Ademen we tijdens een strandwandeling plastics in?

Silke
Lambert

Ons onderzoek toont aan dat plastics uit de oceaan in de lucht kunnen terechtkomen. Dit gebeurt via de hele kleine druppels die ontstaan bij het breken van golven in de oceaan.

De onzichtbare plastic vervuiling

Heel wat kleine plastics komen jaarlijks in het water terecht, met geschatte hoeveelheden tussen 19 en 23 miljoen ton plastics per jaar. Om een idee te geven: om deze hoeveelheid aan plastics te vervoeren, zou je een rij vrachtwagens nodig hebben die bijna 5 keer de afstand van Brussel naar Rome overbrugt. Indien het beleid niet verandert, zou het plastic afval dat jaarlijks in aquatische ecosystemen terechtkomt tegen 2030 zelfs kunnen verviervoudigen. Van deze gigantische plasticvervuiling in het water, is een deel zelfs niet zichtbaar met het menselijk oog. Het is dit deel van de plasticvervuiling waarop gefocust wordt in onze studie, namelijk de micro- en nanoplastics.

Microplastics (MP’s) zijn plastic deeltjes die kleiner zijn dan een halve centimeter. De plastic deeltjes kleiner dan 1 micrometer (µm), noemt men nanoplastics (NP’s). Om je hier iets bij voor te kunnen stellen: Het coronavirus heeft een diameter van ongeveer 0.1 µm. MP’s en NP’s worden gemaakt voor gebruik in verzorgingsproducten en cosmetica, of ze zijn het resultaat van de afbraak van grotere plastics onder invloed van bepaalde factoren, zoals uv-licht van de zon, warmte en wrijving. Deze plastic deeltjes kunnen een risico vormen voor het leven in het water en zijn een potentiële bedreiging voor de menselijke gezondheid. Niet alleen de plastics zelf vormen een risico, maar ook de potentiële ziekteverwekkende bacteriën en virussen, en verontreinigende stoffen die met deze plastics kunnen associëren en mee transporteren.

Plastics: van zee naar atmosfeer

Wat als deze MP’s en NP’s niet in de oceaan blijven, maar in de lucht terechtkomen? Dan is de oceaan niet alleen een bestemming voor plastics, maar ook een bron van plastics.  Dit is zo gek nog niet. Het is immers zo dat wanneer golven in de oceaan breken, luchtbellen ontstaan onder water. Wanneer deze luchtbellen het wateroppervlak bereiken, barsten ze open en worden kleine waterdruppels de lucht in geslingerd. Deze kleine druppels worden zeespray-aerosolen (ZSA’s) genoemd. Uit onderzoek is al gebleken dat via deze ZSA’s onder andere micro-organismen en vetten in de atmosfeer terechtkomen. Er was echter weinig geweten over de mogelijke aanwezigheid van plastics in deze ZSA’s. Als deze ZSA’s inderdaad micro- of nanoplastic deeltjes bevatten, dan zou dit betekenen dat plastics uit de oceaan in de lucht kunnen terechtkomen en dan kan de mens deze plastics uit de zee inademen.

De afbeelding toont een golf die breekt en voor de creatie van aerosolen zorgt.

Deze studie onderzocht dus of micro- en nanoplastics in ZSA’s te vinden zijn. Om dit te onderzoeken, creëerden we in het lab op kleine schaal luchtbellen in zeewater om de vorming van zeespray-aerosolen na te bootsen. We voegden verschillende soorten en groottes van plastics aan het zeewater toe om te kijken of dit een invloed had op de aanwezigheid in de ZSA’s. Zowel de plastics in de aerosolen als de plastics in het zeewater werden geteld, om te bekijken hoe sterk de ZSA’s werden aangerijkt met plastics ten opzichte van het zeewater. Voor deze analyse werd gebruik gemaakt van drie verschillende toestellen: een microscoop, een flow cytometer en een Nanosight.

