Een stressvolle periode zoals een lockdown? Er bestaan reddingsboeien om hiermee om te gaan!

Laura
Belgrado

 

image-20220916174417-2

© Niklas Hamann - Unsplash

Hebt u ook psychische moeilijkheden ervaren tijdens de COVID-lockdown? U bent niet de enige. Uit onderzoek blijkt een toename in verveling en een daling in levenstevredenheid bij een groot deel van de bevolking. Toch is er hierin heel wat variatie tussen mensen, waarbij de vraag gesteld kan worden hoe dit komt.

“Ik ben erg verveeld. Ik kan niets doen. Ik zit vast in een gesloten ruimte en doe dezelfde dingen opnieuw en opnieuw. Ik ben ongelukkig.” Dit zijn de woorden van een Chinese vrouw die geïnterviewd werd tijdens de eerste COVID-19 lockdown (FRANCE 24 English, 2020).

Een groot deel van de bevolking in België heeft tijdens de coronacrisis twee keer een hele periode in isolatie moeten doorbrengen: de COVID-lockdowns. Dit zorgde bij heel wat mensen voor een toename in verveling, een daling in levenstevredenheid en een daling in lockdown-volharding (deze term werd in de scriptie gebruikt om te wijzen op het gevoel de lockdown nog te kunnen volhouden). Aangezien er mensen zijn die hier meer last van hadden dan anderen, en er zelfs mensen zijn die de lockdown net een voordeel vonden, reist de vraag op hoe dit nu komt. Welke factoren zorgen ervoor dat sommigen hier meer of minder moeite mee hadden?

Dit is belangrijk om te weten, aangezien we, indien we achter deze mechanismen kunnen komen, deze als reddingsboeien kunnen inzetten in behandeling bij stressvolle periodes (zoals lockdowns). In deze scriptie werden zowel emotieregulatie als zelfmotivatie onderzocht als mogelijke reddingsboeien tijdens de lockdown.

Omgaan met je emoties: emotieregulatie

In de scriptie worden er twee types van emotieregulatie besproken, namelijk emotionele integratie en emotionele suppressie. Emotionele integratie is een goede manier om om te gaan met je emoties, waarbij je eigenlijk je emoties als signaalgevers ziet om er vervolgens op een goede manier naar te handelen. Bijvoorbeeld als je je overweldigd voelt na een drukke dag en op basis daarvan beslist om ’s avonds iets rustig te doen. Emotionele suppressie anderzijds is een eerder nefaste manier van omgaan met je emoties en komt eigenlijk neer op het onderdrukken van emoties. Uiteraard hangt het ook af van de context welke emotieregulatie strategie je best gebruikt, aangezien het in sommige contexten beter kan zijn om net wel even de emoties te onderdrukken. Een vraag die gesteld kan worden is op welke manier de emotieregulatie strategieën instaan in het omgaan met verveling, levenstevredenheid en lockdown-volharding tijdens de lockdown. Hier zou zelfmotivatie (het zichzelf motiveren) een antwoord op kunnen bieden.

Jezelf motiveren: zelfmotivatie

Van zelfmotivatie worden in de scriptie tevens twee types onderscheiden, namelijk autonomie-gerichte zelfmotivatie en controle-gerichte zelfmotivatie. Autonomie-gerichte zelfmotivatie is meer vrijwillig van aard en kan gebruikt worden om bv. een activiteit of een maatregel leuk te maken, waarbij er een link gemaakt kan worden met emotionele integratie (aangezien dit ook vrijwillig van aard is). Wanneer mensen anderzijds controle-gerichte zelfmotivatie gebruiken, dan forceren ze zichzelf om iets te doen, waarbij er een link gemaakt kan worden met emotionele suppressie (aangezien dit ook eerder niet vrijwillig van aard is).

In de huidige scriptie wordt onderzocht in welke mate het verband tussen emotieregulatie enerzijds en verveling, levenstevredenheid en lockdown-volharding anderzijds deels gemedieerd (verklaard) wordt door zelfmotivatie. Deze mogelijke (gedeeltelijke) mediërende rol is nog nooit onderzocht geweest, wat dit onderzoek relevant maakt.

