Viervoetige veteranen vertonen tekenen van PTSS

Sofie
Salden

De gevolgen van traumatiserende gebeurtenissen – kunnen we mens en dier met elkaar vergelijken?

Shell shock, war neurosis, soldier’s heart syndrome... Veel mensen hebben deze termen al eens eerder gehoord. Vandaag de dag wordt deze brede waaier aan benamingen verzameld onder het begrip Post-Traumatische Stress Stoornis (PTSS). U weet ongetwijfeld dat PTSS voorkomt bij menselijke veteranen en u bent zich waarschijnlijk bewust van de mogelijke gevolgen die militaire dienst met zich meedragen. Maar wist u dat hun trouwe werkpartners, militaire werkhonden, ook kunnen lijden aan gelijkaardige consequenties?

PTSS – een humaan begrip

PTSS is een begrip dat vooral gekend is in de humane geneeskunde. Het is een concept dat erg is mee geëvalueerd met de tijd en met de omgeving. PTSS is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verscheidene gedragsveranderingen die personen kunnen ontwikkelen na blootstelling aan een traumatische ervaring. In het begin werd PTSS voornamelijk op grotere schaal waargenomen na gevechtsgerelateerde gebeurtenissen. Later werd hetzelfde fenomeen herkend bij slachtoffers van andere soorten trauma's, zoals seksueel geweld, natuurrampen, of zelfs de huidige COVID-19 pandemie.

Getraumatiseerde dieren

Vandaag de dag wordt aangenomen dat ook dieren tekenen kunnen vertonen die verband houden met een PTSS-achtige stoornis. Het wetenschappelijk onderzoek over PTSS bij dieren is echter beperkt en heeft vooral betrekking op knaagdieren, als model voor de mens. Zo ontwikkelen deze knaagdieren gedragsveranderingen die vergelijkbaar zijn met de menselijke symptomen, zoals verandering van slaapritme, angstig gedrag en overdreven reacties op kleine prikkels.

Ook in andere diersoorten worden PTSS-achtige syndromen vermoed. Zo zijn er verschillende voorbeelden beschreven bij olifanten. Deze dieren kunnen te maken krijgen met erg ingrijpende gebeurtenissen, zoals het uitroeien van de rest van kudde. Sommige overlevende dieren vertonen daarna ernstige gedragsveranderingen, zoals depressiviteit en agressie. Ook bij chimpansees werden gelijkaardige verhalen gerapporteerd. Deze primaten ontwikkelen langdurige gedragsstoornissen na een traumatische ervaring, zoals langdurig biomedisch onderzoek. De chimpansees vertoonden o.a. automutilatie, overdreven angst en agressief gedrag.

 

Militaire werkhond met zijn begeleider.

Vooral bij militaire werkhonden wordt het begrip caniene-PTSS al gebruikt.

Honden met een geschiedenis

Als we dan kijken naar onze honden, stoten we vrij snel op het einde van de wetenschap.  Zowel bij huisdierhonden als werkhonden zijn er enkele zeldzame reportages van gedragsveranderingen na trauma. Bij huisdierhonden zijn er een paar studies die aantonen dat bij honden na natuurrampen of na mishandeling meer abnormaal gedrag werd gezien dan bij honden die dit niet hebben meegemaakt.

Het is echter vooral bij werkhonden dat verscheidene reportages beschreven zijn waarbij PTSS-achtige stoornissen kunnen worden vermoed en dan voornamelijk bij werkhonden in militaire setting. Er wordt geschat dat vijf tot tien procent van deze populatie zou lijden aan deze aandoening. Aangetaste honden vertonen dan gedragingen zoals het niet meer willen uitvoeren van hun normale taken, verhoogde waakzaamheid, of scherpe veranderingen in karakter. Daarbij kunnen de honden ongewoon agressief worden, of net erg aanhankelijk en schuchter.  In 2010 werd een commissie aangesteld om deze informatie te structureren en te labelen. Hier werd voor het eerst het concept van canine-PTSS (c-PTSS) naar voren gebracht als een mogelijke diagnostische term voor dit fenomeen.

Vanwege de zeer grote publieke interesse en de veelvuldige rapporteringen over mogelijke c-PTSS gevallen, werd het essentieel dat dit verder werd uitgeklaard. In deze masterproef werd dan ook de wetenschappelijke literatuur over werkhonden tijdens traumatische gebeurtenissen systematisch geanalyseerd. Uit de literatuur konden enkele zaken worden opgemerkt. Allereerst werd snel duidelijk dat er vooral gefocust werd op de fysieke gevolgen van tewerkstelling van de honden, en dat het gedragsmatige aspect regelmatig niet werd onderzocht.  Desondanks werden er toch af en toe enkele abnormale gedragingen gerapporteerd. Er werd gezien dat klachten die passend zijn bij werkhonden met c-PTSS plotselinge gedragsveranderingen zijn. Deze gedragsveranderingen zijn pas ontstaan na het schokkende evenement en waren niet aanwezig voor de tewerkstelling. Dit gedrag kan zich uiten in o.a. veranderde waakzaamheid, stemmingswisselingen en vermijdingsgedrag.

Er wordt geschat dat vijf tot tien procent van de populatie militaire werkhonden zou leiden aan deze aandoening.

Vergelijkbare hersenwerking

Het is al meermaals aangetoond dat honden verschillende hersenfuncties en neurologische aandoeningen hebben die vergelijkbaar zijn met die van de mens, zoals bijvoorbeeld epilepsie en narcolepsie – een ziekte waarbij men last heeft van onbedwingbare slaap. Bovendien bestaan er vergelijkbare gedragsstoornissen met overeenkomstige onderliggende werkingsmechanismes, zoals angststoornissen en obsessief-compulsieve stoornissen. Het is nog niet onderzocht of dit ook het geval is met c-PTSS, maar dit zou het onderwerp van verder onderzoek kunnen zijn.

Emotionele littekens

PTSS bij honden is nog een relatief onbekende psychische stoornis en is nog maar zelden onderzocht. Tot op heden is er maar weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar om de aandoening te bewijzen. Toch zijn er aanwijzingen dat c-PTSS kan bestaan bij honden na traumatische gebeurtenissen. Aangezien gedragsproblemen een veel voorkomend probleem zijn bij gezelschapsdieren en werkhonden in het bijzonder, is het van essentieel belang dat deze problemen verder worden onderzocht en besproken.

Abnormaal gedrag van werkhonden kan de werkprestaties beïnvloeden, kan leiden tot het beschadigen van de band met de begeleider en kan leiden tot een verminderd welzijn van mens en dier.  We zijn het aan de beste vriend én trouwe werkpartner van de mens verschuldigd dat we het bewustzijn over c-PTSS vergroten. Verder onderzoek naar deze stoornis is gerechtvaardigd om het welzijn en de productiviteit van werkhonden optimaal te houden, om zo de kwaliteit van hun werk en leven te waarborgen.

Bibliografie

Abdallah, C.G., Geha, P., 2017. Chronic pain and chronic stress: two sides of the same coin?. Chronic Stress 1, 2470547017704763.

