Is emotieregulatietraining dé oplossing voor seksueel kindermisbruik?

Ella
Ballière
  • Lara
    Wauters

Online seksueel misbruik is een grootschalig probleem

De afgelopen twee decennia is het internet breed toegankelijk geworden. Dit lijkt samen te gaan met een groeiende productie, consumptie en verspreiding van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (Hirschtritt et al., 2019). Onderzoek toont aan dat het probleem van snelgroeiende aard is (IWF, 2021) en een enorme impact heeft op de (mentale) gezondheid van de slachtoffers (Broadhurst, 2019; Gunst et al., 2019).

Waarom zouden we tijd en geld besteden aan de behandeling van online seksuele

delinquenten?


Tot op heden is er weinig bekend over de kenmerken van online seksuele delinquenten en in hoeverre zij verschillen van hands-on seksuele delinquenten (Babchishin et al., 2015), waarbij het laatste gaat over seksuele misdrijven met lichamelijk contact (Elliott et al., 2004; Huys & Callens, 2011). Echter lijken de twee groepen op meerdere manieren te verschillen van elkaar (Babchishin et al., 2015).

In onderzoek naar seksuele delinquentie worden affectieve factoren zoals  experiëntiële vermijding vaak over het hoofd gezien (Van Gelder et al., 2014). Affectregulatie bij (online) seksuele delinquenten en de rol daarvan in het plegen van seksueel delinquent gedrag is daardoor nog niet volledig begrepen. Dit terwijl affectregulatietraining wel dikwijls wordt opgenomen in interventieprogramma’s.

Daarom wil deze studie onderzoeken of experiëntiële vermijding, problemen met affectregulatie en seks als coping, het plegen van hands-on en online seksuele misdrijven (mede) zou kunnen verklaren. Dit zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van bestaande tertiaire preventieprogramma's voor online seksuele delinquenten in plaats van ze op dezelfde manier te behandelen als hands-on seksuele delinquenten (Henshaw et al., 2017; Merdian et al., 2013).

De resultaten toonden aan dat het gebruik van experiëntiële  emotieregulatie door emoties te erkennen, begrijpen en te uiten, de kans op het plegen van hands-on seksuele delicten significant verlaagt. Aan de andere kant lijkt het onderdrukken van emoties de kans op hands-on seksuele misdrijven juist te vergroten. Dit impliceert dat inzetten op adaptieve emotieregulatievaardigheden binnen de behandeling van hands-on seksuele delinquenten essentieel is.

De rol van affectregulatie in het plegen van (online) seksuele misdrijven

Negatieve emoties blijken antecedenten te zijn van delinquent gedrag (Pithers, 1990). Volgens onderzoek ervaren seksuele delinquenten frequente en intense negatieve emoties (Gunst et al., 2019). Deze kunnen op hun beurt worden gekoppeld aan moeilijkheden in emotieregulatie (Garofalo et al., 2019; Gillespie & Beech, 2016; Ward & Beech, 2016), wat resulteert in het gebruik van ineffectieve affectregulatiestrategieën (Fisher et al., 1999; Zamariola et al., 2018).

Affectregulatie is de typische manier waarop iemand zijn interne ervaringen interpreteert en hierop reageert (Gunst et al., 2017) en wordt omschreven als een vroege ontwikkelingstaak (Gunst et al., 2019). Hechtingsproblemen en traumatische ervaringen in de kindertijd kunnen bijgevolg de ontwikkeling van adaptieve emotieregulatie verstoren (Cassidy, 1994; Wallin, 2007) en emoties chronisch inhiberen (Krause et al., 2003).

Het onvermogen om met emoties om te gaan zou ertoe kunnen leiden dat seksuele delinquenten zich wenden tot seksuele activiteiten om verontrustende interne  toestanden (zoals emoties) te vermijden of verminderen (Cortoni & Marshall, 2001; Maniglio, 2011). Bovendien is coping met behulp van seksuele activiteiten vaker in verband gebracht met online seksueel misbruik (Johnson, 2019, Quayle & Taylor, 2002). De consumptie van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen kan dus worden gezien als een ontsnappingsmechanisme om negatieve emotionele toestanden te vermijden (Knack et al., 2020; Quayle et al., 2006). Dit gedrag kan een

seksuele verslaving worden door de belonende effecten van masturbatie (Quayle & Taylor, 2002).

Wat zeggen seksuele delinquenten hier zelf over?

Voor dit onderzoek werden 18 tot 70-jarige Nederlandstalige mannen gevraagd om een vragenlijst naar emotieregulatie in te vullen. De steekproef bevat 50 niet-veroordeelde mannen, 29 hands-on seksuele delinquenten en acht online seksuele delinquenten.

We wouden onderzoeken of de kennis van emotieregulatiestrategieën, experiëntiële vermijding en seks als coping die men gebruikt bij negatieve emoties, de waarschijnlijkheid verbetert van het correct inschatten of een persoon hands-on, online of geen seksueel delict heeft gepleegd. We gingen ervan uit dat seksuele delinquenten over minder adaptieve emotieregulatievaardigheden beschikken dan niet-veroordeelde mannen. Het gebruik van experiëntiële emotieregulatie door emoties te erkennen, begrijpen en te uiten zowel als het gebruik van cognitieve herwaardering om de betekenis achter een emotionele situatie te herkaderen, werden gezien als adaptieve emotieregulatiestrategieën. Het gebruik van seksuele activiteiten, expressieve onderdrukking door emotionele uitingen te inhiberen, en experiëntiële vermijding werden gezien als maladaptieve emotieregulatiestrategieën. Daarbij werd er verondersteld dat seksuele delinquenten vaak negatieve jeugdervaringen hebben meegemaakt en weinig voeling hebben met hun emoties (alexithymie).

Figuur 1 toont een schematische weergave van alle hypothesen.

Figuur 1

Schematische weergave van de hypothesenSchematische weergave van de hypothesen

Om een antwoord te geven op onze onderzoeksvraag werden de groepen vergeleken door middel van multinomiale logistische regressie.

Emotieregulatie blijkt ook een probleem voor online seksuele delinquenten

De meeste affectregulatiestrategieën hadden in onze studie geen significante invloed op de kans op het plegen van hands-on en online misdrijven. We kunnen concluderen dat experiëntiële emotieregulatie een marginaal significant afnemend effect had op de kans om hands-on seksuele delicten te plegen (Odds ratio = .205; p = .096). Dit terwijl expressieve onderdrukking de kans om hands-on seksuele delicten te plegen verdubbelde (Odds ratio = 2,452; p = .040). Daarbij daalt de impact van expressieve onderdrukking op de kans om hands-on seksuele misdrijven te plegen significant voor individuen met alexithymie (Odds ratio = .050; p = .038). Tot slot heeft cognitieve herwaardering geen significante invloed op de kans om zowel hands-on als online delicten te plegen. Echter, onder daders die cognitieve herwaardering gebruiken, is de kans op het plegen van hands-on delicten veel groter voor daders die lijden aan alexithymie (Odds ratio = 9,404; p = .051).

