Streven naar een duurzame werkhervatting bij zelfstandigen met kanker.

Veronique
Vandeloo

Hoewel kanker vaak gezien wordt als een ziekte die vooral ouderen treft, loopt 33,2% van de Belgische bevolking het risico op het ontwikkelen van kanker voor de leeftijd van 75 jaar (Globocan, 2020). Krantenkoppen zoals: “Aantal kankergevallen stijgt jaar na jaar” (Engels, 2019) en “Aantal mannen met prostaatkankers in Vlaanderen stijgt, ook borstkankers boven Europees gemiddelde” (BELGA, 2019), getuigen van een algemene bezorgdheid over het stijgende aantal kankergevallen in België. In tegenstelling tot de talrijke studies over de behoeften van werknemers bij re-integratie naar de werkvloer, is er in het verleden weinig onderzoek gedaan naar de noden van zelfstandigen. Bijgevolg zijn alle ondersteunende maatregelen voor kankerpatiënten geënt op de beleving van kankerpatiënten met een bediende- of arbeidersstatuut. Deze masterscriptie onderzoekt de impact van kanker op zelfstandigen en peilt naar de noden van zelfstandigen tijdens en na hun behandeling.

Werkhervatting na kanker blijkt een beproeving voor veel zelfstandigen.

Met als doel deze onderzoeksvraag te beantwoorden werd eerst een kwantitatieve substudie opgezet om de belangrijkste thema’s te bepalen die in de interviewleidraad aan bod dienden te komen. Vervolgens werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waar er werd ingegaan op de unieke ervaringen en noden van zelfstandigen met kanker. Uit de resultaten is gebleken dat het hervatten van werk na kanker een aanzienlijke uitdaging is voor zelfstandige kankeroverlevenden en dit omwille van uiteenlopende redenen. Een eerste reden hield verband met de ziekte zelf. Zelfstandigen ervoeren zowel lichamelijke als psychische bijwerkingen als gevolg van de behandeling. Deze bijwerkingen vormden jaren nadien nog een belemmering in hun proces van werkhervatting. Het hebben van een ondersteunend netwerk en vooral het contact met lotgenoten zou hiertegen een buffer kunnen vormen. Ook zelfmanagement bleek essentieel te zijn bij zelfstandige kankeroverlevenden omdat zij een minder operationeel ondersteunings- en managementsysteem hebben. Vermeldenswaardig is ook dat de mogelijkheid om flexibel om te gaan met de eigen werktijden een van de voordelen was die vaak door zelfstandigen werd beschreven en ook dikwijls een stimulerende factor bleek te zijn in het proces van werkhervatting.

Sociale zekerheid voor zelfstandigen, een beperkt systeem

In de onmogelijkheid verkeren om het werk progressief te hervatten en een te kort aan informatie en begeleiding vormden samen met een behoefte aan administratieve en wetgevende vereenvoudiging, de voornaamste tekorten in het wetgevende systeem. Ook het niet voorzien van een re- integratietraject en het ontbreken van een overbruggingsrecht vormden pijnpunten.

Conclusie

Samengevat kunnen we concluderen dat de maatschappelijke solidariteit naar zelfstandigen toe beperkt is en privé-initiatieven om dit te compenseren nog onvoldoende gekend zijn. De behoefte aan richtlijnen en interventies om zelfstandigen met kanker te ondersteunen vereist samenwerking tussen verschillende belanghebbenden om het juiste model te creëren. Dit model zou de vorm kunnen aannemen van een portaal van sociale zekerheid, speciaal aangepast aan de rechten en de eigenheid van zelfstandige activiteiten. Andere prioritaire stappen die men kan nemen zijn het aanbieden van een informatiebrochure over de wetgeving in verband met werkhervatting en het installeren van een aanspreekpunt dat de verschillende beleidsdomeinen overkoepelt en waar alle betrokkenen terechtkunnen met vragen over werkhervatting.