 

Ahrens, F., Knies, K., Schneider, M., Köhler, F., Erhard, M.H., 2005. Influence of different training and outdoor conditions on plasma histamine and cortisol concentrations in search-and-rescue

dogs. Inflammation Research 54 Suppl 1, S34–S35.

 

Alexander, M.B., Friend, T., Haug, L., 2011. Obedience training effects on search dog performance. Applied Animal Behaviour Science 132, 152–159.

 

Allen, K., Blascovich, J., Mendes, W.B., 2002. Cardiovascular reactivity and the presence of pets, friends, and spouses: the truth about cats and dogs. Psychosomatic Medicine 64(5), 727–739.

 

Alupo, C., 2017. Canine PTSD: an inquiry study on psychological trauma in dogs. Master's thesis, Biology, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.

 

American Psychiatric Association, 1980. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.). Washington, DC, USA.

 

American Psychiatric Association, 1994. Diagnostic and statistical manual of Mental disorders (4th ed.). Washington, DC, USA.

 

American Psychiatric Association, 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, Virginia, USA.

 

Andics, A., Gácsi, M., Faragó, T., Kis, A., Miklósi, A., 2014. Voice-sensitive regions in the dog and human brain are revealed by comparative fMRI. Current Biology 24(5), 574–578.

 

Anttila, V., Bulik-Sullivan, B., Finucane, H.K., Walters, R.K., Bras, J., Duncan, L., Escott- Price, V., Falcone, G.J., Gormley, P., Malik, R., et al., 2018. Analysis of shared heritability in common disorders of the brain. Science 360(6395), aap8757.

 

Arambašić, L., Keresteš, G., Kuterovac-Jagodić, G., Vizek-Vidović, V., 2000. The role of pet ownership as a possible buffer variable in traumatic experiences. Studia Psychologica 42(1-2), 135–146.

 

Arnott, E.R., Peek, L., Early, J.B., Pan, A.Y.H., Haase, B., Chew, T., McGreevy, P.D., Wade, C.M., 2015. Strong selection for behavioural resilience in Australian stock working dogs identified by selective sweep analysis. Canine Genetics and Epidemiology 2, 6.

 

Baik, J.H., 2020. Stress and the dopaminergic reward system. Experimental & Molecular Medicine 52(12), 1879–1890.

 

Barnard, S., Wells, D.L., Milligan, A., Arnott, G., Hepper, P.G., 2018. Personality traits affecting judgement bias task performance in dogs (Canis familiaris). Scientific Reports 8(1), 6660.

 

Battesti, M., 2016. Nostalgia in the army (17th-19th centuries). Frontiers of Neurology and Neuroscience 38, 132–142.

 

Beerda, B., Schilder, M.B., Bernadina, W., van Hooff, J.A., De Vries, H.W., Mol, J.A., 1999b. Chronic stress in dogs subjected to social and spatial restriction. II. Hormonal and immunological

responses. Physiology & Behavior 66(2), 243–254.

 

Beerda, B., Schilder, M.B., Van Hooff, J.A., de Vries, H.W., Mol, J.A, 1999a. Chronic stress in dogs subjected to social and spatial restriction. I. Behavioral responses. Physiology & Behavior 66(2), 233– 242.

 

Berding, K., Vlckova, K., Marx, W., Schellekens, H., Stanton, C., Clarke, G., Jacka, F., Dinan, T.G., Cryan, J.F., 2021. Diet and the microbiota-gut-brain axis: sowing the seeds of good mental health. Advances in Nutrition 12(4), 1239–1285.

 

Blair, C., Granger, D., Willoughby, M., Kivlighan, K., 2006. Maternal sensitivity is related to hypothalamic-pituitary-adrenal axis stress reactivity and regulation in response to emotion challenge in 6-month-old infants. Annals of the New York Academy of Sciences 1094, 263–267.

 

Bonanno, G.A., Romero, S., Klein, S.I., 2015. The temporal elements of psychological resilience: an integrative framework for the study of individuals, families, and communities. Psychological Inquiry 26(2), 139-169.

 

Bracha, H.S., 2006. Human brain evolution and the "neuroevolutionary time-depth principle:" implications for the reclassification of fear-circuitry-related traits in DSM-V and for studying resilience to warzone-related posttraumatic stress disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 30(5), 827–853.

 

Bradshaw, G.A., 2009. Elephants on the edge: what animals teach us about humanity. Yale University Press, London, United Kingdom.

 

Bradshaw, G.A., Capaldo, T., Lindner, L., Grow, G., 2008. Building an inner sanctuary: complex PTSD in chimpanzees. Journal of Trauma & Dissociation 9(1), 9-34.

 

Bradshaw, G.A., Schore, A.N., Brown, J.L., Poole, J.H., Moss, C.J., 2005. Elephant breakdown. Nature, 433(7028), 807.

 

Bratman, G.N., Anderson, C.B., Berman, M.G., Cochran, B., De Vries, S., Flanders, J., Folke, C., Frumkin, H., Gross, J.J., Hartig, T., et al., 2019. Nature and mental health: an ecosystem service perspective. Science Advances 5(7), eaax0903.

 

Bray, E.E., Otto, C.M., Udell, M., Hall, N.J., Johnston, A.M., MacLean, E.L., 2021. Enhancing the selection and performance of working dogs. Frontiers in Veterinary Science 8, 644431.

 

Bremner, J.D., 2006. Traumatic stress: effects on the brain. Dialogues in Clinical Neuroscience 8(4), 445–461.

 

Bremner, J.D., 2007. Neuroimaging in posttraumatic stress disorder and other stress-related disorders. Neuroimaging Clinics of North America 17(4), 523–ix.

 

Brubaker, L., Udell, M.A.R., 2018. The effects of past training, experience, and human behaviour on a dog’s persistence at an independent task. Applied Animal Behaviour Science 204, 101-107.

 

Brüne, M., Brüne-Cohrs, U., McGrew, W.C., Preuschoft, S., 2006. Psychopathology in great apes: concepts, treatment options and possible homologies to human psychiatric disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 30(8), 1246–1259.

 

Bryant, D.A., Dunham, A.E., Overall, K.L., 2018. Roles for referential focus in effective and efficient canine signaling: so pet and working dogs differ?. Journal of Veterinary Behavior 27, 55-66.

 

Bryant, R.A., 2019. Post-traumatic stress disorder: a state-of-the-art review of evidence and challenges. World psychiatry 18(3), 259–269.

 

Burgess, A.W., Holmstrom, L.L., 1974. Rape trauma syndrome. The American Journal of Psychiatry 131(9), 981–986.

 

Burghardt, W.F., 2003. Behavioral considerations in the management of working dogs. The Veterinary Clinics of North America: Small animal practice 33(2), 417–viii.

 

Burghardt, W.F., 2017. Preliminary evaluation of case series of military working dogs affected with canine post-traumatic stress disorder. Proceedings of the Animal Behavior Society.

