To litter or not to litter: nieuwe technologie doet zwerfvuil verminderen!

Caro
Ceyssens

To litter or not to litter: nieuwe technologie doet zwerfvuil verminderen!

Zwerfvuil blijft een groot en globaal probleem. Jaarlijks wordt er ongeveer 164 miljoen euro gespendeerd aan het voorkomen, verwijderen en verwerken van zwerfvuil en dat is enkel voor Vlaanderen. Zwerfvuil is de oorzaak van tal van sociale, economische en ecologische problemen. In voorgaande studies werden verschillende communicatiestrategieën onderzocht die bijdragen aan het verhelpen van zwerfvuil. Zo werd in Gent een experiment uitgevoerd, waarbij de stad besloot om het afval in het Citadelpark een week te laten liggen om te kijken of mensen hun afval op die manier wel correct weggooien. Maar we zien nog niet de nodige verandering. Daarom ging deze studie onderzoeken of een 360°-video, een opkomende en veelbelovende technologie, kan dienen als oplossing voor dit grootschalige probleem.

image-20221002175656-1

Wat zijn 360°-video’s?

Het woord zegt het zelf, dit zijn namelijk video’s waarin je alles om je heen kan zien en je niet gebonden bent aan de richting van de camera. De laatste jaren wint het medium aan steeds meer populariteit en worden deze video’s steeds vaker verspreid via sociale media platformen, zoals Facebook en YouTube. Deze bedrijven zetten zelf ook programma’s op poten om dergelijke video’s gemakkelijk te maken en te uploaden. Maar waarom is deze technologie nu zo boeiend? 360°-video’s stellen de kijkers in staat om zich meer in te leven in de landschappen, situaties en problematieken die ze zien. Door te kiezen naar waar je kijkt en er meer zichtbaar is in een video, is meer interactie en inleving mogelijk. 360°-video’s zijn het medium bij uitstek om mensen op een laagdrempelige manier in contact te brengen met ervaringen van anderen.

Zwerfvuil, wat is dat juist?

Zwerfvuil is alles (voeding, plastic, sigarettenpeuken, kledij, …) dat niet op de juiste manier wordt weggegooid of wordt weggegooid op een ongewenste plaats (strand, bos, …). Het vormt vaak een gevaar voor de gezondheid van personen en zorgt voor tal van economische problemen. Zo leidt een storende hoeveelheid afval op openbare plaatsen tot minder toerisme. Ook zijn we allemaal bekend met de Great Pacific Garbage Patch, een enorme hoop vuilnis die ronddrijft in de Atlantische Oceaan. Deze is ontstaan en blijft groeien door al het afval dat in waterwegen en vervolgens de zee terechtkomt. De plastic soep is niet alleen zeer schadelijk voor de biodiversiteit in de oceaan, maar leidt ook tot micro-plastics. Dit zijn kleine deeltjes plastic die in ons eten eindigen en slecht zijn voor de eigen gezondheid. Wat we vaak vergeten als er wordt gesproken over zwerfvuil als maatschappelijk probleem, is dat dit ontstaat door individuen. Uit studies bleek dat 70% van het afval in bermen en 90% van het afval aan overgangspunten (bushaltes, treinstations, …) ontstaat door individuen. Hoewel mensen weten wat de negatieve gevolgen zijn, stelt dit gedrag zich vaak door gewoonte, herhaling of luiheid. De vraag is dus: hoe zetten we mensen aan om hun eigen afval correct weg te gooien of dat van anderen op te rapen?

Het online experiment

Dit studie ging op zoek naar een manier om zwerfvuil aan te pakken. Hierbij was het belangrijk om ervoor te zorgen dat personen meer betrokken werden met het probleem van zwerfvuil. Uit voorgaande studies bleek meermaals dat 360°-video’s resulteerden in meer betrokkenheid. Aan de hand van beeldmateriaal uit de stad Antwerpen, werd vervolgens een 360°-video gemaakt die zwerfvuil overheen heel de stad liet zien. Door de helft van de deelnemers te laten kijken naar een 360°-video en de andere helft naar een normale video, was het mogelijk om te zien of een 360°-video wel degelijk een invloed had op de ecologische intenties van personen.

Wat is het resultaat?

