Leerlijn huishoudelijke zelfredzaamheid voor het buitengewoon onderwijs

Jolien Janssen
Persbericht

Onderwijs aanbieden zonder concrete leerdoelen

Onderwijs omvat meer dan enkel theorie overbrengen. Minstens zo belangrijk zijn de vaardigheden die leerlingen onder de knie proberen te krijgen om kansrijk te zijn op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven. Zeker in een school voor buitengewoon onderwijs is dat het geval. Binnen de zogenaamde “functionele klassen” worden leerlingen uitgedaagd om met hun handen te werken aan dagdagelijkse activiteiten zoals koken, werken in de tuin, poetsen… Leerkrachten beschikken echter nog steeds niet over concrete ontwikkelingsdoelen omtrent die huishoudelijke zelfredzaamheid. Dat thema werd het onderwerp van mijn bachelorproef met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van een leerlijn huishoudelijke zelfredzaamheid voor het buitengewoon onderwijs.

Doelgroep verandert

De doelgroep in het buitengewoon lager onderwijs verandert voortdurend. Zo ziet men binnen ieder type dat er een groeiende groep leerlingen is die de schoolse vaardigheden minder bezit en daarvoor ook minder intrinsiek gemotiveerd is. Zulke leerlingen zijn meer gericht op het verwerven van praktische vaardigheden. Mijn stageschool, De Schakelschool in Kuringen probeert op die nood in te spelen door het inrichten van functionele klassen. Met als doel die leerlingen op een aangepast niveau vaardigheden te laten verwerven.

Het probleem: geen leerlijn

Leerkrachten stuiten echter op het probleem dat er geen specifieke leerlijn is waarin concrete ontwikkelingsdoelen omtrent functionele zelfredzaamheid, of nog specifieker huishoudelijke zelfredzaamheid, beschreven staan.

“Een leerlijn is een schematische weergave van de ontwikkelingsdoelen die leerlingen doorlopen tijdens een bepaald leerjaar”

Ik citeer hieronder welke doelen ter beschikking waren omtrent praktische zelfredzaamheid vanuit Onderwijs Vlaanderen (z.d.):

“Functionele onafhankelijkheid bij het uitvoeren van huishoudelijke karweitjes.

- De leerling voert huishoudelijke taken uit met of zonder gebruik te maken van huishoudtoestellen.

- De leerling bedient geluids- en beeldapparatuur. “

Die ontwikkelingsdoelen zijn zeer vaag en beknopt. Als leerkracht kun je dit zeer ruim interpreteren zonder exact te weten waarmee je aan de slag moet gaan in de klas.

De ontwikkeling van de leerlijn

Mijn bedoeling was een leerlijn te ontwikkelen gebaseerd op verscheidene recente onderzoeksbevindingen. Ik begon met informatie op te zoeken binnen de literatuurstudie, waarna ik verder ging met een interview met een klasleerkracht van een functionele klas. Daarna deed ik een bevragingen bij leden van het ondersteunende team om mijn beeld te verruimen.

Alle bevraagden waren unaniem: de precieze nood was het gebrek aan een duidelijke leerlijn. Als startpunt werden de huidige ontwikkelingsdoelen genomen. Vanuit een leerkrachtenoverleg kwamen zinvolle feedback, aanvullingen en tips. Ik verwerkte deze informatie en koppelde terug. Zo ontstonden doelen per klas en per niveau. Samengebracht leverde dat één leerlijn op voor de school omtrent huishoudelijke zelfredzaamheid.

Meer continuïteit en uniformiteit

De leerlijn is een schematische weergave van ontwikkelingsdoelen die leerkrachten volgen. Dat heeft verschillende voordelen. Zo is er meer continuïteit tussen de verschillende klassen. Daarnaast wordt een vaardigheid bijvoorbeeld aangeleerd in de ene klas en wordt dit ontwikkelingsdoel bereikt in een volgende klas. De leerlijn is zo opgebouwd dat de leerkrachten vaak verder werken op hetgeen de leerlingen reeds geleerd hebben in een vorige klas. Daarnaast is er ook meer uniformiteit. De leerkrachten werken allemaal rond dezelfde thema’s. Ze weten ook beter van elkaar met wat ze bezig zijn.

“Je zou dit naar de minister van onderwijs moeten doorsturen”

Tijdens de proefpresentatie van mijn bachelorproef merkte een jurylid op dat ik deze leerlijn naar de minister van onderwijs moest doorsturen. Ze voegde hieraan toe dat ik als bachelorproef iets heb gemaakt wat eigenlijk de taak is van de overheid. Ook gaf een ander jurylid aan dat ze vanuit eigen praktijkervaring wist dat hier nog meer nood aan was, ook op andere scholen voor buitengewoon lager onderwijs.

 

 

Bibliografie

L i t e r a t u u r l i j s t

Bisschop, M., & Compernolle, T. (2010). Je kind kan het zelf: kinderen opvoeden tot zelfstandigheid. Witsand

Boeckaerts, M., & Simons, P. R. J. (2003). Leren en instructie: psychologie van de leerling en het leerproces. Van Gorcum

Dawson, P. & Guare, R. (2010). Executieve functies bij kinderen en adolescenten: een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Hogrefe

De Caluwe, P., Maganck, H., Michiels, C., & Pauwels, H. (2013). AliASS: Algemene Leidraad In AutismeSpectrumStoornissen. Politeia.