Er worden twee onderzoeksvragen besproken. In de eerste onderzoeksvraag wordt de vraag gesteld hoe de emotieregulatie strategieën, gemeten in maart 2020 (tijdens de eerste lockdown in België), gerelateerd zijn aan enkele indicatoren van aanpassing, namelijk verveling, levenstevredenheid en lockdown-volharding, gemeten eind november 2020 (acht maanden later, tijdens de tweede COVID-lockdown). In de tweede onderzoeksvraag wordt gepeild naar een verklarende factor voor de verbanden van onderzoeksvraag 1. Specifiek wordt de vraag gesteld in welke mate de verbanden tussen emotieregulatie en de aanpassingsindicatoren (verveling, levenstevredenheid en lockdown-volharding) gemedieerd worden door het gebruik van verschillende zelfmotivatie strategieën eind november 2020 (tijdens de tweede lockdown).

image 513

Methode

Van 2423 participanten werd data geanalyseerd tijdens de eerste en tweede COVID-lockdown in België. Hiervoor werd gebruik gemaakt van R studio, versie 3.6.3 en IBM SPSS (Statistical Package for Social Science), versie 22. Voor de eerste onderzoeksvraag werd een correlatietabel berekend en voor de tweede werd gebruik gemaakt van Structurele Vergelijkingsmodellering.

Resultaten

Als er ten eerste gekeken wordt naar de verbanden tussen emotieregulatie en verveling, levenstevredenheid en lockdown-volharding, bleek emotionele integratie tegen de verwachtingen in geen significante effecten te hebben op verveling, levenstevredenheid en lockdown-volharding. Daarnaast bleek dat hoe meer iemand zijn gevoelens onderdrukt, hoe meer deze persoon gevoelens van verveling ervaart, hoe minder levenstevredenheid deze ervaart en hoe minder deze het gevoel heeft de lockdown nog te kunnen volhouden. Als er vervolgens gekeken wordt naar zelfmotivatie als gedeeltelijke verklarende factor, bleek er hiervoor amper evidentie gevonden te worden. Echter tonen de bevindingen wel de indirecte positieve invloed aan van emotionele integratie via autonomie-gerichte zelfmotivatie. De resultaten tonen namelijk aan dat hoe meer iemand aan emotionele integratie doet, hoe meer autonomie-gerichte zelfmotivatie er gehanteerd wordt, wat geassocieerd is met minder verveling, meer levenstevredenheid en meer lockdown-volharding.

Richtlijnen voor therapie

Deze resultaten zijn relevant aangezien deze richtlijnen geven voor therapie tijdens stressvolle periodes zoals lockdowns. Op basis van de gevonden evidentie zou het nuttig zijn om in te zetten op het aanleren van autonomie-gerichte zelfmotivatie (gezien de associatie met minder verveling en meer levenstevredenheid en lockdown-volharding) en het afleren van emotionele suppressie (gezien de associatie met meer verveling en minder levenstevredenheid en lockdown-volharding).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCE 24 English. (2020, 10 maart). Anxiety, isolation, boredom: The side effects of coronavirus in China. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bmYZxtX4mjU

Bibliografie

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2), 217–237. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004

Aldao, A., Sheppes, G., & Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation Flexibility. Cognitive Therapy and Research, 39(3), 263–278. https://doi.org/10.1007/s10608-014-9662-4

Ammar, A., Chtourou, H., Boukhris, O., Trabelsi, K., Masmoudi, L., Brach, M., Bouaziz, B., Bentlage, E., How, D., Ahmed, M., Mueller, P., Mueller, N., Aloui, A., Hammouda, O., Paineiras-Domingos, L. L., Braakman-jansen, A., Wrede, C., Bastoni, S., Pernambuco, C. S., Hoekelmann, A. (2020). Social participation and life satisfaction of peoples during the COVID-19 home confinement: the ECLB-COVID19 multicenter study. Nutrients, 3. https://doi.org/10.1101/2020.05.05.20091066

