NAVO en de CSTO: waarom nu wel en dan weer geen interventie?

Senne
De Kort

24 februari 2022. Rusland valt Oekraïne binnen om Oekraïens NAVO-lidmaatschap te verhinderen. Tot nu toe heeft de NAVO gereageerd met wapenleveringen aan Oekraïne, niet met het sturen van militaire troepen. Een maand eerder kwam een andere veiligheidsorganisatie wél in actie: de ‘Collective Security Treaty Organisation’ (CSTO) stuurde troepen naar Kazachstan om lokale onrust in te tomen. De CSTO bestaat uit Rusland en vijf andere voormalige Sovjetstaten en wordt als de Russische tegenhanger van de NAVO beschouwd.

Na de Koude Oorlog volgde er 30 jaar relatieve vrede op het Europees continent, maar die lijkt nu voorbij te zijn. Oorlogsretoriek en wapenwedlopen zijn terug van weggeweest. Ook veiligheidsorganisaties, zoals de NAVO en de CSTO, worden relevanter. Maar welke factoren bepalen nu de mate van betrokkenheid van deze twee veiligheidsorganisaties bij een conflict? Deze scriptie onderzocht welke factoren de NAVO en de CSTO hebben gedreven om al dan niet betrokken te raken bij de conflicten in Afghanistan en Syrië. Die betrokkenheid gaat van passiviteit en politieke steun tot wapenleveringen en grootschalige militaire interventies. In de casestudies werd het proces van de uiteindelijke betrokkenheid zo gedetailleerd mogelijk in beeld gebracht door wetteksten, academisch onderzoek en persberichten te analyseren. De resultaten geven ook stof tot nadenken waarom geen van beide organisaties tot nu toe militair hebben geïntervenieerd in Oekraïne.  

 

Veiligheidsorganisaties: bescherming of verbinding?

De NAVO en de CSTO werden vanuit twee theoretische perspectieven geanalyseerd: het neorealisme en het constructivisme. Het neorealisme stelt dat staten allianties vormen om zich te beschermen tegen een gemeenschappelijke dreiging. De NAVO werd tijdens de Koude Oorlog bijvoorbeeld door het Westen opgericht om zich te beschermen tegen de gemeenschappelijke dreiging van de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie stichtte op haar beurt het Warschaupact om een tegengewicht te vormen tegen de gepercipieerde dreiging van de NAVO.

Het constructivisme daarentegen beweert dat gelijkgestemde staten zich verenigen in veiligheidsgemeenschappen op basis van gemeenschappelijke normen en waarden die een collectieve identiteit vormen. Binnen zo’n veiligheidsgemeenschap worden geschillen op een geweldloze manier opgelost en moeten lidstaten zich aan de afgesproken normen en waarden houden. Denk maar aan de toelatingsprocedure van de NAVO, waarbij kandidaat-lidstaten eerst moeten voldoen aan democratische normen en waarden.

 

NAVO kwam, zag en vertrok

Na de Koude Oorlog werd de relevantie van de NAVO ter discussie gesteld, omdat de veiligheidsorganisatie niet langer geconfronteerd werd met de veiligheidsdreiging van de Sovjet-Unie. Maar de aanslagen van 9/11 creëerde een nieuwe dreiging voor de NAVO: terreurorganisaties zoals Al Qaeda. Daardoor werd het voortbestaan van het bondgenootschap opnieuw gerechtvaardigd. Zo voerde de NAVO een militaire operatie uit tegen Al Qaeda en het regime van de taliban in Afghanistan en verspreidde het liberale normen en waarden om er een democratisch staatsbestel te creëren. De militaire operatie van de NAVO zou tot 2014 op grote schaal voortduren. Terwijl Rusland in 2008 de Georgiëoorlog voerde en in 2014 de Krim annexeerde, begonnen verschillende NAVO-leden oorlogsmoe te worden van de oorlog in Afghanistan. De interne samenhang en collectieve identiteit van de NAVO kwamen zo onder druk te staan, waardoor het bondgenootschap zijn betrokkenheid in Afghanistan tegen 2014 aanzienlijk verminderde.

