Onderwijs in de gevangenis: de deur op een kier

Kiara
Stevens

Heeft u ooit al stilgestaan bij de onderwijskansen die u als jongere of volwassene kreeg? Elke persoon heeft recht op levenslang leren. Zo ook gedetineerden, mensen die in de gevangenis verblijven. Helaas is hun toegang tot onderwijs, tijdens detentie, niet altijd vanzelfsprekend en zijn de onderwijskansen binnen deze doelgroep bovendien ongelijk verdeeld. Buitenlandse gedetineerden, die over een andere nationaliteit beschikken dan deze van het land waarin ze hun straf uitzitten, hebben het moeilijker te verduren op het gebied van onderwijs, in vergelijking met gedetineerden die binnen de eigen landsgrenzen opgesloten zijn. Laat ons eens kijken hoe het gesteld is met de toegang tot onderwijs voor buitenlandse gedetineerden en welke uitdagingen Europa kent in het opzetten van een educatienetwerk voor deze specifieke doelgroep.

 

Buitenlandse gedetineerden in de gevangenis

Maar liefst één op vijf gedetineerden, binnen Europa, beschikt niet over de nationaliteit van het land waarin hij of zij in detentie zit. Ondanks de relatief hoge populatie buitenlandse gedetineerden, wordt deze doelgroep uit het oog verloren. Bovenop de moeilijkheden die een gedetineerde ervaart, moeten buitenlandse gedetineerden omgaan met bijkomende uitdagingen. Eén van de grootste uitdagingen is de taalbarrière. Buitenlandse gedetineerden zijn de taal van het land van detentie vaak niet machtig. Ze ontbreken informatie over overheidsprocedures, het rechtssysteem en het immigratiestelsel. Ook het contact met medegedetineerden en gevangenispersoneel verloopt moeizaam, waardoor ze minder deelnemen aan het dagelijks reilen en zeilen binnen de gevangenismuren. Het beheersen van de taal is vaak een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan gevangenisactiviteiten. Om deze reden worden er taalcursussen aangeboden om de taal van het land van detentie aan te leren, maar dit is niet altijd relevant voor buitenlandse gedetineerden omdat de meerderheid, na vrijlating, terugkeert naar het thuisland. De verdere toegang tot het volgen van onderwijsprogramma’s blijft dan ook beperkt.

 

Belang van onderwijs tijdens detentie

De maatschappij verwacht dat gedetineerden uit hun fouten leren en beter gedrag vertonen na vrijlating. Onderwijs tijdens detentie kan hieraan bijdragen. Wanneer gedetineerden deelnemen aan onderwijs, hebben ze opnieuw een doel voor ogen en krijgen ze een positiever zelfbeeld. Binnen onderwijsprogramma’s worden er waarden en normen bijgebracht om een actieve rol op te nemen in de samenleving. Onderwijs tijdens detentie vergroot aanzienlijk de kansen op het vinden van werk. Bovendien hebben gedetineerden die onderwijs volgen, minder kans om opnieuw in de gevangenis te belanden. Dat onderwijs een positieve impact heeft, is dus een zekerheid.

 

FORINER-project

Om de onderwijskansen van buitenlandse gedetineerden te garanderen en de taalbarrière te overwinnen in het land van detentie, werd tussen januari 2016 en december 2017 het FORINER-project uitgevoerd. Tijdens dit project werden verschillende landen verenigd in een Europees onderwijsnetwerk, waarbij, in de eigen moedertaal, afstandsonderwijs voorzien werd vanuit het thuisland van de buitenlandse gedetineerde. Landen werden verantwoordelijk gesteld om hun gedetineerden in het buitenland te voorzien van onderwijs en cursisten werden gekoppeld aan onderwijsprogramma’s vanuit hun thuisland. Het FORINER-project werd positief ervaren door verschillende partners en cursisten. Na afloop van het project werden er aanbevelingen op nationaal en Europees niveau geformuleerd, om de onderwijskansen van buitenlandse gedetineerden te garanderen. Toch vonden er de afgelopen jaren geen verdere stappen in de goede richting plaats.