Uit dit onderzoek komt voort dat 360°-video’s wel degelijk zorgen voor verhoogde ecologische intenties. We kunnen besluiten dat wanneer personen een interactieve video zien, hun percepties lichtjes kunnen veranderen. Dit is te verklaren doordat 360°-video’s visueel aantrekkelijker zijn en de kijker meer betrokken is met het thema van de video. In deze studie zorgt een video over zwerfvuil ervoor dat kijkers langer stilstaan bij het probleem en, na een actieve boodschap, zich meer inzetten om dit probleem aan te pakken.

Waarom was deze studie zo innovatief?

Deze studie was een pionier in het verhinderen van zwerfvuil via 360°-video’s. Daarbovenop was het een van de eerste studies waarbij enkel smartphones werden gebruikt in het experiment. Hierdoor vond het experiment in een dagdagelijkse context plaats. In voorgaande studies maakten onderzoekers vaak gebruik van de typische VR-brillen. Niet alleen het gebruik van smartphones, maar ook het toegepaste model zorgde voor een vernieuwende wetenschappelijk bril. Onderzoek in dit domein wordt voornamelijk benaderd via typische modellen als het Technology Acceptance Model en Theory of Planned Behavior. 360°-video’s zorgen voor een meer gevoelsmatige invalshoek. Vanuit deze optiek werd dit onderzoek uitgevoerd op basis van het Norm Activation Model. Dit model werd speciaal ontwikkeld voor onderzoek naar altruïstisch, milieuvriendelijk gedrag.

Wat nemen we mee naar de toekomst?

Deze studie geeft niet enkel binnen de wetenschap aanzet tot meer onderzoek naar 360°-video’s en milieuvriendelijk gedrag, maar gaat verder. Zo wordt duidelijk dat initiatieven als MooiMakers en Be Wapp kunnen investeren in het creëren van 360°-video’s om inwoners van steden en dorpen warm te maken voor het verhinderen en opruimen van zwerfvuil. Ten slotte draagt het gebruik van deze technologie bij aan de technologische ontwikkelingen van personen. Dit blijkt eveneens nuttig in toekomstige ervaringen met zowel 360°-video’s als andere VR-ervaringen.

De 360°-video die gebruikt werd tijdens het experiment is terug te vinden via deze deze link.

 

 

 

 