Hoe kleiner het plastic, hoe groter het risico

Uit de uitgevoerde experimenten bleek dat enkel de kleine plastic deeltjes (<5 µm) in de ZSA’s lijken opgenomen te worden en dat de grotere geteste deeltjes (>22 µm) niet in de lucht terechtkwamen. Daarnaast blijkt ook dat hoe kleiner de plastics zijn, hoe meer deze in de aerosolen lijken terecht te komen. De grotere plastics zijn voornamelijk in het zeewater zelf te vinden, de kleinere partikels vinden we dan weer aan het zeeoppervlak en de hele kleine partikels komen in de atmosfeer terecht. Op basis van schattingen wordt verondersteld dat nanoplastics in grote mate aanwezig zijn in de oceaan. Door hun kleine afmetingen nemen we aan dat deze gemakkelijk worden getransporteerd naar de mariene atmosfeer, daar lang blijven en dus een groot potentieel risico kunnen vormen voor de menselijke gezondheid. Uit onze resultaten wordt ook een verschil duidelijk tussen verschillende types plastics, maar meer onderzoek is nodig om de specifieke invloed van het type plastic op het transport naar de atmosfeer te bepalen.

Gevolgen voor de mens?

De totale lengte van de kustlijn wereldwijd is groot. Daarom is het belangrijk dat het hierboven omschreven transport van plastics van de oceaan naar de atmosfeer verder onderzocht wordt in de gehele plastic problematiek. Studies toonden ook al aan dat MP’s in de lucht tot wel 1000 km ver kunnen getransporteerd worden alvorens ze neerslaan. Door de blootstelling aan uv-straling in de lucht kunnen de plastics ook toxischer worden alvorens terug neer te slaan in de zee. De plastics kunnen ziekteverwekkers en verontreinigende stoffen transporteren en dus op die manier een gevaar vormen. Ons onderzoek toont aan dat MP’s en NP’s vanuit de zee in de atmosfeer terecht komen. Als deze worden ingeademd door de mens kan dit een impact hebben. Onderzoek vond al MP’s terug in menselijk longweefsel, wat aantoont dat deze inderdaad worden ingeademd. Maar er zijn uiteraard nog vele andere bronnen van MP’s in de lucht (e.g. stof, vezels, autobanden,…). Meer onderzoek is nodig over de mogelijke gezondheidseffecten van microplastics na inhalatie van realistische concentraties aangezien dit een bedreiging kan vormen voor de menselijke gezondheid.

Dit onderzoeksgebied is nog zeer jong en hoewel deze studie nuttige informatie heeft geproduceerd, zijn er nog veel onbeantwoorde vragen over de aerosolisatie van plastics. Verder onderzoek over de overdracht van MP’s en NP’s via zeespray-aerosolen is dus van belang. Het wordt echter steeds duidelijker dat plastics een globaal probleem zijn op land, op zee en in de lucht en dat, in een context van steeds toenemende plastic-productie en dus plastic-verliezen in het milieu, enkel globale oplossingen toereikend zullen zijn om de impact op mens en milieu in te schatten, en op die manier mens en milieu op adequate manier te beschermen.

Bibliografie

Abbasi, S., Keshavarzi, B., Moore, F., Turner, A., Kelly, F. J., Dominguez, A. O., and Jaafarzadeh,

N. (2019). Distribution and potential health impacts of microplastics and microrubbers

in air and street dusts from asaluyeh county, iran. Environmental pollution,

244:153–164.

Allen, S., Allen, D., Moss, K., Le Roux, G., Phoenix, V. R., and Sonke, J. E. (2020). Examination

of the ocean as a source for atmospheric microplastics. PloS one, 15(5):e0232746.

Allen, S., Allen, D., Phoenix, V. R., Le Roux, G., Jiménez, P. D., Simonneau, A., Binet, S.,

and Galop, D. (2019). Atmospheric transport and deposition of microplastics in a remote

mountain catchment. Nature Geoscience, 12(5):339–344.

