Hoe wordt sport geïntegreerd in de naschoolse opvang in het lager onderwijs?.

Kara
Hillewaere

Sport in ’t algemeen is gezond en kan een belangrijke invloed hebben op je gezondheid. Het zorgt voor een betere conditie, een betere nachtrust, geeft ontspanning, en vermindert het risico op een groot aantal fysieke en mentale aandoeningen.

We zien ook dat kinderen steeds minder buiten spelen en zitten in plaats daarvan veel vaker voor de televisie of spelen op een tablet, smartphone of computer.

Daarom is het beter om van kleinsaf aan sporten te beginnen. En hoe kunnen we dit beter doen dan via de naschoolse opvang.

Onderzoek

Het leek mij dan ook interessant om uit te zoeken hoe we nog meer kinderen kunnen laten bewegen. Het sporten in de naschoolse opvang kan daarbij helpen, dus ben ik op onderzoek uit gegaan om te kijken of dit al voldoende geïntegreerd is en hoe dit nog beter kan uitgebouwd worden. En ook na te gaan of er voldoende interesse is om dit te doen, zowel vanuit de scholen, ouders, sportorganisaties en vooral de kinderen zelf.

Om hierop een antwoord te krijgen, ben ik gaan kijken hoe ze dit in het buitenland doen en heb ik geprobeerd om via een bevraging meer zicht te krijgen hoe dit in Vlaamse scholen al dan niet al gebeurt.

Conclusie

Hieruit heb ik dan een aantal conclusies getrokken en ben ik zelf aan de slag gegaan om een lesvoorbereiding te maken die zou kunnen gebruikt worden in een naschoolse opvang. Bij deze kan ik besluiten dat er al heel wat scholen in Vlaanderen dit goed doen, waarvan andere scholen zeker kunnen leren en dat er zeker voldoende interesse is gebleken. Het grootste probleem dat wordt ervaren om dit maximaal uit te bouwen is te weinig tijd, personeel en middelen.

Doelgroep

Dit praktijkonderzoek is bedoeld voor de lagere scholen met de bedoeling om na te denken of er in deze scholen eventueel sport geïntegreerd kan worden in de naschoolse opvang.

Bibliografie

Bercht, A. (2021). Bewegen voor een negen op tien. Eos Wetenschap. https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/bewegen-voor-een-negen-op-tien

Beleidsnota 2019–2024. Sport. (2019, november). Vlaams Parlement. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/32251

Brede school. (z.d.). Sport Vlaanderen. https://www.sport.vlaanderen/scholen/brede-school/

BSO Sport kinderopvang. (z.d.). Alles wat je moet weten over de BSO (sport). https://www.bsosport.nl/. https://www.bsosport.nl/alles-wat-je-moet-weten-over-de-bsosport/#:~:text=Basisscholen%20in%20Nederland%20zijn%20verplicht,kinderopvang%20orga nisatie%20als%20BSO%20Sport.

Cloeckaert, B. (2010). Naschools sportprogramma. In Fontys Sporthogeschool, te Tilburg (Red.), Sporten na school (pp. 10–12). https://api.surfsharekit.nl/api/v1/files/repoItemFiles/2021a112-1f16-4d…- cbe8da4c9263

Documenten en regelgeving. (z.d.). Sport Vlaanderen. https://www.sport.vlaanderen/scholen/wegwijzer/documenten-en-regelgevin…

Decin, G., Alaerts, L., Van Dessel, J., Vandersmissen, T., & Vloeberghs, L. (2016). Onderzoekende leraren. Lijdraad voor praktijkonderzoek op school. Tielt: Lannoo Campus.

Gemeente Boutersem. (2021). Huishoudelijk reglement naschools sporten. https://www.boutersem.be/download.ashx?id=19915&fbclid=IwAR2oBLYQgOQXyOzIwHlQ636KrqHrRFMXL8P_sRxR334-Vdf_pfDXZBSY1k

Gemeente Boutersem. (2021). Naschoolse sporten. https://www.boutersem.be/product/425/naschoolssporten?fbclid=IwAR3G08RMWdJnYmCZaTnOjmwzA9xb0NK3VWYsOlEc4zjykcT3_TC9zwZGW Os

Hulsen, K. (2018). De bachelorproef in 9 stappen. Brugge: Howest (cursus).