 

Dé grote vraag

Hoe komt het dat zo’n succesvol project als FORINER geen verder verloop kent en de toegang tot onderwijs voor buitenlandse gedetineerden nog steeds beperkt is? Het antwoord op deze vragen werd gezocht bij experten die een beleids- of coördinerende functie binnen de gevangeniswereld hebben, met kennis over onderwijs tijdens detentie en/of buitenlandse gedetineerden. Het FORINER-project legde de nood aan afstandsonderwijs voor buitenlandse gedetineerden in de eigen moedertaal bloot. Wanneer de deur naar onderwijs wordt geopend, heeft dit vele voordelen voor de buitenlandse gedetineerde, het gevangenissysteem en de maatschappij.

Het is belangrijk om buitenlandse gedetineerden duidelijk te maken dat ze niet alleen verplichtingen hebben, maar ook kansen krijgen in de gevangenis. Buitenlandse gedetineerden voelen zich geïncludeerd als ze kunnen deelnemen aan onderwijs en het kan hun leven in de gevangenis actief veranderen.

Wanneer ook buitenlandse gedetineerden hun dagen zinvol kunnen besteden aan onderwijs, zal er automatisch een rustiger leefklimaat ontstaan binnen de gevangenismuren. Bovendien ervaren gevangenissen een voordeel wanneer de taalbarrière wordt weggewerkt, door cursussen te voorzien vanuit het thuisland in de eigen moedertaal.

Toch blijft het een uitdaging om een Europees educatienetwerk, voor buitenlandse gedetineerden, uit de grond te stampen. Europese samenwerking vergt heel wat organisatie en de omzetting van beleid naar praktijk verloopt niet altijd even vlot. Het verenigen van landen wordt gezien als een struikelblok door de verschillende visies op onderwijs tijdens detentie. Niet elk land staat te springen om zich in te zetten voor de onderwijskansen van deze doelgroep. Er wordt amper geld en middelen vrijgemaakt voor educatie tijdens detentie en andere prioriteiten krijgen voorrang. Bijkomend heeft elk land zijn eigen politiek systeem en unieke management en organisatiestructuren. Landen hebben vaak te weinig kennis over hoe onderwijs in detentie in andere landen verloopt en lopen tegen grenzen aan. Een andere uitdaging is het gebrek aan digitale mogelijkheden binnen het gevangeniswezen. Wanneer er meer aandacht aan cybersecurity gegeven wordt, kunnen de veiligheidszorgen overwonnen worden en kan de digitalisering doorgevoerd worden in de gevangenis. Vanaf dat moment zou het eenvoudiger zijn om landen te verenigen op een online onderwijsplatform en kan iedereen met het juiste materiaal aan de slag.

 

De toekomst

Dat we nog een lange weg te gaan hebben, is een vaststaand feit. Het doorvoeren van onderwijs voor gedetineerden tout court is een moeilijke opgave, waardoor buitenlandse gedetineerden onderaan de ladder bengelen. Toch is er positieve vooruitgang in het vooruitzicht door de digitalisering die stilletjes aan zijn weg weet te vinden binnen het gevangeniswezen. Wat denkt u? Zal de deur ooit volledig geopend kunnen worden? 

Bibliografie

Abdissa, A. (2016). Treatment of Foreign National Prisoners in the Ethiopian Federal Prison. Procedia Engineering, 159, 186-190.

Aebi, M. F., Tiago, M. M., Berger-Kolopp, L., & Burkhardt, C. (2017). Space I - Council of Europe      Annual Penal Statistics: Prison Populations. Survey 2016. Council of Europe.         https://www.coe.int/en/web/prison/space

Alford, J., Hartley, J., Yates, S., & Hughes, O. (2016). Into the Purple Zone: Deconstructing the Politics/Administration Distinction. The American Review of Public Administration, 47(7), 752–763. https://doi.org/10.1177/0275074016638481

Aliverti, A., & Seoighe, R. (2017). Lost in Translation? Examining the Role of Court Interpreters in Cases Involving Foreign National Defendants in England and Wales. New Criminal Law Review, 20(1), 130-156. https://doi.org/10.1525/nclr.2017.20.1.130

Allcock, C., Dorman, F., Taunt, R., & Dixon, J. (2015). Constructive Comfort: Accelerating Change in the NHS. London: Health Foundation. https://www.health.org.uk/publications/constructive  comfort-accelerating-change-in-thenhs?gclid=Cj0KCQjw1tGUBhDXARIsAIJ            x01kb91GKHbePgRg2XXiK7m5nsHMyR-0D5b  RiFyKg2fow6ibL5d_Wb8aAl7dEALw_wcB

Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). Improving policy implementation through collaborative policymaking. Policy & Politics, 45(3), 467–486. https://doi.org/10.1332/030557317x14972799760260

Atabay, T. (2009). Handbook on prisoners with special needs. United Nations Office on Drugs and    Crime.

