Opgepast: complexe vrouwen veroveren de Engelstalige literatuur

Amber
Kempynck

Als je een boekenwinkel binnenwandelt, valt het je misschien op dat tussen de Engelse romans steeds meer vrouwelijke auteurs staan. Namen als Sally Rooney en Ottessa Moshfegh zijn niet weg te denken uit de hedendaagse Engelstalige fictie. Aangezien het literaire veld al decennialang overwegend mannelijk is, lijkt dit een feministische overwinning. Een betere kijk naar de kritische ontvangst van deze boeken toont echter dat schijn bedriegt.

 

image-20221002191405-1

 

Een oplettend oog merkt op dat deze wisseling van de wacht voornamelijk plaatsvindt binnen één genre: de millennial fiction. Dit is een nieuw subgenre binnen de literaire fictie. De term verscheen een vijftal jaar geleden in tijdschriftartikels en verwijst naar boeken die voldoen aan twee criteria: de auteurs zijn millennials – dus geboren tussen 1981 en 1996 – en de romans bevatten een radeloos, onrustig hoofdpersonage. Opmerkelijk is dat zowel de schrijvers als de protagonisten van de boeken overwegend vrouwen zijn. Rooney en Moshfegh worden bestempeld als dé millennial auteurs en geprezen om hun herkenbare weergave van de hedendaagse tijdsgeest. Ondanks hun populariteit bij het lezerspubliek, vindt de millennial fiction geen academische weerklank. Ook de kritische receptie is niet lovend. Hoe komt dit?

 

Opboksen tegen normen

De kritiek duikt op omdat de millennial romans zich verzetten tegen zowel maatschappelijke als literaire normen. De boeken focussen via hun vrouwelijke protagonisten op de vrouwelijke ervaring. Hierbij worden taboeonderwerpen over vrouwelijkheid aangesneden, zoals seksualiteit en verlangen, rouw en woede, en seksueel geweld. Door deze onderbelichte thema’s te representeren bouwen de romans mee aan een nieuwe definitie van vrouwelijkheid. De normatieve invulling breidt uit, en zo’n uitdaging van de norm stoot vaak op verzet. De complexiteit van de hoofdpersonages wordt niet erkend door critici: ze vinden de protagonisten onsympathiek en labelen hun als unlikable women.

Daarnaast heroverwegen de romans hoe actie en plot worden begrepen in de literatuur. Bekende, gecanoniseerde romans zijn meestal geschreven door mannen en vertrekken voornamelijk van een mannelijk perspectief. Denk aan Joyce’s Ulysses, Fitzgerald’s The Great Gatsby en Melville’s Moby-Dick. In die boeken staan autoriteit en actie centraal. Dit staat in contrast met de millennial romans met vrouwelijke hoofdpersonages. Vrouwen hebben minder sociale macht en kunnen minder controle uitoefenen over hun autoriteit, wat actie ondernemen moeilijker maakt. Critici zien vaak niet in dat deze hoofdpersonages tegen meer onderdrukkingssystemen opboksen dan hun mannelijke tegenhangers. Hierdoor menen ze dat de personages onverantwoord passief zijn en een nihilistisch houding uitstralen. Sommigen beweren zelfs dat de representaties hierdoor schade brengen aan de feministische beweging.

 

De kracht van passieve, “onsympathieke” personages

Bij het lezen en analyseren van de romans wordt duidelijk dat de boeken geen gevaar vormen voor de vrouwenbeweging en dat de personages helemaal niet onverantwoord passief zijn. Het eerste is duidelijk door de bespreking van de taboeonderwerpen. De literaire representaties maken meer onderbelichte vormen en ervaringen van vrouwelijkheid bespreekbaar, iets waar de feministische beweging baat aan heeft.

De veronderstelling van passiviteit stroomt voort uit de problemen waar critici op stootten bij de definiëring van millennial fiction. Inhoudelijk zijn de romans zeer divers, wat de nieuwe invulling die de hoofdpersonages aan actie geven een van de weinige gemeenschappelijke kenmerken binnen het genre maakt. Hierop focussen critici, en het label “passief” wordt op elk millennial boek en hun protagonisten geplakt. Wanneer de boeken niet als homogene massa maar individueel worden benaderd, wordt echter duidelijk dat er meer achter de passiviteit van de vrouwen schuilt.

Aan de oppervlakte lijken de hoofdpersonages van Rooney’s Conversations with Friends (Frances) en Moshfegh’s My Year of Rest and Relaxation (een naamloze verteller) misschien passief: Frances laat haar leven schijnbaar bepalen door de mensen rondom haar en de naamloze verteller probeert zichzelf in een kunstmatig veroorzaakte coma te brengen met slaappillen. De romans tonen echter ook de oorzaken van dit gedrag.

Frances worstelt met onzekerheden veroorzaakt door haar gewelddadige vader en precaire economische positie, waardoor ze zich machteloos voelt. Doorheen de roman wordt duidelijk dat ze onderschat hoeveel invloed ze heeft op anderen en dat ze juist wel controle heeft over veel van haar relaties.

Voor de naamloze verteller, die ontredderd is door de plotse dood van haar ouders, is de realisatie dat de kunstsector even kapitalistisch is ingesteld als Wall Street de doodslag voor haar levenslust. Van slapen wordt ze wel gelukkig, en ze hoopt dat na haar winterslaap zij – en haar gemoed – als herboren zullen zijn.

Elk boek geeft een duidelijke reden voor de nihilistische kijk van het hoofdpersonage, van de druk van het kapitalisme tot de invloed van een moeilijke relatie met hun ouders die hen tot op volwassen leeftijd achtervolgt. Als ze dan toch passief zijn, dan kiezen ze ervoor. Zo redeneert de naamloze verteller over haar winterslaap: “If you knew what would make you happy, wouldn’t you do it?”