 

Butler, A.S., Panzer, A.M., Goldfrank, L.R., 2003. Understanding the psychological consequences of traumatic events, disasters, and terrorism. In: Institute of Medicine (US) Committee on Responding to the Psychological Consequences of Terrorism, Preparing for the Psychological Consequences of Terrorism: A Public Health Strategy. National Academies Press, Washington, DC, USA, pp. 34-63.

 

Cao, X., Irwin, D.M., Liu, Y.H., Cheng, L.G., Wang, L., Wang, G.D., Zhang, Y.P., 2014. Balancing selection on CDH2 may be related to the behavioral features of the Belgian Malinois. PloS one 9(10), e110075.

 

Carlton, M., Voisey, J., Parker, T., Punyadeera, C., Cuttle, L., 2021. A review of potential biomarkers for assessing physical and psychological trauma in paediatric burns. Burns & Trauma 9, tkaa049.

 

Caron-Lormier, G., Harvey, N.D., England, G.C.W., Asher, L., 2016a. Using the incidence and impact of behavioural conditions in guide dogs to investigate patterns in undesirable behaviour in dogs.

Scientific Reports 6, 23860.

 

Caron-Lormier, G., Harvey, N.D., England, G.C.W., Asher, L., 2016b. A new metric for quantifying the relative impact of risk factors on loss of working life illustrated in a population of working dogs. PloS one 11(11), e0165414.

 

Chatfield, J.A., Dewell, R., Miranda, A.J., Wilcox, S., Vannieuwenhoven, T.J., 2015. On-site veterinary medical evaluation and care of working dogs and horses at the 2012 Republican National Convention. Journal of the American Veterinary Medical Association 247(5), 539–541.

 

Chen, A., Rosenbaum, S., Wells, R., Gould, K., Ward, P.B., Steel, Z., 2020. Obesity, physical activity and sleep quality in patients admitted to a posttraumatic stress inpatient ward. Australasian Psychiatry: bulletin of Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists 28(3), 270–273.

 

Chung, Y.A., Kim, S.H., Chung, S.K., Chae, J.H., Yang, D.W., Sohn, H.S., Jeong, J., 2006. Alterations in cerebral perfusion in posttraumatic stress disorder patients without re-exposure to accident-related stimuli. Clinical Neurophysiology 117(3), 637–642.

 

Cooke, R.F., Mehrkam, L.R., Marques, R.S., Lippolis, K.D., Bohnert, D.W., 2017. Effects of a simulated wolf encounter on brain and blood biomarkers of stress-related psychological disorders in beef cows with or without previous exposure to wolves. Journal of Animal Science 95, 1154–1163.

 

Coplan, J.D., Andrews, M.W., Rosenblum, L.A., Owens, M.J., Friedman, S., Gorman, J.M., Nemeroff, C.B., 1996. Persistent elevations of cerebrospinal fluid concentrations of corticotropin-releasing factor in adult nonhuman primates exposed to early-life stressors: implications for the pathophysiology of mood and anxiety disorders. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 93(4), 1619–1623.

 

Corsetti, S., Borruso, S., Di Traglia, M., Lai, O., Alfieri, L., Villavecchia, A., Cariola, G., Spaziani, A., Natoli, E., 2018. Bold personality makes domestic dogs entering a shelter less vulnerable to diseases. PloS one 13(3), e0193794.

 

De Assis, L.S., Matos, R., Pike, T. W., Burman, O., Mills, D.S., 2020. Developing diagnostic frameworks in veterinary behavioral medicine: disambiguating separation related problems in dogs. Frontiers in Veterinary Science 6, 499.

 

Diego, M.A., Jones, N.A., Field, T., Hernandez-Reif, M., Schanberg, S., Kuhn, C., Gonzalez-Garcia, A., 2006. Maternal psychological distress, prenatal cortisol, and fetal weight. Psychosomatic Medicine 68(5), 747–753.

 

Dinwoodie, I.R., Dwyer, B., Zottola, V., Gleason, D., Dodman, N.H., 2019. Demographics and comorbidity of behavior problems in dogs. Journal of Veterinary Behavior 32, 62– 71.

 

Diverio, S., Barbato, O., Cavallina, R., Guelfi, G., Iaboni, M., Zasso, R., Di Mari, W., Santoro, M.M., Knowles, T.G., 2016. A simulated avalanche search and rescue mission induces temporary physiological and behavioural changes in military dogs. Physiology and Behavior 163, 193–202.

 

Diverio, S., Guelfi, G., Barbato, O., Di Mari, W., Egidi, M.G., Santoro, M.M., 2014. Non- invasive assessment of animal exercise stress: real-time PCR of GLUT4, COX2, SOD1 and HSP70 in avalanche military dog saliva. Animal 9, 104–109.

 

Diverio, S., Menchetti, L., Riggio, G., Azzari, C., Iaboni, M., Zasso, R., Di Mari, W., Santoro, M.M., 2017. Dogs’ coping styles and dog-handler relationships influence avalanche search team performance. Applied Animal Behaviour Science 191, 67–77.

 

Dodd, T., Jones, J., Holásková, I., Mukherjee, M., 2020. Behavioral problems may be associated with multilevel lumbosacral stenosis in military working dogs. Journal of Veterinary Behavior 35, 8–13.

 

Drobny, S., Miller, L., 2016. Inside the mind of a traumatized dog: does canine PTSD exist, and if so, is it similar to PTSD in humans? Capstone Research Paper.

 

Duffy, D. L., Serpell, J. A., 2012. Predictive validity of a method for evaluating temperament in young guide and service dogs. Applied Animal Behaviour Science 138(1-2), 99–109.

 

Duhaime, R.A., Norden, D., Corso, B., Mallonee, S., Salman, M.D., 1998. Injuries and illnesses in working dogs used during the disaster response after the bombing in Oklahoma City. Journal of the American Veterinary Medical Association 212(8), 1202–1207.

 

Etkin, A., Wager, T.D., 2007. Functional neuroimaging of anxiety: a meta-analysis of emotional processing in PTSD, social anxiety disorder, and specific phobia. The American Journal of Psychiatry 164(10), 1476–1488.

 

Evans, R.I., Herbold, J.R., Bradshaw, B.S., Moore, G.E., 2007. Causes for discharge of military working dogs from service: 268 cases (2000-2004). Journal of the American Veterinary Medical Association 231(8), 1215–1220.

 

Fallani, G., Prato Previde, E., Valsecchi, P., 2007. Behavioral and physiological responses of guide dogs to a situation of emotional distress. Physiology & Behavior 90(4), 648–655.

 

Fatjó, J., Bowen, J., 2020. Making the case for multi-axis assessment of behavioural problems. Animals 10(3), 383.

 

Ferdowsian, H.R., Durham, D.L., Kimwele, C., Kranendonk, G., Otali, E., Akugizibwe, T., Mulcahy, J. B., Ajarova, L., Johnson, C.M., 2011. Signs of mood and anxiety disorders in chimpanzees. PLoS one 6(6), e19855.

 

Ferdowsian, H.R., Merskin, D., 2012. Parallels in sources of trauma, pain, distress, and suffering in humans and nonhuman animals. Journal of Trauma & Dissociation 13(4), 448–468.

 

Fitzgerald, S.D., Rumbeiha, W.K., Braselton, W.E., Downend, A.B., Otto, C.M., 2008. Pathology and toxicology findings for search-and-rescue dogs deployed to the terrorist attack sites: initial five-year surveillance. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 20(4), 477–484.

 

Fox, P.R., Puschner, B., Ebel, J.G., 2008. Assessment of acute injuries, exposure to environmental toxins, and five-year health surveillance of New York Police Department working dogs following the September 11, 2001, World Trade Center terrorist attack. Journal of the American Veterinary Medical Association 233(1), 48–59.

 

Foyer, P., Bjällerhag, N., Wilsson, E., Jensen, P., 2014. Behaviour and experiences of dogs during the first year of life predict the outcome in a later temperament test. Applied Animal Behaviour Science 155, 93-100.

 

Freedy, J.R., Donkervoet, J.C., 1995. Traumatic stress: an overview of the field. In: Freedy, J.R., Hobfoll, S.E., Traumatic Stress. Springer Series on Stress and Coping. Springer, Boston, MA, pp. 3– 28.

 

Frick, A., Åhs, F., Palmquist, Å.M., Pissiota, A., Wallenquist, U., Fernandez, M., Jonasson, M., Appel, L., Frans, Ö., Lubberink, M., et al., 2016. Overlapping expression of serotonin transporters and neurokinin-1 receptors in posttraumatic stress disorder: a multi-tracer PET study. Molecular psychiatry 21(10), 1400–1407.

 

Friedman, E., Krause-Parello, C.A., 2018. Companion animals and human health: benefits, challenges, and the road ahead for human-animal interaction. Revue scientifique et technique 37(1), 71–82.

 

Gilles, M., Otto, H., Wolf, I., Scharnholz, B., Peus, V., Schredl, M., Sütterlin, M.W., Witt, S.H., Rietschel, M., Laucht, M., et al., 2018. Maternal hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) system activity and stress during pregnancy: effects on gestational age and infant's anthropometric measures at birth. Psychoneuroendocrinology 94, 152–161.

 

Gordon, L.E., 2012. Injuries and illnesses among urban search-and-rescue dogs deployed to Haiti following the January 12, 2010, earthquake. Journal of the American Veterinary Medical Association 240(4), 396–403.

 

Gordon, L.E., 2015. Injuries and illnesses among Federal Emergency Management Agency– certified search-and-recovery and search-and-rescue dogs deployed to Oso, Washington, following the March 22, 2014, State Route 530 landslide. Journal of the American Veterinary Medical Association 247(8), 901–908.

 

Gordon, L.E., 2018. The contribution of rescue dogs during natural disasters. Revue scientifique et technique 37(1), 213–221.

 

Gruen, M.E., Case, B.C., Foster, M.L., Lazarowski, L., Fish, R.E., Landsberg, G., DePuy, V., Dorman, D.C., Sherman, B.L., 2015. The use of an open field model to assess sound-induced fear and anxiety associated behaviors in Labrador retrievers. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 10(4), 338–345.

 

Hamada, R., Ohno, K., Matsubara, S., Hoshi, T., Nagasawa, M., Kikusui, T., Kubo, T., Nakahara, E., Ikeda, K., Yamaguchi, S., et al., 2017. Real-time emotional state estimation system for canines based on heart rate variability. Proceedings of IEEE International Conference on Cyborg and Bionic Systems, 298-303.

 

Hare, E., Kelsey, K.M., Niedermeyer, G.M., Otto, C.M., 2021. Long-term behavioral resilience in search-and-rescue dogs responding to the September 11, 2001 terrorist attacks. Applied Animal Behaviour Science 234, 105173.

 

Hare, E., Kelsey, K. M., Serpell, J. A., Otto, C. M., 2018. Behavior differences between search-and- rescue and pet dogs. Frontiers in Veterinary Science, 5, 118.

 

Harvey, N.D., Craigon, P.J., Blythe, S.A., England, G.C.W., Asher, L., 2016. Social rearing environment influences dog behavioral development. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 16, 13–21.

 

Harvey, N.D., Craigon, P.J., Blythe, S.A., England, G.C.W., Asher, L., 2017. An evidence-based decision assistance model for predicting training outcome in juvenile guide dogs. PloS one 12(6), e0174261.

 

Haverbeke, A., Diederich, C., Depiereux, E., Giffroy, J.M., 2008a. Cortisol and behavioral responses of working dogs to environmental challenges. Physiology & Behavior 93(1-2), 59–67.

 

Haverbeke, A., Laporte, B., Depiereux, E., Giffroy, J.M., Diederich, C., 2008b. Training methods of military dog handlers and their effects on the team's performances. Applied Animal Behaviour Science 113(1–3), 110-122.

 

Hayes, J.P., Hayes, S.M., Mikedis, A.M., 2012. Quantitative meta-analysis of neural activity in posttraumatic stress disorder. Biology of Mood & Anxiety Disorders 2, 9.

 

Heim, C., Newport, D.J., Heit, S., Graham, Y.P., Wilcox, M., Bonsall, R., Miller, A.H., Nemeroff, C.B., 2000). Pituitary-adrenal and autonomic responses to stress in women after sexual and physical abuse in childhood. Journal of the American Medical Association 284(5), 592–597.

 

Hennessy, M.B., Williams, M.T., Miller, D.D., Douglas, C.W., Voith, V.L., 1998. Influence of male and female petters on plasma cortisol and behaviour: can human interaction reduce the stress of dogs in a public animal shelter?. Applied Animal Behaviour Science 61(1), 63-77.

 

Hoexter, M.Q., Fadel, G., Felício, A.C., Calzavara, M.B., Batista, I.R., Reis, M.A., Shih, M.C., Pitman, R.K., Andreoli, S.B., Mello, M.F., et al., 2012. Higher striatal dopamine transporter density in PTSD: an in vivo SPECT study with [(99m)Tc]TRODAT-1. Psychopharmacology 224(2), 337–345.

 

Hollis, K.L., Overmier, J.B., 1973. Effect of inescapable shock on efficacy of punishment of appetitive instrumental responding by dogs. Psychological Reports 33(3), 903–906.

 

Hoummady, S., Péron, F., Grandjean, D., Cléro, D., Bernard, B., Titeux, E., Desquilbet, L., Gilbert, C., 2016. Relationships between personality of human–dog dyads and performances in working tasks.

Applied Animal Behaviour Science 177,42-51.

 

Hsu, Y., Serpell, J. A., 2003. Development and validation of a questionnaire for measuring behavior and temperament traits in pet dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association 223(9), 1293–1300.

 

Hunt, M., Otto, C.M., Serpell, J.A., Alvarez, J., 2012. Interactions between handler well-being and canine health and behavior in search and rescue teams. Anthrozoos 25, 323-335.

 

Ilska, J., Haskell, M.J., Blott, S.C., Sánchez-Molano, E., Polgar, Z., Lofgren, S.E., Clements, D.N., Wiener, P., 2017. Genetic characterization of dog personality traits. Genetics 206(2), 1101–1111.

