contacten. Internationale studenten, die vaak weinig kennis hebben over de beschikbare kanalen en taalvaardigheid in het Nederlands missen, starten dus met een achterstand.

Een gebrek aan die juiste contacten en kennis kunnen dus een enorme impact hebben op de zoektocht naar een geschikt kot. Deze moeilijkheden vertalen zich ook in de woontrends. Slechts 14.9 procent van de internationale studenten vindt een regulier kot op de privémarkt. Ter vergelijking: meer dan 66 procent van de Belgische kotstudenten verblijft in dat type van kot. Woonvormen die via formele kanalen worden aangeboden, zoals universiteitskoten of cohousing projecten, hebben dan weer een groter aandeel aan internationale studenten.

 

Schaarste, ‘the great equalizer’

Internationale studenten hebben dus minder positieve ervaringen tijdens het zoeken naar een kot. Toch vertaalt dit zich amper in de moeilijkheid om een kot te vinden. Internationale studenten scoren slechts 5 procent hoger op ervaren hinder dan Belgische studenten. Ze hebben dus niet beduidend meer moeite om een kot te vinden.

Het grote aandeel internationale studenten in formele woonvormen geeft hier een gedeeltelijk antwoord aan. Via officiële sites en universiteitsinstanties wordt het risico op oneerlijke behandeling geminimaliseerd. De discriminatie die op de private markt aanwezig is kunnen ze op die manier omzeilen. Studenten wijken als het ware uit voor oneerlijke behandeling, door te kiezen voor een kot van de universiteit of een cohousing initiatief.

Een tweede verklaring neemt de huidige status van de kotenmarkt in overweging. De schaarste aan koten is namelijk zo groot dat zelfs Belgische medestudenten nu enorme moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar huisvesting. Waar voordien de internationale student afgewimpeld werd omwille van vooroordelen en de Belgische student het kot kon huren, zullen in de huidige markt beide studenten worden afgewezen. Zo stijgt het niveau van moeilijkheden voor Belgische studenten bijna tot aan het niveau van internationale studenten. De kloof wordt als het ware gedicht.

 

Discriminatie geneutraliseerd?

De huidige situatie van de Gentse kotenmarkt minimaliseert de kloof tussen internationale en Belgische studenten. De discriminatie is als het ware geneutraliseerd. Toch is dit niet meteen goed nieuws, want een kotenmarkt is onderworpen aan constante verandering. En als de kotenmarkt evolueert, dan evolueert ook de ervaring van de student. In andere marktcondities kan de kloof dus opnieuw groter worden, en kunnen discriminerende handelingen en vooroordelen de kotzoektocht van toekomstige internationale studenten enorm moeilijk maken. Het blijft dus belangrijk om discriminatie op alle vlakken tegen te gaan, en nieuwe studenten zo goed mogelijk wegwijs te maken in de verschillende kotenmarkten van Gent.