 

Van universele naar reële ervaringen

De millennial romans trekken de definitie van vrouwelijkheid open. Als dit erkend wordt, gaat dit vaak gepaard met nieuwe kritiek aangezien de populairste werken voornamelijk witte, geprivilegieerde protagonisten bevatten. Volgens critici kunnen zij onmogelijk spreken voor alle vrouwen. Dat klopt, maar de auteurs beweren nooit dat ze daarnaar streven. Noch één enkele roman, noch alle millennial romans samen kunnen de universele vrouwelijke ervaring neerschrijven. Deze beschrijving is dan ook niet het gemeenschappelijke doel; de romans kijken naar bredere machtsstructuren en -dynamieken vanuit een individuele lens.

Universaliteit kunnen enkele romans dus niet omvatten, maar vanuit een specifiek perspectief kaarten de boeken wel algemene hedendaagse problemen aan. Op die manier weerspiegelt de millennial literatuur de maatschappij. Dit geldt ook voor hun representatie van de complexiteit van het vrouw-zijn, inclusief de onsympathieke karaktertrekken en taboeonderwerpen die daarmee gepaard gaan. Het feit dat dit op zoveel kritiek stoot, toont dat deze representaties nodig zijn en genormaliseerd moeten worden.

Deze donkerdere onderwerpen censureren betekent dat de reële vrouwelijke ervaring wordt uitgesloten uit de literatuur en op die manier uit de werkelijkheid wordt geschreven. Want als we zelfs in onze fantasieën beperkingen opleggen aan hoe fictieve vrouwen mogen handelen, zich gedragen en voelen, wat betekent dit dan voor onze visie op wat vrouwen in het echte leven mogen doen?

 

Bibliografie

Works Cited

 

Primary Sources:

Clark, Eliza. Boy Parts. Influx Press, 2020.

Moshfegh, Ottessa. My Year of Rest and Relaxation. Vintage, 2018.

Rooney, Sally. Conversations with Friends. Faber, 2017.

Taddeo, Lisa. Animal. Bloomsbury Circus, 2021.

 

Secondary Sources:

“Boy Parts.” Influx Press, www.influxpress.com/boy-parts. Accessed 12 Aug. 2022.

“Engelse Literaire Romans Kopen? Kijk Snel! | bol.com.” Bol.com, www.bol.com/be/nl/l/engelse-literaire-romans/40492/8292. Accessed 11 June 2022.

“Literary Fiction Books.” Goodreads, www.goodreads.com/shelf/show/literary-fiction. Accessed 11 June 2022.

“Millennial Books.” Goodreads, www.goodreads.com/shelf/show/millennial. Accessed 13 Aug. 2022.

“My Year of Rest and Relaxation: A Novel: Moshfegh, Ottessa: 9780525522133: Amazon.Com: Books.” Amazon, www.amazon.com/My-Year-Rest-Relaxation-Novel/dp/0525522131. Accessed 12 Aug. 2022. Accessed 12 Aug. 2022.

“Not Okay | Official Teaser | Hulu.” YouTube, uploaded by Hulu, 21 June 2022, www.youtube.com/watch?v=Tr9Kz2NA17U&ab_channel=Hulu.

“Onze Literatuur and Romans: Literaire Fictie | Standaard Boekhandel.” Standaard Boekhandel, www.standaardboekhandel.be/c/literaire-fictie-5fb78d96?filter=Orderable…. Accessed 11 June 2022.

“Sad Girl Books.” Goodreads, www.goodreads.com/genres/sad-girl-books. Accessed 13 Aug. 2022.

“She’s Not Feeling Good at All.” Goodreads, www.goodreads.com/list/show/153374.She_s_Not_Feeling_Good_at_All. Accessed 13 Aug. 2022.

“The Female Malaise: Sad, Strange, Miserable Women in Literary Fiction.” Goodreads, www.goodreads.com/list/show/172178.The_Female_Malaise_Sad_Strange_Miser…. Accessed 13 Aug. 2022.

“Unhinged Women Books.” Goodreads, www.goodreads.com/shelf/show/unhinged-women. Accessed 13 Aug. 2022.

“Women Vs the Void.” Goodreads, www.goodreads.com/list/show/153845.women_vs_the_void. Accessed 13 Aug. 2022.

Abrahamson, Lenny and Leanne Welham, directors. Conversations with Friends. Element Pictures, 2022.

Allen, Clark. “Are We Just Fucked?: An Interview With Ottessa Moshfegh.” Los Angeles Review of Books, 21 Jan. 2017, lareviewofbooks.org/article/just-fucked-interview-ottessa-moshfegh. Accessed 6 August 2022.

Ashbridge, Chloé. “‘All I Need Is Myself’: Spatializing Neoliberal Class Consciousness in the Northern Millennial Novel.” Locating Classed Subjectivities. Routledge, 2022, pp. 206-225.

Ashby, Chloë. “Eliza Clark: ‘I’m From Newcastle and Working Class. To Publishers, I’m Diverse.’” The Guardian, 25 July 2020, www.theguardian.com/books/2020/jul/22/eliza-clark-from-newcastle-working-class-publishers-diverse-boy-parts. Accessed 8 August 2022.

Athitakis, Mark. "In Search of the Great Millennial Novel." The Washington Post, 15Apr 2019, ProQuest, https://www-proquest-com.kuleuven.e-bronnen.be/newspapers/search-great-millennial-novel/docview/2209398422/se-2. Accessed 17 July 2022.

Balaev, Michelle. "Literary Trauma Theory Reconsidered." Contemporary Approaches in Literary Trauma Theory, edited by Michelle Balaev, Palgrave Macmillan, London, 2014, pp. 1-14.