Austin, J. (2017). Limits of prison education. Criminology & Public Policy, 16(2), 563–569.     https://doi.org/10.1111/1745-9133.12301

Avilia, D. (2017). Consular Assistance for Nationals Detained by a Foreign Government: States’        Policies and Practices. Indonesia Law Review, 7(1). https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n1.292

Baarda, B., Bakker, E., Boullart, A., & Julsing, M. (2018). Basisboek Kwalitatief Onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (4de editie). Noordhoff Uitgevers B.V.

 Bachtler, J., Taylor, S. & Olenjniczak, K. (2005). A Study of the Mid Term Evaluations of INTERREG  programmes for the programming period 2000 until 2006. Vienna: Interact Programme     Secretariat.

Banks, J. (2011). Foreign National Prisoners in the UK: Explanations and Implications. The Howard   Journal of Criminal Justice, 50(2), 184–198.            https://doi.org/10.1111/j.14682311.2010.00655.x

Barnoux, M., & Wood, J. (2013). The specific needs of foreign national prisoners and the threat to    their mental health from being imprisoned in a foreign country. Aggression and Violent          Behavior, 18(2), 240-246. https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.11.012

Beck, J. (2018). Cross-Border Cooperation: Challenges and Perspectives for the Horizontal Dimension of European Integration. Administrative consulting, 3, 14–21. https://doi.org/10.22394/1726-1139-2018-3-14-21

Becker, G. E. (2009). Do we agree? Using a Delphi Technique to Develop Consensus on Skills of Hand Expression. Journal of Human Lactation, 25(2), 220  https://doi.org/10.1177/0890334409333679

Behan, C. (2021). Education in prison: a literature review. UNESCO: Institute for Lifelong Learning.  https://uil.unesco.org/literacy/vulnerable-groups/education-prison-literature-review

Bhui, H. S. (2009). Foreign National Prisoners: Issues and Debates. In H. S. Bhui, Race and Criminal Justice, 154-169. London: SAGE.

Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2009). European Consortium for Political Research: Interviewing Experts (1st edition). Palgrave Macmillian.

Borrill, J., & Taylor, D. A. (2009). Suicides by foreign national prisoners in England and Wales 2007: mental health and cultural issues. The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 20(6),     886-905. https://doi.org/10.1080/14789940903174113 

Bourgon, J., & Miley, P. (2010). The New Frontiers of Public Administration: The New Synthesis         Project. Public Governance International.

Bovens, M.A.P., Hart, P., & van Twist, M.J.W. (2012). Openbaar bestuur: beleid, organisatie en         politiek. Kluwer.

Bozick, R., Steele, J., Davis, L., & Turner, S. (2018). Does providing inmates with education improve postrelease outcomes? A meta-analysis of correctional education programs in the United       States. Journal of Experimental Criminology, 14(3), 389-428. https://doi.org/10.1007/s11292-018-9334-6

Braithwaite, J., Churruca, K., Long, J. C., Ellis, L. A., & Herkes, J. (2018). When complexity science meets implementation science: a theoretical and empirical analysis of systems change. BMC Medicine, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12916-018-1057-z

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in          Psychology, 3(2), 77-101. http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brosens, D. (2019). Prisoners’ participation and involvement in prison life: Examining the possibilities           and boundaries. European Journal of Criminology, 16(4), 466-485.  https://doi.org/10.1177/1477370818773616

Brosens, D., Croux, F., & Donder, L. D. (2017). Distance education for citizens detained abroad:       Evaluation of the FORINER Pilot Projects.            https://www.researchgate.net/publication/321365211_Distance_education_for_citizens_de            tained_abroad_Evaluation_of_the_FORINER_pilot_projects