Emotieregulatie lijkt een belangrijke rol te spelen in seksueel misbruik, maar met verschillen tussen hands-on en online seksuele delinquenten in emotieregulatiestrategieën die de kans op het plegen van seksueel misbruik beïnvloeden. Dit indiceert dat de invulling van emotieregulatietraining anders dient te zijn voor beide groepen. Door de kleine steekproefgrootte is het moeilijk om op grond van deze studie richtlijnen te vormen voor therapie. Toekomstig onderzoek kan baat hebben bij een grotere steekproef, maar ook bij (onderzoek naar) het

opnemen van experiëntiële emotieregulatie in terugvalpreventieprogramma's voor hands-on seksuele delinquenten.

 

Referenties

Babchishin, K. M., Hanson, R. K., & VanZuylen, H. (2015). Online Child Pornography Offenders are Different: A Meta-analysis of the Characteristics of Online and Offline Sex Offenders Against Children. Archives of Sexual Behavior, 44(1), 45–66. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0270-x

Broadhurst, R. (2019). Child sex abuse images and exploitation materials. In T. Leukfeldt, Rutger; Holt (Ed.), Handbook of Cybercrime (pp. 310–336). Routledge.

Cassidy, J. (1994). Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3), 228-249.

https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.1994.tb01287.x

Cortoni, F., & Marshall, W. L. (2001). Sex as a coping strategy and its relationship to juvenile sexual history and intimacy in sexual offenders. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 13(1), 27-43. https://doi.org/10.1023/A:1009562312658

Elliott, R., Watson, J. C., Goldman, R. N., & Greenberg, L. S. (2004). Learning emotion- focused therapy. The process-experiential approach to change. Washington DC: American Psychological Association.

Fisher, D., Beech, A., & Browne, K. (1999). Comparison of sex offenders to nonoffenders on selected psychological measures. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 43(4), 473–491.  https://doi.org/10.1177/0306624X99434006

Garofalo, C., López-Pérez, B., Gummerum, M., Hanoch, Y., & Tamir, M. (2019). Emotion Goals: What Do Sexual Offenders Want to Feel? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 63(15–16), 2611–2629. https://doi.org/10.1177/0306624X19866114

Gillespie, S. M., & Beech, A. (2016). Theories of emotion regulation. In D. Boer (Ed.), The Wiley handbook on the theories, assessment and treatment of sexual offending (Vol. I, pp. 245-263). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Gunst, E., Watson, J. C., Desmet, M., & Willemsen, J. (2017). Affect regulation as a factor in sex offenders. Aggression and Violent Behavior, 37, 210–219.

https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.10.007

Gunst, E., Watson, J. C., Willemsen, J., & Desmet, M. (2019). The role of affect regulation in the treatment of people who have committed sexual offenses. Aggression and Violent Behavior, 44, 99–110. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.10.008

Henshaw, M., Ogloff, J. R. P., & Clough, J. A. (2017). Looking Beyond the Screen: A Critical Review of the Literature on the Online Child Pornography Offender. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment, 29(5), 416–445. https://doi.org/10.1177/1079063215603690

Hirschtritt, M., Tucker, D., & Binder, R. L. (2019). Risk assessment of online child sexual

exploitation offenders. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 47(2), 155–164. doi: 10.29158/JAAPL.003830-19

Huys, W., & Callens, J. (2011). Het bitterzoete online soelaas: behandeling van de drang naar kinderpornografie. Tijdschrift gedragstherapie, 44, 163-189.

Internet Watch Foundation. (2021). Annual report 2021. Retrieved from https://annualreport2021.iwf.org.uk/

Johnson, S. A. (2019). Child porn offenders, solicitation offenders and child sexual abusers: what the literature has to say. Forensic Research & Criminology International Journal, 7(4), 202–235. https://doi.org/10.15406/frcij.2019.07.00286

Knack, N., Holmes, D., & Fedoroff, J. P. (2020). Motivational pathways underlying the onset and maintenance of viewing child pornography on the Internet. Behavioral Sciences and the Law, 38(2), 100–116. https://doi.org/10.1002/bsl.2450

Krause, E. D., Mendelson, T., & Lynch, T. R. (2003). Childhood emotional invalidation and adult psychological distress: The mediating role of emotional inhibition. Child Abuse & Neglect, 27(2), 199-213. https://doi.org/10.1016/S0145-2134(02)00536-7

Maniglio, R. (2011). The role of childhood trauma, psychological problems, and coping in the development of deviant sexual fantasies in sexual offenders. Clinical Psychology Review, 31(5), 748–756. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.03.003

Merdian, H. L., Curtis, C., Thakker, J., Wilson, N., & Boer, D. P. (2013). The three dimensions of online child pornography offending. Journal of Sexual Aggression, 19(1), 121–132. doi:10.1080/13552600.2011.611898

Pithers, W. D. (1990). Relapse prevention with sexual aggressors: A method for maintaining therapeutic gain and enhancing external supervision. In Marshall, W.L., Laws, D.R., Barbaree, H.E. (eds), Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offender (pp. 343-361). Applied Clinical Psychology. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0915-2_20

Quayle, E., & Taylor, M. (2002). Child pornography and the internet: Perpetuating a cycle of abuse. Deviant Behavior, 23(4), 331–361.  https://doi.org/10.1080/01639620290086413

Quayle, E., Vaughan, M., & Taylor, M. (2006). Sex offenders, Internet child abuse images and emotional avoidance: The importance of values. Aggression and Violent Behavior, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.avb.2005.02.005

Van Gelder, J. L., Elffers, H., Reynald, D., & Nagin, D. S. (Eds.). (2014). Affect and cognition in criminal decision making. Routledge.

Wallin, D. J. (2007). Attachment in psychotherapy. NY: Guilford Press.

Ward, T., & Beech, A. R. (2016). The integrated theory of sexual offending–revised: A multifield perspective. The Wiley handbook on the theories, assessment and treatment of sexual offending, 123-137.