Banerjee, Ria. “Nihilistic Femininity in the Early Twentieth Century: Allison Pease’s ‘Modernism, Feminism, and the Culture of Boredom’.” Journal of Modern Literature, vol. 38, no. 3, 2015, pp. 119–23. 

Barros-Del Río, María Amor. “Sally Rooney’s ‘Normal People’: The Millennial Novel of Formation in Recessionary Ireland”, Irish Studies Review, vol. 30, no. 2, 2022, pp. 176-192.

Barry, Ellen. “Greeted as the First Great Millennial Author, and Wary of the Attention.” The New York Times, 1 Sept. 2021, www.nytimes.com/2018/08/31/world/europe/sally-rooney-ireland.html. Accessed 17 July 2022.

Baym, Nina. “The Madwoman and Her Languages: Why I Don’t Do Feminist Literary Theory.” Tulsa Studies in Women’s Literature, vol. 3, no. 1/2, 1984, pp. 45-59.

Bedrossian, Beaina. “Dissociative Feminism: A New Era of Romanticizing Women’s Mental Health Issues.” FEM, 1 Apr. 2022, femmagazine.com/dissociative-feminism-a-new-era-of-romanticizing-womens-mental-health-issues. Accessed 3 April 2022.

Bergeson, Samantha. “Hulu’s ‘Not Okay’ Content Warning for ‘Unlikable’ Female Character Goes Over Everyone’s Heads.” Indie Wire, 1 Aug. 2022, www.indiewire.com/2022/08/not-okay-hulu-content-warning-unlikable-femal…. Accessed 12 August 2022.

Bergman, Jess. “I’m Not Feeling Good at All.” The Baffler, 11 Mar. 2020, thebaffler.com/salvos/im-not-feeling-good-at-all-bergman. Accessed 14 April 2022.

Berman, Judy, et al. “Sally Rooney and the Art of the Millennial Novel.” Time, 3 Sept. 2021, time.com/6094903/sally-rooney-millennial-novel. Accessed 3 April 2022.

Bernt, Camille. Into the Abyss: Self-Destruction as Feminist Resistance in Ottessa Moshfegh’s My Year of Rest and Relaxation and Han Kang’s The Vegetarian. 2021. Dominican University of California, Senior Thesis.

Bhasin, Simar. “Nuance Is the Antidote to Patriarchal Narratives.” Hindustan Times, 18 Feb. 2022, www.hindustantimes.com/books/interview-lisa-taddeo-author-animal-nuance-is-the-antidote-to-patriarchal-narratives-101645189059216.html. Accessed 9 August 2022.

Blackstone, Amy M. “Gender Roles and Society.” Human Ecology: An Encyclopedia of Children, Families, Communities, and Environments, edited by Julia R. Miller, Richard M. Lerner and Lawrence B. Schiamberg, ABC-CLIO, 2003, pp. 335-338.

Bloomsbury. “Animal.” Bloomsbury, www.bloomsbury.com/au/animal-9781526630940. Accessed 10 Aug. 2022.

Burdick, Eugene. “The Politics of the Beat Generation.” The Western Political Quarterly, vol. 12, no. 2, 1959, pp. 553-555. 

Burke, Eva. “From Cool Girl to Dead Girl: ‘Gone Girl’ and the Allure of Female Victimhood.” Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction, edited by Laura Joyce and Henry Sutton, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 71-86.

Butenina, Evgeniya M. “The Intext of ‘Superfluous Man’ in Contemporary American Fiction.” Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 200, 2015, pp. 403-407.

Caldeira, Sofia P. "‘Shop it. Wear it. ‘Gram it.’: A Qualitative Textual Analysis of Women’s Glossy Fashion Magazines and Their Intertextual Relationship with Instagram.” Feminist Media Studies, vol. 20, no. 1, 2020, pp. 1-18.

Chances, Ellen. “The Superfluous Man in Russian Literature.” The Routledge Companion to Russian Literature. Routledge, 2002, pp. 111-122.

Chappet, Marie-Claire. “Lisa Taddeo: ‘We Don’t Like It When Women Want Things.’” Harper’s Bazaar, 24 June 2021, www.harpersbazaar.com/uk/culture/culture-news/a36739178/lisa-taddeo-interview. Accessed 5 August 2022.

Clark, Alex. “‘My “Sad Girl” Fans Concern Me’: Ottessa Moshfegh in Conversation with Carmen Maria Machado.” The Guardian, 18 July 2022, www.theguardian.com/books/2022/jul/02/my-sad-girl-fans-concern-me-ottessa-moshfegh-in-conversation-with-carmen-maria-machado. Accessed 6 August 2022.

Clein, Emmeline. “The Smartest Women I Know Are All Dissociating.” BuzzFeed News, 20 Nov. 2019, www.buzzfeednews.com/article/emmelineclein/dissociation-feminism-women-fleabag-twitter. Accessed 3 April 2022.

Cole, Gabrielle. “A Closer Look at ‘Good for Her’ Cinema.” The Bull & Bear, 2 April 2021, bullandbearmcgill.com/a-closer-look-at-good-for-her-cinema. Accessed 3 August 2021.

Commons, Jess. “‘I Don’t Want My Daughter to Know the World Is Stacked Against Her’ — Lisa Taddeo on Her New Book.” Refinery29, 25 June 2021, www.refinery29.com/en-gb/lisa-taddeo-animal-interview. Accessed 5 August 2022.

Cooke, Jennifer. Contemporary Feminist Life-Writing: The New Audacity. Cambridge University Press, 2020.