 

Bibliografie

Adams, W.C. (2015) Conducting Semi-Structured Interviews. In: Wholey, J.S., Harty, H.P. and Newcomer, K.E., Eds., Handbook of Practical Program Evaluation, 492- 505.https://doi.org/10.1002/9781119171386.ch19

 

Adeoye‐Olatunde, O. A., & Olenik, N. L. (2021). Research and scholarly methods: Semi‐structured interviews. JACCP: Journal of the American college of clinical pharmacy, 4(10), 1358–1367. https://doi.org/10.1002/jac5.1441

 

Admin-Sciensano. (2021, December 20). Kanker. Naar een gezond België. Opgehaald 15 mei 2022 van ://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/niet-overdraagbare- aandoeningen/kanker

 

Alles over kanker. (2021, December 8). Immunotherapie. Alles over kanker. Opgehaald op 15 mei, 2022 van https://www.allesoverkanker.be/immunotherapie#soorten-immunotherapie

 

Álvarez, G., Sinde-Cantorna, A. (2014). Self-employment and job satisfaction: An empirical analysis. International Journal of Manpower, 35(5), 688–702. https://doi.org/10.1108/ijm- 11-2012-0169

 

Arbeidsongeschiktheidsbesluit zelfstandigen (1971, 20 juli). http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/ wet.htm

 

Aunan, S. T., Wallgren, G. C., & Sætre Hansen, B. (2019). Breast cancer survivors' experiences of dealing with information during and after adjuvant treatment: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 28(15-16), 3012-3020. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.14700

 

Bashir, S., Gebremedhin, T., & Chawdhry, M. (2014). Does self-employment enhance regional economic development. Journal Of Developmental Entrepreneurschip, 19(04). https://doi.org/10.1142/S1084946714500253

 

Bataineh, K. adnan. (2019). Impact of work-life balance, happiness at work, on employee performance. International Business Research, 12(2), 99. https://doi.org/10.5539/ibr.v12n2p99

 

BELGA.( 2019). Aantal mannen met prostaatkankers in Vlaanderen stijgt, ook borstkankers boven Europees gemiddelde.Geraadpleegd op 2 april 2021, van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191212_04764262

 

Belgian Cancer Registry. Belgian Cancer Registry - Cijfers over kanker. (n.d.). Geraadpleegd op 6 mei 2022, van https://kankerregister.org/Cijfers_over_kanker

 

Belgian Cancer Registry. Belgian Cancer Registry - Cijfers over kanker. (n.d.). Geraadpleegd op 16 mei 2022, van https://kankerregister.org/Cijfers_over_kanker

 

Belgian Cancer Registry. Belgian Cancer Registry - Cijfers over kanker. (n.d.). Opgehaald 10 mei 2022, van https://kankerregister.org/Cijfers_over_kanker

 

Benedict, C., Thom, B., Friedman, D. N., Pottenger, E., Raghunathan, N., & Kelvin, J. F. (2018).

Fertility information needs and concerns post-treatment contribute to lowered quality of life among young adult female cancer survivors. Supportive Care in Cancer, 26(7), 2209-2215. https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-017-4006-z

 

Bijleveld, C. C. J. H. (2013). Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

 

Bilodeau, K., Tremblay, D., & Durand, M.-J. (2019). Return to work after breast cancer treatments: Rebuilding everything despite feeling “in-between.” European Journal of Oncology Nursing, 41, 165–172. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.06.004

 

Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: A practical guide for beginners sage. London: Sage Publications Ltd.

 

Brierley, J., Gospodarowicz, M., & O'Sulivan, B. (2016). The principles of cancer staging.

Ecancermedicalscience, 10. https://doi.org/10.3332/ecancer.2016.ed61

 

Brouwer, S., Krol, B., Reneman, M. F., Bültmann, U., Franche, R.-L., van der Klink, J. J., & Groothoff, J. W. (2009). Behavioral determinants as predictors of return to work after long- term sickness absence: An application of the theory of planned behavior. Journal of Occupational Rehabilitation, 19(2), 166–174. https://doi.org/10.1007/s10926-009-9172-5

 

Cancelliere, C., Donovan, J., Stochkendahl, M. J., Biscardi, M., Ammendolia, C., Myburgh, C., & Cassidy, J. D. (2016). Factors affecting return to work after injury or illness: Best evidence synthesis of systematic reviews. Chiropractic & Manual Therapies, 24(1). https://doi.org/10.1186/s12998-016-0113-z

 

Charlier, C., Pauwels, E., Lechner, L., Spittaels, H., Bourgois, J., De Bourdeaudhuij, I., & Van Hoof,

