Visualiseer je baby op de wereld

Louise
Cremers

Slechts iets meer dan de helft van de mama’s die in het ziekenhuis zijn bevallen, ervaren hun bevalling positief. Dat blijkt uit onderzoek. Heel wat vrouwen kijken blijkbaar met een dubbel gevoel terug naar de geboorte van hun kind: ze herinneren zich de stress of angst bij de beginnende weeën, de pijn bij het persen of de teleurstelling omdat de omstandigheden niet helemaal naar verwachting waren.

Nochtans bestaan er verschillende natuurlijke ontspannings- en pijnstillingstechnieken die een positieve invloed hebben op de bevallingservaring. Sommige van die technieken hebben tot nu toe nog weinig wetenschappelijke omkadering gekregen: zo ook visualisatie.

Van positieve gedachten naar een positief resultaat

In de sport- en zakenwereld is het concept visualisatie al langer bekend. Bij visualisatie wordt een situatie van het begin tot het einde ingebeeld. Het eindresultaat is daarbij positief: er wordt toegewerkt naar het gewenste doel. Een sporter die traint voor zijn eerste marathon visualiseert zichzelf bijvoorbeeld aan het begin van het parcours. Hij ziet het publiek links en rechts van hem. Hij beeldt zich in hoe hij voorbij de verschillende mijlpalen loopt: 10 km, 20 km, 30 km en 40 km. Dan ziet hij zichzelf 200 m voor de finish en kijkt hij naar de klok waar zijn doeltijd op staat. Vervolgens loopt hij succesvol over de finishlijn. De sporter herhaalt dit beeld totdat zijn onderbewustzijn gelooft dat het de werkelijkheid is. Via het vertrouwen dat hieruit vloeit stijgt de kans dat het gewenst resultaat wordt bereikt.

Ook tijdens de bevalling kan de geest het lichaam op deze manier ondersteunen. Neem bijvoorbeeld de visualisatieoefening van ‘de bloeiende bloem’. De baarmoederhals die opent wordt hierbij voorgesteld als een bloem die zich opent, bloemblaadje per bloemblaadje, tot ze volledig open is. Bij dat beeld kunnen nog verschillende details toegevoegd worden: de vorm van de bloemblaadjes, dauwdruppels op de bloem, de geur van de bloem, vogelgeluiden in de verte of een krachtige zonnestraal op de bloem.

De zwangere vrouw beleeft deze visualisatie door bijvoorbeeld herhaaldelijk, voor en tijdens haar bevalling, een audiofragment te beluisteren dat haar door deze beeldvorming begeleidt. Het beeld van de bloem straalt warmte, schoonheid, zachtheid en opening uit en stelt de vrouw op haar gemak: de bevalling is een prachtig, natuurlijk proces waar geen angst, stress of pijn aan te pas moet komen. Haar lichaam zal zich hierdoor automatisch klaarmaken voor een vlotte bevalling.

Van vluchtreactie naar vertrouwen

De impact van de geest op het lichaam kan grotendeels verklaard worden vanuit het zenuwstelsel en de hormonenspiegel. Een uitgewerkt voorbeeld hiervan is de angst-spanning-pijncyclus van dr. Grantly Dick-Read. Een vrouw die angstig of gestrest is voor haar naderende bevalling, bijvoorbeeld door horrorverhalen van haar vriendinnen, zal haar weeën als een bedreiging ervaren. Als reactie hierop zet het zenuwstelsel de aanmaak van het stresshormoon adrenaline in gang. Dit hormoon zorgt voor de versnelling van de hartslag en ademhaling en het aanspannen van de spieren. Deze reactie stamt uit de oertijd waarin een vrouw in het bos beviel en in staat moest zijn om snel te vluchten in het geval van bedreiging, bijvoorbeeld door een naderende beer.

Ook de baarmoederspieren spannen zich op, en doordat de weeën en de baby daar druk op uitoefenen, resulteert dat in pijn. Druk die uitgeoefend wordt op spieren in spanning doet immers meer pijn dan druk op spieren in ontspanning. Bovendien worden, onder invloed van de adrenaline, vooral de beenspieren van bloed voorzien, zodat de vrouw zou kunnen weglopen van de bedreiging. Hierdoor wordt er minder bloed naar de baarmoeder gepompt. En een spier die onvoldoende zuurstof krijgt, veroorzaakt ook pijnlijke krampen.