Zamariola, G., Vlemincx, E., Corneille, O., & Luminet, O. (2018). Relationship between interoceptive accuracy, interoceptive sensibility, and alexithymia. Personality and Individual Differences, 125, 14-20. doi: https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.024

Bibliografie

References

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2), 217-237. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). Rehabilitating criminal justice policy and practice. Psychology, Public Policy and Law, 16(1), 39. DOI: 10.1037/a0018362

Archer, T., Adolfsson, B., & Karlsson, E. (2008). Affective personality as cognitive-emotional presymptom profiles regulatory for self-reported health predispositions. Neurotoxicity research, 14(1), 21-44. https://doi.org/10.1007/BF03033573

Armstrong, J., & Mellor, D. (2013). Internet child pornography offenders: An examination of attachment and intimacy deficits. Legal and Criminological Psychology, 21(1), 41–55.

https://doi.org/10.1111/lcrp.12028

Babchishin, K. M., Hanson, R. K., & Hermann, C. A. (2011). The characteristics of online sex offenders: A meta-analysis. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment, 23(1), 92–

123. https://doi.org/10.1177/1079063210370708

Babchishin, K. M., Hanson, R. K., & VanZuylen, H. (2015). Online Child Pornography Offenders are Different: A Meta-analysis of the Characteristics of Online and Offline Sex Offenders

Against Children. Archives of Sexual Behavior, 44(1), 45–66. https://doi.org/10.1007/s10508-014-0270-x

Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994a). The twenty-item Toronto Alexithymia scaleI. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic

Research, 38
(1), 23–32. https://doi.org/10.1016/0022-3999(94)90005-1

Bagby, M. R., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994b). The twenty-item Toronto Alexithymia scaleII. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research,

38
(I), 33–40. https://doi.org/10.1016/0022-3999(94)90006-X

Baim, C., Morrison, T., & Rothwell, B. C. (2011). Attachment-based practice with adults: Understanding strategies and promoting positive change: A new practice model and

interactive resource for assessment, intervention and supervision
. Pavilion Publishing (Brighton).

Bale, H. L. (2017). Online Child Sexual Offending: Psychological Characteristics of Offenders and the Process of Exploitation. In University of Edinburgh.Barnett, G. D. (2011). What is grievance thinking and how can we measure this in sexual offenders? Legal and criminological psychology, 16(1), 37-61. https://doi.org/10.1348/135532509X480339

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–244.

Beech, A. R., & Mitchell, I. J. (2005). A neurobiological perspective on attachment problems in sexual offenders and the role of selective serotonin re-uptake inhibitors in the treatment of such problems. Clinical Psychology Review, 25(2), 153–182. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.10.002

Bemmouna, D., Coutelle, R., Weibel, S., & Weiner, L. (2021). Feasibility, acceptability and preliminary efficacy of dialectical behavior therapy for autistic adults without intellectual

disability: a mixed methods study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52, 4337–4354. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05317-w

Berking, M., & Whitley, B. (2014). Affect regulation training. New York, NY: Springer.

Blagden, N., Lievesley, R., & Ware, J. (2017). Emotions and sexual offending. In T. Gannon & T. Ward (Eds). Sexual Offending: Cognition, Emotion and Motivation (pp. 71-88). UK: John

Wiley & Sons.

Bonanno, G. A., & Burton, C. L. (2013). Regulatory flexibility: An individual differences perspective on coping and emotion regulation. Perspectives on psychological science, 8(6), 591-612. https://doi.org/10.1177/1745691613504116

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger. New York, NY: Basic Books.

Bremner, J. D. (1999). Does stress damage the brain?. Biological psychiatry, 45(7), 797-805. https://doi.org/10.1016/S0006-3223(99)00009-8

Briggs, P., Simon, W. T., & Simonsen, S. (2011). An exploratory study of internet-initiated sexual offenses and the chat room sex offender: Has the internet enabled a new typology of sex offender?. Sexual Abuse, 23(1), 72-91. https://doi.org/10.1177/1079063210384275

Broadhurst, R. (2019). Child sex abuse images and exploitation materials. In T. Leukfeldt, Rutger; Holt (Ed.), Handbook of Cybercrime (pp. 310–336). Routledge.

Bryant, R. A., & Harvey, A. G. (1995). Avoidant coping style and post-traumatic stress following motor vehicle accidents. Behaviour research and therapy, 33(6), 631-635. https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)00093-YByrne, G., Bogue, J., Egan, R., & Lonergan, E. (2016). “Identifying and describing emotions” measuring the effectiveness of a brief, alexithymia-specific, intervention for a sex offender

population. Sexual Abuse, 28(7), 599-619. https://doi.org/10.1177/1079063214558940

Canadian Centre for Child Protection (2017). Survivors Survey - Full Report 2017. Retrieved from: https://www.protectchildren.ca/pdfs/C3P_SurvivorsSurveyFullReport2017.p…

Cassidy, J. (1994). Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2-3), 228-249. https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.1994.tb01287.x

Chapman, D. P., Dube, S. R., & Anda, R. F. (2007). Adverse childhood events as risk factors for negative mental health outcomes. Psychiatric annals, 37(5), 359.

Cohen, S. (1994). Perceived stress scale. Measuring Stress: A Guide for Health and Social Scientists, 10(2), 1–2.

Cohen, L. J., & Galynker, I. (2009). Psychopathology and personality traits of pedophiles: issues for diagnosis and treatment. Psychiatric Times, 26(6), 25. https://link.gale.com/apps/doc/A201495087/AONE?u=anon~92a791d0&sid=goog…

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404

Cortoni, F., & Marshall, W. L. (2001). Sex as a coping strategy and its relationship to juvenile sexual history and intimacy in sexual offenders. Sexual Abuse: A Journal of Research and

Treatment, 13
(1), 27-43. https://doi.org/10.1023/A:1009562312658

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective wellbeing: happy and unhappy people. Journal of personality and social psychology, 38(4),

668-678. https://doi.org/10.1037/0022-3514.38.4.668

Crittenden, P.M. (2008). Raising parents: Attachment, parenting and child safety. Routledge.

Crowne, D. P., & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24(4), 349-354.

https://doi.org/10.1037/h0047358

Day, A. (2009). Offender emotion and self-regulation: Implications for offender re-habilitation programming. Psychology, Crime & Law, 15(2-3), 119-130.

https://doi.org/10.1080/10683160802190848

Day, A., Davey, L., Wanganeen, R., Casey, S., Howells, K., & Nakata, M. (2008). Symptoms of trauma, perceptions of discrimination, and anger: A comparison between Australian

Indigenous and Nonindigenous prisoners. Journal of Interpersonal Violence, 23(2), 245–258. https://doi.org/10.1177/0886260507309343

De Boeck, M. & Universitair Forensisch Centrum. (2022). Sociale kaart: Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten in Vlaanderen. In ufc.be. Universitair Forensisch Centrum, Dienst

Psychiatrie van het UZA. Geraadpleegd op 10 december 2022, van https://ufc.be/en/32-werking/sociale-kaart/134-sociale-kaart-hulpverlen…

Declercq, F., Bogaerts, S., Lievrouw, A., & Van Poppel, J. (2003). Dutch translation of the Relationships Questionnaire. Unpublished manuscript, Ghent University.