Bibliografie

 1. Antonucci, L. (2016). Student lives in crisis : deepening Inequality in times of austerity. Bristol: Policy Press.
 2. AP Hogeschool (2022). Vastgoed [webpage]. Retrieved 19/02/2022 from https://www.ap.be/opleiding/vastgoed
 3. Arteveldehogeschool. (2017). RESULTATEN STUDENTENENQUÊTE. Gent: Stad Gent.
 4. Bolt, G., van Kempen, R., & van Ham, M. (2008). Minority Ethnic Groups in the Dutch Housing Market: Spatial Segregation, Relocation Dynamics and Housing Policy. Urban Studies, 45(7), 1359–1384. Doi: https://doi.org/10.1177/0042098008090678
 5. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood.
 6. Brondolo, E., Kelly, K. P., Coakley, V., Gordon, T., Thompson, S., Levy, E., Cassels, A., Tobin, J. N., Sweeney, M., & Contrada, R. J. (2005). Ethnic Discrimination Questionnaire: Development and Preliminary Validation of a Community Version. Journal of Applied Social Psychology, 35(2), 335–365. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02124.x
 7. Calder, M. J., Richter, S., Mao, Y., Burns, K., Mogale, R. S., & Danko, M. (2016). International Students Attending Canadian Universities: Their Experiences with Housing, Finances, and Other Issues. Canadian Journal of Higher Education, 46(2), 92–110.
 8. Calvo, D. M. (2017). Understanding international students beyond studentification: A new class of transnational urban consumers. The example of Erasmus students in Lisbon (Portugal). Urban Studies, 55(10), 2142–2158. Doi: https://doi.org/10.1177/0042098017708089
 9. Claes, L., & Vercauteren, S. (2011, January 11). Studenten zonder centen - de impact van armoede op studerende jongeren. MO. Retrieved 11/05/2022 from https://www.mo.be/artikel/studenten-zonder-centen-de-impact-van-armoede…
 10. Cordeels, J. E. (2021, October 5). Erasmusstudenten moeten op hotel door kotentekort. Schamper. Retrieved 28/02/2022 from https://www.schamper.ugent.be/editie/623/artikel/erasmusstudenten-moete…
 11. Currie, C. L., Motz, T., & Copeland, J. L. (2020). The Impact of Racially Motivated Housing Discrimination on Allostatic Load among Indigenous University Students. Journal of Urban Health, 97(3), 365–376. Doi: https://doi.org/10.1007/s11524-020-00446-6
 12. De Leur, T., & Buekenhoudt, S. (2022, April 30). Zo groot is het tekort aan studentenkoten in de verschillende steden en dit krijg je voor 425 euro/maand. Het Nieuwsblad. Retrieved 19/05/2022 on https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220429_97556578#:~:text=Meer%20stude….
 13. De Morgen. (2021, September 30). UGent kent recordaantal inschrijvingen: “We stoten op grenzen van onze infrastructuur”. Retrieved 14/11/2021 from https://www.demorgen.be/nieuws/ugent-kent-recordaantal-inschrijvingen-w…
 14. De Roo, D., & Maenhout, K. (2022, April 27). Stormloop op studentenkoten loopt uit de hand: “Voor 11 m2 betaal ik straks 452 euro.” De Standaard. Retrieved 11/05/2022 from https://www.standaard.be/cnt/dmf20220427_95182017
 15. De Rouck, P. (2018, November 6). Voor het eerst regels voor studentenhuur. De Tijd. Retrieved 14/03/2022 from https://www.tijd.be/netto/vastgoed/voor-het-eerst-regels-voor-studenten…
 16. Delespaul, D. (2020). Kleinschalig, maar structureel racisme op Leuvense kotenmarkt. Veto. Retrieved 14/11/2021 from https://www.veto.be/artikel/kleinschalig-maar-structureel-racisme-op-le…
 17. Desseyn, J., Vanderlinden, E., & Huysmans, S. (2021). STUDENTENHUISVESTING IN DE GENTSE WOONSTAD [visienota]. Gent: Mpiris.
 18. Fang, C., & van Liempt, I. (2018). “We prefer our Dutch”: International students’ housing experiences in the Netherlands. Housing Studies, 36(6), 822–842. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02673037.2020.1720618
 19. Firfirey, N., & Carolissen, R. (2010). “I keep myself clean ... at least when you see me, you don’t know I am poor”: student experiences of poverty in South African higher education. South African Journal of Higher Education, 24(6), 987–1002.
 20. Gentse studentenraad. (2005). RESULTATEN KOTENQUÊTE. Schamper. Retrieved 14/11/2021 from http://steentijd.schamper.be/files/kotresultaten.pdf
 21. Gordts, P. (2021, September 10). Vooruitzicht op normaal academiejaar lokt studenten terug: wie kieskeurig is, vindt geen kot meer. De Morgen. Retrieved 13/11/2021 from https://www.demorgen.be/nieuws/vooruitzicht-op-normaal-academiejaar-lok…
 22. Gray, T. A. (1983). Student Housing and Discrimination: An Empirical Approach. The American Economist, 27(1), 61–68. Doi: https://doi.org/10.1177/056943458302700110
 23. Guidi, J., Lucente, M., Sonino, N., & Fava, Giovanni A. (2020). Allostatic Load and Its Impact on Health: A Systematic Review. Psychotherapy and Psychosomatics, 90(1), 11–27. Doi: https://doi.org/10.1159/000510696