Brosens, D., Croux, F., Claes, B., Vandevelde, S., & De Donder, L. (2019). An organizational analysis of foreign national prisoners’ participation possibilities in Flanders (Belgium). Journal of         Prison Education and Reentry, 6(2), 144-161. https://doi.org/10.25771/mh4f-0996

Brosens, D., De Donder, L., Smetcoren, A. S., & Dury, S. (2019). Exploring Educational Opportunities          for Foreign National Prisoners in Europe. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(3), 389-407. https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1557742

Brosens, D., Marynissen, S., & Lemmers, F. (2021). Distance Education for Dutch Citizens Detained Abroad: A Mixed-Methods Case Study of the Foundation ‘Education behind Foreign Bars’.    Education Sciences, 11(2), 41. https://doi.org/10.3390/educsci11020041

Brouwer, J. (2020). Bordered penality in the Netherlands: The experiences of foreign national           prisoners and prison officers in a crimmigration prison. Punishment & Society, 22(5), 703       722. https://doi.org/10.1177:1462474520915825

Bryman, A. (2016). Social Research Methods (5th edition). Oxford University Press.

Bufon, M., & Markelj, V. (2010). Regional policies and cross-border cooperation: new challenges and new development models in central Europe. Revista Româna de Geografie Politica. http://rrgp.uoradea.ro/art/2010-1/02_OK_Bufon+Markelj.pdf  

Carter, B. (2006). ‘One expertise among many’— Working appreciatively to make miracles instead   of finding problems: Using appreciative inquiry as a way of reframing research. Journal of  Research in Nursing, 11(1), 48–63. https://doi.org/10.1177/1744987106056488

Clark, R. (2016) How education transforms: Evidence from the experience of Prisoners’ Education    Trust on how education supports prisoner journeys. Prison Service Journal, 225, 3-8.        https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/PSJ%20225%20May  %202016.pdf

Coates, D. S. (2016). Unlocking Potential: A review of education in prison. London: Ministry of          Justice.

Council of Europe. (2020). Règles pénitentiaires européennes. Editions du Conseil de l’Europe.          Retrieved, May, 2021, from            http://www.coe.int/t/dgi/criminallawcoop/Presentation/Documents/European-Prison  Rules_978-92-871-5982-3.pdf.

Coyle, A. (2009). A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for prison staff.          International Centre for Prison Studies.

Creese, B. R. (2016). An assessment of the English and maths skills levels of prisoners in                 England. London Review of Education. https://doi.org/10.18546/LRE.14.3.02

Croux, F. (2020). Participation behind bars: a study on foreign national prisoners in Belgium. Ghent University. Faculty of Psychology and Educational Sciences; Vrije Universiteit Brussel. Faculty    of Psychology and Educational Sciences, Ghent, Belgium; Brussels, Belgium.

Croux, F., Brosens, D., Vandevelde, S., & De Donder, L. (2018). Foreign National Prisoners in           Flanders (Belgium): Motivations and Barriers to Participation in Prison Programmes.    European Journal on Criminal Policy and Research, 25(2), 171-188.    https://doi.org/10.1007/s10610-018-9372-7

Croux, F., De Donder, L., Claes, B., Vandevelde, S., & Brosens, D. (2021). Peer support as a bridge for participation in prison activities and services: A qualitative study with foreign national prisoners. Criminology & Criminal Justice. https://doi.org/10.1177/17488958211031347

Davis, L., Bozick, R., Steele, J., Saunders, J., & Miles, J. (2013). Evaluating the Effectiveness of        Correctional Education: A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults. Santa Monica, CA: RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/RR266

De Ridder, S., & Beyens, K. (2012). Incarcerated by numbers? Wat leren de cijfers ons over ‘vreemdelingen’ in de gevangenis? Panopticon, 33(4), 305–324.

