Student ontwikkelt tool voor jeugdzorgverlaters om de drempel van jeugdhulp naar het reguliere hulpverleningsveld te verlagen.

Cipriana
Hoekx

Studente Cipriana Hoekx ontwikkelde een tool om de zoektocht naar hulpverlening voor jeugdzorgverlaters te vergemakkelijken. De tool kwam tot stand na een onderzoek uitgevoerd aan de Hogeschool van West-Vlaanderen. Het onderzoek wou een beeld vormen over de ervaring van zeventienjarigen die opgevolgd worden door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) van Brugge met betrekking tot de ondersteuning en voorbereiding op het zorgtraject naar volwassenheid.

De aanleiding van het onderzoek situeert zich erin dat jongeren regelmatig contact opnemen met de gemandateerde voorziening (OCJ) na de stopzetting van de tussenkomst. Uit dit contact blijkt dat ze nog zoekende zijn in hun weg naar verdere hulpverlening. De problemen waar deze jongeren mee kampen, stoppen niet maar toch stopt de tussenkomst van de overheid aan de meerderjarigheidsgrens.

Om de ervaring van deze zeventienjarigen vast te leggen werden er vier interviews afgenomen met jongeren die worden opgevolgd door het OCJ van Brugge. Deze interviews werden afgenomen aan de hand van het halfgestructureerde interview via een topiclijst. Concreet wilt dit zeggen dat er een open gesprek gehouden werd met de doelgroep waarbij alle nodige topics zeker aanbod kwamen door het gebruik van een lijst. Hierna werden de gegevens aan de hand van deze topics verwerkt en omgezet in een matrixtabel.

 

De resultaten

Het analyseren van de gegevens bracht veel gemeenschappelijke zaken naar boven. De ervaring van de jongeren viel echter niet te omschrijven op een eenduidige wijze, of als een ‘goede ervaring’ of ‘slechte ervaring’. Er zijn verschillende aspecten aan de ondersteuning verbonden en de meningen hierover zijn verdeeld. Doorgaans bleken de jongvolwassenen een positieve ervaring te hebben met betrekking tot de ondersteuning en voorbereiding die ze krijgen van hun consulenten. Zo zien ze de voorbereiding die ze zullen ontvangen zoals 'Trainingscentrum Kamerwonen' (TCK), 'Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen'; (CBAW), … als voldoende.

Toch geven de jongeren aan dat ze meer gesprekken rond het onderwerp willen hebben met hun consulent. Drempels voor de zeventienjarigen zijn onder andere de meerderjarigheidsgrens die ze als te vroeg zien, het verplicht akkoord van ouders binnen de werking van het OCJ, de wachtlijsten en drempels naar verdere hulpverlening.

“De overgang zelf vind ik heel erg eng en ik denk dat ik voor heel veel mensen spreek nu. Ik hoop dat er nog veel meer kinderen kunnen geholpen worden daarmee want ik weet dat er nog zijn en die hebben nu niet de kans om dat te kunnen bespreken bijvoorbeeld….” (Tsarina)

De drempels binnen de zoektocht naar verdere hulpverlening situeren zich op verschillende vlakken. Er zijn interne drempels zoals het verlies van vertrouwen in hulpverlening, zich schamen,... Ook botsen velen op gesloten deuren vanwege administratieve benodigdheden en voorwaarden. Verder beschikken de jongeren slechts over een zeer beperkte basiskennis over deze diensten.

De tool

Uiteindelijk hebben de resultaten van het onderzoek geleid tot de ontwikkeling van een instagrampagina genaamd ‘wat_na_zeventien’. Deze tool kunnen de consulenten inzetten om jongeren te informeren over verdere hulpverlening. Ze bevat onder andere belangrijke informatie over reguliere hulpverleningsdiensten zoals het OCMW, CAW, VDAB,… en specifieke initiatieven zoals ‘Kzien van Tel’, ‘LoGiN’ en ‘Back on track’.

image 641

De keuze voor een instagrampagina werd gemaakt om het aanbod op een laagdrempelige en duurzame wijze toegankelijk te maken. Instagram is een medium dat dicht ligt bij de leefwereld van de doelgroep. Bij het ondersteunen van zeventienjarigen, kunnen consulenten de aanbeveling geven om de instagrampagina te volgen. Zo hebben jongeren altijd de basisinformatie over verdere hulpverleningsdiensten binnen handbereik. De consulenten beschikken over de accountgegevens van de tool zodat zij kunnen zorgen voor de nodige continuïteit. Wanneer ze interessante diensten of initiatieven in de kijker willen plaatsen, kunnen zij de nodige updates maken.

Verder zijn de resultaten ingezet om aanbevelingen te formuleren voor zowel de consulenten, het OCJ en het algemene jeugdhulpverleningslandschap.