Angst zorgt dus voor spanning en die spanning zorgt voor meer pijn. Die verhoogde pijn zorgt dan weer voor meer angst, omdat de zwangere het gevoel heeft dat ze de weeën onvoldoende kan opvangen en schrik heeft voor wat er nog gaat komen. En zo begint de cyclus weer opnieuw.

image 504

Bij visualisatie worden negatieve gedachten vervangen door positieve gedachten, die vervolgens worden omgezet in beelden. Angsten en negatieve blokkades worden losgelaten en vrouwen krijgen meer vertrouwen in hun lichaam en in het geboorteproces. Door dat verhoogde vertrouwen kunnen ze zich meer ontspannen.

Indien de vrouw zich kan ontspannen tijdens de arbeid komen er als reactie op de oxytocine die vrijkomt endorfines, gelukhormonen, vrij. Dankzij de endorfines komt de vrouw in een soort zone of roes terecht, waar ze niet wordt afgeleid door prikkels van buitenaf. In die zone kan ze het bevallingsproces accepteren zoals het is: ze geeft er zich aan over. In die zone wordt de pijn van de weeën ook verlicht: endorfines zijn immers lichaamseigen pijnstillers. Zo ontstaat er in plaats van een angst-spanning-pijncyclus een cyclus van vertrouwen-ontspannen-verlichten.

image 505

Voordelen van visualisatie voor de vroedvrouw

De onderzoeken rond visualisatie zijn voorlopig beperkt en kleinschalig, maar de resultaten zijn veelbelovend. Ze bevestigen onder meer dat visualisatie stress en angst vermindert, de bloeddruk verlaagt en ontspannend werkt. Soortgelijke resultaten zijn ook terug te vinden bij onderzoek rond mindfulness en hypnose, ontspanningstechnieken die een nauwe band hebben met visualisatie en al langere tijd met succes worden toegepast als natuurlijke pijnstilling bij bevallingen.

Visualisatie is bovendien een krachtige tool die de vroedvrouw voor en tijdens de bevalling kan inzetten om een veilige en geborgen omgeving te creëren waarin de vrouw zich vol zelfvertrouwen kan ontspannen. Ook helpt visualisatie de vrouw om op voorhand na te denken over haar geboortewensen. Zo kan ze goed communiceren met de zorgverleners over haar noden en wensen. Natuurlijk moet ze daarin realistisch en flexibel blijven: soms gaan zaken niet volledig als gewenst. Ook hierbij speelt visualisatie een positieve rol: dankzij de ontspanningsroes die het in gang zet, accepteert de vrouw makkelijker onverwachte wendingen. Belangrijk is dat de vrouw zich gesteund en empowered voelt door de zorgverleners en betrokken mag zijn in beslissingsprocessen. Kortom: visualisatie heeft een duidelijk positief effect op de bevallingservaring. Het is voor de vroedvrouw dan ook een meerwaarde om deze techniek verder te verkennen en toe te passen in de praktijk.

Bibliografie

Andriani, Y., Amalia, E., & Primal, D. (2021). Guided Imagery Technique Implementation Reducing Primigravida Pregnancy Anxiety Before Childbirth Delivery. JOSING: Journal of Nursing and Health, 1(2), 75–82. https://doi.org/10.31539/josing.v1i2.2324

Astuti, I., & Noviyanti, N. (2015). Pengaruh Hypnobirthing Terhadap Tingkat Nyeri Dan Kemajuan Persalinan Pada Ibu Bersalin Di Bpm Kota Cimahi. SEAJOM: The Southeast Asia Journal of Midwifery, 1(1), 43–47. https://doi.org/10.36749/seajom.v1i1.57

Atis, F. Y., & Rathfisch, G. (2018). The effect of hypnobirthing training given in the antenatal period on birth pain and fear. Complementary Therapies in Clinical Practice, 33, 1–28. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2018.08.004

