To share or not to share?

Sofie
Robbé

Hoera, nieuw leven! Naast de vele felicitaties, brengt het krijgen van een kind ook enkele kopzorgen met zich mee. In dit digitale tijdperk is het naast het kiezen van de juiste naam, ook belangrijk om te beslissen of en hoe je de ontwikkelingen van de spruit gaat delen met het digitale netwerk.

 

Sociale media zijn anno 2022 niet meer weg te denken. We staan er mee op en gaan er mee slapen. Hierdoor is het zo ingeburgerd om alle gebeurtenissen van onszelf te delen. Ook vele ouders delen informatie over kinderen op sociale media. Hierdoor wordt er pas vreemd opgekeken als ouders er bewust voor kiezen om foto’s en video’s van hen niet te delen op sociale media of in beperkte mate.

 

Over deze groep van ouders, die tegen de stroom in zwemt, werd tot op heden weinig onderzoek naar gevoerd. Daarom is het des te interessanter om hen onder de loep te nemen. Hun motieven en ervaringen werden onderzocht aan de hand van diepte-interviews, die afgenomen werden bij acht jonge koppels. Er werd gekozen voor millennial ouders, geboren tussen 1980-2000, omdat zij gezien kunnen worden als de laatste generatie die uit vrije wil de digitale wereld betrad. Tijdens het onderzoek werd er vooral onderzocht waarom deze ouders tegen de stroom in zwemmen en er dus voor kiezen om foto’s en video’s van hun kind niet of in beperkte mate te delen op sociale media.

 

In het digitale tijdperk waar we ons in bevinden, worden jonge ouders zowel intern door zichzelf als extern door familie en vrienden aangemoedigd om foto’s en video’s van hun kind te delen. Het delen van foto’s en video’s van kinderen door de ouders, wordt sharenting genoemd. Dit is een combinatie van sharing (delen) en parenting (ouderschap). In de literatuur worden de voordelen van sharenting uitgebreid beschreven. Zo helpt het nieuwe ouders bij het leggen van sociale banden met lotgenoten, advies uitwisselen over opvoedingsuitdagingen, het verzamelen van herinneringen en laten zien dat ze trots zijn op hun kind. Jammer genoeg worden de gevaren en nadelen van sharenting steeds duidelijker, zoals de gevolgen die het heeft i.v.m. de privacy van het kind, digitale veiligheidsrisico’s zoals: digital kidnapping, cyberpesten, het delen van beelden op kindermisbruiksites,…

 

De ouders uit dit onderzoek balanceren tussen privacybeschermend gedrag, zodat de privacy van hun kind niet in gevaar komt en de voordelen die sharenting hen te bieden heeft zoals: steun, herkenning, samenhorigheid.

 

Hierdoor kiezen deze ouders ervoor om strategieën toe te passen om zo de risico’s en gevaren van sharenting te verminderen, maar toch te genieten van de voordelen die het hen biedt. Hierbij zorgen de ouders ervoor dat hun kind onidentificeerbaar is in de foto’s en video’s. Zo kan er gekozen worden om het kind te vermommen op de foto met een sjaal, een bril,… zodat het kind niet meer herkenbaar is voor vreemden. Een tweede manier is het kind vanop een afstand te fotograferen. Wat ook gedaan wordt door de ouders is enkel een lichaamsdeel van het kind te fotograferen, zoals een oor, voet of hand. De ouders kunnen er ook voor kiezen om het kind te fotograferen wanneer het wegkijkt van de camera. Als laatste kan de foto digitaal bewerkt worden door bepaalde zaken van de foto te knippen of door een emoticon/emoji over het gezichtje te plaatsen.

 

De aanleidingen die voornamelijk bij de ouders leiden tot de beslissing om hun kinderen onherkenbaar te maken, zijn dat je geen controle hebt over het bereik van de foto’s en video’s op sociale media, negatieve ervaringen die de koppels of kennissen meemaakten, of omdat ze zelf passieve sociale mediagebruikers zijn.

“Als ik nog in de jeugdbeweging zat, was er iemand van onze leidingsploeg; die zowat alle foto’s van de kinderen bijhield op een fotowebsite, die openbaar gedeeld werd, zodat alle ouders eraan konden. Daarna was er een hele storm van schandalen, van kindermisbruik, enz. en dan waren er op een gegeven moment ook foto’s van onze jeugdbeweging, die dan werden teruggevonden op een kinderpornowebsite in Thailand” (Vader, koppel 7)

Daar tegenover voelen deze ouders in deze digitale wereld ook wel de drang om bepaalde zaken van hun kinderen te delen, omdat ze hun kinderen als het interessantste deel van hun leven beschouwen en hun trots willen delen met deze wereld.