Delgrande, N., & Aebi, M. F. (2009). Les détenus étrangers en Europe: Quelques considérations       critiques sur les données disponibles de 1989 à 2006. Déviance et Société, 33(4), 475–499. https://doi.org/10.3917/ds.334.0475

Derluyn, I., & Broekaert, E. (2005). On the Way to a Better Future: Belgium as Transit Country for   Trafficking and Smuggling of Unaccompanied Minors. International Migration, 43(4), 31–56. https://doi.org/10.1111/j.1468- 2435.2005.00332.x

Diamond, I. R., Grant, R. C., Feldman, B. M., Pencharz, P. B., Ling, S. C., Moore, A. M., & Wales, P. W. (2014). Defining consensus: A systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. Journal of Clinical Epidemiology, 67(4), 401–409. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.12.002

Dierckx De Casterlé, B., Gastmans, C., Bryon, E., & Denier, Y. (2012). QUAGOL: A guide for qualitative data analysis. International Journal of Nursing Studies, 49(3), 360–371. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.09.012

Drake, E. K., & Fumia, D. (2017). Evolution of Correctional Education Evaluations and Directions for Future Research. Criminology & Public Policy, 16(2), 549-561.         https://doi.org/10.1111/1745-9133.12291

Dudovskiy, J. (2016). The Ultimate Guide to Writing a Dissertation in Business Studies: A Step-by     Step Assistance.

Dühr, S., Stead, D., & Zonneveld, W. (2007). The Europeanization of spatial planning through          territorial cooperation. Planning Practice and Research, 22(3), 291-307).         https://doi.org/10.1080/02697450701688245

Ellison, M., Szifris, K., Horan, R., & Fox, C. (2017). A Rapid Evidence Assessment of the effectiveness of prison education in reducing recidivism and increasing employment. Probation Journal, 64(2), 108–128. https://doi.org/10.1177/0264550517699290

ESPON. (2006). ESPON PROJECT 2.3.2 Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level. Department of Geography / Inter-University Institute of Local Development, University      of Valencia. https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/3.ir_2.3.2_final.pdf

European Commission. (2021). Interreg: European Territorial Cooperation. Retrieved, November,     2021, from https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european territorial/

Eurostat. (2019). Prison Statistics. Retrieved November, 17, 2021, from        https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Prison_statistics  #out_of_5_prisoners_have_a_foreign_citizenship_in_the_reporting_country

Farley, H., & Hopkins, S. (2017). The prison is another country: incarcerated students and    (im)mobility in Australian prisons. Critical Studies in Education, 58(2), 150–167.          https://doi.org/10.1080/17508487.2016.1255240  

Farley, H., & Pike, A. (2018). Research on the Inside: Overcoming Obstacles to Completing a Postgraduate Degree in Prison. In: Erwee, R., Harmes, M., Danaher, P.A., & Padro, F. (eds.)         Postgraduate Education in Higher Education. University Development and Administration.      Singapore: Springer Singapore, 1–24. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0468-1_39-1

Flick, U. (2018). Doing qualitative data collection – Charting the routes. SAGE Publications.

Gallez, E. (2018). Foreigners and Refugees Behind Bars: How Flemish Prisons Tackle Linguistic         Barriers. The European Legacy, 23(7–8), 738–756.            https://doi.org/10.1080/10848770.2018.1492809

Garner, J. (2017). The role of IT in prisoner education – a global view. In H. Partridge, K. Davis, &    J. Thomas. (Eds.), Me, Us, IT! Proceedings ASCILITE2017: 34th International Conference on       Innovation, Practice and Research in the Use of Educational Technologies in Tertiary Education (pp. 255-259). https://www.2017conference.ascilite.org/wp          content/uploads/2017/11/Full-GARNER.pdf

Hallsworth, M., & Rutter, J. (2011). Making Policy Better: Improving Whitehall’s Core Business.        Institute for government.

Hauser, F. (2017). Quality of Public Administration: A Toolbox for Practitioners. European     Commission.

Hofstee-van der Meulen, F. (2015). Detained abroad (1st edition). Proefschriftmaken B.V.

Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? Policy Design and Practice, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378

Jazebińska, A. (2020). Prisoners’ Alienation and Lack of Contact with Relatives. Paedagogia Christiana, 45(1), 201. https://doi.org/10.12775/pch.2020.013

Kaats, E., & Opheij, W. (2013). Leren samenwerkwerken tussen organisaties: allianties, netwerken,  ketens, partnerships. Vakmedianet.