Dekovic, M. & Prinzie, P. (2008). Gezin en afwijkende ontwikkeling. Geraadpleegd via Research Gate, https://www.researchgate.net/profile/MajaDekovic/publication/46704819_G… 8b04d/Gezin-en-afwijkende-ontwikkeling.pdf De Schakelschool. (2021). Doelgroep [Website]. Geraadpleegd op 12 november, https://schakelschool.be/doelgroep-2/

Didden, R. & Huskens B. (2008). Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. Van onderzoek naar praktijk. Bohn Stafleu Van Loghum.

Dijksma, S. A. M. (z.d.). Kerndoelen voor speciaal onderwijs. Geraadpleegd via Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-ond…

Geurts, H., Van Eylen, L., & de Vries, M. (2018). Executieve functies. In H. Geurts, B. Sizoo & I. Noens (red.), Autismespectrumstoornis (pp. 57-69). doi: 10.1007/978-90-368-2042-4

Hutten-Groot, C. A. M. (1998). Vaardigheden huishoudelijke zorg. Bohn Stafleu Van Loghum

Kreemers, B., Maljaars, J., Briers, V., Bulteel, S., Storms, G., Maes, B., & Noens, I. (2020). ABAS-3: Schaal voor adaptief gedrag.

Hogrefe Malfait, C. (2020). Groeien in executieve functies. Hoe? Zo!. Lannoo

Marien, K., Onghena, P., Maes, B. (2008). Aanpassing van de Vineland Adaptive Behavior Scales voor Vlaamse Kleuters. Geraadpleegd via https://modulas.signet.be/uploads/artikels_signaal/signaal_63_2008_vine…

Smekens, E. (2022). Onderwijs en autisme [Cursus]. UCLL: postgraduaat autisme en (rand- )normale begaafdheid.

Vlaanderen. (z.d.). Buitengewoon basisonderwijs [Website]. Geraadpleegd 4 december 2021, https://www.vlaanderen.be/buitengewoon-basisonderwijs

Onderwijsdoelen. (z.d.). Buitengewoon secundair onderwijs [Website]. Geraadpleegd op 14 januari, https://onderwijsdoelen.be/

Onderwijskiezer. (2021). Basisonderwijs BuBaO type 3 [Website]. Geraadpleegd 4 december 2021, https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/basis_buo_detail.php?detail=16

Onderwijskiezer. (2021). Basisonderwijs BuBaO type 9 [Website]. Geraadpleegd 4 december 2021, https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/basis_buo_detail.php?detail=23 31

Onderwijskiezer. (2021). Basisonderwijs BuBaO type basisaanbod [Website]. Geraadpleegd 4 december 2021, https://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/basis_buo_detail.php?detail=24

Onderwijs Vlaanderen. (z.d.). Onderwijsdoelen en leerplannen in het basisonderwijs [Website]. Geraadpleegd 4 december 2021, https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leren-enevalueren/wat-leert-m…

Onderwijs Vlaanderen. (z.d.). Onderwijsdoelen: uitgangspunten [Website]. Geraadpleegd op 12 november, https://www.onderwijsdoelen.be/uitgangspunten/4665

Rijksoverheid. (z.d.). (voortgezet) speciaal onderwijs [Website]. Geraadpleegd op 2 maart, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/speciaal-ond…

Ritger, J. (2018). Het palet van de psychologie: stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding. Coutinho

Rutten, D. (2010). Stap voor stap: kinderen met een verstandelijke beperking zichzelf leren aanen uitkleden met een stappenplan [eindwerk]. Geel: Katholieke hogeschool Kempen – departement ergotherapie.

SLO. (z.d.). Leergebied overstijgende kerndoelen voor het vso. Geraadpleegd via SLO, https://www.slo.nl/sectoren/vso/kerndoelen/ Strijker, A. Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk. Geraadpleegd via SLO, https://www.slo.nl/?ActLbl=leerlijnen&ActItmIdt=4446

Tomic, W., & Span, P. (1993). Opvattingen over leren. In W. Tomic, & P. Span (editors), Onderwijspsychologie. Beïnvloeding, verloop en resultaten van leerprocessen (blz. 25-58). UITGEVERIJ LEMMA B V.

Van de Putte, I., Vandevelde, S., Poppe, L, & De Schauwer, E. (2017). Onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In Vanderplasschen, Vandevelde, S., Van Damme, L., Claes, C., & De Pauw, S. (red.). Orthopedagogische wervelden in beweging: Recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen (pp. 153 – 218). Garant.

Verheijden, S. (2015). Ik wil een pizza die met de brommer komt: educatieve werkvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. Educatievewerkvormen

Zee, M., De Jong, P. F., Koomen, H. M. Y. (2017). Omgaan met verschillende soorten gedrag in de klas: De rol van self-efficacy van de leerkracht. Kind Adolesc, 2018(39), 1-21, doi:10.1007/s12453-017-0162-7

Universiteit of Hogeschool
Orthopedagogie
Publicatiejaar
2022
Promotor(en)
Kirsten Vanoirbeek
Kernwoorden
Share this on: