Vlekje, de rat die bacteriën aanduidt

Manon
De Meester

Ratten, niet iedereen is er zot van. De meeste mensen koesteren net een enorme afschuw voor deze knaagdiertjes. Die kale staart en onvoorspelbare trippelende bewegingen geven de meeste mensen de kriebels. Daarnaast komt deze afkeer vooral door de reputatie van ratten als ziekteverspreider. Klinkt het dan niet extra bijzonder dat ratten misschien kunnen helpen bij de bestrijding van ziektes? Want daar ging mijn bachelorproef over; het trainen van ratten om bacteriën op te sporen.

afbeelding 34

 

De problematische MAP-bacterie

 

Als ik het heb over bacteriën, heb ik het natuurlijk niet over willekeurige bacteriën, want die zijn overal. Mijn bachelorproef ging specifiek over de MAP-bacterie. Voluit is dat Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Een veel te lange naam voor een veel te klein beestje. We houden het dus gewoon bij “MAP”. Deze minuscule kleine wezentjes zorgen voor heel grote problemen. Ze leven vooral in herkauwers zoals koeien of geiten, en maken de dieren ernstig ziek door hun darmen aan te tasten waaraan ze uiteindelijk sterven. Deze ziekte heet paratuberculose, en naast een probleem voor het dierenwelzijn is het ook een probleem met ecologische gevolgen voor de veehouder. Zo zal ziek vee minder melk produceren en zullen veel dieren sterven. De ziekte is extreem besmettelijk maar je ziet niet welke dieren er ziek zijn en welke dieren het dus kunnen doorgeven. Het kan namelijk twee tot vijf jaar duren voor de eerste symptomen na infectie verschijnen. In de tussentijd kunnen deze gezond ogende maar toch geïnfecteerde dieren wel andere dieren besmetten. Het is dus heel moeilijk om de ziekte onder controle te houden. Veehouders zijn dan ook soms genoodzaakt om al hun dieren te laten ruimen. Dit is een vreselijk ingrijpende maatregel. Moesten de dieren nu op tijd kunnen worden gescreend op besmetting, zou volledige ruiming kunnen worden voorkomen. Het probleem is echter dat bij het stellen van een diagnose soms maanden nodig zijn om tot een uitslag te komen. In die tijd is de besmettingsgraad weer erg toegenomen. Daarnaast zijn veel diagnosemethoden zoals PCR (waar iedereen na de coronapandemie al wel van gehoord heeft) ook erg duur. Alle dieren laten onderzoeken is dan ook voor veel veehouders onbetaalbaar. Het is dus belangrijk dat er goedkopere en snellere diagnosemethoden komen om een voorselectie te maken van potentieel besmet vee. De vraag is dus of tamme ratten kunnen worden getraind als zoekdier om positieve stalen te onderscheiden van negatieve stalen. Als dit werkt zou dit een grote hulp zijn bij het in kaart brengen van de besmettingsgraad op melkveebedrijven en dus bij het controleren van deze ziekte. Voor wie nog niet mee is met de ernst van het verhaal wil ik ook nog toelichten dat er een link is gevonden tussen melk besmet met MAP-bacteriën uit bedrijven met geïnfecteerde dieren, en de ziekte van Crohn bij mensen. Ook op vlak van volksgezondheid is dit dus een belangrijke topic.

 

Het rattenteam

 

Gelukkig heeft een bepaalde rattensoort, de grote Afrikaanse buidelrat, zich al bewezen als zoekdier dat ingezet kan worden voor het opsporen van landmijnen of het ruiken van longtuberculose bij mensen in Afrika. Hier hebben we VZW APOPO voor te danken. Door hun succes was er genoeg informatie beschikbaar om zelf aan de slag te gaan met gewone tamme ratten. Er kwamen 4 jonge ratjes bij mij wonen. Alle vier zijn het broers. Ze heten Vlekje, Stipje, Streepje en Zwartje, vernoemd naar hun kleur en de aftekeningen op hun rug. Aan het begin werd er nog niet getraind, maar werden ze eerst tam gemaakt. Later werd met hen getraind door ze op een platform te laten lopen met kleine gaatjes in waaronder stalen zaten. Deze stalen waren buisjes met geitenbiest, de eerste melk die een geit geeft na bevalling. De stalen waren eerder al PCR getest, sommige stalen negatief, en andere stalen positief. In totaal werd er ongeveer negen maanden met de ratten getraind. Eerst kregen ze clickertraining, waarbij de ratten leerden een beloning associëren met het geluid van een clicker. Daarna fixatietraining, waarbij de ratten leerden hun neus in het gaatje te steken waar een staal onder zat, en niet bij lege gaatjes. En als laatste de discriminatietraining, waarbij ze moesten leren minstens vier seconden enkel het positief staal aan te duiden, en niet het negatief staal. Er was een groot verschil in prestaties tussen de ratten. Eén rat stak er met kop en lange rattenstaart bovenuit, namelijk Vlekje.

afbeelding 33

afbeelding 35

afbeelding 6

Vlekje, mijn held

 

Al vanaf het begin was Vlekje sneller dan de andere ratten en maakte hij de minste fouten. Bovendien was Vlekje ook de rat die het minste stressgedrag vertoonde en het meest gemotiveerd te werk ging. Ik focuste de verdere training enkel op hem.

afbeelding 27

Hij sloeg er op het einde regelmatig in om na slechts 11 seconden het juiste staal te vinden in een opstelling van één positief staal en drie tot vier negatieve stalen. Dit zonder fouten te maken. Vergelijk dat eens met de maanden die nodig zijn om de bacteriën op te sporen via kweekcultuur. Uiteindelijk werden de prestaties van Vlekje in cijfers omgezet en werd de sensitiviteit, specificiteit en nauwkeurigheid waarmee hij de stalen aanduidde in twee eindtests berekend. De sensitiviteit is de waarschijnlijkheid dat Vlekje een positief staal als positief aanduidt. De specificiteit is de waarschijnlijkheid dat Vlekje een negatief staal negeert. De nauwkeurigheid is de waarschijnlijkheid dat Vlekje juist scoort in totaal. Vlekje behaalde een sensitiviteit van 84% en 83,3%, een specificiteit van 93,9% en 94,4%, en een nauwkeurigheid van 91,7% en 92,4%. Deze resultaten zijn gelijkaardig aan die van de ratten die worden ingezet door de VZW APOPO en zijn ook gelijkaardig aan die van speurhonden die worden ingezet om het coronavirus op te sporen. Een goed resultaat dus! Vlekje toont aan dat tamme ratten kunnen worden getraind om besmette stalen met MAP-bacteriën aan te duiden. Mogelijks zouden ratten zo kunnen helpen om sneller diagnoses van paratuberculose te stellen en de ziekte beter onder controle te houden. Bedankt Vlekje, dankzij jou kan ik op een coole manier afstuderen!

Bibliografie

Alexander, M. B., Hodges, T. K., Wescott, D. J., & Aitkenhead‐Peterson, J. A. (2016). The effects of soil texture on the ability of human remains detection dogs to detect buried human remains. Journal of forensic sciences, 61(3), 649-655.


Amann, A., de Lacy Costello, B., Miekisch, W., Schubert, J., Buszewski, B., Pleil, J., . . . Risby, T. (2014). The human volatilome: volatile organic compounds (VOCs) in exhaled breath, skin emanations, urine, feces and saliva. Journal of breath research, 8(3), 034001.


Amundsen, T., Sundstrøm, S., Buvik, T., Gederaas, O. A., & Haaverstad, R. (2014). Can dogs smell lung cancer? First study using exhaled breath and urine screening in unselected patients with suspected lung cancer. Acta oncologica, 53(3), 307-315.


An, D., Chen, W., Yu, D. Q., Wang, S. W., Yu, W. Z., Xu, H., . . . Wu, J. C. (2017). Effects of social isolation, re‐socialization and age on cognitive and aggressive behaviors of Kunming mice and BALB/c mice. Animal Science Journal, 88(5), 798-806.


Anderson, J. L., Meece, J. K., Koziczkowski, J. J., Clark Jr, D. L., Radcliff, R. P., Nolden, C. A., . . . Ellingson, J. L. E. (2007). Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in scavenging mammals in Wisconsin. Journal of Wildlife Diseases, 43(2), 302-308.


Ayele, W. Y., Bartos, M., Svastova, P., & Pavlik, I. (2004). Distribution of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in organs of naturally infected bull-calves and breeding bulls. Veterinary Microbiology, 103(3-4), 209-217.


Bach, H., & McLean, I. (2003). Remote Explosive Scent Training: Genuine or a Paper Tiger? Journal of Conventional Weapons Destruction, 7(1), 24.


Barkema, H. W., Hesselink, J. W., McKenna, S. L. B., Benedictus, G., & Groenendaal, H. (2010). Global prevalence and economics of infection with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in ruminants. Paratuberculosis: organism, disease, control, 10, 21.


Barkema, H. W., Orsel, K., Nielsen, S. S., Koets, A. P., Rutten, V. P. M. G., Bannantine, J. P., . . . Whittington, R. J. (2018). Knowledge gaps that hamper prevention and control of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infection. Transboundary and Emerging Diseases, 65, 125-148.


Bastida, F., & Juste, R. A. (2011). Paratuberculosis control: a review with a focus on vaccination. Journal of immune based therapies and vaccines, 9(1), 1-17.


Beard, P. M., Daniels, M. J., Henderson, D., Pirie, A., Rudge, K., Buxton, D., . . . McKendrick, I. (2001). Paratuberculosis infection of nonruminant wildlife in Scotland. Journal of clinical microbiology, 39(4), 1517-1521.


Benedictus, G., Verhoeff, J., Schukken, Y. H., & Hesselink, J. W. (2000). Dutch paratuberculosis programme history, principles and development. Veterinary Microbiology, 77(3-4), 399-413.


Bijland, L. R., Bomers, M. K., & Smulders, Y. M. (2013). Smelling the diagnosis a review on the use of scent in diagnosing. Neth. J. Med, 71(2013), 300-307.


Birks, J., Messenger, J., Braithwaite, T., Davison, A., Brookes, R., & Strachan, C. (2005). Are scat surveys a reliable method for assessing distribution and population status of pine martens? In Martens and fishers (Martes) in human-altered environments (pp. 235-252). Springer.


Bjartell, A. S. (2011). Dogs sniffing urine: a future diagnostic tool or a way to identify new prostate cancer markers? In: Citeseer.


Blackman D.E. . (1983). Operant conditioning. In I. N. J. F. B. (eds.) (Ed.), (pp. 38–61.). Psychology survey 4. British Psychological Society, Leicester:.


Blackman, D. E. (1983). Operant conditioning. In I. N. J. F. B. (eds.) (Ed.), (pp. 38–61.). Psychology survey 4. British Psychological Society, Leicester:.

Boedeker, E., Friedel, G., & Walles, T. (2012). Sniffer dogs as part of a bimodal bionic research approach to develop a lung cancer screening. Interactive cardiovascular and thoracic surgery, 14(5), 511-515.


Boelaert, F., Walravens, K., Biront, P., Vermeersch, J. P., Berkvens, D., & Godfroid, J. (2000). Prevalence of paratuberculosis (Johne’s disease) in the Belgian cattle population. Veterinary microbiology, 77(3-4), 269-281.


Bomers, M. K., van Agtmael, M. A., Luik, H., Vandenbroucke-Grauls, C. M. J. E., & Smulders, Y. M. (2014). A detection dog to identify patients with Clostridium difficile infection during a hospital outbreak. Journal of Infection, 69(5), 456-461.


Bouton, M. E., & Ricker, S. T. (1994). Renewal of extinguished responding in a second context. Animal Learning & Behavior, 22(3), 317-324.


Browne, C., Stafford, K., & Fordham, R. (2006). The use of scent-detection dogs. Irish Veterinary Journal, 59(2), 97.


Bryce, E., Zurberg, T., Zurberg, M., Shajari, S., & Roscoe, D. (2017). Identifying environmental reservoirs of Clostridium difficile with a scent detection dog: preliminary evaluation. Journal of Hospital Infection, 97(2), 140-145.


Buszewski, B., Ligor, T., Jezierski, T., Wenda-Piesik, A., Walczak, M., & Rudnicka, J. (2012). Identification of volatile lung cancer markers by gas chromatography–mass spectrometry: comparison with discrimination by canines. Analytical and bioanalytical chemistry, 404(1), 141-146.


Böcker, F. (2016). Sign Survey, Camera Trapping, Scent Detection Dog–Evaluation of different methods to investigate wolf presence. Masterarbeit. Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau.


Campbell, L. F., Farmery, L., George, S. M. C., & Farrant, P. B. J. (2013). Canine olfactory detection of malignant melanoma. Case Reports, 2013, bcr2013008566.


Chacon, O., Bermudez, L. E., & Barletta, R. G. (2004). Johne's disease, inflammatory bowel disease, and Mycobacterium paratuberculosis. Annu. Rev. Microbiol., 58, 329-363.


Chiodini, R. J. (1989). Crohn's disease and the mycobacterioses: a review and comparison of two disease entities. Clinical microbiology reviews, 2(1), 90-117.


Chiodini, R. J. (1996). Immunology: resistance to paratuberculosis. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 12(2), 313-343.


Chiodini, R. J., Van Kruiningen, H. J., & Merkal, R. S. (1984). Ruminant paratuberculosis(Johne's disease): The current status and future prospects. Cornell Veterinarian, 74(3), 218-262.


Clare, J. D. J., Anderson, E. M., Macfarland, D. M., & Sloss, B. L. (2015). Comparing the costs and detectability of bobcat using scat‐detecting dog and remote camera surveys in central Wisconsin. Wildlife Society Bulletin, 39(1), 210-217.


Clark Jr, D. L., Koziczkowski, J. J., Radcliff, R. P., Carlson, R. A., & Ellingson, J. L. E. (2008). Detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis: comparing fecal culture versus serum enzyme-linked immunosorbent assay and direct fecal polymerase chain reaction. Journal of dairy science, 91(7), 2620-2627.


Clarke, C. J. (1997). The pathology and pathogenesis of paratuberculosis in ruminants and other species. Journal of comparative pathology, 116(3), 217-261.


Clinton, S. M., Shupe, E. A., Glover, M. E., Unroe, K. A., McCoy, C. R., Cohen, J. L., & Kerman, I. A. (2022). Modeling heritability of temperamental differences, stress reactivity, and risk for anxiety and depression: Relevance to research domain criteria (RDoC). European Journal of Neuroscience, 55(9-10), 2076-2107.


Collins, M. T., Wells, S. J., Petrini, K. R., Collins, J. E., Schultz, R. D., & Whitlock, R. H. (2005). Evaluation of five antibody detection tests for diagnosis of bovine paratuberculosis. Clinical and diagnostic laboratory immunology, 12(6), 685-692.

Concha, A., Mills, D. S., Feugier, A., Zulch, H., Guest, C., Harris, R., & Pike, T. W. (2014). Using sniffing behavior to differentiate true negative from false negative responses in trained scent-detection dogs. Chemical senses, 39(9), 749-754.


Cooper, R., Wang, C., & Singh, N. (2014). Accuracy of trained canines for detecting bed bugs (Hemiptera: Cimicidae). Journal of economic entomology, 107(6), 2171-2181.


Cornu, J.-N., Cancel-Tassin, G., Ondet, V., Girardet, C., & Cussenot, O. (2011). Olfactory detection of prostate cancer by dogs sniffing urine: a step forward in early diagnosis. European urology, 59(2), 197-201.


Corpa, J. M., Perez, V., & Marın, J. F. G. (2000). Differences in the immune responses in lambs and kids vaccinated against paratuberculosis, according to the age of vaccination. Veterinary Microbiology, 77(3-4), 475-485.


Courts, C., Euteneuer, J., & Gosch, A. (2019). There is no evidence that dogs can smell DNA – Comment on “Individual human scent as a forensic identifier using mantrailing”. Forensic Sci Int, 297, e14-e15. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.02.013


Craven, B. A., Neuberger, T., Paterson, E. G., Webb, A. G., Josephson, E. M., Morrison, E. E., & Settles, G. S. (2007). Reconstruction and morphometric analysis of the nasal airway of the dog (Canis familiaris) and implications regarding olfactory airflow. The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 290(11), 1325-1340.


Cristescu, R. H., Foley, E., Markula, A., Jackson, G., Jones, D., & Frere, C. (2015). Accuracy and efficiency of detection dogs: a powerful new tool for koala conservation and management. Scientific Reports, 5(1), 1-6.


Curry, E., Skogen, M., & Roth, T. (2021). Evaluation of an odour detection dog for non-invasive pregnancy diagnosis in polar bears (Ursus maritimus): Considerations for training sniffer dogs for biomedical investigations in wildlife species. Journal of Zoo and Aquarium Research, 9(1), 1-7.


de Souza, M. d. C. C., Lima, M. C., Braga, I. d. F. E., Schwarz, D. G. G., de Souza Rodrigues, A. P., Sales, E. B., . . . Moreira, M. A. S. (2016). Molecular typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) isolated from dairy goats in Brazil. Small Ruminant Research, 140, 18-21.


Deary, I. (2000). Looking down on human intelligence: From psychometrics to the brain (Vol. 36). OUP Oxford.


Dhand, N. K., Eppleston, J., Whittington, R. J., & Windsor, P. A. (2016). Changes in prevalence of ovine paratuberculosis following vaccination with Gudair®: results of a longitudinal study conducted over a decade. Vaccine, 34(42), 5107-5113.


Djonne, B. (2010). Paratuberculosis in goats. In (Vol. Wallingford., pp. 169–178). In: M.A.Behr and D.M.: Collins (eds) Paratuberculosis: organism, disease, control. CABI,.


Dubeuf, J.-P. (2010). Characteristics and diversity of the dairy goat production systems and industry around the world. Structural, market and organisational conditions for their development. Tecnol Ciên Agropec, 4(4), 25-31.


Duggan, J. M., Heske, E. J., Schooley, R. L., Hurt, A., & Whitelaw, A. (2011). Comparing detection dog and livetrapping surveys for a cryptic rodent. The Journal of Wildlife Management, 75(5), 1209-1217.


Ehmann, R., Boedeker, E., Friedrich, U., Sagert, J., Dippon, J., Friedel, G., & Walles, T. (2012). Canine scent detection in the diagnosis of lung cancer: revisiting a puzzling phenomenon. European respiratory journal, 39(3), 669-676.


Eisenberg, S. W. F., Koets, A. P., Hoeboer, J., Bouman, M., Heederik, D., & Nielen, M. (2010). Presence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in environmental samples collected on commercial Dutch dairy farms. Applied and environmental microbiology, 76(18), 6310-6312.

Eisenberg, S. W. F., Nielen, M., Hoeboer, J., Rutten, V., Heederik, D., & Koets, A. P. (2012). Environmental contamination with Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis within and around a dairy barn under experimental conditions. J Dairy Sci, 95(11), 6477-6482. https://doi.org/10.3168/jds.2012-5548


Elliker, K. R., Sommerville, B. A., Broom, D. M., Neal, D. E., Armstrong, S., & Williams, H. C. (2014). Key considerations for the experimental training and evaluation of cancer odour detection dogs: lessons learnt from a double-blind, controlled trial of prostate cancer detection. BMC urology, 14(1), 1-9.


Ellis, H., Mulder, C., Valverde, E., Poling, A., & Edwards, T. (2017). Reproducibility of African giant pouched rats detecting Mycobacterium tuberculosis. BMC infectious diseases, 17(1), 1-6.


Feagan, B. G., Vreeland, M. G., Larson, L. R., & Bala, M. V. (2000). Annual cost of care for Crohn’s disease: a payor perspective. The American journal of gastroenterology, 95(8), 1955-1960.


Feltes, P. K., & Boer, S. F. d. (2021). Mapping and Imaging the Aggressive Brain in Animals and Humans. In PET and SPECT in Psychiatry (pp. 887-926). Springer.


Fält, L., Gustavsson, T., Frank, J., Åberg, J., & Norin, A. (2015). Tracking Dogs. Scents and skills. In: SWDI Publishing, Lindesberg.


Gadbois, S., & Reeve, C. (2014). Canine olfaction: scent, sign, and situation. In Domestic dog cognition and behavior (pp. 3-29). Springer.


Gadbois, S., & Reeve, C. (2016). The semiotic canine: scent processing dogs as research assistants in biomedical and environmental research. Dog behavior, 2(3), 26-32.


Galsworthy, M. J., Paya-Cano, J. L., Liu, L., Monleón, S., Gregoryan, G., Fernandes, C., . . . Plomin, R. (2005). Assessing reliability, heritability and general cognitive ability in a battery of cognitive tasks for laboratory mice. Behavior genetics, 35(5), 675-692.


Ganusov, V. V., Klinkenberg, D., Bakker, D., & Koets, A. P. (2015). Evaluating contribution of the cellular and humoral immune responses to the control of shedding of Mycobacterium avium spp. paratuberculosis in cattle. Veterinary research, 46(1), 1-13.


Gao, A., Odumeru, J., Raymond, M., & Mutharia, L. (2005). Development of improved method for isolation of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis from bulk tank milk: effect of age of milk, centrifugation, and decontamination. Canadian Journal of Veterinary Research, 69(2), 81.


Garcia, A. B., & Shalloo, L. (2015). Invited review: The economic impact and control of paratuberculosis in cattle. Journal of dairy science, 98(8), 5019-5039.


Gazit, I., Goldblatt, A., & Terkel, J. (2005). The role of context specificity in learning: the effects of training context on explosives detection in dogs. Animal Cognition, 8(3), 143-150.


GD. (2004). In. ParaTBCwijzer.


Geller, T. (2008). The loved dog. Simon and Schuster.


Geneva International Centre for Humanitarian Demining. (2007). In A guide to mine action and explosive remnants of war.


Gibson, T. B., Ng, E., Ozminkowski, R. J., Wang, S., Burton, W. N., Goetzel, R. Z., & Maclean, R. (2008). The direct and indirect cost burden of Crohn's disease and ulcerative colitis. Journal of occupational and environmental medicine, 50(11), 1261-1272.


Goddard, M. E., & Beilharz, R. G. (1984). A factor analysis of fearfulness in potential guide dogs. Applied Animal Behaviour Science, 12(3), 253-265.


Grabowska-Polanowska, B., Miarka, P., Skowron, M., Sułowicz, J., Wojtyna, K., Moskal, K., & Śliwka, I. (2017). Development of sampling method and chromatographic analysis of volatile organic compounds emitted from human skin. Bioanalysis, 9(19), 1465-1475.


Grandjean, D., Sarkis, R., Lecoq-Julien, C., Benard, A., Roger, V., Levesque, E., . . . Gully, E. (2020). Can the detection dog alert on COVID-19 positive persons by sniffing axillary sweat samples? A proof-of-concept study. PLoS One, 15(12), e0243122.

Grimm-Seyfarth, A., Zarzycka, A., Nitz, T., Heynig, L., Weissheimer, N., Lampa, S., & Klenke, R. (2019). Performance of detection dogs and visual searches for scat detection and discrimination amongst related species with identical diets. Nature Conservation, 37, 81.


Grimm‐Seyfarth, A., Harms, W., & Berger, A. (2021). Detection dogs in nature conservation: A database on their world‐wide deployment with a review on breeds used and their performance compared to other methods. Methods in Ecology and Evolution, 12(4), 568-579.


Gsell, A., Innes, J., de Monchy, P., & Brunton, D. (2010). The success of using trained dogs to locate sparse rodents in pest-free sanctuaries. Wildlife Research, 37(1), 39-46.


Guest, C., Pinder, M., Doggett, M., Squires, C., Affara, M., Kandeh, B., . . . Logan, J. G. (2019). Trained dogs identify people with malaria parasites by their odour. The Lancet Infectious Diseases, 19(6), 578-580.


Hackner, K., Errhalt, P., Mueller, M. R., Speiser, M., Marzluf, B. A., Schulheim, A., . . . Doll, T. (2016). Canine scent detection for the diagnosis of lung cancer in a screening-like situation. Journal of breath research, 10(4), 046003.


Hardin, D. S., Anderson, W., & Cattet, J. (2015). Dogs can be successfully trained to alert to hypoglycemia samples from patients with type 1 diabetes. Diabetes Therapy, 6(4), 509-517.


Harris, N. B., & Barletta, R. G. (2001). Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisin veterinary medicine. Clinical microbiology reviews, 14(3), 489-512.


Harrison, R. L. (2006). From the field: A comparison of survey methods for detecting bobcats. Wildlife Society Bulletin, 34(2), 548-552.


Hart, B. L. (2012). Behavioural defences in animals against pathogens and parasites: parallels with the pillars of medicine in humans. Philos Trans R Soc Lond, B, Biol Sci.


Hart, B. L., Hart, L. A., Thigpen, A. P., Tran, A., & Bain, M. J. (2018). The paradox of canine conspecific coprophagy. Veterinary medicine and science, 4(2), 106-114.


Hatlauf, J., Böcker, F., Wirk, L., Collet, S., Schley, L., Szabó, L., . . . Heltai, M. (2021). Jackal in hide: detection dogs show first success in the quest for golden jackal (Canis aureus) scats. Mammal Research, 66(1), 227-236.


Hemsworth, P. H., Barnett, J. L., & Coleman, G. J. (2009). The integration of human-animal relations into animal welfare monitoring schemes. Animal Welfare, 18(4), 335-345.


Hermon-Taylor, J., & Bull, T. (2002). Crohn’s disease caused by Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis: a public
health tragedy whose resolution is long overdue. In (Vol. 51, pp. 3–6). J Med Microbiol.


Hiby, E. F., Rooney, N. J., & Bradshaw, J. W. S. (2004). Dog training methods: their use, effectiveness and interaction with behaviour and welfare. ANIMAL WELFARE-POTTERS BAR THEN WHEATHAMPSTEAD-, 13(1), 63-70.


Hilliard, S. (2003). Principles of animal learning. Mine Detection Dogs: Training, Operations and Odour, 23-42.


Hoffman, E. (2014). Canine scent detection of an invasive wood-boring insect, the Brown Spruce Longhorn Beetle, Tetropium fuscum, in laboratory conditions.


Honap, S., Johnston, E., Agrawal, G., Al-Hakim, B., Hermon-Taylor, J., & Sanderson, J. (2021). Anti-Mycobacterium paratuberculosis (MAP) therapy for Crohn’s disease: An overview and update. Frontline Gastroenterology, 12(5), 397-403.


Horii, Y., Nagasawa, T., Sakakibara, H., Takahashi, A., Tanave, A., Matsumoto, Y., . . . Shimoi, K. (2017). Hierarchy in the home cage affects behaviour and gene expression in group-housed C57BL/6 male mice. Scientific reports, 7(1), 1-12.


Horowitz, A. (2009). Inside of a Dog: What Dogs See. Smell and Know.


Hoyer‐Tomiczek, U., Sauseng, G., & Hoch, G. (2016). Scent detection dogs for the A sian longhorn beetle, A noplophora glabripennis. EPPO Bulletin, 46(1), 148-155.

Huntley, J. F. J., Whitlock, R. H., Bannantine, J. P., & Stabel, J. R. (2005). Comparison of diagnostic detection methods for Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in North American bison. Veterinary Pathology, 42(1), 42-51.


Hurt, A., Davenport, B., & Greene, E. (2000). Training dogs to distinguish between black bear (Ursus americanus) and grizzly bear (Ursus arctos) feces. University of Montana Undergraduate Biology Journal. Montana, USA.


Hutchinson, E., Avery, A., & VandeWoude, S. (2005). Environmental enrichment for laboratory rodents. ILAR journal, 46(2), 148-161.


Jamieson, L. T. J., Baxter, G. S., & Murray, P. J. (2018). You are not my handler! Impact of changing handlers on dogs’ behaviours and detection performance. Animals, 8(10), 176.


Jendrny, P., Schulz, C., Twele, F., Meller, S., von Köckritz-Blickwede, M., Osterhaus, A. D. M. E., . . . Welte, T. (2020). Scent dog identification of samples from COVID-19 patients–a pilot study. BMC infectious diseases, 20(1), 1-7.


Jezierski, T., Adamkiewicz, E., Walczak, M., Sobczyńska, M., Górecka-Bruzda, A., Ensminger, J., & Papet, E. (2014). Efficacy of drug detection by fully-trained police dogs varies by breed, training level, type of drug and search environment. Forensic Science International, 237, 112-118.


Jezierski, T., Walczak, M., Ligor, T., Rudnicka, J., & Buszewski, B. (2015). Study of the art: canine olfaction used for cancer detection on the basis of breath odour. Perspectives and limitations. Journal of breath research, 9(2), 027001.


Jin, F., Li, L., Shi, M., Li, Z., Zhou, J., & Chen, L. (2013). The longitudinal study of rat hippocampus influenced by stress: Early adverse experience enhances hippocampal vulnerability and working memory deficit in adult rats. Behavioural brain research, 246, 116-124.


Johnen, D., Heuwieser, W., & Fischer-Tenhagen, C. (2015). How to train a dog to detect cows in heat—training and success. Applied animal behaviour science, 171, 39-46.


Johnston, J. M. (1999). Canine detection capabilities: Operational implications of recent R & D findings. Institute for Biological Detection Systems, Auburn University, 1(7), 1-7.


Kalis, C. H. J., Collins, M. T., Barkema, H. W., & Hesselink, J. W. (2004). Certification of herds as free of Mycobacterium paratuberculosis infection: actual pooled faecal results versus certification model predictions. Preventive veterinary medicine, 65(3-4), 189-204.


KBS 16 juli 2009 Bijlage 1 (positief lijst). In KBS 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden. Bijlage 1. 01-03-2019.


Kennedy, D. (2011). International efforts at paratuberculosis control. Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 27(3), 647-654.


Kennedy, D. J., & Allworth, M. B. (2000). Progress in national control and assurance programs for bovine Johne’s disease in Australia. Veterinary microbiology, 77(3-4), 443-451.


Kennedy, D. J., & Benedictus, G. (2001). Control of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in agricultural species. Revue Scientifique et Technique-Office International des Epizooties, 20(1), 151-179.


Kerley, L. L., & Salkina, G. P. (2007). Using scent‐matching dogs to identify individual Amur tigers from scats. The Journal of Wildlife Management, 71(4), 1349-1356.


Khol, J. L., Pinedo, P. J., Buergelt, C. D., Neumann, L. M., Baumgartner, W., & Rae, D. O. (2012). The collection of lymphatic fluid from the bovine udder and its use for the detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in the cow. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 24(1), 23-31.


Kitiyakara, T., Redmond, S., Unwanatham, N., Rattanasiri, S., Thakkinstian, A., Tangtawee, P., . . . Kositchaiwat, C. (2017). The detection of hepatocellular carcinoma (HCC) from patients’ breath using canine scent detection: a proof-of-concept study. Journal of breath research, 11(4), 046002.

Koenig, G. J., Hoffsis, G. F., Shulaw, W. P., Bech-Nielsen, S., Rings, D. M., & St-Jean, G. (1993). Isolation of Mycobacterium paratuberculosis from mononuclear cells in tissues, blood, and mammary glands of cows with advanced paratuberculosis. American journal of veterinary research, 54(9), 1441-1445.


Koets, A., Ravesloot, L., Ruuls, R., Dinkla, A., Eisenberg, S., & Lievaart-Peterson, K. (2019). Effects of age and environment on adaptive immune responses to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) vaccination in dairy goats in relation to paratuberculosis control strategies. Veterinary sciences, 6(3), 62.


Koets, A. P., Rutten, V., Bakker, D., Van Der Hage, M. H., & Van Eden, W. (2000). Lewis rats are not susceptible to oral infection with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Veterinary microbiology, 77(3-4), 487-495.


Koivusalo, M., Vermeiren, C., Yuen, J., Reeve, C., Gadbois, S., & Katz, K. (2017). Canine scent detection as a tool to distinguish meticillin-resistant Staphylococcus aureus. The Journal of hospital infection, 96(1), 93-95.


Kopecna, M., Ondrus, S., Literak, I., Klimes, J., Horvathova, A., Moravkova, M., . . . Pavlik, I. (2006). Detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in two brown bears in the Central European Carpathians. Journal of Wildlife Diseases, 42(3), 691-695.


Koskinen, A., Koskinen, H., Bäck, L., Saxen, H., & Klockars, T. (2017). A detection dog for paediatric urinary tract infection caused by Escherichia coli. Infectious Diseases, 49(11-12), 874-877.


Kostoulas, P., Leontides, L., Billinis, C., Amiridis, G. S., & Florou, M. (2006). The association of sub-clinical paratuberculosis with the fertility of Greek dairy ewes and goats varies with parity. Preventive veterinary medicine, 74(2-3), 226-238.


Landmine Monitor Report. (2009). In. http://www.the-monitor.org.


Lanszki, J., Heltai, M., & Szabó, L. (2006). Feeding habits and trophic niche overlap between sympatric golden jackal (Canis aureus) and red fox (Vulpes vulpes) in the Pannonian ecoregion (Hungary). Canadian Journal of Zoology, 84(11), 1647-1656.


Lanszki, J., Kurys, A., Szabó, L., Nagyapáti, N., Porter, L. B., & Heltai, M. (2016). Diet composition of the golden jackal and the sympatric red fox in an agricultural area (Hungary). Journal of Vertebrate Biology, 65(4), 310-322.


Larsen, A. B., Merkal, R. S., & Cutlip, R. C. (1975). Age of cattle as related to resistance to infection with Mycobacterium paratuberculosis. American journal of veterinary research, 36(3), 255-257.


Larsen, A. B., Merkal, R. S., & Vardaman, T. H. (1956). Survival time of Mycobacterium paratuberculosis. American journal of veterinary research, 17(64), 549-551.


Lasseter, A. E., Jacobi, K. P., Farley, R., & Hensel, L. (2003). Cadaver dog and handler team capabilities in the recovery of buried human remains in the southeastern United States. Journal of forensic sciences, 48(3), 617-621.


Lazarowski, L., Krichbaum, S., DeGreeff, L. E., Simon, A., Singletary, M., Angle, C., & Waggoner, L. P. (2020). Methodological considerations in canine olfactory detection research. Frontiers in Veterinary Science, 7.


Lazarowski, L., Waggoner, L. P., Krichbaum, S., Singletary, M., Haney, P. S., Rogers, B., & Angle, C. (2020). Selecting dogs for explosives detection: behavioral characteristics. Frontiers in Veterinary Science, 597.


Lescureux, N., & Linnell, J. D. C. (2014). Warring brothers: The complex interactions between wolves (Canis lupus) and dogs (Canis familiaris) in a conservation context. Biological conservation, 171, 232-245.


Li, Y., Yao, L., Li, J., Chen, L., Song, Y., Cai, Z., & Yang, C. (2020). Stability issues of RT‐PCR testing of SARS‐CoV‐2 for hospitalized patients clinically diagnosed with COVID‐19. Journal of medical virology, 92(7), 903-908.

Lienhardt, C., Zumla, A., Gebreselassie, N., Frick, M., Gray, G., Kasaeva, T., & Raviglione, M. (2018). Tuberculosis research and development: seeding the future. The Lancet Respiratory Medicine, 6(4), 242-244.


Lievaart-Peterson, K. (2017). Eindverslag: Publiek private samenwerking kleine herkauwers (PPS-KH) Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. In.


Lilenbaum, W., Marassi, C. D., & Oelemann, W. M. R. (2007). Paratuberculosis: an update. Brazilian Journal of Microbiology, 38(4), 580-590.


Lin, H.-M., Chi, W.-L., Lin, C.-C., Tseng, Y.-C., Chen, W.-T., Kung, Y.-L., . . . Chen, Y.-Y. (2011). Fire ant-detecting canines: a complementary method in detecting red imported fire ants. Journal of economic entomology, 104(1), 225-231.


Lit, L., Schweitzer, J. B., & Oberbauer, A. M. (2011). Handler beliefs affect scent detection dog outcomes. Animal cognition, 14(3), 387-394.


Long, R. A., Donovan, T. M., Mackay, P., Zielinski, W. J., & Buzas, J. S. (2007a). Comparing scat detection dogs, cameras, and hair snares for surveying carnivores. The Journal of Wildlife Management, 71(6), 2018-2025.


Long, R. A., Donovan, T. M., Mackay, P., Zielinski, W. J., & Buzas, J. S. (2007b). Effectiveness of scat detection dogs for detecting forest carnivores. The Journal of Wildlife Management, 71(6), 2007-2017.


Long, R. A., MacKay, P., Ray, J., & Zielinski, W. (2012). Noninvasive survey methods for carnivores. Island Press.


Lovell, R., Levi, M., & Francis, J. (1944). Studies on the survival of Johne's bacilli. Journal of Comparative Pathology and Therapeutics, 54, 120-129.


Lu, Z., Schukken, Y. H., Smith, R. L., & Grohn, Y. T. (2010). Stochastic simulations of a multi-group compartmental model for Johne's disease on US dairy herds with test-based culling intervention. Journal of theoretical biology, 264(4), 1190-1201.


MacKay, P., Smith, D. A., Long, R. A., & Parker, M. (2008). Scat detection dogs. Noninvasive survey methods for carnivores, 183-222.


MacLean, E. L., & Hare, B. (2018). Enhanced selection of assistance and explosive detection dogs using cognitive measures. Frontiers in Veterinary Science, 5, 236.


Mahoney, A. M., Weetjens, B. J., Cox, C., Beyene, N., Mgode, G., Jubitana, M., . . . Durgin, A. (2011). Using giant African pouched rats to detect tuberculosis in human sputum samples: 2010 findings. Pan African Medical Journal, 9(1).


Manning, E. J. B., Kucera, T. E., Gates, N. B., Woods, L. M., & Fallon-McKnight, M. (2003). Testing for Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in asymptomatic free-ranging tule elk from an infectedherd. Journal of Wildlife Diseases, 39(2), 323-328.


Martin, G., & Pear, J. (2019). Behavior modification: What it is and how to do it. Routledge.


Matthew, E. E., Verster, R., & Weldon, C. (2021). A case study in canine detection of giant bullfrog scent. Journal of Vertebrate Biology, 69(3), 20043-20041.


Maurer, B. M., Döring, D., Scheipl, F., Küchenhoff, H., & Erhard, M. H. (2008). Effects of a gentling programme on the behaviour of laboratory rats towards humans. Applied animal behaviour science, 114(3-4), 554-571.


McKenna, S. L. B., Keefe, G. P., Tiwari, A., VanLeeuwen, J., & Barkema, H. W. (2006). Johne’s disease in Canada part II: disease impacts, risk factors, and control programs for dairy producers. The Canadian veterinary journal, 47(11), 1089.


Mgode, G. F., Weetjens, B. J., Cox, C., Jubitana, M., Machang’u, R. S., Lazar, D., . . . Kaufmann, S. H. E. (2012). Ability of Cricetomys rats to detect Mycobacterium tuberculosis and discriminate it from other microorganisms. Tuberculosis, 92(2), 182-186.


Miller, M. A., Davey, S. C., Van Helden, L. S., Kettner, F., Weltan, S. M., Last, R., . . . Van Helden, P. D. (2017). Paratuberculosis in a domestic dog in South Africa. Journal of the South African Veterinary Association, 88(1), 1-5.

Momotani, E., Whipple, D. L., Thiermann, A. B., & Cheville, N. F. (1988). Role of M cells and macrophages in the entrance of Mycobacterium paratuberculosis into domes of ileal Peyer's patches in calves. Veterinary pathology, 25(2), 131-137.


Moser, A. Y., Bizo, L., & Brown, W. Y. (2019). Olfactory generalization in detector dogs. Animals, 9(9), 702.


Moser, E., & McCulloch, M. (2010). Canine scent detection of human cancers: A review of methods and accuracy. Journal of Veterinary Behavior, 5(3), 145-152.


Moss, M. T., Green, E. P., Tizard, M. L., Malik, Z. P., & Hermon-Taylor, J. (1991). Specific detection of Mycobacterium paratuberculosis by DNA hybridisation with a fragment of the insertion element IS900. Gut, 32(4), 395-398.


National Research, C. (2003). Diagnosis and control of Johne's disease.


Nithianantharajah, J., & Hannan, A. J. (2006). Enriched environments, experience-dependent plasticity and disorders of the nervous system. Nature Reviews Neuroscience, 7(9), 697-709.


Oldenburg Jr, C., Schoon, A., & Heitkönig, I. M. A. (2016). Wildlife detection dog training: a case study on achieving generalization between target odor variations while retaining specificity. Journal of Veterinary Behavior, 13, 34-38.


Olsen, I., Sigurðardóttir, Ó., & Djønne, B. (2002). Paratuberculosis with special reference to cattle A review. Veterinary quarterly, 24(1), 12-28.


Orkin, J. D., Yang, Y., Yang, C., Douglas, W. Y., & Jiang, X. (2016). Cost-effective scat-detection dogs: unleashing a powerful new tool for international mammalian conservation biology. Scientific reports, 6(1), 1-10.


Ott, S. L., Wells, S. J., & Wagner, B. A. (1999). Herd-level economic losses associated with Johne's disease on US dairy operations. Preventive veterinary medicine, 40(3-4), 179-192.


Over, K., Crandall, P. G., O’Bryan, C. A., & Ricke, S. C. (2011). Current perspectives on Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Johne’s disease, and Crohn’s disease: a review. Critical reviews in microbiology, 37(2), 141-156.


Palmer, M. V., Stoffregen, W. C., Carpenter, J. G., & Stabel, J. R. (2005). Isolation of Mycobacterium avium subsp paratuberculosis (Map) from feral cats on a dairy farm with Map-infected cattle. Journal of Wildlife Diseases, 41(3), 629-635.


Papet, L. E. (2016). Narcotic and explosive odors: Volatile organic compounds as training aids for olfactory detection. In Canine Olfaction Science and Law (pp. 293-306). CRC press.


Pedersen, K., Manning, E. J. B., & Corn, J. L. (2008). Distribution of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in the Lower Florida Keys. Journal of wildlife diseases, 44(3), 578-584.


Penberthy, J. (1912). The treatment of grass land with a view to the elimination of disease. JR Agric. Soc, 73, 73-90.


Perez, V., Tellechea, J., Badiola, J. J., Gutierrez, M., & Jf, G. M. (1997). Relation between serologic response and pathologic findings in sheep with naturally acquired paratuberculosis. American journal of veterinary research, 58(8), 799-803.


Pickel, D., Manucy, G. P., Walker, D. B., Hall, S. B., & Walker, J. C. (2004). Evidence for canine olfactory detection of melanoma. Applied Animal Behaviour Science, 89(1-2), 107-116.


Pirrone, F., & Albertini, M. (2017). Olfactory detection of cancer by trained sniffer dogs: a systematic review of the literature. Journal of Veterinary Behavior, 19, 105-117.


Plomin, R. (2001). The genetics of g in human and mouse. Nature Reviews Neuroscience, 2(2), 136-141.


Poling, A., Valverde, E., Beyene, N., Mulder, C., Cox, C., Mgode, G., & Edwards, T. L. (2017). Active tuberculosis detection by pouched rats in 2014: More than 2,000 new patients found in two countries. Journal of applied behavior analysis, 50(1), 165-169.


Poling, A., Weetjens, B., Cox, C., Beyene, N., Durgin, A., & Mahoney, A. (2011). Tuberculosis detection by giant African pouched rats. The Behavior Analyst, 34(1), 47-54.

Poling, A., Weetjens, B., Cox, C., Beyene, N. W., Bach, H., & Sully, A. (2011). Using trained pouched rats to detect land mines: Another victory for operant conditioning. Journal of applied behavior analysis, 44(2), 351-355.


Poling, A., Weetjens, B. J., Cox, C., Beyene, N. W., & Sully, A. (2010). Using giant African pouched rats (Cricetomys gambianus) to detect landmines. The Psychological Record, 60(4), 715-728.


Poyntz, H. C., Stylianou, E., Griffiths, K. L., Marsay, L., Checkley, A. M., & McShane, H. (2014). Non-tuberculous mycobacteria have diverse effects on BCG efficacy against Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis, 94(3), 226-237.


Rawson, N. E. (2006). Olfactory loss in aging. Science of Aging Knowledge Environment, 2006(5), pe6-pe6.


Rawther, S. S., Saseendranath, M. R., Nair, G. P. K., Tresamol, P. V., Pillai, U. N., Abraham, J., . . . Nimisha, K. K. N. (2012). Diagnosis of paratuberculosis in goats by cell mediated immune response, conventional and molecular diagnostic techniques. Tropical animal health and production, 44(4), 911-914.


Reddacliff, L., Eppleston, J., Windsor, P., Whittington, R., & Jones, S. (2006). Efficacy of a killed vaccine for the control of paratuberculosis in Australian sheep flocks. Veterinary microbiology, 115(1-3), 77-90.


Reed, S. E., Bidlack, A. L., Hurt, A., & Getz, W. M. (2011). Detection distance and environmental factors in conservation detection dog surveys. The Journal of Wildlife Management, 75(1), 243-251.


Reeve, C., & Koivusalo, M. (2018). Biomedical scent detection dogs: would they pass as a health technology? Pet Behaviour Science(6), 1-7.


Richards, K. M., Cotton, S. J., & Sandeman, R. M. (2008). The use of detector dogs in the diagnosis of nematode infections in sheep feces. Journal of veterinary behavior, 3(1), 25-31.


Robbe-Austerman, S. (2011). Control of paratuberculosis in small ruminants. The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice, 27(3), 609-620.


Robbe-Austerman, S., Stabel, J. R., & Palmer, M. V. (2006). Evaluation of the gamma interferon ELISA in sheep subclinically infected with Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis using a whole-cell sonicate or a johnin purified-protein derivative. Journal of veterinary diagnostic investigation, 18(2), 189-194.


Roda, F., Sentilles, J., Molins, C., Duchamp, C., Hansen, É., & Jean, N. (2021). Wolf scat detection dog improves wolf genetic monitoring in new French colonized areas. Journal of Vertebrate Biology, 69(3), 20102-20101.


Rohlf, V. I., Bennett, P. C., Toukhsati, S., & Coleman, G. (2010). Why do even committed dog owners fail to comply with some responsible ownership practices? Anthrozoös, 23(2), 143-155.


Rohlf, V. I., Bennett, P. C., Toukhsati, S., & Coleman, G. (2012). Beliefs underlying dog owners' health care behaviors: results from a large, self-selected, internet sample. Anthrozoös, 25(2), 171-185.


Rolland, R. M., Hamilton, P. K., Kraus, S. D., Davenport, B., Gillett, R. M., & Wasser, S. K. (2007). Faecal sampling using detection dogs to study reproduction and health in North Atlantic right whales (Euhalaena glacialis). Journal of Cetacean Research and Management, 8(2), 121.


Rowe, M. T., & Grant, I. R. (2006). Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis and its potential survival tactics. Letters in applied microbiology, 42(4), 305-311.


Saxegaard, F., & Fodstad, F. H. (1985). Control of paratuberculosis (Johne's disease) in goats by vaccination. The Veterinary Record, 116(16), 439-441.


Schuiling, E., & Groenveld, J. (2005). Geitenziektes en hun Schade. WUR: Wageningen, The Netherlands.


Schulze-Röbbecke, R., & Buchholtz, K. (1992). Heat susceptibility of aquatic mycobacteria. Applied and Environmental Microbiology, 58(6), 1869-1873.


Schwartz, C. W., Schwartz, E. R., & Kiester, A. R. (1974). The three-toed box turtle in central Missouri. Missouri Department of Conservation.

Sergeant, E. S. G., Whittington, R. J., & More, S. J. (2002). Sensitivity and specificity of pooled faecal culture and serology as flock-screening tests for detection of ovine paratuberculosis in Australia. Preventive Veterinary Medicine, 52(3-4), 199-211.


Sevilla, I., Li, L., Amonsin, A., Garrido, J. M., Geijo, M. V., Kapur, V., & Juste, R. A. (2008). Comparative analysis of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis isolates from cattle, sheep and goats by short sequence repeat and pulsed-field gel electrophoresis typing. BMC microbiology, 8(1), 1-8.


Shulaw, W. (2011). VME-0003-01-Johne’s disease in sheep and goat. In (Vol. fact sheet. Vet. Prev. Med. 1900 Coffey Road, Columbus, OH 43210.). Ohio State University.


Sigurðardóttir, Ó. G., Valheim, M., & Press, C. M. (2004). Establishment of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in the intestine of ruminants. Adv Drug Deliv Rev, 56(6), 819-834. https://doi.org/10.1016/j.addr.2003.10.032


Silverstein, M. D., Loftus Jr, E. V., Sandborn, W. J., Tremaine, W. J., Feagan, B. G., Nietert, P. J., . . . Zinsmeister, A. R. (1999). Clinical course and costs of care for Crohn's disease: Markov model analysis of a population-based cohort. Gastroenterology, 117(1), 49-57.


Sivakumar, P., Singh, N., & Tripathi, B. N. (2005). Pathology and diagnosis of paratuberculosis in water buffaloes. In (Vol. Proceedings of 8th ICP 2005 theme 2: Immunology, pathology and pathogenesis., pp. p 160).


Smith, D. A., Ralls, K., Davenport, B., Adams, B., & Maldonado, J. E. (2001). Canine assistants for conservationists. Science, 291(5503), 435-435.


Smith, D. A., Ralls, K., Hurt, A., Adams, B., Parker, M., Davenport, B., . . . Maldonado, J. E. (2003). Detection and accuracy rates of dogs trained to find scats of San Joaquin kit foxes (Vulpes macrotis mutica). Animal Conservation, 6(4), 339-346.


Sockett, D. C., Conrad, T. A., Thomas, C. B., & Collins, M. T. (1992). Evaluation of four serological tests for bovine paratuberculosis. Journal of Clinical Microbiology, 30(5), 1134-1139.


Sonoda, H., Kohnoe, S., Yamazato, T., Satoh, Y., Morizono, G., Shikata, K., . . . Kakeji, Y. (2011). Colorectal cancer screening with odour material by canine scent detection. Gut, 60(6), 814-819.


Souriau, A., Freret, S., Foret, B., Willemsen, P. T. J., Bakker, D., & Guilloteau, L. A. (2017). Identification of new antigen candidates for the early diagnosis of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in goats. Research in veterinary science, 115, 278-287.


Spruijt, B. M., Van Hooff, J. A., & Gispen, W. H. (1992). Ethology and neurobiology of grooming behavior. Physiological reviews, 72(3), 825-852.


Stabel, J. R., Bradner, L., Robbe-Austerman, S., & Beitz, D. C. (2014). Clinical disease and stage of lactation influence shedding of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis into milk and colostrum of naturally infected dairy cows. Journal of dairy science, 97(10), 6296-6304.


Stehman, S. M. (1996). Paratuberculosis in small ruminants, deer, and South American camelids. Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 12(2), 441-455.


Sternberg, S., & Viske, D. (2003). Control strategies for paratuberculosis in Sweden. Acta Vet Scand, 44(3-4), 247-249.


Stevenson, K., Alvarez, J., Bakker, D., Biet, F., Juan, d. L., Denham, S., . . . Greig, A. (2009). Occurrence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis across host species and European countries with evidence for transmission between wildlife and domestic ruminants. BMC Microbiol, 9(1), 212-212. https://doi.org/10.1186/1471-2180-9-212


Sugden, E. A., Corner, A. H., Samagh, B. S., Brooks, B. W., Turcotte, C., Nielsen, K. H., . . . Duncan, J. R. (1989). Serodiagnosis of ovine paratuberculosis, using lipoarabinomannan in an enzyme-linked immunosorbent assay. American journal of veterinary research, 50(6), 850-854.


Sweeney, R. W. (1996). Transmission of paratuberculosis. Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 12(2), 305-312.

Sweeney, R. W., Jones, D. E., Habecker, P., & Scott, P. (1998). Interferon-gamma and interleukin 4 gene expression in cows infected with Mycobacterium paratuberculosis. American journal of veterinary research, 59(7), 842-847.


Sweeney, R. W., Whitlock, R. H., Buckley, C. L., Spencer, P., Rosenberger, A. E., & Hutchinson, L. J. (1994). Diagnosis of paratuberculosis in dairy cattle, using enzyme-linked immunosorbent assay for detection of antibodies against Mycobacterium paratuberculosis in milk. American journal of veterinary research, 55(7), 905-909.


Sweeney, R. W., Whitlock, R. H., & Rosenberger, A. E. (1992). Mycobacterium paratuberculosis cultured from milk and supramammary lymph nodes of infected asymptomatic cows. Journal of clinical microbiology, 30(1), 166-171.


Tahamtan, A., & Ardebili, A. (2020). Real-time RT-PCR in COVID-19 detection: issues affecting the results. Expert review of molecular diagnostics, 20(5), 453-454.