Asselman, J., Van Acker, E., De Rijcke, M., Tilleman, L., Van Nieuwerburgh, F., Mees, J.,

De Schamphelaere, K. A., and Janssen, C. R. (2018). Positive human health effects of sea

spray aerosols: molecular evidence from exposed lung cell lines. bioRxiv, page 397141.

Asselman, J., Van Acker, E., De Rijcke, M., Tilleman, L., Van Nieuwerburgh, F., Mees, J.,

De Schamphelaere, K. A., and Janssen, C. R. (2019). Marine biogenics in sea spray

aerosols interact with the mtor signaling pathway. Scientific reports, 9(1):1–10.

Bank, M. S. and Hansson, S. V. (2019). The plastic cycle: A novel and holistic paradigm for

the anthropocene.

Bergmann, M., Mützel, S., Primpke, S., Tekman, M. B., Trachsel, J., and Gerdts, G. (2019).

White and wonderful? microplastics prevail in snow from the alps to the arctic. Science

advances, 5(8):eaax1157.

Besseling, E., Redondo-Hasselerharm, P., Foekema, E. M., and Koelmans, A. A. (2019). Quantifying

ecological risks of aquatic micro-and nanoplastic. Critical reviews in environmental

science and technology, 49(1):32–80.

Borrelle, S. B., Ringma, J., Law, K. L., Monnahan, C. C., Lebreton, L., McGivern, A., Murphy,

E., Jambeck, J., Leonard, G. H., Hilleary, M. A., et al. (2020). Predicted growth in plastic

waste exceeds efforts to mitigate plastic pollution. Science, 369(6510):1515–1518.

Boucher, J. and Friot, D. (2017). Primary microplastics in the oceans: a global evaluation of

sources, volume 43. Iucn Gland, Switzerland.

Brahney, J., Mahowald, N., Prank, M., Cornwell, G., Klimont, Z., Matsui, H., and Prather,

K. A. (2021). Constraining the atmospheric limb of the plastic cycle. Proceedings of the

National Academy of Sciences, 118(16).

Cai, L., Wang, J., Peng, J., Tan, Z., Zhan, Z., Tan, X., and Chen, Q. (2017). Characteristic of

microplastics in the atmospheric fallout from dongguan city, china: preliminary research

and first evidence. Environmental Science and Pollution Research, 24(32):24928–24935.

Can-Güven, E. (2021). Microplastics as emerging atmospheric pollutants: a review and

bibliometric analysis. Air Quality, Atmosphere & Health, 14(2):203–215.

Caputo, F., Vogel, R., Savage, J., Vella, G., Law, A., Della Camera, G., Hannon, G., Peacock,

B., Mehn, D., Ponti, J., et al. (2021). Measuring particle size distribution and mass concentration

of nanoplastics and microplastics: addressing some analytical challenges in the

sub-micron size range. Journal of Colloid and Interface Science, 588:401–417.

Casas, G., Martínez-Varela, A., Roscales, J. L., Vila-Costa, M., Dachs, J., and Jiménez, B.

(2020). Enrichment of perfluoroalkyl substances in the sea-surface microlayer and seaspray

aerosols in the southern ocean. Environmental Pollution, 267:115512.

Chia, W. Y., Tang, D. Y. Y., Khoo, K. S., Lup, A. N. K., and Chew, K. W. (2020). Nature’s

fight against plastic pollution: algae for plastic biodegradation and bioplastics production.

Environmental Science and Ecotechnology, 4:100065.

de Haan, W. P., Sanchez-Vidal, A., Canals, M., and Party, N. S. S. (2019). Floating microplastics

and aggregate formation in the western mediterranean sea. Marine pollution bulletin,

140:523–535.

Deane, G. B. and Stokes, M. D. (2002). Scale dependence of bubble creation mechanisms

in breaking waves. Nature, 418(6900):839–844.