 24. Hanassab, S. (2006). Diversity, International Students, and Perceived Discrimination: Implications for Educators and Counselors. Journal of Studies in International Education, 10(2), 157–172. Doi: https://doi.org/10.1177/1028315305283051
 25. Het Nieuwsblad (2021, July 5). Studenten “bezetten” 3.700 wooneenheden in Gent: 10.000 extra studentenkoten gezocht. Retrieved 13/11/2021 from https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210705_94144044
 26. HOGENT (2022). Bachelor in het vastgoed [webpage]. Retrieved 19/02/2022 from https://www.hogent.be/opleidingen/bachelors/vastgoed/
 27. Hu, L., & Bentler, P. M. (2009). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 28. Stad Gent (2019). GIDS VOOR KOTBAZEN. Gent: Stad Gent.
 29. Kotweb (2012). Kotadres als domicilieadres of niet: andere wetgeving. Retrieved 11/03/2022 from https://www.studentkotweb.be/nl/kotadres-als-domicilieadres-of-niet-and…
 30. Lakiere, F. (2022, April 28). Wanhopig op zoek naar kot in Gent? Voor duizenden studenten zal situatie niet meteen verbeteren. Het Nieuwsblad. Retrieved 11/05/2022 from https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220428_95532778
 31. Lambert, J., & Thiessen, H. (2021, March 23). Internationale student zkt. kot. Schamper. Retrieved 12/11/2021 from https://www.schamper.ugent.be/editie/corona-7/artikel/internationale-st…
 32. Layton, L. (2015, January 16). Majority of U.S. public school students are in poverty. Washington Post. Retrieved 11/5/2022 from https://www.washingtonpost.com/local/education/majority-of-us-public-sc…
 33. Lei, P.-W., & Wu, Q. (2007). Introduction to Structural Equation Modeling: Issues and Practical Considerations. Instructional Topics in Educational Measurement, 26(3), 33–43. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.2007.00099.x
 34. Martiniello, B. A. M., & Verhaeghe, P. P. (2021). Discriminatie op de huurwoningmarkt van Leuven. Elsene: Vrije Universiteit Brussel.
 35. Massey, D. S., & Denton, N. A. (1985). Spatial Assimilation as a Socioeconomic Outcome. American Sociological Review, 50(1), 94–106. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095343
 36. Matthys, C. (2021, July 6). Nog steeds wonen bijna 10.000 Gentse studenten “illegaal” in gezinswoning of appartement: welke boetes riskeren ze? PZC. Retrieved 12/11/2021 from https://www.pzc.nl/gent/nog-steeds-wonen-bijna-10-000-gentse-studenten-…
 37. Mayoclinic.org (2018, July 6). Post-traumatic stress disorder (PTSD). Retrieved 11/03/2022 from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/post-traumatic-stress-di…
 38. McCombes, S. (2019, September 19). An introduction to sampling methods. Scribbr. Retrieved 02/05/2022 from https://www.scribbr.com/methodology/sampling-methods/
 39. Motz, T. A., & Currie, C. L. (2019). Racially-Motivated Housing Discrimination Experienced by Indigenous Postsecondary Students in Canada Impacts on PTSD Symptomology and Perceptions of University Stress. Public Health, 1–9. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.12.011
 40. Mpiris (2021). STUDENTENHUISVESTING IN DE GENTSE WOONSTAD Luik 2: behoeftepeiling bij studenten Resultaten grootschalige studentenenquête “Studentenhuisvesting en pendelgedrag.”. Gent: Mpiris & Leidsman
 41. Musgrove, F. (1963). The migratory elite (pp. 1–185). NH, United States: Heinemann.
 42. Newton, J., & Turale, S. (2000). STUDENT POVERTY AT THE UNIVERSITY OF BALLARAT. Australian Journal of Social Issues, 35(3), 251–265. Doi: https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2000.tb01309.x
 43. Notaris.be (2020). Huurcontract voor je kot: let op de specifieke regels!  Retrieved 11/03/2022 from https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/huurcontract-voor-je-kot-let-….
 44. O’Connor, S. (2015). Encounter, Interaction, and the University: Producing Practices of Inclusion and Exclusion of International Students. In Labouring and Learning, Geographies of Children and Young People (pp. 1–21). Springer. Doi: https://doi.org/10.1007/978-981-4585-97-2_14-1
 45. Obeng-Odoom, F. (2012). Far away from home: the housing question and international students in Australia. Journal of Higher Education Policy and Management, 34(2), 201–216. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1360080X.2012.662744
 46. Pacella, M. L., Hruska, B., & Delahanty, D. L. (2013). The physical health consequences of PTSD and PTSD symptoms: A meta-analytic review. Journal of Anxiety Disorders, 27(1), 33–46. Doi: https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.08.004