“Ik heb dat al wel een paar keer gehad. Dat ik zo echt super trots was, als onze kinderen iets doen ofzo en dat ge dan denkt “oh, jammer hebben dat we die beslissing genomen hebben…Ik wou dat ik die nu in volle glorie kon tonen, van kijk hij kan dat al of kijk eens wat ze al doen”. Ik heb nog altijd geen spijt van onze beslissing. Je moet dan zo meer gaan nadenken van “dit vind ik een heel mooi moment, ik wil daar een foto van nemen en hoe neem ik daar dan een foto van zonder dat ze herkenbaar zijn.” (Vader, koppel 7)

Tijdens het onderzoek werd er voornamelijk gezocht naar de motieven, die de ouders hadden om bewust foto’s en video’s van hun kind onherkenbaar te delen op sociale media. De motieven die tijdens de gesprekken naarboven kwamen, waren de bescherming van de privacy van het kind en zodat het kind later zelf kan kiezen welke media-inhouden er over hen op sociale media gedeeld worden.

 

Steeds meer ouders passen strategieën toe om de privacy van hun kind te beschermen van sociale media. Hierdoor is deze discussie zeer relevant en actueel. Doordat sharenting in het algemeen beschouwd wordt als de sociale norm, worden deze ouders vaak geconfronteerd met kritiek vanuit hun familie of bredere omgeving en worden ze vaak gevraagd om hun beslissing te verantwoorden. Met dit onderzoek geven we de ouders die tegen de stroom ingaan een stem. Zo worden hun motieven duidelijk en kan dit ook ouders inspireren om bewuster met sharenting om te gaan en zo bepaalde keuzes te maken.

 

Bibliografie

Adawiah, L. R., & Rachmawati, Y. (2021). Parenting Program to Protect Children's Privacy: The Phenomenon of Sharenting Children on social media. Jurnal Pendidikan Usia Dini, 15(1), 162-180.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.

Ammari, T., Kumar, P., Lampe, C., & Schoenebeck, S. (2015). Managing children's online identities: How parents decide what to disclose about their children online. Paper presented at the Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems.

Autenrieth, U. (2018). Family photography in a networked age: Anti-sharenting as a reaction to risk assessment and behaviour adaption.

Bartholomew, M. K., Schoppe‐Sullivan, S. J., Glassman, M., Kamp Dush, C. M., & Sullivan, J. M. (2012). New parents' Facebook use at the transition to parenthood. Family relations, 61(3), 455-469.

Blum-Ross, A., & Livingstone, S. (2017). “Sharenting,” parent blogging, and the boundaries of the digital self. Popular Communication, 15(2), 110-125.

Brosch, A. (2016). When the child is born into the Internet: Sharenting as a growing trend among parents on Facebook.

Brosch, A. (2018). Sharenting : Why Do Parents Violate Their Children's Privacy? The New Educational Review, 54(4), 75-85. doi:10.15804/tner.2018.54.4.06

Chalklen, C., & Anderson, H. (2017). Mothering on Facebook: Exploring the privacy/openness paradox. Social Media+ Society, 3(2), 2056305117707187.

Cino, D., & Dalledonne Vandini, C. (2020). " Why Does a Teacher Feel the Need to Post My Kid?": Parents and Teachers Constructing Morally Acceptable Boundaries of Children's Social Media Presence. International Journal of Communication (19328036), 14.

Collett, J. L. (2005). What kind of mother am I? Impression management and the social construction of motherhood. Symbolic Interaction, 28(3), 327-347.

Dale, V. (2022). Betekenis ‘anti’. Retrieved from https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/anti#.Ym5RsS2QnoA

Damkjaer, M. S. (2018). Sharenting= good parenting?: Four parental approaches to sharenting on Facebook.

Davidson-Wall, N. (2018). Mum, seriously!”: Sharenting the new social trend with no opt-out. Paper presented at the Debating Communities and Social Networks 2018 OUA Conference. Recuperado de http://networkconference. netstudies. org/2018OUA/wp-content/uploads/2018/04/Sharenting-the-new-social-trend-with-no-opt-out. pdf.