Ayers, S., Bond, R., Bertullies, S., Wijma, K., (2016) The aetiology of post-traumatic stress following childbirth: a meta-analysis and theoretical framework. Psychol Med 46:1121–1134. https://doi.org/10.1017/S0033291715002706

Bell AF, Andersson E (2016) The birth experience and women’s postnatal depression: a systematic review. Midwifery 39:112–123. https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.04.014

Boorman, R. J., Devilly, G. J., Gamble, J., Creedy, D. K., & Fenwick, J. (2014). Childbirth and criteria for traumatic events. Midwifery, 30(2), 255–261. https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.03.001

Boryri, T., Navidian, A., & Marghzari, N. (2018). Comparison of the Effect of Muscle Relaxation and Guided Imagery on Happiness and Fear of Childbirth in Primiparous Women Admitted to Health Care Centers. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 7(4), 490–495. https://doi.org/10.15296/ijwhr.2019.81

Bülez, A., Çeber Turfan, E., & Soğukpınar, N. (2018). Evaluation of the effect of hypnobirthing education during antenatal period on fear of childbirth. The European Research Journal. https://doi.org/10.18621/eurj.371102

Byrne, J., Hauck, Y., Fisher, C., Bayes, S., & Schutze, R. (2013b). Effectiveness of a Mindfulness-Based Childbirth Education Pilot Study on Maternal Self-Efficacy and Fear of Childbirth. Journal of Midwifery & Women’s Health, 59(2), 192–197. https://doi.org/10.1111/jmwh.12075

Carquillat, P., Boulvain, M., & Guittier, M. J. (2016b). How does delivery method influence factors that contribute to women’s childbirth experiences? Midwifery, 43, 21–28. https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.10.002

Carter, S., Kenkel, M. W., MacLean L. E., Wilson, R. S., Perkeybile, M. A., Yee, R. J., Ferris, F. C., Nazarloo, P. H., Porges, W. S., Davis, M. J., Connelly, J. J. & Kingsbury A. M. (2020). Is Oxytocin "Nature's Medicine"?. Pharmacological Reviews. https://doi.org/10.1124/pr.120.019398

Chuang, L. L., Liu, S. C., Chen, Y. H., & Lin, L. C. (2015). Predictors of Adherence to Relaxation Guided Imagery During Pregnancy in Women with Preterm Labor. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 21(9), 563–568. https://doi.org/10.1089/acm.2013.0381

Clark, K. (2021). Rainbow Relaxation [Online video]. Geraadpleegd op 8 april 2022 via https://www.youtube.com/watch?v=yQZDIDe-RjA

Cook, N., Ayers, S., Horsch, A. (2018) Maternal posttraumatic stress disorder during the perinatal period and child outcomes: a systematic review. J Affect Disord 225:18–31. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.07.045

Dehghan, M., Shahriari, M., Pahlavanzadeh, S., & Hazini, A. (2017). Effects of progressive muscle relaxation, guided imagery and deep diaphragmatic breathing on quality of life in elderly with breast or prostate cancer. Journal of Education and Health Promotion, 6(1), 1. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_147_14

Dick-Read, G. (1944). Childbirth Without Fear [E-book]. Pollinger In Print. https://books.google.be/books/about/Childbirth_Without_Fear.html?id=ZxNHXDoXfxUC&redir_esc=y

Dimassi, K., Benzina, F., Ksouri, A., Zina, B. E.,  Kamassi, N., Rakkam, A.,  Selmi, H., Trabelsi, S., Triki, A., Rafrafi, R. (2020). Tunisian Women's childbirth experience. La Tunise Medicale, 98(7), 556-566. Geraadpleegd op 17 april 2022 via https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Downe, S., Finlayson, K., Oladapo, O., Bonet, M., & Gülmezoglu, A. M. (2018). What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review. PLOS ONE, 13(4), e0194906. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194906

Duncan, L. G., Cohn, M. A., Chao, M. T., Cook, J. G., Riccobono, J., & Bardacke, N. (2017). Benefits of preparing for childbirth with mindfulness training: a randomized controlled trial with active comparison. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12884-017-1319-3

Fisher, C., Hauck, Y., Bayes, S., & Byrne, J. (2012). Participant experiences of mindfulness-based childbirth education: a qualitative study. BMC Pregnancy and Childbirth, 12(1). https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-126

Fox, K. C., Nijeboer, S., Dixon, M. L., Floman, J. L., Ellamill, M., Rumak, S. P., Sedlmeier, P., & Christoff, K. (2014). Is Meditation Associated with Altered Brain Structure? Neuroscience & Bio-behavioral Reviews, 43: 48-73.