De consulenten

De algemene boodschap naar de consulenten toe bestond eruit door te gaan zoals ze bezig zijn. De jongeren spraken namelijk op positieve wijze over de aanpak van hun consulent in het traject naar volwassenheid. Ze communiceren duidelijk over toekomstige stappen en bij het maken van beslissingen houden ze rekening met de mening van de jongeren. Verder moeten consulenten inzetten op hun brugfunctie naar het reguliere hulpverleningsveld, het sociaal netwerk van de jongvolwassenen, specifieke initatieven rond de thematiek, en moeten ze bevragen bij de jongeren of ze meer nood hebben aan gesprekken.

Het OCJ

Eerst en vooral moet er vanuit het OCJ meer vorming georganiseerd worden voor de werknemers rond volwassenhulpverleningsdiensten. Consulenten zijn experten binnen het Jeugdhulpverleningslandschap, maar over de diensten die hier op aansluiten is hun kennis beperkt. Aangezien ze de zeventienjarigen hier wel naartoe moeten begeleiden lijkt kennisoverdracht noodzakelijk. Verder moet de dienst ook inzetten op het ‘Actieplan Jongvolwassenen 2017’, gezien uit het onderzoek bleek dat de maatschappelijk assistenten over weinig kennis beschikken rond de inhoud van dit plan.

Jeugdhulp

Tenslotte zijn er aanbevelingen geformuleerd voor het algemene Jeugdhulpverleningslandschap. Uit het onderzoek bleek dat de jongvolwassenen achttien jaar als te vroeg ervaren om de tussenkomst van de consulent en andere jeugdhulpverleningsdiensten stop te zetten. Deze grens zou meer op maat van elke individuele jongere bekeken moeten worden. Ook willen de jongvolwassenen op zeventienjarige leeftijd meer flexibiliteit rond de betrokkenheid van ouders in het traject, aangezien ouders voor meerderjarigheid nog het akkoord moeten geven voor het aanmelden bij hulpverlening. Als laatste gaven de zeventienjarigen nog als boodschap mee dat de problematiek van de wachtlijsten aangepakt moet worden, omdat ook dit hun pad naar volwassenheid en zelfstandigheid hindert.

Bibliografie

Andriessen, H. C. I. (1991). Volwassenheid in perspectief. Bohn Stafleu van Loghum, 71-73.

Arnett, J.J (2000). High hopes in a grim world: emerging adults view of their futures and “generation X”. Youth & society, 3I, 267-286.

Back on Track. (2020). Home. Geraadpleegd op 8 februari 2022, van https://www.backontrack-oranjehuis.be/nl/

Bergmans, E. (2016, 2 september). Het tragische levenseinde van instellingenkind Jordy. De Standaard. Geraadpleegd op 10 december 2021, van https://www.standaard.be/cnt/dmf20160901_02450086

AMS Advocaten. (2013, 20 september). bewindvoering betekenis - Juridisch woordenboek. Geraadpleegd op 26 april 2022, van https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/insolventierecht/bewindvoering

C. (2022). LOGiN. CAW. Geraadpleegd op 8 februari 2022, van https://www.caw.be/voor-professionals/samenwerking-projecten/login/

Cachet VZW. (2015). Sur ma Route: Samen op zoek naar een beter parcours van jeugdhulp naar zelfstandigheid. Sur ma Route.

CAW. (2022). Wie zijn we. CAW. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van https://www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/

De Cocon. (z.d.). De Cocon | Jeugdhulp aan huis - CBAW: Informatie voor professionelen. Decocon.be. Geraadpleegd op 16 april 2022, van https://www.decocon.be/cbaw-informatie-voor-professionelen

GEYSELS, N. G. (2020). JONGVOLWASSENEN UIT DE JEUGDZORG: Een onderzoek naar wat zij zelf (zouden) ervaren als hulp om sterk genoeg in het volwassen leven te staan (Scriptie). Vrije universiteit Brussel.https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2020-10/Vlaamse%20scriptieprijs%20-%20Masterproef%20-%20Nele%20Geysels.pdf$

HUBERMAN, E. R. I. K. (2021, 20 oktober). The Basics of Marketing to Gen Z. rollingstone.com. Geraadpleegd op 2022, van https://www.rollingstone.com/culture-council/articles/basics-marketing-gen-z-1241015/?fbclid=IwAR2C_MJNlEPa_XesjCAID22SEvY5uwTbT-LBj3RNaCsMHxVXYiq2FuKjY7s

Jeugdhulp. (2017). Actieplan jongvolwassenen.