DeMarco, J., Sharrock, S., Crowther, T., & Barnard, M. (2018). Behaviour and characteristics of perpetrators of online-facilitated child sexual abuse and exploitation. NatCen Social

Research Final Report,
1-81.

Depraetere, J., Vandeviver, C., Vander Beken, T., & Keygnaert, I. (2018). Nood aan een Kritische Interpretatieve Synthese: genderverschillen in prevalentiecijfers van seksueel geweld gekaderd. Panopticon, 39(5), 389-406.

Dube, S. R., Williamson, D. F., Thompson, T., Felitti, V. J., & Anda, R. F. (2004). Assessing the reliability of retrospective reports of adverse childhood experiences among adult HMO

members attending a primary care clinic. Child Abuse & Neglect, 28(7), 729–737. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2003.08.009

ECPAT International (2018). Trends in online child sexual abuse material, April 2018, Bangkok: ECPAT International, Bangkok. Retrieved from: https://www.ecpat.org/wpcontent/uploads/2018/07/ECPAT-International-Rep…

Elliott, I. A., & Beech, A. R. (2009). Understanding online child pornography use: Applying sexual offense theory to internet offenders. Aggression and Violent Behavior, 14(3), 180–193. doi:10.1016/j.avb.2009.03.002

Elliott, R., Watson, J. C., Goldman, R. N., & Greenberg, L. S. (2004). Learning emotion- focused therapy. The process-experiential approach to change. Washington DC: American

Psychological Association.

Engelen, U., De Peuter, S., Victoir, A., Van Diest, I., & Van Den Bergh, O. (2006). Verdere validering van de Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) en vergelijking van twee Nederlandstalige versies. [Further validation of the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and comparison of two Dutch versions]. Gedrag & Gezondheid, 34(2), 89–102.

https://doi.org/10.1007/BF03087979

Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods,

41
, 1149-1160. https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149

Feldner, M. T. (2001). An experimental investigation of experiential avoidance of a carbon dioxideenriched air biological challenge. Unpublished master’s dissertation, Eberly College of Arts and Sciences, West Virginia University.

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss, M. P., & Marks, J. S. (1998). Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventative Medicine, 14(4), 245–258.

https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8

Ferreira, C., Moura-Ramos, M., Matos, M., & Galhardo, A. (2020). A new measure to assess external and internal shame: development, factor structure and psychometric properties of the External and Internal Shame Scale. Current Psychology, 41(4), 1892–1901. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00709-0

Fisher, D., Beech, A., & Browne, K. (1999). Comparison of sex offenders to nonoffenders on selected psychological measures. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 43(4), 473–491. https://doi.org/10.1177/0306624X99434006

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review of Psychology, 55, 745–774. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.141456

Fonagy, P., Geregly, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization and the development of the self. NY: Other Press.

Fonagy, P., & Target, M. (1996). Personality and sexual development, psychopathology and offending. In C. Cordess, & M. Cox (Vol. Eds.), Mainly theory: vol. 1. Forensic psychotherapy: Crime, psychodynamics and the offender patient (pp. 117-151). London, UK: Jessica Kingsley Publishers.

Forsyth, J. P., Parker, J. D., & Finlay, C.G. (2003). Anxiety sensitivity, controllability, and experiential avoidance and their relation to drug of choice and addiction severity in a residential sample of substance-abusing veterans. Addictive Behaviors, 28(5), 851-870. https://doi.org/10.1016/S0306-4603(02)00216-2

Fortin, F., & Proulx, J. (2019). Sexual interests of child sexual exploitation material (CSEM) consumers: Four patterns of severity over time. International journal of offender therapy

and comparative criminology, 63
(1), 55-76. DOI: 10.1177/0306624X18794135

Gámez, W., Chmielewski, M., Kotov, R., Ruggero, C., Suzuki, N., & Watson, D. (2014). The brief experiential avoidance questionnaire: Development and initial validation. Psychological Assessment, 26(1), 35–45. https://doi.org/10.1037/a0034473

Gámez, W., Chmielewski, M., Kotov, R., Ruggero, C., & Watson, D. (2011). Development of a measure of experiential avoidance: The Multidimensional Experiential Avoidance

Questionnaire. Psychological Assessment, 23(3), 692-713. doi: 10.1037/a0023242

Gannon, T. A., & Rose, M. R. (2008). Female child sexual offenders: Towards integrating theory and practice. Aggression and Violent Behavior, 13(6), 442–461. doi:

10.1016/j.avb.2008.07.002

Garcia, D. (2011). Adolescents’ happiness: The Role of the affective temperament model on memory and apprehension of events, subjective well-being, and psychological well-being. Department of Psychology, University of Gothenburg.

Garofalo, C., López-Pérez, B., Gummerum, M., Hanoch, Y., & Tamir, M. (2019). Emotion Goals: What Do Sexual Offenders Want to Feel? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 63(15–16), 2611–2629. https://doi.org/10.1177/0306624X19866114

Gendlin, E. T. (1979). Gendlin: Experience is richer than psychology models. Brain-Mind Bulletin, 4(10), 2. Retrieved from: http://www.focusing.org/gendlin/docs/gol_2131. html.

Gendlin, E. T. (1996). Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential method. NY: The Guilford Press.

George, W. H. (1989). Marlatt and Gordon's relapse prevention model: A cognitive-behavioral approach to understanding and preventing relapse. Journal of Chemical Dependency Treatment, 2(2), 125–152.