E. (2012). Physical activity levels and supportive care needs for physical activity among breast cancer survivors with different psychosocial profiles: a cluster‐analytical approach. European Journal of Cancer Care, 21(6), 790-799. https:// /doi/abs/10.1111/j.1365- 2354.2012.01362.x

 

Charlier, C., Van Hoof, E., Pauwels, E., Lechner, L., Spittaels, H., & De Bourdeaudhuij, I. (2011). The contribution of general and cancer-related variables in explaining physical activity in a breast cancer population 3 weeks to 6 months post-treatment. Psycho-Oncology, 22(1), 203-211. https://doi.org/10.1002/pon.2079

Chemotherapie. Chemotherapie | Stichting tegen Kanker. (n.d.). Geraadpleegd op 10 mei 2022, van https://www.kanker.be/alles-over-kanker/behandelingen/chemotherapie

 

Chemotherapie. Chemotherapie | Stichting tegen Kanker. (n.d.). Opgehaald 10 mei, 2022, van https://www.kanker.be/alles-over-kanker/behandelingen/chemotherapie

 

Chirurgie. Chirurgie | Stichting tegen Kanker. (n.d.). Opgehaald 10 mei 2022, van https://www.kanker.be/alles-over-kanker/behandelingen/chirurgie

 

Compton, C. (2020). Correction to: The Nature and Origins of Cancer. Cancer: The Enemy From Within, C1-C1. https://doi.org/ 9783030406509

 

Cuthbert, C. A., Farragher, J. F., Hemmelgarn, B. R., Ding, Q., McKinnon, G. P., & Cheung, W.

Y. (2019). Self‐management interventions for cancer survivors: A systematic review and evaluation of intervention content and theories. Psycho-Oncology, 28(11), 2119–2140. https://doi.org/10.1002/pon.5215

 

Davis, C., Tami, P., Ramsay, D., Melanson, L., MacLean, L., Nersesian, S., & Ramjeesingh, R. (2020). Body image in older breast cancer survivors: A systematic review.

Psycho‐oncology, 29(5), 823-832. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pon.

5359

 

de Boer, A. G., Taskila, T., Ojajärvi, A., van Dijk, F. J., & Verbeek, J. H. (2009). Cancer survivors and unemployment. JAMA, 301(7), 753. https://doi.org/10.1001/jama.2009.187

 

De Cocker, K., Charlier, C., Van Hoof, E., Pauwels, E., Lechner, L., & Bourgois, J. et al. (2015).

Development and usability of a computer-tailored pedometer-based physical activity advice

 

for breast cancer survivors. European Journal of Cancer Care, 24(5), 673-682. https://doi.org/10.1111/ecc.12225

 

De herverdeling der sociale Lasten. Administratieve instructies (2022); De socialezekerheidsbijdragen & De herverdeling der sociale lasten. (n.d.). Opgehaald 26 mei 2022, van https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/ instructions/socialsecuritycontributions/socialchargesredistribution.html

 

Dodgson, J. E. (2019). Reflexivity in qualitative research. Journal of Human Lactation, 35(2), 220–

222. https://doi.org/10.1177/0890334419830990

 

Dunstan, D. A., Mortelmans, K., Tjulin, Å., & MacEachen, E. (2015). The role of co-workers in the return-to-work process. International Journal of Disability Management, 10. https://doi.org/10.1017/idm.2015.2

 

Engels, T. (2021). Aantal kankergevallen stijgt jaar na jaar. Geraadpleegd op 2 april 2021,van https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/aantal-kankergevallen-stijgt-jaar-na- jaar/article-normal-1425359.html

 

Etuknwa, A., Daniels, K., & Eib, C. (2019). Sustainable return to work: A systematic review focusing on personal and social factors. Journal of Occupational Rehabilitation, 29(4), 679– 700. https://doi.org/10.1007/s10926-019-09832-7

 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. (2021). Toegang tot Sociale bescherming - socialsecurity.belgium.be. Opgehaald op 15 mei 2022 van https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/s…- geven/toegang-sz/belgisch_actieplan_toegang_sociale_bescherming_nl.pdf

 

Ferlay, J., Steliarova-Foucher, E., Lortet-Tieulent, J., Rosso, S., Coebergh, J. W. W., Comber, H., Forman, D., & Bray, F. (2013). Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012. European Journal of Cancer, 49(6), 1374–1403. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2012.12.027

 

Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative Research. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. Opgehaald van http://pathways.bangor.ac.uk/fossey-et-al-evaluating-qual-research.pdf

 

Gerritsen, W. R., Westdorp, H., & Haanen, J. B. (2020). Immunotherapie van kanker. Leerboek Oncologie, 191–201. https://doi.org/10.1007/978-90-368-2449-1_11

 

Globocan. (2020). https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/56-belgium-fact- sheets.pdf

 

Goetz, S., Fleming, D., & Rupasingha, A. (2012). The Economic Impacts of Self-Employment.