 

Jones, A.C., Josephs, R.A., 2006. Interspecies hormonal interactions between man and the domestic dog (Canis familiaris). Hormones and Behavior 50(3), 393–400.

 

Jones, E., 2006. Historical approaches to post-combat disorders. Biological Sciences 361(1468), 533–542.

 

Jones, K.E., Dashfield, K., Downend, A.B., Otto, C.M., 2004. Search-and-rescue dogs: an overview for veterinarians. Journal of the American Veterinary Medical Association 225(6), 854–860.

 

Joyce, S., Tan, L., Shand, F., Bryant, R.A., Harvey, S.B., 2019. Can resilience be measured and used to predict mental health symptomology among first responders exposed to repeated trauma?. Journal of Occupational and Environmental Medicine 61, 285–292.

 

Juruena, M.F., Bourne, M., Young, A.H., Cleare, A.J., 2021. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis dysfunction by early life stress. Neuroscience Letters 759, 136037.

 

Juruena, M.F., Eror, F., Cleare, A.J., Young, A.H., 2020. The role of early life stress in HPA axis and anxiety. Advances in Experimental Medicine and Biology 1191, 141–153.

 

Kamiya, K., Abe, O., 2020. Imaging of posttraumatic stress disorder. Neuroimaging Clinics of North America 30(1), 115–123.

 

Konok, V., Kosztolányi, A., Rainer, W., Mutschler, B., Halsband, U., Miklósi, Á., 2015. Influence of owners' attachment style and personality on their dogs' (Canis familiaris) separation-related disorder. PloS one 10(2), e0118375.

 

Koolhaas, J.M., Bartolomucci, A., Buwalda, B., De Boer, S.F., Flügge, G., Korte, S.M., Meerlo, P., Murison, R., Olivier, B., Palanza, P., et al., 2011. Stress revisited: a critical evaluation of the stress concept. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 35(5), 1291–1301.

 

Kuo, K.W., Bacek, L.M., Taylor, A.R., 2018. Head trauma. The Veterinary Clinics of North America: Small animal practice 48(1), 111–128.

 

Lefebvre, D., Diederich, C., Delcourt, M., Giffroy, J.M., 2007. The quality of the relation between handler and military dogs influences efficiency and welfare of dogs. Applied Animal Behaviour Science 104(1–2), 49-60.

 

Lefebvre, D., Giffroy, J.M. Diederich, C., 2009. Cortisol and behavioral responses to enrichment in military working dogs. Journal of Ethology 27, 255.

 

Lenkei, R., Carreiro, C., Gácsi, M., Pongrácz, P., 2021. The relationship between functional breed selection and attachment pattern in family dogs (Canis familiaris). Applied Animal Behaviour Science 235, 105231.

 

Lesch, K.P., Bengel, D., Heils, A., Sabol, S.Z., Greenberg, B.D., Petri, S., Benjamin, J., Müller, C.R., Hamer, D.H., Murphy, D.L., 1996. Association of anxiety-related traits with a polymorphism in the serotonin transporter gene regulatory region. Science 274(5292), 1527–1531.

 

Liddell, B.J., Kemp, A.H., Steel, Z., Nickerson, A., Bryant, R.A., Tam, N., Tay, A.K., Silove, D., 2016. Heart rate variability and the relationship between trauma exposure age, and psychopathology in a post-conflict setting. BMC Psychiatry 16, 133.

 

Lindauer, R.J., Booij, J., Habraken, J.B., Uylings, H.B., Olff, M., Carlier, I.V., Den Heeten, G.J., Van Eck-Smit, B.L., Gersons, B.P., 2004. Cerebral blood flow changes during script-driven imagery in police officers with posttraumatic stress disorder. Biological Psychiatry 56(11), 853–861.

 

Lit, L., Boehm, D., Marzke, S., Schweitzer, J., Oberbauer, A.M., 2010. Certification testing as an acute naturalistic stressor for disaster dog handlers. Stress 13(5), 392–401.

 

Lopresti-Goodman, S.M., Bezner, J., Ritter, C., 2015. Psychological distress in chimpanzees rescued from laboratories. Journal of Trauma & Dissociation 16(4), 349–366.

 

Lucki, I., 1998. The spectrum of behaviors influenced by serotonin. Biological Psychiatry 44(3), 151– 162.

 

Luescher, U.A., 1993. Animal behavior case of the month. A breakdown in working performance, or burnout, was observed in a dog used in searches for explosives. Journal of the American Veterinary Medical Association 203(11), 1538–1539.

 

Lutter, M., Sakata, I., Osborne-Lawrence, S., Rovinsky, S. A., Anderson, J.G., Jung, S., Birnbaum, S., Yanagisawa, M., Elmquist, J.K., Nestler, E.J., et al., 2008. The orexigenic hormone ghrelin defends against depressive symptoms of chronic stress. Nature Neuroscience 11(7), 752–753.

 

Mackenzie, J., 1916. The soldier's heart. British Medical Journal 1(2873), 117–119.

 

Maejima, M., Inoue-Murayama, M., Tonosaki, K., Matsuura, N., Kato, S., Saito, Y., Weiss, A., Murayama, Y., Ito, S., 2007. Traits and genotypes may predict the successful training of drug detection dogs. Applied Animal Behaviour Science 107, 287–298.

 

Marin, M.F., Lord, C., Andrews, J., Juster, R.P., Sindi, S., Arsenault-Lapierre, G., Fiocco, A.J., Lupien, S.J., 2011. Chronic stress, cognitive functioning and mental health. Neurobiology of Learning and Memory 96(4), 583–595.

 

Mariotti, V., Amat, M. Hervera, M. Baucells, M., Manteca, X., 2009. Impact of environmental factors on canine and feline behaviour: diet, management and physical exercise. Revista oficial de la Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños Animales 29, 209-215.

 

Mariti, C., Ricci, E., Carlone, B., Moore, J.L., Sighieri, C., Gazzano, A., 2013. Dog attachment to man: a comparison between pet and working dogs. Journal of Veterinary Behavior 8(3), 135-145.

 

Marshall-Pescini, S., Passalacqua, C., Barnard, S., Valsecchi, P., Prato-Previde, E., 2009. Agility and search and rescue training differently affects pet dogs' behaviour in socio-cognitive tasks. Behavioural Processes 81(3), 416–422.

 

Masserman, J.H., 1943. Behavior and neurosis: an experimental psychoanalytic approach to psychobiologic principles. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA.

 

Matheson, K., Asokumar, A., Anisman, H., 2020. Resilience: safety in the aftermath of traumatic stressor experiences. Frontiers in Behavioral Neuroscience 14, 596919.

 

Matuszewich, L., Yamamoto, B.K., 2003. Long-lasting effects of chronic stress on DOI-induced hyperthermia in male rats. Psychopharmacology 169(2), 169–175.

 

McCraw, S., Parker, G., 2017. The prevalence and outcomes of exposure to potentially traumatic stressful life events compared across patients with bipolar disorder and unipolar depression.

Psychiatry Research 255, 399–404.