Kadi-Hanifi, K., Dagman, O., Peters, J., Snell, E., Tutton, C., & Wright, T. (2013). Engaging students and staff with educational development through appreciative inquiry. Innovations in Education and Teaching International, 51(6), 584–594. https://doi.org/10.1080/14703297.2013.796719

Kay, J. (2010). Obliquity: Why Our Goals are Best Achieved Indirectly. Journal of Education and Vocational Research, 3(1), 25–27. https://doi.org/10.22610/jevr.v3i1.46

Keeney, S., Hasson, F., & McKenna, H. (2006). Consulting the oracle: ten lessons from using the Delphi technique in nursing research. Journal of Advanced Nursing, 53(2), 205–212. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03716.x

Kerr, A., & Willis, M. (2018). Prisoner use of information and communications technology. Trends &  Issues in Crime and Criminal Justice, 560, 2-19.            https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/ti_560_021018.pdf

Key, A., & May, M.S. (2019). When prisoners dare to become scholars: prison education as   resistance. Review of Communication, 19(1), 1–18.            https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1555644

King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in Qualitative Research (1st edition). Los Angeles: Sage  Publications Ltd.

Klatt, M., & Wassenberg B. (2017). Secondary Foreign Policy in Local, International Relations (1st      edition). Routledge.

Lemmers, F. (2015). Het Onderwijs aan Buitenlandse Gedetineerden Blijft Onder Europese Maat.      Sacties. Tijdschrift over Straffen En Maatregelen, 3, 152-161.         https://www.eabt.nl/sites/default/files/sancties_2015_21_het_onderwijs_aan_buitenlandse            gedetineerden_blijft_onder_de_europese_maat.pdf

Libakova, N. M., & Sertakova, E. A. (2015). The Method of Expert Interview as an Effective Research Procedure of Studying the Indigenous Peoples of the North. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 114–129. https://doi.org/10.17516/1997-1370-2015-8-1-114-129

Lo Iacono, V., Symonds, P., & Brown, D. H. (2016). Skype as a Tool for Qualitative Research Interviews. Sociological Research Online, 21(2), 103–117. https://doi.org/10.5153/sro.3952

Maassen, S. M., Van Oostveen, C., Vermeulen, H., & Weggelaar, A. M. (2021). Defining a positive work environment for hospital healthcare professionals: A Delphi study. PLOS ONE, 16(2), e0247530. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247530

Manger, T., Eikeland, O.J., & Asbjørnsen, A. (2012). Effects of Educational Motives on Prisoners’ Participation in Education and Educational Desires. European Journal on Criminal Policy and Research, 19(3), 245-257. https://doi.org/10.1007/s10610-012-9187-x

Manger, T., Eikeland, O.J., & Asbjørnsen, A. (2018). Why do not more prisoners participate in adult  education? An analysis of barriers to education in Norwegian prisons. International Review         of Education, 65(5), 711-733. https://doi.org/10.1007/s11159-018-9724-z

McConnell, A. (2015). What is policy failure? A primer to help navigate the maze. Public Policy and Administration, 30(3–4), 221–242. https://doi.org/10.1177/0952076714565416

Medeiros, E. (2010). Old vs recent cross-border cooperation: Portugal-Spain and Norway-Sweden. Area, 42(4), 434–443. https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2010.00940.x

Medeiros, E. (2011). (Re)defining the Euroregion concept. European Planning Studies, 19(1), 141     158. https://doi.org/10.1080/09654313.2011.531920  

Medeiros, E. (2015). Territorial Impact Assessment and Cross-Border Cooperation. Regional Stud     Regional Sci 2(1), 95–115. https://doi.org/10.1080:21681376.2014.999108

Medeiros, E. (2018). European Territorial Cooperation: Theoretical and Empirical Approaches to the  Process and Impacts of Cross-Border and Transnational Cooperation in Europe. Chapter 5:       The Role of European Territorial Cooperation (ETC) in EU Cohesion Policy. The Urban Book    Series.

Mozer, A. (1973). Entwicklungspolitik zu Hause. In: Schöndube C (ed) Entwicklungsregionen in der  EWG. Ursache und Ausmab der wirtschaftlichen Benachteiligung. Osang Verlag, Bonn, 14-       25.