Journal Of Agricultural And Applied Economics, 44(3), 315-321. https://doi.org/10.1017/S1074070800000432

 

Goorts, K., Boets, I., Decuman, S., Du Bois, M., Rusu, D., & Godderis, L. (2020). Psychosocial determinants predicting long-term Sickness absence: A register-based Cohort Study. Journal of Epidemiology and Community Health. https://doi.org/10.1136/jech-2020-214181

 

Gospodarowicz, M. K., & O'Sullivan, B. (2003). Prognostic factors in cancer patient care. TNM Online. https://doi.org/10.1002/0471463736.tnmp07

 

Gragnano, A., Simbula, S., & Miglioretti, M. (2020). Work–life balance: Weighing the importance of work–family and work–health balance. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 907. https://doi.org/10.3390/ijerph17030907

 

Hammer, M. J., Ercolano, E. A., Wright, F., Dickson, V. V., Chyun, D., & Melkus, G. D. E. (2015). Self-management for adult patients with cancer. Cancer Nursing, 38(2). https://doi.org/10.1097/ncc.0000000000000122

 

Head, B., Harris, L., Kayser, K., Martin, A., & Smith, L. (2018). As if the disease was not enough: coping with the financial consequences of cancer. Supportive care in cancer, 26(3), 975- 987. https://doi.org/ 10.1007/s00520-017-3918-y

 

Heidari, A. (2016). Chemotherapy a last resort for cancer treatment. Chemotherapy: Open Access,

05(04). https://doi.org/10.4172/2167-7700.1000e130

 

Hormoontherapie. Hormoontherapie | Stichting tegen Kanker. (n.d.). Opgehaald 10 mei 2022, van https://www.kanker.be/alles-over-kanker/behandelingen/hormoontherapie

 

Hwang, E. J., Lokietz, N. C., Lozano, R. L., & Parke, M. A. (2015). Functional deficits and quality of life among cancer survivors: Implications for occupational therapy in cancer survivorship care. The American Journal of Occupational Therapy, 69(6). https://doi.org/10.5014/ajot.2015.015974

 

IBM Corp. (2015). IBM SPSS Statistics for Mac, version 28.0. Armonk: IBM Corp.

 

Immuuntherapie. Immuuntherapie | Stichting tegen Kanker. (n.d.). Opgehaald 10 mei 2022, van https://www.kanker.be/alles-over-kanker/behandelingen/immuuntherapie

 

Kardong-Edgren, S. (2013). Bandura's self-efficacy theory…something is missing. Clinical Simulation in Nursing, 9(9). https://doi.org/10.1016/j.ecns.2013.07.001

 

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (1996, 3 juli). http://www.ejustice.just.fgov.be/ wet/wet.htm

 

Lee, S. H., Patel, P. C., & Phan, P. H. (2020). Are the self-employed more stressed? New evidence on an old question. Journal of Small Business Management, 1–27. https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1796467

 

Leuteritz, K., Friedrich, M., Sender, A., Richter, D., Mehnert-Theuerkauf, A., Sauter, S., & Geue, K. (2021). Return to work and employment situation of young adult cancer survivors: Results from the adolescent and young adult-leipzig study. Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, 10(2), 226–233. https://doi.org/10.1089/jayao.2020.0055

 

Loisel, P., Buchbinder, R., Hazard, R., Keller, R., Scheel, I., Van Tulder, M., & Webster, B. (2005).