Anderzijds raakte de NAVO niet betrokken bij Syrië om dezelfde redenen als voor zijn terugtrekking in Afghanistan: de steun van Rusland voor Assad compliceerde het machtsevenwicht in Syrië en er was onenigheid binnen de NAVO over al dan niet militair in te grijpen. Bovendien keurde de internationale gemeenschap een NAVO-interventie in Syrië niet goed door de herinnering aan de NAVO-interventie van 2011 in Libië en de bittere nasmaak daarvan.

 

Passief CSTO

In zowel Afghanistan als Syrië bleef de CSTO passief omdat de veiligheidsorganisatie de principes van non-interventie en respect voor de territoriale integriteit hoog in het vaandel heeft staan, mede door het autoritaire karakter van het regime van de lidstaten. Bovendien is de organisatorische capaciteit van het blok nog niet voldoende ontwikkeld om grootschalige militaire interventies uit te voeren. In tegenstelling tot eerder onderzoek dat beweerde dat de CSTO is opgericht om tegengewicht aan het Westen te bieden, blijkt uit deze casestudies dat de CSTO de ISAF-missie van de NAVO in Afghanistan steunde en zelfs tot samenwerking tussen de NAVO en de CSTO heeft opgeroepen. In Syrië heeft het blok louter politieke steun uitgesproken voor Ruslands steun aan Assad, maar het heeft geen troepen ingezet om ook militair op te treden.

Wat nu in Oekraïne?

September 2022. Rusland bezet nog altijd Oekraïense gebieden. Zal de NAVO er nog een militaire interventie uitvoeren? In tegenstelling tot het begin van de eeuwwisseling toen de NAVO een operatie voerde in Afghanistan om zijn voortbestaan te rechtvaardigen, hoeft de NAVO vandaag geen rechtvaardiging voor zijn voortbestaan te ‘zoeken’ door de duidelijke dreiging vanuit Rusland. En wat zijn de plannen van de CSTO? De principes van non-interventie en respect voor de territoriale integriteit blijven belangrijk voor het militair blok, waardoor een interventie in een niet-lidstaat zoals Oekraïne onwaarschijnlijk lijkt. Maar wat als Rusland delen van Oekraïne inlijft of zelfs Oekraïne niet meer als een soeverein land beschouwt…

Bibliografie

Acharya, A. (2014). Thinking theoretically about Asian IR. In D. Shambaugh, & M. Yahuda (Eds.), International Relations of Asia (2nd ed., pp. 59-89). Rowman & Littlefield.

Adler, E., & Barnett, M. (1998). Security communities in theoretical perspective. In E. Adler, & M. Barnett (Eds.), Security Communities (pp. 3-28). Cambridge University Press.

Adler, E., & Greve, P. (2009). When security community meets balance of power: overlapping regional mechanisms of security governance. Review of International Studies, 35(S1), 59–84. https://doi.org/10.1017/s0260210509008432

Ahmed, N. (2013, August 30). Syria intervention plan fueled by oil interests, not chemical weapon concern. The Guardian. Retrieved 17 May 2022, from https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/aug/30/syria…

Allison, R. (2004). Regionalism, Regional Structures and Security Management in Central Asia. International Affairs, 80(3), 463–483. https://doi.org/10.1111/j.1468- 2346.2004.00393.x

Allison, R. (2013). Russia and Syria: explaining alignment with a regime in crisis. International Affairs, 89(4), 795–823. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12046

Baczko, A., Dorronsoro, G., Quesnay, A. (2017). The al-Assad System. In Civil War in Syria (pp. 45-64). Cambridge University Press.

Ballegeer, A. (2018). De Collective Security Treaty Organisation: De Wederopstanding van het Warschaupact? [Master’s thesis, Catholic University of Leuven]. Limo. Retrieved 43 18 April 2022, from https://repository-teneo-libis-be.kuleuven.ebronnen.be/delivery/Deliver…;

Bandeira, L. (2019a). Geopolitical Lessons Learnt and Not Learnt: The Case of Syria. In The World Disorder (pp. 113-126). Springer.

Bandeira, L. (2019b). Chemical Weapons Attack in Ghouta as a Pretext for US Intervention. In The World Disorder (pp. 127-136). Springer.