Drago, C., Pawlak, J., and Weithoff, G. (2020). Biogenic aggregation of small microplastics

alters their ingestion by a common freshwater micro-invertebrate. Frontiers in Environmental

Science, page 264.

Dris, R., Gasperi, J., Mirande, C., Mandin, C., Guerrouache, M., Langlois, V., and Tassin, B.

(2017). A first overview of textile fibers, including microplastics, in indoor and outdoor

environments. Environmental pollution, 221:453–458.

Dris, R., Gasperi, J., Rocher, V., Saad, M., Renault, N., and Tassin, B. (2015). Microplastic

contamination in an urban area: a case study in greater paris. Environmental Chemistry,

12(5):592–599.

Dris, R., Gasperi, J., Saad, M., Mirande, C., and Tassin, B. (2016). Synthetic fibers in atmospheric

fallout: a source of microplastics in the environment? Marine pollution bulletin,

104(1-2):290–293.

Evangeliou, N., Grythe, H., Klimont, Z., Heyes, C., Eckhardt, S., Lopez-Aparicio, S., and

Stohl, A. (2020). Atmospheric transport is a major pathway of microplastics to remote

regions. Nature communications, 11(1):1–11.

Evangeliou, N., Tich`y, O., Eckhardt, S., Zwaaftink, C. G., and Brahney, J. (2022). Sources

and fate of atmospheric microplastics revealed from inverse and dispersion modelling;

from global emissions to deposition. Journal of Hazardous Materials, page 128585.

Filipe, V., Hawe, A., and Jiskoot, W. (2010). Critical evaluation of nanoparticle tracking

analysis (nta) by nanosight for the measurement of nanoparticles and protein aggregates.

Pharmaceutical research, 27(5):796–810.

Flanders Marine Institute (VLIZ) (2020). Lifewatch observatory data: nutrient, pigment, suspended

matter and secchi measurements in the belgian part of the north sea. Accessed

through the Lifewatch Data Explorer.

Flores, J. M., Bourdin, G., Kostinski, A. B., Altaratz, O., Dagan, G., Lombard, F., Haëntjens,

N., Boss, E., Sullivan, M. B., Gorsky, G., et al. (2021). Diel cycle of sea spray aerosol

concentration. Nature communications, 12(1):1–12.

Fröhlich-Nowoisky, J., Kampf, C. J., Weber, B., Huffman, J. A., Pöhlker, C., Andreae, M. O.,

Lang-Yona, N., Burrows, S. M., Gunthe, S. S., Elbert, W., et al. (2016). Bioaerosols in

the earth system: Climate, health, and ecosystem interactions. Atmospheric Research,

182:346–376.

Fuentes, E., Coe, H., Green, D., Leeuw, G. d., and McFiggans, G. (2010). Laboratorygenerated

primary marine aerosol via bubble-bursting and atomization. Atmospheric

Measurement Techniques, 3(1):141–162.

Gasperi, J., Wright, S. L., Dris, R., Collard, F., Mandin, C., Guerrouache, M., Langlois, V., Kelly,

F. J., and Tassin, B. (2018). Microplastics in air: are we breathing it in? Current Opinion in

Environmental Science & Health, 1:1–5.

Gaston, E., Woo, M., Steele, C., Sukumaran, S., and Anderson, S. (2020). Microplastics differ

between indoor and outdoor air masses: insights from multiple microscopy methodologies.

Applied spectroscopy, 74(9):1079–1098.

González-Pleiter, M., Edo, C., Aguilera, Á., Viúdez-Moreiras, D., Pulido-Reyes, G., González-

Toril, E., Osuna, S., de Diego-Castilla, G., Leganés, F., Fernández-Piñas, F., et al. (2021). Occurrence

and transport of microplastics sampled within and above the planetary boundary

layer. Science of The Total Environment, 761:143213.

Harvey, G. W. and Burzell, L. A. (1972). A simple microlayer method for small samples 1.