APA Dictionary of Psychology. (2020). APA Dictionary of Psychology. https://dictionary.apa.org/life-satisfaction

Benita, M., Benish-Weisman, M., Matos, L., & Torres, C. (2019). Integrative and suppressive emotion regulation differentially predict well-being through basic need satisfaction and frustration: A test of three countries. Motivation and Emotion, 44(1), 67–81. https://doi.org/10.1007/s11031-019-09781-x

Boylan, J., Seli, P., Scholer, A. A., & Danckert, J. (2021). Boredom in the COVID-19 pandemic: Trait boredom proneness, the desire to act, and rule-breaking. Personality and Individual Differences, 171, 110387. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110387

Bradley S. (2000). Affect regulation and the development of psychopathology.           The Guilford Press, New York.

Brenning, K., Dieleman, L., Waterschoot, J., Morbée, S., Vermote, B., Soenens,      B., Van der Kaap-Deeder, J., van den Bogaard, D., & Vansteenkiste, M.   (2022). (Ter perse). Maladaptive Emotion Regulation as a Vulnerability Factor during the COVID-19 Pandemic: A 10-Wave Longitudinal Study.          Stress & Health.

Brenning, K., Soenens, B., Van Petegem, S., & Vansteenkiste, M. (2015). Perceived Maternal Autonomy Support and Early Adolescent Emotion Regulation: A Longitudinal Study. Social Development, 24(3), 561–578. https://doi.org/10.1111/sode.12107

Brodeur, A., Clark, A. E., Flèche, S., & Powdthavee, N. (2020). Assessing the impact of the coronavirus lockdown on unhappiness, loneliness, and boredom using Google Trends. ResearchGate, 1–12. https://www.researchgate.net/publication/340963000_Assessing_the_impact_of_the_coronavirus_lockdown_on_unhappiness_loneliness_and_boredom_using_Google_Trends

Brummer, L., Stopa, L., & Bucks, R. (2014). The Influence of Age on Emotion Regulation Strategies and Psychological Distress. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42(6), 668–681. https://doi.org/10.1017/s1352465813000453

Calkins, S. D., & Hill, A. (2007). Caregiver influences on emerging           emotionregulation: Biological and environmental transactions in early           development. In J. J. Gross & J. J. Gross (Eds.), Handbook of emotion           regulation (pp. 229–248). New York: Guilford Press.

Cassidy J (1994) Emotion Regulation: infuences of attachment relationships.           Monogr Soc Res Child Dev 59:228–249. doi:10.1111/j.1540-          5834.1994.tb01287.x

Chao, M., Chen, X., Liu, T., Yang, H., & Hall, B. J. (2020). Psychological distress        and state boredom during the COVID-19 outbreak in China: the role of           meaning in life and media use. European Journal of Psychotraumatology,        11(1), 1769379. https://doi.org/10.1080/20008198.2020.1769379

Chapman, B. P., Fiscella, K., Kawachi, I., Duberstein, P., & Muennig, P. (2013). Emotion suppression and mortality risk over a 12-year follow-up. Journal of Psychosomatic Research, 75(4), 381–385. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2013.07.014

Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A. (2004). Emotion Regulation as a Scientific Construct: Methodological Challenges and Directions for Child Development Research. Child Development, 75(2), 317–333. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00673.x

Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., Williams, E., & 606Thigpen, J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. Psychological bulletin, 143(9), 939–991. 608https://doi.org/10.1037/bul0000110

Cracco, E., Goossens, L., & Braet, C. (2017). Emotion regulation across childhood and adolescence: evidence for a maladaptive shift in adolescence. European Child & Adolescent Psychiatry, 26(8), 909–921. https://doi.org/10.1007/s00787-017-0952-8

Darden, D. K., & Marks, A. H. (1999). Boredom: A socially disvalued emotion.           Sociological Spectrum, 19(1), 13–37.