Barnett, M., & Adler, E. (1998). Studying security communities in theory, comparison, and history. In E. Adler, & M. Barnett (Eds.), Security Communities (pp. 413-441). Cambridge University Press. BBC News. (2003, March 5). France and allies rally against war. Retrieved 17 May 2022, from http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/2821145.stm

BBC News. (2019, January 14). Syria profile - Timeline. Retrieved 17 May 2022, from https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995 Bebber, R. (2008). The Role of Provincial Reconstruction Teams (PRTs) in Counterinsurgency Operations: Khost Province, Afghanistan. Small War Journal. Retrieved 20 April 2022, from https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-role-ofprovincial-reconstruct…

Berdal, M. (2016). A Mission Too Far? NATO and Afghanistan, 2001–2014. In D. Marston, & T. Leahy (Eds.), War, Strategy and History: Essays in Honour of Professor Robert O’Neill (pp. 155-178). ANU Press. https://doi.org/10.22459/wsh.05.2016.11

Berlinger, J. (2022, May 16). Finland and Sweden want to join NATO. Here’s how it works and what comes next. CNN. Retrieved 17 May 2022, from https://edition.cnn.com/2022/05/14/europe/sweden-finland-nato-next-step…

Bilefsky, D., Pérez-Peña, R., & Nagourney, E. (2022, April 21). What Does Russia Want in Ukraine? A Full Guide. The New York Times. Retrieved 17 May 2022, from https://www.nytimes.com/article/russia-ukraine-natoeurope.html?action=c…®ion=hub&context=storyline_hub&module=s tyln-russia-ukraine&variant=show&pgtype=LegacyCollection

Böller, F. (2018). “Guardian of the international order”? NATO’s contested identity, the discourses of Secretaries General, and the Ukraine crisis. East European Politics, 34(2), 217–237. https://doi.org/10.1080/21599165.2018.1458616 44

Buzan, B., & Wæver, O. (2003). Theories and histories about the structure of contemporary international security. In Regions and Powers: The Structure of International Security (pp. 6-26). Cambridge University Press.

Chappell, G., & Terlikowksi, M. (2012). Turkey in NATO and towards CSDP. The Polish Quarterly of International Affairs, 21(1), 141-156. Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. PS: Political Science and Politics, 44(04), 823–830. https://doi.org/10.1017/s1049096511001429

Checkel J. (2008). Process Tracing. In A. Klotz, D. Prakash (Eds.), Qualitative Methods in International Relations (pp. 114-127). Palgrave Macmillan. Council on Foreign Relations. (n.d.). The U.S. War in Afghanistan. Retrieved 17 May 2022, from https://www.cfr.org/timeline/us-war-afghanistan

CSTO. (2012, December 20). Session of the Collective Security Council December 19, 2012. Retrieved 17 May 2022, from https://en.odkbcsto.org/session/2012/session201212/?sphrase_id=78420#lo…

CSTO. (2014, April 3). Zayavleniye ministrov inostrannyh del gosudarstv – chljenov Organizatsii Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti v svyazi s predstoyashimi vyborami v Afganistane [Press release]. Retrieved 17 May 2022, from https://odkbcsto.org/documents/statements/zayavlenie-ministrov.-inostra…

CSTO. (2017, December 11). In the CSTO Secretariat commented on the decision of the President of the Russian Federation on the withdrawal of the group of Russian troops from Syria [Press release]. Retrieved 17 May 2022, from https://en.odkbcsto.org/presscenter/v_sekretariate_odkb_prokommentirova… siyskoy_federatsii_o_vyvode_gruppirovki-12256/?sphrase_id=81624#loaded

CSTO. (2018, September 26). Sovmestnoye Zayableniye ministrov innostrnyh del gosudarstv – chljenov Organizatsii Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti o polozhenii v Afganistane, usilenii pozitsiy IGIL v severnyh provintsiyah strany I roste narkougrozy s territorii IRA [Press release]. Retrieved 17 May 2022, from https://odkbcsto.org/documents/statements/sovmestnoe-zayavlenie-ministr…