 

McGarrity, M.E., Sinn, D.L., Thomas, S.G., C. Marti, C.N., Gosling, S.D., 2016. Comparing the predictive validity of behavioral codings and behavioral ratings in a working-dog breeding program. Applied Animal Behaviour Science 179, 82-94.

 

McMillan, F.D., Duffy, D.L., Zawistowski, S.L., Serpell, J.A., 2015. Behavioral and psychological characteristics of canine victims of abuse. Journal of Applied Animal Welfare Science 18(1), 92–111.

 

Mills, D.S., Demontigny-Bédard, I., Gruen, M., Klinck, M.P., McPeake, K.J., Barcelos, A.M., Hewison, L., Van Haevermaet, H., Denenberg, S., Hauser, H., et al., 2020. Pain and problem behavior in cats and dogs. Animals 10(2), 318.

 

Mirko, E., Antal, D., Miklosi, A., 2013. Association between subjective rating and behaviour coding and the role of experience in making video assessments on the personality of the domestic dog (Canis familiaris). Applied Animal Behaviour Science 149(1–4), 45-54.

 

Moore, G.E., Burkman, K.D., Carter, M.N., Peterson, M.R., 2001. Causes of death or reasons for euthanasia in military working dogs: 927 cases (1993-1996). Journal of the American Veterinary Medical Association 219(2), 209–214.

 

Morris, M.C., Compas, B.E., Garber, J., 2012. Relations among posttraumatic stress disorder, comorbid major depression, and HPA function: a systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review 32(4), 301–315.

 

Mott, F.W., 1916. Special discussion on shell shock without visible signs of injury. Proceedings of the Royal Society of Medicine 9, i-xxiv.

 

Nagasawa, M., Mogi, K., Kikusui, T., 2012. Continued distress among abandoned dogs in Fukushima. Scientific Reports 2, 724.

 

Nagasawa, M., Shibata, Y., Yonezawa, A., Morita, T., Kanai, M., Mogi, K., Kikusui, T., 2014. The behavioral and endocrinological development of stress response in dogs. Developmental Psychobiology 56(4), 726–733.

 

Nakahara, E., Maruno, Y., Kubo, T., Ouchi, R., Katayama, M., Fujiwara, K., Nagasawa, M., Kikusui, T., Ikeda, K., 2016. Canine emotional states assessment with heart rate variability. Proceedings in Asia- Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference, 1-3.

 

Nievergelt, C.M., Maihofer, A.X., Klengel, T., Atkinson, E.G., Chen, C.Y., Choi, K.W., Coleman, J., Dalvie, S., Duncan, L.E., Gelernter, J., et al., 2019. International meta-analysis of PTSD genome-wide association studies identifies sex- and ancestry-specific genetic risk loci. Nature

Communications 10(1), 4558.

 

Nishinoma, H., Chayapol, B., Ohno, K., Shinohara, A., Tadokoro, S., 2019. Development of a lightweight cyber-enhanced rescue canine suit with heat protection and anti-slip countermeasures. Proceedings in IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics, 74-80.

 

Olff, M., Güzelcan, Y., de Vries, G.J., Assies, J., Gersons, B.P., 2006. HPA- and HPT-axis alterations in chronic posttraumatic stress disorder. Psychoneuroendocrinology 31(10), 1220–1230.

 

Oshio, A., Taku, K., Hirano, M., Saeed, G., 2018. Resilience and big five personality traits: a meta- analysis. Personality and Individual Differences 127, 54-60.

 

Otto, C.M., Downend, A.B., Moore, G.E., Daggy, J.K., Ranivand, D.L., Reetz, J.A., Fitzgerald, S.D., 2010. Medical surveillance of search dogs deployed to the World Trade Center and Pentagon. Journal of Environmental Health 73, 12–21.

 

Otto, C.M., Downend, A.B., Serpell, J.A., Ziemer, L.S., Saunders, H.M., 2004. Medical and behavioral surveillance of dogs deployed to the World Trade Center and the Pentagon from October 2001 to June 2002. Journal of the American Veterinary Medical Association 225(6), 861–867.

 

Otto, C.M., Hare, E., Buchweitz, J.P., Kelsey, K.M., Fitzgerald, S.D., 2020. Fifteen-year surveillance of pathological findings associated with death or euthanasia in search-and-rescue dogs deployed to the September 11, 2001, terrorist attack sites. Journal of the American Veterinary Medical

Association 257(7), 734–743.

 

Overall, K.L., 2000. Natural animal models of human psychiatric conditions: assessment of mechanism and validity. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 24(5), 727– 776.

 

Overall, K.L., Dunham, A.E., Juarbe-Diaz, S.V., 2016. Phenotypic determination of noise reactivity in 3 breeds of working dogs: a cautionary tale of age, breed, behavioral assessment, and genetics. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 16, 113–125.

 

Overall, K.L., Dunham, A.E., Scheifele, P., Sonstrom Malowski, K., 2019. Fear of noises affects canine problem solving behavior and locomotion in standardized cognitive tests. Applied Animal Behaviour Science 221, 104863.

 

Overmier, J.B., Seligman, M.E., 1967. Effects of inescapable shock upon subsequent escape and avoidance responding. Journal of Comparative and Physiological Psychology 63(1), 28–33.

 

Palestrini, C., Minero, M., Cannas, S., Rossi, E., Frank, D., 2010. Video analysis of dogs with separation-related behaviors. Applied Animal Behaviour Science 124(1–2), 61-67.

 

Papp, M., Willner, P., Muscat, R., 1991. An animal model of anhedonia: attenuation of sucrose consumption and place preference conditioning by chronic unpredictable mild

stress. Psychopharmacology 104(2), 255–259.

 

Pariante, C.M., Nemeroff, C.B., Miller, A.H., 1995. Glucocorticoid receptors in depression. Israel Journal of Medical Sciences 31(12), 705–712.

 

Parr, J.R., Otto, C.M., 2013. Emergency visits and occupational hazards in German shepherd police dogs (2008-2010). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 23, 591– 597.

 

Patel, R., Spreng, R.N., Shin, L.M., Girard, T.A., 2012. Neurocircuitry models of posttraumatic stress disorder and beyond: a meta-analysis of functional neuroimaging studies. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 36(9), 2130–2142.

 

Perelló, M., Zigman, J.M., 2012. The role of ghrelin in reward-based eating. Biological Psychiatry 72(5), 347–353.

 

Perry, E., Gulson, N., Liu Cross, T.W., Swanson, K.S., 2017. Physiological effects of stress related to helicopter travel in Federal Emergency Management Agency search-and-rescue canines. Journal of Nutritional Science 6, e28.

 

Pirrone, F., Ripamonti, A., Garoni, E. C., Stradiotti, S., Albertini, M., 2017. Measuring social synchrony and stress in the handler-dog dyad during animal-assisted activities: a pilot study. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 21, 45-52.

 

Platt, S.R., Radaelli, S.T., McDonnell, J.J., 2001. The prognostic value of the modified Glasgow Coma Scale in head trauma in dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine 15(6), 581–584.

 

Ploder, R., Kotrschal, K., 2019. Systematic training of shelter dogs improves their cooperation with new handlers. Wiener Tierärztliche Monatsschrift 106(1/2), 11-21.