Cox, Cameron O. “The Persistence of Passivity as Foundational Myth in Women Writing Women in Ireland: A Thread between Mid-20th Century Repression and Cutting Edge Millennialism.” Psychoanalysis, Culture & Society, vol. 25, no. 3, 2020, pp. 409-428.

Crenshaw, Kimberle. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, pp. 1241-1300.

Crouch, Julia. “Foreword: Notes from a Genre Bender.” Domestic Noir: The New Face of 21st Century Crime Fiction, edited by Laura Joyce and Henry Sutton, Springer, 2018, pp. v-viii.

Cutter, Kimberly. “Sleeping Beauty.” The Women’s Review of Books, vol. 35, no. 4, 2018, pp. 6-7. 

Darling, Orlaith. “‘It Was Our Great Generational Decision’: Capitalism, the Internet and Depersonalization in Some Millennial Irish Women’s Writing.” Critique: Studies in Contemporary Fiction, vol. 62, no. 5, 2021, pp. 538-551.

den Dulk, Allard. “David Foster Wallace’s Infinite Jest as Contemporary Core Text: Re-Evaluating Postmodernism and Existentialism.” Back to the Core: Rethinking Core Texts in Liberal Arts & Sciences Education in Europe, edited by Emma Cohen de Lara and Hanke Drop, Vernon Press, 2017, pp. 383-398.

Dhar, Ankita. “The Sensation of Sally Rooney: How the Author’s Fictional Worlds Capture Millennial Intimacies and Anxieties.” Feminism In India, 8 Sept. 2021, feminisminindia.com/2021/09/09/sally-rooney-millenial-intimacies-and-anxieties. Accessed 3 April 2022.

Dickinson, Sophie. “‘Your Dad’s Not Necessarily a Miner’: In Conversation with Eliza Clark.” NRTH LASS, 24 Jan. 2021, nrthlass.com/2020/10/02/your-dads-not-necessarily-a-miner-in-conversation-with-eliza-clark. Accessed 8 August 2022.

Disley, Anna. “Interview with Eliza Clark.” New Writing North, 18 Sept. 2020, newwritingnorth.com/journal/article/interview-with-eliza-clark. Accessed 8 August 2022.

Doane, Mary Ann. Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis. Routledge, 1991.

Dockterman, Eliana. “Lisa Taddeo Is Exposing the Raw Reality of Women’s Sexual Desires and Traumas.” Time, 27 May 2021, time.com/6051451/lisa-taddeo-animal. Accessed 5 August 2022.

Doyle, Sady. Dead Blondes and Bad Mothers: Monstrosity, Patriarchy, and the Fear of Female Power. Penguin Random House, 2019.

Doyle, Sady. Trainwreck: The Women We Love to Hate, Mock, and Fear . . . And Why. Melville House, 2016.

Eagleton, Mary. “Introduction.” Feminist Literary Criticism, edited by Mary Eagleton, Routledge, 2014, pp. 1-23.

Eagleton, Mary. Figuring the Woman Author in Contemporary Fiction. Palgrave Macmillan, 2005.

Fallon, Claire. “This Year’s Hot New Self-Care Regimen: Sleeping Through the Whole Thing.” HuffPost, 14 July 2018, www.huffpost.com/entry/ottessa-moshfegh-my-year-of-rest-and-relaxation_n_5b47d945e4b0bc69a785ab9f. Accessed 6 August 2022.

Faludi, Susan. Backlash: The Undeclared War Against American Women. 1st Three Rivers Press ed., Three Rivers Press, 2006.

Falvey, Deirdre. “Sally Rooney Wins Young Writer of the Year Award.” The Irish Times, 7 Dec. 2017, www.irishtimes.com/culture/books/sally-rooney-wins-young-writer-of-the-year-award-1.3319250#:%7E:text=Irish%20author%20Sally%20Rooney%20has,night%20at%20the%20London%20Library. Accessed 12 Aug. 2022.

Fernández, José F. “Conversations with Friends.” Estudios Irlandeses, no. 14, 2019, pp. 271-273.

Ferriss, Suzanne and Mallory Young. “Introduction.” Chick Lit: The New Woman’s Fiction, edited by Suzanne Ferriss and Mallory Young, Routledge, 2006, pp. 1-14.

Fetterley, Judith. “The Resisting Reader.” Feminist Literary Theory: A Reader, 3rd ed, edited by Mary Eagleton. Wiley-Blackwell, 2011, pp. 288-291.

Finney, Joanne. “Meet the Futures Finalists: Eliza Clark.” Good Housekeeping, 30 Dec. 2021, www.goodhousekeeping.com/uk/lifestyle/editors-choice-book-reviews/a38413553/womens-prize-futures-eliza-clarke. Accessed 8 August 2022.

Fisher, Mark. Capitalist Realism: Is There No Alternative?. John Hunt Publishing, 2009.

Flaherty, Michaela Elizabeth. “And We’re Happy, So Happy, to Be Modern Women”: Dissociative Feminism on Screen and in Literature. 2022. University of Connecticut, Honors Thesis.

Fleming, Mike. “Atlas, LuckyChap Team on Film Deal for ‘My Year of Rest and Relaxation.’” Deadline, 9 July 2018, deadline.com/2018/07/my-year-of-rest-and-relaxation-margot-robbie-charles-roven-atlas-luckychap-movie-ottessa-moshfegh-1202423155. Accessed 12 Aug. 2022.

 Flood, Alison. “Evaristo and Carty-Williams Become First Black Authors to Win Top British Book Awards.” The Guardian, 10 Sept. 2020, www.theguardian.com/books/2020/jun/29/candice-carty-williams-bernardine…. Accessed 12 Aug. 2022.

Furman, Nelly. “The Politics of Language: Beyond the Gender Principle?” Making a Difference: Feminist Literary Criticism, edited by Gayle Greene and Coppélia Kahn, Taylor & Francis Group, 2003, pp. 59-79.