Garthus-Niegel, S., von Soest, T., Vollrath, M.E. & Eberhard-Gran, M. (2013). The impact of subjective birth experiences on post-traumatic stress symptoms: a longitudinal study. Archives of Women’s Mental Health, 16(1), 1-10.

Gedde-Dahl, M., & Fors, E. A. (2012). Impact of self-administered relaxation and guided imagery techniques during final trimester and birth. Complementary Therapies in Clinical Practice, 18(1), 60–65. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2011.08.008

Green J.M., Baston H.A. (2003). Feeling in control during labor: concepts, correlates, and consequences. Birth, 30: 235-247. 10.1046/j.1523-536X.2003.00253.x.

Haines, H. M., Rubertsson, C., Pallant, J. F., & Hildingsson, I. (2012). The influence of women’s fear, attitudes and beliefs of childbirth on mode and experience of birth. BMC Pregnancy and Childbirth, 12(1).https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-55

Häuser, W., Hagl, M., Schmierer, A., & Hansen, E. (2016). The Efficacy, Safety and Applications of Medical Hypnosis: A Systematic Review of Meta-analyses. Deutsches Ärzteblatt international. https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0289

Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36–43. https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2010.08.006

Hostrup, M., Kalsen, A., Ørtenblad, N., Juel, C., Mørch, K., Rzeppa, S., Karlsson, S., Backer, V., & Bangsbo, J. (2014). β2‐Adrenergic stimulation enhances Ca2+release and contractile properties of skeletal muscles, and counteracts exercise‐induced reductions in Na+–K+‐ATPaseVmaxin trained men. The Journal of Physiology592(24), 5445–5459. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2014.277095

Hulsbosch, L. P., Boekhorst, M. G. B. M., Potharst, E. S., Pop, V. J. M., & Nyklíček, I. (2020). Trait mindfulness during pregnancy and perception of childbirth. Archives of Women’s Mental Health, 24(2), 281–292. https://doi.org/10.1007/s00737-020-01062-8

Ivarsson, A. (2015). Psychology of Sport Injury: Prediction, Prevention and Rehabilitation in Swedish Team Sport Athletes. Doctoral thesis, Linnaeus University Press, Växjö.

Jallo, N., Cozens, R., Smith, M. W., & Simpson, R. I. (2013). Effects of a Guided Imagery Intervention on Stress in Hospitalized Pregnant Women. Holistic Nursing Practice, 27(3), 129–139. https://doi.org/10.1097/hnp.0b013e31828b6270

Jones, C. (1988). Visualizations for an Easier Childbirth. New York: Meadowbrook

Jordan, C. H., Wang, W., Donatoni, L., & Meier, B. P. (2014). Mindful eating: Trait and state mindfulness predict healthier eating behavior. Personality and Individual differences, 68, 107-111

Kabat-Zinn, J. (2013). Full Catastrophe Living: Using The Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain and Illness. 2nd ed. New York: Delacourt.

Kaplan, E., & Çevik, S. (2021). The effect of guided imagery and reflexology on pain intensity, duration of labor and birth satisfaction in primiparas: randomized controlled trial. Health Care for Women International, 42(4–6), 691–709. https://doi.org/10.1080/07399332.2021.1880411

Komathi, V. (2015). Effectiveness of Guided Imagery on Level of Blood Pressure among PIH Mothers in Selected Hospital at Trichy. International Journal of Advances in Nursing Management, 3(3), 245. https://doi.org/10.5958/2454-2652.2015.00011.6

Krasner, A. M., PhD. (1991). The Wizard Within: The Krasner Method of Clinical Hypnotherapy (Second ed.). American Board of Hypnotherapy Press.