https://doi.org/10.1080/027321799280280

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1104_01

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-Determination Theory. Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1, 416–437. https://doi.org/10.4135/9781446249215.n21

Diener, E., Emmons, R. A., R.J.L., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1). https://emmons.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/90/2015/08/…

Eftekhari, A., Zoellner, L. A., & Vigil, S. A. (2009). Patterns of emotion regulation           and psychopathology. Anxiety, Stress & Coping, 22(5), 571–586.           https://doi.org/10.1080/10615800802179860

Emery, A. A., Heath, N. L., & Mills, D. J. (2015). Basic Psychological Need Satisfaction, Emotion Dysregulation, and Non-suicidal Self-Injury Engagement in Young Adults: An Application of Self-Determination Theory. Journal of Youth and Adolescence, 45(3), 612–623. https://doi.org/10.1007/s10964-015-0405-y

Ezpeleta, L., Navarro, J. B., de la Osa, N., Trepat, E., & Penelo, E. (2020). Life           Conditions during COVID-19 Lockdown and Mental Health in Spanish           Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public           Health, 17(19), 7327. https://doi.org/10.3390/ijerph17197327

Fahlman, S. A., Mercer, K. B., Gaskovski, P., Eastwood, A. E., & Eastwood, J. D. (2009). Does a Lack of Life Meaning Cause Boredom? Results from Psychometric, Longitudinal, and Experimental Analyses. Journal of Social and Clinical Psychology, 28(3), 307–340. https://doi.org/10.1521/jscp.2009.28.3.307

Farmer, R., & Sundberg, N. D. (1986). Boredom Proneness--The Development and Correlates of a New Scale. Journal of Personality Assessment, 50(1), 4–17. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5001_2

FRANCE 24 English. (2020, 10 maart). Anxiety, isolation, boredom: The side effects of coronavirus in China. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bmYZxtX4mjU

Fujita, F., & Diener, E. (2005). Life Satisfaction Set Point: Stability and Change. Journal of Personality and Social Psychology, 88(1), 158–164. https://doi.org/10.1037/0022-3514.88.1.158

Gigantesco, A., Fagnani, C., Toccaceli, V., Stazi, M. A., Lucidi, F., Violani, C., & Picardi, A. (2019). The Relationship Between Satisfaction With Life and Depression Symptoms by Gender. Frontiers in Psychiatry, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00419

Gross, J. J. (2001). Emotion Regulation in Adulthood: Timing Is Everything. Current Directions in Psychological Science, 10(6), 214–219. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00152

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 348–362. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348

Home. (2022, March 11). De Motivatiebarometer, https://motivatiebarometer.com/en/

Hood, C. D., & Carruthers, C. P. (2013). Facilitating change through leisure: The leisure and well-being model of therapeutic recreation practice. In T. Freire (Ed.), Positive leisure science (pp. 121–140). Houten, Netherlands: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007- 5058-6_7

Hunter, A., & Eastwood, J. D. (2016). Does state boredom cause failures of attention? Examining the relations between trait boredom, state boredom, and sustained attention. Experimental Brain Research, 236(9), 2483–2492. https://doi.org/10.1007/s00221-016-4749-7

Kim, Y. E., Brady, A. C., & Wolters, C. A. (2018). Development and validation of the brief regulation of motivation scale. Learning and Individual Differences, 67, 259-265. doi:10.1016/j.lindif.2017.12.010

Kochhar, A. S., Bhasin, R., Kochhar, G. K., Dadlani, H., Mehta, V. V., Kaur, R., & Bhasin, C. K. (2020). Lockdown of 1.3 billion people in India during Covid-19 pandemic: A survey of its impact on mental health. Asian Journal of Psychiatry, 54, 102213. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102213

Koivumaa-Honkanen, H., Honkanen, R., Viinamäki, H., Heikkilä, K., Kaprio, J., & Koskenvuo, M. (2001). Life Satisfaction and Suicide: A 20-Year Follow-Up Study. American Journal of Psychiatry, 158(3), 433–439. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.3.433

Kruk, M., Zawodniak, J. (2020, 13 juli). A Comparative Study of the Experience

of Boredom in the L2 and L3 Classroom. English Teaching & Learning.

https://link.springer.com/article/10.1007/s42321-020-00056-0?error=cookies_not_supported&code=be1e5efb-84e7-417f-ac6c-eb86209aced5

Laga, E. (2005). Steekkaarten doceerpraktijk. Antwerpen: Garant.