Prevention of work disability due to musculoskeletal disorders: The challenge of implementing evidence. Journal of Occupational Rehabilitation, 15(4), 507–524. https://doi.org/10.1007/s10926-005-8031-2

 

Luo, T., Spolverato, G., Johnston, F., Haider, A. H., & Pawlik, T. M. (2015). Factors that determine cancer treatment choice among minority groups. Journal of Oncology Practice, 11(3), 259–

261. https://doi.org/10.1200/jop.2015.003640

 

Meerveld-Eggink, A., & Los, M. (2018). Immunotherapie in De oncologie. Bijblijven, 34(2), 108–

116. https://doi.org/10.1007/s12414-018-0296-4

 

Mehnert, A., de Boer, A., & Feuerstein, M. (2013). Employment challenges for cancer survivors.

Cancer, 119, 2151-2159. https://doi.org/10.1002/cncr.28067

 

Mehnert, A., Koch, U. (2013). Work satisfaction and quality of life in cancer survivors in the first year after oncological rehabilitation. Work, 46(4), 407–415. https://doi.org/10.3233/wor- 131676

 

Miller, K., Nogueira, L., Mariotto, A., Rowland, J., Yabroff, K., & Alfano, C. et al. (2019). Cancer treatment and survivorship statistics, 2019. CA: A Cancer Journal For Clinicians, 69(5), 363-385. https:// doi: 10.3322/caac.21565

 

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

 

Murphy, G. S., Szokol, J. W., Avram, M. J., Greenberg, S. B., Shear, T. D., Deshur, M. A., Vender,

J. S., Benson, J., & Newmark, R. L. (2017). Clinical effectiveness and safety of intraoperative methadone in patients undergoing posterior spinal fusion surgery. Anesthesiology, 126(5), 822–833. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000001609

 

Murphy, K. M., Markle, M. M., Nguyen, V., & Wilkinson, W. (2013). Addressing the employment-related needs of cancer survivors. Work, 46(4), 423–432. https://doi.org/10.3233/wor-131678

 

Parkinson, M., & Maheu, C. (2019). Cancer and work. Canadian oncology nursing journal = Revue canadienne de nursing oncologique, 29(4), 258–266.

 

Pauwels, E. E., Charlier, C., De Bourdeaudhuij, I., Lechner, L., Van Hoof, E. (2011). Care needs after primary breast cancer treatment. survivors' associated sociodemographic and medical characteristics. Psycho-Oncology, 22(1), 125–132. https://doi.org/10.1002/pon.2069

 

Pauwels, E. E., Charlier, C., De Bourdeaudhuij, I., Lechner, L., & Van Hoof, E. (2013). Care needs after primary breast cancer treatment. Survivors' associated socio-demographic and medical characteristics. Psycho‐Oncology, 22(1), 125-132. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pon.2069

 

Pauwels, E., Van Hoof, E., Charlier, C., Lechner, L., & De Bourdeaudhuij, I. (2012). Design and process evaluation of an informative website tailored to breast cancer survivors' and intimate partners' post-treatment care needs. BMC Research Notes, 5(1). https://doi.org/10.1186/1756-0500-5-548

 

Radiotherapie. Radiotherapie | Stichting tegen Kanker. (n.d.). Opgehaald 10 mei, 2022 van https://www.kanker.be/alles-over-kanker/behandelingen/radiotherapie

 

Rajendran, S. S., kumar Naik, P., Subramaniam, R., Asaithambi, N., & Shankar, S. (2021).

Perceived need experience of breast cancer survivors seeking health care–A qualitative approach. Psychology and Education, 58(3), 3361-3367.

 

Rosbjerg, R., Hansen, D. G., Zachariae, R., Hoejris, I., Lund, T., & Labriola, M. (2020). The predictive value of return to work self-efficacy for return to work among employees with cancer undergoing chemotherapy. Journal of Occupational Rehabilitation, 30(4), 665–678. https://doi.org/10.1007/s10926-020-09882-2

 

Rowbottom, C. (2013). Treatment delivery, intensity-modulated radiotherapy, and image-guided radiotherapy. Oxford Medicine Online. https://doi.org/10.1093/med/9780199696567.003. 0003

 

Schmidt, M. E., Wiskemann, J., & Steindorf, K. (2018). Quality of life, problems, and needs of disease-free breast cancer survivors 5 years after diagnosis. Quality of Life Research, 27(8), 2077-2086. https://link.springer.com/article/10.1007/s11136-018-1866-8

 

Sewdas, R., Tamminga, S. J., Boot, C. R., van den Heuvel, S. G., de Boer, A. G., & van der Beek, A. J. (2018). Differences in self-rated health and work ability between self-employed workers and employees: Results from a prospective cohort study in the Netherlands. PLOS ONE, 13(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206618