CSTO. (2020a, February 29). Sovmestnoye Zayavleniye gosudarstv – chljenov Organizatsii Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti o polozhenii v Afganistane [Press release]. Retrieved 17 May 2022, from https://odkb- 45 csto.org/documents/statements/sovmestnoe-zayavlenie-gosudarstv-chlenovorganizatsii-dogovora-o-kollektivnoy-bezopasnosti-o-polozhe/#loaded

CSTO. (2020b, December 1). Sovmestnoye Zayavleniye gosudarstv ministrov inostrannyh del gosudarstv – chljenov Organizatsii Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti o polozhenii v Afganistane [Press release]. Retrieved 17 May 2022, from https://odkbcsto.org/documents/statements/sovmestnoe-zayavlenie-Ministr…

CSTO. (2021, September 15). Zayavleniye gosudarstv – chljenov Organizatsii Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti o polozhenii v Afganistane [Press release]. Retrieved 17 May 2022, from https://odkb-csto.org/documents/statements/zayavlenie-gosudarstvchlenov…

Czerewacz-Filipowicz, K., & Konopelko, A. (2017). The Commonwealth of Independent States. In Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States (pp. 19-32). Springer.

de Hoop Scheffer, J. (2006, November 29). Closing press conference [Speech]. NATO. Retrieved 17 May 2022, from https://www.nato.int/docu/speech/2006/s061129d.htm

Dempsey, J. (2008, September 3). War in Georgia exposes NATO’s fault lines. The New York Times. Retrieved 17 May 2022, from https://www.nytimes.com/2008/09/03/world/europe/03ihtletter.1.15864788…

Deutsch, K., Burrell, S., Kann, R., & Lee, M., Jr. (1957). Introduction. In Political Community and the North Atlantic Area (pp. 3–21). Princeton U.P.

Dingott Alkopher, T. (2015). From Kosovo to Syria: the transformation of NATO Secretaries General’s discourse on military humanitarian intervention. European Security, 25(1), 49–71. https://doi.org/10.1080/09662839.2015.1082128

Dunne, T., & Schmidt, B. (2014). Chapter 6: Realism. In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (Eds.), The Globalization of World Politics: An introduction to international relations (6th ed., pp. 99-112). Oxford University Press.

FBI. (2016). 9/11 Investigation. Federal Bureau of Investigation. Retrieved May 17, 2022, from https://www.fbi.gov/history/famous-cases/911-investigation

Flockhart, T. (2016). Understanding NATO through constructivist theorising. In A. HydePrice, & M. Webber (Eds.), Theorising NATO (pp. 140–160). Routledge. 46

Freire, M., & Heller, R. (2018). Russia’s Power Politics in Ukraine and Syria: Status-seeking between Identity, Opportunity and Costs. Europe-Asia Studies, 70(8), 1185–1212. https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1521914

Garey, J. (2020). September 11, 2001, and the War in Afghanistan. In The US Role in NATO’s Survival After the Cold War (pp. 83-122). Palgrave Macmillan.

Gates, R. (2015). Good War, Bad War. In Duty: Memoires of a Secretary at War (pp. 197- 238). Vintage Books.

George, A., & Bennett, A. (2005). Chapter 10 – Process-Tracing and Historical Explanation. In Case Studies and Theory Development in the Social Sciences (pp. 141-163). MIT Press.

Gibler, D., & Sewell, J. (2006). External Threat and Democracy: The Role of NATO Revisited. Journal of Peace Research, 43(4), 413–431. https://doi.org/10.1177/0022343306065115

Glasser, S. (2001, September 26). Russia Says U.S. May Use Facilities in Tajikistan. The Washington Post. Retrieved 17 May 2022, from https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/09/26/russia-says-…

Gleason, G., & Dunay, P. (2022, February 8). CSTO Deployment in Kazakhstan: Strategic Shift or Political Consolidation? The Diplomat. Retrieved 17 May 2022, from https://thediplomat.com/2022/02/csto-deployment-in-kazakhstan-strategic…

Goldbaum, C. (2021, November 27). Afghan Economy Nears Collapse as Pressure Builds to Ease U.S. Sanctions. The New York Times. Retrieved 17 May 2022, from https://www.nytimes.com/2021/11/27/world/asia/afghanistan-economy-colla…

Greene, J. (2012, June). Russian Responses to NATO and EU Enlargement and Outreach. Chatham House.