Gewirtz-Meydan, A., Walsh, W., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2018). The complex experience of child pornography survivors. Child abuse & neglect, 80, 238-248. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.03.031

Gillespie, S. M., & Beech, A. (2016). Theories of emotion regulation. In D. Boer (Ed.), The Wiley handbook on the theories, assessment and treatment of sexual offending (Vol. I, pp. 245-263). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Gillespie, S. M., Garofalo, C., & Velotti, P. (2018). Emotion regulation, mindfulness, and alexithymia: Specific or general impairments in sexual, violent, and homicide offenders? Journal of Criminal Justice, 58, 56–66. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2018.07.006

Gillespie, S. M., Jones, A., Uzieblo, K., Garofalo, C., & Robinson, E. (2021). Coping Using Sex During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in the United Kingdom. Journal of Sexual Medicine, 18(1), 50–62. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.11.002

Grady, M. D., & Shields, J. J. (2018). The relationship between attachment dimensions and emotion regulation in individuals who have committed sexual crimes. Journal of Sexual Aggression, 24(1), 51–65. https://doi.org/10.1080/13552600.2017.1391630

Gratz, K. L., Paulson, A., Jakupcak, M., & Tull, M. T. (2009). Exploring the relationship between childhood maltreatment and intimate partner abuse: Gender differences in the mediating role of emotion dysregulation. Violence and Victims, 24(1), 68-82. DOI: 10.1891/0886-6708.24.1.68

Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1),

41–54. https://doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94

Greenberg, L. S., & Vandekerckhove, M. (2009). Emotional Experience, Expression, and Regulation in the Psychotherapeutic Processes. In Vandekerckhove, M., von Scheve, C., Ismer, S. Jung, S., & Kronast, S. (Eds.), Regulating Emotions: Culture, Social Necessity, and Biological Inheritance (pp. 240–268). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781444301786.ch10

Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2006). Emotion-focused therapy for depression. American Psychological Association.

Gross, J. J. (1998a). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 224–237.

Gross, J. J. (1998b). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271

Gross, J. J. (2014). Handbook of emotion regulation. New York, NY, US: Guilford Press.

Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1–26. https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 348–362. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348

Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J.J. Gross (Ed.) Handbook of emotion regulation (pp. 3-24).

Gunst, E., & Vanhooren, S. (2018). The destructive pattern: An experiential and existential theorybuilding case study. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 17(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/14779757.2017.1396239.

Gunst, E., Watson, J. C., Desmet, M., & Willemsen, J. (2017). Affect regulation as a factor in sex offenders. Aggression and Violent Behavior, 37, 210–219. https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.10.007

Gunst, E., Watson, J. C., Willemsen, J., & Desmet, M. (2019). The role of affect regulation in the treatment of people who have committed sexual offenses. Aggression and Violent Behavior, 44, 99–110. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.10.008

Hannan, S. M., Orcutt, H. K., Miron, L. R., & Thompson, K. L. (2017). Childhood sexual abuse and later alcohol-related problems: Investigating the roles of revictimization, PTSD, and drinking motivations among college women. Journal of interpersonal violence, 32(14), 2118-2138. https://doi.org/10.1177/0886260515591276

Hanson, R. K., & Harris, A. J. R. (1998). Dynamic predictors of sexual recidivism (Vol. 1). Ottowa: Department of the Solicitor General of Canada.

Hardt J, & Rutter M. (2004). Validity of adult retrospective reports of adverse childhood experiences: review of the evidence. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 45(2), 260–273. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00218.x

Harrell, F. E. (2001). Regression modeling strategies: With applications to linear models, logistic regression, and survival analysis. New York, NY: Springer.

Harrison, C. (2006). Cyberspace and child abuse images: A feminist perspective. Affilia: Journal of Woman and Social Work, 21(4), 365–379. https://doi.org/10.1177/0086109906292313

Hassan, E. (2005). Recall bias can be a threat to retrospective and prospective research designs. The Internet Journal of Epidemiology, 3(2). https://ispub.com/IJE/3/2/13060

Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(6), 1152-1168. https://doi.org/10.1037/0022-006X.64.6.1152

Henshaw, M., Ogloff, J. R. P., & Clough, J. A. (2017). Looking Beyond the Screen: A Critical Review of the Literature on the Online Child Pornography Offender. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment, 29(5), 416–445. https://doi.org/10.1177/1079063215603690

Hirschtritt, M., Tucker, D., & Binder, R. L. (2019). Risk assessment of online child sexual exploitation offenders. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 47(2), 155–164. doi: 10.29158/JAAPL.003830-19.

Houtepen, J. A., Sijtsema, J. J., & Bogaerts, S. (2014). From child pornography offending to child sexual abuse: A review of child pornography offender characteristics and risks for crossover. Aggression and violent behavior, 19(5), 466-473. https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.07.011

Howells, K., Day, A., & Wright, S. (2004). Affect, emotions and sex offending. Psychology, Crime & Law, 10(2), 179–195. https://doi.org/10.1080/10683160310001609988

Hudson, S. M., Ward, T., & McCormack, J. (1999). Offense pathways in sexual offenders. Journal of Interpersonal Violence, 14(8), 779–798. https://doi.org/10.1177/088626099014008001

Huys, W., & Callens, J. (2011). Het bitterzoete online soelaas: behandeling van de drang naar kinderpornografie. Tijdschrift gedragstherapie, 44, 163-189.

IBM Corp. Released 2022. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 29.0. Armonk, NY: IBM Corp

Ingram IV, P. B., Clarke, E., & Lichtenberg, J. W. (2016). Confirmatory factor analysis of the perceived stress Scale‐4 in a community sample. Stress and Health, 32(2), 173-176. https://doi.org/10.1002/smi.2592

Internet Watch Foundation. (2017). Annual report 2017. Retrieved from https://annualreport.iwf.org.uk/pdf/IWF_2017_Annual_Report.pdf

Internet Watch Foundation. (2021). Annual report 2021. Retrieved from https://annualreport2021.iwf.org.uk/

Isen, A. M. (1999). Positive affect. In T. Dalgleish & M. J. Power (Eds.), Handbook of Cognition and Emotion (pp. 521-539). Chichester: Wiley.

Jakupcak, M., Lisak, D., & Roemer, L. (2002). The role of masculine ideology and masculine gender role stress in men’s perpetration of relationship violence. Psychology of Men & Masculinity, 3(2), 97–106. doi:10.1037/1524-9220.3.2.97

John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72(6), 1301-1333. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2004.00298.x

Johnson, S. A. (2019). Child porn offenders, solicitation offenders and child sexual abusers: what the literature has to say. Forensic Research & Criminology International Journal, 7(4), 202–235. https://doi.org/10.15406/frcij.2019.07.00286

Jones, S., Joyal, C. C., Cisler, J. M., & Bai, S. (2017). Exploring Emotion Regulation in Juveniles Who Have Sexually Offended: An fMRI Study. Journal of Child Sexual Abuse, 26(1), 40–57. https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1259280

Jung, S., Ennis, L., & Malesky Jr, L. A. (2012). Child pornography offending seen through three theoretical lenses. Deviant Behavior, 33(8), 655-673. https://doi.org/10.1080/01639625.2011.636726

Karam, F., Bérard, A., Sheehy, O., Huneau, M. C., Briggs, G., Chambers, C., ... & OTIS Research Committee. (2012). Reliability and validity of the 4‐item Perceived Stress Scale among pregnant women: Results from the OTIS antidepressants study. Research in nursing & health, 35(4), 363-375. https://doi.org/10.1002/nur.21482

Katehakis, A. (2016). Sex Addiction as Affect Dysregulation: A Neurobiologically Informed Holistic Treatment (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). WW Norton & Company.