Lee, F. K. S., & Zelman, D. C. (2019). Boredom proneness as a predictor of depression, anxiety and stress: The moderating effects of dispositional mindfulness. Personality and Individual Differences, 146, 68–75. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.001

Leigh-Hunt, N., Bagguley, D., Bash, K., Turner, V., Turnbull, S., Valtorta, N., & Caan, W. (2017). An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation and loneliness. Public Health, 152, 157–171. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.07.035

McRae, K., & Gross, J. J. (2020). Emotion regulation. Emotion, 20(1), 1-9. http://dx.doi.org/10.1037/emo0000703

McRae, K., Gross, J. J., Weber, J., Robertson, E. R., Sokol-Hessner, P., Ray, R.       D., Gabrieli, J. D., & Ochsner, K. N. (2012). The development of emotion           regulation: an fMRI study of cognitive reappraisal in children, adolescents and young adults. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 7(1), 11–      22. https://doi.org/10.1093/scan/nsr093

McWelling, T. (2007). Psychopathology and Boredom: A Neglected Association.

ResearchGate, 165. https://www.researchgate.net/profile/Rita-Damico-

2/publication/288392197_Women_as_psychology_academics_The_case

_of_Italy/links/5bf3d765a6fdcc3a8de38005/Women-as-psychology-

academics-The-case-of-Italy.pdf#page=155

Mercer-Lynn, K. B., Hunter, J. A., & Eastwood, J. D. (2013). Is Trait Boredom Redundant? Journal of Social and Clinical Psychology, 32(8), 897–916. https://doi.org/10.1521/jscp.2013.32.8.897

Nett, U. E., Goetz, T., & Daniels, L. M. (2010). What to do when feeling bored?           Learning and Individual Differences, 20(6), 626–638.           https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.09.004

Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom. Theory and Research in Education, 7(2), 133–144. https://doi.org/10.1177/1477878509104318

Oliver, E., Markland, D., Hardy, J., & Petherick, C. (2008). The effects of           autonomy-supportive versus controlling environments on self-talk.           Motivation and Emotion, 32(3), 200-212.

O’Neill, R. (2020, 21 juni). The people who don’t want lockdown to end. WalesOnline. Geraadpleegd op 29 april 2022, van https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/people-who-dont-want-lock…

Pietrabissa, G., & Simpson, S. G. (2020). Psychological Consequences of Social Isolation During COVID-19 Outbreak. Frontiers in Psychology, 11, 2. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.02201

Reis, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily Well-Being: The Role of Autonomy, Competence, and Relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(4), 419–435. https://doi.org/10.1177/0146167200266002

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. In Journal of Statistical Software (Vol. 48, Issue 2, pp. 1–36). http://www.jstatsoft.org/v48/i02/

Roth, G., Assor, A., Niemiec, C. P., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). The emotional and academic consequences of parental conditional regard: Comparing conditional positive regard, conditional negative regard, and autonomy support as parenting practices. Developmental Psychology, 45, 1119–1142.