Geurtzen, N., Scholte, R. H., Engels, R. C., Tak, Y. R., & van Zundert, R. M. (2015). Association between mindful parenting and adolescents’ internalizing problems: non-judgmental acceptance of parenting as core element. Journal of Child and Family Studies, 24(4), 1117-1128.

Goffman, E. (1978). The presentation of self in everyday life (Vol. 21): Harmondsworth London.

Holiday, S., Norman, M. S., & Densley, R. L. (2020). Sharenting and the extended self: self-representation in parents’ Instagram presentations of their children. Popular Communication, 1-15.

Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: developing a framework for a qualitative semi‐structured interview guide. Journal of advanced nursing, 72(12), 2954-2965.

Kumar, P., & Schoenebeck, S. (2015). The modern day baby book: Enacting good mothering and stewarding privacy on Facebook.Paper presented at the Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing.

Latipah, E., Kistoro, H. C. A., Hasanah, F. F., & Putranta, H. (2020). Elaborating motive and psychological impact of sharenting in millennial parents. Universal Journal of Educational Research, 8(10).

Leaver, T. (2017). Intimate surveillance: Normalizing parental monitoring and mediation of infants online. Social Media+ Society, 3(2), 2056305117707192.

Levy, E. (2017). Parenting in the digital age: How are we doing. Report, London: Parent Zone: Making the Internet work for Families.

Maltz Bovy, P. (2013). The ethical implications of parents writing about their kids. The Atlantic.

Marasli, M., Suhendan, E., Yilmazturk, N. H., & Cok, F. (2016). Parents’ shares on social networking sites about their children: Sharenting. The Anthropologist, 24(2), 399-406.

Mortelmans, D. (2018). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven Acco.

Ouvrein, G., & Verswijvel, K. (2019). Sharenting: Parental adoration or public humiliation? A focus group study on adolescents' experiences with sharenting against the background of their own impression management. Children and Youth Services Review, 99, 319-327.

Overheidsdiensten, B. F. (2020). Vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof. Retrieved from https://www.belgium.be/nl/werk/loopbaanbeheer/verlof_en_loopbaanonderbrekingen/vaderschapsverlof

Petronio, S. (2002). Boundaries of privacy: Dialectics of disclosure: Suny Press.

Picone, I. (2015). Impression management in social media. The international encyclopedia of digital communication and society, 469-476.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community: Simon and schuster.

Putri, N. R., Harkan, A. A., Khairunnisa, A. A., Nurintan, F., & Ahdiyat, M. A. (2021). Construction of “Sharenting” Reality for Mothers Who Shares Children’s Photos and Videos on Instagram. Paper presented at the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019).

Ranzini, G., Newlands, G., & Lutz, C. (2020). Sharenting, Peer Influence, and Privacy Concerns: A Study on the Instagram-Sharing Behaviors of Parents in the United Kingdom. Social Media+ Society, 6(4), 2056305120978376.

Shorey, S., & Ng, E. D. (2021). The efficacy of mindful parenting interventions: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Nursing Studies, 121, 103996.

Siibak, A., & Traks, K. (2019). The dark sides of sharenting. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 11(1), 115-121.

Steinberg, S. B. (2016). Sharenting: Children's privacy in the age of social media. Emory LJ, 66, 839.

Steuber, K. R., & McLaren, R. M. (2015). Privacy recalibration in personal relationships: Rule usage before and after an incident of privacy turbulence. Communication Quarterly, 63(3), 345-364.

Tifentale, A., & Manovich, L. (2018). Competitive Photography and the Presentation of the Self. In Exploring the Selfie (pp. 167-187): Springer.

Vandendriessche Karel, E. S., Ann Matheve, Annabel Georges & Lieven De Marez. (2020). imec. digimeter 2020. Retrieved from https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf

Verswijvel, K., Walrave, M., Hardies, K., & Heirman, W. (2019). Sharenting, is it a good or a bad thing? Understanding how adolescents think and feel about sharenting on social network sites. Children and Youth Services Review, 104, 104401.

Wagner, A., & Gasche, L. A. (2018). Sharenting: Making decisions about other’s privacy on social networking sites. Publications of Darmstadt Technical University, Institute for Business Studies (BWL), 90477.

Walrave, M., Verswijvel, K., Ouvrein, G., Staes, L., Hallam, L., & Hardies, K. (2022). The limits of sharenting: exploring parents' and adolescents' sharenting boundaries through the lens of communication privacy management theory. Paper presented at the Frontiers in Education.

 

Download scriptie (1.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Michel Walrave