Krekovskis, J. (2020). What is visualisation. Explained in 2 min [Online video]. Geraadpleegd op 20 december 2021 via https://www.youtube.com/watch?v=h_CvhRotiCs

Lazar, S. W., Kerr, C. E., Wasserman, R. H., Gray, J. R., Greve, D. N., Treadway, M. T., McGarvey, M., Quinn, B. T., Dusek, J. A., Benson, H., Rauch, S. L., Moore, C. I., & Fischl, B. (2005). Meditation Experience Is Associated with Increased Cortical Thickness. NeuroReport 16(17): 1893-1897.

Lönnberg, G., Jonas, W., Unternaehrer, E., Bränström, R., Nissen, E., & Niemi, M. (2020). Effects of a mindfulness based childbirth and parenting program on pregnant women’s perceived stress and risk of perinatal depression–Results from a randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 262, 133–142. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.10.048

Madden, K., Middleton, P., Cyna, A. M., Matthewson, M., & Jones, L. (2016). Hypnosis for pain management during labour and childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.cd009356.pub3

Mattes, J. (2019). Effect of moderate running training and Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) on immune system and quality of life in women with breast cancer receiving aromatase inhibitors. Cancer Archives, 1(1). https://doi.org/10.15761/jca.1000105

Miller, Y. D., & Danoy-Monet, M. (2021). Reproducing fear: the effect of birth stories on nulligravid women’s birth preferences. BMC Pregnancy and Childbirth, 21(1). https://doi.org/10.1186/s12884-021-03944-w

Miquelutti, M. A., Cecatti, J. G., & Makuch, M. Y. (2013). Antenatal education and the birthing experience of Brazilian women: a qualitative study. BMC Pregnancy and Childbirth, 13(1). https://doi.org/10.1186/1471-2393-13-171

Misri, S., Reebye, P., Corral, M., & Milis, L. (2004). The Use of Paroxetine and Cognitive-Behavioral Therapy in Postpartum Depression and Anxiety. The Journal of Clinical Psychiatry65(9), 1236–1241. https://doi.org/10.4088/jcp.v65n0913

Mohammed, W. A., Pappous, A., & Sharma, D. (2018). Effect of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in Increasing Pain Tolerance and Improving the Mental Health of Injured Athletes. Frontiers in Psychology, 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00722

Mongan, F. M. (2018). Marie Mongan Founder of HypnoBirthing on Instinctive Birthing [Online video]. Geraadpleegd op 16 april 2022 via https://www.youtube.com/watch?v=hXyMDOVUxJA&ab_channel=HypnoBirthingInternational-TheMonganMethod

Mongan, F. M. (2020). Educator Syllabus for Instinctive Birth. HypnoBirthing®  International Institute: Sheep Davis Rd. Pembroke

O’Hara, M. W., McCabe, J. E. (2013) Postpartum depression: current status and future directions. Annu Rev Clin Psychol 9:379–407. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612

Olza, I., Uvnas-Moberg, K., Ekström-Bergström, A., Leahy-Warren, P., Karlsdottir, S. I., Nieuwenhuijze, M., Villarmea, S., Hadjigeorgiou, E., Kazmierczak, M., Spyridou, A., & Buckley, S. (2020). Birth as a neuro-psycho-social event: An integrative model of maternal experiences and their relation to neurohormonal events during childbirth. PLOS ONE15(7), e0230992. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230992

Padgett, D. A., & Glaser, R. (2003). How stress influences the immune response. Trends in Immunology24(8), 444–448. https://doi.org/10.1016/s1471-4906(03)00173-x

Pan, W. L., Chang, C. W., Chen, S. M., & Gau, M. L. (2019). Assessing the effectiveness of mindfulness-based programs on mental health during pregnancy and early motherhood - a randomized control trial. BMC Pregnancy and Childbirth, 19(1). https://doi.org/10.1186/s12884-019-2503-4

Pert, C., & Chopra, D. (1997). Molecules of Emotion: why you feel the way you feel. Scribner, New York.