Limnology and Oceanography, 17(1):156–157.

IUCN (2021a). Marine plastic pollution. https://www.iucn.org/resources/

issues-briefs/marine-plastic-pollution. accessed: 28.12.2021.

IUCN (2021b). November 2021 marine plastic pollution - iucn.

Jenner, L. C., Rotchell, J. M., Bennett, R. T., Cowen, M., Tentzeris, V., and Sadofsky, L. R.

(2022). Detection of microplastics in human lung tissue using žftir spectroscopy. Science

of The Total Environment, 831:154907.

Kaile, N., Lindivat, M., Elio, J., Thuestad, G., Crowley, Q. G., and Hoell, I. A. (2020). Preliminary

results from detection of microplastics in liquid samples using flow cytometry.

Frontiers in Marine Science, 7:856.

Kirkpatrick, B., Fleming, L. E., Squicciarini, D., Backer, L. C., Clark, R., Abraham, W., Benson,

J., Cheng, Y. S., Johnson, D., Pierce, R., et al. (2004). Literature review of florida red tide:

implications for human health effects. Harmful algae, 3(2):99–115.

Klein, M. and Fischer, E. K. (2019). Microplastic abundance in atmospheric deposition within

the metropolitan area of hamburg, germany. Science of the Total Environment, 685:96–

103.

Kole, P. J., Löhr, A. J., Van Belleghem, F. G., and Ragas, A. M. (2017). Wear and tear of

tyres: a stealthy source of microplastics in the environment. International journal of

environmental research and public health, 14(10):1265.

Lamb, J. B., Willis, B. L., Fiorenza, E. A., Couch, C. S., Howard, R., Rader, D. N., True, J. D.,

Kelly, L. A., Ahmad, A., Jompa, J., et al. (2018). Plastic waste associated with disease on

coral reefs. Science, 359(6374):460–462.

Lewis, E. R., Lewis, R., Lewis, E. R., and Schwartz, S. E. (2004). Sea salt aerosol production:

mechanisms, methods, measurements, and models, volume 152. American geophysical

union.

Liu, K., Wang, X., Fang, T., Xu, P., Zhu, L., and Li, D. (2019a). Source and potential risk

assessment of suspended atmospheric microplastics in shanghai. Science of the total

environment, 675:462–471.

Liu, K., Wu, T., Wang, X., Song, Z., Zong, C., Wei, N., and Li, D. (2019b). Consistent transport

of terrestrial microplastics to the ocean through atmosphere. Environmental science &

technology, 53(18):10612–10619.

Lv, C., Tsona, N. T., and Du, L. (2020). Sea spray aerosol formation: results on the role

of different parameters and organic concentrations from bubble bursting experiments.

Chemosphere, 252:126456.

Mallavarapu, M. (2021). Airborne microplastics: A global issue with implications for human

health.

Masry, M., Rossignol, S., Roussel, B. T., Bourgogne, D., Bussière, P.-O., R’mili, B., and Wong-

Wah-Chung, P. (2021). Experimental evidence of plastic particles transfer at the water-air

interface through bubble bursting. Environmental Pollution, 280:116949.

Mayer, K. J., Wang, X., Santander, M. V., Mitts, B. A., Sauer, J. S., Sultana, C. M., Cappa,

C. D., and Prather, K. A. (2020). Secondary marine aerosol plays a dominant role over

primary sea spray aerosol in cloud formation. ACS central science, 6(12):2259–2266.

Mead-Hunter, R., Gumulya, M. M., King, A. J., and Mullins, B. J. (2018). Ejection of droplets

from a bursting bubble on a free liquid surface—a dimensionless criterion for “jet”

droplets. Langmuir, 34(21):6307–6313.

Mitrano, D. (2019). Nanoplastic should be better understood. Nat Nanotech, 14:299.

Munyaneza, J., Jia, Q., Qaraah, F. A., Hossain, M. F., Wu, C., Zhen, H., and Xiu, G. (2022).