Guliyev, F., & Gawrich, A. (2020). NATO vs. the CSTO: security threat perceptions and responses to secessionist conflicts in Eurasia. Post-Communist Economies, 33(2–3), 283–304. https://doi.org/10.1080/14631377.2020.1800316

Henley, J., & Rankin, J. (2021, October 8). Polish court rules EU laws incompatible with its constitution. The Guardian. Retrieved 17 May 2022, from https://www.theguardian.com/world/2021/oct/07/polish-court-rules-that-e… 47

Herd, G., & Kriendler, J. (2013). NATO in an age of uncertainty: structural shifts and transatlantic bargains? In G. Herd, & J. Kriendler (Eds.), Understanding NATO in the 21st Century (pp. 1–15). Taylor & Francis.

Herd, G., Kriendler, J, Wittmann, K. (2013). NATO’s Genesis and adaptation: from Washington to Chicago. In G. Herd, & J. Kriendler (Eds.), Understanding NATO in the 21st Century (pp. 16–32). Taylor & Francis.

Holmberg, A. (2011). The changing role of NATO: exploring the implications for security governance and legitimacy. European Security, 20(4), 529–546. https://doi.org/10.1080/09662839.2011.625929

Hopkins, V., & Kramer, A. (2022, February 22). Why Donetsk and Luhansk, in Donbas Region, Matter in Ukraine. The New York Times. Retrieved 10 May 2022, from https://www.nytimes.com/2022/02/21/world/europe/donetsk-luhansk-donbasu…

Human Rights Watch. (2020, October 28). Kosovo: Failure of NATO, U.N. to Protect Minorities. Retrieved 17 May 2022, from https://www.hrw.org/news/2004/07/26/kosovo-failure-nato-un-protect-mino…

Hyde-Price, A. (2016). NATO and the European security system: a neo-realist analysis. In A. Hyde-Price, & M. Webber (Eds.), Theorising NATO (pp. 41–60). Routledge.

Ibryamova, N. (2021). Russia's expanding role in the eastern Mediterranean: opportunities and challenges. In R. Kanet, & D. Moulioukova (Eds.), Russia and the World in the Putin Era (pp. 260-275). Routledge.

Jackson, N. (2014). Trans-Regional Security Organisations and Statist Multilateralism in Eurasia. Europe-Asia Studies, 66(2), 181–203. https://doi.org/10.1080/09668136.2013.866757

Joyner, J. (2013, June 6). Why NATO Won’t Intervene in Syria. Atlantic Council. Retrieved 17 May 2022, from https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/why-nato-wontinte…

Kamp, K. (2014, July). Five Long-Term Challenges for NATO beyond the Ukraine Crisis. Research Division NATO Defense College. Retrieved 17 May 2022, from https://www.files.ethz.ch/isn/182781/2014Jul22_Report_Ukraine_DrKamp.pdf

Karimov, N. (2021, January 25). Effectiveness of the CSTO in the context of the changing regional security system. CABAR.Asia. Retrieved 17 May 2022, from https://cabar.asia/en/effectiveness-of-the-csto-in-the-context-of-the-c… 48

Katzman, K., & Thomas, C. (2017, December). Afghanistan: Post Taliban Governance, Security, and U.S. Policy. Congressional Research Service. Retrieved 17 May 2022, from https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA588708

Kirchner, E., & Dominguez, R. (2013). Security governance in a comparative regional perspective. European Security, 23(2), 163–178. https://doi.org/10.1080/09662839.2013.846327

Kornilenko, A. (2020). Mirotvorchesky potentsial Organizatsii Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti. Vestnik RUDN, 20(4), 707–720. https://doi.org/10.22363/2313-0660- 2020-20-4-707-720

Kreps, S. (2011). Afghanistan: The Mission Determines the Coalition. Coalitions of Convenience, 92–113. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199753796.003.0006