Jeugdhulp. (z.d.). Cliëntoverleg | Jeugdhulp. www.jeugdhulp.be. Geraadpleegd op 30 mei 2022, van https://www.jeugdhulp.be/aanbod/jeugdhulp-zonder-breuken/clientoverleg

 Jeugdhulp. (2019, 3 april). Het actieplan jongvolwassenen: een stand van zaken. Geraadpleegd op 2 maart 2022, van https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/het-actieplan-jongvolwassenen-een-stand-van-zaken

Jeugdhulp. (z.d.). Ondersteuningstraject en rondetafels jongvolwassenen | Jeugdhulp. Jeugdhulp.be. Geraadpleegd op 2 maart 2022, van https://www.jeugdhulp.be/aanbod/jeugdhulp-zonder-breuken/ondersteuningstraject-en-rondetafels-jongvolwassenen

Knight, D. (2010, 1 september). Imaginaire deadlines en volwassenheid. AGORA Magazine. https://openjournals.ugent.be/agora/article/id/63150/

Korzilius, H. (2000). De kern van survey-onderzoek. Assen: Van Gorcum.

kzien van tel. (2021, 3 juni). Jongerencoaches voor jongeren in regio Brugge. Geraadpleegd op 9 maart 2022, van https://kzienvantel.be/jongerencoaches/

Law, T. J. (2021, 7 januari). 10 Vital Strategies to Use When Marketing to Generation Z in 2020. Oberlo.Com. Geraadpleegd op 27 mei 2022, van https://www.oberlo.com/blog/marketing-strategies-generation-z

Menger, A., Krechtig, L., & Bosker, J. (Reds.). (2020). Werken in gedwongen kader: methodiek voor het forensisch sociaal werk (Vijfde druk). SWP.

Neuts, A. (2019, 19 januari). Jongvolwassenen op de dool. Sociaal.Net. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://sociaal.net/opinie/jongvolwassenen-op-de-dool/

Nieuwland. (2020). De Grens | nieuwland. Nieuwland.be. Geraadpleegd op 16 april 2022, van https://www.nieuwland.be/nl/de-grens

Nws, V. (2021, 10 oktober). Leen over nood aan psychische hulp voor zoon (18): “Als een kind zorg nodig heeft, zit je op elk vlak met schrik”. vrtnws.be. Geraadpleegd op 3 november 2021, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/10/getuigenis-psychische-zorg-vanaf-18-leen-en-lander/

Opgroeien & Jeugdhulp. (2021). Jij en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg: D/2021/3241/257. Katrien Verhegge.

Opgroeien & Jeugdhulp. (z.d.). Jongvolwassenen | Jeugdhulp. Jeugdhulp. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.jeugdhulp.be/jongvolwassenen

Opgroeien (2020). Wie krijgt hulp? Jeugdhulp.be. https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/kerncijfers/wie-krijgt-hulp

Peeters, T. (2016, 3 september). Hoe het kon dat Jordy alleen in een tentje eindigde. De Morgen. https://www.demorgen.be/nieuws/hoe-het-kon-dat-jordy-alleen-in-een-tentje-eindigde~b38d4ca4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD. (1989, 23 september). DE VERLAGING VAN DE BURGERLIJKE MEERDERJARIGHEIDSLEEFTIJD TOT ACHTTIEN JAAR. RW.be. Geraadpleegd op 29 mei 2022, van https://rw.be/archief/5304/pdf

 

Stevens, F. S. (2021). Cursus onderzoeksmethodologie 2021–2022. Howest.

Sulimani-Aidan, Y. & Benbenishty, R. (2011). Future expectations of adolescents in residential care in Israel. Children and Youth Services Review, 33, 1134-1141.

Swanborn, P.G. (1994). Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Amsterdam, Meppel: Boompers drukkerijen bv.

Van Audenhove, S. (2016). belevingsonderzoek bij jongeren die de bijzondere jeugdbijstand verlaten. boomcriminologie.

Van Audenhove, S. (2015). De beleving van jeugdzorgverlaters vóór en tijdens de transitieperiode. Handboek Integrale Jeugdhulp, (cahier 5), 81-95.

Vlaanderen. (2013). Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. codex.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 18 mei 2022, van https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1023237.html#H1062148

Vlaanderen. (z.d.). Dienstverlening van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van https://www.vlaanderen.be/dienstverlening-van-de-openbare-centra-voor-maatschappelijk-welzijn-ocmw

Vlaanderen. (z.d.). Hulp zoeken voor uw handicap via de Diensten Ondersteuningsplan (DOP). www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 24 januari 2022, van https://www.vlaanderen.be/hulp-zoeken-voor-uw-handicap-via-de-diensten-ondersteuningsplan-dop

Vlaanderen. (z.d.-i). Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. www.vlaanderen.be. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-werk-en-sociale-economie/vlaamse-dienst-voor-arbeidsbemiddeling-en-beroepsopleiding

Vreemdgaan- wisselleren. (z.d.). Vreemdgaan-wisselleren. Vreemdgaan- wisselleren.be. Geraadpleegd op 25 mei 2022, van https://vreemdgaan-wisselleren.be/node/2

Download scriptie (1.54 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Garmyn Steve