A review of atmospheric microplastics pollution: In-depth sighting of sources, analytical

methods, physiognomies, transport and risks. Science of The Total Environment, page

153339.

Nielsen, L. S. and Bilde, M. (2020). Exploring controlling factors for sea spray aerosol production:

temperature, inorganic ions and organic surfactants. Tellus B: Chemical and

Physical Meteorology, 72(1):1–10.

Parthasarathy, A., Tyler, A. C., Hoffman, M. J., Savka, M. A., and Hudson, A. O. (2019). Is

plastic pollution in aquatic and terrestrial environments a driver for the transmission of

pathogens and the evolution of antibiotic resistance?

Pósfai, M., Li, J., Anderson, J. R., and Buseck, P. R. (2003). Aerosol bacteria over the southern

ocean during ace-1. Atmospheric Research, 66(4):231–240.

Prata, J. C. (2018). Airborne microplastics: consequences to human health? Environmental

pollution, 234:115–126.

Prather, K. A., Bertram, T. H., Grassian, V. H., Deane, G. B., Stokes, M. D., DeMott, P. J.,

Aluwihare, L. I., Palenik, B. P., Azam, F., Seinfeld, J. H., et al. (2013). Bringing the ocean

into the laboratory to probe the chemical complexity of sea spray aerosol. Proceedings

of the National Academy of Sciences, 110(19):7550–7555.

Primpke, S., Christiansen, S. H., Cowger, W., De Frond, H., Deshpande, A., Fischer, M., Holland,

E. B., Meyns, M., O’Donnell, B. A., Ossmann, B. E., et al. (2020). Critical assessment

of analytical methods for the harmonized and cost-efficient analysis of microplastics. Applied

spectroscopy, 74(9):1012–1047.

Rastelli, E., Corinaldesi, C., Dell’Anno, A., Martire, M. L., Greco, S., Facchini, M. C., Rinaldi,

M., O’Dowd, C., Ceburnis, D., and Danovaro, R. (2017). Transfer of labile organic matter

and microbes from the ocean surface to the marine aerosol: an experimental approach.

Scientific reports, 7(1):1–10.

Rochman, C. M., Brookson, C., Bikker, J., Djuric, N., Earn, A., Bucci, K., Athey, S., Huntington,

A., McIlwraith, H., Munno, K., et al. (2019). Rethinking microplastics as a diverse

contaminant suite. Environmental toxicology and chemistry, 38(4):703–711.

Rochman, C. M. and Hoellein, T. (2020). The global odyssey of plastic pollution. Science,

368(6496):1184–1185.

Schiffer, J. M., Mael, L. E., Prather, K. A., Amaro, R. E., and Grassian, V. H. (2018). Sea

spray aerosol: where marine biology meets atmospheric chemistry. ACS central science,

4(12):1617–1623.

Schill, S. R., Collins, D. B., Lee, C., Morris, H. S., Novak, G. A., Prather, K. A., Quinn, P. K.,

Sultana, C. M., Tivanski, A. V., Zimmermann, K., et al. (2015). The impact of aerosol

particle mixing state on the hygroscopicity of sea spray aerosol. ACS central science,

1(3):132–141.

Shim, W. J., Song, Y. K., Hong, S. H., and Jang, M. (2016). Identification and quantification of

microplastics using nile red staining. Marine pollution bulletin, 113(1-2):469–476.

Sommer, F., Dietze, V., Baum, A., Sauer, J., Gilge, S., Maschowski, C., Gieré, R., et al. (2018).

Tire abrasion as a major source of microplastics in the environment. Aerosol and air

quality research, 18(8):2014–2028.

Sridharan, S., Kumar, M., Singh, L., Bolan, N. S., and Saha, M. (2021). Microplastics as

an emerging source of particulate air pollution: A critical review. Journal of Hazardous

Materials, page 126245.