Gamble, Sarah. The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism. Routledge, 2001.

Garland, Emma. “Enter the Fleabag Era: What Does It Mean to Be a ‘Dissociative Feminist’?” Dazed, 3 Feb. 2022, www.dazeddigital.com/life-culture/article/55375/1/fleabag-era-what-does-it-mean-to-be-a-dissociative-feminist. Accessed 3 April 2022.

Gay, Roxane. Bad Feminist. E-book, Harper Perennial, 2014.

Genz, Stephanie, and Benjamin Brabon. Postfeminism: Cultural Texts and Theories. Edinburgh University Press, 2009.

Gilbert, Sandra M, and Susan Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-century Literary Imagination. Yale university press, 1984.

Gilbert, Sandra, and Susan Gubar. Still Mad: American Women Writers and the Feminist Imagination. W. W. Norton and Company, 2021.

Gill, Rosalind, and Christina Scharff. New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity. Palgrave Macmillan, 2011.

Gill, Rosalind. “Post-postfeminism? New Feminist Visibilities in Postfeminist Times.” Feminist Media Studies, vol. 16, no. 4, 2016, repository link: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/15641/.

Gillis, Stacy, Gillian Howie, and Rebecca Munford. “Introduction.” Third Wave Feminism: A Critical Exploration, Expanded Second Edition, edited by Stacy Gillis, Gillian Howie and Rebecca Munford, Palgrave Macmillan, 2007, pp. xxi-xxxiv.

Greenberg, Jonathan. “Losing Track of Time.” Daedalus, vol. 150, no. 1, 2021, pp. 188-203.

Greene, Gayle, and Coppelia Kahn. “Feminist Scholarship and The Social Construction of Woman.” Making a Difference: Feminist Literary Criticism, edited by Gayle Greene and Coppélia Kahn, Taylor & Francis Group, 2003, pp. 1-36.

Grossman, Julie. The Femme Fatale - Quick Takes: Movies and Popular Culture. Rutgers University Press, 2020.

Gutterman, Annabel. “The Quest to Define the Quintessential Millennial Novel.” Time (Chicago, Ill.), vol. 198, no. 9/10, 2021, p. 98.

Hanisch, Carol. “The Personal Is Political.” Radical Feminism: A Documentary Reader, edited by Barbara Crow, NYU Press, 2000, pp. 113-116.

Harris, Scarlett. “What’s Our Problem with Unlikable Leading Ladies?” Kill Your Darlings, no. Jul-Dec 2018, 2018, pp. 129-133.

Hirsch, Marianne. The Mother/Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, Feminism. Indiana University Press, 1989.

Holstrom, Ashley. “A Voice of a Generation: The Millennial Writer and Slacker Fiction.” BOOK RIOT, 16 Dec. 2021, bookriot.com/millennial-writer. Accessed 14 April 2022.

Iannone, Carol. “What ‘Gone Girl’ Tells Us about Feminism.” Academic Questions, vol. 33, no. 1, 2020, pp. 172-175

Ivana, Iulia. In Praise of Unlikeable Women: Exploring Unlikeability in “Postfeminist” Times in My Year of Rest and Relaxation and Fleabag. 2020. Utrecht University, Master’s Thesis.

Jamison, Leslie. “Cult of the Literary Sad Woman.” The New York Times, 12 Nov. 2019, www.nytimes.com/2019/11/07/books/review/leslie-jamison-sylvia-plath-joan-didion-jean-rhys.html. Accessed 14 April 2022.

Jonsson, Terese. Innocent Subjects: Feminism and Whiteness. Pluto Press, 2021.

Juzwiak, Rich. “Looking Back with Ottessa Moshfegh at My Year of Rest and Relaxation and Her Year of Pain and Disorientation.” Jezebel, 21 Dec. 2018, jezebel.com/looking-back-with-ottessa-moshfegh-at-my-year-of-rest-a-1830672036. Accessed 6 August 2022.

Kaplan, Sydney Janet. “Varieties of Feminist Criticism.” Making a Difference: Feminist Literary Criticism, edited by Gayle Greene and Coppélia Kahn, Taylor & Francis Group, 2003, pp. 37-58.

Katsoulis, Melissa. “Animal by Lisa Taddeo Review — American Psycho for the #MeToo Age.” The Times, 11 June 2021, www.thetimes.co.uk/article/animal-by-lisa-taddeo-review-hp3z0xm0x. Accessed 10 Aug. 2022.

Keating, Shannon. “Are Straight Women OK?” BuzzFeed News, 15 Sept. 2021, www.buzzfeednews.com/article/shannonkeating/lisa-taddeo-three-women-are-straight-women-ok. Accessed 3 April 2022.

Keeble, Arin. “The End of the 90s in Porochista Khakpour’s ‘The Last Illusion’, Rachel Kushner’s ‘The Mars Room’ and Ottessa Moshfegh’s ‘My Year of Rest and Relaxation’.” Critique: Studies in Contemporary Fiction, 2022, ahead-of-print, pp. 1-14.

Key, Alys. “Boy Parts by Eliza Clark, Review: Shades of Fight Club and American Psycho.” INews, 31 July 2020, inews.co.uk/culture/books/boy-parts-by-eliza-clark-review-fiction-debut-567192. Accessed 8 August 2022.

Kidd, David, Martino Ongis, and Emanuele Castano. “On Literary Fiction and its Effects on Theory of Mind.” Scientific Study of Literature, vol. 6, no. 1, 2016, pp. 42-58.

Kilroy, Claire. “Conversations with Friends by Sally Rooney Review - Young, Gifted and Self-Destructive.” The Guardian, 1 June 2017, https://www.theguardian.com/books/2017/jun/01/conversations-with-friends-by-sallyrooney-review. Accessed 5 August 2022.