Mukherjee, I., Coban, M. K., & Bali, A. S. (2021). Policy capacities and effective policy design: a review. Policy Sciences, 54(2), 243–268. https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8

 

Mulgrew, R. (2017). The role of oversight in foreign-national only prisons: counteracting the disapplication of rehabilitation. Crime, Law and Social Change, 70(1), 77)92. https://doi.org/10.1007/s10611-017-9720-4

Munoz, V. (2009). Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Report of the Special Rapporteur on the          Right to Education. Geneva: United Nations Human Rights Council.

Munro, M. (2018). The complicity of digital technologies in the marketisation of UK higher education: exploring the implications of a critical discourse analysis of thirteen national digital teaching    and learning strategies. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(1), 11. https://doi.org/10.1186/s41239-018- 0093-2

Nacro. (2010). Foreign national offenders, mental health and the criminal justice system.      https://www.nacro.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/Foreign-national-offenders- mental-health-and-the-criminal-justice-system.pdf

National Audit Office. (2013). Over-Optimism in Government Projects.

Newton, D., Day, A., Giles, M., Wodak, J., Graffam, J., & Baldry, E. (2018). The Impact of Vocational Education and Training Programs on Recidivism: A Systematic Review of Current Experimental Evidence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(1), 187–207. https://doi.org/10.1177/0306624X16645083

Norris, E., Kidson, M., Bouchal, P., & Rutter, J. (2014). Doing Them Justice: Lessons from Four Cases            of Policy Implementation. London: Institute for Government.   https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Policy%20Imple  mentation%20case%20studies%20report%20-%20final.pdf

O’Conner, H. (2015). Qualitative Online Interviews: Strategies, Design, and Skills. Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, 10(2), 201–202. https://doi.org/10.1108/qrom-10-2014-1252

O’Donnell, A. (2016). Securitisation, Counterterrorism and the Silencing of Dissent: The Educational Implications of Prevent. British Journal of Educational Studies, 64(1), 53–76. https://doi.org/10.1080/00071005.2015.1121201

O’toole, L. J. (2004). The Theory-Practice Issue in Policy Implementation Research. Public Administration, 82(2), 309–329. https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2004.00396.x

OECD. (2006). Territorial Reviews of Competitive Cities in the Global Economy. Paris: OECD.

Otto, KE. (2015). The foreign national prisoner's dilemma in the United Kingdom: the human rights  implications of restricting Article 8 claims. Transnat’l & Contemp Probs. 24, 431–458.

Overeem, P. (2010). The politics-administration dichotomy: a reconstruction. https://5dok.net/document/q7wxmggr-the-politics-administration-dichotomy-a-  reconstruction-overeem-p.html

PrisonWatch. (2020). Basic Human Rights of Foreign National Prisoners. Retrieved, November, 2021, from https://prisonwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/English-Basic-Human-Rights           FNPs-1.pdf

Pucher, J. Stumm, T., & Schneidewind, P. (2017). Easing legal and administrative obstacles in EU     border regions. Final Report, European Commission. https://doi.org/10.2776/251376

Reitel, B., Wassenberg, B., & Peyrony, J. (2018). The INTERREG Experience in Bridging European Territories. A 30-Year Summary. In: Medeiros, E. (ed.), European Territorial Cooperation, The Urban Book Series. Springer, 7-23.

Roulston, K., deMarrais, K., & Lewis, J. B. (2003). Learning to Interview in the Social Sciences. Qualitative Inquiry, 9(4), 643–668. https://doi.org/10.1177/1077800403252736

Ruiz-García, M., & Castillo-Algarra, J. (2014). Experiences of Foreign Women in Spanish Prisons.      Journal of Offender Rehabilitation, 53(8), 587–599.            https://doi.org/10.1080/10509674.2014.956966

Scott, J. (2014). Bordering, Border Politics and Cross-Border Cooperation in Europe. EU Border            Scapes.https://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/article/1177/97833191845  17-c1.pdf

Seitz, S. (2015). Pixilated partnerships, overcoming obstacles in qualitative interviews via Skype: a research note. Qualitative Research, 16(2), 229–235. https://doi.org/10.1177/1468794115577011

 Small, M. (2019). The effect of family and social support on suicidal ideation in jails. Honors Undergraduate Theses.            https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1672&context=honorstheses 

Snacken, S. (2007). Belgium. In A. M. van Kalmthout, F. B. A. M. Hofstee-van der Meulen, & F.         Dünkel (Eds.), Foreigners in European Prisons (pp. 127–156). Wolf Legal Publishers.