Kennedy-Moore, E., & Watson, J. C. (1999). Expressing emotion: Myths, realities, and therapeutic strategies. New York: Guilford Press.

Kettleborough, D. G., & Merdian, H. L. (2017). Gateway to offending behaviour: permission-giving thoughts of online users of child sexual exploitation material. Journal of Sexual Aggression, 23(1), 19–32. https://doi.org/10.1080/13552600.2016.1231852

Knack, N., Holmes, D., & Fedoroff, J. P. (2020). Motivational pathways underlying the onset and maintenance of viewing child pornography on the Internet. Behavioral Sciences and the Law, 38(2), 100–116. https://doi.org/10.1002/bsl.2450

Krause, E. D., Mendelson, T., & Lynch, T. R. (2003). Childhood emotional invalidation and adult psychological distress: The mediating role of emotional inhibition. Child Abuse & Neglect, 27(2), 199-213. https://doi.org/10.1016/S0145-2134(02)00536-7

Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., & Löwe, B. (2009). An Ultra-Brief Screening Scale for Anxiety and Depression: The PHQ–4. Psychosomatics, 50(6), 613–621. https://doi.org/10.1016/s0033-3182(09)70864-3

Kuhle, L. F., Oezdemir, U., & Beier, K. M. (2021). Child Sexual Abuse and the Use of Child Sexual Abuse Images. In Beier, K.M. (eds), Pedophilia, Hebephilia and Sexual Offending against Children (pp. 15–25). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61262-7_2

Kwak, C., & Clayton-Matthews, A. (2002). Multinomial logistic regression. Nursing research, 51(6), 404-410.

Laulik, S., Allam, J., & Sheridan, L. (2007). An investigation into maladaptive personality functioning in Internet sex offenders. Psychology, Crime and Law, 13(5), 523-535. https://doi.org/10.1080/10683160701340577Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company.

Leclerc, B., & Lindegaard, M. R. (2018). The Emotional Experience behind Sexually Offending in Context: Affective States Before, During, and After Crime Events. Journal of Research in Crime and Delinquency, 55(2), 242–277. https://doi.org/10.1177/0022427817743783

Lee, E. H. (2012). Review of the psychometric evidence of the perceived stress scale. Asian nursing research, 6(4), 121-127. https://doi.org/10.1016/j.anr.2012.08.004

Leonard, M. (2010). “I did what I was directed to do but he didn’t touch me”: The impact of being a victim in Internet offending. Journal of Sexual Aggression, 16(2), 249–256. https://doi.org/10.1080/13552601003690526

Levenson, J. S., Willis, G. M., & Prescott, D. S. (2017). Trauma-informed care: Transforming treatment for people who have sexually abused. Brandon, VT, USA: Safer Society Press.

Lyn, T. S., & Burton, D. L. (2004). Adult attachment and sexual offender status. American Journal of Orthopsychiatry, 74(2), 150–159. doi:10.1037/0002-9432.74.2.150

Lyn, T. S., & Burton, D. L. (2005). Attachment, anger and anxiety of male sexual offenders. Journal of Sexual Aggression, 11(2), 127–137. https://doi.org/10.1080/13552600500063682

Magaletta, P. R., Faust, E., Bickart, W., & McLearen, A. M. (2014). Exploring clinical and personality characteristics of adult male internet-only child pornography offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 58(2), 137–153.

https://doi.org/10.1177/0306624X12465271

Maniglio, R. (2011). The role of childhood trauma, psychological problems, and coping in the development of deviant sexual fantasies in sexual offenders. Clinical Psychology Review, 31(5), 748–756. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.03.003

Mann, R. E., Hanson, R. K., & Thornton, D. (2010). Assessing risk for sexual recidivism: Some proposals on the nature of psychologically meaningful risk factors. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 22(2), 191-217. doi: 10.1177/1079063210366039.

Marshall, W. L. (2010). The role of attachments, intimacy, and loneliness in the etiology and maintenance of sexual offending. Sexual and Relationship Therapy, 25(1), 73–85. doi:10.1080/14681990903550191

Marshall, W. L., Serran, G. A., & Cortoni, F. A. (2000). Childhood attachments, sexual abuse, and their relationship to adult coping in child molesters. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 12(1), 17-26. https://doi.org/10.1023/A:1009507703393

Martin, G. M., & Tardif, M. (2015). Examining sex offenders’ intimacy deficits: their nature and their influence on sexually abusive behaviours. Journal of Sexual Aggression, 21(2), 158–178. https://doi.org/10.1080/13552600.2013.849768

Marx, C. M., Müller, K. W., & Beutel, M. E. (2021). Adverse childhood experiences in persons with excessive and destructive online behaviour. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 15(3). https://doi.org/10.5817/CP2021-3-5

McKibben, A., Proulx, J., & Lusignan, R. (1994). Relationships between conflict, affect and deviant sexual behaviors in rapists and pedophiles. Behaviour Research and Therapy, 32(5), 571-575. https://doi.org/10.1016/0005-7967(94)90147-3

McMain, S., Pos, A., & Iwakabe, S. (2010). Facilitating emotion regulation: General principles for psychotherapy. Psychotherapy Bulletin, 45(3), 16-21.

Merdian, H. L., Curtis, C., Thakker, J., Wilson, N., & Boer, D. P. (2013). The three dimensions of online child pornography offending. Journal of Sexual Aggression, 19(1), 121–132. doi:10.1080/13552600.2011.611898

Merdian, H. L., Moghaddam, N., Boer, D. P., Wilson, N., Thakker, J., Curtis, C., & Dawson, D. (2018). Fantasy-Driven Versus Contact-Driven Users of Child Sexual Exploitation Material: Offender Classification and Implications for Their Risk Assessment. Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment, 30(3), 230–253. https://doi.org/10.1177/1079063216641109

Merdian, H. L., Wilson, N., & Boer, D. P. (2009). Characteristics of internet sexual offenders: A review. Sexual Abuse in Australia and New Zealand, 2(1), 34-47.

Middleton, D., Elliott, I. A., Mandeville-Norden, R., & Beech, A. R. (2006). An investigation into the applicability of the Ward and Siegert Pathways Model of child sexual abuse with Internet offenders. Psychology, Crime & Law, 12(6), 589-603. https://doi.org/10.1080/10683160600558352

Mikulincer, M. & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. Guilford Press.

Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development and cognitive consequences of attachment-related strategies.

Motivation and Emotion, 27(2), 77-102. https://doi.org/10.1023/A:1024515519160

Miner, M. H., Swinburne Romine, R., Robinson, B. B. E., Berg, D., & Knight, R. A. (2016). Anxious attachment, social isolation, and indicators of sex drive and compulsivity: Predictors of child sexual abuse perpetration in adolescent males? Sexual Abuse, 28(2), 132-153. https://doi.org/10.1177/1079063214547585

Müller, S., Scealy, J. L., & Welsh, A. H. (2013). Model selection in linear mixed models. Statistical Science, 28(2), 135-167. DOI: 10.1214/12-STS410

Navarro, J. N., & Jasinski, J. L. (2015). Demographic and motivation differences among online sex offenders by type of offense: An exploration of routine activities theories. Journal of child sexual abuse, 24(7), 753-771. https://doi.org/10.1080/10538712.2015.1077363

Norlander, T., Bood, S. Å., & Archer, T. (2002). Performance during stress: Affective personality, age, and regularity of physical exercise. Social Behavior and Personality: an international journal, 30(5), 495-508. https://doi.org/10.2224/sbp.2002.30.5.495

Paquette, S., & Cortoni, F. (2021). Offence-Supportive Cognitions, Atypical Sexuality, Problematic Self-Regulation, and Perceived Anonymity Among Online and Contact Sexual Offenders Against Children. Archives of Sexual Behavior, 50(5), 2173–2187. https://doi.org/10.1007/s10508-020-01863-z

Pithers, W. D. (1990). Relapse prevention with sexual aggressors: A method for maintaining

therapeutic gain and enhancing external supervision. In Marshall, W.L., Laws, D.R., Barbaree, H.E. (eds), Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offender (pp. 343-361). Applied Clinical Psychology. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0915-2_20

Preece, D.A., Becerra, R., Robinson, K., Gross, J.J., 2020. The emotion regulation questionnaire: psychometric properties in general community samples. Journal of Personality Assessment. 102(3), 348–356. https://doi.org/10.1080/00223891.2018.1564319.

Proulx, J., McKibben, A., & Lusignan, R. (1996). Relationships between affective components and sexual behaviors in sexual aggressors. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 8, 279-289. https://doi.org/10.1007/BF02260164

Quayle, E., & Taylor, M. (2002). Child pornography and the internet: Perpetuating a cycle of abuse. Deviant Behavior, 23(4), 331–361. https://doi.org/10.1080/01639620290086413

Quayle, E., & Taylor, M. (2003). Model of problematic internet use in people with a sexual interest in children. Cyberpsychology and Behavior, 6(1), 93–106. https://doi.org/10.1089/109493103321168009

Quayle, E., Vaughan, M., & Taylor, M. (2006). Sex offenders, Internet child abuse images and emotional avoidance: The importance of values. Aggression and Violent Behavior, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.avb.2005.02.005

Reijnen, L., Bulten, E., & Nijman, H. (2009). Demographic and personality characteristics of internet child pornography downloaders in comparison to other offenders. Journal of Child Sexual Abuse, 18(6), 611–622. https://doi.org/10.1080/10538710903317232

Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory. Boston: Houghton Mifflin.

Rokach, A. (2020). Sexuality and Internet Use: The Promise and Dangers in Cyberspace. SciMedicine Journal, 2(3), 151–156. https://doi.org/10.28991/scimedj-2020-0203-5

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9(3), 185-211.

Schapansky, E., Depraetere, J., Keygnaert, I., & Vandeviver, C. (2021). Seksueel geweld in België: Aard, omvang en risicofactoren van slachtofferschap van seksueel geweld in een nationaal representatieve bevolkingssteekproef. Panopticon, 42(3).

Schwartz, M. F., & Southern, S. (2019). Damaged development of the human affectional systems and developmentally based psychotherapy for sexual compulsivity. In Carnes P. J. & Adams K. M., Clinical Management of Sex Addiction (pp. 150–163). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315755267-11

Serran, G. A., & Marshall, L. E. (2006). Coping and mood in sexual offending. In W. L. Marshall, Y. M. Fernandez, L., E. Marshall, & G. A. Serran (Eds.). Sexual offender treatment: Controversial issues (pp. 109-124). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Seto, M. C., & Eke, A. W. (2015). Predicting recidivism among adult male child pornography offenders: Development of the Child Pornography Offender Risk Tool (CPORT). Law and human behavior, 39(4), 416-429. doi: https://doi.org/10.1037/lhb0000128Seto M. C., & Lalumière M. L. (2010). What is so special about male adolescent sexual offending? A review and test of explanations through meta-analysis. Psychological Bulletin, 136(4), 526-575. doi: https://doi.org/10.1037/a0019700

Seto, M. C., Reeves, L., & Jung, S. (2010). Explanations given by child pornography offenders for their crimes. Journal of Sexual Aggression, 16(2), 169–180. doi:10.1080/13552600903572396

Seto, M. C., Wood, J. M., Babchishin, K. M., & Flynn, S. (2012). Online solicitation offenders are different from child pornography offenders and lower risk contact sexual offenders. Law and Human Behavior, 36(4), 320-330. doi: https://doi.org/10.1037/h0093925

Shannon, D. (2008). Online sexual grooming in Sweden—Online and offline sex offences against children as described in Swedish police data. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 9(2), 160-180. https://doi.org/10.1080/14043850802450120

Siegel, D. J. (2012). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. Guilford Publications.

Smallbone, S. W. (2007). Social and psychological factors in the development of delinquency and sexual deviance. In H. B. Barbaree & W. L. Marshall (Eds.), The juvenile sex offender (2nd ed., pp. 105–127). New York, NY: Guilford Press.