Kropatcheva, E. (2016). Russia and the Collective Security Treaty Organisation: Multilateral Policy or Unilateral Ambitions? Europe-Asia Studies, 68(9), 1526–1552. https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1238878

Laub, Z. (2017, April 28). Who’s Who in Syria’s Civil War. Council on Foreign Relations. Retrieved 17 May 2022, from https://www.cfr.org/backgrounder/whos-who-syriascivil-war

Laub, Z., Maizland, L., & Robinson, K. (2021, March 17). Syria’s Civil War. Council on Foreign Relations. Retrieved 17 May 2022, from https://www.cfr.org/article/syriascivil-war

Laumulin, M. (2012, October 7). Virtual Security of Central Asia. Russia in Global Affairs. Retrieved 17 May 2022, from https://eng.globalaffairs.ru/articles/virtual-security-ofcentral-asia/

Levy, J. (2002). War and Peace. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. Simmons (Eds.), Handbook of International Relations (pp. 350-368). Sage.

Lindley-French, J. (2013). Pulling Together?: NATO operations in Afghanistan. In G. Herd, & J. Kriendler (Eds.), Understanding NATO in the 21st Century (pp. 119–134). Taylor & Francis.

Lippert, T. H. (2019). NATO, Climate Change, and International Security. Palgrave Macmillan.

Loft, P., Harding, M., Sturge, G. (2021). The Syrian civil war: Timeline and statistics. The House of Commons Library. Retrieved 17 May 2022, from https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9381/ 49

Mackinnon, A. (2022, January 14). Kazakhstan Unrest: What Is the CSTO. Foreign Policy. Retrieved 17 May 2022, from https://foreignpolicy.com/2022/01/07/kazakhstanrussian-alliance-collect…

Mansbach, R., & Taylor, K. (2017). Theoretical approaches to global politics. In Introduction to Global Politics (3rd ed., 2-29). Routledge.

Moodrick-Even Khen, H., Boms, N., & Ashraph, S. (2019). Introduction: an Overview of Stakeholders and Interests. In The Syrian War: Between Justice and Political Reality (pp. 1-8). Cambridge University Press.

Müller, H. (2002). Security Cooperation. In W. Carlsnaes, T. Risse, & B. Simmons (Eds.), Handbook of International Relations (pp. 369-391). Sage.

NATO. (1949, April 4). The North Atlantic Treaty. Retrieved 10 April 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm

NATO. (1991). The Alliance’s New Strategic Concept (1991). Retrieved 17 May 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm

NATO. (2003). The Prague Summit and NATO’s Transformation. Retrieved 20 April 2022, from https://www.nato.int/docu/rdr-gde-prg/rdr-gde-prg-eng.pdf

NATO. (2009, February 27). Riga Summit Declaration [Press release]. Retrieved 17 May 2022, from https://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm

NATO. (2010, October 20). Lisbon Summit Declaration [Press release]. Retrieved 17 May 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm

NATO. (2020a). Member countries. Retrieved 17 May 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm

NATO. (2020b). Signatures of Partnership for Peace Framework Document (country, name & date). Retrieved 17 May 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82584.htm

NATO. (2021). ISAF’s mission in Afghanistan (2001–2014) (Archived). Retrieved 17 May 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69366.htm

NATO. (2022). NATO’s Senior Civilian Representative in Afghanistan (Archived). Retrieved 17 May 2022, from https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50096.htm#:%7E:text=The%20cur… Senior%20Civilian%20Representative,airlift%20efforts%20operations%20in%20histo ry 50

Nikitina, Y. (2012). The Collective Security Treaty Organization Through the Looking Glass. Problems of Post-Communism, 59(3), 41–52. https://doi.org/10.2753/ppc1075- 8216590304

Norberg, J. (2013, May). High Ambitions, Harsh Realities: Gradually Building the CSTO’s Capacity for Military Intervention in Crises. FOI Russia Studies Programme.