Kirkbride, Beth. “Book Review: Boy Parts // Eliza Clark.” The Indiependent, 26 Nov. 2020, www.indiependent.co.uk/book-review-boy-parts-eliza-clark. Accessed 8 August 2022.

Koolen, Corina. Dit Is Geen Vrouwenboek. De Waarheid Achter Man-vrouwverschillen In De Literatuur. HarperCollins Holland, 2020.

Kreider, Tim. “I Know What You Think of Me.” The New York Times, 13 Nov. 2014, archive.nytimes.com/opinionator.blogs.nytimes.com/2013/06/15/i-know-what-you-think-of-me. Accessed 5 August 2022.

Lanigan, Roisin. “This Book Explores the Taboo Relationship Between Female Sexuality and Violence.” I-D, 10 Aug. 2020, i-d.vice.com/en_uk/article/n7w98k/this-book-explores-the-taboo-relationship-between-female-sexuality-and-violence. Accessed 8 August 2022.

Lazzaro-Weis, Carol. “The Female ‘Bildungsroman’: Calling It into Question.” NWSA Journal, vol. 2, no. 1, 1990, pp. 16–34.

Lee, Simon. “Introduction.” Locating Classed Subjectivities: Intersections of Space and Working-Class Life in Nineteenth-, Twentieth-, and Twenty-First-Century British Writing, edited by Simon Lee, Routledge, 2022, pp. 1-19.

Libman, Ben. “Interview With Sally Rooney, Author of Conversations with Friends.” Politics/Letters Quarterly, 2 Mar. 2018, quarterly.politicsslashletters.org/interview-sally-rooney-author-conversations-friends. Accessed 5 August 2022.

Liska, Vivian. “From Feminist Literary Criticism to Cultural Gender Studies.” Consciousness Between Crisis and Empowerment: Interdisciplinary Writing on Women and Gender, edited by Idith Alfandari et al., Hakibutz Hameuchad, 2017, pp. 1-21.  https://hdl.handle.net/10067/1450710151162165141

Liu, Rebecca. “The Making of a Millennial Woman.” Another Gaze: A Feminist Film Journal, 12 June 2019, www.anothergaze.com/making-millennial-woman-feminist-capitalist-fleabag-girls-sally-rooney-lena-dunham-unlikeable-female-character-relatable. Accessed 3 April 2022.

Llewellyn, Dawn. “Talking in Waves: A Generational and Secular Metaphor.” Reading, Feminism, and Spirituality. Palgrave Macmillan, 2015, pp. 31-64.

Lorde, Audre. Sister Outsider. Penguin Classics, 2019.

Lotz, Amanda. “Theorising the Intermezzo: The Contributions of Postfeminism and Third Wave Feminism.” Third Wave Feminism: A Critical Exploration, Expanded Second Edition, edited by Stacy Gillis, Gillian Howie and Rebecca Munford, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 71-85.

Lou, Jo. “In ‘Animal,’ You’re Either a Prey or a Predator.” Electric Literature, 8 June 2021, electricliterature.com/lisa-taddeo-animal-novel. Accessed 5 August 2022.

Marasco, Robyn. “On Womanly Nihilism: Beauvoir and Us.” Boundary 2, vol. 47, no. 1, 2020, pp. 43-64.

Marston, Kendra. Postfeminist Whiteness: Problematising Melancholic Burden in Contemporary Hollywood. Edinburgh University Press, 2018.

McRobbie, Angela. “Post‐Feminism and Popular Culture.” Feminist Media Studies, vol. 4, no. 3, 2004, pp. 255-264.

McRobbie, Angela. The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change. Sage Publications Ltd, 2008.

Mizejewski, Linda. “Dressed to Kill: Postfeminist Noir.” Cinema Journal, vol. 44, no. 2, 2005, pp. 121-127.

Moi, Toril. “`I Am Not a Woman Writer’: About Women, Literature and Feminist Theory Today.” Feminist Theory, vol. 9, no. 3, Dec. 2008, pp. 259–271.

Morgan, Peter. “To Sleep, Perchance to Dream.” America Magazine, 29 October 2018, p. 49.

Mueller, John H. “Is Art the Product of Its Age?” Social Forces, vol. 13, no. 3, 1935, pp. 367-375.

Mukhopadhyay, Samhita, and Kate Harding. Nasty Women: Feminism, Resistance, and Revolution in Trump’s America. Picador, 2017.

Murphy, Bernice M, and Stephen Matterson. “Introduction: ‘Changing the Story’ - Popular Fiction Today.” Twenty-First-Century Popular Fiction, edited by Bernice M. Murphy and Stephen Matterson, Edinburgh UP, 2017, pp. 1-8.

Murphy, Bernice M. “‘We Will Have a Happy Marriage If It Kills Him’: Gillian Flynn and the Rise of Domestic Noir.” Twenty-First-Century Popular Fiction, edited by Bernice M. Murphy and Stephen Matterson, Edinburgh UP, 2017, pp. 158-169.

Nadal, Marita, and Mónica Calvo. “Trauma And Literary Representation: An Introduction.” Trauma in Contemporary Literature. Routledge, 2014, pp. 1-13.

Negra, Diane, and Yvonne Tasker. Interrogating Postfeminism: Gender and the Politics of Popular Culture. Illustrated, Duke University Press Books, 2007.

Negra, Diane. What a Girl Wants?: Fantasizing the Reclamation of Self in Postfeminism. Routledge, 2014.

Newhouse, Thomas. The Beat Generation and the Popular Novel in the United States, 1945–1970. McFarland and Company, 2000.