 

Pongrácz, P., Alvarez Gómez, S., Lenkei, R., 2020. Separation-related behaviour indicates the effect of functional breed selection in dogs (Canis familiaris). Applied Animal Behaviour Science 222,104884.

 

Rehn, T., Beetz, A., Keeling, L.J., 2017. Links between an owner's adult attachment style and the support-seeking behavior of their dog. Frontiers in Psychology 8, 2059.

 

Riva, J., Marelli, S.P., Redaelli, V., Bondiolotti, G.P., Sforzini, E., Santoro, M.M., Carenzi, C., Verga, M., Luzi, F., 2012. The effects of drug detection training on behavioral reactivity and blood neurotransmitter levels in drug detection dogs: a preliminary study. Journal of Veterinary Behavior 7(1), 11-20.

 

Rizzolo, J.B., Bradshaw, G.A., 2016. Prevalence and patterns of complex PTSD in Asian Elephants (Elephas maximus). In: Bandara, N., Wickramaarachchi, T., De ZoysaAsian H.N., Asian Elephants in Culture and Nature. Centre for Asian Studies, Kelaniya, Sri Lanka, pp. 291-297.

 

Rooney, N.J., Clark, C.C.A., Casey, R.A., 2016. Minimizing fear and anxiety in working dogs: a review. Journal of Veterinary Behavior 16, 53-64.

 

Sachinvala, N., Kling, A., Suffin, S., Lake, R., Cohen, M., 2000. Increased regional cerebral perfusion by 99mTc hexamethyl propylene amine oxime single photon emission computed tomography in post- traumatic stress disorder. Military Medicine 165(6), 473–479.

 

Sande, A., West, C., 2010. Traumatic brain injury: a review of pathophysiology and management. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 20(2), 177–190.

 

Sapolsky, R.M., Meaney, M.J., 1986. Maturation of the adrenocortical stress response: neuroendocrine control mechanisms and the stress hyporesponsive period. Brain Research 396(1), 64–76.

 

Scheifele, P.M., Sonstrom, K.E., Dunham, A.E., Overall, K.L., 2016. Is noise reactivity reflected in auditory response variables, including those that measure cognition, in dogs? Initial findings. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 16, 65–75.

 

Schloesser, R.J., Huang, J., Klein, P.S., Manji, H.K., 2008. Cellular plasticity cascades in the pathophysiology and treatment of bipolar disorder. Neuropsychopharmacology 33(1), 110–133.

 

Schöner, J., Heinz, A., Endres, M., Gertz, K., Kronenberg, G., 2017. Post-traumatic stress disorder and beyond: an overview of rodent stress models. Journal of Cellular and Molecular Medicine 21(10), 2248–2256.

 

Schuch, F.B., Stubbs, B., Meyer, J., Heissel, A., Zech, P., Vancampfort, D., Rosenbaum, S., Deenik, J., Firth, J., Ward, P.B., et al., 2019. Physical activity protects from incident anxiety: a meta-analysis of prospective cohort studies. Depression and Anxiety 36(9), 846–858.

 

Seligman, M.E., Maier, S.F., 1967. Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology 74(1), 1–9.

 

Selye, H., 1936. A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, 138, 32.

 

Selye, H., 1950. Stress and the general adaptation syndrome. British Medical Journal 1(4667), 1383– 1392.

 

Serpell, J. A., Hsu, Y., 2001. Development and validation of a novel method for evaluating behavior and temperament in guide dogs. Applied Animal Behaviour Science 72(4), 347–364.

 

Shay, J., 1991. Learning about combat stress from Homer's Iliad. Journal of Traumatic Stress 4, 561– 579.

 

Sherin, J.E., Nemeroff, C.B., 2011. Post-traumatic stress disorder: the neurobiological impact of psychological trauma. Dialogues in Clinical Neuroscience 13(3), 263–278.

 

Sherman, B.L., Gruen, M.E., Case, B.C., Foster, M.L., Fish, R.E., Lazarowski, L., DePuy, V., Dorman, D.C., 2015. A test for the evaluation of emotional reactivity in Labrador retrievers used for explosives detection. Journal of Veterinary Behavior 10(2), 94-102.

 

Shin, L.M., Shin, P.S., Heckers, S., Krangel, T.S., Macklin, M.L., Orr, S.P., Lasko, N., Segal, E., Makris, N., Richert, K., et al., 2004. Hippocampal function in posttraumatic stress disorder.

Hippocampus 14(3), 292–300.

 

Siegmund, A., Wotjak, C.T., 2006. Toward an animal model of posttraumatic stress disorder. Annals of the New York Academy of Sciences 1071, 324–334.

 

Silove, D., Mohsin, M., Tay, A.K., Steel, Z., Tam, N., Savio, E., Da Costa, Z.M., Rees, S., 2017. Six- year longitudinal study of pathways leading to explosive anger involving the traumas of recurrent conflict and the cumulative sense of injustice in Timor-Leste. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 52(10), 1281–1294.

 

Singh, A., Daniel, L., Baker, E., Bentley, R., 2019. Housing disadvantage and poor mental health: a systematic review. American Journal of Preventive Medicine 57(2), 262–272.

 

Skånberg, L., Gauffin, O., Norling, Y., Lindsjö, J., Keeling, L.J., 2018. Cage size affects comfort, safety and the experienced security of working dogs in cars. Applied Animal Behaviour Science 205, 132-140.

 

Slensky, K.A., Drobatz, K.J., Downend, A.B., Otto, C.M., 2004. Deployment morbidity among search- and-rescue dogs used after the September 11, 2001, terrorist attacks. Journal of the American Veterinary Medical Association 225(6), 868–873.

 

Sonntag, Q., Overall, K.L., 2014. Key determinants of dog and cat welfare: behaviour, breeding and household lifestyle. Revue Scientifique et Technique 33(1), 213–220.

 

Starkey, M., Scase, T., Mellersh, C., Murphy, S., 2005. Dogs really are man’s best friend—Canine genomics has applications in veterinary and human medicine!. Briefings in Functional Genomics & Proteomics 4, 112-28.

 

Summerfield, D., 2001. The invention of post-traumatic stress disorder and the social usefulness of a psychiatric category. British Medical Journal 322(7278), 95–98.

 

Sundman, A.S., Van Poucke, E., Svensson Holm, A.C., Faresjö, Å., Theodorsson, E., Jensen, P., Roth, L., 2019. Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners. Scientific Reports 9(1), 7391.

 

Szabo, S., Yoshida, M., Filakovszky, J., Juhasz, G., 2017. “Stress” is 80 years old: from Hans Selye original paper in 1936 to recent advances in GI ulceration. Current Pharmaceutical Design 23(27), 4029–4041.

 

Szczepankiewicz, A., Leszczyńska-Rodziewicz, A., Pawlak, J., Rajewska-Rager, A., Dmitrzak- Weglarz, M., Wilkosc, M., Skibinska, M., Hauser, J., 2011. Glucocorticoid receptor polymorphism is associated with major depression and predominance of depression in the course of bipolar disorder. Journal of Affective Disorders 134(1-3), 138–144.