Stanton, T., Johnson, M., Nathanail, P., Gomes, R. L., Needham, T., and Burson, A. (2019).

Exploring the efficacy of nile red in microplastic quantification: a costaining approach.

Environmental Science & Technology Letters, 6(10):606–611.

Stokes, M., Deane, G., Prather, K., Bertram, T., Ruppel, M., Ryder, O., Brady, J., and Zhao,

D. (2013). A marine aerosol reference tank system as a breaking wave analogue for

the production of foam and sea-spray aerosols. Atmospheric Measurement Techniques,

6(4):1085–1094.

Trainic, M., Flores, J. M., Pinkas, I., Pedrotti, M. L., Lombard, F., Bourdin, G., Gorsky, G.,

Boss, E., Rudich, Y., Vardi, A., et al. (2020). Airborne microplastic particles detected in the

remote marine atmosphere. Communications Earth & Environment, 1(1):1–9.

UNEP (2014). UNEP Year Book 2014: Emerging Issues in Our Global Environment. United

Nations Environment Programme.

UNEP (2016). Marine plastic debris and microplastics–Global lessons and research to inspire

action and guide policy change. United Nations Environment Programme.

Van Acker, E., Asselman, J., De Rijcke, M., De Schamphelaere, K., and Janssen, C. (2018). Do

marine aerosols improve human health? In VLIZ Marine Science Day 2018, volume 81.

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Van Acker, E., De Rijcke, M., Asselman, J., Beck, I. M., Huysman, S., Vanhaecke, L.,

De Schamphelaere, K. A., and Janssen, C. R. (2020). Aerosolizable marine phycotoxins

and human health effects: in vitro support for the biogenics hypothesis. Marine drugs,

18(1):46.

Van Acker, E., De Rijcke, M., Liu, Z., Asselman, J., De Schamphelaere, K. A., Vanhaecke, L.,

and Janssen, C. R. (2021a). Sea spray aerosols contain the major component of human

lung surfactant. Environmental science & technology.

Van Acker, E., Huysman, S., De Rijcke, M., Asselman, J., De Schamphelaere, K. A., Vanhaecke,

L., and Janssen, C. R. (2021b). Phycotoxin-enriched sea spray aerosols: Methods,

mechanisms, and human exposure. Environmental science & technology, 55(9):6184–

6196.

Wang, X., Bolan, N., Tsang, D. C., Sarkar, B., Bradney, L., and Li, Y. (2021). A review of

microplastics aggregation in aquatic environment: Influence factors, analytical methods,

and environmental implications. Journal of Hazardous Materials, 402:123496.

Wang, X., Li, C., Liu, K., Zhu, L., Song, Z., and Li, D. (2020). Atmospheric microplastic over

the south china sea and east indian ocean: abundance, distribution and source. Journal

of hazardous materials, 389:121846.

Wurl, O., Ekau, W., Landing, W. M., Zappa, C. J., and Bowman, J. (2017). Sea surface microlayer

in a changing ocean–a perspective. Elementa: Science of the Anthropocene,

5.

Zhang, Y., Kang, S., Allen, S., Allen, D., Gao, T., and Sillanpää, M. (2020). Atmospheric

microplastics: A review on current status and perspectives. Earth-Science Reviews,

203:103118.

Zhou, Q., TIAN, C., and Luo, Y. (2017). Various forms and deposition fluxes of microplastics

identified in the coastal urban atmosphere. Chinese Science Bulletin, 62(33):3902–3909.

Zhu, K., Jia, H., Sun, Y., Dai, Y., Zhang, C., Guo, X., Wang, T., and Zhu, L. (2020). Enhanced

cytotoxicity of photoaged phenol-formaldehyde resins microplastics: Combined effects

of environmentally persistent free radicals, reactive oxygen species, and conjugated carbonyls.

Environment International, 145:106137.

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. Dr. Colin Janssen en Dr. Maaike Vercauteren