Phillips-Moore, J. (2012). Birthing outcomes from an Australian HypnoBirthing programme. British Journal of Midwifery, 20(8), 558–564. https://doi.org/10.12968/bjom.2012.20.8.558

Rogers-Carter, M. M., & Christianson, J. P. (2019). An insular view of the social decision-making network. Neuroscience & Biobehavioral Reviews103, 119–132. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.005

Sampaio, C. V. S., Lima, M. G., & Ladeia, A. M. (2016). Meditation, Health and Scientific Investigations: Review of the Literature. Journal of Religion and Health56(2), 411–427. https://doi.org/10.1007/s10943-016-0211-1

Sanderson, T. V. (2014). Hypnobirthing. Birth affirmations meditation. Riding the waves. [Online video]. Geraadpleegd op 29 april 2022 via https://www.youtube.com/watch?v=c-yaSUp3a1g

Schlegel, M. L., Whalen, J. L., & Williamsen, P. M. (2016). Integrative Therapies for Women with a High Risk Pregnancy During Antepartum Hospitalization. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 41(6), 356–362. https://doi.org/10.1097/nmc.0000000000000279

Shibli-Kometiani, M., & Brown, A. M. (2012). Fathers’ experiences accompanying labour and birth. British Journal of Midwifery, 20(5), 339–344. https://doi.org/10.12968/bjom.2012.20.5.339

Siegel, D. J. (2015). The Developing Mind, Second Edition. Guilford Publications.

Singleton, O., Hölzel, B. K., Vangel, M., Brach, N., Carmody, J., & Lazar, S. W. (2014). Change in Brainstem Gray Matter Concentration Following a Mindfulness-Based Intervention is Correlated with Improvement in Psychological Well-Being. Frontiers in Human Neuroscience, 8. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00033

Stahl, B., & Goldstein, E. (2020). Mindful omgaan met stress (1ste editie). Samsara Uitgeverij B.V.

Taheri, M., Takian, A., Taghizadeh, Z., Jafari, N., & Sarafraz, N. (2018). Creating a positive perception of childbirth experience: systematic review and meta-analysis of prenatal and intrapartum interventions. Reproductive Health, 15(1). https://doi.org/10.1186/s12978-018-0511-x

Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, 16(4), 213–225. https://doi.org/10.1038/nrn3916

Teyler, B. (2021). Visualizing Your Positive Birth. Guided Meditation for Pregnancy. Hypnobirthing [Online video]. Geraadpleegd op 29 april 2022 via https://www.youtube.com/watch?v=7by6iwHASTM

Van Dale. (2022). “Visualiseren”. Van Dale. Geraadpleegd op 11 april 2022, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/visualiseren#.YlRSI8hBxPY

Vieten, C., & Astin, J. (2008). Effects of a mindfulness-based intervention during pregnancy on prenatal stress and mood: results of a pilot study. Archives of Women’s Mental Health11(1), 67–74. https://doi.org/10.1007/s00737-008-0214-3

Wadhwa, P. D., Sandman, C. A., Porto, M., Dunkel-Schetter, C., & Garite, T. J. (1993). The association between prenatal stress and infant birth weight and gestational age at birth: A prospective investigation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 169(4), 858–865. https://doi.org/10.1016/0002-9378(93)90016-c

Waldenstrom U., Hildingsson I., Rubertsson C., & Radestad I. (2004) A negative birth experience: prevalence and risk factors in a national sample. Birth 31:17–27. https://doi.org/10.1111/j.0730-7659.2004.0270.x

Walter, M. H., Abele, H., & Plappert, C. F. (2021). The Role of Oxytocin and the Effect of Stress During Childbirth: Neurobiological Basics and Implications for Mother and Child. Frontiers in Endocrinology, 12. https://doi.org/10.3389/fendo.2021.742236

Werner, A., Uldbjerg, N., Zachariae, R., Wu, C. S., & Nohr, E. A. (2013). Antenatal Hypnosis Training and Childbirth Experience: A Randomized Controlled Trial. Birth, 40(4), 272–280. https://doi.org/10.1111/birt.12071

Download scriptie (615.49 KB)
Genomineerde longlist Scriptieprijs
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Leen Lauwers, Hanne Baele