Nolan, Michael. “An Interview with Sally Rooney.” The Tangerine, Autumn 2017, thetangerinemagazine.com/print/interview-sally-rooney. Accessed 5 August 2022.

O’Neill, Lauren. “Ultraviolence, Party Chat and Erotic Photography: The World of Eliza Clark’s ‘Boy Parts’.” Vice, 5 Aug. 2020, www.vice.com/en/article/3azjb3/eliza-clark-boy-parts-author-interview. Accessed 8 August 2022.

Offen, Karen. “Defining Feminism: A Comparative Historical Approach.” Signs, vol. 14, no. 1, 1988, pp. 119-157. 

Oggins, Jean. “Underrepresentation of Women Writers in ‘Best American’ Anthologies: The Role of Writing Genre and Editor Gender.” Sex roles, vol. 71, no. 3, 2014, pp. 182-195.

Omar, Yasmin. “The Rise of the Antiheroine: Why Women Are Finally Allowed to Be ‘Unlikeable’ On-Screen.” Harper’s BAZAAR, 17 Oct. 2018, www.harpersbazaar.com/uk/culture/entertainment/a23817045/the-rise-of-the-antiheroine-why-women-are-finally-allowed-to-be-unlikeable-on-screen. Accessed 3 April 2022.

Onega, Susana. “Victimhood.” The Routledge Companion to Literature and Trauma, edited by Colin Davis and Hanna Meretoja. Routledge, 2020, pp. 91-99.

PBS NewsHour. “‘Conversations With Friends’ Author Sally Rooney Answers Your Questions.” YouTube, uploaded by PBS NewsHour, 30 Sept. 2019, www.youtube.com/watch?v=iIGSMGdgCyQ&ab_channel=PBSNewsHour. Accessed 5 August 2022.

Petersen, Anne Helen. Too Fat, Too Slutty, Too Loud: The Rise and Reign of the Unruly Woman. Reprint, Plume, 2017.

Peyser, Sophia. “The ‘Fleabag’ Era of Dissociative Feminism Must End.” Lithium Magazine, 19 Jan. 2022, lithiumagazine.com/2022/01/19/the-fleabag-era-of-dissociative-feminism-must-end. Accessed 3 April 2022.

Phipps, Alison. Me, Not You: The Trouble with Mainstream Feminism. 1st ed., Manchester University Press, 2020.

Pym, Olivia. “Lisa Taddeo: ‘I’m Interested in the Depravity of Human Nature.’” Esquire, 23 June 2021, www.esquire.com/uk/culture/books/a36750238/lisa-taddeo-animal-interview-three-women. Accessed 5 August 2022.

Rankin, Seija. “Lisa Taddeo on Writing the Female Experience: ‘It’s Meant to Make People Feel Less Alone.’” The Hollywood Reporter, 16 June 2022, www.hollywoodreporter.com/lifestyle/arts/lisa-taddeo-ghost-lover-interview-three-women-1235166290. Accessed 5 August 2022.

Rivers, Nicola. Postfeminism(s) and the Arrival of the Fourth Wave: Turning Tides. Palgrave Macmillan, 2017.

Rivkin, Julie and Michael Ryan. “Introduction: Feminist Paradigms.” Literary Theory, an Anthology, edited by Julie Rivkin and Michael Ryan, 2nd ed., Blackwell Publishing Ltd, 2014, pp. 765-769.

Roche, David, and Cristelle Maury. Women Who Kill: Gender and Sexuality in Film and Series of the Post-Feminist Era. Bloomsbury Publishing, 2020.

Rome, Alexandra S., Stephanie O’Donohoe, and Susan Dunnett. “Rethinking Feminist Waves.” Handbook of Research on Gender and Marketing. Edward Elgar Publishing, 2019, pp. 252-272.

Rosenfeld, Lucinda. “Heroines of Self-Hate.” The New York Times, 27 Feb. 2021, www.nytimes.com/2021/02/27/books/review/sally-rooney-ottessa-moshfegh-melissa-broder-self-harm-female-characters.html?referringSource=articleShare. Accessed 14 April 2022.

Saramandi, Ariel. “A Novel About Sleeping Through the ’90s, Designed to Wake You Up.” Electric Literature, 25 Jan. 2021, electricliterature.com/a-novel-about-sleeping-through-the-90s-designed-to-wake-you-up-in-2018. Accessed 6 August 2022.

Schwartzmann, Rachel. “The Darkness and the Beauty: Lisa Taddeo Interviewed.” BOMB Magazine, 4 June 2021, bombmagazine.org/articles/lisa-taddeo-interviewed. Accessed 5 August 2022.

Showalter, Elaine. “Feminist Criticism in the Wilderness.” Critical Inquiry, vol. 8, no. 2, 1981, pp. 179–205.

Simon & Schuster Books. “‘We Have a Right to Our Rage’—Lisa Taddeo Discusses Her Debut Novel ANIMAL.” YouTube, uploaded by Simon and Schuster Books, 21 May 2021, www.youtube.com/watch?v=JWxR9RCSpeo&ab_channel=Simon%26SchusterBooks. Accessed 9 August 2022.

Simon & Schuster. “Lisa Taddeo Rejects the Concept of the ‘Unlikeable’ Character.” YouTube, uploaded by Simon and Schuster Books, 28 May 2021, www.youtube.com/watch?v=AX4pVK1D2Xk&ab_channel=Simon%26SchusterBooks. Accessed 9 August 2022.

Simon, Rachel. “Why ‘Not Okay’ Director Quinn Shephard Warned Viewers About Its Unlikable Female Protagonist.” Shondaland, 5 Aug. 2022, www.shondaland.com/inspire/a40809427/why-not-okay-director-quinn-shepha…’Brien%20makeover.&text=In%20the%20very%20first%20minutes,and%20an%20unlikable%20female%20protagonist. Accessed 12 August 2022.