Roth, G., Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2019). Integrative emotion regulation: Process and development from a self-determination theory perspective. Development and Psychopathology, 31(3), 945–956. https://doi.org/10.1017/s0954579419000403

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066x.55.1.68

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). A self-determination theory approach to psychotherapy: The motivational basis for effective change. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 186–193. https://doi.org/10.1037/a0012753

Ryan, R. M., Deci, E. L., & Vansteenkiste, M. (2016). Autonomy and autonomy disturbances in self-development and psychopathology: Research on motivation, attachment, and clinical process.701In D. Cicchetti (Ed.), Developmental psychopathology: Theory and method (p. 385–438). John 702Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781119125556.devpsy109

Schwinger, M., & Otterpohl, N. (2017). Which one works best? Considering the relative importance of motivational regulation strategies. Learning and Individual Differences, 53, 122–132. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.12.003

Schwinger, M., Steinmayr, R., & Spinath, B. (2009). How do motivational regulation strategies affect achievement: Mediated by effort management and moderated by intelligence. Learning and Individual Differences, 19(4), 621-627. doi:10.1016/j.lindif.2009.08.006

SDSN Secretariat. (2020). New report highlights the impact of COVID-19 on life satisfaction worldwide. sustainable development solutions network. https://www.unsdsn.org/new-report-highlights-the-impact-of-covid-19-on-life-satisfaction-worldwide.

Seo, M. G., & Ilies, R. (2009). The role of self-efficacy, goal, and affect in dynamic motivational self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109(2), 120–133. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.03.001

Spaeth, M., Weichold, K., & Silbereisen, R. K. (2015). The development of leisure boredom in early adolescence: Predictors and longitudinal associations with delinquency and depression. Developmental Psychology, 51(10), 1380–1394. https://doi.org/10.1037/a0039480

Taelemans, N. (2016). Demand-withdrawgedragin partnerrelaties: Samenhang           met negatieve emoties, arousal en emotieregulatie. [Ongepubliceerde           masterscriptie]. Universiteit Gent.

Teixeira, A., Silva, E., Tavares, D., & Freire, T. (2014). Portuguese validation of the Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents (ERQ-CA): relations with self-esteem and life satisfaction. Child Indicators Research, 8(3), 605–621. https://doi.org/10.1007/s12187-014-9266-2

Urry, H. L., & Gross, J. J. (2010). Emotion Regulation in Older Age. Current Directions in Psychological Science, 19(6), 352–357. https://doi.org/10.1177/0963721410388395

Van Leeuwen, E., & Bourdeau-Lepage, L. (2020b). Spatial Differences and the Impact of the Lockdown on Well-Being in the Netherlands. SSRN Electronic Journal. Published. https://doi.org/10.2139/ssrn.3597707

Waterschoot. J., Morbée, S., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2021a).           “Walking a mile in one's shoes”: the role of motivational profiles in the           experience of a 100 km walking tour. Artikel in voorbereiding.

Waterschoot, J., Morbée, S., Vermote, B., Brenning, K., Flamant, N., & Vansteenkiste, M., Soenens, B. (2021b). Emotion Regulation in Times of COVID-19: A Person-Centered Approach Based on Self-Determination Theory. Cognition and Emotion. Artikel in voorbereiding.

Waterschoot., J., Soenens, B., Vermote, B., Morbée, S., & Vansteenkiste, M.           (2021c). “It's up to you”: a multi-method approach towards the validation           and the effectiveness of self-motivating strategies. Artikel in           voorbereiding.

Waterschoot, J., Van der Kaap-Deeder, J., Morbée, S., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2021d). “How to Unlock Myself from Boredom?” The Role of Mindfulness and a Dual Awareness- and Action-oriented Pathway during the COVID-19 Lockdown. Aries Systems Corporation.

Weinstein, N., & Ryan, R. M. (2011). A self-determination theory approach to understanding stress incursion and responses. Stress and Health, 27(1), 4–17. https://doi.org/10.1002/smi.1368

Weissinger, E., Caldwell, L. L., & Bandalos, D. L. (1992). Relation between           intrinsic motivation and boredom in leisure time. Leisure Sciences, 14(4),           317–325. https://doi.org/10.1080/01490409209513177

Zeman, J., Cassano, M., Perry-Parrish, C., Stegall, S. (2006). Emotion           regulation in children and adolescents. J Dev Behav Pediatr           27:155–168. Doidoi:10.1017/S09545794060605

Download scriptie (496.14 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Maarten Vansteenkiste en Joachim Waterschoot