Nuruzzaman, M. (2013). The “Responsibility to Protect” Doctrine: Revived in Libya, Buried in Syria. Insight Turkey, 15(2), 57-66. Retrieved 17 May 2022, from https://www.insightturkey.com/commentaries/the-responsibility-to-protec…

Obama, B. (2013, April 29). Remarks by the President on a New Strategy for Afghanistan and Pakistan [Speech]. The White House. Retrieved 17 May 2022, from https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president…

Politi, J., & Manson, K. (2021, September 13). Blinken defends US military’s chaotic Afghanistan withdrawal. Financial Times. Retrieved 28 May 2022, from https://www.ft.com/content/0102e411-0edd-45a5-a05a-85632d5397c7

Pop, I. (2009). Russia, EU, NATO, and the strengthening of the CSTO in Central Asia. Caucasian Review of International Affairs, 3(3), 278-290. questions. Goettingen Journal of International Law, 1(2), 341-364.

Putz, C. (2017, June 23). Russia Proposes Deploying Kazakhs and Kyrgyz to Syria. The Diplomat. Retrieved 17 May 2022, from https://thediplomat.com/2017/06/russiaproposes-deploying-kazakhs-and-ky…

Radio Azattyk. (2017, June 23). Astana otvergaet peregovory ob otpravke voysk v Siriyu. Retrieved 17 May 2022, from https://rus.azattyq.org/a/astana-peregovory-voennyesyria/28574582.html

Ratti, L. (2009). Back to the Future? International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis, 64(2), 399–422. https://doi.org/10.1177/002070200906400206

Rauf, S., & Saud, A. (2020). Prospects of CSTO and SCO in Regional Politics of Central Asia. International Journal of Politics and Security, 2(4), 30-50.

Rezvani, B. (2020). Russian foreign policy and geopolitics in the Post-Soviet space and the Middle East: Tajikistan, Georgia, Ukraine and Syria. Middle Eastern Studies, 56(6), 878–899. https://doi.org/10.1080/00263206.2020.1775590

Reuters. (2021, August 28). Russia wants CSTO security alliance to boost cooperation over Afghanistan. Reuters. Retrieved 17 May 2022, from 51 https://www.reuters.com/world/russia-wants-csto-security-alliance-boost…

RFE/RL. (2021, July 7). Tajikistan Reportedly Calls On Allies For Help With Security Challenges From Afghanistan. RadioFreeEurope/RadioLiberty. Retrieved 17 May 2022, from https://www.rferl.org/a/tajikistan-csto-help-afghanistan/31346198.html

RIA Novosti. (2013, April 11). Afganistan i Serbiya stali nablyudatelyami pri PA ODKB. Retrieved 17 May, from https://ria.ru/20130411/932140328.html

Rozanov, A., & Dovgan, E. (2010, June). Collective Security Treaty Organisation 2002– 2009. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. Retrieved 17 May 2022, from https://www.dcaf.ch/collective-security-treaty-organisation-2002-2009

Sauer, T. (2016). The Origins of the Ukraine Crisis and the Need for Collective Security between Russia and the West. Global Policy, 8(1), 82-91. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12374

Schimmelfennig, F. (1998). Nato enlargement: A constructivist explanation. Security Studies, 8(2–3), 198–234. https://doi.org/10.1080/09636419808429378

Schnaufer II, T. (2021, January 19). The US-NATO Relationship: The Cost of Maintaining Political Pressure on Allies. Georgetown Journal of International Affairs. Retrieved 17 May 2022, from https://gjia.georgetown.edu/2021/01/15/the-us-nato-relationshipthe-cost…

Schmitt, M. (2019). The North Atlantic Alliance and collective defence at 70: confession and response revisited. Emory International Law Review, 34, 85–120.

Simon, J. (2009). NATO’s Uncertain Future: Is Demography Destiny? Joint Force Quarterly, 53, 51-58. https://ndupress.ndu.edu/portals/68/Documents/jfq/JFQ-53.pdf

Sipress, A., & Finn, P. (2001, November 30). U.S. Says 'Not Yet' To Patrol Allies. The Washington Post. Retrieved 17 May 2022, from https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2001/11/30/us-says-not-…

Sjursen, H. (2004). On the identity of NATO. International Affairs, 80(4), 687–703. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2004.00411.x

Souleimanov, E., & Dzutsati, V. (2018). Russia’s Syria War: A Strategic Trap? Middle East Policy, 25(2), 42–50. https://doi.org/10.1111/mepo.12341