Smallbone, S. W., & Dadds, M. R. (1998). Childhood attachment and adult attachment in incarcerated adult male sex offenders. Journal of Interpersonal Violence, 13(5), 555–573. doi:10.1177/088626098013005001

Spector, P. E., & O'Connell, B. J. (1994). The contribution of personality traits, negative affectivity, locus of control and Type A to the subsequent reports of job stressors and job

strains. Journal of Occupational and Organizational psychology, 67(1), 1-12. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1994.tb00545.x

Stanton, A. L., Kirk, S. B., Cameron, C. L., & Danoff-Burg, S. (2000). Coping through emotional approach: Scale construction and validation. Journal of Personality and Social Psychology, 78(6), 1150–1169. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.6.1150

Steel, C. M. S., Newman, E., O’Rourke, S., & Quayle, E. (2020). A systematic review of cognitive distortions in online child sexual exploitation material offenders. Aggression and Violent Behavior, 51, 101375. https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101375StopItNow. (n.d.). Onderzoek. Retrieved May 9, 2022, from https://stopitnow.be/onderzoek-2

Stop It Now! UK and Ireland. (2020, December 11). Illegal activities matrix. Stop It Now. Retrieved May 9, 2022, from https://www.stopitnow.org.uk/concerned-about-your-ownthoughts-or-behavi…

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. Cyberpsychology and Behavior, 7(3), 321–326. https://doi.org/10.1089/1094931041291295

Sunaert, P., Vandekerckhove, M., Bastiaens, H., Feyen, L., Vanden Bussche, P., De Maeseneer, J.,... & Willems, S. (2011). Why do GPs hesitate to refer diabetes patients to a selfmanagement education program: a qualitative study. BMC Family Practice, 12(1), 1-11. https://doi.org/10.1186/1471-2296-12-94

Taylor, G. J., Bagby, R. M., & Parker, J. D. A. (1997). Affects and alexithymia in medical illness and disease. Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness,

216-247.

Taylor, C. T., Laposa, J. M., & Alden, L. E. (2004). Is avoidant personality disorder more than just social avoidance? Journal of Personality Disorders, 18(6), 573-597. https://doi.org/10.1521/pedi.18.6.571.54792

Taylor, M., Quayle, E., & Holland, G. (2001). Child pornography: An internet crime. Brunner Routledge.

Tellegen, A. (1993). Folk concepts and psychological concepts of personality and personality disorder. Psychological Inquiry, 4(2), 122–130. https://doi.org/10.1207/s15327965pli0402_12

Tull, M. T., & Aldao, A. (2015). New directions in the science of emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 3, iv-x.

Vandekerckhove, M., Kestemont, J., Weiss, R., Schotte, C., Exadaktylos, V., Haex, B., ... & Gross J. J. (2012). Experiential versus analytical emotion regulation and sleep: breaking the link between negative events and sleep disturbance. Emotion, 12(6), 1415. https://doi.org/10.1037/a0028501

von Weiler, J., Haardt-Becker, A., & Schulte, S. (2010). Care and treatment of child victims of child pornographic exploitation (CPE) in Germany. Journal of Sexual Aggression, 16(2), 211–222. doi: 10.1080/13552601003759990

Wagner, D. D., & Heatherton, T. F. (2014). Self-regulation and its failures. In M. S. Gazzaniga & G. R. Mangun (Eds.), The Cognitive neurosciences (pp. 709–717). Boston Review. https://doi.org/10.7551/mitpress/9504.003.0079

Wall, G. K., Pearce, E., & McGuire, J. (2011). Are internet offenders emotionally avoidant? Psychology, Crime and Law, 17(5), 381–401. https://doi.org/10.1080/10683160903292246

Wallin, D. J. (2007). Attachment in psychotherapy. NY: Guilford Press.

Ward, T., & Beech, A. (2006). An integrated theory of sexual offending. Aggression and Violent Behavior, 11(1), 44–63. https://doi.org/10.1016/j.avb.2005.05.002

Ward, T., & Beech, A. R. (2016). The integrated theory of sexual offending–revised: A multifield perspective. The Wiley handbook on the theories, assessment and treatment of sexual offending, 123-137.

Ward, T., & Hudson, S. M. (2000). A self-regulation model of relapse prevention. In Laws R., Hudson, S. M., & Ward, T., Remaking relapse prevention with sex offenders: A sourcebook (pp. 79-101). Sage publications, Inc.

Ward, T., Hudson, S. M., & Marshall, W. L. (1996). Attachment style in sex offenders: A preliminary study. Journal of Sex Research, 33(1), 17–26. https://doi.org/10.1080/00224499609551811

Watson, D., & Clark, L. A. (1994). The PANAS-X: Manual for the positive and negative affect schedule-expanded form. University of Iowa.

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063–1070. https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063

Watson, J. C., & Greenberg, L., S. (2017). Emotion focused psychotherapy for generalized anxiety disorder. American Psychological Association.

Watson, D., Pennebaker, J. W., & Folger, R. (1986). Beyond negative affectivity: Measuring stress and satisfaction in the workplace. Journal of Organizational Behavior Management, 8(2), 141-158. https://doi.org/10.1300/J075v08n02_09

Webster, S., Davidson, J., Bifulco, A., Gottschalk, P., Caretti, V., Pham, T., ... & Craparo, G. (2012). European online grooming project final report. European Commission Safer Internet Plus Programme, Tech. Rep.

Wetterneck, C. T., Burgess, A. J., Short, M. B., Smith, A. H., & Cervantes, M. E. (2012). The role of sexual compulsivity, impulsivity, and experiential avoidance in internet pornography use. The Psychological Record, 62, 3-18. https://doi.org/10.1007/BF03395783

Whitaker, D. J., Le, B., Hanson, R. K., Baker, C. K., McMahon, P. M., Ryan, G., ... Rice, D. D. (2008). Risk factors for the perpetration of child sexual abuse: A review and meta analysis. Child Abuse & Neglect, 32(5), 529–548. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.08.005

Williams, Z. J., & Gotham, K. O. (2021). Improving the measurement of alexithymia in autistic adults: a psychometric investigation and refinement of the twenty-item Toronto Alexithymia Scale. Molecular Autism, 12(1), 1–23. https://doi.org/10.1186/s13229-021-00427-9

Winters, G. M., Kaylor, L. E., & Jeglic, E. L. (2017). Sexual offenders contacting children online: an examination of transcripts of sexual grooming. Journal of Sexual Aggression, 23(1), 62–76. https://doi.org/10.1080/13552600.2016.1271146

Wolak, J., Finkelhor, D. & Mitchell, K. (2011). Child pornography possessors: trends in offender and case characteristics. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 23(1), 22-42. https://doi.org/10.1177/1079063210372143

World Health Organization (2015). Strengthening the medico-legal response to sexual violence, Geneva. WHO.Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology and Behavior, 1(3), 237–244. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237Zamariola, G., Vlemincx, E., Corneille, O., & Luminet, O. (2018). Relationship between interoceptive accuracy, interoceptive sensibility, and alexithymia. Personality and Individual Differences, 125, 14-20. doi: https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.024

Zangi, H. A., Garratt, A., Hagen, K. B., Stanton, A. L., Mowinckel, P., & Finset, A. (2009). Emotion regulation in patients with rheumatic diseases: Validity and responsiveness of the emotional approach coping scale (EAC). BMC Musculoskeletal Disorders, 10(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/1471-2474-10-107

Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2023
Promotor(en)
Marie Vandekerckhove