Taverna, G., Tidu, L., Grizzi, F., Torri, V., Mandressi, A., Sardella, P., . . . Giusti, G. (2015). Olfactory system of highly trained dogs detects prostate cancer in urine samples. The Journal of urology, 193(4), 1382-1387.


Thorel, M.-F., Krichevsky, M., & Lévy-Frébault, V. V. (1990). Numerical taxonomy of mycobactin-dependent mycobacteria, emended description of Mycobacterium avium, and description of Mycobacterium avium subsp. avium subsp. nov., Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis subsp. nov., and Mycobacterium avium subsp. silvaticum subsp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 40(3), 254-260.


Tom, B. M. (2012). A comparison of noninvasive survey methods for monitoring mesocarnivore populations in Kentucky.
Tuerlinckx, A., Vicca, J., Deprez, P., & Pardon, B. (2018). Paratuberculosis in dairy and pygmy goats: an underestimated problem? Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 87(3), 127-133.


Valentin-Weigand, P., & Goethe, R. (1999). Pathogenesis of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis infections in ruminants: still more questions than answers. Microbes and infection, 1(13), 1121-1127.


Valheim, M., Hasvold, H. J., Storset, A. K., Larsen, H. J. S., & Press, C. M. (2002). Localisation of CD25+ cells and MHCII+ cells in lymph nodes draining Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis vaccination granuloma and the presence of a systemic immune response. Research in veterinary science, 73(1), 77-85.


Van Den Berge, K. (2018). Year (s) of the wolf: no doubt about it! Lutra (Leiden), 61(2), 215-217.


Van Der Poel, A. M., De Vos-Frerichs, T. P., & Kruk, M. R. (1979). The induction of aggressive behaviour by electrical stimulation in the hypothalamus of male rats. Behaviour, 70(3-4), 292-322.


Van der Poel, A. M., Olivier, B., Mos, J., Kruk, M. R., Meelis, W., & Van Aken, J. H. M. (1982). Anti-aggressive effect of a new phenylpiperazine compound (DU27716) on hypothalamically induced behavioural activities. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 17(1), 147-153.


Van Hulzen, K. J. E., Koets, A. P., Nielen, M., Hoeboer, J., Van Arendonk, J. A. M., & Heuven, H. C. M. (2012). Genetic variation for infection status as determined by a specific antibody response against Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in milk of Dutch dairy goats. Journal of dairy science, 95(10), 6145-6151.


Verhagen, R., Cox, C., Machang’u, R., Weetjens, B., & Billet, M. (2003). Preliminary results on the use of Cricetomys rats as indicators of buried explosives in field conditions. Mine detection dogs: training operations and odour detection. Geneva: Geneva International Centre for Humanitarian Demining, 175-193.
Verhagen, R., Weetjens, F., Cox, C., Weetjens, B., & Billet, M. (2006). Rats to the rescue: Results of the first tests on a real minefield. The Journal of Conventional Weapons Destruction, 9(2), 51.


Vervaecke, H., Van Krunkelsven, E., & Van Den Berge, K. (2021). Training of Ecological Detection Dogs for Wolf Scat (Canis lupus). Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science & Biotechnologies, 78(1).


Vesely, D. G. (2008). Training of Conservation Detection Dogs to Locate Kincaid’s Lupine (Lupinus sulphureus ssp. kincaidii).


Vlasseva, A., Chassovnikarova, T., & Atanassov, N. (2017). Autumn-winter diet and food niche overlap between red fox (Vulpes vulpes L., 1758) and golden jackal (Canis aureus L., 1758) in two regions in Bulgaria. Acta Zool Bulg, 69, 217-220.


Vynne, C., Skalski, J. R., Machado, R. B., Groom, M. J., Jácomo, A. T. A., Marinho‐Filho, J., . . . Smith, H. (2011). Effectiveness of scat‐detection dogs in determining species presence in a tropical savanna landscape. Conservation Biology, 25(1), 154-162.


Wasser, S. K., Davenport, B., Ramage, E. R., Hunt, K. E., Parker, M., Clarke, C., & Stenhouse, G. (2004). Scat detection dogs in wildlife research and management: application to grizzly and black bears in the Yellowhead Ecosystem, Alberta, Canada. Canadian Journal of Zoology, 82(3), 475-492.


Webb, E. K., Saccardo, C. C., Poling, A., Cox, C., & Fast, C. D. (2020). Rapidly training African giant pouched rats (Cricetomys ansorgei) with multiple targets for scent detection. Behavioural processes, 174, 104085.


Weetjens, B. J., Mgode, G. F., Machang'u, R. S., Kazwala, R., Mfinanga, G., Lwilla, F., . . . Mtandu, R. (2009). African pouched rats for the detection of pulmonary tuberculosis in sputum samples. The International journal of tuberculosis and lung disease, 13(6), 737-743.


Whist, A. C., Liland, K. H., Jonsson, M. E., Sæbø, S., Sviland, S., Østerås, O., . . . Hopp, P. (2014). Designing a risk-based surveillance program for Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis in Norwegian dairy herds using multivariate statistical process control analysis. Journal of Dairy science, 97(11), 6835-6849.


Whitlock, R. H., & Buergelt, C. (1996). Preclinical and clinical manifestations of paratuberculosis (including pathology). Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 12(2), 345-356.


Whittington, R. J., & Sergeant, E. S. G. (2001). Progress towards understanding the spread, detection and control of Mycobacterium avium subsp para‐tuberculosis in animal populations. Australian Veterinary Journal, 79(4), 267-278.


Wiersinga, W. J., Rhodes, A., Cheng, A. C., Peacock, S. J., & Prescott, H. C. (2020). Pathophysiology, transmission, diagnosis, and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19): a review. Jama, 324(8), 782-793.


Williams, M., & Johnston, J. M. (2002). Training and maintaining the performance of dogs (Canis familiaris) on an increasing number of odor discriminations in a controlled setting. Applied Animal Behaviour Science, 78(1), 55-65.


Willis, C. M., Britton, L. E., Harris, R., Wallace, J., & Guest, C. M. (2011). Volatile organic compounds as biomarkers of bladder cancer: Sensitivity and specificity using trained sniffer dogs. Cancer Biomarkers, 8(3), 145-153.


Windsor, P. A. (2015). Paratuberculosis in sheep and goats. Vet Microbiol, 181(1-2), 161-169. https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.07.019


Woo, S.-R., & Czuprynski, C. J. (2008). Tactics of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis for intracellular survival in mononuclear phagocytes. Journal of veterinary science, 9(1), 1.


World Health Organization (WHO). (2007). In. https://www.who.int/.


World Health Organization (WHO). (2015). In. https://www.who.int/.


Xiao, A. T., Tong, Y. X., & Zhang, S. (2020). False‐negative of RT‐PCR and prolonged nucleic acid conversion in COVID‐19: rather than recurrence. Journal of medical virology.


Xu, P., Wang, K., Lu, C., Dong, L., Chen, Y., Wang, Q., . . . Liu, X. (2017). Effects of the chronic restraint stress induced depression on reward-related learning in rats. Behavioural brain research, 321, 185-192.

Yakes, B. J., Lipert, R. J., Bannantine, J. P., & Porter, M. D. (2008). Detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis by a sonicate immunoassay based on surface-enhanced Raman scattering. Clinical and Vaccine Immunology, 15(2), 227-234.


Zubedat, S., Aga-Mizrachi, S., Cymerblit-Sabba, A., Shwartz, J., Leon, J. F., Rozen, S., . . . Avital, A. (2014). Human–animal interface: the effects of handler's stress on the performance of canines in an explosive detection task. Applied Animal Behaviour Science, 158, 69-75.

Download scriptie (2.35 MB)
Winnaar Bachelorprijs
Genomineerde shortlist Eosprijs
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Hilde Vervaecke, Jo Vicca, Ellen Van Krunkelsven