Shea, J. (2014). NATO’s Future Strategy: Ready for the Threats of the Future or Refighting the Battles of the Past?. In L. Odgaard (Ed.), Strategy in NATO: Preparing for an Imperfect World (pp. 27-41). Palgrave Macmillan. 52

Spassov, P. (2014). NATO, Russia and European Security: Lessons Learned from Conflicts in Kosovo and Libya. Connections: The Quarterly Journal, 13(3), 21-40. http://dx.doi.org/10.11610/Connections.13.3.02

Stapleton, B., & Keating, M. (2015, July). Military and Civilian Assistance to Afghanistan 2001–14: An Incoherent Approach. Chatham House. Retrieved 17 May 2022, from https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2… aryCivilianAssistanceAfghanistanStapletonKeating.pdf

Sukhankin, S. (2022, April 4). Where Does Central Asia Stand on Russia’s War in Ukraine? Politics Today. Retrieved 17 May 2022, from https://politicstoday.org/central-asiarussia-ukraine-war-kazakhstan-taj…

The Economist. (2020, 7 March). An ally in need, 11-12.

The Middle East Institute, & ETANA Syria. (2020, November). The Consequences of Inaction: US and NATO Syria policy. Retrieved 17 May 2022, from https://www.mei.edu/publications/consequences-inaction-us-and-nato-syri…

UN General Assembly. (2005, September 16). Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005 (A/Res/60/1). Retrieved 17 May 2022, from https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalasse… globalcompact/A_RES_60_1.pdf

UNSC. (2001, September 28). Resolution adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 September 2001 (S/Res/1373 (2001)). Retrieved 29 May 2022, from https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf

US Department of State. (n.d.). The Warsaw Treaty Organization, 1955. Office of the Historian. Retrieved May 17 2022, from https://history.state.gov/milestones/1953- 1960/warsaw-treaty

Vaal, T. (2022, January 11). Russian troops to quit Kazakhstan, says president, taking aim at the elite. Reuters. Retrieved May 17, 2022, from https://www.reuters.com/world/asiapacific/kazakhstan-detains-almost-100…

Vestenskov, D., & Wille-Jørgensen, L. (2014). When Strategy Ends. In L. Odgaard (Ed.), Strategy in NATO: Preparing for an Imperfect World (pp. 127-140). Palgrave Macmillan.

Vukasovich, C., & Dejanovic-Vukasovich, T. (2016). ‘Humanitarian intervention’, a predictable narrative? A comparative analysis of media narratives from Serbia to Syria. Global Media and Communication, 12(3), 311–331. https://doi.org/10.1177/1742766516653163 53

Wallander, C. (2000). Institutional Assets and Adaptability: NATO After the Cold War. International Organization, 54(4), 705–735. https://doi.org/10.1162/002081800551343 Waltz, K. (1979). Political Structures. In Theory of International Politics (pp. 79-101). Addison-Wesley Publishing Company.

Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. International Organization, 46(2), 391–425. https://doi.org/10.1017/s0020818300027764

Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2020). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/jogss/ogz080

Weitz, R. (2018, October). Assessing the Collective Security Treaty Organization: capabilities and vulnerabilities. Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press. Retrieved 17 May, from https://press.armywarcollege.edu/monographs/390/

Williams, M., & Neumann, I. (2000). From Alliance to Security Community: NATO, Russia, and the Power of Identity. Millennium: Journal of International Studies, 29(2), 357– 387. https://doi.org/10.1177/03058298000290020801

Yackley, A. (2022, May 25). Turkey will not be ‘rushed’ to back Nato expansion ahead of summit. Financial Times. Retrieved 28 May 2022, from https://www.ft.com/content/cd946caf-6117-459c-8107-6b61518a5981

Zucchino, D., & Akbary, Y. (2022, January 26). Threatened and Beaten, Afghan Women Defy Taliban With Protests. The New York Times. Retrieved 17 May 2022, from https://www.nytimes.com/2022/01/24/world/asia/afghan-women-taliban-prot…

Download scriptie (493.87 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Antonio Calcara