 

Sharp, L., Torp, S., Van Hoof, E., & de Boer, A. G. E. M. (2017). Cancer and its impact on work among the self‐employed: A need to bridge the knowledge gap. European journal of cancer care, 26(5), e12746. https://doi.org/10.1111/ecc.12746

 

Shilling, V., Jenkins, V., Fallowfield, L., & Howell, T. (2003). The effects of hormone therapy on cognition in breast cancer. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 86(3-5), 405–412. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2003.07.001

 

Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global cancer statistics 2020: Globocan estimates incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 71(3), 209-249. https://doi.org/10.3322/caac.21660

 

Tamminga, S. J., de Boer, A. G. E. M., Verbeek, J. H. A. M., & Frings-Dresen, M. H. W. (2011). Breast cancer survivors’ views of factors that influence the return-to-work process – a qualitative study. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 38(2), 144–154. https://doi.org/10.5271/sjweh.3199

 

Torp, S., Brusletto, B., Nygaard, B., Withbro, T. B., & Sharp, L. (2021). Supporting Self Employed Cancer Survivors to Continue Working: Experiences of Social Welfare Counsellors and Survivors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 4164. https://doi.org/10.3390/ijerph18084164

 

Torp, S., Paraponaris, A., Van Hoof, E., Lindbohm, M. L., Tamminga, S. J., Alleaume, C., ... & de Boer, A. G. (2019). Work-related outcomes in self-employed Cancer survivors: a European multi-country study. Journal of occupational rehabilitation, 29(2), 361-374. https://doi.org/10.1007/s10926-018-9792-8

 

Torp, S., Syse, J., Paraponaris, A., & Gudbergsson, S. (2017). Return to work among self employed cancer survivors. Journal of Cancer Survivorship, 11(2), 189-200. https://doi.org/ 10.1007/s10926-018-9792-8

 

Torp, S., Syse, J., Paraponaris, A., & Gudbergsson, S. (2016). Return to work among self- employed cancer survivors. Journal of Cancer Survivorship, 11(2), 189–200. https://doi.org/10.1007/s11764-016-0578-8

 

van der Does, E. (2004). Borstkanker en Menopauzale hormoontherapie. Medisch-Farmaceutische Mededelingen, 42(4), 111–112. https://doi.org/10.1007/bf03058366

 

van Egmond, M. C., Navarrete Berges, A., Omarshah, T., & Benton, J. (2017). The role of intrinsic motivation and the satisfaction of basic psychological needs under conditions of severe resource scarcity. Psychological Science, 28(6), 822–828. https://doi.org/10.1177/0956797617698138

 

Volker, D., Zijlstra-Vlasveld, M. C., Brouwers, E. P., van Lomwel, A. G., & van der Feltz- Cornelis, C. M. (2014). Return-to-work self-efficacy and actual return to work among long- term sick-listed employees. Journal of Occupational Rehabilitation, 25(2), 423–431. https://doi.org/10.1007/s10926-014-9552-3

 

White, M. C., Holman, D. M., Boehm, J. E., Peipins, L. A., Grossman, M., & Jane Henley, S. (2014).

Age and cancer risk. American Journal of Preventive Medicine, 46(3). https://doi.org/10.1016/j.amepre.2013.10.029

 

Xu, J., Ellington, L., Heyman, R. E., Vadaparampil, S. T., & Reblin, M. (2020). Money matters: an analysis of advanced cancer couples’ communication about financial concerns. Supportive Care in Cancer, 28(5), 2239-2246. https://doi.org/ 10.1007/s00520-019-05045-z

 

Yi, J. C., & Syrjala, K. L. (2017). Anxiety and depression in cancer survivors. Medical Clinics of North America, 101(6), 1099–1113. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2017.06.005

 

Z.I.V.-Wet. Aansluiting is in bepaalde gevallen ook mogenlijk bij de Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. (1994, 14 juli). http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet. htm

 

Zelfstandigen in België | FOD Economie. (2021). https://economie.fgov.be/nl/themas/ ondernemingen/kmos-en-zelfstandigen-cijfers/zelfstandigen-belgie

 

Download scriptie (749.08 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Elke Van Hoof
Kernwoorden