 

Takeuchi, Y., Houpt, K.A., 2003. Behavior genetics. The Veterinary Clinics of North America: Small animal practice 33(2), 345–363.

 

Tan, S.Y., Yip, A., 2018. Hans Selye (1907-1982): founder of the stress theory. Singapore Medical Journal 59(4), 170–171.

 

Tang, R., Noh, H.J., Wang, D., Sigurdsson, S., Swofford, R., Perloski, M., Duxbury, M., Patterson, E. E., Albright, J., Castelhano, M., et al., 2014. Candidate genes and functional noncoding variants identified in a canine model of obsessive-compulsive disorder. Genome Biology 15(3), R25.

 

Tay, A.K., Mohsin, M., Rees, S., Steel, Z., Tam, N., Soares, Z., Baker, J., Silove, D., 2017a. The factor structures and correlates of PTSD in post-conflict Timor-Leste: an analysis of the Harvard Trauma Questionnaire. BioMed Central Psychiatry 17(1), 191.

 

Tay, A.K., Rees, S., Steel, Z., Liddell, B., Nickerson, A., Tam, N., Silove, D., 2017b. The role of grief symptoms and a sense of injustice in the pathways to post-traumatic stress symptoms in post-conflict Timor-Leste. Epidemiology and Psychiatric Sciences 26(4), 403–413.

 

Tiira, K., 2019. Resilience in dogs? Lessons from other species. Veterinary Medicine: Research and Reports 10, 159–168.

 

Tiira, K., Lohi, H., 2015. Early life experiences and exercise associate with canine anxieties. PloS one 10(11), e0141907.

 

Tomkins, L.M., Thomson, P.C., McGreevy, P.D., 2011. Behavioral and physiological predictors of guide dog success. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 6(3), 178-187.

 

Tuber, D.S., Sanders, S., Hennessy, M.B., Miller, J.A., 1996. Behavioral and glucocorticoid responses of adult domestic dogs (Canis familiaris) to companionship and social separation. Journal of Comparative Psychology 110(1), 103–108.

 

Turcsán, B., Tátrai, K., Petró, E., Topál, J., Balogh, L., Egyed, B., Kubinyi, E., 2020. Comparison of behavior and genetic structure in populations of family and kenneled beagles. Frontiers in Veterinary Science 7, 183.

 

Ul Haq, A., 2017. Canine psychiatry- addressing animal psychopathologies. Journal of Entomology and Zoology Studies 5(6), 1126-1128.

 

Ungar, M., Theron, L., 2020. Resilience and mental health: how multisystemic processes contribute to positive outcomes. The Lancet Psychiatry 7(5), 441–448.

 

Ursano, R.J., Fullerton, C.S., McCaughey, B.G., 1994. Trauma and disaster. In: Ursano, R.J., McCaughey, B.G., Fullerton, C.S., Individual and Community Responses to Trauma and Disaster: The Structure of Human Chaos. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, pp. 3–27.

 

Vanelzakker, M.B., Dahlgren, M.K., Davis, F.C., Dubois, S., Shin, L.M., 2014. From Pavlov to PTSD: the extinction of conditioned fear in rodents, humans, and anxiety disorders. Neurobiology of Learning and Memory 113, 3–18.

 

Vermeire, S., Audenaert, K., De Meester, R., Vandermeulen, E., Waelbers, T., De Spiegeleer, B., Eersels, J., Dobbeleir, A., Peremans, K., 2012. Serotonin 2A receptor, serotonin transporter and dopamine transporter alterations in dogs with compulsive behaviour as a promising model for human obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research 201(1), 78–87.

 

Vermeire, S., Audenaert, K., Dobbeleir, A., De Meester, R., De Vos, F., Peremans, K., 2009a. Evaluation of the brain 5-HT2A receptor binding index in dogs with anxiety disorders, measured with 123I-5I-R91150 and SPECT. Journal of Nuclear Medicine 50(2), 284–289.

 

Vermeire, S., Audenaert, K., Dobbeleir, A., De Meester, R., Vandermeulen, E., Waelbers, T., Peremans, K., 2009b. Regional cerebral blood flow changes in dogs with anxiety disorders, measured with SPECT. Brain Imaging and Behavior 3, 342.

 

Wang, Q., Wang, Z., Zhu, P., Jiang, J., 2004. Alterations of myelin basic protein and ultrastructure in the limbic system at the early stage of trauma-related stress disorder in dogs. The Journal of Trauma 56(3), 604–610.

 

Watkeys, O.J., Kremerskothen, K., Quidé, Y., Fullerton, J.M., Green, M.J., 2018. Glucocorticoid receptor gene (NR3C1) DNA methylation in association with trauma, psychopathology, transcript expression, or genotypic variation: a systematic review. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 95, 85–122.

 

Weinstock, M., 2005. The potential influence of maternal stress hormones on development and mental health of the offspring. Brain, Behavior, and Immunity 19(4), 296–308.

 

Weiss, J.M., 1968. Effects of coping responses on stress. Journal of Comparative and Physiological Psychology 65(2), 251–260.

 

Weiss, J.M., 1972. Psychological factors in stress and disease. Scientific American 226(6), 104–113.

 

Wild J., Smith K.V., Thompson E., Be´ar F., Lommen M.J., Ehlers A., 2016. A prospective study of pre-trauma risk factors for post-traumatic stress disorder and depression. Psychological Medicine 46(12), 2571–2582.

 

Wojtaś, J., Karpiński, M., Czyżowski, P., 2020. Salivary cortisol interactions in search and rescue dogs and their handlers. Animals 10(4), 595.

 

Woo, H.J., Reifman, J., 2018. Collective interaction effects associated with mammalian behavioral traits reveal genetic factors connecting fear and hemostasis. BioMed Central Psychiatry 18(1), 175.

 

Wooley, C.F., 1976. Where are the diseases of yesteryear? DaCosta's syndrome, soldiers heart, the effort syndrome, neurocirculatory asthenia--and the mitral valve prolapse syndrome. Circulation 53(5), 749–751.

 

Yamamoto, M., Ohtani, N., Ohta, M., 2011. The response of dogs to attentional focus of human beings: a comparison between guide dog candidates and other dogs. Journal of Veterinary Behavior 6(1), 4-11.

 

Yamamoto, T., 2003. Unusual behaviour and a post-traumatic stress like syndrome (PTSD) in dogs after a vigorous earthquake on a seismic scale of 5+. Journal of Veterinary Medicine 56, 535-541.

 

Zapata, I., Serpell, J.A., Alvarez, C.E., 2016. Genetic mapping of canine fear and aggression. BioMed Central Genomics 17, 572.

 

Zeagler, C., Byrne, C., Valentin, G., Freil, L., Kidder, E., Crouch, J., Starner, T., Jackson, M., 2016. Search and rescue: dog and handler collaboration through wearable and mobile interfaces.

Proceedings of the Third International Conference on Animal-Computer 6, 1-9.

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. Dr. Tiny De Keuster; Dr. Jozefien Wijnants
Thema('s)