Liefde maakt blind

Michelle
Janssen

De afbeelding dat als voorblad dient van de scriptie. Deze is zelf genomen/ verwerkt. Voor deze foto heb ik zelf geposeerd. Liefde maakt blind

 

Liefde maakt blind onderzoekt het belang van loyaliteit bij minderjarige slachtoffers van tienerpooiers. Hoe komt het dat slachtoffers zo lang binnen dit specifieke milieu blijven hangen? Waarom lijken ze onbereikbaar voor hulpverlening?

Iedereen loopt potentieel gevaar om een slachtoffer van een tienerpooier te worden. Er zijn enkele factoren die het gevaar vergroten. Denk maar aan een moeilijke thuissituatie, binnen hulpverlening opgroeien, onzekerheid, een tienerbrein hebben et cetera. Eenmaal in het web van de tienerpooier geweven, is het de hoofdtaak eruit geraken. En dit blijkt uit cijfers allesbehalve gemakkelijk te zijn.

Liefde maakt blind focust zich specifiek op het aspect loyaliteit binnen de problematiek. Om dit te kunnen doen, worden er eerst enkele theoretische termen verhelderd. Hiermee bedoel ik tienerpooier, slachtoffer en het concept loyaliteit gespecifieerd op dit soort slachtoffers.

Nadien verlegt de focus zich naar de begeleiding die vandaag de dag in de praktijk bestaat. Om een zo genuanceerd mogelijk beeld te geven zijn zowel overheid, politie en hulpverleningsorganisaties belangrijke partners. Deze komen elk uitgebreid aanbod. Om het werk een practise based toets te geven zijn enkele interviews verwerkt. Deze zijn afgenomen met Wingerbloei, Huize Sint-Vincentius en het Koninklijk Atheneum Antwerpen.

Al deze informatie geeft ons een idee van welke begeleiding er precies is. Maar dit beantwoord niet volledig welke begeleiding nodig is voor dit type slachtoffer. Daarom is er een gedeelte dat gebaseerd is op literatuur om hierop een antwoord te bieden. Ook bevat liefde maakt blind een gedeelde gespecifieerd over Nederland. Het land waar dat men de meeste deskundigheid omtrend de problematiek heeft.

Zo komt liefde maakt blind tot het volgende antwoord; “onderschat loyaliteit niet en beveilig in het begin van de begeleiding, maar werk naar steeds meer vrijheid toe zodat slachtoffers terug leren functioneren in de maatschappij.” Als u wilt weten wat ik daar precies mee bedoel. Dan zal u het gehele werk moeten lezen.

 

 

Bibliografie

 1. A. Nevid, S., S., Nevid, J. & Greene, B. (2017). Psychiatrie een inleiding. Pearson.

 2. Alba vzw. (2022). Ontheming. Geraadpleegd op 28/05/2022, van https://alba.be/ondersteunende-begeleiding/ontheming/

 3. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en armoedebestrijding. (2020, Januari). Verslag vergadering. Geraadpleegd op 27/05/2022, van https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair- werk/commissies/commissievergaderingen/1358060/verslag/1360510

 4. Coppens, L. & Kregten, C. (2012). Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Bohn Stafleu van Loghum – Springer Media.

 5. Craeymeersch, N. (z.d.). Getuigenissen van tienerpooiers. Payoke. Geraadpleegd op 27/05/2022, van https://www.payoke.be/wp- content/uploads/2018/12/DOSSIER-Loverboys-EN-compressed.pdf

 6. De Winter, E & Van Herck. (2021). PPT 8 [Presentatie slides]. Karel de grote Hogeschol - Canvas. Geraadpleegd op 13 Maart 2022,

  van https://canvas.kdg.be/courses/24545/files/folder/Academiejaar%202 122?preview=2335691

 7. Dedoncker, K., & Verschueren, S. (2015, oktober). Loverboyproblematiek en beleidsaanbevelingen. (Rapport). Vzwzijn. Geraadpleegd op 24/05/2022, van https://www.vzwzijn.be/upload/editor/general/Rapport%20loverboyproble matiek%20met%20beleidsaanbevelingen%20- %20Beweging%20tegen%20Geweld%20-%20vzw%20Zijn.pdf

 8. Delameillieure, I. (2014). Luister naar mij: Kinderen helpen na trauma (2014/45/260 ed.). Lannoo.

 9. Departement Welzijn & Volksgezondheid en Gezin. (z.d.). Mensenhandel. Geraadpleegd op 2 april 2022, van https://www.slachtofferzorg.be/mensenhandel

10.Driesen, L. (2012). Ik wil mama en papa allebei (2012/5779/5 ed.). Garant.