 47. Poppelmonde, J. (2022, May 17). “Waarom duwen ze al die studenten niet naar de rand van de stad?” De Standaard. Retrieved 19/05/2022 on https://www.standaard.be/cnt/dmf20220516_97103551
 48. Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling. In Apa.org (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 49. SSH. (2022). Een kamer of woning huren bij de SSH; hoe werkt dat precies? [webpage]. Retrieved 14/03/2022 from https://www.sshxl.nl/nl/hoehetwerkt
 50. Stad Gent. (2018). Gent in cijfers: Omgevingsanalyse 2018.
 51. Stad Gent (2020). Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad [webpage]. Retrieved 12/11/2021 from https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/huren-verhuren/studentenhuisvesting/s…
 52. Stad Gent. (2021). Verhuren aan internationale studenten [webpage]. Retrieved 14/03/2022 from https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/huren-verhuren/studentenkamers-verhur….
 53. Stad Gent. (2022). Verborgen Gentenaars [webpage]. Retrieved 19/05/2022 from https://hoeveelin.stad.gent/tendensen/verborgen-gentenaars/
 54. Statistics Solutions. (2021, June 9). Structural Equation Modeling [webpage]. Retrieved 07/05/2022 from https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-statist….
 55. Student@Work. (2022). Wat zijn die 475 uur? [webpage]. Retrieved 14/03/2022 from https://www.studentatwork.be/nl/over-contingent/wat-is-het-contingent.h…
 56. Study in Flanders. (2019). Work & study [webpage]. Retrieved 14/03/2022 from https://www.studyinflanders.be/practical-information/work-and-study
 57. Study in Flanders. (2022). Visa requirements [webpage]. Retrieved 15/03/2022 from https://www.studyinflanders.be/practical-information/visa-requirements
 58. Ullman, J. B., & Bentler, P. M. (2012). Structural Equation Modeling. In Handbook of Psychology, Second Edition (Vol. 2, pp. 1–800). Wiley. Doi: https://doi.org/10.1002/9781118133880.hop202023
 59. Universiteit Gent. (2014). Internationalisering [webpage]. Retrieved 13/11/2021 from https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationaliser…
 60. Universiteit Gent. (2016, March 3). Studenten UGent in cijfers [webpage]. Retrieved 13/11/2021 from https://www.ugentmemorie.be/artikel/studenten-ugent-in-cijfers
 61. Universiteit Gent. (2019). International facts and figures [webpage]. Retrieved 13/11/2021 from https://www.ugent.be/en/ghentuniv/principles/facts.htm#:~:text=Each%20y….
 62. Universiteit Utrecht. (2016, July 8). Op kamers [webpage]. Retrieved 15/03/2022 from https://www.uu.nl/bachelors/algemene-informatie/informatie-voor-nederla…
 63. Verhaeghe, P.-P., & Ghekiere, A. (2020). Is de etnische discriminatie op de Gentse woningmarkt structureel gedaald?. Elsene: Vrije Universiteit Brussel.
 64. Vlaanderen. (2019). Studentenhuurovereenkomsten [webpage]. Retrieved 13/03/2022 from https://www.vlaanderen.be/studentenhuurovereenkomsten
 65. Vlaanderen. (2020). Studietoelage voor het hoger onderwijs [webpage]. Retrieved 14/03/2022 from https://www.vlaanderen.be/studietoelage-voor-het-hoger-onderwijs
 66. VRT NWS. (2021a, August 27). Van 9.331 tot 14.103 euro: zoveel kost een student hoger onderwijs volgend academiejaar, bekijk het hier in detail. Retrieved 12/11/2021 from https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/27/dit-kost-uw-student-u-komend-ac…
 67. VRT NWS. (2021b, September 8). UGent ontvangt 10 procent meer buitenlandse studenten dan vóór coronacrisis. Retrieved 12/11/2021 from https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/08/ugent-ontvangt-10-procent-meer-…
 68. VRT NWS. (2021c, October 20). Internationale studenten zitten op hotel in Gent, omdat er te weinig koten zijn. Retrieved 12/11/2021 from https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/20/erasmusstudenten-op-hotel-in-ge…
 69. VRT NWS. (2022, April 26). Vlaamse Vereniging van Studenten wil correspondentietesten om discriminatie op kotenmarkt op te sporen. Retrieved 18/05/2022 from https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/25/manifest-studentenhuisvesting/
 70. Windle, J., & Nogueira, M. A. (2015). The role of internationalisation in the schooling of Brazilian elites: distinctions between two class fractions. British Journal of Sociology of Education, 36(1), 174–192. Doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01425692.2014.967841
 71. Ysebaert, T. (2021, September 13). Boskap voor koten verdeelt UGent. De Standaard. Retrieved 12/11/2021 from https://www.standaard.be/cnt/dmf20210912_97660399
Download scriptie (458.35 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. Dr. Jeroen Huisman