Snacken, S., Keulen, J., & Winkelmans, L. (2004). Buitenlanders in de Belgische gevangenissen:      Knelpunten en mogelijke oplossingen. Koning Boudewijnstichting.     https://adoc.pub/buitenlanders-in-de-belgische-gevangenissen-knelpunten-en-mo.html

Svensson, S., & Balogh, P. (2018). European Territorial Cooperation: Theoretical and Empirical         Approaches to the Process and Impacts of Cross-Border and Transnational Cooperation in         Europe. Chapter 7: Limits to Integration: Persisting Border Obstacles in the EU. The Urban   Book Series.

The Centre for Social Justice. (2021). Digital Technology in Prisons: unlocking relationships, learning and skills in UK prisons. https://www.centreforsocialjustice.org.uk/library/digital         technology-in-prisons-unlocking-relationships-learning-and-skills-in-uk-prisons

Till, A., Sen, P., Chaplin, L., Grange, E., Exworthy, T., & Forrester, A. (2019). The mental health of   foreign national prisoners. Journal of Forensic and Legal Medicine, 62, 14-18.       https://doi.org/10.1016/j.jflm.2019.01.001

Ugelvik, T. (2015) The incarceration of foreigners in European prisons. The Routledge Handbook on  Crime and International Migration. New York, NY: Routledge, 107–121.

Ugelvik, T., & Damsa, D. (2017). The Pains of Crimmigration Imprisonmant: Perspectives from a      Norwegian All-foreign Prison. The British Journal of Criminology, 58(5), 1025-1043.          https://doi.org/10.1093/bjc/azx067

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved, May, 2021, from https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Van Audenhove, L., & Donders, K. (2019). Talking to People III: Expert Interviews and Elite Interviews. In Van den Bulck, H.,  Puppis, M., Donders,K., & Van Audenhove, L. (Eds.), The         Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research (pp. 179–197). Springer.

Van der Maren, J. M. (2010). La maquette d’un entretien.Son importance dans le bon déroulement de l’entretien et dans la collecte de données de qualité. Recherches qualitatives, 29(1), 129. https://doi.org/10.7202/1085136ar

van Kalmthout, A. M., Hofstee-van der Meulen, F. B. A. M., & Dünkel, F. (2007). Comparative          overview, Conclusions and Recommendations. In A. M. van Kalmthout, Hofstee-van der         Meulen, F. B. A. M. & Dünkel, F. (Eds.), Foreigners in European Prisons (pp. 7–88). Wolf        Legal Publishers.

Volcker, P. A. (2014). Vision without Execution Is Hallucination. Public Administration Review, 74(4), 439–441. https://doi.org/10.1111/puar.12239

Vorhaus, J. (2014). Prisoners’ right to education: A philosophical survey. London Review of Education. https://doi.org/10.18546/LRE.12.2.02

Warr, J. (2016). The deprivation of certitude, legitimacy and hope: foreign national prisoners and     the       pains of imprisonment. Criminology & Criminal Justice, 1–18.  https://doi.org/10.1177/1748895815603775

Wassenberg, B., Reitel, B., Peyrony, J., & Rubió, J. (2015). Territorial Cooperation in Europe - A Historical Perspective. Documents d’Anàlisi Geogràfica, 64(3), 607.   https://doi.org/10.5565/rev/dag.523

Weaver, R.K. (2010). But Will It Work?: Implementation Analysis to Improve Government Performance. Issues in Government Studies, 32, 1–17. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/02_implementation_analysis_weaver.pdf

Weber, M. (1977). Politik als Beruf. München: Duncker & Humblot.

Wilson, W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 2(2), 197-222.

Zwet, A. (2013). Growing pains: a maturation framework for European territorial cooperation.          European Policies Research Centre.

Download scriptie (7.37 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. Dr. Dorien Brosens en Silke Marynissen