11.Jeugdhulp. (z.d.). Draaiboek mensenhandel jeugdhulp. Vlaanderen. Geraadpleegd op 26/03/2022, van https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/draaiboek- mensenhandel.pdf

12.Jeugdhulp. (z.d.). Tienerpooiers. Opgroeien. Geraadpleegd op 29/05/2022, van https://www.jeugdhulp.be/themas/tienerpooiers

13.Klaprozen vzw. (z.d.). Wat we doen. Geraadpleegd op 13/04/2022, van https://klaprozenvzw.be/wat-we-doen/

14.Lamonaca, S., Vanhoutte, K., Linthout, L., De Schrijver, L., Clarke, V., Correia, R., & Keygnaert, I. (2021). Richtlijnen voor politieverhoren met migranten, verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel en LGBT+ slachtoffers van seksueel geweld. (Rapport). Ugent. Geraadpleegd op 14 Maart 2022,

van https://biblio.ugent.be/publication/8721973/file/8721975.pdf 15.Leerman, W. (2021-2022). Les 11: slachtoffers van

tienerpooiers. [Powerpoint slides]. Canvas. Geraadpleegd op 14 Maart 2022.

31

16.Leget, C. (z.d.). Loyaliteit. Wat hebben rechtvaardigheid, in vrijheid je eigen keuzes maken en loyaliteit elkaar te maken. Geraadpleegd op 24 Mei 2022, van https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12632-015- 0050-4.pdf

17.Lindauer, R. & Boer, F. (2012). Trauma bij kinderen. Kinderpsychologie in praktijk. Lanno Campus.

18.Los, V., Mein, A., Jansma, A., Distelbrink, M., & Verwijs, R. (2014). De effectiviteit van behandelmethoden voor slachtoffers van

tienerpooiers. (Rapport). Verwey- jonker instituut. https://www.verwey- jonker.nl/wpcontent/uploads/2020/07/7405_De-effectiviteit- behandelmethodenslachtoffers-loverboys_7405_web-2.pdf

19.Nationaal Actieplan tegen Mensenhandel. (2015-2019). Nationaal Actieplan tegen Mensenhandel: minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Geraadpleegd op 23/04/2022, van http://www.dsb- spc.be/doc/pdf/Addendum-Actieplan-MH-NL.pdf

20.Nederlands Jeugdinstituut & Jeugdhulp Vlaanderen. (2015).

Kwaliteitskader voor jeugdhulporganisaties die gespecialiseerde opvang en hulp bieden aan meisjesslachtoffers van

loverboys/mensenhandel. (Rapport). Nederlands jeugdinstituut. https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/azough.pdf

21.Nederlands jeugdinstituut. (2014). Hun verleden is niet hun

toekomst. (Rapport). Geraadpleegd op 20 Mei 2022,

van https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp- content/uploads/2017/03/2016-actieplan-azough-actieplan-commissie- azough-aanpak-meisjesslachtoffers-van-loverboys.pdf

22.Van Nieuwenhove, S. (2019, Maart). Waarom worden slachtoffers opgesloten. Sampol en politiek. Geraadpleegd op 10/04/2022, van https://www.sampol.be/2019/03/waarom-worden-slachtoffers-opgesloten

23.Onderwaater, A. (2018). De onverbrekelijke band. Inleiding en ontwikkelingen in de contextuele therapie van Nagy. (10de ed.). Pearson.

24.Opgroeien. (2018). Actualisering actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers en een strakkere aanpak van tienerpooiers. (Actieplan). Jeugdhulp. https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/geactualiseerd_ac tieplan_tienerpooiers.pdf

25.Opgroeien- jeugdhulp. (2016, Januari). Slachtoffers van tienerpooiers in Vlaanderen. (Rapport). Vlaanderen. Geraadpleegd op 30 Maart 2022,

van https://www.vlaanderen.be/publicaties/slachtoffers-van-tienerpooiers- in-vlaanderen

26.Sensoa. (2022). GPS (Girl Power Squad) online

preventietool. Geraadpleegd op 27/05/2022,

van https://www.sensoa.be/materiaal/gps-girls-power-squad-online- preventietool

27.Van de Mheen & Sonderman. (2018). Slachtoffers van loverboys blijven te vaak uit beeld. [Quote]. Sociale vraagstukken. Geraadpleegd op 5 Maart 2022, van https://www.socialevraagstukken.nl/slachtoffers-van- loverboysblijven-te-vaak-buiten-beeld/

28.Van Hoof, P & Bocklandt, V. (2021-2022). Verslaving. Karel de grote Hogeschool.

29.Van Iepereen- Schelhaas, K. (2021). Contextuele hulpverlening. (3de druk). Lannoo.

Download scriptie (8.17 MB)
Universiteit of Hogeschool
Karel de Grote-Hogeschool
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Matthias Borremans