Singley, Carol J., and Susan Elizabeth Sweeney. Anxious Power: Reading, Writing, and Ambivalence in Narrative by Women. SUNY Press, 1993.

Sisley, Dominique. “‘I Feel Closer to Darkness’: Lisa Taddeo on Women, Rage and Tragedy.” AnOther, 15 June 2021, www.anothermag.com/design-living/13378/lisa-taddeo-interview-new-book-animal. Accessed 5 August 2022.

Smith, Gwendolyn. “Animal Author Lisa Taddeo: ‘I Showed My Four-Year-Old Kill Bill to Teach Her About Gender Inequality.’” INews, 30 June 2021, inews.co.uk/culture/books/animal-author-lisa-taddeo-three-women-interview-i-showed-my-four-year-old-kill-bill-to-teach-her-about-gender-inequality-1067435. Accessed 5 August 2022.

Spangler, Todd. “Hulu’s ‘Not Okay’ Ironic Content Warning About ‘Unlikable Female Protagonist’ Causes Confusion.” Variety, 1 Aug. 2022, variety.com/2022/digital/news/hulu-not-okay-unlikable-female-protagonist-content-warning-1235330476. Accessed 12 August 2022.

Spencer, Jane. “Afterword: Feminist Waves.” Third Wave Feminism: A Critical Exploration, Expanded Second Edition, edited by Stacy Gillis, Gillian Howie and Rebecca Munford, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 298-303.

Stoner, Rebecca. “‘My Year of Rest and Relaxation’ Is a Narcoleptic Triumph.” Pacific Standard, 12 July 2018, psmag.com/social-justice/ottessa-moshfegh-my-year-of-rest-and-relaxation. Accessed 6 August 2022.

Strätz, Juliane. “Revolt Through Passivity? Getting High and Staying in with Ottessa Moshfegh’s My Year of Rest and Relaxation.” Work: The Labors of Language, Culture, and History in North America, edited by J. Jesse Ramírez and Sixta Quassdorf, vol. 40, 2021, pp. 99-120.

Strong, Lynn Steger. “Is the Literary Trend Toward Passive Women Progress? Maybe We’ve Been Misreading.” Los Angeles Times, 14 Aug. 2020, www.latimes.com/entertainment-arts/books/story/2020-08-13/female-novelists-break-the-mold-by-making-their-women-objects. Accessed on 4 August 2022.

Sudjic, Olivia. “Darkly Funny, Desperate and Full of Rage: What Makes a Millennial Novel?” The Guardian, 23 Sept. 2019, www.theguardian.com/books/2019/aug/17/what-makes-a-millennial-novel-olivia-sudjic. Accessed 3 April 2022.

Tally, Margaret. The Rise of the Anti-Heroine in TV's Third Golden Age. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Theado, Matt. “Beat Generation Literary Criticism.” Contemporary Literature, vol. 45, no. 4, 2004, pp. 747–61.

Thelwall, Mike. “Book Genre and Author Gender: Romance> Paranormal‐Romance to Autobiography> Memoir.” Journal of the Association for Information Science and Technology, vol. 68, no. 5, 2017, pp. 1212-1223.

Thelwall, Mike. “Reader and Author Gender and Genre in Goodreads.” Journal of Librarianship and Information Science, vol. 51, no. 2, 2019, pp. 403-430.

Thoma, Pamela. “Chick Noir: Surveilling Femininity and the Affects of Loss in Gone Girl.” Noir Affect, edited by Christopher Breu and Elizabeth Hatmaker, Online Edition, Fordham University Press, 2020.

Tolentino, Jia. “Ottessa Moshfegh’s Painful, Funny Novel of a Young Woman’s Chemical Hibernation.” The New Yorker, 11 July 2018, www.newyorker.com/books/page-turner/ottessa-moshfeghs-painful-funny-novel-of-a-young-womans-chemical-hibernation. Accessed 6 August 2022.

Tulathimutte, Tony. “Why There’s No ‘Millennial’ Novel.” The New York Times, 7 Dec. 2016, www.nytimes.com/2016/12/07/books/review/why-theres-no-millennial-novel.html?searchResultPosition=1. Accessed 17 July 2022.

van der Woude, Sara. A Detached Search for Connection: The Role of Affect and Contemporary Society in Millennial Women’s Fiction. 2022. Utrecht University, Master’s Thesis.

Walker, Cheryl. “Feminist Literary Criticism and the Author.” Critical Inquiry, vol. 16, no. 3, 1990, pp. 551-571.

Waterstones. “Ottessa Moshfegh: The Waterstones Interview.” YouTube, uploaded by Waterstones, 17 Aug. 2018, www.youtube.com/watch?v=BMwQ9u283z0. Accessed 5 August 2022.

Weinberg, Dana B., and Adam Kapelner. “Comparing Gender Discrimination and Inequality in Indie and Traditional Publishing.” PloS one, vol. 13, no. 4, 2018, e0195298.

Whistles. “In Conversation With Lisa Taddeo on Her Explosive Debut Novel Animal.” Whistles, n.d., www.whistles.com/inspiration/interviews/in-conversation-with-lisa-taddeo-on-her-explosive-debut-novel-animal.html. Accessed 9 August 2022.

Williams, Mary Elizabeth. “‘Animal’ Author Lisa Taddeo: ‘‘Bad Women’ Are Not Allowed to Tell Their Stories’.” Salon, 13 July 2021, www.salon.com/2021/07/13/animal-lisa-taddeo-salon-talks. Accessed 5 August 2022.

 

Download scriptie (5.19 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Martina Vitackova en Elisabeth Bekers