Bibliografie

Abu-Hilal, A. H., & Al-Najjar, T. (2004). Litter pollution on the Jordanian shores of the Gulf of Aqaba (Red Sea). Marine environmental research, 58(1), 39-63. Ahn, S. J. (2011). Embodied experiences in immersive virtual environments: Effects on proenvironmental attitude and behavior. Stanford University. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211. Almosa, Y., Parkinson, J., & Rundle-Thiele, S. (2017). Littering reduction: A systematic review of research 1995–2015. Social Marketing Quarterly, 23(3), 203-222. Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta‐analytic review. British journal of social psychology, 40(4), 471-499. Bamberg, S., & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new metaanalysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27(1), 14-25. Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational psychologist, 28(2), 117-148. Baños, R., Botella, C., Liaño, V., Guerrero, B., Rey, B., & Alcañiz, M. (2004). Sense of presence in emotional virtual environments. Proceedings of presence, 156-159. Beck, R. W. (2007). Georgia 2006 Visible litter survey: A Baseline Survey of Roadside Litter http://cummingutilities.com/2006_Georgia_Litter_Report__Final_.pdf Bertrand, P., Guegan, J., Robieux, L., McCall, C. A., & Zenasni, F. (2018). Learning empathy through virtual reality: multiple strategies for training empathy-related abilities using body ownership illusions in embodied virtual reality. Frontiers in Robotics and AI, 26. Bindman, S. W., Castaneda, L. M., Scanlon, M., & Cechony, A. (2018). Am I a bunny? The impact of high and low immersion platforms and viewers' perceptions of role on presence, narrative engagement, and empathy during an animated 360 video. Proceedings of the 2018 CHI conference on human factors in computing systems, Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of cross-cultural psychology, 1(3), 185-216. Broeck, M. V. d., Kawsar, F., & Schöning, J. (2017). It's all around you: Exploring 360 video viewing experiences on mobile devices. Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, To litter or not to litter | 35 Brown, B. B., Perkins, D. D., & Brown, G. (2004). Crime, new housing, and housing incivilities in a first‐ ring suburb: Multilevel relationships across time. Housing Policy Debate, 15(2), 301-345. Brown, T. J., Ham, S. H., & Hughes, M. (2010). Picking up litter: An application of theory-based communication to influence tourist behaviour in protected areas. Journal of Sustainable Tourism, 18(7), 879-900. Bujić, M., Salminen, M., Macey, J., & Hamari, J. (2020). “Empathy machine”: how virtual reality affects human rights attitudes. Internet Research. Carmigniani, J., Furht, B., Anisetti, M., Ceravolo, P., Damiani, E., & Ivkovic, M. (2011). Augmented reality technologies, systems and applications. Multimedia tools and applications, 51(1), 341- 377. Chatzopoulos, D., Bermejo, C., Huang, Z., & Hui, P. (2017). Mobile augmented reality survey: From where we are to where we go. Ieee Access, 5, 6917-6950. Chaudhary, A. H., Polonsky, M. J., & McClaren, N. (2021). Littering behaviour: A systematic review. International Journal of Consumer Studies, 45(4), 478-510. Chiu, M.-C., Kuo, T.-C., & Liao, H.-T. (2020). Design for sustainable behavior strategies: Impact of persuasive technology on energy usage. Journal of Cleaner Production, 248, 119214. Cialdini, R. B., Reno, R. R., & Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. Journal of personality and social psychology, 58(6), 1015. Cingolani, A. M., Barberá, I., Renison, D., & Barri, F. R. (2016). Can persuasive and demonstrative messages to visitors reduce littering in river beaches? Waste Management, 58, 34-40. Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management science, 32(5), 554-571. De Groot, J. I., & Steg, L. (2009). Morality and prosocial behavior: The role of awareness, responsibility, and norms in the norm activation model. The Journal of social psychology, 149(4), 425-449. Deringer, S. A., & Hanley, A. (2021). Virtual Reality of Nature Can Be as Effective as Actual Nature in Promoting Ecological Behavior. Ecopsychology. Diamond, W. D., & Kashyap, R. K. (1997). Extending Models of Prosocial Behavior to Explain University Alumni Contributions 1. Journal of Applied Social Psychology, 27(10), 915-928. Digimeter, I. (2021). Imec digimeter: Digitale trends in Vlaanderen. https://www.imec.be/sites/default/files/2022-05/IMEC-Digimeter-2021.pdf Eom, K., Kim, H. S., & Sherman, D. K. (2018). Social class, control, and action: Socioeconomic status differences in antecedents of support for pro-environmental action. Journal of Experimental Social Psychology, 77, 60-75. To litter or not to litter | 36 Esfandiar, K., Dowling, R., Pearce, J., & Goh, E. (2021). What a load of rubbish! The efficacy of theory of planned behaviour and norm activation model in predicting visitors’ binning behaviour in national parks. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46, 304-315. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior research methods, 39(2), 175-191. Fauville, G., Queiroz, A. C. M., & Bailenson, J. N. (2020). Virtual reality as a promising tool to promote climate change awareness. Technology and health, 91-108. Feldman, L., & Hart, P. S. (2016). Using political efficacy messages to increase climate activism: The mediating role of emotions. Science Communication, 38(1), 99-127. Ferdig, R. (2020). Effect and influence of ambisonic audio in viewing 360 video. Journal of virtual worlds research, 13(2-3). Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Fonseca, D., & Kraus, M. (2016). A comparison of head-mounted and hand-held displays for 360 videos with focus on attitude and behavior change. Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference, Forbes, G. J. (2009). Reducing Litter on Roadsides (Vol. 394). National Academies Press. Forleo, M., & Romagnoli, L. (2021). Marine plastic litter: public perceptions and opinions in Italy. Marine Pollution Bulletin, 165, 112160. Fraustino, J. D., Lee, J. Y., Lee, S. Y., & Ahn, H. (2018). Effects of 360 video on attitudes toward disaster communication: Mediating and moderating roles of spatial presence and prior disaster media involvement. Public relations review, 44(3), 331-341. Geuens, M., & De Pelsmacker, P. (2017). Planning and conducting experimental advertising research and questionnaire design. Journal of Advertising, 46(1), 83-100. Goh, E., Esfandiar, K., Jie, F., Brown, K., & Djajadikerta, H. (2022). Please sort out your rubbish! An integrated structural model approach to examine antecedents of residential households’ waste separation behaviour. Journal of Cleaner Production, 355, 131789. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131789 Govaerts, F., & Olsen, S. O. (2022). Exploration of seaweed consumption in Norway using the norm activation model: The moderator role of food innovativeness. Food Quality and Preference, 99, 104511. Hanhart, P., He, Y., Ye, Y., Boyce, J., Deng, Z., & Xu, L. (2018). 360-degree video quality evaluation. 2018 Picture Coding Symposium (PCS), To litter or not to litter | 37 Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis second edition: A regression-based approach. New York, NY: Ebook The Guilford Press. Google Scholar. Herrera, F., Bailenson, J., Weisz, E., Ogle, E., & Zaki, J. (2018). Building long-term empathy: A largescale comparison of traditional and virtual reality perspective-taking. PloS one, 13(10), e0204494. Herrewijn, L., De Groeve, B., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2021). VR outreach and meat reduction advocacy: The role of presence, empathic concern and speciesism in predicting meat reduction intentions. Appetite, 105455. Hofman, K., Walters, G., & Hughes, K. (2022). The effectiveness of virtual vs real-life marine tourism experiences in encouraging conservation behaviour. Journal of Sustainable Tourism, 30(4), 742-766. Hoppe, T., Bressers, H., de Bruijn, T., & Garcia, L. F. (2013). STREET LITTER REDUCTION PROGRAMS IN THE NETHERLANDS: REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTCH LITTER REDUCTION PROGRAM FOR 2007-2009. LESSONS FROM A PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN ENVIRONMENTAL POLICY. Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), 12(8). Jiang, Z., Wang, W., Tan, B. C., & Yu, J. (2016). The determinants and impacts of aesthetics in users’ first interaction with websites. Journal of Management Information Systems, 33(1), 229-259. Kahlor, L., Dunwoody, S., Griffin, R. J., Neuwirth, K., & Giese, J. (2003). Studying heuristic‐systematic processing of risk communication. Risk Analysis: An International Journal, 23(2), 355-368. Kaplan-Rakowski, R., & Gruber, A. (2019). Low-immersion versus high-immersion virtual reality: Definitions, classification, and examples with a foreign language focus. Proceedings of the Innovation in Language Learning International Conference 2019, Kardong-Edgren, S. S., Farra, S. L., Alinier, G., & Young, H. M. (2019). A call to unify definitions of virtual reality. Clinical Simulation in Nursing, 31, 28-34. Karimi, K., & Faghri, A. (2021). The Issues of Roadside Litter: A Review Paper. Current Urban Studies, 9(4), 779-803. Kellstedt, P. M., Zahran, S., & Vedlitz, A. (2008). Personal efficacy, the information environment, and attitudes toward global warming and climate change in the United States. Risk Analysis: An International Journal, 28(1), 113-126. Kusumawati, I., Setyowati, M., Syakti, A. D., & Fahrudin, A. (2020). Enhancing millennial awareness towards marine litter through environmental education. E3S Web of Conferences, Lebreton, L., Slat, B., Ferrari, F., Sainte-Rose, B., Aitken, J., Marthouse, R., Hajbane, S., Cunsolo, S., Schwarz, A., & Levivier, A. (2018). Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. Scientific reports, 8(1), 1-15. To litter or not to litter | 38 Liu, Y. (2003). Developing a scale to measure the interactivity of websites. Journal of advertising research, 43(2), 207-216. Lopes, J. R. N., de Araújo Kalid, R., Rodríguez, J. L. M., & Ávila Filho, S. (2019). A new model for assessing industrial worker behavior regarding energy saving considering the theory of planned behavior, norm activation model and human reliability. Resources, Conservation and Recycling, 145, 268-278. Mayer, F. S., & Frantz, C. M. (2004). The connectedness to nature scale: A measure of individuals’ feeling in community with nature. Journal of Environmental Psychology, 24(4), 503-515. McCloy, R., & Stone, R. (2001). Virtual reality in surgery. Bmj, 323(7318), 912-915. Menard, S. (2002). Applied logistic regression analysis (Vol. 106). Sage. Milgram, P., & Colquhoun, H. (1999). A taxonomy of real and virtual world display integration. Mixed reality: Merging real and virtual worlds, 1(1999), 1-26. Myers, R. H., & Myers, R. H. (1990). Classical and modern regression with applications (Vol. 2). Duxbury press Belmont, CA. Narciso, D., Bessa, M., Melo, M., Coelho, A., & Vasconcelos-Raposo, J. (2019). Immersive $ $360^{\circ} $$360∘ video user experience: impact of different variables in the sense of presence and cybersickness. Universal Access in the Information Society, 18(1), 77-87. Nelson, D. (2001). Roadside Litter Control: A Survey of Programs and Practice. Report prepared for: Maryland State: Highway Administration Contract Number: SP707B4, Task, 3. Nelson, K. M., Anggraini, E., & Schlüter, A. (2020). Virtual reality as a tool for environmental conservation and fundraising. PloS one, 15(4), e0223631. Nordlund, A. M., & Garvill, J. (2003). Effects of values, problem awareness, and personal norm on willingness to reduce personal car use. Journal of Environmental Psychology, 23(4), 339-347. O’Brien, H. L., Cairns, P., & Hall, M. (2018). A practical approach to measuring user engagement with the refined user engagement scale (UES) and new UES short form. International Journal of Human-Computer Studies, 112, 28-39. Oh, J., Jin, E., Sudarshan, S., Nah, S., & Yu, N. (2021). Does 360-degree Video Enhance Engagement with Global Warming?: The Mediating Role of Spatial Presence and Emotions. Environmental Communication, 1-18. Oh, J., Sudarshan, S., Jin, E., Nah, S., & Yu, N. (2020). How 360-degree video influences content perceptions and environmental behavior: the moderating effect of environmental selfefficacy. Science Communication, 42(4), 423-453. Oh, J., & Sundar, S. S. (2015). How does interactivity persuade? An experimental test of interactivity on cognitive absorption, elaboration, and attitudes. Journal of communication, 65(2), 213- 236. To litter or not to litter | 39 Ojedokun, O. (2013). The role of socio-demographical and psychological factors in taking littering prevention actions. International Journal of Advances in Psychology, 2(4), 197-206. Ojedokun, O., Henschel, N., Arant, R., & Boehnke, K. (2022). Applying the theory of planned behaviour to littering prevention behaviour in a developing country (Nigeria). Waste Management, 142, 19-28. Onwezen, M. C., Antonides, G., & Bartels, J. (2013). The Norm Activation Model: An exploration of the functions of anticipated pride and guilt in pro-environmental behaviour. Journal of economic psychology, 39, 141-153. Osbaldiston, R., & Schott, J. P. (2012). Environmental sustainability and behavioral science: Metaanalysis of proenvironmental behavior experiments. Environment and behavior, 44(2), 257- 299. OVAM. (2022). Fractietelling Zwerfvuil (D/2022/5024/01). https://publicaties.vlaanderen.be/viewfile/48602 Park, J., & Ha, S. (2014). Understanding consumer recycling behavior: Combining the theory of planned behavior and the norm activation model. Family and consumer sciences research journal, 42(3), 278-291. Passmore, P. J., Glancy, M., Philpot, A., Roscoe, A., Wood, A., & Fields, B. (2016). Effects of viewing condition on user experience of panoramic video. Pavlus, J. (2010). The game of life.(Cover story). Scientific American, 303(6), 43-44. Petty, R. E., Cacioppo, J. T., & Schumann, D. (1983). Central and peripheral routes to advertising effectiveness: The moderating role of involvement. Journal of consumer research, 10(2), 135- 146. Riva, G. (2002). Virtual reality for health care: the status of research. Cyberpsychology & Behavior, 5(3), 219-225. Rosenthal, S., & Max, S. (2022). Anticipated guilt and anti-littering civic engagement in an extended norm activation model. Journal of Environmental Psychology, 101757. Schubert, T., Friedmann, F., & Regenbrecht, H. (2001). The experience of presence: Factor analytic insights. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 10(3), 266-281. Schultz, P. W., Bator, R. J., Large, L. B., Bruni, C. M., & Tabanico, J. J. (2013). Littering in context: Personal and environmental predictors of littering behavior. Environment and Behavior, 45(1), 35-59. Schutte, N. S., & Stilinović, E. J. (2017). Facilitating empathy through virtual reality. Motivation and emotion, 41(6), 708-712. To litter or not to litter | 40 Schwartz, S., & Howard, J. (1981). A Normative Decision-Making Model of Altruism. Altruism and Helping Behaviour: Personality and Developmental Perspectives. JP Rushton and R. M. Sorrentino. Hillsdale et al. Hillsdale et al, 189-211. Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In Advances in experimental social psychology (Vol. 10, pp. 221-279). Elsevier. Seino, S., Kojima, A., Hinata, H., Magome, S. n., & Isobe, A. (2009). Multi-sectoral research on East China Sea beach litter based on oceanographic methodology and local knowledge. Journal of Coastal Research, 1289-1292. Shin, Y. H., Im, J., Jung, S. E., & Severt, K. (2018). The theory of planned behavior and the norm activation model approach to consumer behavior regarding organic menus. International Journal of Hospitality Management, 69, 21-29. Shneiderman, B. (2004). Designing for fun: how can we design user interfaces to be more fun? interactions, 11(5), 48-50. Singh, J., & Kaur, R. (2021). Influencing the Intention to Adopt Anti-Littering Behavior: An Approach With Modified TPB Model. Social Marketing Quarterly, 27(2), 117-132. Skogan, W. G. (1992). Disorder and decline: Crime and the spiral of decay in American neighborhoods. Univ of California Press. Slater, M., & Sanchez-Vives, M. V. (2016). Enhancing our lives with immersive virtual reality. Frontiers in Robotics and AI, 3, 74. Soliman, M., Peetz, J., & Davydenko, M. (2017). The impact of immersive technology on nature relatedness and pro-environmental behavior. Journal of Media Psychology. Steuer, J. (1992). Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. Journal of communication, 42(4), 73-93. Straßmann, C., Arntz, A., & Eimler, S. C. (2020). Under The (Plastic) Sea-Sensitizing People Toward Ecological Behavior Using Virtual Reality Controlled by Users’ Physical Activity. 2020 IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality (AIVR), Sundar, S. S., Bellur, S., Oh, J., Xu, Q., & Jia, H. (2014). User experience of on-screen interaction techniques: An experimental investigation of clicking, sliding, zooming, hovering, dragging, and flipping. Human–Computer Interaction, 29(2), 109-152. Sundar, S. S., Kang, J., & Oprean, D. (2017). Being there in the midst of the story: How immersive journalism affects our perceptions and cognitions. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(11), 672-682. Thiele, C. J., Hudson, M. D., Russell, A. E., Saluveer, M., & Sidaoui-Haddad, G. (2021). Microplastics in fish and fishmeal: an emerging environmental challenge? Scientific reports, 11(1), 1-12. To litter or not to litter | 41 Thøgersen, J. (2006). Norms for environmentally responsible behaviour: An extended taxonomy. Journal of Environmental Psychology, 26(4), 247-261. TT Tran, H., Ngoc, N. P., Pham, C. T., Jung, Y. J., & Thang, T. C. (2019). A subjective study on user perception aspects in virtual reality. Applied sciences, 9(16), 3384. VlaamsParlement. (2021). Verslag van de hoorzitting over de evolutie van het zwerfvuil en de aanpak hiervan. Tinne Rombouts Retrieved from https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1727581 Vosmeer, M., Roth, C., & Koenitz, H. (2017). Who are you? Voice-over perspective in surround video. International Conference on Interactive Digital Storytelling, Wagler, A., & Hanus, M. D. (2018). Comparing virtual reality tourism to real-life experience: Effects of presence and engagement on attitude and enjoyment. Communication Research Reports, 35(5), 456-464. Walewijns, D. (2021). To give or not to give in VR: Examining the prosocial effects of a 360° video documentary supporting a clean water charity [Masterproef]. Universiteit Antwerpen. Weber, E. U. (2006). Experience-based and description-based perceptions of long-term risk: Why global warming does not scare us (yet). Climatic change, 77(1), 103-120. White, K., Habib, R., & Hardisty, D. J. (2019). How to SHIFT consumer behaviors to be more sustainable: A literature review and guiding framework. Journal of Marketing, 83(3), 22-49. Witmer, B. G., & Singer, M. J. (1998). Measuring presence in virtual environments: A presence questionnaire. Presence, 7(3), 225-240. Yoo, S. C., & Drumwright, M. (2018). Nonprofit fundraising with virtual reality. Nonprofit Management and Leadership, 29(1), 11-27. Zaichkowsky, J. L. (1994). The personal involvement inventory: Reduction, revision, and application to advertising. Journal of advertising, 23(4), 59-70. Zhang, Y., Wang, Z., & Zhou, G. (2013). Antecedents of employee electricity saving behavior in organizations: An empirical study based on norm activation model. Energy Policy, 62, 1120- 1127.

Download scriptie (1.43 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Laura Herrewijn