L’abée, D. & Van Dijk, D. (2007). Breed in beweging. Aan de slag met sport en bewegen in de brede school. Adviesrapport Veldinput ‘sportieve naschoolse opvang en naschoolse sportactiviteiten’. Bennekom, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) 42

Gordon-Larsen, P., G McMurray, R., & M Popkin, B. (2000). Determinants of Adolescent Physical Activity and Inactivity Patterns. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/12483345_Determinants_of_Adole… l_Activity_and_Inactivity_Patterns

Missie & Visie. (z.d.). Sport en opleiding vzw. https://www.sportenopleiding.be/overons

MOEV. (z.d.). MOEV. https://www.moev.be/

Mons, P. (2015, 28 mei). Kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. https://g-o.be/buitenschoolseopvang_mei15/?pub=1195

Multimove zet jonge kinderen in beweging. (z.d.). Sport Vlaanderen. https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/m…

NOC*NSF. (2022, 2 februari). Zorg voor een Sportieve Gezonde Generatie. https://nocnsf.nl/. https://nocnsf.nl/nieuws/2022/02/zorg-voor-een-sportieve-gezonde-genera…

OCO. (2007, 28 februari). Nieuwe regels buitenschoolse opvang (bso). https://www.onderwijsconsument.nl/. https://www.onderwijsconsument.nl/nieuwe-regelsbuitenschoolse-opvang/

Ouders & Onderwijs. (z.d.). Buitenschoolse opvang. https://oudersenonderwijs.nl/. https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/school-organisatie/tussenschool…buitenschoolse-opvang/buitenschoolse-opvang/

Plaetinck, B. (2020). Meester MOEV serveert een sportsnack. Een extra uurtje sport na school. Thomas More. https://news.thomasmore.be/meester-moev-serveert-een-sportsnack?fbclid=…UNmM2960ngoTAVi600TEOrQVkhT_FmRz1AytStPrnupWVz1Rww

SNO Leusden. (z.d.). Praktische zaken. Sportieve Naschoolse Opvang. https://snoleusden.nl/praktische-zaken/

Sportaround. (z.d.). Sportaround vzw. https://sportaround.be/

Sportaround vzw. (2022). Missie Sportaround. https://sportaround.be/. https://sportaround.be/wiezijn-we/missie/

Sporten in Zuid-Afrika. (z.d.). Yobbers. https://www.yobbers.nl/

Sport Vlaanderen. (z.d.). Sportieve opvang stappenplan. https://www.sport.vlaanderen/media/7658/ouderopvang_infobrochure_a5_hr… wAR2cKxZIrY8UeoZ8yRBnYfoFo6PNiLwidzchP6g6w7FlQ8mQMLkUx_r-bcg 43

Sporty vzw. (2019). Sporty op school. Naschoolse sport. Sporty. https://www.sportyvzw.be/sporty-opschool?fbclid=IwAR30pe6bFRwBreaFUmUgbAgwibRo0DgQNiwqEx19T5DJsJmFQgLmmcHYk7 U

Stuij, M., Wisse, E., Van Mossel, G., Lucassen, J., Van den Dool, R., & ZonMw. (2011). School, Bewegen en Sport - Onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen. https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/. https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=1702&m=1422882922&action=… oad

Team sportieve school. (z.d.). Sportsnack in jouw school (6- tot 12-jarigen). Sport Vlaanderen. https://www.sport.vlaanderen/scholen/organiseer-een-activiteit/heldenkl…jouw-school-6-tot-12-jarigen/

Tuin, K. (2015, 9 juni). Het integreren van school en sport, utopie of wenselijk? https://www.sportknowhowxl.nl/. https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-enachtergronden/column-xl/item/98200/

Van de Wouw, A. (2022, 22 februari). Introductie nieuwe rubriek “Topsport, mind you”. Sport Knowhow XL. https://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/topsport--mindyou/item/145213/introductie-nieuwe-rubriek--27topsport---3cem-3emind-you-3cem-3e-27

Vlaams Instituut Gezond Leven, Vanreybrouck, P & Van Acker, R. (2020). Leerlijn bewegen en minder zitten. Vlaams Instituut Gezond Leven. Brussel.

Vlaamse Regering, Departement Kanselarij en Bestuur. (2019). Vlaams Regeerakkoord 2019–2024. Martin Ruebens. https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/31741

Wat is SNS? (z.d.). SNS Sport Na School. https://sportnaschool.be/wat-is-sns

Download scriptie (3.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Dhr. Diederik Maebe